Kryon Boek 6: Voorwoord en Hoofdstuk 1. 3

Kryon Boek 6: 
Voorwoord en Hoofdstuk 1. 3

Banff, Alberta, Canada

Lee Carroll / Geplaatst: 28 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Dagelijks leven.

Wat denken jullie van het dagelijks leven? Spirit weet het als jullie hiervandaan gaan en in voertuigen stappen en naar plaatsen toegaan; jullie hebben bezigheden. Hoe kunnen jullie je daarnaast toeleggen op het zitten in de gouden stoel, zouden jullie kunnen vragen. Voorheen gaven wij jullie de parabel van de teerput, nietwaar? De parabel van de teerput zei dat wanneer jullie de geschenken van Spirit in de nieuwe tijd ontvangen, terwijl andere mensen nog in teer gevangen lijken in het lopen als zij van plaats naar plaats gaan, heeft dat natuurlijk niets met jullie te maken? Raad eens waar jullie zijn als dit gebeurt! Jullie zitten in die kamer vol goud, hoog in zelfachting, wetend wie jullie zijn en je plaats innemend als het stukje van God dat jullie zijn.

Daarom blijft de teer niet kleven. Het blijft bij jullie vandaan. Degene die in het dagelijks leven om jullie heen zijn zullen op dit feit reageren. Ik garandeer jullie absoluut, geliefden, dat als jullie de stap naar ontdekking van de zelfwaarde van het innerlijk zelf doen, degenen om jullie heen dit zullen opmerken. Zie je, liefde brengt zichzelf voort. Het trekt zichzelf aan en is speciaal. Waar je ook heengaat of welke plaatsen je ook zult zien die volkomen tegenovergesteld zijn aan een goddelijke plaats, kun je nog steeds in die gouden stoel zitten en de zelfwaarde voelen.

En degenen om je heen die geen concept hebben van wie jullie zijn of wat jullie doen zullen anders naar jullie kijken. Op cellulair niveau zullen zij weten waar jullie zitten, zie je. Wij geven jullie nu een sleutel voor het leven want ieder mens die bij jullie en jullie op cellulair niveau ziet, ziet ook wat jullie doen. En ook al doen hun mond en hun ogen iets anders – op cellulair niveau viert hun lichaam jullie en zal het niet lang duren voordat zij zich tot jullie keren. Want alweer hebben wij hier de actie van de een die velen verandert door zichzelf te veranderen. Zonder een woord te spreken – zonder evangeliseren, zal jullie verandering hen beïnvloeden.

Overvloed.

“Hoe zit het met al die overvloed?” zouden jullie kunnen vragen. Was dat alleen metaforisch? Een beetje wel. Laat mij jullie even uit die gouden kamer meenemen voor een visioen binnen een visioen. Waar voelen jullie je het vredigst? Ik nodig jullie uit om daar nu naartoe te gaan. Voor mijn partner kan dat in de zon staan zijn en over de oceaan kijken en de zoute lucht proeven, de golven horen en de planeet ervaren terwijl hij zo geniet. Voor anderen kan het juist hier zijn (Banff), of bij een steile afgrond tegenwind voelen.

Je zou de prachtige koelte van het weer kunnen voelen of de sneeuw in je gezicht. Deze dingen brengen vaak vrede bij mensen. Ga naar die plaats die voor jullie de meeste vrede brengt en sta daar even stil. Ik ga jullie een vraag stellen en die is: Waar is jullie grootste schat?

Sommigen van jullie zullen zeggen ”Je hebt gelijk! Het zit niet in de robijnen en het goud. Ik wil vrij zijn van haat die ik voor dit of dat heb. Ik wil stoppen met mijzelf zorgen maken. Ik wil dat mijn familieleven helder en schoon is. Dat zou mijn grootste schat zijn ook al zou ik alles in de wereld kunnen krijgen”.

Sommigen van jullie zeggen: “Als ik alleen maar mijn gezondheid terug zou kunnen krijgen. Ik maak mij zo ongerust over wat er in mijn lichaam rondwaart en waar ik geen controle over heb. Ik ben bang!” Jullie grootste schat zou dan zijn om die dingen kwijt te raken, om oplossingen te hebben. Wel. Laat mij jullie vertellen dat jullie kamer van vrede is verbonden met je kamer van overvloed. Dagelijks leven gaat over deze kamers. Het begint met de gouden kamer omdat de kamer van zelfwaarde de kamer van vrede voortbrengt. En vrede schept balans, en daar ligt de schat.

Voor degenen van jullie die zich afvragen waarom het financieel zo moeilijk is om van plaats naar plaats te gaan, of van hier naar daar, hebben wij het weer over de kamers. Wij zeggen dit: Houd je eerst bezig met de gouden eerste! Zorg dat je je daarin vestigt en dan de kamer van vrede en die van overvloed volgt daarna. Zorg voor jezelf – en voor je hart. Al het andere zal volgen. Dit is praktisch! Dit is dagelijkse praktijk. Dit is de manier waarop het werkt.

Kracht van de mens.

Laten wij het hebben over de kracht van de mens, want zie je, de kracht van de mens ligt in de ongeopende deuren. Wo zag namen op de deuren die wij later zullen verklaren omdat wij een verhaal te vertellen hebben – nog een parabel.

De kracht die jullie hebben is verbazingwekkend en wat jullie in je gouden kamer zullen doen bepaalt wat er gebeurt aangaande de ongeopende deuren. Wij zullen jullie dit zo laten zien.

Wij hebben drie suggesties voor jullie dagelijks leven. Het zijn praktische dingen die jullie zouden moeten kennen. Het is belangrijk dat als jullie de liefde van je Hoger Zelf claimen je die nooit van anderen afhouden, gewoon omdat zij anders denken. Wij hebben het hier eerder over gehad maar het is de tendens van de mens om dit te doen. Geliefden, als jullie deze heilige ‘liefde van het zelf’ ontvangen is er de tendens om die van anderen die anders denken af te scheiden en het geheim te houden. Vorm geen communes want dat is God scheiden van de rest van de Aarde. Het is een op angst gebaseerd mechanisme dat je vraagt om dit te doen.

De Spirit van God zegt dat jullie het licht moeten nemen en dat laten schijnen op degenen om jullie heen. Dat is wat jullie werk is. En zonder iets te zeggen of iemand om je heen te vertellen wat er aan de hand is, schijnt het licht door jullie heen. Dat is jullie werk. Wat voor goeds is er aan een licht, geliefden, als jullie het niet naar donkere plaatsen brengen?

Als jullie in plaats daarvan die lichten allemaal in een kamer stoppen en de deur dichtdoen hebben jullie niets voor de planeet gedaan. Wij hebben het nu niet over een ontmoeting als deze, waarin jullie nu zitten. Nee. Wij hebben het over een situatie waarin jullie jezelf in je dagelijks leven van anderen afscheiden. Wij zeggen: Let alsjeblieft op – loop niet in die val. Laat dat licht schijnen.

Wordt vervolgd