Kryon boek 7: Brieven van thuis:  Jezus en Paulus.

Kryon boek 7: Brieven van thuis:  Jezus en Paulus.

Jezus, de “Boosaardige priester?”

Lee Carroll / 3 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jezus en Paulus.

Vraag:  Lieve Kryon, in boek 6 zei jij dat de apostel Paulus een spiritueel kanaal was. Was hij niet hoofdverantwoordelijk voor de veranderde versie van Jezus’ die later het orthodoxe christendom werd? Ik denk dat de andere apostelen Paulus zagen als een ketter van de ergste soort. Kun jij ons nog iets vertellen over Paulus?

Vraag:  In dit leven als lichtwerker voel ik mij verbonden met Jezus. Soms denk ik dat ik een vorig leven had in de tijd van Jezus. Toch kan ik het niet in relatie brengen met het verhaal dat verteld wordt in de Bijbel en door vele huidige kerken. Deze versies lijken zover van de waarheid af te liggen.. Hoe accuraat is de Bijbelse weergave van Jezus? Help mij alsjeblieft om dit te begrijpen.

Antwoord:
Deze vragen zijn samengevoegd omdat zij worden veroorzaakt door hetzelfde kernonderwerp van wat waarheid is. In februari 1999 gaven wij een channeling over dit belangrijke onderwerp. (zie hoofdstuk 1 in “De integriteit van God”. Hier zijn enige dingen om te overdenken die in deze boodschap zaten.

Om te beginnen zijn er enkele vragen over jullie aannamen van wat er gebeurde in de geschiedenis. Orthodox christendom bestaat uit 300 aparte cellen van degenen die denken dat God alleen naar hen glimlacht. Welke daarvan hebben de verdraaide versie van de leringen van Jezus? Welke heeft er gelijk? Welke van de oorlogen en slachtingen die er waren door het geloof over de ‘echte weg’ van Jezus werd er door Spirit goedgevonden? Denken jullie echt dat een mens in overvloed niet in de hemel kan komen? Denken jullie echt dat de ‘waarheid’ van de priesters ook maar iets zou zijn veranderd als zij ook de hoofden van de regeringen zouden zijn geweest. Zouden jullie je meest gekoesterde religieuze doctrines, 300 jaar lang, aan jullie Amerikaanse Congres geven om die puur te houden en alleen te veranderen als dat noodzakelijk is? Toch is dat wat er is gebeurd. Denken jullie echt dat God mensen haat die zware karmische attributen met zich meedragen van geslachtsproblemen in hun leven? Denken jullie dat een ontzagwekkende, liefhebbende God die mensen naar een spiritueel beeld schiep (familie) hen dan een voor een zou doden…..hen voor altijd zou martelen in een hel omdat zij bepaalde regels niet opvolgden of de waarheid over het leven niet vonden, kinderen incluis? Zo is jullie verteld dat God is!

Nu vragen jullie of jullie het accurate verhaal geloven? Het is duidelijk dat er dingen niet zijn vertaald……of weggelaten en verloren gingen in de loop der tijd.

Ik vraag deze dingen alleen als retorische vragen omdat die aangeven dat de informatie waarvan jullie denken dat jullie die hebben jullie helemaal niet accuraat het grote plaatje geven. Zijn jullie je ervan bewust dat Jezus de “boosaardige priester” werd genoemd door de andere joodse priesters? Als zij dachten dat Jezus slecht was is het dan een wonder dat enkelen van de volgers van Jezus dachten het leiderschap van Paulus betwistten? Welke andere apostelen ontvingen het soort wonder dat Paulus meemaakte op zijn weg naar Damascus? Herinneren jullie je het verschil tussen een apostel en een discipel? Denken jullie dat zij met elkaar wedijverden? Herinnert dat jullie aan bepaalde religieuze attributen van jullie eigen tijd?

Ik vertel jullie deze dingen om jullie de informatie te geven dat zelfs terwijl Jezus leefde en vlak daarna mensen het oneens waren over zijn macht en wat zij dachten dat hij had gezegd en gedaan. Maar heel weinig mensen begrepen het echt. Er waren direct al vele afsplitsingen waarvan sommigen leidden naar de laagste energieacties die in de naam van Spirit die ooit op Aarde zijn vertoond.