Kryon Channeling. DNA Cursus. 1.2 / De Twaalf Lagen van het DNA

Live Kryon Channeling.
DNA Cursus. 1.2

Lee Carroll / 21 mei 2021
Geplaatst: 19 augustus 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Twaalf Lagen van het DNA

Engelse audio

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Deze speciale channeling is de laatste van een cursus. Ik heb mijn partner verteld dat alle channelings die werden aangemerkt als channelings – en dit is makkelijk na te kijken – allemaal gratis zouden moeten zijn – en dat zij bewaard dienen te worden op een plaats waar iedereen hen kan benaderen, ook al zijn zij nooit op een cursus geweest. Hierdoor kunnen sommige dingen waarover ik spreek een beetje buiten de context zijn omdat deze speciale boodschap het einde is van een zeer lange tijd met commentaren. Een serie channelings die nu kort en bondig is verbonden met de ervaring van het leven.

Deze lering gaat over de Twaalf Lagen van het DNA….een van de boeken die is geschreven door mijn partner, door mij, als een belichting van het esoterische meesterschap binnenin jullie….in elk mens! Ik zei in een eerdere channeling dat het een tijdje zou duren voordat wij deze academische wereld een beetje beter uit zouden kunnen leggen met voorbeelden van het leven sinds de Opwaardering van 2012 en daardoor veel begrijpelijker voor mensen zijn. Dit is de cursus die wij vlak voor de channeling hebben vastgesteld. Dit is dus hoofdzakelijk voor degenen die door deze klas gingen.

Lieve mensen, is het mogelijk dat hetgeen er binnenin jullie is en dat DNA wordt genoemd, echt een reinigingsplaats is voor zovele dingen waar jullie geen idee van hadden? Wij kunnen enkele van de meest in het oog springende dingen behandelen, als jullie dit willen en misschien bezig gaan met degene die jullie kennen naar de meest vreemdsoortige over mensen die jullie zijn verloren….misschien een moeder of vader of een partner, en in het rouwproces door de jaren heen, merken jullie op dat er bepaalde dingen zijn die zich nog steeds voordoen. Jullie hebben een droom. Jullie kunnen hen niet alleen voelen maar ook ruiken, want ieder mens heeft van zichzelf een bepaalde geur. Jullie kunnen dit misschien ruiken in de kast waar hun kleren hangen en dan kunnen jullie hen ruiken of misschien wel hun stem horen, en ik vraag jullie: Waar komt dit vandaan? Er zijn mensen die zeggen: “Dit komt feitelijk uit de hersenen, want de hersenen onthouden dingen en heeft de mogelijkheden om dit en dat te doen”. En ik zeg jullie dat het aan de hersenen wordt afgeleverd maar dat het opgeslagen is in jullie DNA!

Het DNA is een afleveringssysteem, het is een ontvangstsysteem en een opslagsysteem dat verbazingwekkend is. De hoeveelheid chemie in jullie DNA is verbazingwekkend en ik heb het eerder gezegd: het is geïdentificeerd door de wetenschap over het menselijk genoom dat er meer dan drie miljard chemische deeltjes aanwezig in zijn in een molecule van het DNA.

Dit is een onthutsend aantal….maar meer dan dat…als je bedenkt dat wordt verteld dat meer dan 95% ervan de genen vormt dan werpt de vraag zich op wat de rest dan doet. Het antwoord? Het is een opslagsysteem….meer dan een opslagsysteem….het is een herinneringssysteem. Zelfs nog meer dan dat: het is een systeem van jullie ziel. De dingen die het DNA kan opslaan gaan verder dan alleen maar dit leven.

“Wacht even, Kryon, is dit wel mogelijk omdat wij elke keer zijn geboren met andere ouders en met ander DNA?” Ik zal jullie vertellen dat dit de magie is, als jullie het zo willen noemen, van jullie ziel. Jullie ziel heeft een imprint die draagt wat zich bevindt in de Grot van Creatie zodat jullie, als jullie weer op deze planeet komen, de dingen die jullie hebben geleerd jullie worden aangeleverd. Dit is het verschil tussen een jonge en een oude ziel. Herinneringen uit vorige levens op deze planeet aan mensen die jullie zijn verloren en die misschien nu weer leven, zijn daar. Het is de Vonk van Herinnering als tweelingvlammen zich elkaar herinneren of als zielen elkaar herkennen. Het is daar allemaal!

Het is een prachtig, prachtig opslagsysteem van herinneringen, maar jullie hoeven daarvoor niet te overlijden en terug te komen. Het slaat de essentie op van degenen waarvan jullie hielden en die jullie zijn verloren. Dan gaan jullie naar het esoterische: Als jullie DNA een deel is van jullie zielensysteem, en ik vertelde jullie eerder dat zielen een groep vormen….karmische groepen van mensen waarvan jullie hielden en die jullie zijn verloren, en in het DNA leven en dit betekent dat een deel van hen steeds in jullie leeft!

Hoe voelen jullie je bij deze vreemdsoortige informatie van de dag? Het is niet vreemdsoortig, het is prachtig! Degenen van jullie die zich hiermee bezig houden zullen zeggen: “Ja, dit verklaart alles. Dit verklaart waarom zij nog steeds bij mij zijn en ik hen nog steeds kan voelen. Dit verklaart dat zij steeds zeggen dat alles goed is. Daarom voel ik mij goed als zij mij bemoedigen…alle vreugde in mijn leven en alle verdriet en daar dingen aan toevoegen”. Dan komen jullie bij de meer eenvoudige dingen….eenvoudig, maar voor velen niet te begrijpen, en dat is dat DNA een ontvanger is van bewustzijn. Wat jullie scheppen geeft het door….voor jullie en met jullie en in je lichaam.

Bewustzijn en DNA samen zijn een machine voor schepping, en deze schepping, lieve mensen, is voor jullie een schepping van jullie houding. Is het mogelijk dat als jullie elke dag opstaan er gevoelens van welwillendheid en van “Laat er vandaag alleen maar goede dingen gebeuren” naar mij komen. Laat mij iemand zegenen” en dat jullie daarmee naar de juiste plaats worden gestuurd? En dat er tegenslagen van het leven komen en jullie gewoon doorgaan? Zie je, daar vragen jullie om! Is het mogelijk dat hetgeen jullie denken en vragen in affirmaties, feitelijk een energie scheppen die jullie uit de problemen vandaan stuurt? Het is meer dan mogelijk….het is de motor van het leven van een oude ziel.

Dit is de realiteit! Dat jullie je leven kunnen veranderen door de manier waarop jullie denken.

Hoeveel van jullie zijn hier doorheen gegaan en hebben de juiste mensen ontmoet die jullie hielpen en je leven redden? Denken jullie dat dit alleen maar een reusachtig ongeluk was? Hoeveel van jullie hadden welwillende uitkomsten bij vele dingen en dat de dingen steeds maar weer goed op hun plaats vielen, dingen waarvan jullie dachten dat dit nooit zou gaan gebeuren? Hebben jullie deze dingen aan je leven toegevoegd? Dit is de reden, lieve mensen. Het ging nooit om beloningen of straf….het gaat om vrije wil….om die machine waarover wij spreken om de realiteit te scheppen om jullie op een plaats van liefde te brengen….een prachtige plaats waar jullie, wat er ook gebeurt, kunnen zeggen: “Dank U voor deze dag! Er zijn wat uitdagingen, maar ik ben daar doorheen gekomen en de dagen daarna realiseerde ik mij dat het goed was en waarom dit zo was, De dingen die ik niet wist. De dagen daarna heb ik gewoon geleefd en vroeg ik mij af hoe ik dat toen heb gedaan….zomaar uit het niets geschapen door alleen maar mijn intuïtie te volgen en deze steen hier te leggen en de andere steen daar en een andere naar links of rechts te verplaatsen!

DNA, de ultieme ontvanger en overbrenger van bewustzijn, herinneringen, welwillendheid, vriendelijkheid, grootsheid, pracht….of wat jullie ook in je leven scheppen!

Horen jullie mij? Hoeveel van jullie – geef maar geen antwoord als jullie dit niet willen – hebben er in geïnvesteerd om van jezelf een slachtoffer te maken: de Aarde is tegen jullie, jullie vrienden zijn tegen jullie, alle relaties die jullie hadden waren niets, en jullie zitten zielig in de hoek en weten dat de Aarde geen goede plek is en dat jullie je daarop bevinden!

Wat als ik jullie vertel dat jullie je eigen box hebben geschapen? Jullie zaten in je eigen doos en maakten die doos groter en groter. Net als op een menukaart vinkten jullie alles af….ja, dit heb ik, en dat heb ik ook. O ja, dit gaat gebeuren en dat gaat niet gebeuren, en dan opeens….gebeurt het ook! Hypochonders zijn bang voor ziekten en die krijgen zij ook. Degenen die vooruit gaan en geloven dat zij een sterk immuunsysteem hebben en dat zij op die manier door het leven navigeren zullen niet de ziekten krijgen die de anderen wel krijgen.

Dit is wat ik jullie vertel. Wat vertelt de studie van het placebo-effect jullie? Heel veel mensen nemen een pil die niets doet en toch worden zij genezen omdat zij genezing verwachten. DAT is het DNA, lieve mensen, dat jullie geeft waarom jullie hebben gevraagd. Dit is de kracht van de ontvanger, de overbrenger van wat er binnenin jullie is.

Wij geven jullie deze dagen een cursus over maar een fractie van wat het DNA werkelijk doet, maar het is een begin. Degenen van jullie die niet deze cursus volgen kunnen wel interesse krijgen, maar de cursussen die ik ga geven zitten binnenin ieder van jullie, in je DNA. Jullie DNA….ik laat het aan jullie over.

Deze boodschap was voor iedereen, zonder onderscheid, voor de academische kennis die jullie hebben of voor de esoterische kennis. Het is een channeling die zegt dat er hoop in je leven is, en dat wat jullie ook denken, gaat gebeuren op deze planeet. Het lijdt geen twijfel dat de pracht in jullie lichaam is verzekerd, en dat is een positieve, absolute waarheid.

Wij zorgen voor jullie. Wij kennen jullie namen. Wij wachten met uitgestoken hand op jullie totdat jullie die pakken en de rest van het verhaal horen over wie jullie zijn.

En zo is het.

Kryon