Kryon Channeling. DNA Cursus. 2.1 / De Twaalf Lagen van het DNA

Live Kryon Channeling.
DNA cursus 2.1

Lee Carroll / 22 mei 2021
Geplaatst: 21 augustus 202
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Twaalf Lagen van het DNA

Engelse audio

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ook deze channeling hoort bij de lessen en die zullen vandaag diepgaand zijn. Cursus twee is niet direct zoals de eerste was, want nu gaan wij het esoterische zien van de schoonheid en de majesteit van het menselijk DNA.

Jullie kunnen niet meer naar het DNA kijken als de chemische Boom des Levens. Vanaf deze speciale cursus zal alles wat jullie zien of horen, concepten zijn. Je zou kunnen zeggen dat jullie een bladzijde van jullie realiteit omslaan naar een gebied dat nu multidimensionaal is. Jullie zullen het woord vaker horen, maar jullie gaan je nu bewuster worden van dingen die meer esoterisch zijn. De Boom des Levens waar wij het eerder over hadden, de biologische laag, is zeker gevuld met magie en communicatie, ontvangstmogelijkheden en al deze dingen zijn een transmitter, een doorgever, van wat? Het antwoord is: voor alle andere dingen waar jullie nu van gaan horen.

In het DNA bevinden zich multidimensionale energieën die jullie toebehoren. De JULLIE is de ziel, de JULLIE is de naam die jullie niet eens kennen. Wij hebben dit vaker gezegd: Is het mogelijk dat jullie, zoals jullie daar staan of zitten, en jezelf misschien wel in de spiegel zien, dat er een lijn in de geschiedenis is die diepgaand is en waar jullie je helemaal niet van bewust zijn?

Wat als er een Groep om jullie heen is waar jullie je niet van bewust zijn? Al deze dingen zijn waar, lieve mensen, het zijn onderdelen van het Plan. Het is alsof jullie zijn verbonden met een prachtige, veelkleurige tuin en opeens zijn verbonden met een hete, droge woestijn die Aarde heet. Dit is een metafoor voor de Opwaardering van dimensies waar jullie doorheen gaan als jullie zover komen.

Er is zoveel waar jullie je niet van bewust zijn; het is als een sluier die alle dingen verbergt die jullie in waarheid zijn. Terwijl jullie als zielen op deze planeet lopen is daar maar een fractie van jullie aanwezig en dat is de biologische “jij”. En toch is dit achter die sluier allemaal aanwezig. De meeste mensen zeggen dat die sluier ergens anders is. Wij zullen die sluier zien en achter die sluier gaan. Dit is het concept en dit is het altijd geweest.

Als, lieve mensen, die sluier jullie zou toebehoren, is die sluier een metafoor voor datgene dat een uitstalling is en altijd beschikbaar is. De meesters van de planeet leerden jullie dit….dat als jullie dingen weten en begrijpen over jullie majesteit, over dat wat jullie onder controle kunnen hebben en waarvan jullie dachten dat jullie dit niet zouden kunnen, alle dingen mogelijk worden. Vele van de meesters die deze planeet beliepen deden vele miraculeuze dingen…velen van hen, niet alleen maar een of twee! Stel je eens voor: een meester die meer dan negenhonderd jaar kon leven! Dit is een geschenk; een geschenk van weten en begrip dat het lichaam totaal gecontroleerd kan worden. Andere meesters schiepen dingen uit het niets. Stel je het vermogen tot heling van anderen eens voor.

Wat als al deze dingen beschikbaar zijn voor de hele mensheid? De meesters die hier rondliepen hebben jullie dit vaak verteld op vele manieren, met vele metaforen. Zij zeiden: “Zoals jullie mij zien, zien jullie jezelf!” Dit is steeds en steeds weer de boodschap voor de mensheid geweest. Jullie begrepen dit niet. Ik ben hier om jullie te vertellen dat jullie op het punt staan om dit wel te begrijpen. Misschien wel een reis naar jullie ziel.

Dit is wat er in jullie DNA zit. Meer dan dat. Die ziel waar jullie het over hebben wordt op een eenzijdige manier gezien….het is niet iets dat buiten jullie is en meegaat als jullie overlijden. Het zit IN jullie, deze sluier. En hij kan opgetild worden door bewustzijn….aha-ervaringen. Jullie DNA bevat multidimensionale energieën en dit betekent dat dit niet beperkt is tot jullie lichaam.

“Kryon, waar heb je het over? Ons DNA zit in ons lichaam!” Ja, helemaal gelijk. Als jullie een televisiezender hebben en thuis naar de televisie kijken. Waar is het beeld dan? Jullie zeggen: “In de tv!” Nee dat is niet zo. Zit het in de zender? Of zit het in de ontvanger? Zie je, als jullie in een multidimensionaal gebied van denken en zienswijzen komen, gaan lineaire dingen verdwijnen. Het DNA is in jullie lichaam een ontvanger en een overbrenger voor multidimensionale delen en dingen, inclusief jullie gidsen en engelen, jullie realiteit, de sluier, jullie zelf en jullie bewustzijn en meer! De cursus van vandaag gaat over menselijke/goddelijke lagen. Deze cursus is voor vele mensen moeilijk omdat jullie bepaalde dingen vooraf dienen te begrijpen om de feiten te herkennen. De lering van vandaag zal aanstonds beginnen.

Wij channelen jullie deze dingen. Er zullen mensen zijn die deze dingen horen en niet bij de cursus zijn. Ik zeg tegen hen: Er is zoveel meer, lieve mensen, dan jullie weten, en zoveel daarvan zit in de majesteit van jullie eigen chemie. Hier gaan deze cursussen over!

Als wij hiermee beginnen zeg ik jullie dit: Jullie zullen hier misschien meerdere keren naar moeten luisteren. Jullie zullen het vaker moeten lezen in sommige gepubliceerde en vertaalde stukken die voor jullie ter beschikking zijn gesteld. Maar het gaat maar met kleine stapjes omdat jullie niet zijn ontworpen om multidimensionale dingen te begrijpen. Jullie zijn ontworpen om stukjes en deeltjes te ervaren op een manier waardoor er een aha-ervaring komt in een cirkel door de manier waarop zij worden samengevoegd. Dit is de manier waarop jullie leren, lieve mensen, jullie kennen dit van school. Als jullie concepten op een dag samen kunnen voegen kunnen jullie zeggen: “Nu begrijp ik het!”

Zo gaat het hier ook!

Ik zou graag willen beginnen met het begrip dat deze cursus – nummer twee van de vier – het begin van de magie is.

En zo is het.

Kryon