Kryon Channeling. DNA Cursus.  4.2 / De Twaalf Lagen van het DNA

Live Kryon Channeling.
DNA Cursus.  4.2

Lee Carroll / 24 mei 2021
Geplaatst: 29 augustus 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Twaalf Lagen van het DNA

Engelse audio

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij gaan door met de channeling die jullie zojuist hebben gehoord. Lieve mensen, dit is de eind-channeling van klas vier van de cursus over de uitleg van Twaalf lagen van het DNA. Natuurlijk begrijpen wij dat velen hier niet bij aanwezig waren, maar de informatie is de informatie en wat ik daarmee bedoel is dat hij hetzelfde is voor iedereen. Het is goed om die te horen, ook al maken jullie geen deel uit van de live channeling. Wij gaan gewoon aannemen dat jullie hier wel zijn nu wij het weer hebben over sommige geweldige dingen die werden onthuld in de vorige drie afleveringen. Het is een esoterische studie en dit betekent waarlijk voor velen dat het een studie is van de realiteit die de meesten op deze planeet begrijpen of het er zelfs mee eens zijn.

Er zijn mensen die zeggen: “Als ik het niet kan zien, voelen of aanraken, heb ik geen belangstelling!” Misschien hebben zij wel een uitnodiging gehad om een van deze cursussen bij te wonen, maar zij zullen met de ogen rollen en zeggen: “Nee, niet voor mij….niet voor mij! Dit zijn rare dingen die niet waar kunnen zijn!”

Dit is de manier waarop mensen voor zichzelf beslissen, met vrije keuze, wat zij zullen accepteren en wat zij niet zullen aanvaarden. Dit is heel interessant voor ons aan de andere kant van de sluier die de hand hebben uitgestoken op een bovennatuurlijke manier, een metaforische manier en een multidimensionale manier. Wij hebben onze hand uitgestoken met vrije keuze en zeggen dat er lagen van energie binnenin jullie zijn. Noem het DNA of niet, maar zij zijn multidimensionale lagen in jullie die jullie ziel vertegenwoordigen en deze zielsenergie gaat over engelen en gidsen, een zielsenergie die de hand naar jullie uitsteekt en zegt: “Als je die aanneemt kunnen er allerlei dingen gaan gebeuren!” Het eerste wat er gebeurt is een training in het herkennen van een nieuwe realiteit. Veel van deze lagen, zo niet allemaal zijn tot op bepaalde hoogte te activeren….om het woord te gebruiken….door ware, zuivere intentie.

De mens loopt rond op deze planeet en ziet wat hij ziet, maar de mens die zeer lange tijd komt en gaat en komt en gaat….leven na leven….gaat begrijpen dat er zoiets als een Plan is en er processen zijn…dingen die buiten de realiteit staan en dan gaan zij op zoek naar goddelijkheid. Dit zal hen vaak brengen naar een plaats die wij: “georganiseerde religie” noemen. Het is een plaats waar zij zich prettig kunnen voelen, een plaats waar zij God kunnen ontmoeten, en het is esoterisch, lieve mensen.

Hoe kan het zijn dat jullie sommige esoterische dingen kunnen aanvaarden en anderen afwijzen als zij beide spiritueel zijn? De ene is hetgeen jullie door je ouders is geleerd of door degenen om je heen en het is goed om te denken aan een alwetende God en aan engelen en al dit soort dingen, dat is goed en dit wordt geaccepteerd. Maar als jullie uit deze speciale omgeving stappen en een andere omgeving zien waar geen gebouwen of doctrines zijn, alleen maar liefde, maar die zelfs nog groter is, gaan jullie met je ogen rollen. Daar houdt het niet mee op. Mensen zijn heel interessant. Jullie staan op het punt van wetenschappelijke ontdekkingen die jullie dingen zullen brengen die ver buiten jullie eigen realiteit staan om in te leven. Jullie zullen daarover lezen en zeggen: “Dit is groots omdat er nu bewijzen van zijn en er wetenschap over is. Dit is heerlijk!” En sommigen van hen zijn precies waar wij jullie hebben verteld: bij deze cursussen!

Jullie zijn zo interessant. Wat denken jullie ervan als ik jullie enkele multidimensionale aspecten uitleg van de attributen van verstrengeling? Ik zeg jullie dat er attributen van verstrengeling zijn die jullie in staat stellen om op twee of drie plaatsen tegelijk te zijn. Het is tijd om je te gaan verbinden met de energie waarmee jullie zijn verstrengeld want als jullie uit de realiteit gaan waarin jullie leven en die jullie verwachten, kan ik jullie meenemen naar een interdimensionale realiteit waarin jullie tegelijk op Mars en op Aarde kunnen zijn, afhankelijk van de energie waarmee jullie zijn verstrengeld. Zouden jullie dit goed vinden? Let ook op de wetenschappers want zij zijn aan het ontdekken wat dit in werkelijkheid is. In de cursussen die wij jullie zojuist hebben gegeven en in de eenendertig jaar channeling die wij jullie hebben gebracht, heb ik jullie verteld dat jullie zijn verstrengeld met je ziel. Dat wat aan de andere kant van de sluier is, ook aan deze kant van de sluier is.

God, Spirit, wat jullie ook willen zeggen….de liefde, de meesterschap en de compassie die de Schepper is en die aan beide zijden van de sluier is, woont binnenin jullie en wacht erop tot jullie die andere kant zien….wacht erop tot jullie herkennen dat zoiets kan bestaan…dat jullie verstrengeld kunnen zijn met twee dingen waarvan de ene op de ene plaats is en een andere op een andere.

Ik gaf jullie zojuist dezelfde wetenschap als degene die zij nu ontdekken en die zij verstrengeling noemen! Waarom zouden jullie de ene ontkennen en de andere accepteren, want echt waar….de attributen zijn hetzelfde! Jullie kunnen inderdaad zeggen dat de ene in jullie realiteit is en de andere niet, maar dit is de brug, lieve mensen, waarvan wij altijd, altijd hebben gevraagd of jullie die willen oversteken….met vrije keuze….met vrije keuze! Het is de Brug van Geloof.

Is het mogelijk dat in jullie alle dimensionaliteit bestaat en dat hetgeen er door de wetenschap wordt ontdekt, daar al is? Ja, de attributen die door de wetenschap worden ontdekt zijn daar al en zij besturen hetgeen wat in jullie spiritueel is. Zij besturen de dingen waarvan het goed is dat jullie daar nu naar gaan kijken, naar jullie “wat als-en”  en mogelijkheden, want dat jullie nu de wetenschap eromheen zien is goed, maar, lieve mensen, het hele idee dat stuurt is de Schepper binnenin jullie. Wat bedoel ik daarmee? Er is geen plan voor jullie zonder dat jullie (h)erkennen dat dit in jullie leeft. Begrijpen en realiseren jullie je dat wij jullie namen kennen? Er zijn hier doelen en mogelijkheden voor jullie eigenste bestaan, maar als jullie door het leven gaan en nooit vragen stellen, of denken dat jullie de antwoorden al hebben en hier en daar naartoe gaan, als jullie nooit echt het licht zien dat daar is  en de waarheid van de verstrengeling met je ziel niet zien…het is bijna alsof jullie een auto besturen zonder stuur, of een boot zonder roer en hopen dat het goed zal gaan om van de ene plaats naar de andere te gaan. Wij hebben jullie dit zo vaak verteld, maar zo gauw jullie (h)erkennen dat er meer kan zijn, dat er een reden is waarom jullie hier zijn, dat er misschien een Plan van Spirit kan zijn en dit Plan te maken heeft met de mensheid en de Opwaardering en ontdekkingen, met heling….al die dingen die voor jullie liggen te wachten….wat als dit waar is?

Wat hebben jullie te verliezen door naar een plaats te gaan waarvan jullie zeggen: “Ik zal kijken. Ik zal op zijn minst kijken. Ik zal op zijn minst met intentie kijken. Dat zal ik doen!” Dit is de manier waarop het bij mijn partner gebeurde, want hij ontkende God op de manier waarover wij het vandaag hebben gehad. Hij dacht dat al degenen die esoterisch waren, zichzelf voor de gek hielden. Dat niets daarvan waar kon zijn, en hij gebruikte het brein van technicus om dit te zeggen: “Als ik het niet kan zien. Als ik het niet kan bewijzen….hoef ik het niet!” En toen gaf ik hem een raadsel. Ik gaf hem de mogelijkheid om liefde te zien en compassie zoals hij nooit eerder had gevoeld….en hij kon dit niet bewijzen! En hij kon het niet uitleggen! Dit startte zijn lange reis naar het (h)erkennen van dingen die in zijn ziel zijn en in die van jullie….een deel van de Scheppersenergie. Ik heb jullie dit al vele jaren verteld.

Vanaf de andere kant vertegenwoordig ik een groep van energieën, dit heb ik altijd gedaan. Het komt naar jullie in liefde en kan worden toegevoegd door jullie vrije keuze, en wat ik daarmee bedoel is dat ik jullie informatie geef, liefde door jullie heen laat stromen. Ik vertel jullie hoe het werkt. Ik vertel jullie over de Opwaardering, over het DNA en ik vertel jullie wat eraan komt. Ik feliciteer jullie met je belangstelling, en dan ga ik weer weg. En dan wacht ik totdat jullie de hand aannemen die altijd is uitgestoken voor een grotere waarheid….een mooier tijd voor jullie in je verdere leven….heling, vrede, geen angst, wachten allemaal op jullie aan de andere kant van de Brug van Geloof naar wat daar al is….een multidimensionale ziel die alles weet over God.

Ik zeg het nogmaals: de dingen die ik jullie heb gegeven zijn net zo echt als alles wat jullie vandaag kunnen aanraken. Als de wetenschap klaar is voor zaken als verstrengeling en meer, en dit is wat wij vanaf het begin hebben onderwezen. Kunnen jullie de puntjes voldoende verbinden om te zeggen: “Misschien is er meer!” Misschien zitten jullie dan in de stoel zoals mijn partner lang geleden deed, en zeggen de woorden: “Lieve Spirit, als U daar bent, laat het mij dan zien!”

Als je dit meent is dit voldoende om een proces te starten, een proces dat jullie zal gaan verenigen op de manier waarvoor jullie zijn geboren. Jullie zijn hier om jezelf te vinden. Jullie zijn hier om het proces te pakken te krijgen dat deze planeet kan veranderen.

Jullie willen weten waarom jullie hier zijn? Wat jullie doel in het leven is? Het is NIET om een slachtoffer van de planeet te zijn, lieve mensen, maar om die hand aan te nemen en te spreken over iets wat er altijd al is geweest. Wat hebben jullie te verliezen?

Het bestuderen van het DNA is het begin van een studie van alle dingen…mensen….van alle goddelijke dingen….van de samenwerking met de Aarde en de samenstroming van energieën en jullie. Misschien willen jullie een kijkje nemen. Misschien nog een keer. Ik denk dat jullie daar dingen zullen vinden die jullie aanspreken en dit is de verbinding met je ziel die nu op en neer begint te springen en roept: “Kijk alsjeblieft….kijk alsjeblieft…..KIJK alsjeblieft! Daarvoor zijn jullie hier.”

Wat jullie nu gaan doen verandert de rol van het menselijk ras op de planeet, in jullie zonnestelsel en in jullie melkwegstelsel. Er zijn velen die jullie zijn voorgegaan op andere planeten in jullie melkwegstelsel en die nu hetzelfde doen als ik: “Kijk eens…kijk eens” want zij weten en hebben gezien dat er een Plan is met de Schepper dat groter is dan jullie ooit hebben gedacht. Prachtig….liefhebbend….niet oordelend….deel van iets dat zelfs groter is dan ik jullie kan vertellen.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid!

En zo is het.

Kryon