KRYON Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland / Zielenreizen. Deel 1.1

KRYON Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland

Zielenreizen
Deel 1-1

Lee Carroll / 22 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Auckland, Nieuw Zeeland op 22 maart 2014.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. De volgende boodschap is precies wat mijn partner dacht dat hij zou zijn. Er is een protocol dat ik gebruik met mijn partner (Lee) dat hij herkent: Hij krijgt de mogelijkheid om een boodschap die hij “hoort” voor het eerst op een plaats te horen om hem daarna op een andere plaats af te leveren. Waar hij aarzelend is om een boodschap te herhalen voelt hij zich prettiger als hij “weet” dat die gepast is. Vorige week stopten wij de recorder tijdens een channeling. Als dit gebeurt, zonder een aanwijsbare technische reden in 3D, is het zijn “teken” om weer te gaan zitten en dezelfde boodschap opnieuw te channelen zodat die kan worden opgenomen en uitgeschreven. De structuur is dezelfde en het taalgebruik is helemaal hetzelfde, maar de informatie zal verhoogd zijn.
Lieve mensen, jullie willen alles enkelvoudig maken. Jullie hebben een tendens om datgene te nemen wat wordt begrepen in jullie dimensionaliteit en plaatsen het dan op God. Het is geen verrassing dat jullie dit doen en er is geen oordeel over omdat het alles is wat jullie hebben om je te gidsen. Jullie realiteit is jullie realiteit en daarom plaatsen jullie die op God. Het is wat jullie weten, maar nu is het aan mij om jullie deze uitleg weer te geven over wat jullie de menselijke ziel noemen, die helemaal niet menselijk is.

Laat mij dit zeggen: De creatieve Bron van het Universum was altijd en zal altijd zijn. Dat wat jullie de creatieve Bron noemen, wat jullie hebben gelabeld als God of Spirit, is waar wij het nu over hebben. Je zou kunnen zeggen dat dit concept delen van Al Wat Is omvat en daarin hebben jullie gelijk. Zelfs voordat het Universum bestond was deze Bron er al. Hij is verantwoordelijk voor alles dat waar dan ook bestaat, ook voor de universums die bestonden voor dat van jullie en degene die nu met dat van jullie bestaan. Hij is verantwoordelijk voor dingen die jullie weten en waar jullie niets van weten en ook nooit van zullen weten. Dit is de Creatieve Bron die jullie God noemen. Het is een kwantumsoep van energie die veel verder gaat dan je jullie bekende natuurkunde.

Het zit allemaal in een realiteit van zichzelf, die God is. Het is spectaculair en prachtig en jullie waren erbij! Jullie waren erbij omdat jullie, de kern van jullie, een deel is van het Rijk dat God is. Ik wil dat jullie dit heel goed begrijpen: Kunnen jullie je voorstellen in deze realiteit te zijn? Het stelt jullie letterlijk in staat om elk deel van jullie prachtige Universum te zien, inclusief de creatie daarvan. Stel je eens voor dat jullie vlakbij een supernova zijn en toekijken hoe deze explodeert en jullie op een bepaalde manier alle energieën zien en weten dat het allemaal onderdeel is van natuurlijke fysica, een deel van het scheppingsproces, de cycli van energie – en jullie tijdens het toekijken niets kan overkomen.

Jullie zouden in staat zijn om alles te zien en te horen wat er zichtbaar en hoorbaar is in welke dimensie er ook bestaat! Jullie zintuigen zouden zo groot en zo groots zijn dat jullie van dingen op een grote afstand zouden weten alsof zij vlak om jullie heen gebeuren en jullie zouden in staat zijn om alles te zien en te scheiden, wat het ook is en er een beeld van vast te houden zolang jullie dit willen. Zo is de Creatieve Bron. Alles wat jullie je kunnen voorstellen over God is groter dan jullie je kunnen voorstellen! En jullie waren erbij en hebben dit gedaan.

Wij gebruiken het woord jullie in deze discussie, maar ik heb het niet over de menselijke jullie, die jullie nu zijn. Jullie zijn een deel van mij en ik ben een deel van jullie. Dit is het moeilijkste dat wij ooit zullen leren maar wij zullen ermee doorgaan want het is de basiswaarheid. De lineaire geest begrijpt dit niet en dat heeft ook een doel. Als jullie zouden kunnen zien wie jullie werkelijk zijn zouden jullie je niet bezighouden met wie jullie nu denken te zijn. Het is voor jullie verborgen.

Sommige van de leringen van de nieuwe energie zijn een uitbreidend bewustzijn waarbij jullie steeeds meer zien van wie jullie werkelijk zijn. In dit uitbreidende bewustzijn gaat het niet alleen over de ontdekking van nieuwe biologie of nieuwe uitvindingen, maar het is eerder een realisatie van wie er in jullie is.

De Schepper zit vervat in elke molecule van DNA. Het is daar op een manier die jullie je niet eigen kunnen maken en die jullie niet kunnen tellen. Dus, lieve mensen, kunnen jullie ook zielen op de planeet niet tellen omdat zij niet enkelvoudig zijn en niet geteld kunnen worden.

De soep van energie, die God is, wordt jullie ziel en dit is het moeilijke deel. Voordat ik vandaag klaar ben en jullie denken dat dit verwarrend is, wacht dan maar af. Wat ik ga onthullen is niet iets dat jullie makkelijk herkennen en het is niet iets waar jullie echt klaar voor zijn om het helemaal te begrijpen. Maar toch ga ik het jullie in je verwarring vertellen want ik wil dat jullie de grootsheid zien van wat er hier is.

Het grootste ding is dat jullie een deel zijn van de Creatieve Bron. Als de hoofdregels van het menszijn worden opgetild, lieve mensen, dat de God in jullie zich toont. Jullie zijn geen deel van God, jullie zijn God! Dit komt omdat de soep van God niet verdeeld kan worden en naar menselijke lichamen gaan met namen en persoonlijkheden – en daarover wil ik jullie vertellen.

Zielen zijn niet enkelvoudig.

Dit gaat helemaal tegen jullie intellect in! De zielen die jullie claimen als “van jullie” zijn niet enkelvoudig maar zij zijn eerder een deel van het geheel. Dat is makkelijk gezegd maar moeilijk te bevatten. Als jullie naar een ander mens kijken en “Namaste” zeggen, eren jullie de God in jullie en groeten de God in hen. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat zij dezelfde ziel kunnen vertegenwoordigen? Zijn zij dezelfde God? Dan moeten zij ook dezelfde ziel zijn! Maar zo denken jullie niet. Jullie hebben je eigen ziel en dat geldt ook voor hen. Dat denken jullie en het is het beste wat jullie kunnen doen want als jullie hen samen combineren zijn er logische problemen met jullie lineaire hersenen.

De hersenen, die lineair zijn zien jullie ziel als die van jullie alleen en dit op zichzelf zal jullie tegenhouden om deze boodschap te begrijpen. Wat ik jullie ga vertellen is dat als jullie je eigen brug van begrip over gaan, jullie zullen zien dat het perspectief versterkt. Het doet op geen enkele manier iets af van de pracht van jullie ziel.

Er bestaat niet zoiets als een enkelvoudige ziel want die is altijd verbonden met het geheel. De soep van God is altijd een soep. Jullie kunnen het een collectief noemen als je wilt, maar het scheidt zich niet af van het geheel. De stukjes en delen ervan, als je het zo wilt noemen, hebben menselijk bewustzijn in zich en jullie identificeren deze stukjes als van jezelf, maar zij zijn groter dan dat. De leringen van mijn partner dit jaar zullen gaan over de negen attributen van de zielengroep, en hij spreekt over de kern. De kern is wat jullie voelen als jullie in een diepe meditatieve staat gaan. Jullie raken de kern en denken dat julllie het zelf zijn. Wel, dat is niet zo! Het is iedereen! Daarom voelt het zo geweldig. Ik wil ook niet dat jullie denken dat er een vreemde entiteit in jullie zit. Jullie zij het, maar de grotere jullie!

De ziel is niet beperkt tot mensen – en hij “leert” niet.

Ik ga enkele paradigma’s doorbreken die jullie zijn geleerd. De menselijke ziel, zoals jullie die noemen, behoort niet aan mensen. Het is een deel van schepping in alle delen van het Universum.

Daarom hebben andere biologische entiteiten ook zielen zoals jullie. Niet al het intelligente leven in jullie melkwegstelsel heeft zielen, alleen degenen die “gezaaid” zijn vanuit een spirituele bron. Wij zullen dit voor een andere keer bewaren. Begrijp gewoon dat alleen de naam “menselijke ziel” niet correct is. Er bestaat niet zoiets als een ziel die “leert”. Zielen leren leren niet. Mensen wel. Toch is jullie verteld dat zielen komen en gaanom dingen te leren. Er is jullie verteld dat sommige zielen wijzer zijn dan anderen. Mijn partner gebruikt het woord: Oude Ziel. Jullie zijn allemaal oud. Het is allen dat sommigen van jullie langer mens zijn geweest dan anderen. De feitelijke term “oude ziel” is ook niet zinvol omdat er geen tijd is voor een ziel. Zielen waren en zullen altijd een deel van God zijn.

“Oude ziel” is dus echt geen correcte naam, maar mensen zullen doorgaanhem te gebruiken omdat het iets anders betekent als jullie in de realiteit van 3D zijn. Het is een beschrijving van een mens die vele, vele levens heeft geleefd.

Luister, er bestaan geen zielen die aan het leren zijn om betere zielen te worden. Zij gaan niet uiteindelijk naar een andere plaats waar zij geslaagde zielen kunnen zijn. Dit is allemaal voorordeel in de menselijke geest die is verbonden met de menselijke realiteit. Mensen leren; mensen promoveren; en de mens gaat van het ene niveau naar het andere. Zielen doen dit niet, lieve mensen. Jullie hebben gewoon je eigen realiteit geplaatst op een ander systeem en begrijpen niet dat dit niet zo is als dat van jullie. Wen hier dus aan en ook aan andere dingen over zielen. Een ziel heeft geen menselijke realiteit. Een ziel heeft Goddelijke realiteit.

Wat als ik jullie vertel dat jullie zielen identiek zijn in hun pracht aan alle andere ziel op deze planeet? Zet je schrap: Wie is de slechtste mens die jullie kunnen bedenken? In de geschiedenis, nu levend, dood – wie is de slechtste? Raad eens? Hij of zij heeft dezelfde ziel als jullie – een perfect deeltje van God dat ontdekkingen ja of nee toestaat. Dit vertelt jullie heel veel over de vrije keuze. Het vertelt jullie dat dit specifieke prachtige deel van God beschikbaar is, op volle sterkte, voor elk mens dat ernaar wil kijken.

Wij gaven jullie eerder een channeling die verklaarde wat de regels van Spirit zijn. De belangrijkste is dat wij niet tussenbeide mogen komen bij jullie vrije wil. Wij kunnen jullie fouten zien maken, je rug zien omkeren naar de Goddelijke Pracht in jullie, maar wij kunnen niet tussenbeide komen of zelfs signalen geven. Wij kunnen jullie kwaad zien ontwikkelen en dit koesteren. Wij, soms zelfs in de naam van God, kunnen jullie zien moorden en afschrikwekkende dingen zien doen, en wij kunnen niets doen. Jullie moeten de keuze maken. Degenen die al vaak op de planeet zijn geweest maken veel betere keuzen. Zij zijn zich tot op een bepaald niveau bewust van de God binnenin. Dit is een attribuut dat ik wil ont-mystificeren. Er is geen “niveau” van leren bij zielen.

Wordt vervolgd