KRYON Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland Zielenreizen. Deel 1.2

KRYON Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland

Zielenreizen
Deel 1-2

Lee Carroll / 22 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er zijn geen zielenniveaus of -overgang.

Deze lijkt veel op de vorige: Er is geen overgang van zielen van het ene naar het andere niveau. Het is een idee van de mensen dat een ziel als dier kan beginnen en dan “promoveert” tot mens. In dit denken gaat de ziel op de een of andere manier door bepaalde incarnaties waarin het een minder mens of misschien dier is om te promoveren naar een wijze, oude ziel. Zo is het gewoon niet.

Nogmaals, lieve mensen, menselijke realiteit, logica en jullie basale menselijke natuur scheppen niveaus van vooruitgang voor jezelf. Dan plaatsen jullie dit systeem op God en gaan deze dingen zelfs onderwijzen. Weten jullie dat dit de Creatieve Bron vermindert? “Kryon, bedoel jij dat dieren geen ziel hebben?” Dat heb ik niet gezegd. Dieren hebben een andere soort van wat jullie een ziel noemen, en ja, bepaalde soorten reïncarneren. Dit hebben wij jullie eerder verteld. Maar luister: Het systeem gaat nooit over de grens van dier naar mens – nooit!
De energie van de Schepper die jullie dragen is kostbaar en heilig. Die behoort alleen aan entiteiten in dit melkwegstelsel die zijn gezaaid voor spiritualiteit en aan wie de vrije keuze is gegeven om uit te breiden naar een geascendeerde staat. Dit is wat er in jullie zit, mensen, en het zit niet in een dolfijn, een hond of een paard. Het behoort tot jullie spiritueel, menselijk DNA en het is een deel van een groots plan. Het begon niet als een dier. Er zijn mensen die geloven: Hoe lager het dier, hoe lager de ziel. Er is een gedachte dat jullie beginnen als een hamster en een dolfijn worden en uiteindelijk, op een dag, mens.

Dit wordt, tussen haakjes, op verschillende plaatsen op Aarde nog onderwezen. Ik wil jullie vertellen dat het helemaal niet zo gaat en het gewoon demensen zijn geweest die dit naar een mythologische staat hebben gebracht en niet eren wie jullie zijn en wat er in jullie zit.

Er is dus geen leren, er zijn geen niveaus en geen voordelen en er is geen hiërarchie. “Wacht even, Kryon, hoe zit het dan met aartsengelen en gewone engelen? Daar hebben wij het eerder over gehad. Al het indelen in categorieën is jullie eigen mensenwerk. Daar hebben jullie hen geplaatst naar belangrijkheid en hoe jullie hen hebben genoemd. Dat is een menselijk attribuut, lieve mensen, en het is niet God. Er is bij God geen managementsysteem of stroomdiagram. Er is geen hiërarchie van wie de baas is of wie van God is. In plaats daarvan is het een systeem dat bekend is bij allen die aan mijn zijde van de sluier zijn. Het is prachtig en perfect. Er is hier alleen “Eenheid.”

Er zijn wetenschappers die naar het Universum hebben gekeken en zich beginnen te realiseren dat dit niet bij toeval kan zijn ontstaan. Er is de mensen geleerd dat de dingen bij toeval gebeurden en dat dit leidt tot evolutie. Sommige wetenschappers worstelen nu met wat zij zien omdat het buiten de kansenberekening van de evolutie van het leven valt. Alles wijst er steeds meer op dat er een welwillend systeem van ontwerp was.

Het is waar: Jullie melkwegstelsel werd op die manier ontworpen. Het werd geschapen voor het leven en neergezet op een manier die toestaat wat er op dit moment gebeurt – jullie in staat stelt op op Aarde te zijn en deze woorden te horen.

Het gaat allemaal over de vrije keuze om het Godsdeel te vinden, de ziel in jullie. Dit is echt zo! Alles draait op deze planeet om de mens en vele dieren weten dit op een bepaald niveau. Maar het realiseren ervan ging bij jullie langzaam. Het komt er nu dus op aan om het spirituele systeem dat jullie steunt beter te begrijpen.

Het is niet Jullie tegen de Wereld.

Jullie doen het systeem geen geweld aan als jullie naar buiten gaan en kijken naar de dingen waarvan jullie denken dat jullie die niet kunnen controleren. Dingen overkomen jullie; soms lijkt het weer jullie vijand te zijn en soms worden jullie gewoon van de ene naar de anderen plaats gestuiterd. Velen voelen dat het jullie is tegen alles om jullie heen. Is dit hoe jullie je voelen? Wisten jullie dat al deze dingen uitnodigingen aan jullie zijn om te veranderen? Misschien kennen jullie mensen die zeer ongelukkige levens hebben gehad? Al het slechte overkwam hen bij elke mogelijkheid daarvoor!

Lieve mensen, deze speciale mens heeft feitelijk een grote mogelijkheid om naar nul gebracht te worden en de hand van God te pakken, misschien steeds weer! Maar in plaats daarvan namen zij de rol van slachtoffer aan en claimden die uiteindelijk! Dat is wie zij zijn en zo zal het blijven gebeuren. Met vrije wil hebben velen hun rug toegedraaid naar het idee dat zij in staat zijn om hun leven beter te controleren en deze beslissing schept vaak nog meer omstandigheden en minder controle over hun leven. Dit is een pad dat zij vrijwillig hebben gekozen. Sommigen zullen zich wentelen in verdriet over het leven en sommigen zullen de hand van God nemen en verder gaan.

Dit zijn de beslissingpunten die wij de mensheid steeds weer geven. Lieve mensen, leren gaat niet altijd gepaard met verdriet! Begrijpen jullie dit? Soms krijgen wij jullie aandacht door vreugde en viering. Het hangt af van wie jullie zijn, wat jullie geloven en wat jullie aandacht kan trekken.

Wisten jullie dat de “toevallige “ dingen alleen een beginnende blauwdruk zijn van jullie realiteit? Wisten jullie dat “gemiddeld” alleen maar een staat van realiteit is die bestaat als er geen enkele andere energie bij betrokken is om het te veranderen? Ik wil dat jullie daarover nadenken – en misschien zullen wij jullie daarover later meer vertellen

Jullie ziel is voor altijd. Hij is onveranderbaar. Hij is perfect enprachtig. Hoe noemen jullie het? Hoger Zelf? Dat is een goede naam. Het is het zelf dat hoger vibreert dan jullie doen – een deel van God. Maar jullie willen nog steeds dat dit zelf jullie naam draagt, nietwaar? Wisten jullie dat de ziel geen persoonlijkheid heeft? Er zijn helemaal geen menselijke attributen in de ziel. Oh, kon ik jullie het grotere beeld maar laten zien! Ik zou het heerlijk vinden als jullie het konden zien. Er is een perfectie van het Universum die jullie delen met elk ander menselijk wezen op de planeet. Het zit binnenin, klaar om ontwikkeld te worden. Weten jullie wat verhoogd menselijk bewustzijn werkelijk is? Het is het bouwen van de brug naar verbinding met de ziel. Dit is als jullie beginnen te begrijpen dat jullie echt allemaal hetzelfde zijn.

Zal religie op de planeet overleven in de nieuwe energie?

In het verleden hebben wij gesproken over de evolutie van spirituele systemen (religies) op de planeet. Over wat wij konden verwachten en wij hebben jullie verteld te kijken naar hoe de georganiseerde religies zullen verhogen. Infeite gebeurt het al – een zeer langzaam begrijpen dat julie systemen gewoon een concept van takken van dezelfde boom weerspiegelen en dat zij niet tegeovergesteld zijn aan elkaar maar gewoon verschillend.

Wij beschrijven het nogmaals want het laat zien hoe de collectieve ziel een rol speelt in bewustzijn.

De vraag doet zich voor: “Zal religie overleven?” en het antwoord is ja.

Wij hebben jullie eerder verteld dat het niet uitmaakt hoe mensen God vinden. Het maakt echt niets uit! Er zullen vele niveaus van menselijk bewustzijn worden vertegenwoordigd door vele manieren van van eerbetoon en groei. Culturen hoeven niet te versmelten in een groep om verlicht te worden. Het is belangrijk dat alle gevarieerde processen blijven bestaan zodat mensen die pas beginnen door welk spiritueel proces dan ook kunnen gaan dat zij wensenen tijd genoeg hebben om hun eigen timing van leren te eren. De zoektocht naar God is uniek voor ieder mens.

Hoe zit het nu met georganiseerde religie? Hoe gaat die veranderen? Het gaat beginnen om de verbondenheid te zien, en dit is wat wij onderwijzen. Als de religies van deze planeet gaan samenwerken in dialoog en zij zich uiteindelijk realiseren dat zij uniek zijn, maar bijna hetzelfde compassievolle doel hebben, zullen zij ontspannen.

Als zij zien dat het goed is om op hun eigen manier te eren en tegelijkertijd ook het recht van anderen te erkennen om op hun manier te eren, zal wijsheid toenemen. Jullie zullen een uitbreiding zien van het spirituele bewustzijn van de planeet, met toenemende kennis en begrip en compassie.

Maar zolang zij gescheiden blijven in groepen waarbij iedereen claimt dat hij “gelijk” heeft en zij niet met elkaar praten, kan er geen groei zijn. Maar dat wisten jullie, nietwaar?

Religie gaat niet verminderen of verdwijnen. In feite gaat het groter worden! Kijk naar beter begrip tussen geloofsystemen. Als jullie afscheiding zien en radicalisme zal het jullie alarmeren en toch is het er altijd geweest. In de zeer nieuwe energie zal dit zich laten zien als lager bewustzijn en niet van God. Verandering is overal!

Is het niet interessant dater op jullie planet een volledige realisering is van een monotheïstische God? Er is maar een God, een thema dat door de meeste mensen op Aarde wordt uitgedragen. Het grootste deel van de Aarde gelooft ook dat er een volgend leven is(iets dat verder gaat dan de dood). Toch verdelen jullie je in duizenden “doctrine-delen” die beslissen wie God op de juiste manier aanbidt. Degenen die op de een of andere manier niet alleen zullen worden achtergelaten. Deze houding zal gaan veranderen. Het gaat over verbinding en compassie voor het proces van een ander.

Walk-ins – Ziel delen.

Wat ik jullie nu ga zeggen zal jullie zienswijze over verbinden uitdagen tot het maximum. Wij komen nu bij het concept van het delen van een ziel. Jullie zullen dit niet leuk vinden, lieve mensen, omdat hettegen het paradigma van jullie traditionele gedachten ingaat.

Laten wij makkelijk beginnen en het daarna complexer maken. Het delen van een ziel: Hebben jullie ooit gehoord van een walk-in? Velen van jullie wel. Laat mij vertellen wat het is, wat jullie denken dat het is, wat jullie is geleerd en de problemen van logica en enkelvoudigheid die daardoor bestaan.

Hier is wat jullie vaak is verteld: een mens gaat dood en komt dan terug. Maar om snel terug te komen en een zeven tot vijftienjarige opgroeiperiode over te slaan worden zij “walk-ins”. Om spirituele zaken sneller voor elkaar de krijgen zullen zij met overeenstemming een bepaalde ziel delen en binnengaan in het leven van een ander bestaand menselijk leven in de leeftijd van ongeveer 8 tot 13 jaar. Dit is een walk-in zoals jullie die zien. Nu hebben jullie dus twee zielen in een lichaam. Kunnen jullie mij tot zover volgen?

Nu heeft de walk-in een attribuut waarover je je moeten afvragen: “Wat gebeurt er met de eerste ziel? Neemt die onderliggende positie in? Als de naam van de eerste mens Sally is en de tweede ziel komt in het lichaam en gewend is aan de naam Henry, hoe gaat dit in zijn werk?” Het is verwarrend. “Hoe denkt Henry erover om in een lichaam van het andere geslacht te gaan? Kunnen zij samen bestaan? Gaat er een op de achterbank zitten? Gaat er een vooruit? Geeft er een gewoon op en gaat dan weg? Wat is het proces hiervan?”

Mensen die esoterisch zijn wrijven in hun handen en hebben discussies waarbij zij argumenteren en zeggen: “Hoe kan dit, en wat kunnen wij ermee?” En wij zitten bij jullie en kijken ernaar en zeggen tegen jullie: waar hebben jullie het over? Wat is het punt?

Jullie hebben een 3D-argument en alle machinaties van jullie logica wekken jullie enkelvoudig vooroordeel. Henry en Sally voelen zich hier goed bij!! Zie je, wat jullie niet weten en wat jullie nog niet hebben uitgeplozen, is dat er geen twee zielen in dat lichaam zijn! Er is er maar een, en die heet God. De Henry en Sally-scheiding is alleen wat jullie ervan maken. De ene ziel die samen gaat met een andere is God die samengaat met God. Het is jullie met jullie. Jullie worden gewoon groter. De ene soep doet mee met de andere en nu is er alleen een grotere soep.

Er zullen argumenten zijn zoals: “Wel, welke attributen van het Akasha behoren Sally toe en welke aan Henry?” Wat als ik jullie vertel dat zij hen hebben gecombineerd? Wat als ik jullie vertel dat dingen gewoon groter worden bij de walk-ins? Zou dat goed zijn? Wat als ik vertel dat het hele doel van de walk-in het gecombineerde Akasha is? Dit komt omdat de ervaringen van vele levens als Een in een mens kunnen komen. Nu, dat is verwarrend omdat jullie willen dat zij enkelvoudig zijn. Zie je, het is groter dan jullie denken.

Er zijn geen puzzels uit te zoeken over de majesteit van God. Walk-ins zijn heel gewoon, met name bij een oude ziel die overgaat en weer snel terugkomt in iemand die biologisch al gegroeid is. Het is een systeem van welwillendheid en een snelweg-systeem dat dingen in staat stelt om beter te gebeuren dan zij anders zouden hebben gedaan en er is minder tijd voor nodig. Nu, dat was makkelijk. Maar deze uitleg gaat nog verwarrender worden dan jullie nu al verward zijn.

Wordt vervolgd