KRYON Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland / Zielenreizen Deel 1-3

KRYON Channeling in Auckland, Nieuw Zeeland

Zielenreizen
Deel 1-3

Lee Carroll / 22 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Soul mates/ zieldelen.

Het volgende onderwerp gaat over soul mates. Het is niet altijd wat jullie denken. Hier is een voorbeeld:  De ene persoon ontmoet de andere en zij hebben een verbinding. Het maakt niet uit of die buiten romance omgaat, hoewel dat er ook bij kan zijn, om het nog verwarrender te maken. Het kan van een vorig leven zijn als broer, zus, moeder of vader, maar zij kennen elkaar. Zij denken als Een persoon.

Zij kunnen conversaties hebben door alleen in elkaars ogen te kijken en zij zijn verbaasd. Zij moeten samen levens hebben doorgebracht om deze gelijkheid van gedachten te hebben en dezelfde ideeën en passies te hebben. Er is een aantrekkingskracht om bij die persoon te zijn, om bij die persoon te blijven omdat zij iets vertegenwoordigen dat zo speciaal is – en jullie noemen dit soul mates.

Wat als ik jullie zeg dat jullie zojuist een deel van jezelf hebben ontmoet? Ik heb jullie verteld, lieve mensen, dat het griezelig zou gaan worden. Wat als het delen van een ziel gewoon een simpel attribuut is waarbij jullie een stukje van jezelf in een ander mens ontmoeten? Dit is het moment waarop velen deze informatie zullen wegleggen, de kamer uit gaan en zeggen: “Dit is niets voor mij. Dit kan niet iets voor mij zijn.” Lieve mensen, Ik wil dat jullie nu je onderscheidingsvermogen en spirituele logica gaan gebruiken. Als God niet enkelvoudig is en jullie een deel van het geheel zijn en iedereen in jullie is en jullie in iedereen zijn, waarom is het dan zo griezelig? Als jullie een stukje van jezelf zien in een ander mens, waarom zou dat zo ongewoon zijn? Het is gewoon een deel van de manier waarop zielen delen werkt. In plaats van God in die persoon te zien, zie je jezelf in hen! Zo voelt dat, nietwaar? Misschien zijn jullie in het verleden wel samengeweest als walk-in en deelden jullie een lichaam. Nu zitten jullie weer in twee lichamen. Dat is een soul mate. Geen wonder dat jullie je tot hen aangetrokken voelen en zij tot jullie!

Het delen van en ziel kan niet volkomen tot tevredenheid uitgelegd worden aan een enkelvoudig dimensionaal menselijk wezen en alles wat ik doe zal het nog vele malen gecompliceerder maken.

Reïncarnatie/ Delen van een ziel.

Laat mij jullie eerst het meest gecompliceerde vertellen en daarna zal ik jullie een voorbeeld geven. Ik heb jullie verteld dat er een system van reïncarnatie is dat de familie eert en dat het systeem een generatie overslaat bij reïncarnatie binnen een familie. Dit zorgt ervoor dat nieuwe zielen kunnen komen en leren en dat oude zielen hun kinderen en ouders kunnen zijn. Het is verwarrend maar het helpt hen beiden. Bijvoorbeeld, oude ziel, jouw kinderen zijn mogelijk geen oude zielen, maar je kleinkinderen wel(of zullen het zijn). Het steeds overslaan van een of twee generaties is het meest algemeen. Het is heel gewoon om je ouders in de ogen van deze kinderen te zien.

Sommigen van jullie weten wat ik bedoel want normaal gesproken zeggen jullie dat jullie je kinderen het best kennen maar dat toen jullie kleinkinderen kwamen, jullie iets in hen zagen dat jullie als ongebruikelijk herkenden. Ik wil dit nu heel duidelijk maken, maar dat gaat niet zo makkelijk. Al dit gepraat over reïncarnatie en het overslaan van generaties is heel goed en begrijpelijk voor jullie als de grootouders er niet meer zijn. Maar als zij nog leven is er een probleem. Hoe kunnen je levende ouders je kleinkinderen zijn als zij nog steeds in leven zijn?

Wat denken jullie daarvan? Je kijkt hen in deogen en jullie weten wie zij zijn, maar dat kan niet waar zijn! Of toch wel?

Het antwoord is dat het wel kan en dat is het delen van een ziel. Het is niet gecompliceerd als jullie ouders zijn overgegaan, maar zeer gecompliceerd als zij er nog steeds zijn. Begrijpen jullie dat dit een puzzel is van de menselijke lineariteit? Voor God is dit geen puzzle. Hebben jullie gehoord dat in kwantumfysica licht tegelijkertijd op twee plaatsen kan zijn? Welkom in een nieuwe realiteit! Het is niet zo moeilijk als jullie uit je lineaire 3D-doos gaan.

Er is meer, en ik zal het hebben over overerven dat verschillend is tussen dat van Akasha en het chemische. Wij gaan het nu helemaal verwarrend maken. Nu ik een stok heb genomen en heb geroerd in wat ik jullie heb verteld: Wie zijn jullie? Is het mogelijk dat hoe meer jullie elkaar kennen jullie steeds meer dezelfde God in jullie allemaal zien? De verbondenheid is wat de problemen van menselijke variëteiten oplost – iets waar jullie eeuwenlang niet mee uit de voeten konden.

Er zal een dag komen, lieve mensen, als jullie dezelfde progressie zullen doormaken als anderen voor jullie op andere planeten hebben gehad, er een tijd zal komen waarin jullie dezelfde God zullen herkennen; eerst in alle mensen en dan pas de persoonlijke verschillen. Dit is het geheim voor vrede op Aarde.

Het kijken naar andere mensen en herkennen dat hun verlangens dezelfde zijn als die van jullie is een vorm van compassie. Dit schept uiteindelijk edelmoedigheid, vrijgevigheid en geen dwang en verovering. Jullie gaan kijken naar wat jullie gemeen hebben en niet naar jullie verschillen. Velen zullen naar jullie kijken en jullie heerlijkheid en volwassenheid zien in jullie dagelijks leven. Dit is de enige manier waardoor je andere mensen kunt leren over God. Laat hen de attributen van God in jullie zien.

Het verhaal van Evelien, de eeuwige boom.

Laat mij jullie een verhaaltje vertellen en dan zullen wij stoppen. Ik wil het hebben over Evelien, de eeuwigdurende boom. Jullie weten dat parabels soms nergens op slaan en omdat het allegorieën zijn moeten jullie wat van je 3D-logica opzij zetten en gewoon luisteren. Evelien bestaat niet echt in de natuur, maar het is een verhaal dat dicht genoeg komt bij wat de natuur doet, zodat jullie het zullen begrijpen.

Evelien had een essentie om zich heen als boom. De essentie van Gaia was er en zij wist dat zij Evelien de boom was. Zij had een bewustzijn van de grote plant die zij was. Haar doel, haar enige doel was zoveel te groeien als zij maar kon, zo groot als maar kon om haar deel aan zuurstof voor de planeet en de mensheid toe te voegen.

Evelien had wortels, zoals bomen die hebben, en zij kon voelen dat haarwortels diep de grond in gingen. Daar zouden zij de voeding opnemen die zij nodig had voor haar groei, de bronnen van de grond van de Aarde. Zij groeide nog meer. Toen zij groter werd verspreidden haar wortels zich steeds meer om genoeg verankerd te zijn voor haar grootte en de majesteit die zij vertegenwoordigde in haar woud.

Evelien was zich niet meer bewust van haar wortels dan jullie zijn van elke menselijke haar. Er waren er zoveel! Maar een wortel, heel ver weg, vond zijn weg terug naar de oppervlakte en begon omhoog te groeien. Hij ontsproot en groeide en deze spruit werd een andere boom. Deze kleine spruit werd zich ook bewust van Gaia en begon, net als Evelien, te groeien. Ook zij had een naam: Martha.

Evelien is zich nu bewust van haar buurboom omdat die nu groot is. Evelien kijkt ernaar hoe Martha opgroeit. Maar Martha is Eveliens wortel. In feite zijn zij nog steeds verbonden! Na een tijdje gebeurde hetzelfde als bij Evelien ook bij Martha. Tegelijkertijd had Evelien ook andere spruiten die in andere richtingen gingen. Het waren allemaal wortels van Evelien, steeds verbonden met Evelien maar uitgesproten als andere bomen met andere namen. Zien jullie waar ik heen wil hiermee?

Uiteindelijk werd zij een woud en alle wortels waren verbonden, allemaal verbonden. De levenskracht van de voedingstoffen van de planeet stroomde door hen allen heen. Er is geen einde en geen begin aan elke wortel omdat zij allemaal met elkaar verbonden zijn en zij hebben allemaal individueel een naam en “boombewustzijn”.

Laten wij Evelien eens interviewen. “Evelien, wie ben jij? Als je in het bos rondkijkt ben jij dan Evelien of ben jij ook Martha en George en Sally? Wie ben jij?”  Evelien zou zich trots voelen en zeggen: “Ik ben hen allemaal en zij zijn alles van mij want onze wortels zijn samengevoegd vanuit dezelfde bron”.

Ik wil dat jullie naar dit verhaal kijken en begrijpen dat dit een metafoor is voor wie jullie zijn. In de natuur kijken jullie naar dit soort dingen en zeggen dat het uniek is. Jullie zien het niet zoals jullie jezelf zien, met individuele persoonlijkheden en levens om als menselijke individuen te leven. Maar het verhaal van Evelien is veel meer toepasbaar voor mensen dan jullie denken. Maar het moet beginnen, letterlijk beginnen, met het begrip dat de ziel binnenin veel groter is dan alles waaraan jullie ooit hebben gedacht.

Nu, een moment geleden vertelde ik jullie dat ziel geen persoonlijkheid heeft, niet zoals jullie denken. Maar hij heeft attributen. Hij heeft perfectie, liefde en welwillendheid. Dat is wat jullie voelen als jullie in contact zijn met de kern. De hand van de ziel, God, staat altijd voor jullie open, altijd. Vanaf het moment waarop jullie zijn geboren is de uitnodiging daar om te ontdekken wie jullie zijn en die hand aan te nemen en je realiteit te gaan veranderen. Gaan naar een posititie waarin jullie de planeet kunnen veranderen door televen in een realiteit van bewustzijn.

Jullie weten dat ik gelijk heb omdat jullie deze boodschap anders niet zouden lezen.

Als laatste, een woord van advies: Deze beslissingen moeten met je vrije wil en intentie en vol begrip genomen worden. “Dit is wat ik wil,” horen jullie jezelf zeggen. Doe niets omdat het “zou moeten” of omdat jullie naar een bijeenkomst kwamen en een channeling hoorden waarin jullie werden gedwongen om iets te doen. Niet doen!! Ik wil dat jullie rustig en alleen in een stoel zitten en je lichaam vragen: “Is er meer?” Wees eerlijk en wacht op antwoord. Het zal rillingen geven als antwoord en het eerste dat het tegen jullie zal zeggen is: “Waarom duurde het zo lang voordat je dit vroeg?”Het zal zeggen: “Ja!” En dat is het begin van een ontdekking.

Dat is echt het begin van de onuitgesproken uitnodiging, lieve mensen, van ieder menselijk wezen op de planeet. Als jullie je ontspannen en praten tegen hetgeen het aangeborene is van je lichaam en het je laat helpen door je te begeleiden naar de waarheid, zullen jullie die krijgen. Luister niet naar mij of naar een mens om dit te doen. Ik wil dat jullie naar jezelf gaan luisteren. Is deze channeling echt, of niet? Gebruik je discretie en je onderscheidingsvermogen en ontdek de energie van deze boodschap door de God in jou.

Vanavond is de tijd op om jullie deze boodschap van liefde te geven die komt vanuit een bron die binnenin elk van jullie is. Jullie zouden dit stemmetje moeten herkennen, niet de menselijke stem, maar de andere dieal die tijd tegen jullie heeft gesproken in de derde taal. Hij heeft gefluisterd: “Luister, luister, luister, dit is waarvoor je bent gekomen.” Dat is echt zo! Lieve, oude zielen, jullie zijn de hoop van de planeet. Wie hier ook naar luistert en de waarheid herkent zal begrijpen dat het jullie tijd is. Begin ermee.

En zo is het.

Kryon