Kryon Channeling in Sedona. 1

Kryon Channeling in Sedona. 1

 30 oktober 2021 /Lee Carroll
Geplaatst: 21 februari 2022
vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is voor Spirit nooit een mysterie wie er luisteren of lezen, wie hier zijn. In dit geval wie er in de stoelen zitten. Er is altijd het idee geweest dat wat jullie God, noemen, Spirit of de Schepper, zich in een andere kamer bevindt en dat jullie je in een lagere kamer bevinden. Dit idee is er altijd geweest en dat jullie allemaal uitreiken naar het gezicht van God en dat, als je echt  geluk had, God jouw kant op zou kijken! Dit is het verhaal op de hele planeet. Vandaag zitten jullie hier en weten beter. Spirit kent jullie, kent jullie namen, waarom jullie hier zitten….dat jullie mogelijk door de “Aha-ervaring” heen kunnen gaan, die zich voordoet.

Heel vaak is de vraag gesteld hoe God ons ziet en ik wil dit nu beantwoorden. Ik zou graag willen dat jullie even alle realiteit opzij willen schuiven, alle aardse dingen, en even een beeld willen schetsen. Jullie zijn in een multidimensionale staat, zou je kunnen zeggen, en jullie gaan een kind krijgen. Mannen in deze zaal, jullie zijn ook allemaal vrouwen geweest. Vrouwen in deze zaal: jullie zijn ook mannen geweest. Jullie hebben allen allemaal dingen gedeeld op deze planeet. Jullie hebben allemaal beide geslachten gehad en hebben kinderen geboren doen worden. Veeg even weg wat jullie als ongepast zien voor een aardling, zou je kunnen zeggen, en wordt even multidimensionaal en stel je even voor dat je gaat bevallen en enorm blij bent omdat dit kind heel speciaal is en naar jouw beeld en gelijkenis is geschapen. Stel je even voor dat dit kind wordt losgelaten in de Wind van Geboorte om naar een planeet te gaan die Aarde wordt genoemd, en het laatste wat jullie tegen deze entiteit zeggen, als die door de wind gaat, kijken jullie in de ogen en zeggen: “Vind mij….vind mij!” En als jullie dit doen zullen jullie de verbinding, de band, voelen die wij hebben.

Als dit kind van jullie, als het begint te ontwaken – als het dit doet – en de vragen gaat stellen – als het dit doet – gaat dit kind feitelijk studeren en zich afvragen….
“Waar kom ik vandaan? Is er een Schepper en is de Schepper, zoals mij is verteld, in de andere kamer? Hoe kan dat nu, want ik voel hem in mij!” Dan begint het kind zich af te zetten tegen de cultuur en alles wat het werd verteld. Het gaat zich realiseren dat er iets is dat groter is. Het is verstopt en het kind vraagt: “God, als u daar bent, laat het mij dan zien!” (Kryon lacht) En jij hebt in dit verhaal lang gewacht, mam, en jij gaat je realiseren dat het kind jou aan het vinden is!

Vraag: Hoe voel jij je nu? Zijn er tranen in je ogen. Ga je naar het kind en zeg je: “Dank je, voor het meer begrijpen dan je kunt begrijpen, voor het begrijpen van de puzzel, voor het begrijpen van de wijzen….jij hebt mij gevonden!” Op dat punt in de tijd zeggen jullie dan: “Nu jij mij begrijpt, laten wij dan samen verder gaan….laten wij iets voor elkaar krijgen!” Zo voelt God zich over jullie.

Is het mogelijk dat deze overeenkomst de waarheid is? Het is de grootste waarheid op de planeet, degene die zich zo makkelijk verstopt. In de lage energieën van de Aarde en het bewustzijn hebben jullie een scenario gemaakt op basis van wat je vader is. Je vader heeft de leiding. Als je vader iets zegt, doe je het, en er zijn straffen en beloningen. En dat is het model voor God geweest. Nu het bewustzijn van de planeet zich langzaam begint te verhogen en de oude zielen echt gaan begrijpen, weten jullie het nu: Er IS iets dat GROTER is! Grootser! Het systeem dat mijn partner jullie vertelt is gewoon informatief en het informeert jullie over het grootste wat jullie op de planeet ooit hebben gekend: Er wordt van jullie gehouden vanaf het moment dat jullie los werden gelaten uit de Wind der Geboorte. Jullie namen zijn gekend vanaf het moment waarop jullie werden losgelaten uit de Wind der Geboorte en er werd naar jullie gekeken, er werd van jullie gehouden en er werd op jullie gewacht, gewacht….tot jullie de waarheid zouden vinden.

Er zijn mensen die zeggen: “Het is zo donker. Kryon, het is zo donker in deze tijden. Ik heb daar moeite mee. Soms lijkt het wel alsof het licht ontsnapt!” Ik zal jullie een formule geven. Ik zal jullie wat meer vertellen over licht en donker, maar de formule is er voor licht en hij is makkelijk. Ik zal het jullie zo vertellen. Licht en donker zijn ongebruikelijk. Zij zijn ongebruikelijk en er is een dynamiek waar bijna niemand aan denkt. Jullie zijn eraan gewend dat licht en donker elementen zijn die om jullie heen zijn. Dit is helemaal niet zo. Als jullie in een kamer zonder vensters zijn en er geen licht is, wat hebben jullie dan? Het antwoord is: duisternis! Met andere woorden: op deze planeet is de status quo een donkere kamer. Het duister doet dus niets, het schept niets….het is er omdat het de afwezigheid van licht is. Als er dus licht is verdwijnt de duisternis tot het licht helder genoeg is en er geen duisternis meer is. Dit geeft dus een duisternis die niet actief is en die niet vecht met het licht….en toch lijkt het daarop.

Ik wil jullie een herinneraar geven: als jullie het licht weer uitdoen is het weer donker….de duisternis was er altijd. Hebben jullie dit? Jullie doen het licht uit en krijgen wat daar altijd was. Het komt niet binnenkruipen. Het antwoord is dus om het licht op deze planeet te dragen dat het duister altijd in zich heeft, op een manier waardoor het nooit naar buiten komt….nooit! Jullie zijn beschermd, het zal niet naar buiten komen. Echt….dat is een deel van het plan en alle dingen die jullie hier hebben geleerd. Er zijn veel mensen die in duisternis leven, maar niet jullie oude zielen, als dit jullie keuze is. Om jullie de weg te wijzen, als jullie dit willen. Maar ik heb een formule: ER is EEN DING dat NOOIT duisternis in je leven laat komen en dit is niet de studie van Kryon, het is niet de studie van God….het luistert niet naar channelings. Het is zelfs helemaal niet zo spiritueel. Het antwoord is: VREUGDE, en de vreugde verjaagt de duisternis. Met ZEKERHEID!!!

Als jullie de vreugde kunnen handhaven in de uren waarop jullie wakker zijn en je concentreren op de dingen in je leven die vreugdevol zijn zal jullie licht nooit doven. Hoe voelt dit? Dit, lieve mensen, is het antwoord om God te vinden. Als jullie hand nu uitgestrekt is wil ik jullie kennen. Ik wil jullie kennen. Ik wil dat jullie er klaar voor zijn dat er een hand naar beneden komt en er gezegd wordt: “Dank je, ik heb jou eindelijk gevonden!” Dit is de waarheid!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon