Kryon Channeling in Sedona. 2

Kryon Channeling in Sedona. 2

 31 oktober 2021 /Lee Carroll
Geplaatst: 22 februari 2022
vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik spreek met name tegen oude zielen die meer aangetrokken worden om te luisteren naar dit soort boodschappen, en daarmee vertel in jullie dat jullie in de Opwaardering zitten en dit is niet alleen maar een tijd waarin dingen veranderen.

De goede dingen van de Opwaardering…..de dingen waarop de oude zielen op hebben gewacht…daarover wil ik jullie iets vertellen. Er zijn heel veel dingen die jullie vanaf je geboorte hebben geleerd over de Schepper, Spirit, die jullie God noemen. De meeste van deze dingen hebben te maken met liefde en de dingen die in bepaalde geloofssystemen worden gebruikt zijn soms metaforisch.

Ik wil jullie graag vertellen over een man die Wo heet. Wo is geen man en geen vrouw. Wij zullen er vanuit gaan dat hij een man is….alleen maar voor het verhaal. Wo wordt door ons al meer dan dertig jaar in parabels gebruikt. Wo is een spirituele man en hij leeft een spiritueel leven. Er is hem verteld over de Opwaardering en hij is een oude ziel. Hij weet af en toe niet wat hij moet verwachten, net zoals jullie en hij kijkt uit naar een nieuwe soort energie, voor hemzelf, voor de planeet, deze belofte. Hij is al lang op Aarde geweest. Ik wil niet zeggen dat Wo ermee klaar was, maar hij keek zo uit naar iets dat Ascensie werd genoemd. Hij wist dat het hem werd verteld door vele anderen, helderzienden: “Wo, er zal een tijd komen waarin jij zult ascenderen.”

Wo bad, op zijn eigen manier, en hij mediteerde, op zijn eigen manier, had contact met zijn innerlijk Zelf, op zijn eigen manier, en hij vroeg zich af of er voor hem ook ruimte zou zijn in de kamer van ascensie. Natuurlijk wist hij wel dat dit zo zou zijn, uit de oude geschriften die hij nauwkeurig had gelezen, over Elia en dit soort dingen, en hij zei: “Dit gaat een goede tijd worden. Dat is wat ik wil….dit is wat ik echt wil, Spirit, laat mij ascenderen!” Het lag niet ver meer voor hem, er werd op de deur geklopt, en hij wist het. Hij wist dat het eraan kwam. Hij opende de deur en hij zag een kleine man in een raar pakje en een hoed op en die gaf Wo een vel papier en toen Wo het vel had aangenomen en de deur had gesloten realiseerde hij zich dat het vel papier. Het was een kaart, een treinkaart en daar stond op “ascensie!” Wo zei: ”Ik heb geen idee waarom dit per trein moet gebeuren, maar ik zal dit niet ter discussie stellen want God werkt op mysterieuze manieren.” Hij keek naar de kaart en zag dat daar inderdaad een vertrekplaats op stond, maar geen plaats en tijd van aankomst. Hij dacht….misschien ben ik er dan niet meer, ik weet het niet. Maar dit is de treinkaart waarom ik heb gevraagd.”

Hij bereidde zich dus voor en wachtte op de dag. Hij pakte natuurlijk geen koffer omdat hij niet wist waar hij naartoe zou gaan en zou gaan ascenderen. Dat dit met een trein zou gaan gebeuren vond hij wel ongebruikelijk, maar hij ging naar het station en daar was de trein. Hij keek om zich heen en er waren anderen en ook zij hadden kaarten. Misschien was het wel de bedoeling dat zij allemaal samen zouden ascenderen, hij wist het niet, maar hij had wat hij wilde hebben en hij voelde zich heel vredig en prettig. Misschien was de man bij de deur wel een of andere engel, hij wist het niet, maar hij had zijn kaart. Hij keek naar de trein en die had een naam….de ascensie-trein.

Hij ging de trein in en die vertrok….hij kon het vertreksein op het station zien. De trein maakte snelheid en er waren blije gezichten….zij gingen ascenderen! De trein reed, en reed, en reed en Wo wachtte op het moment van verandering….misschien zou de trein de lucht in gaan of zou er iets anders gaan gebeuren en gaan wij naar die plaats waar ons als kinderen al over is verteld en hij herinnerde zich dat hem was verteld dat ascensie niet over de hemel ging maar over andere dingen, maar hij was er klaar voor. Er zou een nieuwe energie voor hem zijn geschapen en hij bevond zich op de trein. Maar de trein ging niet omhoog. Er gebeurde niet echt iets met de trein….er waren donkere plekken, er waren een paar tunnels en misschien een paar angstaanjagende dingen, maar hij wist dat hij in een heilige trein zat….en toen gebeurde het.

De trein minderde vaart, ging langzaam een hoek om, en hij was geschokt. Wat hij zag was het station waarvan hij eerder was vertrokken en een bord: Welkom bij ascensie! De trein stopte en hij stapte uit en hij zei: “Dit is niet wat ik verwachtte.” Hij was teleurgesteld, behalve dat hij zich realiseerde dat hij wat hij ook wilde, de grond begon te gloeien. Hij ging het station uit en dat begon een andere kleur te krijgen en er waren planten waar voorheen geen planten waren. Hij ging zich realiseren dat hij niet werkelijk zijn thuis had verlaten, maar dat hetgeen er gebeurde…..binnenin gebeurde!

Wo was naar een ander niveau van bewustzijn gegaan waarop alles om hen heen van betekenis ging veranderen, want hij zag vreugde waar hij dit voorheen nooit zag en waar hij eerste de wereld wilde veranderen was dit nu anders omdat hij vrede had met alle dingen.

Dit is ascensie, lieve mensen. Dit is ascensie van jullie vibratiegetal naar een plaats waar jullie hier willen zijn. Een plaats waar jullie vrij zijn van ziekten en zorgen….een plaats die meer thuis is dan jullie ooit voelden.

Er is meer aan dit verhaal. Het vertelt jullie ook dat jullie dan een bewustzijn hebben waarmee jullie nog meer van deze dingen kunnen scheppen.

Lieve mensen, ik wil tegen jullie zeggen dat jullie de mogelijkheid hebben om naar deze gebieden te gaan waar jullie misschien nooit naartoe dachten te kunnen gaan. En nu is het de tijd.

Wij hebben het eerder gezegd: dit is jullie stamlijn, en jullie verdienen het. Oude zielen, jullie zijn door zoveel dingen heen gegaan, in zoveel levens….ook dit leven, in de oude energie. Sommigen zijn er doorheen geworsteld, om op een plaats te komen die jullie nu kunnen verlichten….een plaats waar jullie elke ochtend kunnen glimlachen omdat jullie ontwaakt zijn….wat er ook om jullie heen gebeurt en jullie kunnen gaan scheppen wat jullie altijd al wilden scheppen. Ascensie, voor jullie binnenin!

Dit is de boodschap van vandaag en hiervoor zijn wij gekomen!

Ik Ben Kryon, en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon