Kryon Channeling in Sedona. 3

Kryon Channeling in Sedona. 3

1 november 2021 /Lee Carroll
Geplaatst:  23 februari 2022
vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik Ben mij bewust, Spirit is zich bewust, van ieder die hier aanwezig is. Wij zijn ons ook bewust van jullie feestdagenseizoen. Je zou kunnen zeggen dat dit de Halloween-channeling is. Ik zal in deze channeling diepgaande dingen vertellen. De dingen die jullie verwachten, lieve mensen, zijn vreemd omdat die allen zijn gebaseerd op jullie visie. Het is bijna als een statement dat ieder mens heeft en dat zegt: “Ik ben in een doos en in deze doos zijn er dingen die ik kan zien, en daarom is er niets anders dan dat!”

Er zijn zeker mensen die nooit naar deze zaal zouden komen om naar deze boodschap te luisteren omdat zij zeggen dat dit niet echt is. Zij zeggen: “Dit is niet mijn realiteit. Ik begrijp deze dingen niet omdat hen niet kan zien of aanraken!” Dit is een statement dat zegt dat zij in de doos zullen blijven.

Er zijn een paar interessante vragen geweest over realiteit. Als jullie zeggen dat jullie alleen dingen geloven die jullie alleen kunnen zien en/of aanraken, vraag ik jullie of jullie zwaartekracht kunnen uitleggen. Het is onzichtbaar. “Maar wij kunnen het meten, en daarom bestaat het!” Verklaar het magnetisch veld! “Wij kunnen het meten en daarom is het er!”

Vertel mij dan over liefde! Dan zegt de ander: “Ik beantwoord geen vragen meer!” Als jullie gaan uitdagen wat zichtbaar is, voelbaar is, zijn er velen die niet meer met jullie willen spreken.

Er is een interessante vraag die ik zo goed als ik kan wil beantwoorden over veelvuldige realiteiten. Hij gaat als volgt: “Is het mogelijk dat er een andere IK in een andere dimensie is, en die hetzelfde doet als ik hier doe, op een andere Aarde, in een andere tijd, maar toch simultaan?
Jullie hoorden dit. Het is een vaak gestelde vraag….dat er IETS moet zijn dat jullie vragen laat stellen. Deze vraag wordt ook in natuurkundeboeken gesteld: Is het mogelijk dat er veelvuldige Aardes zijn in veelvoudige dimensies die dezelfde dingen doen? Bestaan jullie op vele plaatsen tegelijk? Op vele Aardes? Ik zal jullie het antwoord geven maar dit antwoord kan jullie in verwarring brengen en dan zal ik proberen om het uit te leggen. Het antwoord is JA. Zijn jullie hierdoor verrast?

Maar al deze veelvuldige Aardes en veelvuldige “Jullies” gebeuren hier tegelijk. Jullie zitten in een veelvuldig multidimensionaal bestaan. Wat dus voor iemand realiteit is als die ontwaakt en meer bewustzijn krijgt….als zij in staat zijn om meer dingen te zien, gaan zij naar een andere dimensionale realiteit. Die andere Aardes en die dimensies, zijn hier. Het gebeurt allemaal tegelijkertijd. Dit verklaart waarom er zo velen zijn die alleen maar een bepaalde realiteit zien en anderen wier realiteiten zoveel meer zijn. Zij zijn in een andere dimensionale realiteit in dezelfde simultane tijd.

Jullie kunnen vele paden hebben maar er zijn zeker mensen die dingen ervaren die zo esoterisch zijn, en hun weten is zo echt. Soms laten de engelen zich zelfs zien en is er vreugde en liefde en dit bestaat tegelijkertijd met degenen die helemaal niets zien. Zij zijn samen en zijn toch in verschillende dimensies op dezelfde plaats.

Er was een man, genaamd Wo. Wij noemen hem een man maar hij kan van beide geslachten zijn. Voor deze parabel noemen wij hem voor het gemak een man. Wo was een spirituele man, zeer spiritueel. Typisch voor zijn cultuur ging hij een gebouw in waarin hij in God geloofde, in de liefde van God. Hij geloofde in een profeet die de liefde van God vertegenwoordigde. Wo wilde heel graag meer spirituele dingen in zijn leven zien. Hij bad hierom dagelijks tot God of zijn profeet en vroeg: “Lieve God, laat mij meer zien. Ik wil zoveel meer in mijn leven. Ik wil de essentie van Spirit voelen….het aangezicht van God aanraken! Ik wil zoveel meer!”

Dit was zijn gebed en God hoorde het.

Het begon op een nacht en Wo werd om half vier wakker. Zijn ogen waren wijd open en hij wilde weten wat er gebeurde. Hij keek in zijn donkere slaapkamer en hij had geen idee wat daar was. Wo was bang.

Wij zullen nu even stoppen met de parabel.

Als er iets is bij jullie mensen dat niet in jullie realiteit hoort, dan zijn jullie er bang voor. Als het niet in jullie realiteit is, zijn jullie er bang voor! Denk hier eens aan: dit is een programma, lieve mensen, en ook Wo had dit programma. Er was hem verteld: “Deze dingen bestaan en andere dingen niet en als iets op een bepaalde manier en op een bepaalde tijd gebeurt, moet het wel kwaadaardig zijn.” Wo was dus bang. “Wat maakt mij om half vier in de nacht wakker?” En hij keek in de donkere kamer en zag daar op een stoel een monster. Wo was bang. Het gebeurde de volgende nacht weer, en de nacht daarna. Op gegeven moment trok Wo de stoute schoenen aan en deed het licht aan. “Ik ga nu met het licht aan slapen!” Een week later scheen het licht steeds om half vier. Hij werd wakker door het stralende licht. Hij zei: “Dit is onmogelijk. Er is hier iets aan de hand. Er is een aanwezigheid in deze kamer en ik weet niet wat het is” Hij was nu banger dan ooit en stelde een videocamera op in de kamer om te zien of hij zich dingen verbeeldde en hij zag later dat de lichtjes in de kamer om half vier schitterden.

Wo vertelde het niet aan anderen want hij wilde niet dat zij misschien dachten dat er iets mis was in zijn slaapkamer, maar hij wist dat daar wel iets was. Een paar weken later werd hij nog steeds om half vier wakker en schitterde het licht en hij begon ook een geluid te horen, en hij wist dat het spookte in de kamer. Het ging maar door en door en op een gegeven moment zei hij: “Goed, ik ga naar een hotel om te proberen wat slaap te pakken. Hij ging naar een hotel en ging slapen…..en om half vier werd hij wakker met twinkelend licht, zodat hij wist dat hij een geest had. Er was een geest die jacht op hem maakte. Hij ging terug naar huis en wist dat hij niet aan de geest kon ontsnappen. Hij kon er natuurlijk een exorcist bijhalen om vrede in zijn kamer te krijgen en het negatieve weg te halen. “Haal die geest hier weg en zorg dat het hier helemaal niet meer spookt!” De man deed van alles, rituelen en andere dingen, en hij zuiverde de kamer.

Wo voelde zich vredig nu er een expert was die heel spiritueel was. “Dank je wel, God, dat alle negativiteit en geesten uit de kamer zijn, en al die kwaadaardige dingen. Dank je wel!” Ik ga weer naar bed en ik ga heerlijk slapen!”

Dit was het verhaal van de man die zoveel moeite deed om de dingen om zich heen te begrijpen. Hij bereikte nooit echt wat hij wilde. Wo’s verhaal is een relaas dat vertelt dat de realiteit zo was vastgezet in Wo dat hij niet eens begreep wat er werkelijk aan de hand was en hij doorlopend bang was.

Zoals het gaat in een verhaal leefde Wo zijn leven, een goed leven. Hij was een goed mens. Hij bereikte nooit wat hij wilde, hij begreep nooit wat er aan de hand was en hij voelde dat het spookte in zijn leven.

Hij ging over naar de andere kant en had daar een geweldig feest. Hij voelde de liefde van Spirit, zijn familie en zijn engel. Wo zei tegen de engel: “Ik heb nooit goed begrepen wat er op de planeet aan de hand was. Help mij te begrijpen wat er aan de hand is. Help mij. Help mij te begrijpen waarom ik bad voor de meest speciale spirituele dingen….de liefde van God….het aanraken van het gelaat van mijn profeet….al die dingen…..en alles wat ik kreeg was een spook!”

De engel zei: “Wo, ik maakte jou om half vier wakker, en wat ik daarbij deed was het licht laten stralen. Toen dit niet werkte heb ik voor je gezongen. Ik heb zelfs lichtjes op het plafond laten schijnen, maar jij begreep het niet. Wij waren er steeds voor jou!” Wo had geen idee. Hij maakte een afspraak met de engel: “Als ik terugga en terug kom in mijn volgende leven, ben ik van plan om de dingen die er ’s nachts gebeuren, te begrijpen. Mijn plan is om die dingen te begrijpen, te herkennen….dingen die buiten mijn realiteit zijn, en hen te zien voor wat zij zijn.”

Lieve mensen, hoeveel van deze grappige, kleine parabel, kan de realiteit in jullie leven zijn? Jullie zijn geprogrammeerd om bang te zijn voor hetgeen jullie niet begrijpen. Jullie zijn allemaal, op een bepaald niveau, geprogrammeerd om niets anders te begrijpen dat buiten jullie realiteit is.

Als Spirit dus binnen komt stromen….voelen jullie dan angst? Als Spirit iets anders gaat doen dat een antwoord kan zijn op waarom jullie hebben gevraagd, duwen jullie dit dan op een onderbewuste manier opzij en maken jullie je niet volledig bewust voor iets dat jullie niet volledig begrijpen? Dit is mogelijk! Beperken jullie jezelf tot de doos, de box, en zeggen: “Dit is wat ik geloof.” Sluiten jullie op een bepaald niveau de wonderen uit die in jullie leven kunnen komen?

Dit is een vraag waar je wel even mee bezig bent, nietwaar? Dit is waar het om gaat.

Ik wil jullie iets vertellen. De Schepper van het Universum is bij jullie en heeft een onvoorstelbare liefde. Hij wil dat jullie alles bereiken wat jullie willen of nodig hebben om een lang, liefhebbend en vredig leven te hebben. Dit is de waarheid, en als jullie dit niet ontvangen komt dit omdat jullie dit tegenhouden door iets in jullie voorstellingsvermogen….iets dat jullie zelf maakten en dat de angst die jullie schiepen, niet zo is. Nu, op dit moment, zouden jullie kunnen affirmeren: “Lieve Spirit, laat alle niet zo goede dingen verdwijnen zodat ik het licht kan zien dat er voor mij is. Laat alle dingen die angst in mijn leven kunnen scheppen op een ware manier verschrompelen zodat ik het kan zien en mij beter zal voelen en laat mij hier anders de deur uit gaan dan ik hier kwam en ik anders ben dan ik ooit was.”

Weet dat er dan iets gebeurt. Oude zielen, dit is jullie erfenis…om verder te gaan dan de realiteit waarvan jullie denken dat die de jouwe is en verder te gaan en alles te kunnen bereiken.

Daarom zijn jullie hier….om hier in de stoel te zitten, en jullie weten dat jullie hiervoor naar de planeet zijn gekomen. Jullie ontwaken voor iets dat jullie niet hadden verwacht….samen. Hiervoor ben ik naar deze planeet gekomen, 32 jaar geleden, en als ik ga, ben ik hier in deze tijd geweest om oude zielen te helen.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon