Kryon Channeling in Sedona. 4

Kryon Channeling in Sedona. 4

4 november 2021 /Lee Carroll
Geplaatst: 24 februari 2022
vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is het einde, de laatste dag, na twee liefhebbende conferenties. Er is veel kennis gedeeld, veel liefde getoond, er zijn veel openbaringen geweest, alle dingen waar oude zielen voor komen. Deze channeling zal in het teken staan van het vieren van jullie. Er zal misschien een enkele instructies zijn, maar dit gaat over jullie!

Ik heb in vele channelings al verteld hoe God jullie ziet en ook in deze twee conferenties. Maar in deze nieuwe energie zullen er vele ontdekkingen zijn. Onder alle dingen waarover wij het hebben gehad, die jullie kunnen doen die jullie voordien misschien niet konden doen, is er een overall-ontdekking gedaan: Als jullie naar de planeet en de spirituele systemen kijken, is er een basisbegrip van EEN God, een begrijpen van Spirit….hoe jullie die ook willen noemen. Kijk eens: er is een samenhang dat God in de hemel is en jullie in de stoel zitten.

Er is een gevoel van aanbidding. Van hoog tot laag is er een gevoel dat God bestaat op een manier die jullie begrip te boven gaat, vol begrip, en als mens realiseren jullie je dat jullie lager zijn dan de Almachtige. Dit is de overheersende houding. Als jullie naar de geloofssystemen op de hele planeet kijken, onderdrukt de meerderheid van hen de mensheid en verhogen zij het goddelijke. Daarom proberen jullie je hele leven om de trap te beklimmen om misschien een kleine, bepaalde, communicatie te krijgen…misschien wel de hele trap te beklimmen om het gelaat van God aan te kunnen raken.

Dit is een tijd van licht. Licht schept bewustzijn. Jullie zijn je bewust van dingen om je heen zoals nooit tevoren. Jullie zijn je bewust van je intelligentie zoals jullie dit nooit eerder deden, en dit brengt jullie naar nieuwe plaatsen. Jullie zijn je ervan bewust dat de relatie met de Almachtige, zoals jullie is verteld, misschien niet zo is als jullie is verteld.

De ontdekking zal in het klein beginnen en er zullen mensen zijn die gaan begrijpen dat God groter is dan alles dat jullie ooit is verteld en het betrekt jullie erbij en scheidt jullie niet af. Hierdoor zullen de ontdekkingen komen op manieren die jullie niet verwachten en bij mensen die nooit in een zaal zoals deze hebben gezeten. Misschien zijn zij zelfs de hogepriesters van bepaalde religies die zeggen dat zij een openbaring hebben gehad en alles voor jullie zullen herschrijven. Er zullen geloofssystemen zijn, degene die mensen hebben onderdrukt, die hen los zullen laten. Met andere woorden: de hoofdreligies zullen feitelijk kunnen veranderen. In plaats van het ineenstorten van de kerk kan er een “verhogen” van de kerk komen. Zouden jullie dit prettig vinden?

Dit zal wellicht de grootste spirituele ontdekking van alle tijden zijn op de planeet. Steeds meer mensen zullen het idee omarmen dat zij zijn betrokken bij de Schepping en dat God binnenin is en het ermee eens zijn dat jullie een stukje van de Schepper in je hebben. En dan de tweede golf van die ontdekking: dat jullie niet alleen verbonden zijn met de Schepper op een manier die jullie verheft, maar dat jullie ook de relatie met de Schepper gaan begrijpen.

Een van de grootste religies op de planeet die meer dan een miljard mensen betreft, spreekt over een profeet die zij de Zoon van God noemen. Er zal het begrip zijn van de relatie met ieder van jullie….en jullie worden familie, zoals de familie die jullie werkelijk zijn! Meer dan alleen maar de God binnenin jullie, maar de familie van de Schepper!  De derde golf van deze ontdekkingen zal zijn dat deze planeet in dit melkwegstelsel straalt als de zon, omdat men zich ervan bewust wordt dat men eerder in het duister was. Dit bewustzijn en het stralen van de planeet zal andere planeten, die ook stralen, doen merken dat jullie planeet straalt….en op dat punt in de tijd zullen jullie de anderen ontmoeten.

Als het bewustzijn hoger wordt zal deze planeet op vele manieren signalen uitsturen dat het veilig is om hier te zijn….van de andere delen van het mekwegstelsel waar men weet dat men ook familie is….en dan zullen jullie hen ontmoeten! De viering van vandaag is dat jullie hier zijn om dit te horen en dat het geloofwaardig is. De viering is dat deze dingen misschien exact zullen gebeuren zoals jullie denken, maar ook jullie zullen er zijn om hen te zien. Jullie zullen er misschien een beetje anders uitzien, maar jullie zullen hier zijn. Dit is jullie erfenis die in jullie Akasha staat geschreven. Alle dingen waarover ik spreek zijn de viering…..dat het proces is begonnen!

Als jullie het proces willen verhogen, zelfs in deze lage energie, wil ik met jullie even terugkijken naar de manier waarop jullie het licht kunnen verspreiden en wat dit werkelijk zou kunnen betekenen, in een metafoor die wij gaven toen wij hier aankwamen. Hoewel deze metafoor misschien oud is, is de les ervan nog steeds heel nieuw, en degene waarover ik het heb is die van de vuurtoren.

Als je naar een vuurtoren op deze planeet kijkt, waarom hij daar staat, hoe hij functioneert, waar hij voor is en naar de resultaten daarvan, is dit echt een complete metafoor over jullie. De vuurtoren is gebouwd voor een moeilijke, gevaarlijke omgeving. Oude zielen, jullie dragen licht….wees niet verrast als jullie je licht uitdragen in moeilijke en gevaarlijke gebieden…..misschien zelfs binnen jullie eigen familie! Een vuurtoren is gebouwd op een plaats waar hij zijn licht kan laten schijnen om anderen te helpen voorkomen dat zij te pletter slaan op de rotsen. Alle schepen die er varen zien de vuurtoren en zorgen ervoor dat zij veilig zijn. De oude ziel draagt licht met zich mee, waar hij zich ook op de planeet bevindt. De mensen zullen de essentie van wie zij zijn, en de compassie voelen en dan misschien geen dingen doen die zij anders wel zouden gaan doen, omdat zij met jullie hebben gesproken of merken dat jullie van hen houden. Jullie hebben als vuurtorens de mogelijkheid om dingen te doen die een vuurtoren nooit zou kunnen doen, omdat die steeds op een plaats staat.

Jullie stralen inderdaad, metaforisch gezien, een licht naar donkere plaatsen en jullie zijn je daar misschien niet van bewust. Jullie lopen een kamer in en opeens voelt de kamer voor de anderen anders. Dit komt door jullie Veld. Dat waar wij zo vaak over hebben gesproken. Dat wat jullie ziel is, die jullie vandaag zelfs hebben bezocht en waar jullie je niet van bewust waren. Het doet multidimensionale dingen, zelfs in de lucht en rondom degenen die het zelf niet eens weten.

De zeekapiteins die dit licht zien en hun schepen redden kennen de vuurtorenwachter niet. Het is een oud systeem….er is een vuurtorenwachter die in de vuurtoren woont, op een rots, en die elke avond het licht ontsteekt. Dit zijn JULLIE….alleen. Jullie kunnen misschien met andere vuurtorenwachters zijn, maar op jullie eigen manier, in je eigen ziel, en de dingen waar jullie individueel verantwoordelijk voor zijn, zijn jullie alleen.

Jullie hebben je licht….net als de vuurtorenwachter. Dit is de taak van de oude ziel op de planeet, en zo velen van jullie worden je daar nu van bewust en het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Jullie beklimmen de trappen als de zon onder gaat en zijn er klaar voor om het licht aan te steken. Stel je eens voor: jullie steken het licht aan en dan zijn allen in de buurt daarvan op de hoogte en zijn veilig voor het gevaar!

In jullie geval, als jullie de trappen beklimmen en er klaar voor zijn om het licht te ontsteken, stralen jullie niet alleen een licht uit! Opeens komt er een hand naar beneden die jullie hand pakt en zegt: “Dank je wel, lieve mensen, omdat jullie deel van de familie zijn! Die hand komt dan naar beneden en jullie pakken die, metaforisch gezien, omdat DIE jullie licht is. Dit is het totale licht dat jullie schijnen als jullie van plaats naar plaats gaan….jullie hoeven het niet alleen te doen! De gidsen, de engelen, allen waarover wij hebben gesproken, zijn betrokken bij dat licht! Jullie doen dit licht aan en lopen van plaats naar plaats en waar jullie ook naartoe gaan, het gaat met jullie mee!

Het is niet altijd makkelijk!

Voordat ik afsluit geeft ik jullie een scenario over een manier van licht vasthouden die jullie kan verrassen. Laten wij zeggen dat jullie naar deze conferentie zijn gekomen. Laten wij aannemen dat jullie een partner hebben die niet meekwam en het niet met jullie eens is…gewoon even doen alsof. Misschien denkt die partner wel dat jullie een beetje gek zijn. Misschien nog erger, en denkt die partner dat dit een Kryon-cultus is en dat jullie hier belachelijke dingen voorgeschoteld krijgen en daarin geloven. Het is tijd voor jullie om naar huis te gaan en jullie gaan naar die partner toe, degene waar jullie misschien verliefd op zijn geworden en die jullie op bepaalde manieren koesteren, maar die het niet met jullie eens is. Deze partner kijkt naar jullie en glimlacht. “Weer terug in de warmte van thuis, zie ik! Ben je onderweg nog buitenaardse wezens tegengekomen? Haha, wat zei de magnetische engel vandaag tegen je?” Dan kijken jullie je partner aan…en steken het licht aan en de hand komt naar beneden en jullie zeggen in alle ernst tegen je partner: “De magnetische engel vertelde mij dit: Dat ik de passie van vriendelijkheid met mijn partner moet herstellen en dat ik weer verliefd moet worden op mijn partner zoals dit op de eerste dag het geval was!” Dat is er tegen mij gezegd!

Dan zien jullie je partner smelten. (Kryon lacht!) Woorden die oprecht zijn en die zij al lang niet meer hebben gehoord. Misschien denken zij dan een beetje anders als jullie naar een conferentie van liefde gaan. Hun oordeel over jullie zal veranderen. Jullie hebben het licht meegenomen naar de plaats waar jullie wonen!

Dit is wat de lichtwerker vandaag de dag doet! Het licht verspreidt zich, en mensen zien het! Uiteindelijk kan die partner misschien wel zeggen: “Ik weet dat jij naar die conferentie gaat en ik weet dat ik jou een paar dagen ga missen en ik weet niet wat daar gaat gebeuren want ik ga niet met je mee. Ik zal daar nooit naartoe gaan (Publiek lacht) maar jij hebt een soort licht dat jou heeft veranderd! Veel plezier!”

Dat is wat licht doet!

Daarom feliciteren wij degenen van jullie die leren wat dit betekent, met de volwassenheid die voor jullie beschikbaar is en die daar eerder niet was.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon