Kryon Channeling Zelfwaardering.

Kryon Channeling: Zelfwaardering.

Lee Caroll / 30 augustus 2003.
ArjunA

Gegroet Geliefden.

IK BEN Kryon van de Magnetische Dienstbaarheid. 

Juist vandaag hebben jullie iets mogen vernemen over de voorspellingen omtrent healing, en het begin van een ontdekkingsreis op deze planeet van jullie ware macht. Welke rol speel jij hierin, en wat vinden jullie van de entiteiten die jullie nu omringen,degenen die inter-dimensionaal zijn en die jullie nog niet kunnen zien?

Weet je ze zijn hier al de hele dag. Wat zou onze rol, die van Kryon, hierin kunnen zijn?

We zullen het zeggen, we huilen tranen van geluk! Dat is waarom we hier zijn, want we zien een verschuiving in evenwicht, dat eonen lang het bewustzijn onderdrukte. Er gloort een nieuw evenwicht dat momenteel door ogen die kunnen zien waargenomen wordt. En dat is waar we over zullen spreken. Het is een nieuw programma dat de mensheid verheft naar een niveau dat beter aansluit bij het doel waarmee ze op Aarde kwam.

Zie het maar zo; jullie beginnen te voelen dat de energie van Moeder Aarde zich nu afstemt op jullie energie, in plaats van die te bestrijden.

Er zijn reeds velen die de Mantel van Geest hebben omgeslagen, we spreken over hen die weten dat er Eenheid in Diversiteit is, en over hen die weten wat de Coat of Many Colours symboliseert. Het zijn de Leraren onder ons, zij dragen de Mantel Gods en kijken op een andere manier naar de mensheid dan jullie gewoonlijk doen. Ze zien alleen mensen die verrijkt en bekrachtigd willen worden. Ze oordelen niet, niet over jullie en niet over elkaar; oordeel is een facet van dualiteit. Als je voorbij dualiteit bent gegroeid weet je dat goed en slecht niet bestaan, er zijn alleen maar ervaringen.
En het geheel aan ervaringen van alle belichamingen die je ooit hebt gedragen, in welke tijd/ruimte dan ook en op welk bewustzijnsniveau dan ook zit opgeslagen in je cellen tot op DNA/RNA niveau. Dat is waarom we meer willen vertellen over het DNA.

In de enkele recente channelings hebben we jullie verteld over de namen van twee van de drie DNA lagen waar jullie mee gewerkt, en op gestudeerd hebben. De mensheid krijgt momenteel geen informatie die verder reikt dan laag drie, ondanks dat sommigen onder jullie weten dat er twaalf lagen zijn.

We hebben ook gesproken over de opbouw van deze lagen, en dat het geen strengen zijn maar lagen of niveaus. We hebben ook gezegd dat er van die twaalf slechts een in jullie 3D wereld aanwezig is, maar we hebben er nog geen naam aan gegeven. We hebben gesproken over de tweede laag die veel emoties herbergt, en die jullie ondanks de inter-dimensionale aard ervan toch begrijpen omdat jullie tot emoties in staat zijn. Soms voelt het aan als boosheid of zorgen, en soms is het een gevoel van liefde. Soms voel je zelfs de liefde van God, sta je toe die te voelen kunnen we beter zeggen. Dat is de emotionele laag.

Hebben jullie enig idee of emoties jullie chemie/biochemie kunnen beïnvloeden? Het antwoord is een duidelijk JA. Emoties als zorgen, liefde, woede en verdriet hebben een gigantisch effect op je biochemie. Als je die emoties, ongeacht hoe zijn ontstaan omdat dat een verhaal apart is, kan en wil zien als een mogelijke oorzaak voor hartklachten, maagzweren en bijvoorbeeld astma, dan begrijp je welke dramatische effecten lang onderdrukte emoties op je biochemie kunnen hebben.

Nogmaals geliefden, laag twee van je DNA is de ENTER toets voor evenwicht, en we hebben jullie de vorige keer gezegd dat die laag Torah E’ser Hasefiroth wordt genoemd, hetgeen zoveel betekent als Goddelijke Blauwdruk, of Blauwdruk van de Wet.

We hebben gesproken over de derde laag en er ook een naam aan gegeven. De derde laag wordt Netzach Merkiva Eliyahu genoemd, hetgeen zoveel wil zeggen als Ascensie in Actie. We vertelden jullie dat dit de Ascensie laag was, en dat het de aangrenzende lagen enorm beïnvloedt, net zoals een katalysator in de chemische industrie. Vervolgens gaven we jullie verhalen die nogal moeilijk te begrijpen waren. We spraken over de wijsheid van de meester, en we nodigden jullie uit die wijsheid te doorgronden.

Hoe dan ook; we hebben nimmer over de eerste laag gesproken, en die ook niet benoemd, ondanks dat we over laag 1 meer hebben gezegd dan over enige andere laag. Laag nummer 1 is het menselijk gen, de biochemische laag die met jullie beperkte 3D visie is waar te nemen. We zullen jullie nu de naam ervan noemen.

Je zou kunnen vragen:”Kryon, waarom gaf je die naam niet eerder vrij? Je gaf ons de namen van laag 2 en 3, maar onthield ons de naam van de meest gewone laag…waarom nu pas?” De reden is dat jullie nog niet beseften hoe die laag werd beïnvloed door de energieën van het Universum. Jullie begrepen de goddelijkheid van het fysieke voertuig nog niet en wat er zou gebeuren als je die heilige energie zou opeisen. We hebben er op gewacht tot jullie zouden begrijpen dat het heel gewoon is en voor iedereen beschikbaar, in plaats van angstwekkend of eng. We hebben gewacht tot je zou begrijpen dat je, ieder van jullie, binnen je eigen goddelijke kracht, er mee en er aan kan werken

De naam van de eerste laag is Ketheres Chaim Cehu wat zoveel wil zeggen als Tree of Life. Al deze namen zijn gegeven in de wezenlijke spirituele taal van de Aarde. Je zou iedere naam moeten horen zoals ze, aan elkaar geregen, worden uitgesproken om de volledige betekenis in het Hebreeuws te begrijpen.

De eerste laag of Ketheres Chaim Cehu nader bekeken.

Kether kan gelezen worden als Bron of begin, waaruit Al dat Leeft is voortgekomen. Numerologisch wordt Kether geassocieerd met het cijfer 1. Kether wordt beschouwd als de eerste fase in het proces van manifestatie, schepping of uitademing… Kether, een van de namen van de Sefira kent ook de betekenis van Kroon.

Chaim, ook wel geschreven als Hhaim betekent Leven, je hebt vast wel eens lechaim gezegd als je op iets of iemand een toast uitbracht.

Cehu is wat lastiger, maar in het Azteeks betekent het koud of kalm. Dit kan vergezocht klinken, maar in de theorie over de Verloren Stammen van Israël komen we wel degelijk Midden Amerika tegen als locatie waar een of meer van die stammen terecht zijn gekomen.

De tweede laag of Torah E’ser Hasefiroth nader bekeken.

Torah is de Hebreeuwse naam voor Bijbel.

E’ser is volgens mij de Engels/fonetische vorm van Asher wat in het Hebreeuws meer betekenissen heeft. In de affirmatie Eye Asher Eye is het een aanwijzend voornaamwoord:

Ik Ben die ik Ben. Wanneer Asher als naam wordt gebruikt betekent het Gelukkig.

Dit lijkt me zelfs heel logisch; omdat een entiteit werkelijk is wie hij/zij is automatisch ook gelukkig kan zijn.

Hasefiroth komt waarschijnlijk van de stam Sefira die als meervoudsvorm Sefiroth kent. Een Sefira heeft de betekenis van Ronde Saffier, en in overdrachtelijke zin zijn de cirkels van de Kabbala die in het Hebreeuws Sefira worden genoemd Ronde Saffieren.

De derde laag of Netzach Merkiva Eliyahu nader bekeken.

Netzach betekent Eeuwigheid of Overwinning.

Merkiva is een etherisch voertuig dat te vergelijken is met een Chariot of Fire waarin Eliyahu, de profeet Elias of Eijlah werd opgenomen bij zijn Ascensie.

Wanneer je de hindernis van het vertalen hebt genomen krijg je meer inzicht in de betekenis van die lagen en waarom ze zo genoemd worden.

De tweede laag onder een vergrootglas bekeken…

Verborgen in die laag bevindt zich een dualistisch attribuut of eigenschap waar je elke dag mee te maken hebt. Het heet Twijfel.

Je vraagt je dagelijks af of je het wel goed doet, of je wel goed genoeg bent. Je hebt allerlei cursussen gevolgd om naar een Hoger Bewustzijn te groeien, en de langverwachte Verlichting blijft maar uit…

Je begint er langzamerhand aan te twijfelen of de vijfde dimensie wel voor jou is weggelegd, in elk geval niet in je huidige belichaming…

Je vraagt je steeds vaker af of er wel zoiets is als Goddelijke Leiding…en nu raken we de gevoelige snaar waar we tot nu toe met een boog omheen zijn gedanst. Het attribuut dat we Twijfel noemen is een overblijfsel van het trauma dat het zinken van Lemurië veroorzaakte.

Geliefde, ga op onderzoek in je hart. Praat met je cellen en vraag ze hoeveel keer je al hier op Aarde bent geweest. Het antwoord zal jullie verbazen, want de meeste van jullie waren hier al op een tijdstip in de geschiedenis dat voor deskundigen in de menselijke historie voor onmogelijk wordt gehouden.

Er zijn puzzelstukjes in de lagen van jullie DNA die je nog niet hebt gevonden, deze stukjes bevatten ervaringen uit al jullie vorige belichamingen, en die ervaringen heb je weer in je huidige leven op aarde meegenomen. Ze maken deel uit van je biologie, en ze zijn een deel van de inter-dimensionale scheikunde. Ze bevatten alle namen die je hebt gedragen,en alle levens die je hebt geleefd.

Daar zitten we dan met een stel oude zielen en het leuke is dat jullie, zowel de ouderen als de jongeren, daar al een vermoeden van hadden. Laat ons je vertellen dat in het Eeuwige Hier & Nu jullie allemaal dezelfde leeftijd hebben, en dat geldt voor beide richtingen; voor de toekomst en voor het verleden. Dat is wat een inter-dimensionaal wezen gemeen heeft met een ander inter-dimensionaal wezen.

Daar zitten we dan en doen alsof we elkaar niet echt goed kennen. Zelfs als de cursus is afgelopen zullen we de uitgewisselde telefoonnummers en adressen betrekkelijk snel vergeten zijn…De waarheid is echter dat er hier oma’s en opa’s, vaders en moeders, broers en zusters, nichten en neven zitten. Let niet op het geslacht, en evenmin op het ras. Let niet op nationaliteit of geloofsovertuiging…Kijk in plaats daarvan naar elkaars vleugels!

Wij van de Magnetische Dienstbaarheid kennen jullie al een tijd! Jullie kennen elkaar ook al heel lang! Daarom wordt iedereen nu uitgenodigd dit te voelen en te accepteren, dan kunnen we met de les beginnen.

Zelfwaardering; de kern van dualiteit.

We gaan het hebben over zelfwaardering, en dat wordt tijd! We hebben jullie telkens weer verteld dat dualiteit niets anders is dan evenwicht in energieën. We duiken in een onderwerp dat lastig te omschrijven is, omdat er in jullie taal slechts een paar woorden zijn die het onderwerp enigszins kunnen verduidelijken. Wanneer we praten over het evenwicht tussen licht en donker komt dat bij jullie anders over dan de bedoeling is.

Sommigen noemen het een evenwicht van energieën, anderen noemen het oude en nieuwe energie. Maar geen van deze etiketten past. Wij zien het eerder als een energie quotiënt, een puzzel waar stukjes toegevoegd, of afgehaald worden. De puzzel stelt de worsteling voor van de ene energie met de andere.

Eonen lang neigde dit evenwicht in zelfwaardering/eigenwaarde naar de duistere kant. Hierop terugkijkend zal ik iets zeggen dat jullie naar ik hoop volledig zullen begrijpen.

Duisternis.

Er is op deze planeet niets kwaadaardiger of duisterder dan wat je als mens kunt voorstellen. Er bestaat geen op zich zelf staand kwaad op deze planeet. Al het kwade komt voort uit het bewustzijn van de mensheid. Er is geen rondhangende duistere entiteit of groep die erop wachten tot jullie onderuitgaan, zodat je ze jullie kunnen opvangen en er met je ziel vandoor kunnen gaan. Dergelijke verhaaltjes zijn op angst gebaseerd en weerspiegelen geenszins de grootsheid, kracht of verantwoordelijkheid van de ware menselijke situatie…

Maar duisternis bestaat, toch?

Jawel, het bestaat en het is uit vrije wil gecreëerd door mensen die ervoor kozen hun bewustzijn op de donkere of verdichte/materiële kant af te stemmen. Dus, mogen we stellen geliefden, dat de donkerste plek op Aarde uit menselijke vrije wil is voortgekomen.

Onthoudt slechts dat jullie scheppers zijn; jullie hebben de macht om zowel duisternis als licht te creëren. Niets in jullie omgeving heeft daar een oordeel over, dus zullen de elementen van de planeet zowaar op die energie reageren en de zwarte magie scheppen waar de mensen juist bang voor zijn.

Het gekke is dat mensen denken dat die zwarte magie uit een of ander duister hol komt, een supermarkt van het kwaad. De waarheid is grimmiger, duisternis komt uit het menselijk bewustzijn. Waar je bang voor bent trek je aan!

Onthoudt ook wat we al jaren herhalen; duisternis en licht zijn niet gelijkwaardig. Wanneer je een donkere plaats met licht betreedt, kruipt het duister niet naar een andere donkere plek.

Integendeel:het duister is getransformeerd. Van die twee heeft licht het enige actieve deel en een fysieke aanwezigheid. Je kunt eenvoudigweg geen duister in een lichte plaats stralen, het lukt alleen maar andersom. Daarom zijn ze niet gelijkwaardig: het een is het ontbeken van het ander.

Licht.

De meest goddelijke plek op Aarde, waar het meest licht op de planeet zich bevindt, bestaat in de menselijke geest, in de menselijke energie. Het licht bestaat binnen de Engel in elk mens, het wil zichzelf tonen, zichzelf mogelijk maken, en haar goddelijkheid opeisen. Er is geen rondhangende groep stralend witte Engelen (… hoewel er eentje is,die Ariël heet!) die op jullie wachten om je de Hemel in te trekken als je ervoor kiest daarheen te gaan. Nee, lieverds, in plaats daarvan staan ze in vol ornaat naast jullie, bereid om jullie te loven en van jullie te houden en hun energieën op jullie te drukken om je te laten weten dat ze er zijn.

Heb je wel eens het gevoel dat er iemand heel zacht over je gezicht, of ergens anders op je huid, blaast en er is niemand in de buurt? Heb je wel eens het idee dat er een fluisterföhn rondwaart door de kamer terwijl de theelichtjes en de kaarsvlammetjes rechtop blijven branden? Als ik dat ervaar wéét ik dat er Engelen in de buurt zijn. ArjunA

Dat gebeurt alleen op de planeet van Vrije Wil. Het is de Mens die de gelegenheid creëert, het is de Mens die de geschiedenis van deze planeet bepaalt. Het is de Mens die verantwoordelijkheid draagt voor Duister en Licht; er is geen macht van buitenaf die op jullie ziel jaagt. Maar dat hebben jullie altijd al geweten, niet?

En toch, ondanks dit innerlijk weten, is het dan niet vreemd dat jullie op de Aarde arriveren met een zelfwaardering die halfstok hangt? Het is uit evenwicht, nietwaar? Waarom dan wel? Geliefden, jullie zelfwaardering wordt gedimd/getemperd door het energiegemiddelde op de planeet. Het is de maatstaf voor wat de mensheid heeft bereikt en voor het bewustzijn in het hier en nu. Dus; individuele zelfwaardering weerspiegelt het evenwicht in energie op de planeet.

Het feit dat er sinds 1970 veel New Age Kinderen, Crystal Kinderen en Indigo Kinderen worden geboren geeft wel weer hoop!

Hebben jullie je ooit afgevraagd wat er op Aarde is gebeurd waardoor jullie Armageddon is bezworen? Hebben jullie in de gaten dat ondanks alle sombere voorspellingen dit Armageddon is uitgebleven? Kryon heeft het jullie al jaren geleden verteld. Via Lee Carroll kregen jullie te horen: “Jullie hebben toekomst waarschijnlijkheden, en de essentie van het menselijk bewustzijn veranderd. Er zal geen Armageddon zijn!”

En natuurlijk blijven er mensen roepen dat het einde van de wereld nabij is, het is opvallend hoe ze volharden in hun geloof. Wij vragen jullie alleen maar je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Wat je gelooft is waar, maar wát zou je willen geloven?

Het Armageddon dat niet manifest werd bevindt zich op een Aarde waarop jullie niet meer leven. Jullie leven in een nieuwe energie. Toch blijft die zelfwaardering een heikel item. Het is niet automatisch mee omhoog gegaan. Het persoonlijk zelfwaardering/zelfbeeld vertegenwoordigt de energie van je geboorte, niet van een veranderde Aarde. Een hoger zelfbeeld komt niet vanzelf omdat je nieuwe wegen bent ingeslagen.

Waarom is het leven zo moeilijk?

Vinden jullie het niet opvallend dat de meeste religies volhouden dat de mens in zonde is geboren? Dat is nogal een stelling voor een wezen uit Gods Schepping, nietwaar? Vinden jullie het redelijk dat je binnen een geloofssysteem geboren zou worden, waarin je geen kans krijgt om te veranderen door iets dat eonen geleden plaatsvond? Eens een zondaar altijd een zondaar? Zijn jullie zondaars omdat Adam en Eva ongehoorzaam waren aan ‘iemand’ naar wiens gelijkenis ze zouden zijn geschapen?

ArjunA vindt dat ze in Vaticaanstad beter zouden moeten weten. Dat doen ze ook wel, maar het machtsmisbruik van Rome zou snel afgelopen zijn als ze dat toegaven!

Waarom bestaan er niet-spirituele industrieën over de hele wereld, die grote sommen geld uitgeven in een poging de mensheid te helpen uit het dal van zelftwijfel te helpen? Jullie noemen ze de zelfhulp industrie. Waarom zouden ze überhaupt bestaan als jullie naar deze planeet waren gekomen met een goed uitgebalanceerd zelfbeeld? Weet je waarom? Omdat de zelfwaardering of het zelfbeeld dat jullie hebben, jullie werd gegeven in overeenstemming met het energie-evenwicht tussen licht en duister op de planeet waar je werd geboren.

Nu die energie van de planeet sneller trilt is het planetaire evenwicht tussen licht en donker veranderd. Er is een nieuw geschapen energie op Aarde, een energie die begon met de Harmonische Convergentie in 1987, en die tegen 2012 zal eindigen. Dit is het energievenster van 25 jaar waarin jullie nu zitten. Jullie werden geboren in de oude energie, en daarom hangt jullie zelfwaardering halfstok. Maar voor kinderen die nu geboren worden is het compleet anders. Jullie weten over wie ik het heb; de New Age Kinderen. We noemen ze ook wel Indigo Kinderen, Kristal Kinderen… soms worden ze Kinderen van de Nieuwe aarde genoemd of Kinderen van het Nieuwe Millennium. Noem ze zoals je wilt.

Jullie hebben het allemaal door, is het niet? Die kinderen zijn anders! Ze komen hier met een volkomen evenwichtig zelfbeeld. Hun zelfwaardering wappert fier en trots hoog in de mast. Wat gebeurt er als kinderen met een hoog en evenwichtig zelfbeeld geboren worden bij ouders met hun laag zelfbeeld? Kan het zijn dat die kinderen als eigenzinnig worden ervaren? Kan het zijn dat dit voortkomt uit het feit dat ze weten wie ze zijn? Hebben jullie ooit kinderen naar je zien kijken met de vraag in hun ogen: “Waarom zijn jullie zo?” Dat krijg je als het ene bewustzijn het andere waarneemt. Het is een volkomen bewustzijn dat geheel in balans op Aarde komt, en kijkt naar een bewustzijn dat op Aarde kwam met de oude energie; de energie van onzekerheid en zelftwijfel.

Het zijn jullie kinderen, en dat verergert de zaak. Die kinderen willen niet moeilijk doen of dwarsliggen. Maar op jullie, die nog nooit een evenwichtig zelfbeeld hadden, komen ze behoorlijk dominant en stijfkoppig over.

De Waarheid.

Willen jullie de waarheid weten over het evenwicht tussen de dualiteit jij en de spirituele jij? In het Kryon boek 5 staat een parabel die we jullie gaven. In die parabel spleet een Michaël Thomas de hoofdrol. Zijn eerst naam vertegenwoordigt Aarstengel Michaël, zijn tweede naam de Ongelovige Thomas. Toen hij – volgens het verhaal in het boek – in het laatste huis stond en de laatste Engel de trap af zag komen, hield hij onwillekeurig zijn adem in omdat die Engel zo ongelooflijk groot was. In de parabel hadden alle Engelen die hij tot dusver ontmoette hem gezegd: “Wacht tot je de laatste Engel ziet, dat is de beste en de grootste Engel van ons allemaal…”

En toen hij die Engel, die zich rustig en langzaam openbaarde, eindelijk ontmoette, scheen het hem de meest goddelijke toe die hij op zijn reizen had gezien. De kleur van de Engel was goud en in goud daalde hij de treden af tot zijn gezicht zichtbaar werd. De Engel had het gezicht van Michaël Thomas. Deze keek zichzelf in het gezicht als in het gezicht van God, en hij was geheel van de kaart.

Snappen jullie, lieve mensen, dat het de waarheid is, maar jullie komen op Aarde zonder het te kunnen inzien. Geboren in zonde? Vergeet het maar!

Geboren met een mankement wellicht, maar dan alleen in de zin dat jullie niet weten wie je werkelijk bent. Jullie zijn van Goddelijke geboorte, maar met de opgave dit te ontdekken, inclusief de valkuil van het geloof in anderen die jullie goddelijkheid tot niets willen reduceren.

Creëer nu Zelf Waardering.

Hou zouden jullie die onevenwichtigheid aan willen pakken? Wat denken jullie ervan om het weer in balans te brengen? Het is mogelijk, en de uitnodiging aan jullie om eraan te beginnen is verlengd. Er zijn 7 manieren die jullie hiermee kunnen helpen. Sommige zijn gemakkelijk en andere moeilijk, enkele zijn eenvoudig omuit te leggen andere weer niet. Sommige zullen zo eenvoudig klinken dat jullie zouden kunnen zeggen: “Dat wist ik al…” Maar dan zeg ik op mijn beurt tegen jullie: ”Waarom zijn jullie dan nog niet begonnen?”

We noemen de 7 mogelijkheden met de garantie dat, als jullie ze allemaal regelmatig beoefenen, jullie je Engelenbewustzijn zullen verhogen en zelfwaardering verkrijgen.

Wees creatief.

Dat is de eerste mogelijkheid; doe iets creatiefs! Jullie zouden kunnen antwoorden: “Maar ik ben helemaal niet creatief.’ Jawel, geliefden, dat zijn jullie wel, jullie allemaal! Wie van jullie heeft wel eens geprobeerd te channelen? Jullie zouden kunnen antwoorden: “Nou, ik weet niet of ik daar wel zin in heb…”

Waarom proberen jullie het niet eens als je alleen bent? Waarom schrijven jullie het niet een keertje op? Waarom willen jullie niet zien wat jullie cellen en je Hoger Zelf je willen vertellen als je met de stroom meegaat? Jullie zouden zowel gechoqueerd als verrast zijn over hetgeen je op die wijze te weten komt. En… je hoeft het toch niemand te laten weten?

Iets creatiefs doen, iets scheppen, zorgt ervoor dat er iets van je GodZelf in je dualiteit-zelf wordt gegoten en het is prachtig om dan het Licht te zien groeien. Doe iets creatiefs. Misschien vind je jezelf geen zanger, dat belet je niet een lied te schrijven. Laat het zingen maar aan een ander over. Misschien vind je jezelf geen schilder? Doe het een keer! Wees weer het kind dat er niet om gaf of het kon schilderen of niet. Doe iets creatiefs; dat is advies nummer 1. Het klinkt wel erg simpel, nietwaar?

Wacht maar af tot al deze manieren in elkaar overgaan, als nummer 1 nummer 7 wordt…

De mogelijkheden die ik jullie nu aanreik hebben een veel grotere diepgang dan je denkt. Creativiteit krijgt dingen voor elkaar die voor onmogelijk worden gehouden. Creativiteit klopt op de deur van je GodZelf, en maakt dingen in je wakker die hoognodig moeten ontwaken.

Help Anderen.

Nummer twee luidt: Help Anderen. Dit klinkt heel eenvoudig tot ik erover ga uitweiden. Dus laten we meteen maar met de deur in huis vallen. We dagen jullie uit vrijwilligerswerk te doen op een plek waar mensen sterven. Ga naar de donkerste, meest sombere plaats in een ziekenhuis, Lichtwerker. Zoek een plaats waar kinderen sterven en plant je zelf daar neer. Ga naar hen die sterven aan kanker en andere virussen, en ga naast hen zitten. Lees ze voor, houd hun hand vast, vertel ze verhalen. Doe het als vrijwilliger. Je hebt tijd voor die kinderen, en dat weet je… Hebben jullie hier ooit aan gedacht?

We horen jullie al zeggen: “Kryon, dat kun je niet menen! Dat zou ik niet kunnen; ik zou bij de deur al mijn ogen uithuilen en van nul en geen waarde zijn…”

Geliefde, dat is nu een menselijke misvatting;dat mensen die gevoelig zijn anderen niet kunnen helpen vanwege die gevoeligheid. Daarom geef ik jullie nu iets op een briefje en het is aan jullie om te bewijzen dat ik gelijk heb. Wanneer jullie voor die deur staan van de plaats waar die kinderen sterven, en jullie de deur open doen, zal jullie licht in die zaal uitgegoten worden, en hun liefde wordt over jullie uitgestort. Je zult je opgeheven en gezegend voelen. Je zou naast een kind kunnen zitten dat stervende is en zijn hand vasthouden, je zou om hem kunnen huilen. Maar je zou je ook sterk en verheven kunnen voelen en omdat het goddelijke in jou het goddelijke in hem aanraakt. Daar is niets, maar dan ook niets mee te vergelijken, lieve mensen. Jullie nemen deel aan een goddelijk proces. Kunnen jullie er van genieten daar te zijn en te helpen?

Wanneer je (zielen) familie wilt aanraken, doe het dan daar, waar dit het meest wordt gewaardeerd. Meld je als vrijwilliger bij de ouderen die er aan toe zijn over te gaan. Lees ze voor, en stel hen vragen over hun leven. Vertel ze van je Engelen en vertel ze dat ouderdom niet met gebreken hoeft te komen. Maak ze duidelijk dat je er zult zijn als ze heengaan, Jouw goddelijkheid zal hun goddelijkheid loven en beide partijen zullen sterker worden.

Door hen die overgaan te helpen, ongeacht hun leeftijd, creëert en stimuleert iets in je dat je nog zal verbazen. Je zal zelfs vragen om meer mensen te mogen begeleiden, en je zal gaan inzien dat het werk dat je doet heilig is.

Geliefd menselijk wezen, dat zijn nog maar twee manieren om zelfwaardering te scheppen, en jullie beginnen nu al te voelen wat het met je doet. Bekruipt jullie nu de gedachte dat je misschien toch iemand bent die er mag zijn? Denken jullie nu niet dat er iets van waarheid in schuilt? Ga iemand helpen, jullie maken het verschil!

Ga meer bewegen en mediteren.

Dit is wellicht de lastigste; eentje die je absoluut niet leuk vindt. Kom in beweging! In jullie cultuur hoeven jullie niet meer achter wild aan te jagen als je honger hebt. Jullie zullen dit gebrek aan actie moeten compenseren met meer bewegen. Vanuit biologisch standpunt zorgt meer beweging voor een chemisch evenwicht dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Bovendien nemen jullie dan ook meer zuurstof in je op, hetgeen hard nodig is als je het nieuwe bewustzijn naar een hoger niveau wilt brengen. In het verleden is de waarde van zuurstof niet goed begrepen; het is heel hard nodig.

Laat me daar iets aan toevoegen. Ga, na het trainen in meditatie, en neem dan waar wat er gebeurt. Een van zuurstof voorzien brein creëert ongedachte mogelijkheden. Zo is het nu eenmaal. Doe het eens: trainen en dan mediteren.

ArjunA weet dat het hoogste management in Japan verplicht is minstens de Zwarte Dan in een gevechtssport te hebben. Dit zijn vriendelijk lachende zakenmensen met een ijzeren discipline in lichaamsbeweging en filosofische meditaties. Is het dan een wonder dat Japanse producten wereldwijd zo succesvol zijn?

Meesterlijk Spreken.

In een Ammi Shaddai bericht van 23 februari 2002, dat nu nog op de website staat, heeft ArjunA hier al ruimschoots aandacht aan besteed. Kryon noemt dit Persoonlijke Verbale Affirmaties.

Nummer 4 kan lastig zijn om uit te leggen, en het is toch zo eenvoudig. Let op wat je zegt!

De woorden die jullie uiten zijn constructies van goddelijke energie. Ze gaan op in de lucht en worden zo goed als het kan waargemaakt, door de energie van je lichaam en zij die om je heen staan (en die je niet kan zien) doen hun best om dat te manifesteren wat jij wenst te co-creëren.

Stel dat er iets vervelends gebeurt en je laat je ontvallen: “Nou mooi is dat, ik wist wel dat het zou gebeuren!”

Je cellulaire systeem zegt dan:”Hoorden jullie wat ze zei? Ze vond het mooi!”

De entiteiten om je heen horen het ook, en ze zeggen tegen elkaar: “Hoorden jullie wat de baas zei? Ze vond het mooi… laten we het nog eens doen”

Hebben jullie het ooit zo bekeken? Jullie cellen horen wat je zegt en doen vervolgens hun best om de “Wet van Murphy” in gang te zetten. Weet dus wat je zegt. In plaats van negatieve uitdrukkingen kun je beter positieve affirmaties gebruiken. Gezegend is de mens die de kracht van het woord begrijpt.

Wie ben je? Spreek je naam hardop uit. “IK BEN… “ spreek je naam uit en leg de nadruk op het woord ‘BEN’ en neem waar wat er gebeurt. Laat me je zeggen wat die formule doet. Wanneer je naam Paul is en je zegt “IK BEN Paul”, zijn de eerste twee woorden de verklaring wie je werkelijk bent: “IK BEN”. De naam Paul is een toevoegsel als identificatie. Hier hebben we twee verklaringen in drie woorden.

Jullie manifesteren de energie die jullie door middel van woorden uitspreken. De elementen in het universum ‘horen’ ze. De Kosmos ‘hoort’ ze. Jullie zijn er aan gewend kabaal te maken als er iets verkeerd gaat. Probeer dat eens in evenwicht te brengen. Het wordt tijd om je vreugde te uiten.

ArjunA wil hier aan toe voegen: gebruik uitsluitend de tegenwoordige tijd; je leeft tenslotte in het Hier & Nu! We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld, en beseffen dat elk voorbeeld verbeterd kan worden. Stel dat je gezondheid wilt manifesteren.

Zeg dan niet: “Ik zou wel eens gezond willen zijn.”

Zeg gewoon: “IK BEN Gezond”

Op beide affirmaties hebben het Universum en/of de Kosmos maar een antwoord, en dat is: “En zo is het!” Hetgeen impliceert dat in de eerste affirmatie je “blijft willen” gezond te zijn zonder het ooit te zijn. In de tweede affirmatie stel je het als een voldongen feit. De manifestatie van die affirmatie komt sneller in het stof tot uitdrukking als je er geen verwachtingspatroon op hebt. Begrijp alsjeblieft dat je lichaam een supercomputer is die software nodig heeft om te functioneren. Je hersens vertegenwoordigen de harde schijf die geprogrammeerd dient te worden, de affirmaties vormen software van onschatbare waarde.

Dit geldt overigens evenzeer de negatieve affirmaties. Stel dat iemand uit gewoonte vloekt… stel dat iemand alsmaar in zich zelf kankert en het niet hardop durft te doen. En weet dat het niet alleen uitgesproken of onuitgesproken woorden zijn, maar zeker ook gedachten die bewust of onbewust door je heen schieten.

Dus, als we het scenario van Kryon weer oppikken zeggen de cellen en de entiteiten tegen elkaar: “Hoor je wat de baas zei? Laten we nog meer van dit of dat manifesteren…”

Laten we beseffen dat wij, Gods Kinderen, volwassen zijn geworden en laten we de verantwoordelijkheid als medescheppers naast de Ene Schepper volledig op ons nemen!

Daag je Schaduw uit!

Dit klinkt tamelijk griezelig, maar dat is het niet. Luister! Daag je donkere kant uit voor een duel, gooi hem de handschoen in het gelaat. Vertel hem waar en wanneer jullie elkaar zullen ontmoeten, en wacht dan af… Heb de moed om dit facet van je recht in het gezicht te kijken. Zijn er nog delen van je die niet mag? Het kan niet anders, omdat je in de dualiteit leeft. Dat weten jullie inmiddels. Hebben jullie nog schaduwen, donkere delen van jezelf, die je wilt zuiveren of zelfs wilt verslaan. Waar wachten jullie op? Daag die schaduwen uit voor een duel. Maak een afspraak, en als je nou eens echt dapper wilt zijn, maak die afspraak dan op zijn eigen terrein in het duister. (Slik!)

We zeggen jullie nu dat die schaduwen en die donkere aspecten van je zelf niet op komen dagen. Ze hebben schrik van het licht in je, en in het bijzonder van die aspecten die alsmaar sterker worden. Jullie zullen dit duel winnen door slechts daar in het donker te staan en ze uit te dagen. En al heel snel, geliefden, zullen jullie in dat duister staan, zingend en lachend om de hele situatie. Wat jullie je vandaag ook zullen herinneren, herinner in ieder geval dat de energie waarvan jullie dachten dat die zo eng was, in feite bang was voor jullie goddelijke intentie. Bekrachtig je zelf, ontdek je Hoger Zelf, en je schaduwen zullen het schip verlaten. Ze durven echt niet te komen duelleren, nooit meer…

Wees een Engel.

Wanneer je hebt ervaren dat de donkere aspecten van je zelf laf zijn, wordt het tijd om de Engel die er altijd al was op te eisen. Geliefden, dit is wie jullie werkelijk zijn. Hoewel jullie waarschijnlijk nooit dat Engelenaspect zullen zien, is het je ware Zelf en bereid om geclaimd te worden. Eens te meer zeggen we jullie de kracht van het woord te gebruiken wanneer je dit proces wilt versterken. Maak er een ceremonie van als het je helpt dit proces als werkelijkheid te ervaren.

Begrijpen jullie nu hoe de verschillende manieren om zelfwaardering te verkrijgen elkaar overlappen. Daar zit je nu: Je bent creatief, je helpt anderen te helpen, je traint en mediteert, je spreekt als een Meester, je bent je bewust dat je schaduw geen macht over je heeft en je begint je Goddelijk Potentieel te voelen, en nu is het tijd de Engel uit zijn schuilplaats te roepen. Die Engel was alleen verborgen omdat jullie hem hebben verborgen…

Lezer, wellicht denk je nu dat we makkelijk praten hebben. Wacht maar af! Hoe willen jullie anders afscheid nemen van je ‘drama’ ? Hoe willen jullie anders elke situatie het hoofd kunnen bieden in het volle besef dat je absoluut veilig bent in je eigen Waarheid? Niemand kan je hoe dan ook vervormen/omvormen wanneer je Engel de dienst uitmaakt. Wanneer je Engel tevoorschijn komt wordt de derde laag van het DNA geactiveerd. Hier hebben we onlangs over gesproken, en Zelfwaardering is niet meer waar het om draait.

Jullie weten wie jullie werkelijk zijn. Het maakt je ongelooflijk krachtig wanneer jullie je eigen GodZelf kennen. Dan is er alleen nog vreugde in het Leven.

Versmelten.

De laatste mogelijkheid, nummer zeven, is het versmelten van polariteit. Juist nu, nu op Aarde de rotsen en de grond en de Poorten zich verenigen; nu alles wat is weer in Eenheid komt, kan je deelnemen in het proces van versmelten. Het mannelijk en vrouwelijk principe beginnen zich te versmelten/herenigen. Eigenschappen van sekse die je als vanzelfsprekend hebt aangenomen, bijvoorbeeld vrouwen komen van Venus en mannen komen van Mars, zijn aan het veranderen. Een ieder van jullie is hier gekomen in één sekse, daarom vragen we jullie nu de andere sekse te accepteren. Misschien dachten jullie dat ik vroeg die sekse in een ander te accepteren? Nee. Geliefden, ik vroeg jullie die mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in jezelf te aanvaarden!

Jullie zijn in staat een goede balans van beide seksen in je zelf te versmelten, dat levert je een beter begrip op voor de andere sekse, waarmee je op deze planeet in vrede kunt leven.

Het maakt je tot een veel beter Mens als je beide polariteiten in evenwicht hebt, als je beide hersenhelften in balans laat functioneren, ondanks dat je biologisch gezien duidelijk een van beide seksen vertegenwoordigt.

Laat me jullie vertellen wat dat evenwicht doet. Het brengt de mensen dichter tot elkaar. Het wordt het versmelten van bewustzijn genoemd, en het is het begin van nog een menselijke bewustzijnsverandering op Aarde. We hebben gesproken over Poorten (portals) en Vortexen die Vortals werden. We spraken over Yin en Yang die met elkaar versmelten en iets creëren dat je nog niet kent… een nieuw soort menselijk evenwicht. Misschien begrijpen jullie niet volledig wat we jullie nu vertellen, maar we weten dat sommigen onder jullie het beginnen te voelen. Vrouwen worden sterker en mannen worden gevoeliger, waardoor ze elkaar veel beter begrijpen en het leven op een beter manier met elkaar delen.

Stop nu met elkaar te zien als tegengestelden of als tegenstanders. Zie elkaar als Spirituele Familie. Houd er mee op de andere sekse in je Zelf te zien als een zwakheid. Begin in te zien dat elk van jullie het bewustzijn van de ander nodig heeft. Wat levert dat op?

Het uitgebalanceerde menselijk wezen is in staat een totaalbeeld van evenwicht waar te nemen. Dit Wezen kijkt met ogen die kunnen zien, het is in staat in de schoenen van de ander te lopen, waarmee een ongelooflijk gevoel van zelfwaardering wordt gecreëerd!

Waarom zouden we jullie dit vertellen als het niet waar is?

En zo komen we aan het eind van deze les. Sommigen kwamen hier (op deze channeling van Kryon) met de gedachte dat als je maar lang genoeg in deze energie blijft zitten je wellicht als een anders mens naar huis zou gaan. Je had misschien de gedachte dat je een healing zou krijgen, of de gedachte dat je zou leren iets los te laten, iets waarvan je te moe bent om het nog langer te dragen… Welnu die macht is binnen handbereik.

Je kunt nu een gewoonte, een boosheid of een verdriet loslaten. Deze verandering in bewustzijn ligt voor het grijpen. Er is geen betere kans voor jullie dan deze om je hand uit te steken en het gevoel van Eigenwaarde te pakken, en alle healing die daarbij vrijkomt.

… en zo zijn we weer terug op deze plaats waar het begonnen is, om al het zaad en de kern van ons werk te vieren. In 1989 waren we hier om onze partner (Lee Carroll) te helpen Kryon te channelen. Tot nu toe zijn we niet op deze locatie (Del Mar, Californië) teruggekomen. Nu zijn er Lemurianen die ontwaken op een Aarde die jullie zelf hebben geschapen, voor het geval dat je dat nog niet wist. Veel van wat we zeiden dat zich kon voordoen is voorgevallen. Veel van wat we zeiden dat jullie konden bereiken hebben jullie voor elkaar gekregen!

Merk op dat wij niets creëerden. Jullie zijn de Scheppers. Wij kijken slechts toe en assisteren jullie met dit grote plan.

Gezegend is de mens die alle veranderingen op Aarde als noodzakelijk en hoognodig ervaart. Gezegend is de mens die weet dat een oud gezegde is veranderd: Uit stof zijt ge geboren en tot stof zult ge wederkeren om uit die stof als Nieuwe Schepper te herrijzen! Laten we Jeruzalem scheppen betekent letterlijk Vrede op Aarde!

Precies zoals jullie je in ’89 afvroegen of de dingen die wij zeiden ooit zouden gebeuren, zo zouden jullie je in 2003 hetzelfde kunnen afvragen. Zou het kunnen dat niets is wat het lijkt?

Kan het zijn dat historici deze periode van het Grote Ontwaken zullen omschrijven als het begin van een era die Vrede op Aarde schiep?

Alleen de Lemurianen zullen jullie het antwoord kunnen geven.

In Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde,

ArjunA ©