Kryon Channelling: De Pieken en Dalen van de Aarde.

Kryon Channelling:

De Pieken en Dalen van de Aarde.

Door Lee Carroll. / 30 oktober 2012
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Wat zijn pieken en dalen? Wat kan ons dat schelen? Waar gaat dit allemaal over? Deze pagina is de uitleg daarover en geeft nieuw gechannelde informatie van Kryon.

De 2012 Kundalini Tour was een van de spectaculairste Kryon-excursies die ik ooit heb gemaakt.

Wij begonnen in oktober 2012 en schiepen een verbazingwekkend avontuur dat meer dan 30 dagen duurde. Wij zaten in bussen, schepen en vliegtuigen (en enkele voertuigen die wij niet herkenden). Wij doorkruisten de Andes en bezochten vier landen en reisden naar de meest verbazingwekkende spirituele plaatsen op Aarde. Wij voelden op een diepgaande manier de nieuwe energie. Wij hadden ontmoetingen met de bewakers van de ravijnen en de bergen die via Kryon met ons spraken. Wij realiseerden ons dat de Pleiadische connectie levend en wel was en wij “hoorden” door een veelvoud aan channelings van Kryon over de soorten van energieën die bij de Pleiadiers waren ingeprint en die zij op de planeet Aarde hadden geschapen. Dat betrof ook de zorgvuldige plaatsing van tijdcapsules die energie en informatie zouden gaan vrijgeven als de planeet ooit een bepaalde vibratie zou gaan bereiken. Daar zitten wij nu in!

Wij zaten op de top van het Zonne-eiland in het Titicaca-meer op een hoogte van 4.00 meter en voelden de ongelooflijke rust van het meer en de omringende bergen terwijl Kryon channelde over de energie die wij voelden. …..pieken en dalen. Ik voelde de fluistering van de Ouden en die zachtaardige liefde van Gaia toen ik begon te channelen op een grasveld dat aan de basis lag van een van de hoogste bergen in de Andes (Mt. Aconcague) waar Kryon een piek onthulde. Ik stond daar en channelde op een overhangende rots en keek uit over Machu Picchu waar Kryon sprak over het ontwaken van de Poema – en de Piek waarin wij zaten.

28 channelings werden er tijdens die tour gegeven maar bij geen van hen was er een complete uitleg over pieken en dalen…..wat zij waren, waarom, of met name, waar zij waren. Dat is nu veranderd.

—————–

In de laatste paar maanden van 2013, in channelings die wij meestal overzee hielden (landen buiten Amerika) heeft Kryon gedetailleerde informatie in stukjes en delen gegeven. Sommige van de channelings werden gehouden tijdens workshops van Dr. Todd Ovokaity, enkele tijdens regelmatige bijeenkomsten en andere als antwoord op directe vragen voor een nieuw te vormen boek.

De meerderheid van deze informatie is niet te vinden op de audio-pagina van onze site of op de bladzijde die jullie nu lezen. Dus wil ik, met behulp van een nieuwe schrijver en haar toekomstige boek die ruimte opvullen. (ik zal dat aanstonds uitleggen) Zelfs als jullie dit allemaal hebben gelezen is de informatie nog steeds niet compleet. Zo nieuw is het.

Pieken en dalen vertegenwoordigen verschillende attributen van energieën op de planeet. Er zijn ontelbare pieken en dalen overal op de planeet. De Pleiadiers zijn onze spirituele ouders die deze planeet inzaaiden met goddelijk DNA. Dit is het scheppingsverhaal van de inheemsen op de planeet en het vertegenwoordigt ook de leringen van Kryon. Het is ook verantwoordelijk voor ons “samengesmolten DNA” dat ons 23 in plaats van de normale 24 paren chromosomen gaf die de andere dieren hebben. Het “schreeuwt” de biologen toe dat wij niet van hier komen. Toen de pleiadiers de mensheid inzaaiden plaatsten zij ook ‘tijdcapsules” binnen ons DNA, in Gaia en in de Cetaceanen. (dolfijnen en walvissen)

Kryon heeft onthuld dat er onder de vele tijdcapsules op Gaia 12 hoofdcapsules zijn. Deze 12 tijdcapsules zijn vertegenwoordigd op 24 geografische locaties. Dat komt omdat elke tijdcapsule een gepolariseerd paar bevat: een piek en een dal.

De informatie over pieken en dalen is splinternieuw en complex en wordt nergens op een plaats gevonden. In feite is het zo goed verborgen dat het er bijna op lijkt dat Kryon wil dat wij daarover vragen stellen en een compilatie maken. Dat is precies wat er is gebeurd.

In de komende maanden van 2013 zal er een volgend Kryonboek komen maar dit onderwerp zal er niet in staan. In plaats daarvan heeft de nieuwe schrijver haar passie voor het milieu gecombineerd met de speciale kennis van Kryon.

Ik wil jullie introduceren bij het eerste aan Kryon gerelateerde boek dat niet van mij is! Het Gaia-Effect – Het Opmerkelijke Systeem van Samenwerking tussen Gaia en de Mensheid, staat gepland voor 2013. Dit boek van een Australische schrijfster en natuurliefhebster Monika Muranyi is een compilatie van alles dat Kryon ooit over Gaia heeft gechanneld! Het is iets waar ik nooit de tijd voor had gehad en er zitten ook nieuwe channelings van Kryon bij die nooit zijn gepubliceerd. Het beantwoordt dus ook (en jullie hadden dit waarschijnlijk al verwacht) antwoorden op vragen over pieken en dalen en over tijdcapsules.

Miss Muranyi’s boek vertegenwoordigt een verbazingwekkende hoeveelheid werk dat ook bestaat uit het luisteren naar de channelings van Kryon, het lezen van de boeken van Kryon en het lezen van alle vragen en antwoorden Online. Daarbij gevoegd nog de dertig nieuwe vragen in haar boek die door Kryon zijn beantwoord – antwoorden die nooit eerder zijn gehoord of gezien. Verder is er zelfs nog meer informatie beschikbaar vanuit redelijk onbekende Kryon-channelings die zijn opgenomen door anderen, over plaatsen waar deze tijdcapsules zich bevinden.

Dank zij haar hebben wij nu een veel beter beeld over wat pieken en dalen zijn en over de rol van de tijdcapsules. Wat erop volgt is haar onderzoek over het onderwerp. Een deel hiervan zal te vinden zijn in haar boek en een ander deel niet omdat Kryon die pas onlangs heeft onthuld. Volgens de nieuwe informatie die Kryon pas onlangs heeft onthuld heeft zij in de laatste drie maanden een kaart gemaakt die de locaties van deze energieën laat zien.

Schrijf mij geen brieven over welk portaal niet op deze lijst staat. Het gaat niet over portalen (vensters) op de planeet. Het gaat over de 12 grootste tijdcapsules die vertegenwoordigd worden door 24 per twee met elkaar verbonden pieken en dalen. Sommige ervan hebben duizenden mensen aangetrokken en sommige zijn zover weg dat mensen er niet gemakkelijk bij kunnen komen. Wees dus niet teleurgesteld als je de plaats die jij in een openbaring hebt gezien, er niet bij is. Er zijn vele tijdcapsules op de planeet maar er zijn maar twaalf hoofdcapsules.

Kryon heeft pas de exacte paring van de pieken en dalen onthuld. Onthoud: De twaalf belangrijke tijdcapsules zijn gepolariseerd in paren. Er zijn maar een piek en een dal onthuld tijdens de recente reis naar Moskou. Dit paar vormt de tijdcapsule tussen de piek van Maui, Hawaï en het dal van de Tibetsi Mountains in Tsjaad, Afrika. Het is het eerste paar tijdcapsules dat gestimuleerd werd door het Lemurische koor op 21 december 2012. Kryon gaf de metafoor van deze gebeurtenis alsof er een sleutel werd gestoken in een slot om toegang te krijgen tot alle andere tijdcapsules.

Wat worden wij geacht met deze informatie te doen? Vele dingen. Maar een daarvan ligt vlak voor ons want de paren tijdcapsules antwoorden op “ontworpen gepassioneerde actie.” Tijdens de ervaring van het Lemurische Koor in Maui vertelde Kryon ons dat wij door moesten gaan met het gebruiken van andere tooncombinaties om de planeet te veranderen. Dit is de eerste directe actie waar wij van weten….. grote groepen mensen die intentie hebben en specifieke tonen zingen en die een deel van de energie (die in de tijdcapsules zit) vrijgeven waarvan de Pleiadiers wisten dat wij die nodig zouden hebben……juist NU!

Lee Carroll

Pieken en Dalen.
Informatie bijeengebracht door Monika Muranyi voor haar nieuwe boek: Het Gaia-Effect – Het Opmerkelijke Systeem van Samenwerking tussen Gaia en de Mensheid. (Een samenstelling van door Kryon gechannelde informatie)
Ook de straks volgende …..niet gepubliceerde Kryon-channeling van 2013.

Wat zijn het?

Hier zijn de specifieke definities zoals die zijn gegeven door Kryon:

Pieken: Er zijn drie verschillende soorten pieken: portalen, vortexen (spiralen) en vortalen. Een portaal (poort, raam) is een piek die Gaia overlapt en versterkt. Een vortex is er als de energieën botsen en de energie constant in beweging is. Voor sommigen voelt het zijn in een vortex voor een tijdje heel goed aan maar het is moeilijk om daar te leven. Een vortaal is half portaal en half vortex.

Er is geen symmetrie bij deze lijnen en zij komen zowel in de Aarde als daarop voor. Het wordt dus complexer dan jullie denken. Al deze lijnen zijn geschapen door het Kristallijnen Raster en het Kristallijnen Raster is geschapen door menselijk bewustzijn.

Citatie van Kryon.

Een deel van een antwoord van Kryon op een vraag in Monika’s Gaia-boek.

Pieken zijn precies wat is gezegd: Het zijn plaatsen van immense intensiteit waar het Kristallijnen Raster de tijdcapsules van het Scheppingsmodel kan opslaan zoals het daar is geplaatst door de Pleiadiers. Pieken kunnen ook omhooggegaan (geascendeerd) land zijn en heel goed aanvoelen. Toch, zoals reeds gezegd, zijn pieken vaak op plaatsen die moeilijk toegankelijk of wenselijk zijn voor normale menselijke bewoning door hun immense energie. Maar mensen worden evengoed zeer door hen aangetrokken en de inheemsen van de Aarde bouwden daar vaak hun tempels.

Deze tijdcapsules zijn op de planeet als gids of blauwdruk voor de beginnende creatieve energie van Gaia. Wij hebben jullie verteld dat als zij langzaamaan worden vrijgelaten het Kristallijnen Raster wijzigen om het menselijk bewustzijn te helpen zich te verhogen en uiteindelijk een geascendeerde planeet te scheppen.

De modellen leveren niet alleen maar informatie. Het zijn kwantumportalen van Pleiadisch leven. Dit is moeilijk uit te leggen, maar bedenk dat kwantumenergie tegelijkertijd op twee plaatsen kan bestaan. Dit is zelfs een attribuut van jullie eigen fysica en het kan dus niet al te vreemd voor jullie zijn. Bedenk dus even dat zelfs het leven deze attributen kan hebben (bestaan op meerdere plaatsen tegelijk) Weet daarom dat jullie zaadscheppers op een bepaalde kwantummanier altijd hier zijn geweest en in de tijdcapsules zitten.

Als jullie deze energieën in 3D voelen willen jullie hen allemaal lineariseren. Daarom kunnen gevoelige mensen soms een “stad’ zien of beleven dat entiteiten tegen hen spreken. Maar de realiteit is dat deze gevoelens alleen de attributen zijn van het kijken naar diepgaande kwantumenergie als die binnen 3D is.

Mount Shasta is een van deze tijdcapsules. De berg is klaar voor activering en de vrijgave van de daar aanwezige tijdcapsule is al begonnen. Maar nu, bij de overgang van 2012 naar 2013 kunnen de Pleiadiers een meer actieve rol aannemen. Jullie zullen later weten wat dat betekent.

Kryon.

Dalen: Als het Kristallijnen Raster overlapt met het Gaia-raster op een manier waarbij zij elkaar neutraliseren, is er een dal. Een dal is daardoor een plaats waar er een afwezigheid is van het Kristallijnen Raster en waar dus alleen maar pure Gaia-energie is.

Kryon-citaat.

Een deel van een antwoord van Kryon op een vraag in Monika’s boek:

Een dal, of leeg land, kan prachtig aanvoelen maar het is te overweldigend om daar langere tijd te zijn. Het vertegenwoordigt pure, creatieve energie. Het is veel moeilijker om erin te leven en de plaatsen op Aarde waar dit bestaat zijn vanwege die reden vaak onbewoond. (sommige ervan zijn ook in de oceanen) Het heeft ook vreemde karakteristieken van magnetische velden die het moeilijk maken voor levenskrachten en gebalanceerde hersensynapsen. (die een balans van magnetische velden vereisen waar jullie aan gewend zijn) Onbalans en verwarring zijn het resultaat.

Kryon.

Verdere informatie over de tijdcapsules.

Kryon heeft gezegd dat als het Compassiekoor specifieke tonen zingt naar de tijdcapsules, zij op een kwantummanier worden gestimuleerd. Er is geen openen en sluiten zoals in een lineaire staat. Bijvoorbeeld: in het geval van Maui in 2012 stimuleerden jullie de Lemurische en zijn polariteitspartner. Zij zonden BEIDE een signaal uit.

Als jullie zouden teruggaan naar Maui en het nogmaals zouden doen, zou dat net zo diepgaand zijn met nieuwe attributen van tijdcapsules die worden vrijgegeven. De tijdcapsules zijn dus afgestemd om te reageren op het bewustzijn van de dag.

Kryon, 22 mei 2013, Moskou.

If you were to return to Maui and you did it again, it would be just as profound with new attributes of time capsules being released. So the capsules are tuned to respond to the consciousness of the day.

De complete lijst van paren is nog niet bekend en toch heeft Kryon er al een gegeven. Maui is gepaard aan de Tibetsi Mountains in Tsjaad (Afrika) en dit was een van de twaalf tijdcapsules die werd gestimuleerd door de Lemurische Koorgebeurtenis op 21 december 2012. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit gebied enige geologische overeenkomsten heeft met Maui, dat ook vulkanisch is. Het blijkt ook op het tegenoverliggende deel van de Aarde te liggen.

De volgende gebeurtenis zal zijn als het Compassiekoor zal zingen op het schiereiland Yucatan in Mexico. De paring ervan is nog niet bekend en ook is het exacte doel en intentie nog niet bekend. Maar als de tonen zijn ontwikkeld zullen zij op het gepaste moment door Kryon worden gegeven aan Dr. Todd. Maar de instructies zijn helder…….doe het!

Als laatste is er een uittreksel uit een channeling die werd gegeven in Moskou op 26 mei die volgde op de “toningsworkshop” van Dr. Todd. (het is typisch dat deze kleiner channelings niet op de Kryon-website terecht komen).

Nieuw:

Deze informatie is niet beschikbaar op de audio-site en de transcriptie wordt hier voor het eerst gepresenteerd!

“Het ontbrekende stukje”

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Er is heel veel te vertellen en veel om te proberen uit te leggen. Steeds als wij voor degenen zitten die naar een bijeenkomst als deze komen zijn wij open een open manier in staat om een klein stukje van het grotere beeld te geven. Laten wij het vandaag eens op een iets andere manier over het grotere beeld hebben.

Er is iets dat pas gebeurd is in de evolutie van de tonen. Wij gaan het hebben over waar zij werkelijk voor zijn. De eerste set van twee is onthuld en uitgevoerd op de plaats die voorheen Lemurie werd genoemd. De reden waarom het daar werd gedaan is feitelijk een beetje vermomd en is nu onthuld. Blijf dus bij mij want mijn partner (Lee) gaat proberen enkele dingen uit te leggen die zeer complex zijn.

De plaats waar het koor zong in Hawaï is feitelijk een van twee polariteiten en vertegenwoordigt in feite twee plaatsen op de planeet.Wij hebben aan Dr. Todd Ovokaitys onthuld dat er een aantal van wat wij Pleiadische “Tijdcapsules” zouden willen noemen, op de planeet is. Zij vertegenwoordigen 24 plaatsen maar voor de eenvoud zullen wij zeggen dat er twaalf van hen zijn geladen op de ene manier en twaalf op een andere wijze.

Zij hebben dus alle een polariteit die twaalf complete paren van tijdcapsules schept. Als je de een aanraakt wordt de andere beïnvloed. Deze diepgaande tijdcapsules hebben gewacht op deze energie op de planeet.

Het einde van 2012 was een tijd waarop de sleutel in het slot werd gestoken dat de toegang opende tot hen allen. Een deel van de tonensets die werden gezongen in Maui schiepen een manier om potentieel toegang te openen tot hen allen op de planeet. Nu, dat is makkelijk te begrijpen voor jullie, maar nu gaat het moeilijker worden.

Steeds als wij proberen dit uit te leggen zijn er velen die het niet begrijpen. Ik stap dus even uit de fysica en gebruik een metafoor die de meesten van jullie zullen begrijpen.

Ik wil jullie over iets vertellen waar jullie aan gewend zijn om een scenario te scheppen dat logisch voor jullie klinkt. Ik hoop dat jullie deze plaats niet in verwarring zullen verlaten maar met een “Ha, nu begrijp ik het’ -gevoel.

Een van de grootste uitvindingen die jullie nu hebben is wat jullie high definition TV noemen. Het wordt gepresenteerd op enorme schermen die enkele van de prachtigste beelden weergeven die iemand ooit op TV heeft gezien. Wat een uitvinding! Jullie kunnen beelden zien van de grootsheid van de Aarde op een scherm dat vlak voor jullie staat. De echtheid ervan beneemt je vaak de adem. Zelfs als jullie geen wetenschappelijke basiskennis hebben kennen velen van jullie het geheim van de manier waarop televisie werkt. Het is een eenvoudig. Jullie wetenschap ontdekte lang geleden dat jullie al deze prachtige kleuren konden zien door wat zij een “toegevoegd kleurensysteem” noemen.

Het is gebaseerd op iets dat tri-chromatisch menselijk zicht wordt genoemd. Dat betekent heel eenvoudig dat de mooiste beelden op Aarde gepresenteerd kunnen worden door een combinatie te gebruiken van maar drie kleuren! Het zijn rood, groen en blauw. Dat is alles wat jullie nodig hebben. Als zij op de goede manier worden gecombineerd scheppen deze kleuren bijna elke mogelijke kleur die mensen kunnen zien. Drie kleuren!

Als jullie naar de televisie kijken zijn jullie je niet bewust van de drie kleuren. In plaats daarvan zijn jullie je bewust van miljoenen kleuren die je ogen bereiken en die zijn samengesteld uit drie kleuren. Dit is het geheim van kleurentelevisie. Het versimpelt het verzenden van miljoenen kleuren.

Als de uitzending zich voordoet zendt het systeem “Informatie” naar de TV die vertelt hoe hij de kleuren moet combineren die het TV-apparaat schept. Dan geeft het iets dat jullie herkennen – het hele kleurenspectrum en het “hele beeld.”

Laten wij met deze kennis nu eens kijken wat er aan de hand is op een gebied waarmee jullie je helemaal niet bekend zijn. Ik kan deze metafoor van de TV op verschillende gebieden gebruiken: Laten wij eerst naar de fysica kijken. Jullie zijn in 3D. Laten wij dus net doen alsof jullie, als mens op Aarde, een “kwantum” TV-ontvanger zijn. Laten wij zeggen dat jullie 3D-realiteit correspondeert met alle rode pixels (miljoenen stipjes van informatie op jullie TV-scherm). Laten wij zeggen dat als ik kom ik alleen maar spreek tegen de rode pixels van een veel groter systeem. In 3D krijgen jullie alleen maar een “gedeeltelijke” download van wat er feitelijk gebeurt.

Laten wij verder zeggen dat de rode pixels geen idee hebben van de blauwe en de groene pixels. In deze metafoor kunnen jullie misschien wel geloven dat zij bestaan maar jullie hebben nooit het grote beeld gezien – alles wat jullie begrijpen is rood. Zo gaat dat ook bij jullie realiteit. Zolang jullie in de overlevingsstaat in 3D blijven is er geen kwantum- of driedimensionale energie zichtbaar voor jullie. In feite lopen jullie rond met alle pixels beschikbaar maar rood is alles wat jullie in 3D krijgen.

Laten wij nu zeggen dat ik naar een bijeenkomst van natuurkundigen ga, Hier zullen de knapste koppen van de planeet aanwezig zijn en ik begin te spreken over rode en blauwe pixels. Ik trek hun aandacht! Zij hebben een duidelijk idee dat de blauwe pixels bestaan……maar zij hebben de twee nog nooit samengevoegd, zij hebben zelfs geen HD-beeld en de groenen zijn bij hun nog helemaal niet in beeld.

Er kan nog steeds geen beeld verzonden worden omdat er geen juiste manier is om alle drie de kleuren te combineren. Er is dus geen prachtig beeld om naar te kijken en alle mensen weten over de deeltjes zonder dat zij een idee hebben van het hele plaatje.

Er is niemand op de planeet die in deze metafoor alle drie de kleuren van de natuurkunde heeft gezien. Oh, jullie zijn er dichtbij! Dat betekent dat er feitelijk niemand op de planeet is die het hele beeld kan zien dat constant naar jullie wordt uitgezonden. Jullie hebben maar twee van de drie kleuren die nodig zijn om te zien wat er echt gebeurt. Zonder de informatie over hoe de kleuren gecombineerd moeten worden en zonder de laatste kleur is het gewoon een chaos van pixels….deeltjes die vaak nergens op slaan.

Laten wij ditzelfde principe eens toepassen op de tonen die werden gezongen en geleerd in deze workshop. Er zijn twaalf tijdcapsules die op de planeet zijn geplaatst. Als jullie hebben opgelet bij de “natuurkunde van Kryon” weten jullie dat alles in de natuurkunde in paren komt. Zelfs de 3D-wetten van de fysica die jullie nu hebben komen in paren. Het is dus zo dat ook kwantumwetten gepolariseerd zijn en dit niet al te moeilijk voor jullie is. Jullie weten dat de twaalf tijdcapsules van de planeet ook in paren komen – driedimensionale paren die worden vertegenwoordigd als locaties op de planeet.

De tonen: Een toon die tegen (met) een andere toon wordt in gezongen, vertegenwoordigt ook polariteit. Jullie weten nu waarom er twee zijn. Zij ‘spreken’ tegen de polariteit van de tijdcapsules waartegen zij zingen om die te activeren. Dit is veel complexer en daarom gaan wij daar nu niet op in. Maar weet dat de tonen ook gepolariseerd zijn en als zij samen worden gezongen, zij een derde energie scheppen. Onthoud dit voorlopig.

De tijdcapsules vertegenwoordigen plaatsen op de planeet waar iets energetisch gebeurt, maar jullie kijken nog steeds naar twee…..pieken en dalen. Laten wij deze paren de rode en de blauwe capsules van de planeet noemen. Laten wij zeggen (voor de TV-metafoor)dat jullie een rode en een blauwe toon hebben. Jullie zingen hen samen. Waar is de derde kleur? In de tijdcapsules zijn er alleen twee delen – de positieve en de negatieve (de piek en het dal) Er is geen drietal in de natuurkunde die jullie zien die zoals jullie weten uit paren bestaat. Wat is hierbij dus aan de hand?

Wel, geliefden, dat is niet de echte manier waarop de “universele natuurkunde” werkt. Dat is wat ik jullie vandaag wil vertellen. De derde kleur in deze metafoor is het “kwantum gepassioneerde bewustzijn.” Het is een derde energie die de katalysator voor de andere twee is om de groene pixel te scheppen en jullie het hele beeld te geven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het de benodigde “informatie” is om alles samen te voegen. Maar totdat het is vermengd met de andere twee zal het grote beeld niet zichtbaar worden. De ironie hierbij is dit: Zelfs als het is geschapen, als jullie daar gewoon zitten als een rode en blauwe pixel, jullie het beeld nooit zullen zien maar anderen wel!

Gaia kan het; de Pleiadiers kunnen het; en elke beschaving in het melkwegstelsel die dat kwantumzicht heeft, kan het ook! Dat is ironisch, nietwaar? Zij kunnen jullie uitzending zien. Dat jullie het beeld kunnen genereren maar het niet kunnen zien. Nog niet, maar weldra wel. Intussen kunnen jullie nog steeds beelden uitzenden naar degenen die hen kunnen zien.

Zo, nu weten jullie iets meer over wat er gebeurt als je de ene toon tegen de andere in zingt. Het schept, door gepassioneerd bewustzijn, een derde energie – het grote groene pixel. Jullie hebben dus het rode pixel dat in drie dimensies een toon vertegenwoordigt en het blauwe pixel dat een andere toon vertegenwoordigt. Maar als mensen hen samen zingen genereert het goddelijk bewustzijn van de intentie het ontbrekende groene pixel en de instructies voor het beeld.

Dat te doen spreekt weer tegen het paar tijdcapsules dat op de planeet wordt geënergetiseerd. Maar luister: Als de twee gepolariseerde tijdcapsules geënergetiseerd zijn scheppen ook zij een derde energie – het ontbrekende groene pixel en zenden zij een beeld uit met miljoenen en miljoenen energieën en kleuren.

Soms wordt het beeld de Aarde in gezonden en maakt het de Aarde alert op iets dat jullie doen dat nooit eerder kon worden uitgezonden, totdat jullie op 21 december de sleutel in het slot staken. Soms scheppen de tonen een ander beeld dat de Melkweg wordt ingezonden om degenen die het hele beeld kennen te laten weten wat jullie doen. Wat is dus het ontbrekende stukje?

Luister, geliefden: Natuurkunde is niet compleet zonder het goddelijk bewustzijn van DNA dat de “zaadkern” heeft. Natuurkunde komt alleen in paren. Maar natuurkunde in combinatie met de heiligheid van compassie completeert het drietal….en met zijn drieën verheffen zij zich tot communicatie met het hele melkwegstelsel.

Nu, dit is het moment waarop ik de mens wil eren: Jullie zitten in een zaal als deze en bestuderen de rode en de blauwe – toon voor toon. Toch vertrouwen jullie op een groter scenario. Laat mij jullie een voorbeeld geven over hoe dat is: Laten wij zeggen dat jullie een van de meest complexe auto’s op Aarde hebben. Laten wij zeggen dat het een kwantumraceauto is met tienduizenden onderdelen en hier zitten jullie dan en bestuderen een schroefje of een moertje daarvan. Laten wij zeggen dat het ontwerpplan van de auto voor jullie onbekend is maar dat jullie het deeltje toch aanbrengen. Hoe zouden jullie ooit het hele beeld kunnen zien?

In plaats daarvan vertrouwen jullie erop dat de machine zal werken. Jullie leren hoe je een onderdeel moeten maken en het op de plaats aan te brengen waar het thuishoort. Jullie hebben zelfs niet eens de hele auto gezien! Dan……als de auto klaar is….weten jullie niet eens waar hij jullie mee naartoe neemt!

Daarom eren wij jullie vandaag, omdat jullie op een bepaald niveau voelen wat jullie doen. Op een bepaald niveau besturen jullie allemaal de raceauto. Jullie bestuderen de tonen om een derde energie te scheppen en juist die interesse in de tonen begint opeens tijdcapsules in jullie eigen lichamen te openen, met hetzelfde grote beeld! Jullie weten ook niet waar dat jullie naartoe zal brengen.

Dat is de definitie van geloof en vertrouwen, en, van oude zielen. Gezegend is de mens die zich een groot beeld herinnert dat hij niet kan zien. Maar hij weet dat het van de Grote Centrale Zon komt en zijn pogingen gaan door om delen van de machine te maken die hem op een dag naar een geascendeerde planeet zullen brengen. Tijdens dat proces zal hij langer leven, gezondheid en liefde kennen, zelfs zonder het hele beeld ooit te kennen. Hij ziet nooit het HD-beeld.

Maar laat mij jullie nu iets vertellen. Er zal een dag komen waarop jullie dat wel kunnen, geliefden. Het is de “Stad op de heuvel” en hij zal jullie de adem benemen.

En zo is het.

Kryon.                                         _______________________________

Pieken en dalen in alfabetische volgorde.

Pieken.

1. Glastonbury, Engeland.

2. Zonne-eiland. Titicacameer, Bolivia.

3. Machu Picchu, Peru.

4. Maui, Hawaï, USA.

5. Mont Blanc, Zwitserse Alpen, Frankrijk.

6. Mt Cook, Nieuw Zeeland.

7. Mnt Ida and Hot Springs, Arkansas USA.

8. Mnt Shasta, California, USA.

9. Rila Mountain, Bulgarije.

10. De Tafelberg. Zuid Afrika.

11. Uluru, Australië.

12. Schiereiland Yucatan, Mexico.

Dalen.

1. Aneto, Spaanse Pyreneeën.

2. Gunnbjørn Fjeld, Groenland.

3. Meili Snow Mountain China.

4. Mt Aconcagua, Argentinië.

5. Mnt Ararat, Turkije.

6. Mt Fitz Roy, Patagonië Argentinië.

7. Mt Kailash, Tibet.

8. Mt Kilimanjaro, Kenia, (Afrika)

9. Mount Logan, Yukon Northern Territories, Canada.

10. Tibetsi Mountains, Tsjaad (Afrika)

11. De Oeral. Rusland.

Victory Peak, Tien Shan Kazachstan (Centraal Azi