Kryon: Co-creatie uitgelegd.

Kryon: Co-creatie uitgelegd.

Doorgegeven via Lee Carroll / 21 september 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een geheiligde plaats, een zoete plaats. Voor een tijdje is het een plaats die realiteit voor zelfs de drukst bezetten onder jullie doet vermoeden. Het doet mij vreugde om dat te kunnen zeggen terwijl de groep in deze ruimte stroomt. Er zijn er hier die zullen zeggen: Oh, dat zijn alleen maar woorden, nietwaar? Er zijn er ook die zullen zeggen: “Dat is onmogelijk. Spirit praat niet op die manier met mensen. Er zouden donder en bliksem moeten zijn, lichamelijke diepte van een enorm belang. Wolken moeten uiteen scheuren en zeeën moeten tekeer gaan.” Als je dat gelooft negeer je het feit dat er een kern in jou is die alles weet wat ik weet…..een kern die een deel is van de familie van God.

Het is hier een veilige plek en als wij zeggen: “veilig voor zelfs de drukst bezetten onder jullie” bedoelen wij daar dit mee: Wij nodigen jullie uit om alle dingen die niet overeenkomen met een hartboodschap voor de komende 20 of 30 minuten terzijde te leggen. Stop ze op een dusdanig veilige plaats dat je er zelf versteld van staat als je ze weer wilt oppakken. Dit is een uitnodiging. Lezer, waarom zijn jouw ogen op deze pagina gericht? Ben je ernstig? Breng jezelf dan in een staat van neutraliteit – een waar communicatie mogelijk is zonder dat de geest met de zorgen van vandaag wordt belast.

Voor degenen die eraan twijfelen of zoiets mogelijk is – spreken tegen iemand aan de andere kant van de sluier – zeggen wij dit: Luister of lees niet op de manier waarop je dat altijd doet. Misschien is het tijd om de groep tegenover je en die achter je zit te voelen.. Sommigen van jullie weten wat er hier gebeurt. Als dat zo is, vier dit dan……in alle gemoedsrust.

Het deel van de mensheid dat nu voor mij zit begint een nieuwe realiteit te begrijpen. Zij zijn in staat gesteld om te weten en te leren – om wijsheid te bezitten en om inter-dimensionaal te worden. Wat een concept! Het vereist dat een vierdimensionaal schepsel verder gaat dan de vierde en volledig uit de lineariteit stapt. De uitnodiging is altijd van kracht geweest – een die van je vroeg om dingen te begrijpen die niet begrepen konden worden – om het ongrijpbare te grijpen en in een concept te brengen wat niet ontvangbaar is. Het gaat naar een dimensionaliteit die niet de jouwe is en niet degene waarmee jij geboren bent. In plaats daarvan is het er een die jij begint in je op te nemen en waar je toestemming voor hebt gegeven en het is ook degene waarover je dit jaar leert.

Weet je wat er gebeurt met wezens die een nieuwe dimensies ingaan? Zij trekken aandacht aan! Heeft iemand jou al eens verteld dat je ‘niet kan doen’ wat je overduidelijk wel doet? Heeft iemand jou wel eens verteld dat als je dat doet dat je dan slecht moet zijn of dement? Dat zijn degenen die niets anders kunnen zien dan de oude realiteit, oude profetieën en zij vormen hun eigen oordelen vanuit een beperkt overzicht…..een oud boek dat zij blijven lezen.

Geliefde, zou het kunnen zijn dat er meer in jouw realiteit aanwezig is dan jij kunt zien? Schuif alsjeblieft even jouw ongeloof opzij. Het zal je geen kwaad doen. Zou het kunnen zijn dat de woorden die je hoort of leest regelrecht van Spirit komen – een direct familielid dat je heel goed kent als je niet hier bent? Zou dat kunnen? Wat houdt jou tegen om dat te weten? Komt het omdat een mens de boodschap brengt? Als dat zo is laat mij je er dan aan herinneren dat mensen dat altijd al hebben gedaan! Mensen zijn altijd gebruikt sinds het begin der tijden om de meest goddelijke boodschappen door te geven. Zo gaat dat, weet je? Elke keer dat er een engel van de andere kant van de sluier verscheen aan een man of een vrouw had hij een korte boodschap. En zou niet lang duren en de engelen bleven ook niet lang. Zij vertelden dat je niet bang hoefde te zijn want hun bezoek sneed de menselijke realiteit aan…..en toch was bijna elke religie op de planeet gebaseerd op deze belofte. Zij probeerden je voor een tijdje op een veilige plaats te zetten zodat je begrip kon hebben in plaats van angst. Zij vroegen je zelfs om niet bang te zijn.

Misschien is deze poging jouw realiteit? Misschien is het voor jou tijd om te voelen wat er hier gebeurt, dit te bekrachtigen voor jouw hele lichaam? Wist jij dat je een hele groep om je heen hebt voor jou alleen? Wij gaan het daarover hebben. Het is een groep die vlak naast je zit, voor je en om je heen en boven je. Sommigen van jullie zullen het voelen als het op je drukt op verschillende manieren alsof het wil zeggen: “Wij zijn hier, weet je?”Je denkt dat je nu in een of andere stoel zit ergens in een soort ontmoetingszaal? Denk je dat jij hebt besloten om een artikel te lezen? Hoeveel van jullie zijn zich bewust van de afspraak die jullie hebben gemaakt, door intentie en door hier te zitten? Jullie hadden de intentie om geraakt te worden door de muziek, door de meditatie en door de humor. Jij kwam binnen met anderen waarbij je deed of je ze niet kende toen je volgens afspraak in jouw stoel zat. Het is niet lichtzinnig, weet je….deze synchroniciteit. Het is niet toevallig dat je dit hoort of leest. Het is meer dan synchroon dat je voor ons zit. Toen je de afspraak maakte, maakte je een opstelling in een rechte lijn! Het was een energielijn – een drietallige belijning om daar te zitten en iets te scheppen.

De laatste keer dat Kryon bij de mensen kwam en een boodschap bracht spraken wij van de creatie van een drietal. Wij spraken over enkele van de puzzels die voor jullie liggen en zeiden dat als jullie ze zouden oplossen, zij een driedimensionale energie scheppen die een drietal schept in het kosmische raster. Wij zijn niet hier om dat nogmaals te doen maar wij moeten even teruggaan omdat wij het vandaag gaan hebben over menselijke creatie en co-creatie. Jullie zullen je het concept herinneren dat soms al twee dingen zich met elkaar verenigen zij soms een driedimensionale energie vormen. Schijnbaar uit het niets. Menselijk proberen schept in feite energie voor oplossingen. Wij moeten ook terugkijken naar twee andere concepten waar wij eerder over spraken maar die je moet begrijpen om verder te kunnen gaan. Laten wij maar beginnen.

Lief mens, dat daar in de stoel zit, overtuigd dat je enkelvoudig bent en dat ben je echt niet. Veel meer dan jij bereid bent om te accepteren is er een inter-dimensionaal fysiek feit. Een bekend feit. Hoeveel van jullie zijn zich ervan bewust dat Kryon een groep is? Toch hoor je een menselijke stem terwijl hij channelt. Je zou kunnen vragen: “Wel, wie is iedereen vandaag in die groep?”en als je dat vraagt stel je een goede vraag! Want de groep die Kryon is, verandert inderdaad steeds weer. Hij verandert zich in antwoord op de mensheid die voor ze zit. De Kryon is een groep en is dat altijd geweest. Daarom hebben wij het in jullie taal altijd over “de Kryon” Wij zouden dit niet doen als het niet de groep zou aanwijzen. Wij zijn meervoudig en toch denken jullie aan jezelf als enkelvoudig….een enkel mens.

Jij ziet jezelf als een mens, geboren op deze wereld en dat is alles wat je vanaf dat moment zal zien. Als je in de spiegel kijkt lijkt er maar een van jullie te zijn. Wat een kosmische grap is dat! Je zou eens moeten zien wat er om jou heen is! Oh, dit is geen nieuwe informatie. Wij hebben jullie steeds weer verteld over de persoonlijke groep met “jouw naam erop” die om jouw heen is. Het is een terugkerend Kryon-onderwerp.

Wij hebben jullie verteld dat als je ervoor kiest om hen je hele leven te negeren er geen oordeel van hen of van God over zal zijn. Wij hebben ook gezegd dat zij nooit op je schouders zouden tikken – nooit tussenbeide zouden komen. Het lijkt op steeds een gereedschapskist met je meedragen terwijl je die nooit gebruikt. Het is jouw eigen vrije keus als je dat wenst maar laat mij je vertellen”: Ik zit voor een hele zaal met ontwaakte mensen die beginnen te begrijpen dat zij een groep zijn. Zij beginnen te begrijpen dat hoewel de mensen enkelvoudig lijken te zijn er een echte activiteit is die verder gaat dan het enkelvoudige. Het is: Jij en Jij.

Wij hebben zelfs beschreven hoeveel Jij’s er zijn en wat zij/jij allemaal doen. Het moet zo zijn, weet je, om deze metafysische puzzel te laten werken. Je kunt niet enkelvoudig zijn en in 4D rondlopen en co-creëren zonder inter-dimensionale hulp uit een zeer persoonlijke bron. Hoe zou God werken als hij het niet op die manier doet? Heb je daar ooit over nagedacht? Dit spirituele deel van jezelf is wat altijd bekend is geweest als ‘Het Hoger Zelf’. Denk eens hieraan: Het Hoger Zelf en het menselijk zelf samen, zijn niet enkelvoudig, niet dan? Het Hoger Zelf is de naam voor een groep! Dat zijn er twee….dus wat zou je ervan denken om jouw concepten een beetje uit te rekken en te bedenken dat er meer zou kunnen zijn? Kun jij jouw Hoger Zelf in de spiegel zien? De meesten niet. Zou de groep groter kunnen zijn?

Laten wij eens over die groep praten. Die speciale groep heeft raakvlakken met energie die helemaal door de sluier komt. Het is meervoudig. Er zijn er veel van jou bij jou. De persoon naast jou heeft dezelfde attributen als jij. Twee van jullie in een kamer die denken dat er ook alleen maar twee zijn hebben geen concept van de inter-verandering van energieën die voortgaan. Oh, misschien doe je dat wel als er een conflict tussen jullie is, of een uitdaging of liefde. Sommigen van jullie zijn zich erg bewust van de andere energieën die soms in deze situaties worden geschapen. Jullie hebben die energie zelfs omschreven als : dik, dat je het zou kunnen snijden. Wat is dat voor energie als je “Ik houd van jou” zegt tegen een groep met jouw naam die deze naam nog nooit van jou gehoord heeft?

Misschien begrijp je nu dat het niet door het ego gestuurd wordt maar dat het over liefde voor de delen gaat die jullie realiteit vormen en daardoor energie vormen die jou voedt.

Hoe kan een mens realiteit medescheppen….door degene te veranderen waar je in leeft? Er zijn zoveel dingen die je zegt nodig te hebben om een spiritueel leven te leiden. Je vraag van alles aan God en toch heeft de informatie van Spirit jou al jaren gevraagd: “Waarom co-creëer jij het zelf niet?”

De definitie van medescheppen: De creatie van wijziging van menselijke realiteit door gebruik te maken van Spirit die binnenin woont – situaties en synchroniteiten schept die mensen in staat stellen naar oorden te gaan waar zij anders nooit zouden komen.

Sommigen bidden tot God: “Lieve Spirit, ik wens co-creatie in mijn leven, iets waar ik visioenen van heb gehad. Ik heb dromen gehad waarin ik dit en dat kon doen. Ik wil dit medescheppen. Lieve Spirit, ik voel mij niet thuis in mijn huidige werk. Oh, ik zal hier blijven zolang als dat de bedoeling is maar toch weet ik dat ik hier niet thuishoor. Ik wil een andere weg om te leven scheppen – misschien een die mensen helpt.” Denk jij dat wij dat niet hebben gehoord? “Lieve Spirit, mijn financiële situatie sluit niet aan bij mijn capaciteiten.” Denk jij dat wij dat niet hebben gehoord? En jij denkt dat wij niet luisteren, nietwaar?

Deze worsteling gaat door als de maanden voorbij gaan…..en dus ga jij door met steeds maar dezelfde dingen te vragen.

De veranderingen van het raster komen ten einde. Velen van jullie zijn zich bewust van een soort van jagen op een bewegend doel, spiritueel gezien dan, en vinden het bijna onmogelijk om dat te doen. Je probeert overvloed te scheppen in je leven door dingen te veranderen die jouw succes lijken tegen te houden. Het raster is bijna spiritueel gestabiliseerd. Wij hebben jullie de informatie gegeven dat de stabilisatie-opwaardering een bijeffect heeft dat tot maart 2003 zal duren. Wij hebben zelfs ook gezegd dat het verstandig zou zijn om een tijdje niet iets nieuws te beginnen omdat je dan als het ware tegen een berg op wilt klimmen.

Toen hebben wij verteld dat dat de beloofde energie die jullie voor jezelf hebben geschapen bij jullie zou blijven en zou gaan beginnen zinvol voor jullie te zijn. Co-creatie zal effectiever worden en jullie zullen begrijpen hoe je dat moet doen.

Sommigen hebben gezegd: “Lieve Spirit, jij hebt mij verteld dat ik een uniek individu ben dat gekend wordt door God. Is dat echt zo?”

Ja, dat is zo.

“Lieve Spirit, jij hebt mij verteld dat ik alles kan. Ik heb een visie voor mijzelf. Ik heb een beheer over mijzelf als geen ander. Is het toegestaan dat ik die schijnbaar door God gegeven visie volg?”

Ja, dat is zo.

“Heb ik dus echt de mogelijkheid om dingen te scheppen waarvan ik denk dat zij gepast en eerlijk zijn?”

Ja, dat is zo.

“Dan wil ik dat kunnen”

Zo zal het zijn.

Om te kunnen uitleggen wat wij willen moeten wij je vertellen over het orkest. Wij moeten je een woord geven dat wij steeds vaker gaan gebruiken. Wij gaven jou jaren geleden het concept van het kosmische raster. Ik wil dat je even aandacht schenkt aan dit raster. Kijk eens naar dat gebied van snaren die verbonden zijn met snaren. Het raster is diepgaand in zijn vorm. Energie is verbonden met energie – iedereen met iedereen – alles met alles – elke planeet met elke planeet – elk zonnelichaam met elk zonnelichaam. Het is een reusachtige puzzel die beweegt met een doel dat steeds verandert.

Als je kijkt naar het raster als een reusachtig snaarinstrument – een luit van Spirit – zul je zien dat de snaren op vele manieren bespeeld kunnen worden en als dat gebeurt maken zij harmonieuze spirituele muziek en die harmonie schept boventonen die resoneren en onderhand andere snaren scheppen.

En deze nieuwe snaren heten…..werk, overvloed, oplossing en vredelievende doelen.

Als je deze metafoor begrijpt zou je kunnen vragen: “Welke snaar moet ik bespelen? Wat is de mijne want ik wil mijn energie vinden en een unieke situatie scheppen die mij overvloed bezorgt, die zorgt voor de baan die ik wil hebben zodat mijn leven compleet zal zijn. Ik wil vooruit! Welke snaar moet ik hebben?”

Dus wat jij moet doen is de snaar zoeken waar jouw naam op staat. Lijkt dat zinvol? Als jij uniek bent in het universum zal die er zijn, nietwaar? Misschien niet! Ik zal jou wat informatie geven die je mist. Kijk niet naar een persoonlijke snaar. Wat als je die zou vinden en je hem bespeelt. Wat heb je aan een eensnarig instrument terwijl je weet dat de energie die een snaar voortbrengt is geschapen om met anderen samen te klinken?

Nee, je moet naar alle snaren zoeken en zeggen: “Zij spelen een melodie, welke is dat? Welke noot moet ik spelen of zingen waarmee ik resoneer met de melodie die ik hoor? Als ik die kan vinden zal alles vibreren en in harmonie klinken…..en de energie van medescheppen zal voltooid zijn. Ik kan samen met hen vibreren, ik zal mijn eigen unieke co-creatie hebben.”

Dit is een moeilijk concept. Het is het concept van spirituele resonantie. Co-creatie is spirituele resonantie. De definitie van spirituele resonantie is: Spirituele resonantie is een energie die als hij in harmonie is, een andere energie zal scheppen en versterken die vibreert in synchronisatie met de originele energie maar die zelf uniek is. In de muziek worden die nieuwe energieën vaak boventonen genoemd.

Je krijgt deze door de ene frequentie tegen de andere aan te houden. Soms zijn de nieuw geschapen tonen sterk. Hun toevoeging verhoogt de golven van het geheel. Soms verminderen zij in feite het geheel. Deze metafoor is een goede maar metaforen en analogieën gaan alleen maar zover als zij kunnen. Toch realiseer jij je dat zelfs in de muziek niet alle snaren of noten in de toonladder hetzelfde zijn. Als de toon uniek is moet ook jouw vermogen om te ontcijferen welke noot jij nodig hebt om te spelen, te zingen of te resoneren, uniek zijn. Let op dat wij niet hebben gezegd dat je goed bij die energie moet passen maar dat je die in harmonie moet brengen. Dat is een groot verschil!

Je kunt niet zomaar een luit pakken en een noot spelen! De moet de snaar onderscheiden en zoeken naar de snaar die daarmee resoneert en in harmonie is.

Maak je geen zorgen…..wij weten dat veel van jullie niet muzikaal zijn. Toch hebben jullie allemaal het spirituele gereedschap om te zingen in het ‘rasterkoor’. Dat gaat intuïtief en klinkt prachtig. Over dit gereedschap willen wij het vandaag hebben.

Om deze informatie op een diepgaande manier te kunnen uitleggen zullen wij jullie een parabel geven. Wij gaan jullie een parabel geven om dit nieuwe concept op een praktische manier te zien. Ik geef jullie nog een parabel over Wo. Al twaalf jaar vertellen wij over een schepsel, een mens, dat Wo heet. Wij hebben Wo gebruikt om jullie spirituele voorbeelden te geven en hebben gezegd dat Wo, net als jullie, een doorsnee mens is. Net als jullie heeft Wo buitengewone krachten.

Wij hebben jullie ook verteld dat Wo, hoewel wij hem een man noemen, geen man is. Wo is, net als jullie, geslachtsloos.

“Wat?’ zeg je “ik ben niet geslachtsloos.” Ik zou willen dat jullie konden begrijpen dat de echte jij een schitterende schepsel van God is dat geschapen is in het beeld van lichtenergie en niet op biologie is gebaseerd. Jullie begrijpen dat niet omdat er een enorme polarisatie is als je mens bent.

Je bent niet het een en ook niet het ander, weet je? Biologisch gezien ben je het een of het ander en ondanks dat kun jij je heel gelukkig voelen met het geslacht wat je nu hebt en het zijn stukjes en delen van jou beide. Wo is geen man. Wo is een Wo-man. En dus is Wo van beide geslachten. Maar door de taalbeperkingen in jullie cultuur zullen wij Wo een ‘hij’ noemen.

De parabel van Wo en de magische bril.

Wo is net zoals jij. Hij is een spiritueel wezen en hij voelt de nieuwe energie. Wo is op Aarde in een uitdagende tijd en kijkt hoe dingen zich voor hem ontwikkelen die nooit geprofeteerd waren, net als jij. Ook hij wordt om drie uur ‘s nachts wakker met vragen in zijn ziel. Wo hoort dat kleine, stille stemmetje binnenin vragen: “Is er iets waarover ik mij zorgen moet maken?’ Zie je, hij is net zoals jij!

Hij is onderdeel van de nieuwe Aarde die haar richting heeft veranderd naar een maagdelijk spoor dat nog nooit door iemand is betreden. Net zoals jij.

Laat mij iets vertellen over Wo’s leven. Als je Wo over zijn leven zou kunnen vragen zou hij zeggen dat er drie uitdagingen zijn waar hij constant mee wordt geconfronteerd en dat zijn in volgorde.

1. Levensdoel. Wo zou je vertellen dat hij een genezer is. Hij bezit wijsheid en weet dat hij kan onderwijzen. Misschien is hij geen genezer op de klassieke manier maar misschien een genezer door wijsheid en door zijn voorbeeld. Hij heeft wijze en goede dingen te bieden als mensen maar zouden willen luisteren.

2. Wo vindt dat zijn overvloed tekort schiet. Hij wil een situatie scheppen waarbij hij dat pakhuis heeft waar Kryon het over had. Hij wil dat pakhuis zien en het claimen en gebruiken.

3. Wo zou je vertellen dat er iets aan de hand is op zijn werk. Zij kennen hem niet. Hij komt en gaat en het lijkt er vaak op dat hij door het leven moet gaan met allerlei mensen die hij nooit zou uitkiezen. Zij kennen hem niet en weten niet dat Wo een leider is. Hij is eigenlijk een goede manager maar gek genoeg wordt hem nooit iets gevraagd. Zij schenken gewoon geen aandacht aan hem. Zij hadden hem nooit in de gaten en hij heeft ook nooit promotie gemaakt. Hij is er gewoon. Hij komt en gaat iedere dag. Niets verandert er ooit.

Dit is een metafoor. Deze metaforen of allegorieën die wij geven zijn dingen die andere dingen bedoelen. Zij zijn een boodschap in een verhaal of een verhaal in een verhaal. Hoe dieper je zoekt hoe meer je zult zien. Veel dingen worden je vandaag op een subtiele manier gegeven en kunnen later heel dramatisch worden. Zij zullen zich alleen openbaren aan degenen die verder zoeken en deze parabel bestuderen. Er zijn lagen van waarheid hierin en zij zijn niet allemaal even duidelijk.

Er gebeurde iets met Wo. Hij zat voor Spirit zoals hij zo vaak deed en zei dit: “Lieve God, lat mij zien wat ik moet weten. Ik weet niet waar ik moet beginnen. U weet van de drie gebieden in mijn leven waarin ik wonderen wil scheppen maar ik weet niet waar ik moet beginnen.” In de dagen na deze meditatie kwam er een energie naar Wo toe. Het gebeurde op een van die mysterieuze tijden waarop hij eigenlijk niets bijzonders deed.

In feite zong en speelde hij. Opeens verscheen er een engel en die zei: “Wo, vrees niet! Ik ben hier omdat jij mij dat vroeg.” Wo liep over van vreugde. Hij sprak tegen de engel en zei: “Oh, Ik denk dat ik weet waarom je hier bent. Jij weet van de drie gebieden in mijn leven waar ik problemen mee heb. Ik heb jouw hulp nodig. Ik zou graag mijn weg door dit alles heen scheppen. Ik wil dat ervoor gezorgd wordt en ik wil dat het correct gebeurt. Ik wil dat het mijn spiritualiteit en mijn uniciteit eert. Ik ben klaar! Wo’s hart zat op de goede plaats en hij was er echt klaar voor.

De engel antwoordde: “Ja, daarom ben ik hier. Wo, ik heb een nieuw stuk gereedschap voor jou en het is voor co-creatie. Ik heb een hamer, een beitel en zelfs een zaag. Jij gaat in staat zijn om te hameren, te beitelen en de stukjes uit te zagen die je nodig hebt voor de puzzel van het leven. Het zal de dingen scheppen die jij nodig hebt om jouw visie te vervullen.”

“Dit zijn mijn nieuwe geschenken!”riep hij uit. “Drie stuks. Ik ben zo dankbaar. Dank je, engel.”

En de engel zei: “Dat is nog niet alles, Wo. Ik kom later terug – nadat jij je stukjes hebt gemaakt – met nog een geschenk.”

“Daar kijk ik naar uit.” zei Wo en de engel verdween.

Kun jij je de euforie voorstellen van het eindelijk hebben van zo’n antwoord na zo lang wachten in een uitdagende tijd? Hij was opgewonden! Wo begon met de dingen voor de puzzel te maken die hij nodig had. Hij wilde drie stukjes maken. Elk stukje zou er uniek uit gaan zien. Hij zou er een uniek gevoel bij moeten hebben. Het eerste stukje dat ik wil vormen is dat van mijn levensdoel – zoals ik mijzelf zie – als een genezer, een leraar. Het gaat een prachtig stukje worden. Zo zie ik het: Het wordt hier vierkant en daar rond…..en hier gaat het wat uitsteken. Het zal prachtig worden. Er zal symmetrie zijn en het zal een prachtig stukje van de puzzel worden. God zal tevreden zijn. En hij begon.

Wo kerfde en beitelde en toen hij klaar was zag het er inderdaad prachtig uit. Wo wist dat het een spiritueel stukje was dat precies bij hem paste. Hij had zijn wijsheid en zijn voorstellingsvermogen gebruikt en alles voelde voor hem als uniek.

Voorzichtig schuurde hij het stukje en daarna lakte hij het zo dat het zou glimmen en zo uniek zou zijn dat het anderen zou opvallen. Toen deed hij iets waarvan hij wist dat hij het moest doen. Hij nam een touwtje, bond het om het stukje en hing het om zijn nek. Dat was een statement dat zei: “Ik ben Wo, de leraar. Ik ben Wo, de wijze. Dit is het stukje dat ik heb geschapen. Het is gedaan met liefde. Het is wie ik ben.”

Wo stuur deelde folders uit terwijl hij wel degelijk wist dat de energie van alles wat hij deed met zijn talenten van wijs onderwijzen en genezen geld zou opleveren omdat hij zijn stukje bij zich droeg. Wo wachtte en wachtte…….en er gebeurde niets. Er kwam niemand. Er veranderde niets. Wo dacht bij zichzelf: Wel, misschien deed ik iets niet goed. Ik zal nog even wachten. Misschien moet het raster nog iets meer veranderen? Misschien is het niet de juiste energie voor mij en mijn stukje. Ik zal aan de tweede gaan werken. Misschien zijn er twee nodig om er een te laten werken?

Dus begon Wo aan zijn overvloed-stukje. “Waar moet dat stukje overvloed op lijken?” dacht hij. Ik weet wat ik nodig heb en ik weet waar het pakhuis is, dus doe ik dit hier en dat daar! Ik weet dat het een relatie zal hebben met het eerste stukje. Ja, dat is het! De stukjes moeten precies samenvallen.” Ik zal alle drie de stukjes met alle anderen laten passen om een trilogie van stukjes te krijgen die de energie scheppen voor de dingen die ik probeer te scheppen.”

Wo ging aan het werk met het tweede stukje. Oh, het paste precies met het eerste stukje! Het was prachtig en uniek. Het kostte hem veel tijd maar toen het klaar was schuurde hij het en haalde de ruwe stukjes eraf, lakte het en droeg de beide stukjes om zijn nek. Het was nu iets zwaarder geworden. Hij maakte een statement en zei: “Ik ben Wo de wijze. Ik ben een leraar en daarbij heb ik ook overvloed. Kijk maar.” Wel, het geld stroomde niet binnen. Wo moest naar de bank gaan om opnieuw geld te lenen, zoals hij al zo vaak had gedaan…….met zijn hoed in zijn hand……en zijn spirituele stukjes om zijn nek. Wo voelde zich beledigd.

Wo had een idee: “Als ik een genezer ben zal dat de overvloed brengen. Ik hoef nooit meer naar mijn werk te gaan.” Hij zag de trilogie compleet voor zich en hij ging het derde stukje maken dat als het af was de andere twee zou aanvullen. Wo wist dat het zou werken. : die drie samen zullen uniek zijn. Het zal mijn co-creatieve energie in het universum vertegenwoordigen.” En hij maakte het derde stukje. Oh, het was schitterend! Het paste geweldig bij de andere twee. Hij moest het touwtje dikker maken omdat het een stukje zwaarder was geworden. Hij maakte het af en schuurde het. Hij haalde de oneffenheden eraf en lakte het. Het schitterde in het licht en het was prachtig.

Zo, nu kon het hele universum hem zien. Pas op voor Wo, de medeschepper. Wo, de wijze, overvloedige leraar……en ook manager. Wo ging zo naar zijn werk. Hij wist dat iedereen het zou zien. En dat deden zij ook! Zij ontsloegen hem. Het begint er een beetje op te lijken dat Wo een lange weg te gaan heeft.

Wat heb ik verkeerd gedaan? Wo vroeg het zich af. Hij had de instructies van Spirit opgevolgd. Hij had het gereedschap – goddelijk gereedschap – die een goddelijk deel schiepen van wie hij was. Zij pasten ook allemaal. In drie gebieden van zijn leven waar hij was uitgedaagd, waar hij veranderingen wilde, probeerde hij dat te doen met toewijding en liefde. Het deed niemand kwaad. Hij hield van iedereen en toch zat hij hier, slechter af dan ooit tevoren!

Wo sprak tegen Spirit in een meditatieve bui. “Lieve engel, ik heb je weer nodig. Lieve Spirit, zeg mij wat ik moet weten.” En de engel verscheen!

‘Wel, Wo” merkte de engel op” Ik heb gemerkt dat je het gereedschap hebt gebruikt. Goh, dat zijn echt prachtige stukjes! Toch denk ik dat hetgeen ik nu bij mij heb jou nog meer zal helpen. Wo, ik ga jou een inter-dimensionale rasterbril geven. Zij zullen maar kort werken en als jij hem opzet zul je in staat zijn om jezelf en het raster tegelijk te zien. Het is de eerste keer dat wij dit hebben aangeboden aan de mensheid. Ik geef jou het geschenk dat je de bril vier keer mag gebruiken.”

Wo was erg blij met deze hulp. Hij nam de bril, dankte de engel en zei: “Ik daag de bril uit om mijn stukje in het raster te laten zien dat in verband staat met mijn levensdoel. Ik wil weten wat ik verkeerd deed. Ik wil het weten als de vorm van het stukje niet goed was. Moet het groter zijn? Kleiner? Ik wil het allemaal zien.” Wo maakte er een ceremonie van en zette de bril op.

Levensdoel.

Wo werd ogenblikkelijk getransporteerd naar een geweldige plaats in het universum, een raster dat voor hem zong – de meest glorieuze muziek die hij ooit had gehoord! Daar zag hij drie stukjes van de hele puzzel. Hij zag de snaren van het raster. Hij zag en hoorde het orkest en het koor. Hij herkende de resonantie van wat er ontbrak…..het missende stukje van de toon die hij ervoer. Hij hoorde en zag een gat in de rastermuziek dat zei: Wo gaat hier.” Toen verdween het visioen.

Wo herinnerde zich al snel de energievorm van het nieuwe resonerende stukje. Het leek helemaal niet op degene die hij zelf bij elkaar had gevoegd. Integendeel, het was een stukje dat resoneerde met de rest van de energie om hem heen. Dat was de sleutel realiseerde hij zich nu. Hij moest zijn plaats innemen binnen een ‘gehele realiteit’. Hij moest een instrument spelen naast iemand die ook een instrument bespeelde. Samen de resonantie, de een met de ander, schiep een andere energie……een grotere. Samen vormden zij wat Wo zijn nieuwe realiteit noemde. Het geheim? Zijn stukje hoefde helemaal niet bij hem te passen. Het moest passen bij wat de anderen deden, en die van hen moesten bij de zijne passen!

Wo ging naar zijn werk. Hij vormde het ontbrekende stukje precies zoals hij het had gezien in het visioen. Het resoneerde en zong de noot die de anderen wilden horen – de noot die in het akkoord werd gemist. Hij schuurde het, maakte het glad en het was prachtig. Toen hing hij het om zijn nek. Plotseling rinkelde de telefoon. “Wo, kunnen wij komen? Wij hebben een probleem waar wij over willen praten. Wij weten dat jij een wijs iemand bent en wij willen met jou over een paar dingen praten.

En Wo zei: “Kom maar!” Wo begon met zijn levensdoel. Het begon langzaam en er was veel om te leren, maar Wo hielp mensen. Inderdaad bezat hij wijsheid. Hij resoneerde met hen en zij met hem en zij konden zijn resonantie zien omdat Wo zong als een deel van het koor. Het engelenlied was compleet en allen om hem heen hoorden de toon op enig niveau.

Oh, geliefden, beginnen jullie het te begrijpen? Je kunt zo individualistisch zijn als je wilt. Je kunt zo uniek zijn als je in feite ook bent. Maar ik vertel jullie dat je in jouw uniciteit moet zingen met een resonerende toon. Je moet de groep om je heen begrijpen!

Jij bent de co-creatie van iemand anders! Begrijp je dat! Het koor zingt samen. Het resoneert samen en het harmoniseert samen. Waar jij om vraagt is een stukje of een deel van waar een ander om vraagt. Samen vormen jullie een complete energie, zelfs als je de hele puzzel niet kunt zien. Jij wilt op jezelf zijn en de anderen uitsluiten? Je kunt beter even nadenken want het resultaat daarvan zal frustratie zijn en menselijk drama is vaak het product. Eer alles om je heen! Zie het als een deel van de puzzel en luister. Wees stil en luister naar het hemelse koor. Zij zingen in de ‘sleutel van liefde.’

Overvloed van het Leven.

Wij kunnen bijna niet wachten om het stukje van het pakhuis te zien. Hij zette de bril weer op. Wo zei: “Dit gaat mijn inter-dimensionale stukje worden. Ik heb dit altijd al willen hebben. Dit zal echt goed worden” Hij zette de bril op en werd tegelijkertijd getransporteerd naar een speciale plaats in het universum met prachtige muziek en resonantie. Hij zag zijn overvloed en was overdonderd! Daar was het. Het pakhuis waarvan God had gezegd dat het van hem was en ook van iedereen was. Daar was het ontbrekende stukje! Toen verdween het. Maar net voordat het verdween zag Wo iets dat hem erg stoorde. Net voordat het verdween en hij naar de vorm keek, veranderde het! O jee, Hoe moet ik een nieuw stukje maken als het steeds veranderd, vroeg hij zich af.

Wat Wo zag was niet echt een veranderende vorm maar een veranderende melodie. Het thema was altijd in beweging. Steeds als het zijn melodie veranderde was er een ander stukje nodig om de harmonie te vervullen. Wo dacht dat dit voor hem te moeilijk werd. Net als ik er een af heb! Ik zal proberen uit te zoeken hoe de volgende eruit moet zien…..en ik zal er zelfs de bril niet bij hebben.

Toen had de wijze Wo, de leraar Wo, degene die had geleerd om de noot te zingen die hij nodig had voor de eerst uitdaging, uiteindelijk zijn antwoord. Dit stukje gaat geen vierdimensionaal stukje worden. Dat kan niet. Het gaat een inter-dimensionaal stukje worden dat gaat zingen in een veranderend koor. Wo vormde het op zijn eigen manier – een stukje dat variabel was. Het kon vele kanten op. Het was uniek en hij voegde het samen met de andere. De keer hing hij het ook niet om zijn nek. In plaats daarvan zette hij het op het altaar van Wo – de plaats van eer en respect en liefde voor het zelf. Toen zag hij de dynamiek van de overvloed die hij probeerde te scheppen en hij lachte om zijn onnozelheid!

Wo kreeg nooit zijn pakhuis. In plaats daarvan kreeg Wo, de wijze, iets veel beters: een voedsel. De actuele kennis, ver van zorgen en bezorgdheid die er elke dag van zijn leven op de een of andere manier waren. Het pakhuis was zo reusachtig dat het een pakhuis was voor het hele orkest en het hele koor. Het was net als iedere dag een nieuwe melodie krijgen. Het was voedsel dat zo diepgaand was dat Wo stopte met zich zorgen te maken over geld. Natuurlijk waren er momenten waarop het leek dat hij geen geld had om de huur te betalen. In het verleden zou hij zich zorgen maken, zou bidden op een bezorgde manier, en voor God op zijn knieën lag en een hoop lawaai maakte totdat hij het gevoel had dat er naar hem werd geluisterd. Het verschil was nu dat hij, als hij achter was met de huur, glimlachte naar God en met het koor meezong.

Zijn gedachten waren zeer positief. “Ik ga dit speciale bedrag scheppen. Oh, ik zal misschien niet veel in reserve hebben maar ik heb het pakhuis van het orkest en mijn stukjes die erin passen als dat nodig is. Ik zal het gevoel ervan vieren als het komt ook al heb ik geen idee wanneer het komt of van de omstandigheden.” En het bedrag kwam……..soms tot op de cent!

Luister, geliefden, wij weten dat dit proces buiten de lineariteit ligt waarin jullie je zo thuis voelen. Maar de schoonheid hiervan? Inter-dimensionaal gezien is het er altijd, uniek en prachtig. Waar je ook bent of in welke situatie jij je bevindt, de energie die jij schept is de melodie van het NU”. In het verleden schiep jij een structuur in jouw eigen realiteit. Toen vroeg je om overvloed in jouw eigen structuur. Laat nu de structuur het koor zijn en laat jouw behoeften om zo te zeggen, los uit de doos en andere dingen ontmoeten.

Passen in de menselijke cultuur.

Uiteindelijk zette Wo de bril voor de derde keer op. Hij zag en hoorde het ontbrekende stukje dat jij zijn “4D-stukje” noemde en was verbaasd. Het leek helemaal niet op wat hij gedacht had. Net als eerder vormde hij het op een unieke manier, schuurde en lakte het. Het paste en zong prachtig met het koor. Hij hing het ook niet om zijn nek. Nee, hij stopte het in zijn zak, altijd beschikbaar maar niet voor iedereen te zien. Wo kreeg een baan die niet al te belangrijk leek te zijn, zeker niet in de cultuur van zijn land. Hij was hier teleurgesteld over totdat de situatie zich ging veranderen. De ‘onbelangrijke baan’ werd belangrijk omdat degenen die Wo in de gang zagen lopen vroegen: “Wat doe jij hier, Wo? Wij kunnen zien dat jij wijs bent en zorgeloos.

Misschien kun jij iets voor dit bedrijf betekenen. Het is geen belangrijk bedrijf, maar wij hebben jouw hulp nodig. Wo, wij denken dat jij met jouw wijsheid en jouw houding managementcapaciteiten hebt!” En dat was ook zo en Wo startte het proces om zoetjesaan naar een gebied in zijn leven te gaan waar hij een hekel aan had gehad. Een noot harmoniseerde met de andere en het koor zong op een manier die Wo van vrede vervulde. Hij was op een veilige plaats, ongeveer zoals die van jullie nu is, nu er tegen jullie wordt gesproken en er van jullie gehouden wordt.

Geliefden, tolereren jullie je werk alleen maar omdat je het ’nodig’ hebt? Hebben jullie je ooit afgevraagd of er naast de culturele noodzaak misschien nog iets ander voor je zou kunnen zijn? Wat als de synchroniciteit van een ander daar op jou wacht? Wat als zij er dagelijks om hulp bidden en dat jij de antwoorden hebt? Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Wat laat je hen zien? Laat je hen een vreugdevolle en vredige gezichtsuitdrukking zien? Vieren jullie ‘onbelangrijk’ werk? Beleef je een vredige energie? Let op – dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn. Misschien ben jij hun oplossing – een engel van synchroniciteit? Heb je daar ooit wel eens stilgezeten en geluisterd naar het koor?

Je zou kunnen zeggen dat het nu het eind van de parabel is. De boodschap is duidelijk – dat je zo uniek kunt zijn als je maar wilt maar dat ieder mens op Aarde past bij de anderen. Degenen waar je het het minst van verwacht hebben een stukje dat vlak naast jou ligt en in al jouw uniciteit en in al hun uniciteit scheppen jullie samen een derde energie die co-creatie schept in jullie leven. In een vierdimensionaal aspect doe je dat alleen maar in een inter-dimensionaal aspect doe je het met alle anderen. Maar wij zijn nog niet helemaal klaar. Er is nog een los eindje!

Het grote plaatje.

De engel had Wo verteld dat hij de bril vier keer mocht opzetten. Dat was gek omdat Wo drie problemen had waarvoor hij had gebeden. De lineaire mens had de bril misschien wel weggegooid, denkend dat de energie op was. Wo zette de bril voor de vierde keer op. Hij zei tegen de bril: “Wat is er voor mij te zien waarvan de engel vond dat ik het moest weten? Wo zette de bril op en kreeg de meest diepgaande ervaring van zijn leven. Wo kreeg een glimp van alle drie de stukjes te zien. Hij zag zijn stukjes samen – degenen die Wo heten – het Hoger Zelf en de anderen. Hij zag ze allemaal.

Er was geen reis die Wo meenam naar delen van het universum. Integendeel, terwijl zij allemaal bij elkaar stonden kreeg Wo kort de groep te zien die Wo was. Hij zag iets wat geen mens ooit duidelijk had gezien. Er waren vijf reusachtige blauwe vormen waar wij het op een dag over zullen hebben. Maar wat Wo zag dat zijn hart verblijdde was dit: Metaforisch of niet, er vormde zich om Wo heen een familie die hij kende! Hij kende zijn broers en zusters, zijn ouders en zelfs zijn kinderen! Begrijp als je wilt dat het niet alleen degenen waren die waren overgegaan. Nee, velen van hen waren nog op de planeet en toch was er een glimp van hen op een inter-dimensionale manier die aangaf dat zij een deel van hem waren! Wat kon dat betekenen?

Luister: Geliefde oren en ogen van familie hier voor mij, hoe kunnen wij jullie iets vertellen uit het koninkrijk van het begrip? Hoe kunnen wij laten zien wat jullie niet kunnen zien? Jullie maken regelingen met degenen om je heen voordat je hier komt. In deze ‘soep’ van menselijke energie die je JOU niet-zijn noemt zijn er stukjes en delen van deze familie die ook een stuk van jou zijn. Er is hier een aanmoedigingsgroep en zelfs nadat zij zijn weggegaan uit jullie 4D beleving blijven zij als een deel van jou. Dit gaat veel verder dan de genetica en de biologie en de ene laag van het DNA die jullie kunnen zien. Het gaat veel verder dan dat!

Wij kregen een glimp te zien van de groep die Wo was. Tot op vandaag begrijpt hij het nog niet helemaal. Hoe kunnen zij hier zijn en toch ook een deel van Wo? Hoe zit het met zijn ouders? Hij dacht dat ze weg waren en nu waren zij misschien gereïncarneerd in een ander wezen op Aarde en werkten net als Wo. Hoe konden zij tegelijkertijd bij Wo zijn? Hoe kon zoiets bestaan?

Kun je echt op twee of drie plaatsen tegelijk zijn? Ja, dat kan! Je kunt er maar beter aan wennen. Het is allemaal onderdeel van het ondenkbare – het ongebruikelijke. Misschien is de Jij in de spiegel ook een deel van een andere energie? Als je dat begrijpt ben je aardig op weg om te begrijpen dat jullie allemaal een deel van het orkest zijn van een inter-dimensionaal raster……toch zijn het allemaal unieke stukjes van God. Het raster zingt een prachtig lied – een lied van harmonie – een lied van liefde. Het is een lied met een boodschap die jullie allemaal vertelt dat jullie oneindig zijn en inter-verbonden.

Wees zo uniek als je maar wilt zijn, maar wees stil en luister naar het lied om je heen want dat is de muzieksleutel waarvoor je bent gevraagd om mee te doen. Metaforisch? Oh, ja. Maar jullie zullen nog meer van dit soort boodschappen krijgen als wij vierdimensionale schepsels leren hoe zij in 23D moeten zijn.

Dus waar jullie dachten dat je de geschenken van Spirit had om mede te scheppen en dacht dat je de unieke stukjes voor de puzzel had om jouw eigen pad te scheppen, maak niet al te veel drukte als je met je hamer en beitel bezig bent want dan zal je de sleutel missen waarin je geacht wordt te zingen! Het is een sleutel die jouw volgende leven vertegenwoordigt en het leven daarna en weer daarna! En dan, geliefd mens, als er genoeg van jullie in die sleutel zingen, zal er geen oorlog meer op deze planeet zijn!

Het is niet alleen maar voor een paar bedoeld, weet je? Het is een ontwaken dat overal plaatsvindt. Het wordt gezien in de wijsheid van de indigo kleur en de nieuwe mensenkinderen die ruimtelijk zien – de hele puzzel eerst – voordat iemand ze iets leert over de stukjes. Dat is het verschil tussen hen en jullie. Het gaat over een opwaardering van bewustzijn die zich bewust is van het orkest terwijl zij wat dan ook doen en dat is de waarheid. Het is de nieuwe sleutel en de nieuwe toon voor de planeet. Deze toon heeft een naam, een potentieel en een grote oplossing. Het is een toon die wij ’het Nieuwe Jeruzalem’ noemen. Vrede op de planeet. Vrede voor jullie kinderen. Hoop.

Jullie zitten in de dualiteit, geliefden, en zullen dat altijd zijn. Er is oude energie om jullie heen en de vertegenwoordiger daarvan zal zich met hand en tand verzetten om de oude profetieën levend te houden. Er zijn er ook die echt wensen dat Armageddon er komt, weten jullie? En wat doen jullie terug? Wat doen jullie met degenen die hel en verdoemenis wensen? – degenen die ervan overtuigd zijn dat jullie in een klucht geloven? Houd van ze en zing met het koor, want ook zij zitten daarin….zij kennen alleen het liedje nog niet.

Terwijl het nu het einde van de boodschap is en wij normaliter weggaan zeggen wij jullie dat wij niet allemaal weg zullen gaan omdat enkelen van jullie de inter-dimensionale boodschap echt hebben begrepen en jullie echt iemand nodig hebben om mee samen te zingen. Laat het lied dus beginnen en vier de nieuwe stemmen in jullie koor.

Ga in vrede op deze prachtige planeet.

En zo is het.

Kryon