Kryon: De betekenis van verlichting.

Kryon: De betekenis van verlichting.

Doorgegeven via Lee Carroll / 19 mei 2007
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Sommigen zullen zeggen dat een mens niet kan doen wat jullie net hebben gezien. “Te snel” zullen zij zeggen “voor dit soort communicaties hebben mensen meer tijd nodig om in die veranderde staat te komen.”

Wel, welkom bij een nieuw concept: De mens die hoog vibreert loopt met de ene voet aan de andere kant van de sluier. Dit vereist minder tijd voor voorbereiding, zie je? Ik loop samen met mijn partner. Vele malen, zelfs als hij denkt dat hij zichzelf presenteert, spring ik bij en help hem.

Zien jullie hoe dit werkt? Hoe denken jullie dat het zou voelen om 100% samen met Spirit te lopen?

Er zijn mensen in deze zaal die weten. Er zijn genezers die leven met die energie en altijd staan zij voor mensen om hen te genezen en zij weten wat zij moeten doen en zij hoeven zich daarop niet voor te bereiden; zij hoeven geen tijd te besteden in een bepaalde positie op de vloer. Zij hoeven geen bepaald protocol te volgen of zich met energetische stenen te omringen. Het gebeurt omdat zij compleet zijn. Dit vertegenwoordigt een mens die hierop is afgestemd.

Er zijn er veel hier. Zij zijn gekomen om de channeler te zien en te controleren. Zien jullie, ik weet wie hier zijn. Laat mij de eerste zijn om te zeggen dat jullie in deze groep eer. Ik weet wat jullie voor de planeet doen en ik weet wat er in jullie harten leeft. Er zijn legioenen engelen die jullie thuis volgen en elke dag met jullie samenwerken. Weet dat het een eer is om hier met jullie te zijn. Oude zielen, jullie weten wie jullie zijn, over wie ik het heb. Velen van jullie zijn hier vaak geweest. Weet dat er innig van jullie gehouden wordt als jullie hier in dit land werken. Degenen die werken met de mensheid, die een hart vol compassie hebben, schijnen heel helder in deze groep. Maar het potentieel dat andere zielen ook ontwaken is groot.

Er zijn er die zich nog steeds afvragen: “Kan dit echt zijn. Waar gaat het allemaal over?” De boodschap van vanavond gaat over verlichting maar sommigen van jullie wensen om de boodschap volkomen te negeren terwijl jullie in plaats daarvan gewoon in deze energie zouden kunnen zitten want die wordt elk moment steeds hoger. Als jullie jezelf toestaan om deze dingen te voelen zal het aantal entiteiten in deze zaal toenemen. Ik gebruik driedimensionale terminologie omdat zij niet echt geteld kunnen worden maar jullie hen wel kunnen voelen. Sommigen van hen willen jullie omringen – druk op jullie uitoefenen. Sommigen willen op jullie schoot zitten! Er is hier niets om bang voor te zijn. Dit is een veilige plek. Er is geen veiliger plaats in jullie leven dan hier op dit moment.

Het is ook veilig om buiten de ‘doos’ van jullie realiteit te denken en de vraag te stellen: “Is dit echt?” Sommigen van jullie kunnen die vraag stellen door wat jullie zien. Jullie zeggen: “Als het echt is, God, geef mij dan een teken dat het zo is.” En dat zullen wij doen. Als jullie je deel doen, doen wij het onze. Als jullie je harten openen, zullen wij jullie vullen. Wij zullen jullie vullen als een lege kruik die wacht op de liefde van God in je leven…..wij zullen jullie vullen. En jullie zullen het weten en zullen anders vertrekken dan jullie zijn gekomen.

Alles wat wij vandaag scheppen is de helft van een gehele ervaring (sprekend over het feit dat er de volgende dag nog een channeling komt) Het is op deze manier ontworpen zodat jullie alle berichten kunnen horen en kunnen meedoen in alle energieën – het in balans brengen van wetenschap, de woorden, de muziek en de liefde. Als wij vanavond dus klaar zijn verlaat ik deze plek niet en zullen sommigen van jullie dit voelen als jullie hier morgenochtend weer komen. Jullie zullen weten dat dit een geheiligde plaats is en niet alleen maar een show is van iemand uit een vreemd land. Er is een stukje van thuis waar vrede is, waar stukjes van God kunnen samenkomen en de muziek kunnen voelen van de andere kant van de sluier…..wat de taal of relatie ook is tussen de landen die zij vertegenwoordigen.

Verlichting.

Er zijn mensen die hebben gezegd: “Ik wil verlicht worden.” Het is een groots woord, nietwaar, want het heeft het woord ‘licht’ in zich. Ik ben hier om te vertellen wat het is en wat het niet is. Dit is een van de twaalf basisboodschappen. (vandaag en morgen), en dit is een goede manier om te starten….om naar de kern van de informatie te gaan en van daaruit op te bouwen.

Er zijn mensen die hebben gezegd”Verlichting is dit en verlichting is dat….” Daarom kan de verlichting van de een worden gezien als de dwaasheid van een ander en inderdaad is dit vandaag ook in de zaal aanwezig. De mensheid zoekt naar een God, als jullie dat nog niet weten. Het is interessant, nietwaar, dat 85% van de mensheid bij een of ander geloofssysteem is aangesloten. Oh, zij kunnen er niet voor hebben getekend omdat zij er vaak binnen worden geboren. Maar zij gaan ermee door vanaf de geboorte omdat de zoektocht naar de Schepper intuïtief is en ingebouwd is in het DNA. De mens is gebouwd om naar God te zoeken.

Er zijn honderden geloofssystemen over God. De meeste mensen stoppen God in een gebouw als zij denken dat zij hem hebben gevonden. Zij keren anderen de rug toe en zeggen: “Wij zijn verlicht en jullie niet. Wij hebben de waarheid van God gevonden en hij is nu in ons gebouw. Als jullie naar ons gebouw komen zullen jullie ook verlichting vinden. Dat is geen verlichting want zij zijn nog steeds aan het zoeken. Laat bekend zijn dat er niets mis is met het zoeken naar God. Toch is de mens gezegend die weet of hij hem wel of niet heeft gevonden! Dat zijn er maar zo weinig.

De zoektocht naar God is een van de eerbiedwaardigste dingen die Spirit in de mensen ziet. Daarom is er geen oordeel over jullie, hoe jullie jezelf spiritueel gezien ook noemen of welk geloofssysteem jullie ook aanhangen. Toch hebben vele mensen een deeltje van God gevonden…..het gevoeld en het gezien en het was ontzagwekkend in zijn majesteit…..en toch gingen zij niet verder om de kern ervan te zoeken. Het lijkt op het eren van een telefoon omdat daar de stem uitkomt zonder uit te zoeken van wie de stem aan de andere kant van de lijn is en waar die vandaan komt. Dan zijn er nog honderden merken telefoons met verschillende namen en ideeën over wie er mag luisteren zonder enige kennis over de echte bron.

Gezegend is de mens die zegt: “Ik wil over God weten.” want de zoektocht is geëerd boven alle dingen. Hij is prachtig want het is de mens die zoekt naar huis en die wil weten wat hem van binnen ontbreekt. “Ik wil verlicht worden.” zegt hij. Laat mij dus definiëren waar wij het over hebben: Verlichting is het God-attribuut waar de mens naar zoekt en wat hij in zichzelf kan vinden.

Verlichting is de oplossing van de zoektocht naar God en die wordt nergens buiten jezelf gevonden. Dat is de manier waarop het is ontworpen en toch is het intuïtief. Mensen denken dat God grootser is dan alles wat zij kunnen zijn. Het is het laatste wat zij zouden doen…..naar binnen kijken, en toch ligt daar de oplossing.

Kijk naar jullie geschiedenis, geliefden. Elke meester die op de Aarde rondliep heeft jullie dit verteld. Sommige van hun woorden zijn verkeerd begrepen en feitelijk verwijderd omdat zij dit hebben gezegd. Sommige van de meesters vertelden jullie: “Jullie zijn zonen van God; jullie zijn dochters van de Schepper en jullie zijn oneindig, ieder van jullie.” Jullie denken dat het leven eindigt als jullie overlijden maar jullie zijn oneindige wezens. Jullie leven is gewoon een van de vele reizen. Degenen die in stoelen zoals deze zitten zijn oude zielen. In feit zijn 80% of meer van jullie die hier aanwezig zijn, oude zielen.

Zij zijn degenen die het eerst ontwaken en nieuwsgierig worden. Dit zijn degenen die niet bang zijn voor channeling en om hun harten te openen en de liefde van God te voelen. Je zou kunnen zeggen dat verlichting de ontdekking is van de waarheid in jezelf.

Waarheid.

Nu komen wij bij het volgende punt en het is zeer interessant want het is een driedimensionaal argument in een inter-dimensionale wereld. “Kryon, wat is waarheid? Waarheid moet maar een ding zijn. Het moet hetzelfde ding voor iedereen zijn….een centrale waarheid voor allemaal. Dus wie heeft er gelijk?”

En wij zeggen, Oh hoe enkelvoudig van jullie! Hoe 3D van jullie! Alles in jullie leven is lineair, nietwaar? Jullie kijken in de spiegel en hoeveel entiteiten zien jullie? Zeggen jullie: “Er is er maar een van mij?” Als jullie dat doen zeg ik: hoe enkelvoudig van jullie! Er zijn er velen van jullie en jullie hebben geen idee van jullie grootte. Velen van jullie spreken over het Hoger Zelf, nietwaar? Dus vraag ik jullie: wie is dat?

Het antwoord van mensen: “Wel, dat is een deel van de spirituele mens.” Inderdaad! Dus nu hebben jullie jezelf en je Hoger Zelf in de spiegel. Zeg dat het er nu twee zijn. Hoeveel hebben jullie er nodig voor een groep? Wat denken jullie van een hogere en een nog hogere en een die nog hoger is? Inter-dimensionaal gezien is ieder van jullie een complexe groep van samengesmolten entiteiten met een speciaal doel. En toch ‘zien’ jullie alleen dat ene gezicht in de spiegel.

Laat mij jullie nu over de waarheid vertellen. Er is inderdaad een kernwaarheid in het universum en die is eenvoudig en velen van jullie weten wat die is. Er is maar een energie van waarheid en dat is de liefde van God. Dit is de energie in het centrum van het atoom want dat is de schepperenergie. En wat de mens doet met die kernenergie is de unieke privéwaarheid van de mens. Dat betekent dat ieder van jullie een kernwaarheid voor jezelf hebt die gebaseerd is op wat jullie doen met de liefde van God.

Sommigen zullen zeggen: “dat bevalt mij niet, Kryon. Teveel waarheden. Ik voel mij niet lekker met veel waarheden.” Dan zal ik jullie een metafoor geven. Wat is de voeding voor het menselijk lichaam? Jullie zullen zeggen: “Dat is overduidelijk eten.” Dan vraag ik jullie: Is het een eten? Jullie zullen zeggen: “Natuurlijk niet. Er zijn vele soorten voedsel en ik eet de ene soort en mijn partner eet de andere soort want wij kiezen voor voedsel dat past bij onze lichamen.” Zo is het ook met de spirituele voeding van elk mens ten aanzien van waarheid. Jullie hebben het liefdesquotiënt dat past bij jullie lichaamsenergie. Daarom is het dat sommigen van jullie bemiddelaars en genezers zijn. Sommigen van jullie willen gewoon voelen hoe het is. Waarom ontdekken jullie je waarheid niet vandaag? Wat het ook is, het zal jullie constant verbinden met God en licht scheppen in je leven. Dit is jullie waarheid en wat verlichting voor jullie is.

God heeft een ‘handen af’ politiek.

Er zijn regels die Spirit volgt aangaande verlichting. Jullie hebben dit misschien eerder gehoord maar het is kerninformatie. Sommigen geloven nog steeds dat God een kracht van buitenaf is en wachten tot God naar beneden komt en iets voor hen gaat doen. Sommigen zullen op de vloer kruipen en zeggen: “Kijk, ik lijd. Alsjeblieft God, help mij. Doe iets.” God kan niets voor jullie doen, wisten jullie dat? De regels van de God/mens relatie op deze planeet gaan over vrije keuze.

God kan alleen werken door mensen nadat de mens vraagt om verlichting……niet alleen om hulp. Het gaat als volgt. “Lieve God, ik ben hier en ik weet dat God een deel van mij is. Ik ga samen met U. Vertel mij alstublieft wat ik moet weten. Ik ben er klaar voor om te veranderen.”Dit is de mens die de deur opent en het heldere licht door hem heen laat schijnen. Als lichtpunten op de Aarde werkt God door deze mensen die de deur openen en die niet alleen de individuele mens helpen maar ook de mens gebruiken om te werken met de hele planeet. God kan niets doen op deze planeet zonder tussenkomst van de mens. Misschien laat het zien waarom de lichtwerkers op de planeet zo belangrijk zijn. Denken jullie dat jullie niets zijn en geen enkel verschil maken? Jullie zouden om deze grootse stad kunnen wandelen en zeggen: ”Ik ben een van de miljoenen. Ik kan niets doen.” Daar hebben jullie het mis want dat is jullie 3D-zienswijze en niet de inter-dimensionale. Laat mij jullie een voorbeeld geven. Wij houden van dit voorbeeld.

Stel je een glas met puur water voor……miljoenen moleculen. (van Lee: in feite een 1 gevolgd door 25 nullen…..een heel groot aantal) Absoluut helder. Stel je voor dat er een druppel met een intense smaak in het glas druppelt. Het duurt niet lang voordat jullie een glas hebben met water dat op smaak is gebracht! Dat gebeurt er als jullie een licht laten schijnen in het donker. Want het duister, zelfs in een heel groot gebied, kan niet bestaan als er een licht is. Je zou dus kunnen zeggen dat jullie een miljoen ‘donkers’ kunnen hebben maar dat met een licht de hele groep verlicht is. Misschien is het op je werkplek en misschien is het thuis. De regel is dat God werkt door degenen die een licht laten schijnen. En er zijn ook vele lichtwerkers die een etiket opgeplakt hebben. (bij een van de vele religies horen) Lichtwerkers op de Aarde zijn mensen die in balans zijn, degenen waar je bij wilt zijn – degenen die compassie hebben en die zich niet van je afkeren. Je kunt in hun ogen kijken en de liefde van God zien. Je kunt hen kennen door de ogen! Er zijn er heel veel op de planeet en zelfs op plaatsen die jullie je niet kunnen voorstellen. Dat zijn de regels. God werkt met de mensheid alleen door degenen die verbonden zijn met het licht en die deze compassie toestaan door hen heen te schijnen.

Gods zienswijze van de mens.

Laat mij jullie iets vertellen over de zienswijze die wij hebben….iets humoristisch voor Spirit. Het komt door het kijken naar wat mensen doen. Mensen hebben de neiging om al hun successen en hun mislukkingen toe te schrijven aan iets dat boven of onder hen is, altijd een kracht van buitenaf. En dat gebeurt vaak bij spirituele mensen. Als er iets prachtigs gebeurt zeggen zij: “God heeft mij gezegend. Ik kreeg vandaag een wonder van God, Er is iets goeds gebeurd.” En als er iets slechts gebeurt zeggen zij: “De duivel heeft mij vandaag bezocht. Heeft mij een poot uitgetrokken. Er gebeurden slechte dingen vandaag. Het was de schuld van Satan.”

Daarom denkt de mans dat hij incapabel is voor wat dan ook en er een of andere touwtrek wedstrijd is tussen licht en donker die constant maar doorgaat. Als er iets goeds gebeurt is het God. Als er iets slechts gebeurt is het de duivel. Zo verbindt hij entiteiten met die gebeurtenissen en daar zit hij dan, neutraal……incapabel en zonder iets te zeggen te hebben over wat dan ook! De waarheid? Er is geen duwen en trekken van enige bron van buitenaf. In plaats daarvan is er een donker/licht balans in ieder mens die extreem krachtig is. Hij heet dualiteit en dat is de test van de Aarde. Wij hebben het eerder gezegd: De zaden van donker en licht huizen in ieder mens. Nogmaals, het is vrije keuze om het lichtste licht of het donkerste donker te worden. Dat betekent dat jullie machtig zijn op deze planeet. Wat jullie doen verandert het hele bereik van wat er op Aarde gebeurt binnen jullie eigen cultuur, binnen jullie eigen land. Inderdaad, vrije keuze is een prachtig systeem, nietwaar? Als jullie compassie krijgen zal dat iedereen om jullie heen beïnvloeden, overal om jullie heen en zelfs de engelen die op plaatsen ver weg zijn zullen weten waarmee jullie bezig zijn.

Waarom zo moeilijk?

“Waarom is het zo moeilijk, Kryon. Waarom is dit systeem om de waarheid te vinden zo schimmig?” Het is zo ontworpen. Het is zo ontworpen en het is niet makkelijk want degenen die mee willen doen aan die manier van leven moeten pure intentie hebben om dat te doen. Zij zullen het licht van de Aarde worden en dus moeten zij niet bang zijn voor verandering of angst hebben voor het vinden van God in zichzelf.

Het eerste wat het moeilijk maakt is ongelooflijk ongeloof. Het is zelfs hier. (in het publiek) Er is geen oordeel over. Ik kijk in deze menigte en zie degenen waar ik van hou en die ik ken. Ik ben Kryon. Ik ben de poortwachter. Ik zie jullie als jullie naar de planeet komen en ik zie jullie als jullie weggaan. Ik ken jullie namen – jullie engelnamen – degene die ik zing in licht. De ene die is verborgen terwijl jullie hier zitten. Welke beslissing jullie ook nemen, hij is gezegend. Dus, twijfelaars, ik heb het tegen jullie zoals jullie hier zitten en luisteren. (sprekend tegen degenen die hier kwamen in ongeloof om te kijken naar die rare Amerikaan) jullie kunnen straks naar buiten gaan en denken dat dit allemaal niet echt is en dat het gekkenwerk is. Maar de engelen zullen ook met jullie mee naar buiten gaan. Jullie kunnen misschien heel je leven niet met hen spreken, maar zij zijn klaar voor jullie. Er is geen oordeel over jullie of jullie het nu willen geloven of niet want op die laatste dag waarop jullie je laatste ademtocht doen, zullen jullie die engelen zien. Dan zullen wij allen jullie leven vieren. Ik beloof dat wij dat zullen doen en dat jullie je alles zullen herinneren.

Angst is het andere ding dat mensen tegenhoudt om te doen waarover wij spreken. “Ik wil niet verlicht worden.” zeggen sommigen want zij zijn bang. Sommige van de oudste zielen op de planeet zijn bang. De laatste keer dat zij verlicht werden op de planeet werden zij uitgestoten en gedood omdat zij het licht droegen. Zij dragen die geschiedenis mee in hun DNA en hun Akashakroniek. Zij rennen de andere kant op als het gaat om spirituele dingen en willen er niets mee te maken hebben. Wij hebben er hier een paar die net zo zijn……ik weet wie hier zijn. Wij hebben sjamanen in de zaal die denken dat zij technici zijn. Ik weet wie jullie zijn. Maar jullie willen het niet aanraken,nietwaar? Misschien de volgende keer? Oh, zo velen van jullie willen niet veel verder gaan, nietwaar? Ik beloof dat als jullie tegen de deur duwen, de groep er zal zijn. Het speciale mechanisme van vertrouwen zit in jullie DNA.

Laat mij jullie vertellen over de belofte van God. Spirit laat jullie nooit in de steek. Als jullie die deur openlaten begint er een compleet nieuwe energie in jullie. Familieleden zullen het in de gaten hebben. Je wordt een aardiger persoon, een vriendelijker iemand, een persoon in balans, een die weet hoe hij zichzelf emotioneel moet genezen.

Ik spreek nu tegen iemand in het publiek en jij weet wie jij bent. Wordt het geen tijd dat jij de zorgen laat vallen? Luister. Je hoeft niet steeds weer met dat gevoel wakker te worden. Ik weet wie hier zijn! Dit is voor jou nu een uitnodiging. Er is geen reden waarom jij die zorgen met je mee moet dragen. Jij bent daarvoor te prachtig! Je zou naar jezelf in de spiegel moeten kunnen kijken en God van binnen claimen. De belofte is dat wij er zijn om jou te helpen en de energie van God naar je toe laten stromen. Ga weg uit jouw depressie en stop met huilen. Jij kwam hier en dacht dat wij niet wisten wie jij was, maar dat doen wij wel. Wij weten wie er vanavond genezing nodig heeft. Jij hebt twee dagen met ons……twee dagen maar. Zou je hier niet anders weg willen gaan dan je kwam? Is dat niet de reden waarom je hier bent?

De tijdlijn.

Er zijn mensen die denken dat het verlichtingsproces net is als het kopen van een kaartje. Er zijn geen procedures, weet je? Er is geen rij om in te staan en geen protocol om te volgen. Verlichting begint in een mens die zich gaat realiseren dat hij een stukje is van het geheel van God. Hij kan zeggen: “Lieve God, ik ben er klaar voor. Wat moet ik doen? God, help mij en ik zal mijzelf openstellen voor spirit en de meester worden die ik kan zijn.” Zij voelen alsof zij een kaartje hebben gekregen voor iets……nu gaan zij zoeken naar de veranderingen en verwachten die direct. Die mens voelt dat hij de vragen heeft gesteld en dat de antwoorden in het kaartje zitten. Metaforisch gesproken gaan zij naar het spiritueel treinstation om in de trein te gaan waarmee zij geloven naar de antwoorden toe te kunnen reizen.

Maar dan is er teleurstelling. Hier is de metafoor: De mens zegt: Het kaartje werkte niet voor mij. Ik ging naar het station en er was geen trein. Toen ging ik naar een bovennatuurlijk begaafde en die zei: “Probeer het nog eens.” Dus vroeg ik het nogmaals en kreeg het kaartje weer. Ik ging naar het station en ditmaal was er geen spoor! Dat bracht mij echt van de wijs. Ik ging dus terug en zei: “Wat is er aan de hand?” De leraar zei: “Probeer het nog eens.” Dus kreeg ik weer een kaartje maar nu kon ik het station niet vinden! Het werd steeds slechter.”

Laat mij vertellen wat er gebeurt als je voor Spirit zit en enige antwoorden op je levensproblemen verwacht. Jullie beginnen te ervaren en werken met de inter-dimensionale aspecten van God. Het eerste is dus dit: Beslis niet over wat er gaat gebeurende wanneer dat zal zijn. Ik zal jullie zeggen waar jullie een kaartje voor hebben. Jullie hebben een kaartje voor een communicatie die inter-dimensionaal is, kosmisch! Als jullie op die deur gaan duwen, laat dan je idee gaan over de manier waarop dingen voor jullie hebben gewerkt. Nogmaals, dat is de 3D-benadering en die werkt niet bij God-energie. Probeer in plaats daarvan kosmische intelligentie het te laten overnemen. Vertrouwen jullie op God? Sommigen zeggen dat zij haar vertrouwen maar dan mediteren zij en zeggen: “Dit is wat ik nodig heb en dit en dat heb ik ook nodig.” Jullie hebben een lijst, nietwaar? Soms zitten mensen voor ons en vertellen zij alles wat zij die dag hebben meegemaakt. “Oh”zeggen zij “Lieve Spirit, je gaat niet geloven wat mij vandaag is overkomen. Nu zit ik in de problemen. Ik had dit en dat en zus en zo!” Realiseren jullie je niet dat wij daar waren? Realiseren jullie je niet dat wij daar bij jullie waren? Wij zijn een deel van jullie! Denk daaraan als jullie van plaats naar plaats gaan. Als er zorgen of moeilijkheden zijn, zijn wij daarbij. Als er vreugde in jullie leven is zijn wij daarbij. Gezegend is de mens die kan zitten en mediteren en niets kan zeggen……wetend dat God de hele dag bij hem was.

Willen jullie weten wanneer de engelen huilen? Ik zal het jullie zeggen – als jullie je nooit realiseren dat zij een deel van jullie leven zijn! Oh, ik weet dat dit esoterisch is. Ik weet dat je niet kunt bewijzen dat zij er zijn maar je kunt liefde ook niet bewijzen. Het is onzichtbaar net als de gidsen en de engelen. Jullie komen in dit leven met zoveel ervaring. Sommigen begrijpen nooit dat zij er zijn. Jullie lopen van plaats naar plaats en groeien op, vinden een baan en partners en hebben ervaringen. Sommigen begrijpen nooit dat zij er zijn. Jullie kunnen problemen en zorgen hebben en als dat gebeurt zijn zij er klaar voor…..klaar om je hand vast te houden en vrede en liefde te geven. Maar jullie duwden nooit tegen die deur van verlichting; jullie weten niet eens hoe dat moet!

Dan huilen de engelen…..als zij vervlochten zijn met jullie en toch geen toestemming hebben om te helpen en jullie denken dat jullie alleen zijn.

Wij zijn bijna klaar om te gaan. Weten jullie wat verlichting is? Dat is als een mens zo in balans is dat hij compassie kan hebben met iedereen……iedereen. Er is in hun ogen geen oordeel over jullie. Anderen houden ervan om bij hen te zijn. Dat is verlichting. Zie je, zij hebben hun waarheid gevonden en dat past goed bij hun hart. Zij zijn niet bang voor de liefde van God. In plaats daarvan stralen zij die uit.

Er zijn mensen die zeggen: “Dat klinkt mij allemaal een beetje te zoetjes, een beetje te aardig voor mij.” En ik zeg dat jullie zijn vergeten wie jullie zijn. Oh, aardig mens, oh kostbaar mens, dit is voor jou. Het is voor allemaal. Wees niet bang voor de liefde van God.

Tot morgen….

En zo is het.

Kryon.