Kryon: De cirkel van energie.

Kryon: De cirkel van energie.

Doorgegeven via Lee Carroll / 28 oktober 2001
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zullen mensen in zaal zijn die de waarde van deze tijd niet begrijpen. Er zullen er ook zijn die zeggen dat de energieën hier van mensen komen en niet van Spirit. Laat ons jullie zeggen wat wij al zo vaak hebben gezegd dat de energieën hier menselijk zijn en niet van Spirit en dat de energie die hier binnenstroomt en die rondom op jullie drukt van degenen zijn die hier zijn om jullie voeten te wassen.

Laat dat het bewijs zijn dat dit ongewoon is.

Het is een kostbare tijd die Spirit en de familie van Spirit in staat stelt om hier naartoe te stromen. Er zijn vanavond mensen naar hier gekomen waarvan sommigen dat niet hadden verwacht. Enkelen hebben gezegd dat de groep van Kryon altijd dezelfde is – zij die hier komen om te eren om jullie voeten te wassen. Voor degenen die het nog niet weten zeggen wij dat onze groep nooit hetzelfde is. Deze groep draagt jullie naam. Wij wisten dat jullie zouden komen want jullie hadden de intentie daartoe. Zelfs degenen die vandaag pas besloten om hier te komen hadden al dagen geleden een energiepotentieel om dit te doen.

Geliefd mens, deel van God, misschien ga je nu begrijpen wie hier kwam om wie te zien.

Er is hier een groep die drie dagen heeft gewacht om hier te komen. De voorbereidingen in deze kamers voor de bezoekers en de lezers begonnen drie dagen geleden. Het toekennen van de namen voor de bezoekers en voor de ‘engelen’ die er tussendoor zouden lopen zijn drie dagen geleden begonnen. Sommigen hebben zich gerealiseerd dat wij hier een heel vredig heiligdom opgebouwd hebben als een luchtbel die even afgescheiden is van de Aarde en jullie je tijdelijk laat herinneren wie jullie werkelijk zijn.

Voel de liefde van God en van familie langzaam door de barrières van het intellect en van het redeneren met vooroordelen heen breken en door alle dingen heen die jullie de sluier noemen. Misschien kan het die schelp openbreken: de schelp van dualiteit – degene die jullie tegenhoudt om de liefde van God echt te voelen.

En dus zitten jullie hier nu in een energie die nieuw is voor de planeet, een energie die deze boodschappen laat stromen en zelfs beter dan ooit tevoren – een energie die eindelijk in staat is om jullie te bereiken, bijeen te roepen en te zeggen: “Nou, familie, weten jullie nu weer wat jullie potentiëlen zijn?”

Sommigen hebben de laatste weken hun harten opengesteld (na 11 september). Wij zullen het hier zo over hebben want de energie van nu is verschillend van die toen wij hier de vorige keer waren, lieve mensen. Er is een potentieel zoals er nog nooit is geweest. Er is een opening gekomen die niet was voorbestemd, een krachtig potentieel, een waarover wij het de laatste tien jaar vaak hebben gehad. Wij hadden het over de opening in de kloof en jullie gaan daar nu in! Wij vertelden jullie over de beslissingen van de mensheid om over de schutting te klimmen en te gaan zien wat zich daar bevindt.

Wat niemand van jullie verwachtte is nu iets waar je mee moet leven voor de rest van jullie levens. De beslissing is aan jullie: de actie zit in jullie. Daarover willen wij het vanavond hebben.

Je zou kunnen zeggen, “Lieve Kryon, wij voelen ons zo gewoon in deze wereld. Wij wachten op het zich ontvouwende scenario en het is afschuwelijk voor onze Spirit. Van een paar dingen begrijpen wij de noodzaak maar wij voelen ons hulpeloos omdat wij niets kunnen veranderen. Wij zijn zo gewoontjes! Wij hebben leiders op Aarde en wij volgen hun vooruitgang door de verschillende systemen waardoor nieuws wordt doorgegeven. Wij wringen onze handen en huilen. Wij visualiseren en bidden, maar wij voelen ons zo gewoon.”

Vanavond gaan wij een heel speciale boodschap aan jullie geven: ‘De cirkel van energie van een gewone engel‘. Er is niets gewoons aan degenen die hier in de stoelen voor ons zitten en die bij gelegenheid deze woorden lezen, geliefden. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je voelt dat jouw talenten zijn, of hoever je bent op het spirituele pad wat voor jou de voorkeur heeft. Het heeft niets met die dingen van doen.

Hoeveel van jullie begrijpen het ‘nu’? Hoeveel begrijpen er dat deze tijd absoluut uniek is in de geschiedenis? Misschien is dit de enige tijd die jullie in staat stelt je te openen voor Spirit op manieren die jullie nooit hebben gehad?

Laat mij jullie over een diepgaand spiritueel proces vertellen. Het heet ‘De cirkel van energie’. Ik wil jullie hier over iets vertellen over is dat jullie bekend is – iets waar wij het vaker over hebben gehad en op hebben gedoeld in onze boodschappen, maar dat waarschijnlijk nooit helder is geweest voor jullie.

Lieve gewone mensen, jullie zijn degenen die de uitkomst gaan bepalen van wat er in de nieuwsbulletins te zien is. Als wij ‘jullie’ zeggen bedoelen wij de familie van de mensheid – degenen die hier zitten en die dit lezen.

Geliefde lezer, wij spreken nu even tegen jou want wij zien de ogen die op het papier zijn gericht en wij zien de geest waarmee wij verbonden zijn. Wij vragen de familie in de zaal op te staan en de hand van de lezer aan te nemen. De luisteraars in de zaal begrijpen, ondanks dat zij niet in jullie tijdraam zitten, volledig dat er zeer veel meer mensen zullen zijn die dit bericht lezen dan dat er in de zaal zitten. Wij zijn ‘hier’ bij jullie, lezers als jullie als jullie het voorwenden het verleden te bezoeken door dit bericht heen. De familie die hier luistert reikt tot in de tijd van degenen die jaren later dit bericht steeds weer lezen want dit is de cirkel van energie die is geschapen door de gewone mens.

De cirkel van energie.

Er is een cirkel van energie die de planeet bewerkt en er effect op heeft. Die is bijna alleen maar gecreëerd door wat de mensen, als delen van God, doen terwijl zij op Aarde in de dualiteit lopen. Het gaat niet over oordeel, want dat is er niet. Wij hebben jullie dat steeds weer verteld. Het gaat niet over werk – wie het wel of niet deed. Het gaat niet over sociale status – wie leider werd en wie niet. Het gaat in plaats daarvan om oplossingen, Wat heb je onlangs opgelost? Wat heb je laatst ontdekt? Wat zijn de spirituele en inter-dimensionale dingen waar wij je over hebben verteld die je hebt vergaard en een deel van je leven hebt gemaakt? Hoeveel van jullie zijn vandaag vredelievender dan een jaar geleden of het jaar daarvoor?

Hoeveel voelen er meer vreugde? Hoeveel kunnen het die gevoelens loskrijgen door hun wil, zelfs tijdens pijn, zorgen, lijden of diepgaand medeleven?

Ik zou jullie willen vertellen over de cirkel van energie. Als je problemen oplost, als je bepaalde spirituele dingen doet en je begint te verbinden met Spirit en de ui van dualiteit gaat afpellen, komt er energie vrij. Wij hebben deze energie in het verleden vele namen gegeven maar het is de energie van de goddelijke mens die dingen oplost op Aarde. Dit mag misschien eigenaardig en vreemd klinken maar op een dag als het huidige energieveld van bewustzijn zal worden onderzocht door jullie wetenschappers, zal het zinvol kunnen gaan worden.

Als deze energie van oplossing wordt vrijgelaten, gaat het naar twee plaatsen…..als je het echt nodig hebt om een plaats te noemen. Hier wordt het moeilijk uit te leggen in jullie vierdimensionale levens want de energie gaat naar een plaats die niet in jullie experimentele centrum is en ik kan dit niet goed uitleggen. Ik kan jullie zeggen waar de energie naartoe gaat maar jullie zullen het niet helemaal begrijpen want het gaat naar een cirkel.

De energie gaat naar twee plaatsen en weer terug. Het gaat naar het magnetische rastersysteem van de Aarde en ook in het vuil van de aarde – twee richtingen op boven en beneden. Wat het daar doet, geliefd gewoon goddelijk mens is de huidige gemeten energie van de Aarde veranderen.! Degenen die vertrouwd zijn met de boodschappen van Kryon en met de manier waarop deze dingen werken, weten dat deze Aarde is gemeten, niet de mensen, de fysieke levende Aarde wordt elke 25 jaar gemeten. Deze metingen zijn de reden waarom jullie hier zijn: Kunnen deeltjes van God – engelen vermomd als mensen – naar de planeet Aarde komen in een gelijk speelveld van bewustzijn, niet herkennend wie zij zijn en terwijl zij daar zijn liefde en spiritueel bewustzijn te ontdekken. Waar zullen zij doorheen gaan en wat zullen zij te verdragen krijgen om de planeet te veranderen? Welke realiteit zullen zij kiezen? Welke oplossingen zullen zij daarbij kiezen? Als de test voorbij is en de energie van de Aarde is opgemeten zal het resultaat van al deze eonen van voorbereiding – de tienduizenden cycli van voorbije en nu beleefde levens – worden opgemeten en worden gebruikt op een andere plaats in het universum waar je geen idee van hebt.

Terwijl je in dit aardse lichaam bent weet je hier niets van. Ik zal je zeggen dat de energie die jullie vrijgeven door wat jullie nu doen en hoe jullie dingen oplossen effect zal hebben op miljoenen op plaatsen waar je geen idee van hebt. Dit is de waarheid. Het is de test van de enige plannet van ‘ vrije keus’. De cirkel? Wij gaan het daar zo over hebben.

Laten wij het over enkele van deze dingen hebben, speciaal de nieuwe. Laten wij het hebben over wat realiteit creëert, veranderende energie van gewone mensen. Het eerste zal een terugblik lijken te zijn maar wij moeten jullie alweer zeggen dat deze eerste cruciaal is. Er is de mens en er is uitdaging. Als die twee samenkomen en een spirituele oplossing scheppen wordt er energie vrijgegeven en dat is de ‘derde energie’ of zoals wij zeggen: de ‘derde taal’. Wij hebben jullie herhaaldelijk over de derde taal verteld. De informatie is oud genoeg om nu te publiceren en het door velen te laten lezen.

Wij zeggen jullie dat er een taal is die inter-dimensionaal is – een taal van de avatars. Het is een taal die jij je eigen kunt maken door 100% samen met Spirit verbonden te zijn. Het is een taal die het fysieke omzet en tussen de wetten van jullie 4D doorgaat. Dit kan nieuw voor jullie zijn: Als wij ‘Spirit’ zeggen bedoelen wij jullie met jullie. Sommigen zullen nu begrijpen wat wij hiermee bedoelen.

Het deel van God dat jullie zijn – dat aan de andere kant van de sluier is – reikt daar doorheen en wil jullie aanraken. Dat is niet ongebruikelijk en het is niet beangstigend. Het is een reünie van de hoogste orde. Sommigen hebben hem beangstigend laten lijken omdat de sluier hem krachtig verborg. Weet je wat jij en jullie met deze openbaring kunnen doen? Het creëert een partner! De Derde taal is verbonden energie. “Kryon, zeg je dat wij dat moeten doen in plaats van mediteren?” Absoluut niet. Spirit houdt van plechtigheid en houdt ervan om geliefd te zijn. De familie houdt ervan om met jullie te spreken, maar dit gaat verder!

Al je opstaat en hier wegwandelt of op een plaats bent waar je dit leest is er een taal of energie die bij je kan zijn die je constant verbindt met God. Als jij je lichaam uit deze zaal verplaatst, in je auto stapt en schijnbaar wereldlijke taken doet op een gewone dag, geliefd mens, is het daar stil. Als je opstaat en de hand van je Hoger zelf pakt, schep je direct energie. Als je tegen Spirit zegt: “Ik zou hier meer over willen weten”, ik zou verbonden willen zijn als het rooster zijn geregelde bewegingen beëindigt en de boog is verbonden aan een nieuw geschenk van aarde-energie aan het einde van 2002. Ik wil deze brug van zwaarden overgaan en meetellen’. Dat schept energie! Het is diepgaand, spiritueel en heeft effect op de Aarde zelf.

Het echte Kryonwerk begint in 2003. Dan zal het rooster zijn gevestigd en zullen de oplossingen van onoplosbare dingen op jullie planeet zijn begonnen weg te trekken van de kapstok waar onmogelijkheden op hangen. De Derde Taal is hier en is een inter-dimensionale energie die zegt: “Verbind je met mij en als je dat doet zul je het weten.”Dat is precies de weg waardoor gewone mensen energie scheppen die alles verandert.

O, er is zoveel meer! Sommigen hebben gezegd: “Ik ben zo gewoon dat ik deze leiders van de Aarde nooit zal ontmoeten. Ik heb nergens effect op. Niemand luistert ooit naar wijsheid die ik denk te bezitten. Niet alleen dat, maar in mijn leven voel ik mij tegengewerkt, ga naar plaatsen waar ik niet heen wil en waar ik dingen moet doen die ik niet wil doen. Lieve Spirit. Ik kan deze Derde Taal niet hebben. Jij weet niet waar ik werk”. O, ja, dat weten wij wel!

Gewoon? Dat ben jij helemaal niet. Sommigen van jullie gaan elke dag naar donkere plaatsen. Wij hebben dit eerder gezegd. Sommigen zeggen tegen Spirit. “Oh, haal mij uit deze plaats weg. Hij komt niet overeen met de heerlijkheid van God en ik bereik hier niets. De mensen hier begrijpen mij niet. Het is hier niets voor mij. Haal mij hier weg!” Wil je weten hoe lichtenergie wordt geschapen? Wil je weten hoe energie naar en in het raster gaat en ook de Aarde ingaat? Dat gebeurt als je naar die plaatsen toegaat waar je niet wilt zijn en jouw licht laat schijnen! Je bent daar misschien wel de enige die van het licht afweet!

Laat mij je herinneren hoe je leven verandert want je moet je jouw energie niet aan een ander opdringen. Je hoeft er niet over te spreken. Je kunt er gewoon naartoe gaan en ‘het licht’ te zijn en in het proces van naar die plaats toe te gaan naar een plaats waar je niet wilt zijn, ben je precies op de plaats waar je om hebt gevraagd of waar jij toestemming voor hebt gegeven aan God om jou daar te laten zijn. Jij bent precies daar om mensen te helpen. O, je zou kunnen zeggen dat het niet zo is en dat zij je zelfs helemaal niet kennen maar wij willen je eraan herinneren dat jij daar het ENIGE licht kan zijn!

Wij willen jullie weer herinneren aan het fenomeen waar wij het steeds weer over hebben gehad maar misschien hebben jullie het niet helemaal begrepen. Het gaat over de energie die wordt geschapen als jij een kamer binnenkomt. Het laat de anderen om jou heen hun keuzen helderder zien. Je hoeft helemaal niet verbaal met ze te communiceren. Zij hoeven zelfs je naam niet te kennen en je kunt ze heel vaak zien. Juist jouw aanwezigheid kan hun pad versterken – niet op de evangelische manier maar op een wijze die hun in staat stelt dingen te zien die zij nog niet eerder hebben gezien in het donker. Zij kunnen betere keuzen voor zichzelf maken door jouw voorbeeld en terwijl jij die oplossing schept ben je aan het bidden om verlost te worden van die plaats. Meen je dat nou echt? Dat is wat een lichtwerker doet en daarom zeggen wij tegen jullie als je hierom verzoekt dat wij jullie gebed hebben gehoord. Wij vragen jullie om te vieren waar je elke dag naartoe gaat.

Er zal een tijd komen dat je daar klaar bent met het verspreiden van licht en je naar een geschiktere plaats zult gaan maar zolang je er nog bent, doe je werk en geniet van de reis.

Er mag duisternis zijn, negativiteit, confrontatie en droefenis maar jij kan de enige zijn met een bel van energie waarop die dingen afketsen en in plaats daarvan licht brengen op die donkere plaats. Hoeveel mensen zijn er niet bang waar zij ook zijn? Er is juist nu veel te vrezen, overal. Het is een grootse tijd om hen jouw vreugde te laten zien.. Het is een grootse tijd om met vertrouwen verder te gaan. Oh, jullie zijn sensitief, vol compassie, liefhebbend en jullie treuren ook met hen over de gebeurtenissen in het nabije verleden maar er is iets wat verschillend is: Jullie hebben het licht van Spirit in je en dat licht schijnt op donkere plaatsen. Als je dat doet gaat er energie naar het raster – naar de Aarde – en dat schept de cirkel van energie. Dat wordt allemaal door de engelen gedaan die zichzelf gewone mensen noemen – degenen die hier al zo vaak zijn geweest. Er is nooit een diepgaandere opgang geweest om de planeet nu te helpen veranderen!

Laten wij het hebben over bang zijn. “Kryon, wat gaan wij doen met angst? Er is overal angst waar wij ook gaan.” Misschien heb je in de gaten dat jij je geen tijd kan herinneren waarin je meer mensen in angst zag. Wij zeggen nu iets tegen je wat wij al vaak gezegd hebben. Misschien kun je het nu in een context plaatsen waarbij het past in de puzzel van het leven. Gezegend is de mens die begrijpt wat angst is. Het is een geschikte energie. Het is balans. Het is een schaduw van liefde die zichzelf aan de mens presenteert in alle correctheid en uitdaging en het is krachtig. Degenen die het hebben bestudeerd weten waar het begint. Luister: Angst start niet bij het kruinchakra! Daar zit het echter wel. Als jij het toestaat zal het daar naartoe gaan en controleren hoe jij denkt en het zal jouw geest verstarren en overnemen.

Er is tijd vanaf de plaats waar het begint tot waar het naartoe gaat. Je hebt de tijd om het te herkennen en ertegen te zeggen: “Nu niet. Ga maar achter mij zitten want ik rijd vandaag” En het voertuig waar je in rijdt is jouw leven! Het is hoe je kiest je te voelen over de dingen om je heen en de spirituele connectie die jou vrede geeft. Het gaat niet om wat de emoties ‘jou aandoen‘ en wat jou kan overkomen en controleren. Die dagen zijn voorbij!

Als een gewoon mens angst in de gaten heeft als die opkomt wordt er inter-dimensionale energie geschapen….en heel veel ook! Het is absolute energie die stroomt naar het raster en de Aarde. Nu zou je kunnen zeggen dat de energie van een persoon minuscuul is en erg klein en dat het geen grote rol kan spelen. Daar ga je de fout in! Hier zit veel meer kracht in dan jij je realiseert. Hoe vaak kun je angst opzij schuiven? Elke keer dat je dat doet schep je energie. Energie is oplossing. Degene die de hand van het Hoger zelf vasthoudt via de Derde Taal is in staat om de planeet te helpen, zichzelf en iedereen om hem heen. Er komt een tijd waarop je ‘s morgens wakker wordt en alles wat je doet energie naar het raster en naar het slijk van de Aarde sturen is, lieve gewone mens. Dan….zou je kunnen beginnen met begrijpen wat ascensie echt betekent.

“Kryon, wij hebben je gehoord over medescheppen. Hoe past dat daarbij?”Het past daar heel goed bij. Hoe wil je een combinatie scheppen waarvan je dacht dat het niet mogelijk was? Wij blijven praten over het Hoger Zelf. Het is een verkeerde benaming. Het is echt helemaal niet het Hoger Zelf, het is jouw ‘andere zelf’. Het is gelijk aan jou en het is aan de andere kant van de sluier. Het is jij met jij, een fenomeen dat je nog steeds niet helemaal begrijpt of herkent.

Niet alles van jou is hier, zoals wij al eerder gezegd hebben. Enige tijd geleden gaven wij jullie een beeld uit de geschiedenis dat wij nogmaals willen geven. Het is van de profeet Elia die op een veld liep met zijn assistent Elisha. Elia zei ten Elisha dat het tijd was om te gaan en wilde gaan afdalen. En in 4D was Elisha getuige van deze ascensie. In de realiteit van het mensdom vertelde Elisha over de ascensie van de meester, Elia. Je kunt dit lezen in je schriftuur over geschiedenis.

Er waren heldere lichten, schijnbare verdamping en overal energie! Elisha zag dat bij Elia het leven verminderde terwijl hij toekeek. In de energie van die dagen wil ik jullie vertellen wat er gebeurde: Elia werd niet door God gehaald. Wat Elia deed was het in bezit nemen van de spectaculaire energie van de Derde Taal – om de handen van zijn Hoger (ander) Zelf aan te raken. De twee delen van Elia deden met hem mee en werden het deel van God waarover wij praten. Wat Elisha rapporteerde was een combinatie van een totaal spiritueel wezen, niet een ascensie of een vertrek. De mens Elia, plus de verbonden energie plus het Hoger zelf van Elia – drie energieën – smolten samen om Elia zijn gehele goddelijkheid te geven…..een energie die in die tijd niet op Aarde kon blijven.

Toen het samensmelten in die dagen plaatsvond – in die oudere energie – liet de inter-dimensionaliteit Elia schijnbaar verdampen. Nu zeggen wij dat de Aarde is veranderd – het raster is veranderd – het bewustzijn van de mensheid is veranderd – zelfs het weer is veranderd! Dat alles heeft een nieuwe realiteit geschapen zodat jullie meer energie kunnen vasthouden en hier blijven – en zelfs bijna doen wat Elia deed: ontzagwekkend veel energie scheppen door een samensmelten van de zelven. In jullie geval is de energie die Elisha zag nog steeds hetzelfde, maar jullie verdampen niet. Jullie blijven en lopen op de Aarde als een potentieel dat licht laat schijnen op donkere plaatsen en de planeet te helpen om naar de volgende fase te gaan. Wij zouden dit niet zeggen als het niet zo is en wij zeggen: co-creëer de samensmelting!

Hier is er nog een. Hoe wil jij verbazingwekkende energie scheppen? Het is tijd om iets uit te leggen over sommige relaties in jouw leven, familie tot familie. Wij zeggen nogmaals: Wie is het waar jij niet mee wilt praten? Nu brengen wij je het nieuws over wie er in deze zaal is, of bij jouw stoel. De stukjes en de delen van die mensen waarmee je ooit problemen had staan om je heen. Het zou de juiste tijd zijn, nietwaar, om dit op te lossen? Let op! Vonken zullen vliegen en de energie die jij schept door oplossing zal naar het raster gaan en naar de levende Aarde.

Geliefd gewoon mens, deze energie vibreert zo hoog dat hij verder zal gaan om het bewustzijn van de Aarde te bewegen. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Dat is allemaal goed en wel maar het zal niet de beslissingen van de leiders gaan veranderen of ze wijsheid schenken.” Oh ja, dat doet hij wel! Misschien heb jij nog niet helemaal begrepen wat wij zeggen. Hoe meer van jullie deze visie handhaven, hoe meer energie er wordt geschapen. Het schijnt licht op donkere plaatsen, op paden waar beslissingen liggen die nog gemaakt moeten worden. Het gaat tot in de kantoren waar die leiders zijn, beroemde leiders die jij waarschijnlijk nooit zal ontmoeten, geliefd mens. Het plaatst licht op een plaats waar men nog nooit licht heeft gehad. In dat proces zal het nergens enige druk op ze uitoefenen. Integendeel, het vergemakkelijkt dingen voor hen. Het is op de grond geplaatst waarop zij lopen, metaforisch gezien helpt het licht hen om meer keuzen te zien op hun pad. Allemaal omdat jullie allen een probleem oplosten in je leven – omdat jullie de Derde Taal hadden – omdat jullie een samensmelting schiepen. En dat is de manier waarop het werkt.

Sommigen hebben gezegd: “Wat kunnen wij echt doen om ons begrip over God te verhogen?” ik zal jullie een antwoord geven dat jullie misschien niet verwachten: Een prachtige energie is dit jaar aangekomen bij het raster. Dingen gebeuren in balans, ook al lijkt het soms niet zo te zijn. Als er een tragedie is, is er ook een wonder. Wij geven jullie geen problemen zonder oplossingen. Er zijn nooit uitdagingen zonder antwoorden. Wij hebben het eerder gezegd. Er is altijd balans.

Voordat de gebeurtenis die jullie kennen als 11 september 2001 plaatsvond was er een andere gebeurtenis. Bij het raster arriveerden alle meesters die ooit op de Aarde hebben rondgelopen en gezegd hebben dat zij terug zouden komen en ook allen die er voor het eerst zullen komen. Niet in het vlees – maar beter dan dat – samen verenigd en een potentieel vertegenwoordigend dat zal antwoorden op jullie actie. Het is een onderdeel van de rasterverandering die er de enige reden van is dat de Kryonrastergroep in 1989 kwam. Het is een deel van waarom het raster belangrijk is en het is gevormd en tot voltooiing is gekomen in 2003. Dat maakt het compleet.

Bijna elke religie op jullie planeet verwachtte een meester die terug zou komen, en zij zijn aangekomen. Een deel van dat opstaat en het Hoger (ander) Zelf aanraakt raakt ook het raster en begrijpt wie God echt is.

De terugkerende avatars – de terugkerende meesters – de profeten – zijn allemaal hier als een direct resultaat van de 11:11, de tijd na de harmonische convergentie waarbij jullie toestemming gaven om verder te gaan dan Armageddon en dat in plaats daarvan het aardse veranderden in een spirituele realiteit.

Jullie tragedie van 11 september was niet het begin van alles wat jullie ooit in de oude energie is gegeven in oude profetieën. In plaats daarvan was het een begin van hetgeen waarvoor jullie toestemming hadden gegeven voor het nieuwe.

Deze meesters en avatars, bijna teveel om te tellen, houden allen elkaars handen vast en kijken naar deze planeet en communiceren samen met jullie als een energie. Er is nooit een bron geweest – een bron van wijsheid – zoals deze op de planeet…..nooit. Het is de inter-dimensionale mens die gaat zoeken, die de pure intentie heeft voor goddelijke communicatie, die zal opstaan om de energie aan te raken en de wisheid zal in die mens stromen, en de energie van deze diepgaande beslissing zal naar het raster gaan en naar het vuil van de Aarde en het zal licht schijnen op donkere plaatsen…….allemaal geschapen door gewone menselijke engelen.

De cirkel? Sommigen hebben het nu wel door! Als deze energie naar het raster wordt gestuurd en naar de levende Aarde, Gaia genaamd, verandert het de structuur van wat mogelijk is, van wat een mens “Realiteit” kan noemen en collectiviteit kan bewerkstelligen. Het circuleert terug naar de Aarde door de connectie die de Derde Taal wordt genoemd – een perfecte cirkel van goddelijkheid voor de gewone mens! Jullie oplossingen vergen energie en de energie verhoogt jullie verbinding. Weet wel dat het ook de aarde en de lucht betreft en het leven daartussen in. Kunnen jullie de realiteit van jullie planeet veranderen? Jullie hebben het zojuist gedaan!

Ik ga iets uitleggen dat bij sommigen van jullie is gebeurd en wat jullie misschien niet begrijpen. Er is een dichotomie (tegenstelling) in de emoties van sommigen van jullie voor wat betreft 11 september 2001. Jullie en vele anderen voelden ongelooflijk verdriet, afgrijzen en waren geschokt. Een uitstorting van liefde vond er plaats- ja, zelfs misschien een herschikking van jullie prioriteiten. Een groter begrip misschien van wat er op Aarde gebeurt maar er is een schijnbare dichotomie in een emotie die velen van jullie hebben en die je niet kunt verklaren.

Het schijnt niet overeen te komen met de andere emoties en kan verwarrend zijn. Sommigen van jullie zijn zelfs nog niet in staat om in gedachten daar naartoe te gaan. In je eigen psyche kun je niet begrijpen wat er is gebeurd en het lijkt niet evenredig te zijn met het verdriet over de tragedie. Wij zullen jullie vertellen wat het woord is en sommigen zullen het echt weten als ik zeg dat het woord: LOSLATEN is.

Dit woord is in oude uitdagingen blijven zitten en wij hebben verteld dat er een tijd zou komen waarin dingen zichzelf zouden oplossen en de hele planeet daarbij zouden betrekken. Dit is sinds 1989 de Kryon informatie geweest en die is zelfs toegenomen sinds het jaar 2000. Dit was jullie plan in jullie nieuwe realiteit en in dit proces is er een enorm loslaten geweest! Een anker is gebroken – een anker dat was aangesloten op de oude tijdgeest waar jullie eeuwenlang op aangesloten waren. Jullie gebeurtenis van 11 september, hoewel afgrijselijk in mensenogen, liet een energie vrij die nu dingen toestaat om versneld vooruit te gaan. Was dit voorzien? Ja, Ga terug en zoek de Kryon energie rond 9 en 11, zelfs al in 1989 doorgegeven. Ons bericht in 1989? Dat jullie de tijdgeest van de planeet hadden veranderd en naar een nieuwe realiteit gingen. Wij begonnen het raster te bewegen en nu beginnen jullie te begrijpen hoe, en als het raster zich gaat plaatsen gaat de puzzel samenvallen. Zie overal de synchroniciteit van de 11en maar weet dat niets is voorbestemd. Integendeel, jullie manifesteerden de potentiëlen die wij zagen en waarover wij jullie meer dan tien jaar geleden vertelden. Als deze planeet vooruit gaan met een toenemende versnelling de nieuwe tijd in is er niets gewoons aan wat jullie ermee kunnen doen.

Laat mij hiermee dit onderwerp afsluiten: Op de ochtend van 11 september 2001 waren gewone mensen aan het werk op verschillende plaatsen in het land. Op een bepaald niveau was er cellulaire informatie die aangaf dat zij op de juiste tijd op de juiste plaats waren en zij hadden allemaal de vrije keus om te zijn waar zij waren. Natuurlijk zou geen van hen vanuit hun 4d-realiteit bewust zijn gegaan. Maar op een spirituele manier maakten zij een afspraak om daar te zijn en waren zij daar ook, zoals gepland.

Zij waren allen menselijke engelen. Wat je nu op Aarde ziet is het resultaat van wat gewone mensen op die dag verkozen te doen voor de planeet. Juist ‘NU’ staan zij in de rij om de ‘hal van eer’ binnen te gaan en zingen wij hun spirituele naam in licht en nemen de tijd om hun levens te tellen, waar zij zijn geweest en waar zij naartoe gaan……en de prachtige kinderen die zij zullen zijn als zij teruggaan. Ik weet niet of jullie ooit aan ze gedacht hebben als prachtig, maar laat mij dit zeggen: Dat zijn ze! Zij zijn okay. Zij zijn vol vreugde! Rouw niet om ze. Richt je gebed op degenen die vertrokken.

Ik weet niet of jullie het in de context van Spirit kunnen zien, maar de gebeurtenis op 11 september was een ‘teken’. In 2000 in Tel-Aviv, Israel, zei mijn partner tegen jullie dat voordat de Aarde vooruit kon gaan en voordat er oplossingen in het Midden-Oosten zouden kunnen komen, er eerst een ”teruggaan naar nul” moest komen. Dit was gechannelde informatie. Bijna allen die daar aanwezig waren voelden diep verdriet. Het reflecteerde hun eigen uitdaging en zij vroegen zich af wat dat ‘teruggaan naar nul’ betekende. Allen voelden dat het een soort profetie was over wat zij in Israël mee zouden maken. Geen van hen zag de ‘teruggang naar nul’ plaatsvinden in Manhattan. Niemand realiseerde zich dat ‘ground zero’ is wat het betekende. Hoe kan een gebeurtenis in Amerika het begin zijn van een oplossing in Israel? Het is de cirkel van energie en dat zullen jullie snel zien.

Hier zitten jullie, familieleden van de Aarde, met de uitdaging van het oude en het nieuwe voor jullie.

Hoe gewoon zijn jullie? Jullie zijn spectaculair! Als wij jullie zien op de verschillende tijden waarop jullie de ‘hal van eer’ binnengaan en wij jullie spirituele namen in licht zingen, is er niets gewoon aan de engelen die de kleuren ontvangen. De inter-dimensionale wezens die jullie zijn is volkomen ontsluierd als jullie hier zijn.

Dat is de boodschap van Kryon – er is in de aardse geschiedenis nooit een tijd geweest met meer potentieel dan juist nu. Er is nooit een grootsere tijd geweest voor oplossingen dan juist nu en alles zal gebeuren met gewone mensen binnen de cirkel van energie die het naar het raster sturen, naar de Aarde licht sturen, door uitdagingen wandelen, aangesloten zijn op de Derde Taal, licht schijnen naar plaatsen waar koningen beslissingen nemen, naties vormen en vrede en beloften brengen naar landen waarin men dacht dat zij dit nooit zouden meemaken.

Gewoon? Nauwelijks. Daarom houden wij van jullie zoals wij doen. Daarom zeggen wij dat er veel van jullie wordt gehouden.

En zo is het.

Kryon