Kryon: De eenheid van het mensdom.

Kryon: De eenheid van het mensdom.

Doorgegeven door Lee Carroll / 14 augustus 2001
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Geliefde mensen, engelen, wij zeggen jullie dit: Er is vanavond een aanwezigheid in de zaal, een aanwezigheid van thuis. Wij stromen hier rustig binnen en met een buiging voor de engelen die in deze stoelen zitten.

Ik spreek tegen twee oren en mijn communicatie wordt gelezen door twee ogen. Wij vragen de lezers op dit moment om zich te verenigen met alle luisteraars. Lezers, wij begrijpen wie jullie zijnen wanneer jij dit geschrift oppakt en gaat lezen. Het is geen toeval dat jouw ogen op dit pagina zijn gericht. Wij zijn hier allemaal samen, luisteraars en lezers.

Wij hebben dit heel vaak gezegd, maar wij moeten er de nadruk op leggen: Luisteraar, voelt het voor jullie als NU? De meesten van jullie zullen ja zeggen. Lezer, voelt het voor jou als NU? Degenen die dit lezen zullen ja zeggen. Maar wie heeft er gelijk? Welk NU is het? Wij willen aanstippen dat wij hier allemaal samen zijn en zo is het altijd geweest. Als je dit concept kunt begrijpen zal het je niet zoveel meer moeite kosten om te begrijpen dat vlak naast jou de energieën zijn van allen die ooit hebben geleefd!

Misschien denk je dat als je jouw visualisaties naar een schijnbare ruimte stuurt er niemand luistert.

Iedereen luistert! Als je vanuit je hart schreeuwt van pijn en frustratie en je afvraagt of er wel iemand luistert? Iedereen luistert! Dat is de manier waarom het NU zo diepgaand gevuld is met potentiëlen en wacht tot er creatieve energie uit de lichamen van mensen komt die de enigen zijn die de speciale structuur van de realiteit in deze tijd en in de volgende tijd en ook de tijd die er was, kunnen veranderen

Alles wat jullie ooit waren is samengeperst in hetgeen jullie nu zijn, Alle energie van wat jullie je verleden noemen is nog steeds bij je. Je leeft ze nog steeds. Is het een wonder dat wij jullie vragen: Is het geen tijd om je beloften te laten vallen? Wordt het geen tijd om de realiteit waarvan jullie denken dat die onveranderbaar is, te veranderen? Er is een nieuwe tijdgeest ontstaan. Die gaat over verandering. Dat laatste keer dat wij elkaar ontmoetten vertelden wij dat de rasterverandering snel zou zijn afgelopen. Wij gaven jullie enkele tijdramen over wanneer deze dingen zich zouden kunnen voordoen. Wij vertelden dat het niet zo heel ver weg in jullie lineaire tijd is dat dingen zich voor jullie gaan manifesteren.

Laat mij jullie dit vragen: Zijn er potentiële projecten van jullie die altijd leken te bestaan? Misschien krijgen jullie ze niet af. Stonden er blokkaden in de weg? Frustreerde het jullie? Heb ben jullie je handen ernaar uitgestrekt maar konden jullie die dingen waarvan je intuïtief wist dat zij door God waren beloofd niet aanraken? Onze tijd is niet jullie tijd. Wij hebben deze zin vaker gebruikt en wij gaan dat nu weer doen: Er zal een tijd komen waarop dingen voor jullie zullen versnellen en de manifestatie van waarom je hebt gevraagd, wat je verwachtte en waarvan werd verteld dat het van jou was zullen beginnen vorm te krijgen als je ze schept – alles in een sfeer van spirituele stabiliteit en toewijzing. Jullie zullen aan de nieuwe energie wennen en erop gaan bouwen. De Derde Taal zal over jullie komen en jullie zullen weten hoe het is om steeds een inter-dimensionale verbinding met Spirit te hebben, niet alleen maar tijdens meditatie.

Deze dingen zullen ingebakken blijven in jullie realiteit en jullie zullen erop kunnen bouwen. Het is moeilijk om een huis te bouwen op bewegende grond en wij zeggen dit jullie al tien jaar. De verandering van het raster zal tot bloei komen en zal stabiliseren. Dus wat jullie frustreert en blokkades opwerpt zijn wat wij spirituele smoesjes noemen die jullie tegenhouden om snel te bouwen, die jullie tegenhouden om op bewegende grond te bouwen. Wij horen jullie schreeuw van frustratie. Wij willen dit niet bagatelliseren maar wij willen jullie zeggen om de rest ervan in vreugde af te maken, geliefden, want er zal een tijd komen dat de toekomst NU is. De lezer is anders dan de luisteraar, de ogen zijn anders dan de oren en toch zijn jullie een familie.

Eenheid.

Wij geven jullie vandaag informatie waarbij onderliggend de liefde aanwezig is die Spirit heeft voor de familie die vandaag hier bijeengekomen is om te horen en te lezen. Wij geven jullie informatie over eenheid.

Dit is informatie die je moet horen, begrijpen en doorgeven. Sommigen zullen zeggen: “Lieve Kryon, jij hebt aangegeven dat wij een periode bereiken van eenheid maar overal om ons heen is er chaos. Wat kunnen wij voor eenheid doen? Waar is die?” Laat mij jullie enkele antwoorden geven. Ik ga ze in volgorde van belangrijkheid geven, te beginnen met de minst belangrijke.

Wij moeten beginnen met de definitie van het Nieuwe Jeruzalem. Hier is een zin die wij al heel vaak hebben gebruikt. Natuurlijk is het een metafoor maar een met de bedoeling om jullie het duidelijk te maken. Letterlijk zit het in het centrum van het einde van jullie tijdraam en het vertegenwoordigt het geslacht van de Joden.

Heel vaak hebben wij hun geslacht gebruikt in onze boodschappen en hebben wij gebruikt wat in hun geschiedenis gebeurde als metafoor voor het begin van de nieuwe Aarde. Wij hebben dat gedaan omdat het hun geslacht is dat heeft besloten om deel te zijn van het einde en van het begin. Het maakt ze niet specialer dan wie dan ook. Het is eenvoudig hun taak in het totaal van de aarde-energie en hoe wij de energie van de planeet meten..

Wij hebben jullie dit eerder gezegd: De metafoor over het Nieuwe Jeruzalem gaat niet over een stad. Wij hebben gesproken over de herbouw van de derde tempel. Dat gaat niet over een gebouw. Dit zijn metaforen over de Aarde. Het Nieuwe Jeruzalem is een metafoor over het potentieel voor deze Aarde om zichzelf te bewegen naar de completering van de oude energie – meevoelend dat alles van de oude tijdgeest van vechten en haat voor niets is.

Waar eonenlang vechten, veroveren en oorlog heersten heeft deze energie het potentieel in zich om die tijdgeest naar een einde te brengen. Het Nieuwe Jeruzalem is het uiteindelijke Jeruzalem.

Wij hebben het gehad over de derde herbouw van de tempel en de metafoor over het geslacht van de Joden maar begrijp dat het ook een metafoor is voor de mensheid – informatie die jullie nog niet helemaal begrijpen. Lemurie en Atlantis waren betrokken bij de metafoor van de energie van ‘Tempel nummer een”. Zij werden vernietigd. Sommigen hebben gedacht dat het mythen waren. Anderen voelden dat zij echt waren en weren vernietigd tijdens de zondvloed.

Inderdaad, dat laatste klopt. Continenten bewegen. Zij weren opgetild en dat nam jaren in beslag. Maatschappijen en culturen van meer dan 10.000 jaren oud gingen verloren. De eerste tempel van bewustzijn werd vernietigd. Dit is een metaforische tempel, niet de echte. Niet zo duidelijk, maar toch was er in de vroege jaren 1900 een andere kans voor de mensheid om omhoog te gaan…..een andere kans voor herbouw.

Bewustzijn begon toe te nemen en de Aarde voelde dat er een kans was om vooruit te gaan op een manier die er nog nooit was geweest. Maar de vrije keus ging – zoals het hoort – voor en het gebeurde niet. De keuze van enkelen beïnvloedde velen maar in plaats daarvan was er schaarste en oorlog, massavernietiging en dood. De tempel was neergehaald. Dat was nummer twee.

Een krachtige mensheid had dit kunnen veranderen maar jullie zaten nog niet in die positie. De weinigen hadden kracht en de velen waren veranderd. Nu zijn jullie bij de millennium-optilling. Laat mij vertellen wat het verschil is tussen nu en de vroege jaren 1900. Jullie hebben de energie van de planeet al op een grootse manier omhoog gebracht. Het gaat nu niet over het optillen van energie; het gaat om oplossingen. Op 11.11 gaven jullie toestemming voor de verhoging en nu gaat de energie omhoog. Opeens is er een massabewustzijn van deze planeet dat verlangt om de tempel te herbouwen.

De Derde Tempel die is gebouwd is dus een nieuw bewustzijn – de laatste tempel. Dit is het potentieel en daarom waren wij 12 jaar geleden zo opgewonden. Wij beantwoordden dat door het raster te verplaatsen. Wij wisten dat het twaalf jaar zou gaan duren en vertelden dat tegen jullie. Nu (2002) zitten jullie in het elfde jaar van de twaalf. Gebruik je wiskunde! Begrijpt iemand de zin: ‘Van de 2 naar de 3 gaan’? Het is een deel van het nieuwe scenario en als dit nieuwe bewustzijn is opgebouwd zal het raster daarop reageren en zal de metafoor kunnen worden uitgelegd.

Wat een tijd voor de mensheid! En als jullie de Derde Tempel gaan bouwen zal daar veel weerstand tegen zijn…….precies zoals wij dat jullie hebben gezegd. Maar deze keer kunnen de weinigen jullie vanwege de nieuwe tijdgeest niet zoals eerder in slavernij houden.

Religie – De grootste horde voor eenheid?

“Kryon, jij spreekt over eenheid. Wat gaan wij doen met religie? Er zijn mensen die zeggen dat dit het grote struikelblok is voor vrede, want het is de religie die zoveel oorlogen heeft veroorzaakt, de onenigheid tussen degenen die op verschillende manieren in God geloven. Er is geen tolerantie!” Echt? Dit is het minst belangrijk van allemaal! Laat mij jullie een paar concepten geven. In het begin wist Abraham – de vader van het monotheïsme – van EEN God. Hem was de informatie eerder gegeven. Hij vormde de stammen rondom de ene God en eerde die ook, begreep de schepping en bracht eer aan de ene God. Uit de rasters van de vallei van de Indus kwam de grote Hindoe-religie. Die ging erover dat alles een is. Zij eerden de ziel van de eenheid met alles. Er zullen mensen zijn die zeggen: “Ja, maar kijk wat er is gebeurd! Nu hebben zij vele goden.”

Wij zeggen jullie dit: Alle goden van de Hindoes zijn herinneringen aan de Ene. In hun proces worden velen de ene en wordt de ene velen. Het lijkt veel op wat Abraham geloofde over dat God alle dingen schiep. Uit diezelfde grootse energie verrees Lord Boeddha en hij verklaarde dat er een eenheid van alle dingen is – het stof waarop jullie lopen, de zon – alles wat je ziet en voelt is een. Het is God en het is Jij. En toen zei hij nog iets voordat hij overging en dat herinneren velen zich niet. Hij zei; “Wij willen dat jullie nooit een mens aanbidden. Ik benoem geen opvolger want wij zijn allen een.”

Het is net zoals bij de Hindoes en net zoals bij Abraham. Boeddha wist van de menselijke natuur en vroeg aan degenen die zijn lessen volgden om hun eigen centrum te vinden en niet bij een ander mens. De meester van liefde kwam en zei: “God is liefde.” Christus bracht de boodschap van de eenheid van de liefde van God. Hij gaf de mensen nieuwe informatie over hoe zij werden geëerd. Hij gaf de zaligheden. “Gezegend zijn de zachtmoedige want zij zullen de Aarde erven,” zei hij. En hier zitten jullie dan, zachtmoedige strijders.

Is dit misschien een profetie? Hij liet ook zien hoe je heling moet manifesteren en zelfs overvloed toen hij in zijn menselijk lichaam was. Hij leerde dat de eenheid van God in de kracht van de liefde zat. Mohammed sprak met een engel in een grot en die engel was Gabriel. Het is dezelfde engel die tegen Mozes in het brandende braambosje – de engel van communicatie. Ik weet dit want ik was erbij. Hij gaf Mohammed de informatie die hem hielp om de grote natie van de islam te creëren en de boodschap was: “Er is maar een God.”. En wat deed Mohammed met deze boodschap? Hij verenigde de stammen van de Arabieren. Zijn doel? Hen de vreugde en vrede te geven van de ene God van Israël!

Mohammed eerde Abraham. Wist je dat? Zoek het op en lees zijn woorden. Wist je dat de bidkleedjes in oorsprong richting Jeruzalem werden neergelegd? Wist je dat hij bij zijn ascensie Abraham en Christus raadpleegde? Het staat in zijn boek! En zo gingen de naties van de Islam verder met Abrahams visie en met de meester van liefde. En dat is de waarheid. Dat is hoe het allemaal begon. Mohammed ging voor eenheid. Hij stierf jong met zijn visie, gedood in zijn thuisstad door een familiestam die hij probeerde te verenigen.

Wij zeggen jullie dit: Het gaat niet om religie want het doel is overal hetzelfde zoals het is gegeven door de stichters van elke hoofdreligie op Aarde. Het kern is eenheid. De kern is wijsheid en de liefde voor God. Het is wat mensen met dit onderwerp allemaal hebben gedaan.

Politiek – Is eenheid mogelijk?

“Kryon, wat moeten wij doen met landen en met politiek? Wij komen daar nooit uit! Als wij eenheid op Aarde willen krijgen, hoe moeten wij dat dan voor elkaar krijgen?” Laat mij jullie dit vertellen. Jullie zijn allemaal in training. Wist je dat? De VS hebben net een ongebruikelijke verkiezingsstrijd achter de rug (2000). Het is een land dat gebaseerd is op “de meerderheid beslist” maar het heeft nu geen echte meerderheid. Had je dat in de gaten? Om iets in het congres te bereiken moeten velen meer dan ooit de brug der verschillen over – het gangpad, zoals zij dat noemen – en meedoen met de anderen die niet geloven zoals zij dat doen. Zij moeten dat dagelijks doen, zelfs bij kleine beslissingen van gouvernementele zaken. Tolerantie is de sleutel en zij hebben een situatie geschapen waarin zij tolerant moeten zijn. Dit land gaat nu door iets heen dat ‘oude bewustzijnsenergie’ is. Zal het wreken of zal het niet werken? Een zaak die al zeer oud is wordt weer getest. Noem het de laatste snik van het testen als je dat wilt. Zodoende zitten de VS nu in hun grootste leerperiode. Er heerst nog de energie van het oude concept van isolationisme. Is dat goed of niet? Hoeveel kunnen de VS met de rest van de wereld meedoen en hoeveel kan het zich daarvan afscheiden? Het is op zichzelf een diepgaand onderwerp.

Hoe lang geleden is het dat je schermutselingen en dood en vernietiging zag om handel? Een deel van de Aarde reageert op nieuwe concepten en zij reageren uit angst! Wat jullie nu in je eigen land (Canada) zien zijn beslissingen over een ander onderwerp van angst, ‘separatisme’ genaamd. Ook dat een laatste oprisping van een scenario dat voor jullie zal werken of niet. Jullie moeten daarover nadenken want het is een oude energie die niet ver in het nieuwe millennium kan worden meegenomen. Er moet een beslissing komen. Het kan in het NU niet blijven bestaan in de huidige vorm. Het vertegenwoordigt een totale houding die is gebaseerd op angst – de angst om een cultuur te verliezen, angst dat dit of dat zal gebeuren. Het komt niet overeen met de energie van medescheppen, van wijsheid of zelfs vredelievend samenleven.

Er moeten beslissingen worden genomen. Dingen kunnen niet hetzelfde blijven. Eer aan degenen die begrijpen dat er ingrijpende beslissingen te nemen zijn. De grootste verandering zal het oude naar het nieuwe zijn. Wij zeggen jullie dat degenen die hier in de stoelen zitten en degenen die dit lezen, deze veranderingen kunnen brengen. Het kan zo niet blijven! Het potentieel voor de meest diepgaande creatieve veranderingen komt in het jaar van de drie. (2001)

De grootste oplossing.

“Dus, Kryon, dat is het grootste eenheidsprobleem, nietwaar? De politiek?” Nee, dat is het niet. Het grootste probleem heeft niets te maken met politiek of religie. Wat is dus dat grootste probleem met betrekking tot eenheid op Aarde? Laat mij jullie een persoonlijke vraag stellen. Hoe ga jij om met jouw familie? Wij hebben dit al eens eerder gevraagd en wij doen dat opnieuw. Hoe ga jij om met jouw familie? Met wie wil jij niet meer spreken? Welke energie draag jij van binnen die niet geschikt is? Je weet waar ik het over heb, nietwaar? Wat wil jij niet loslaten dat jou scheidt van liefde? In welke energie blijf jij steeds maar weer hangen? Je zult geen eenheid in jouw eigen hart krijgen totdat dat oude energiecontract is ontbonden. Er zijn er twee nodig om een contract te schrijven. Soms ben jij dat met jij!

Negeer jij nog steeds jouw lichaam? Waarom? Je zou kunnen voelen dat dit een klein onderwerp is maar het kan ook jouw leven op Aarde bekorten…..een veel minder effectieve heler of lichtwerker van jou maken. Heb je daar wel eens over gedacht? Hoe zit het met de familie op het werk? Wat gebeurt daar allemaal? Ben je vreugdevol als je naar die werkplek van jou toegaat, omgeven door hen die je zelf nooit zou hebben uitgezocht om mee te werken? Jij denkt dat wat daar gebeurt een uitzondering is?

Hoe zit het met degenen thuis? Hoe zit het met jouw partnerschap? Nu komen wij bij de moeilijke delen, nietwaar? “Kryon, waarom vraag je dit? Wat heeft dat te maken met vrede op Aarde of de herbouw van de Derde Tempel?” Wat jullie voor de Aarde kunnen doen? Het klinkt te eenvoudig: Hoe zit het met de eenheid tussen jou en jou? Wij hebben dit inter-dimensionale onderwerp al eerder aangesneden in afgelopen Kryon-channelings. Wij zeiden jullie dat een deel van jullie aan de andere kant van de sluier is. Niet alles van jullie is hier. Ik wil jullie vertellen wie er een poosje geleden hier is binnengekomen en nu naast jullie zit. Waren jullie je bewust van een instroom van een gevoel van thuis in jullie ruimte? Was er iets heel speciaals? Wie was het? Jullie kwamen bij jullie zitten! De entiteit die voor jullie is gaan zitten is degene aan de andere kant van de sluier die ook jullie gezichten heeft. Hier is wat die entiteit jullie wil vragen, geliefde mensen: Hoe vaak glimlachen jullie als er niemand om je heen is? Weten jullie werkelijk wie er binnenin jullie zit? Laten jullie de dualiteit overwerken?

Hoe zou je die ui van dualiteit om je heen willen pellen en jouw spirituele kern laten zien? Lach je als je alleen bent? Is er vreugde als je alleen bent? Als het antwoord nee is heb je niet ontdekt wie daar is! Als hij echt wist van die kern, de eenheid, de engel van binnen, zul je er verbaasd over zijn dat het een kind is.! Engelen groeien nooit op, weet je. Zij zijn altijd op een leeftijd – jeugdig, vreugdevol, spelend, lachend en glimlachend. Dat is wie er van binnen zit. Dat is degene die eenheid kan scheppen op de planeet. Hoe zit dat met jou? Zul jij jezelf daar naartoe laten gaan en jezelf dat laten doen? Gezegend is de mens die begrijpt waar de engel zit – het bewustzijn van vreugde en huldiging.

Dit is de mens die eenheid op de planeet zal scheppen. Dit is de mens die samenwerkt met een nieuw rastersysteem, met de gereedschappen die de Derde Tempel van Bewustzijn kan bouwen, die het Nieuwe Jeruzalem op de planeet kan scheppen.

Met deze wetenschap zullen alle andere dingen op hun plaats vallen. Als JIJ samengaat met JIJ. Is dat het begin van het leggen van de hoeksteen van de laatste tempel. Het zal je ook klaarmaken voor de strijd tegen wat jullie tegenhoudt….angst, zorgen, of de laatste oprisping van de oude energie. Dit is de boodschap van Kryon en dit is het ook altijd geweest.

En zo is het.

Kryon