Kryon: De eindtijden herbezocht.

Kryon: De eindtijden herbezocht.

Doorgegeven via Lee Carroll / 12 augustus 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik ben meer dan dat, weten jullie? Voor degenen die kleuren kunnen zien zijn die hier ook. Zij kwamen hier snel omdat degenen die hier in de stoelen zitten hen hebben verwacht en ze ook willen zien. De groep zit aan jullie voeten. Zij komen hier vol liefde naartoe en ik ben meer dan Kryon van de magnetische dienst.

Ik ben een engel, net als jullie, die door een mens heen spreekt en jullie noemen dat channeling. Wij nodigen jullie uit om te voelen dat er in deze zaal een geheiligde energie is die verder gaat dan de som van het geheel. Sommigen van jullie zullen het niet alleen voelen maar het ook ervaren: jullie zullen het worden en jullie zullen anders weggaan dan dat jullie gekomen zijn. Als jullie deze energie ervaren zullen jullie langzaamaan weten dat deze boodschap echt is en misschien zullen jullie je afvragen wie God moet zijn? Achter de doctrines van de religies die jullie aanhangen en die jullie vreugde bezorgen en waar jullie van houden is er een grotere energie – een die jullie omvat op een veel grootsere manier dan jullie ooit hebben gedacht dat het waar kon zijn..

Mijn partner merkte op dat er in 1987 een energie kwam, de 11:11 energie – de Harmonische Convergentie. Hij sprak over die energie en over zijn drastische invloed op de planeet en allen die erop leven. In vrije keuze voelden de meesten van jullie het niet en sommigen wisten er zelfs niets vanaf. En het gebeurde zoals het moest want het was een van de potentiëlen, toekomsten en energieën die jullie niet makkelijk kunnen bereiken. Maar ik ga jullie dit vragen: Wat gebeurt er nu jullie dit weten? Verandert dat iets voor jullie?

Ik kijk naar deze groep en ik zal jullie dit zeggen. Ik ken jullie namen. Ik weet wie hier zijn. Het is voor mijn glorievol om hier te zijn! Ik ben degene die jullie gedag zei aan de andere kant van de sluier toen jullie hier kwamen. Ik zag die kleuren en hoe prachtig jullie waren bij die overgang. Met een niet-lineaire energie van communicatie sprak ik tegen jullie en zei: “Zijn jullie er klaar voor om dit te doen?” En jullie zeiden: “Ik ben er nooit meer klaar voor geweest. Ik ga naar een tijd vol beloften en ga een verschil maken.”

Ik ga jullie iets vertellen, mensen: Degenen die dit lezen en horen zijn degenen die de planeet zullen veranderen en naar de vibratie brengen die in 2012 wordt verwacht. Het is jullie uitgezette lijn. Het is jullie goddelijk doel in het leven binnen vrije keuze. Dat is waarom jullie zijn gekomen. Dat is waarom jullie deze woorden lezen op deze pagina. Ik zie degene die dit lezen ook al kunnen jullie dat niet. Jullie zitten vast in het tijdframe dat geschikt is voor wie jullie zijn. Ik zie de potentiëlen van degenen wier ogen op deze pagina zijn gericht en van degenen wier oren hiernaar luisteren op hun elektronische apparatuur.

Dus vraag ik ieder van jullie: Zien jullie jezelf als een strijder of als een licht? Kijken jullie naar jezelf als een spirituele vuurtoren of doen jullie maar wat, dag na dag? Zien jullie jezelf als een spiritueel persoon? Kan het zijn dat er een engel in jullie zit? Als jullie in de spiegel kijken, wat vertelt die jullie dan? Zien jullie alleen maar een mens die ouder wordt of zien jullie goddelijkheid? Zien jullie iets om van te houden? Wij houden ervan om de energieën binnen jullie DNA te activeren over de aanwezigheid van God in jullie. Laag 10 is de inter-dimensionale DNA-energie die geloof toestaat……een echte laag van energie binnen jullie die samenwerkt met jullie spirituele nieuwsgierigheid om de God in jullie te onthullen. Denk eraan hoe complex en prachtig dit is. Als jullie anders naar jezelf gaan kijken zullen jullie de goddelijkheid in jullie zien. Jullie zullen de meesters der eeuwen in jullie ogen zien. Dan zullen jullie weten dat wat ik hier kom doen correct en waar is en perfect getimed.

Alle informatie die ik jullie heb gegeven was om jullie in staat te stellen enige keus te hebben in geloof zodat jullie deze planeet vooruit kunnen sturen. Ik heb deze boodschap ook in augustus 2006 in Israël gebracht. Ik geef zelden een datum aan een boodschap want ik wil dat jullie weten waarom ik dit nu doe. Daar in Israël zijn mensen die bang zijn en zij zitten vast in de dualiteit. Zij maken zich zorgen omdat zij zeggen dat Israël de lont in het kruitvat kan zijn naar andere problemen. De mythologie van belangrijkste religies zal jullie vertellen dat er veel meer is dan zelfs dat. “Maak je er klaar voor.” zullen sommigen zeggen. “Er gaat een verandering op de planeet komen als Israël erbij betrokken is en de gelovigen snel zullen zijn verwijderd.” Voor velen gaat het dus om ontsnappen. Voor anderen is het angst. Voor nog anderen is het een signaal om de veldslag in te gaan.

Ik wil jullie herinneren aan wat ik jullie heb gezegd in 1989. Onthoud deze woorden want wij gaan het over de Joden hebben. “Zoals het de Joden vergaat, vergaat het de Aarde.” Ik sprak deze woorden en zij zijn nog steeds vol betekenis. Ik wilde dat jullie ze zouden onthouden en luisteren naar wat er nog meer komt want ik zal het nogmaals zeggen en een terugblik scheppen die jullie misschien een hint zal geven dat als er moeilijkheden in Israel zijn er inderdaad veranderingen zullen komen op Aarde.

“Zoals het de Joden vergaat, vergaat het de Aarde.” Wat gaan jullie doen met deze informatie? Gaan jullie angst hebben? Ik ga jullie daar zo enige vragen over stellen, maar ik wil even terugkijken. Dit is ook voor de Joden. Ja, er zijn Joden die dit lezen. Ja, er zijn Joden die dit horen. Laat mij jullie nog eens vertellen over jullie lijnen en laat mij enkele dingen uitleggen aan de rest van jullie die sommige misverstanden kunnen ophelderen. Ik zal het op zo’n manier doen als ik nog nooit heb gedaan, met meer duidelijkheid.

De Joden.

De Joden vormen geen ras. Antropologen zullen naar de Joodse samenleving kijken en zeggen dat het elk attribuut van een ras heeft maar het toch wetenschappelijk niet zo genoemd kan worden. Toch weten de antropologen en de sociologen dat er een attribuut is dat verschilt van elke samenleving die ooit heeft bestaan.

Intuïtief pikken zij dingen op uit de Akasha. Hier zijn de astrale regels: Er moet een kern zijn, een karmische groep die ligt op het kristallen raster van de planeet die nooit verandert. Die kan niet veranderen want het is het middelpunt. Dat betekent dat het de kern van de mensheid is. Dit zit niet in jullie wetenschap of in jullie mythologie maar het is zeer echt en het bewijs ervan ligt in de geschiedenis.

In dit speciale geval zijn de Joden het middelpunt. Zij komen op Aarde voor dit doel en zij werden “Gods uitverkoren volk” genoemd. En voordat jullie zeggen: “Waarom zij en geen anderen? Waarom worden zij uitgekozen in plaats van anderen die het meer verdienen?” Laat mij de zin afmaken. Zij zijn het “door God uitverkoren volk” om te lijden onder de energie van het middelpunt……om uit te zwermen over de planeet en overal te worden gehaat en opgejaagd. Waar zij ook gaan zullen anderen achter hen aanzitten om hen te vernietigen of om hen tot slaven te maken. Dat is hun doel omdat zij het middelpunt vasthouden van de menselijke Akasha, een krachtige positie van astraal belang.

Jullie hele geschiedenis zal dit aantonen. Er is geen andere groep die zo onophoudelijk is vervolgd voor vernietiging tijdens meer dan 4000 jaar. Intuïtief wisten de dictators, de meesters, de Ceasars het allemaal. Intuïtief zonden zij de Joden vernietigen, zelf voelden zij dat zij de kracht van de Akasha konden gebruiken. Zij zouden het doel worden! Zo gaat het ook vandaag de dag nog verder. Sommigen zullen zeggen: “Wel, dat is een interessant verhaal, Kryon, Heb je hiervoor enig bewijs?” Ik zeg tegen jullie, kijk gewoon naar jullie geschiedenis en vertel mij welk ander volk op deze manier is vervolgd door de hele geschiedenis heen. Vanaf slavernij bij de Egyptenaren naar uitroeiing door de Romeinen gaat het ook vandaag nog zo door. Vanaf de kortgeleden gebeurtenissen van de Nazi’s naar de huidige woordenstroom van Iran in het Midden Oosten, zij willen allemaal dit ‘ras’ weg of in slavernij hebben. Oh, zij hadden allemaal 3D-redenen maar het is meer dan toeval dat de Joden zijn vervolg waar zij ook waren. Hiervoor werden zij uitgekozen. Beginnen jullie het te begrijpen? Laat mij jullie nu de andere kant van dit verhaal vertellen.

Als wederdienst voor deze dienst als Jood, hebben zij een puur karmisch attribuut dat steeds als zij een nieuw leven binnengaan, zij weer als Jood komen. Hoe vinden jullie dit plan? Het klinkt oneerlijk, nietwaar? Maar het moet zo zijn. Als Joden in een niet-Joods leven komen zij nooit meer in het “ras’ van Juda. Het heeft nog een attribuut dat jullie op de planeet heel helder kunnen zien.

In plaats van door vele ervaringen heen te gaan zijn zij altijd als Jood teruggekomen totdat zij uit die cirkel stappen en zij niet meer terug kunnen. Eens een Jood, altijd een Jood, totdat zij uit die cirkel gaan. Het karmische attribuut is puur. Misschien is het in de huidige politiek niet correct om te zeggen, maar als jullie op Aarde rondkijken, kunnen jullie dan niet zien dat de Joden overal dingen leiden? Zij zijn op belangrijke plaatsen en lijken daar te blijven. Zij zijn de meesters van de winkels en de kapiteins van de industrie.

Zij begrijpen hoe de menselijke natuur werkt omdat zij daar eeuwenlang zijn geweest en het hebben gedaan. Zij hebben een voorsprong op de rest van jullie omdat hun ‘kruiken met ervaring’ helemaal vol zitten met het steeds maar weer op dezelfde fiets rijden en het nooit op een andere hoeven te leren. Maar zij moeten ervoor betalen. Dat is wie de Joden zijn.

Deze eindtijden.

Dit speelt in de eindtijden die wij in 1989 hebben voorspeld. Deze eindtijden zijn echt de begintijden. Hoeveel van jullie hebben de 11:11 gezien op de klok? Als jullie dat zien zegt deze energie dan ‘eindtijden’ tegen jullie? Is het een angstcijfer? 11 is in de numerologie: verlichting. Dus 11:11 is verdubbelde verlichting, als jullie het zo willen zeggen. Verlichting. Verlichting. Het is niet het einde van wat dan ook! Het is een belofte!

Er zijn er die zeggen dat dit de energie van verwijdering is. Dat is het niet! Het is verlichting. “Waarom zijn dingen nu dan zo slecht, Kryon? Waarom is er zoveel vechten? Waarom zijn er vijanden om ons heen die op onze hoofden uitzijn? En ik zeg jullie nogmaals, geliefden, dat dit precies is waar wij jullie 18 jaar geleden over vertelden, over deze veldslag. Dit is niet nieuw voor degenen die de boodschappen van Kryon hebben bestudeerd. Jullie naderen de “Brug der Zwaarden.”

Er zijn er die dit niet begrijpen en er bang voor zijn. Zij hebben zelfs angst om zich lichtwerkers te noemen. Ik zeg tegen deze lichtwerkers: Waren jullie echt ooit lichtwerkers of gaven jullie jezelf deze naam? Misschien is het tijd om jezelf te onderzoeken. Claimen jullie de chef te zijn terwijl jullie bang zijn om de keuken binnen te gaan, omdat het daar heet is? Claimen jullie de windmolen te zijn die elektriciteit opwekt, maar bang is voor de wind? En wat over de vuurtoren die bang is voor de storm? Die dingen bestaan niet. Tegenstrijdig, nietwaar? En als jij dat bent is het misschien tijd voor zelfonderzoek omdat je het kunt veranderen! Daarom breng ik deze boodschap. Wees niet bang voor de energie van deze tijden. Kijk naar deze dingen met de wijsheid van eeuwen en zeg: “Dit is wat wij hebben verwacht. Dit is goed voor deze tijden. Laten wij het nu temperen door licht te sturen. Laten wij er een korte veldslag van maken omdat er zoveel licht voorhanden is. Laten wij een verschil maken”

“Kryon, hoe kunnen wij dat in ‘s hemelsnaam doen als de grootste geesten van deze eeuw het proberen te doen en er moeilijkheden mee hebben? Er gebeurt niets. Het lijkt er zelfs op dat er nooit een oplossing komt. Het lijkt geen verschil te maken, hoe hard zij het ook proberen.” Als dat jullie realiteit en waarheid is, is het precies wat het zal zijn. Maar ik heb een ander scenario voor jullie om te overdenken: Jullie zenden de intelligentie van de kosmos door een spirituele lichtstraal. Jullie beklimmen de treden van jullie spirituele vuurtoren, doen het licht aan en zenden deze intelligentie van de kosmos naar die gebieden waar frustratie is en waar degenen die gefrustreerd zijn een gebied met licht zullen hebben dat dingen toont waar zij nog nooit aan gedacht hebben. Wat denken jullie hiervan? Wees degene die in de vuurtoren staat en zegt: “Ik heb geen idee hoe diepgaand dit licht is, maar ik kan de goddelijkheid ervan voelen. Ik zend boodschappen die zo goddelijk zijn dat de leiders van de Verenigde Naties en andere landen hierdoor hun weg kunnen zien. Wij zullen misschien niet in staat zijn om een terrorist op andere gedachten te brengen maar wij kunnen de rest van de Aarde op zo’n manier veranderen dat terrorisme niet langer meer mogelijk is. Dit licht is niet logisch maar het is de wijsheid van eeuwen. Het kan verder gaan dan alles wat mensen kunnen denken of doen. Het is goddelijk licht.”

Ik vertelde jullie jaren geleden over deze veldslag, nietwaar? De oude energie en de nieuwe zouden gaan botsen. Ik vertelde jullie over de spirituele woede. (Kryon boek 8) Op een dag waarop jullie het woord of de terminologie niet gebruikten deed ik dat wel. Ik vertelde dat die spirituele woede iets was dat jullie in deze tijden zouden zien, en hier is het dan!

Het is het woord van deze tijd. Het is de oude energie. Hoeveel van jullie hebben verwacht dat de veldslag van de eeuwen over God zou gaan? Als je dat deed, begrijp je de menselijke natuur heel goed. Deze eindveldslagen zullen nooit over land of olie gaan. Die dingen veranderen een eeuw niet. Maar een spirituele verschuiving wel!

Er zijn er die door willen gaan en zeggen: “In de naam van God moeten de Joden gaan.” Maar degenen die dit zeggen vertegenwoordigen de oude energie…..degene waar jullie mee in strijd zijn. Ik wil jullie herinneren aan diegenen die daarvoor hebben gekozen en met vrije keuze. Jullie kijken naar hen met zorg over wat er met hen kan gebeuren maar het is hun keuze om het te hebben gekozen en op deze manier te geloven. Het is hun keuze om te gaan met de energie die zij willen want er is meer dan genoeg keus om hen heen. Het is een onderdeel van de veldslag. Jullie kunnen het niet leuk vinden maar ga terug en lees wat er staat in Kryon boek 1. Ik vertelde jullie dat ongeveer een procent van jullie bevolking zou moeten overgaan. Als dat zo is, is dat een procent die voor deze reden hier zijn gekomen.

Begrijp dit, maar wees er niet bang voor. Later vertelde ik jullie dat dit potentieel drastisch werd veranderd. Door jullie vrije keuze lijkt het erop dat er veel minder mensen bij betrokken zullen zijn, maar er zullen nog steeds uitdaging en dood zijn. De meesten zien en begrijpen dit over degenen die hier op een zeer hoog niveau voor kozen.

De potentiëlen voor de toekomst.

Nu geef ik jullie nog een stelling: 2007 lijkt een centraal jaar te worden en 2008 zal er een zijn dat massieve verandering brengt. Het is ook een verkiezingsjaar voor de Verenigde Staten. 2008 is een 10-jaar en vertegenwoordigt een 1 de numerologie. Het betekent: nieuw begin. 2007 is een 9-jaar – completering van sommige oude patronen zal zich voordoen.

Dit alles is onderdeel van wat wij zien komen door de energie van jullie eigen makelij, maar dit zal niet worden bereikt door degenen die hard de andere kant op rennen. Het gaat niet bereikt worden door degenen die bang zijn om hun licht te tonen en ook niet door chefs die nooit een maaltijd koken. Integendeel, het gaat bereikt worden door degenen die tegemoet treden en zeggen: “Vertel mij wat er aan de hand is. Ik wil weten waar ik mijn licht naartoe moet sturen.” Dat zijn degenen die er tijd voor vrijmaken, drie minuten, vijf minuten, 10 minuten, om te zeggen: “Ik weet niet precies hoe het helpt maar ik weet intuïtief dat het iets doet. Ik zal mijn vrienden bijeen roepen om te bidden voor onze leiders.”

Deze vuurtorens sturen feitelijk intelligente kosmische energie naar plaatsen waar dit hard nodig is. Het is energie die weet wat het moet doen. Het is energie die samenwerkt met de menselijke geest en de zielen en hen omhoog helpt. Het is wijze, gebalanceerde energie en het is de echte munitie in deze speciale veldslag.

Vele jaren geleden vertelden wij jullie over de veldslag en nu begint die inderdaad! Wij gaven jullie vele malen in de laatste drie jaren een zin: Vuurtorens werden nooit gebouwd op veilige plaatsen! Zijn jullie het hiermee eens?

Willen jullie een vuurtoren zijn? Jullie zouden hier in deze grootse stad (Toronto) een vuurtoren kunnen zijn. Toch zeggen sommigen: “Wel, het lijkt erop dat het hier niet zo’n gevaarlijke plaats is. Hoe kan een vuurtoren hier in een veldslag zitten?” Ik zal jullie vertellen waar het gevaar loert: Het is als jullie je licht ontsteken en allen die donker zijn op de planeet het zien. Op een bepaald niveau worden jullie een doel. Jullie laten jezelf zien, nietwaar? Jullie laten jezelf aan de buren zien, nietwaar? Jullie laten zien waar jullie voor staan, nietwaar? Als jullie het licht ontsteken zijn jullie niet langer onzichtbaar, nietwaar? Zijn jullie daar klaar voor? Wat gaat jullie familie zeggen? Wat gaan de collega’s om jullie heen zeggen? Laat mij jullie wat advies geven. Jullie hoeven nooit te evangeliseren, nooit. Alles wat jullie hoeven te zeggen aan degenen die erom vragen is: “Ik geloof in het gebed. Wie wil er met mij bidden? Mensen die geloven in de liefde van God hebben allemaal een licht! Wisten jullie dat? Jullie hoeven Kryon niet te noemen en jullie hoeven niets te zeggen over de nieuwe tijd of over welk religieus ding dan ook.

Alles wat jullie hoeven te zeggen is: ”Wie wil er met mij bidden?”Misschien komen er een paar vrijwilligers en zal het licht sterker worden. Zij kunnen Hindoe of Moslim zijn. Stoort dat jullie?

De religieuzen – Zijn jullie daar?

Ik ga dit nu opdragen aan de lezers, de Aarde, aan iedereen die het wil horen. Lieve Hindoe, wat zegt jouw doctrine dat je nu moet doen? Wat is jou geleerd waarvan jij nu voelt dat waar is in jou? Degenen die Hindoe-meesters op Aarde zijn; wat is het dat jullie ouders je hebben geleerd over wat nu gepast is op de planeet? Wat zouden jullie met deze energie moeten doen? Kunnen jullie voelen dat er iets gebeurt? Werken jullie ermee? Is jullie verteld dat jullie hoe dan ook een deel zijn van de energie van de Aarde? Hindoe, laat mij jou dit vragen: Wie ben jij deze keer en waarom ben jij hier? Wat is het dat de opeenhoping van levens jullie heeft gebracht dat de Aarde nu kan helpen?

Boeddhist, wat is jou geleerd te doen? Ben jij echt een deel van alles? Is er werkelijk een Eenheid die alles betreft wat er is? Als dat zo is, zet het jou in het middelpunt van de uitdaging, nietwaar? Kun jij niet zien hoe je anderen kunt beïnvloeden door de energie die jij opwekt? Ga dus zitten en wek die energie op want jullie zijn krachtig, mijn vriend. Jullie zijn een vredelievend persoon in het midden van de storm en jullie vibratie is belangrijk op deze planeet.

Jood, wat is jou verteld dat je daaraan kunt doen? Jullie zijn aan het overleven, zoals het altijd is geweest. Jullie huiveren van angst, maar jullie zijn niet allemaal in Israël. Wat kun jij doen? Geloof jij in bidden? Van alle verhalen uit de geschiedenis zijn die van jullie het meest bekend. Jullie hebben de wonderen van God gezien. Herinner jij je hoe jullie uit Egypte zijn gevlucht? Die dingen zijn echt gebeurd. Jullie werden door de hemel gevoed. Is zoiets geen wonder? Kan dat nog eens gebeuren, maar deze keer op een manier die de hele planeet ervan voorziet? Wat zegt jouw geloof hierover? Is er een limiet?

Jood, wist jij dat jullie stamboom op deze manier werd opgezet zodat op een dag deze puzzels opgelost kunnen worden? Jullie zijn een deel van de oplossing, niet het probleem. Jullie zijn het kern-karmische ras, de beschaving die het verschil kan maken en kan helpen de katalysator te zijn voor vrede op Aarde. Huiver je met die kennis nog steeds van angst? Er is geen oplossing. Die is er nooit geweest. Het gaat eeuwig duren. De problemen zijn onoplosbaar.” Ben jij dat? Welke van de twee gaat het worden, Jood? Kijk terug naar de woorden van jullie meester-profeet Elia. Kijk naar waar een mens toe in staat is. Kijk naar de wijsheid van jouw afstamming en richt jouw ogen op Jeruzalem. Temper jouw angst want die strookt niet met jouw grootsheid en toch is dit jouw hoofdonderwerp,

Christen, wat ga jij doen? Wat is jou geleerd? Hoe zit het met het licht van de meester, Christus? Wat heeft hij gezegd? Is jou geleerd dat de dingen kunnen veranderen door het gebed? Was er niet iets over ‘bergen verzetten?’ Het antwoord is ja. Is het niet zo dat een deel van alles wat jou is geleerd, begint en eindigt met een gebed? Ga naar huis en bid je daar voor het eten en voordat je gaat slapen?

Waar gaat dit allemaal om? Ik zal het jullie zeggen. Dit is communicatie met God. Die is krachtig en jullie zijn eraan toe. Doe mee met de Hindoe, de Boeddhist en de Jood en zend dat licht naar die plaatsen die dat nodig hebben. Nu is het de tijd daarvoor. Jullie zijn een deel van die kwestie – een diepgaand deel – een prachtig deel. Jullie licht is zo groots.

Moslim, jij houdt van de Profeet, nietwaar? Goed, laat mij jou meenemen naar de grot. Ik zal jou iets geven om over na te denken. Jij bidt net zoveel als ieder ander op Aarde en doet dit op een geregelde basis. Jij gelooft in het gebed. Waarom ga je dan niet beginnen dat op verschillende manieren te doen? Het zal totaal niet in strijd zijn met wat jou is geleerd want jij gaat bidden voor vrede op Aarde. De Profeet Mohammed ontmoette de engel in de grot en ik wil dat jij je herinnert wat daarover is opgeschreven en wat de engel tegen hem zei: “Ga heen, en verenig de stammen van Arabië en geef hen de God van Israël.” Dit is de waarheid! Kijk naar waar jouw bid-kleedje naartoe is gericht want het was eerst op Jeruzalem gericht voordat dat in Mekka werd veranderd om politieke redenen. Kijk hiernaar. Kijk naar de kerninformatie en de schoonheid van de eenheid die de Profeet jou vroeg te hebben……niet alleen met de Arabieren. Wat jij kunt doen? Je kunt bidden! Jij bent krachtig. Een miljard sterk ben jij. Jij bent een deel van de oplossing. Oh, er zijn anderen die ik niet heb genoemd en ik nodig jullie uit om ook jullie naam op de lijst te zetten. Maar ik bedoelde de meerderheid van de religieuze geloven op Aarde.

Tijd om het verschil te maken.

Dus, hoe denken jullie over God? Denken jullie dat je een verschil kan maken of niet? Denken jullie dat God de dingen om je heen beïnvloedt om jullie leven miserabel te maken? Sommigen denken dat! Wel, als jij een lezer van deze boodschap bent of een luisteraar die hier in de zaal aanwezig is, nodig ik jou uit om de liefde te voelen die wij voor jou hebben……voor jullie allemaal! Wij wisten dat jullie hier zouden komen om te luisteren, te zien en te ervaren. Het is een prachtige tijd want het is hier een kostbare tijd.

Ik ga jullie vertellen wat een lichtwerker werkelijk is. Laat mij nogmaals een beeld schilderen van de lichtwerker op deze planeet. Stel het je samen met mij voor: Daar staat zij, daar staat hij. Oh, kijk naar hen. Zij lijken niet op reusachtige spirituele wezens, niet? Zij lijken gewoon en gemiddeld, maar als je naar binnen gaat zul je dingen vinden die alle meesters hadden. Deze lichtwerkers zijn in balans. Dat is het eerste wat je kunt zien; zij zijn in balans. Zij zijn zo in balans dat jullie graag bij hen willen zijn. Hebben jullie ooit iemand ontmoet waar jullie gewoon bij wilden zijn? Jullie willen gewoon met hen samen lopen. Het komt omdat zij jullie niet veroordelen: jullie zijn prachtig van binnen en zij luisteren als jullie spreken. Zij zeggen dingen die gepast zijn en wijs. Zij veroordelen niemand en lachen niemand uit. Er is geen drama om hen heen. Er is een straling die jullie kunnen voelen. Er is vreugde. Dat is een lichtwerker en dat kwam niet vanzelf, het is niet natuurlijk in jullie bezige maatschappij en er is geactiveerd DNA voor nodig. Dat is een andere benaming voor ‘een mens die spiritueel aan zichzelf werkt.’

Er is een vibratie vanuit de lichtwerker die het kristallijnen raster raakt. Zij weten alles over de Akashakroniek op een intuïtief niveau en gebruiken dit regelmatig. Dit is een mens in balans! Zij zijn in staat gebleken om de dualiteit op te lossen. Dualiteit is de puzzel, nietwaar?Jullie hebben vrije keuze maar jullie hebben de gezichtsuitdrukking van een engel. Wat gaan jullie daarmee doen? Jullie zijn op Aarde geplaatst waar het donkerste donker en het helderste licht om jullie heen werken. Hoe gaan jullie je ziel daar doorheen navigeren? Het is een conditie waar jullie voor het leven inzitten. Dat is de dualiteit. Dat is het stuk duister dat jullie opjaagt. Het is het bewustzijn waar jullie allemaal grappen over maken en dat ervoor zorgt dat jullie dingen doen. Voor de lichtwerker is het een opgeloste zaak. Zij zijn in balans. Zij zijn gecentreerd. Dat is een lichtwerker.

Zij staan rechtop, zelfs als zij lichamelijk niet groot zijn. Hun gezichtsuitdrukking lijkt groter dan hij is ; dat is de lichtwerker. Zij kijken naar jullie met ogen vol compassie. Zij geven om jullie, wie je ook bent en wat je ook bent of waar je ook bent geweest. Dat is de lichtwerker. Misschien klinkt dit als een echo van sommige meesters die jullie hebben gevolgd? Klinkt het als Boeddha of Christus, klinkt het misschien als de Profeet Mohammed? Wel, dat zou wel moeten omdat het allemaal attributen zijn van de meesters van de planeet.

Binnen jullie DNA is er meesterschap dat erop wacht om compleet te worden. De spirituele vuurtoren is intuïtief; zij weten wanneer zij moeten spreken. Zij zeggen geen ongepaste dingen. Zij zijn intuïtief genoeg om te weten wanneer zij moeten bidden en voor wie. Zij kunnen iemand aankijken en weten of die de waarheid spreekt. Er is geen oordeel in dit alles maar zij gebruiken het liever om door hun eigen leven heen te navigeren en zij zijn niet anders dan jullie. Hun levens zijn net als die van jullie. Op een dag kunnen zij de was doen en op een andere dag sturen zij diepgaand licht naar het Midden Oosten. Maar zij zijn spirituele vuurtorens en zij weten hoe zij het beide moeten doen met dezelfde goddelijke benadering. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Kunnen jullie het gewone vieren? Kunnen jullie licht sturen naar de leiders van jullie land als jullie de afwas doen? Een lichtwerker kan dat.

Een lichtwerker is iemand die het licht ontsteekt en de trappen van de vuurtoren beklimt als de storm nadert. Jullie weten hoe zij dingen in balans kunnen brengen. Zij weten wat zij moeten doen met donkere energie. Velen zeggen: “Kryon, wat kan ik doen met het duister in mijn leven?” De lichtwerker weet wat hij ermee moet doen. Lang geleden stopten zij het in hun rugzak. Er is geen depressie meer en er zijn geen zorgen meer. Woede? Nee. Tegen de menselijke natuur in is de lichtwerker zeer langzaam met woede en wijs in zijn antwoord. Zij kijken anders tegen het leven aan. Net als de meesters uit oude tijden dat deden……zelfs als zij de afwas doen.

Jullie zouden kunnen zeggen: “Dat is moeilijk, Kryon. Wie zijn die mensen? “ Zij zijn hier. Er is lezen en er is luisteren. Zij zijn in de zaal. Het zal jullie verbazen hoe zij eruit zien en hoe oud en hoe jong zij zijn, maar zij zijn hier in deze zaal in verschillende stadia van training en actie. Zij zijn als de strijders die trainen en trainen om onderdeel te worden van een perfect leger. Zij dragen hun zwaarden niet om te doden maar voor de viering van de ‘Brug der Zwaarden,’ Wij zullen hier weer over spreken. De ‘Brug der Zwaarden’ is een onderdeel van de uiteindelijke veldslag. Inderdaad, wij spreken in metaforen maar het is het enige plaatje dat wij jullie kunnen geven en dat is, dat deze veldslag de oplossing zal bieden. Lichtwerkers dragen allemaal zwaarden. Zij zullen hoog gehouden worden als bij degenen die hun slachtoffers onder hen hadden liggen. En wie zijn deze overwinnaars? De beschaving die Aarde wordt genoemd en het Nieuwe Jeruzalem, dat is wie zij zijn.

Verwarmt het jullie hart om te weten dat jullie hier allemaal onderdeel van zijn? Luister, lezer. Wat ga jij doen als je het boek neerlegt? Geef jij God 30 seconden? Geef jij God wat tijd? Vrede? Geen telefoon? Geen televisie of radio? Alleen maar 30 seconden. Zou je nu ook durven zeggen: Ik Ben die Ik Ben en de goddelijkheid in mij zal een verschil op deze planeet maken.

Ik voel de waarheid als ik die hoor of lees. Zelfs mijn kleine succesjes zullen een energie scheppen die groter is dan ik mij kan voorstellen, in samenwerking met anderen, om vrede op Aarde te scheppen. Hoe vinden jullie dat?

Wat denken jullie ervan om het meteen in deze bijeenkomst te doen? Oh, er zijn er vandaag zoveel bij betrokken. Jullie denken dat het alleen Kryon is en jullie in een handelingbijeenkomst zitten en dat dit alles is? Jullie hebben geen idee wat er nog meer gebeurt. Wat denken jullie over de lezers die hier zijn? Zij zijn nu bij jullie – vraag het ze! Zodoende vraag ik jullie met hen mee te doen. Zelfs als zij uit de maat lopen met jullie tijd en ik wil dat jullie hun healing vieren want dat gebeurt bij sommigen terwijl zij dit lezen. Zij zijn heel belangrijk want zij zijn met veel meer dan jullie die hier in de zaal aanwezig zijn. Zij hebben epiphanie (goddelijke openbaring), healing en onthulling, net als jullie. Ben jij misschien een van hen?

“Kryon, waarom praat jij zoveel over healing?” Ik zal jullie dit zeggen. Dat komt omdat de lichtwerker veel beter zijn werk van het scheppen van wit licht kan doen met een lichaam dat in balans is met gezondheid en wijsheid. Daarom. Wij willen dat jullie lang op Aarde blijven. Niet iedereen in deze zaal denkt dat dit zo zal zijn. Ik weet wie hier zijn. Ik weet wat er mis is met jullie. Hoe willen jullie dat het verandert? Dit zijn de tijden daarvoor met de engelengroep die om jullie heen komt als jullie besluiten om zoiets als dit te gaan doen, of er later over lezen.

Wij gaan vertrekken. De boodschap is gebracht en het is een waardevolle. Mijn partner reageert. (Lee wordt treurig). Altijd als wij zeggen dat wij geen vertrekken geef ik hem het gevoel dat wij hebben. Oh, ja, er zijn inderdaad emoties aan de andere kant van de sluier – diepgaande – meestal over liefde. Hij reageert altijd als wij zeggen dat wij gaan vertrekken. Hij weet niet hoe vaak wij dit gaan doen. Net als jullie leeft hij zijn leven dag voor dag maar hij voelt het diepgaand als wij zeggen dat wij gaan vertrekken. Hij voelt de band die wij voelen met de mensen waartegen wij hebben gesproken.

De lezers, de luisteraars en al degenen die een moment nemen om naar deze dingen te kijken worden betrokken bij deze zegening: Gezegend zijn de mensen die hun doel voor zelfverbetering hebben gesteld……om meer te weten over het vibrationele niveau waarop zij zich in de kosmos bevinden. Ga hier niet vandaan met vragen over hoe deze dingen gedaan moeten worden. Doe het gewoon. Ga voor Spirit zitten en stel de vraag: “God, vertel mij wat ik moet weten.” En verwacht dan dat de antwoorden naar voren zullen komen met een kosmische intelligentie die daar is. Noem het zoals je wilt. Jullie hoeven er alleen mee te beginnen en de rest zal worden toegevoegd door God terwijl jullie de treden beklimmen van de trap van jullie geheiligde reis.

Dat is altijd de boodschap van Kryon geweest. Al die jaren zijn wij naar jullie gekomen met een reden. Jullie hebben goddelijkheid van binnen, jullie hebben zelfbepaling die diepgaand is. Jullie hebben de mogelijkheid om het onoplosbare in jullie leven op te lossen. Relatieproblemen, problemen op het werk…..jullie kunnen je er volkomen van distantiëren. Jullie hoeven nooit meer zorgen te ervaren. Jullie kunnen een zeer rustig persoon worden. Al die dingen zijn van jullie, net zoals de meesters zeiden. Meesterschap is wat wij jullie leren.

Het magnetische raster staat voor jaren op zijn plaats. Nu zitten jullie in het heetst van de strijd. Wij zijn, zoals altijd, hier om jullie hand vast te houden, jullie voeten te wassen, diepgaande dingen te leren over hoe waardevol jullie zijn en hoe prachtig het leven is. Claim het iedere dag. Kijk in de spiegel en bevestig jullie waarheid: Ik Ben die Ik Ben. Maak van elke dag in je leven er een die gevuld is met licht. Ban de dingen uit die niet in een leven met licht thuishoren en claim jullie kracht, engelen.

Wij pakken de schalen op die wij hebben gebruikt om jullie de voeten te wassen en wij verlaten deze plaats tot de volgende keer. Het is een diepgaande plek, een heerlijke plek, gevuld met heiligheid. Gezegend zijn jullie die deze woorden hebben gehoord en gelezen.

En zo is het.

Kryon