Kryon: De geschiedenis van de mensheid.

Kryon: De geschiedenis van de mensheid.

Doorgegeven via Lee Carroll Augustus / September 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik geef mijn partner een glimp van wat ik hem vraag te doen en het maakt hem zenuwachtig. Als wij deze dingen gaan doen, deze nieuwe informatie, heb ik hem door energie laten zien hoe belangrijk het is om accuraat te zijn. Dit is een unieke situatie want jullie gaan nu over de oceaan, zijn onderweg en drijven op de Aarde. Dit is niet verbonden met de energie die jullie doorgaans meemaken en daardoor geeft het een zienswijze die groter is, meer weerspiegelt, zowel bij de verzender als bij de ontvanger. Daarom willen wij in deze tijd informatie geven die nog nooit eerder is verstrekt.

In deze en de volgende momenten wil ik jullie informatie geven over de geschiedenis van de Aarde vanaf het begin van de mensheid. Ik zal jullie de chronologie onthullen van hoe het allemaal is gebeurd. Wij hebben de laatste jaren al stukjes hiervan verteld maar dit zal de eerste keer zijn dat wij het hebben samengevoegd. Daarenboven zullen wij jullie bovennatuurlijke informatie geven.

Het basisplan van de Aarde is intuïtief en zit binnenin ieder van jullie. Wij hebben dit al negentien jaar verteld. Toch hebben wij nooit de lengte van deze aardse reis onthuld. Hoelang zullen er mensen op deze planeet zijn? Hoe is het begonnen? Wat was om te beginnen het plan? Waar zijn jullie nu binnen deze tijdlijn? Hoe werd het uitgevoerd? Wat was de vrije keuze van de mens die de geschiedenis veranderde? Ik zal het over veel hiervan met jullie hebben.

Lieve mensen, hoewel dit als geschiedenis en aardrijkskunde mag klinken zitten de engelen in deze zaal bij jullie en geven jullie het grote nieuws over wie jullie zijn. Als jullie niet in deze dingen zijn geïnteresseerd is het misschien voldoende dat jullie de voeten worden gewassen? Misschien. Zou dat goed genoeg voor jullie zijn?

Wij spreken met jullie in de derde taal, ondanks de talen die hier in 3D worden gesproken. (Engels en Spaans) Wij noemen de communicaties een ‘derde taal’ want het cijfer 3 is een katalysator. Andere dingen worden jullie via de 3D talen gebracht en zij gaan naar het hart. Zij gaan naar de cellulaire structuren. Terwijl jullie hier zitten kunnen er dingen in jullie veranderen als jullie daarvoor toestemming geven en ervoor openstaan.

Geschiedenis van de mensheid op de planeet Aarde.

De Aarde is heel oud, maar de mensheid niet. Er is een zeer lange en betrokken biologische reis geweest en velen hebben dit evolutie genoemd. Inderdaad is de biologie van de Aarde erbij betrokken en dat is de heilige weg die God heeft gekozen om het te ontwikkelen. Het is niet in tegenstelling met alles maar het beperkte denken van vele mensen zou willen dat het niet zo was gegaan.

Laat mij jullie meenemen naar nog niet zo lang geleden, zoals ik dat zie, zoals de rotsen dat zien. Laat mij jullie een beeld schetsen van de planeet. Ik geef mijn partner veel te zien, vele feiten en er kunnen pauzen zijn als hij dit doorgeeft. Deze dingen zullen worden opgeschreven en gezien worden door duizenden mensen.

Honderdduizend jaar geleden was het begin van wat jullie de verlichte mens noemen. Dat is alles – maar 100.000 jaar. Oh, er was lang daarvoor al menselijke ontwikkeling maar de mens had geen spirituele uitrusting, zou je kunnen zeggen, binnen het DNA. Het was gewoon biologie. Jullie antropologen zullen jullie vertellen over de leeftijd van de mensen. Zij zullen vele dingen opgraven en jullie vele verhalen vertellen over hoe oud de mensheid kan zijn. Dat zijn gewoon biologisch ontwikkelde schepselen die nog geen deel uitmaakten van het scenario waarbij engelwezens deel uitmaken van het DNA.

Over het verhaal dat ik ga vertellen heb ik al vaker een hint gegeven maar laat mij eerst het beeld schetsen: Er was toen veel biologie bij betrokken. Er waren zo’n 20 soorten mensen die samen bestonden en jullie antropologen hebben vele daarvan geïdentificeerd. Zij waren allemaal heel verschillend, weet je? Sommige hadden anders gevormde hoofden en sommige hadden zelfs een staart. Zo’n 20 soorten bestonden samen. Dat is een feit van de normale evolutie van de Aarde want als je naar een gewoon zoogdier kijkt is daar ook veel variëteit. Dat is de manier waarop de natuur werkt en het werkte goed, zelfs 100.000 jaar geleden.

Twintig soorten mensen waren in ontwikkeling. Er waren verscheidene plaatsen waarop de ontwikkeling sneller ging dan op andere en jullie antropologen weten daarvan. Het begon niet op maar een plaats op de planeet. Zij waren op plaatsen die jullie West Europa noemen, in het Midden Oosten en op een andere, ongebruikelijke plaats – het midden van de Stille Oceaan. Ik zal het aanstonds uitleggen. De evolutie schiep langzaamaan vele soorten mensen, net zoals de natuur dat bij alles doet.

Toen werd de planeet geraakt door een ontwerp – een goddelijk ontwerp.

Door goddelijk ontwerp werd de planeet op een kwantummanier bezocht door verlichte wezens die geen engelen waren. Het is moeilijk te beschrijven hoe zoiets ging, maar het was zo. Luister, er is overvloedig leven in dit universum en een deeltje daarvan zit in lessen zoals jullie en ander leven weer niet. Er zijn biologische schepselen die leven op een planeet zoals jullie, met een atmosfeer zoals bij jullie, maar waar geen oorlog heerst.

Zij leefden in een kwantumstaat, in overeenstemming over waarom zij daar zijn. Zij vertegenwoordigen samenlevingen die twee keer zo oud zijn als op de Aarde. De mensheid en zulke verlichte samenlevingen bestonden toen en zo is het heden ten dage nog. Het is lichtjaren bij jullie vandaan en toch konden jullie gemakkelijk door hen bezocht worden. Zij kwamen naar deze planeet om de zaden van heiligheid in jullie DNA te planten. Zij kwamen met toestemming, door ontwerp, en binnen de overeenstemming van alle engelwezens in het universum. Het was geen toeval en het was geen deel van een veroveringsplan. Het was liefdewerk.

Ik heb het over de Pleiadiers en er is al veel over hen gezegd. Als jullie over deze dingen spreken waarbij er een wezen komt dat een hele planeet aanraakt, zouden er mensen zijn die zeggen: “Dat moet wel ongepast zijn, dat moet duivels zijn, het moet verkeerd zijn.” Dat was het niet. Er is veel verkeerde informatie over de Pleiadiers. Laat mij jullie zeggen dat als jullie hen nu zouden kunnen zien, zij veel op jullie lijken. Zij noemen jullie broers en zusters en als jullie een voorbeeld van hun cellulaire structuur zouden zien, zou ook die heel veel op die van jullie lijken. Zij hebben de zaden van verlichting van het menselijk ras en zij hebben wijsheid en liefde voor de Aarde, want jullie zijn hun zaden.

Wat zij deze planeet gaven is moeilijk te beschrijven in een driedimensionale verhandeling. Door het gebruik van geschenken in een kwantumstaat met alles voegden zij bij de mensheid op de planeet twee extra lagen toe aan het DNA. Het gebeurde allemaal tegelijk bij maar een mensensoort van de 20, de soort die jullie nu zijn. Er was maar een soort geschikt om dit geschenk te ontvangen.

Vraag jullie antropologen er maar eens naar. Oh, vraag hen niet naar de Pleiadiers! Vraag hen in plaats daarvan wat er 100.000 jaar geleden met de mensen gebeurde. Zij zullen jullie vertellen dat tegen alle natuurlijke orde in zich maar een soort ontwikkelde op Aarde. Hoe zit het met de andere 19? Zij stierven langzaam uit omdat zij niet in staat waren om te wedijveren met degenen met het nieuwe DNA. Dit gaat tegen de natuurlijke gang van zaken in en dit zou de wenkbrauwen moeten fronsen van degenen die kijken naar natuurlijke selectie. Dit is dus iets om notie van te nemen en het is een bewijs van wat ik jullie vertel.

Dit wordt het verhaal van de schepping in vele mythologieën op de planeet. Omdat het zo snel en zo kort geleden gebeurde in de geschiedenis van de Aarde geeft dat het gevoel dat het allemaal ineens gebeurde en er niets bij betrokken was om het te laten gebeuren. Hieruit volgde de gedachte van velen dat er helemaal geen evolutie bij betrokken was en dat God de mensen in een ogenblik schiep. Zie je? Er is een zaadje van waarheid in alle dingen maar het wordt vaak geplaatst in een 3D-doos om het makkelijker uit te leggen.

Een prachtige tuin, verleiding die goed en kwaad vertegenwoordigt – dat is inderdaad dichtbij de bovennatuurlijke blik van wat er was gebeurd toen de ene groep mensen hun twee nieuwe bewustzijnslagen ontvingen. Opeens begonnen zij te handelen vanuit het principe van dualiteit, het bewustzijn van licht en donker.

De twee extra lagen waren er voor de test van de Aarde die de enige planeet van zijn tijd zou zijn met vrije keuze. Een laag zou ook de Akashakroniek omvatten, de bewaarplaats van gegevens over alle engelzielen die zouden komen en gaan in een menselijk lichaam. De mensheid begon spiritueel te worden – niet ineens, maar heel, heel langzaam in de komende 50.000 jaar. Engelen begonnen het proces van komen naar en gaan van de planeet en maakten daarbij gebruik van het menselijk lichaam als het voertuig om deze test van de Aarde te scheppen. Toen pas begon de mens te worden wat jullie nu zijn. Het betekent dat de echte verlichte mensheid pas ongeveer 50.000 jaar geleden ontstond – en dat is echt heel nieuw voor jullie!

De Aarde zag er toen heel anders uit dus wil ik jullie nu meenemen naar zo’n 40.000 jaar geleden. Er is een grote beschaving op de planeet en die was er in basisvorm al meer dan 5.000 jaar geweest. Het was de meest grootse samenleving die de planeet ooit had gezien – niet groot in aantal maar in bewustzijn. Het was niet iets wat jullie later zouden overtreffen want het was onderdeel van het plan voor de mensheid. Het was de Lemurische beschaving. Ik heb nooit verteld hoelang die heeft bestaan dus zal ik dat nu doen. Wat zouden jullie denken van een gemeenschap die meer dan 20.000 jaar bestond? Zij leefden in vrede. Het zou nietig lijken, nietwaar, om iets wat jullie kennen daarmee te vergelijken. Niets wat jullie kennen komt daarbij in de buurt.

Wetenschappers zeggen: “Dat is onmogelijk. Er waren zolang geleden geen beschavingen.” Inderdaad, er is geen bewijs, en dat, mijn lieve mensen, heeft duidelijk een bedoeling want de planeet heeft het heel goed gedaan door de markeerpunten van de mensheid uit te wissen. Kijk eens waar jullie vandaag naar kijken want jullie kunnen niets vinden dat ouder is dan 4.000 jaar geleden! Het is omgeroerd, bedekt met grond, weggewassen en voor altijd verloren geraakt. Om het wegwissen nog completer te maken ligt de plaats van het droge land van toen, nu midden in de oceaan.

De tijdlijn: De kern van het Lemurische begin was ongeveer 50.000 jaar geleden. Er waren 10.000 jaren voor nodig om zich verenigd te noemen en nog eens 5.000 jaar om samen te komen als samenleving met een algemeen bestuurscentrum. De Lemuriers hadden een volwassen beschaving van 35.000 jaar geleden tot ongeveer 15.000 jaar geleden. Onthoud dat dingen heel lang duurden en langzaam gingen in de eerste dagen van de menselijke ontwikkeling. Waar jullie vandaag een jaar voor nodig hebben had toen honderden jaren nodig. De taal was een punt, de communicatie was nieuw, reizen ging erg langzaam en oppergezag was er nog nooit geweest. Waar jullie twee ontmoetingen per dag kunnen hebben, zouden zij twee jaar nodig hebben en soms zelfs nog meer. Hun gevoel voor tijd was heel anders want zij waren in een kwantumstaat, een bijna tijdloze staat van zijn.

Laat mij jullie meenemen naar Lemurie. Laat mij jullie de Aarde van die tijd beschrijven want hij was toen heel anders. Er zijn mensen die lachen om deze uitspraken en hen belachelijk maken. De Grote Oceaan is enorm groot! “Er was nooit een tijd waarin er daar geen water was behalve als je miljoenen jaren teruggaat.” Niet waar. Ik heb nog niet alles verteld. Ik had het alleen over de plaats waar de Lemuriers leefden. Laat mij jullie het beeld schetsen.

De planeet Aarde draaide op 28 graden om zijn as. Dat was de helling van de Aarde en niet die van heden ten dage. De planeet was 40.000 jaar geleden geologisch gezien ook heel anders. Jullie zaten aan het eind van de grootste ijstijd die jullie ooit hadden ervaren. De temperatuur op de planeet is afhankelijk van de hoeveelheid water. De watercyclus van de planeet controleert de temperatuur en de wind. Wat ik jullie in dit beeld laat zien is een totaal andere Aarde.

In die tijd was een derde van het water op de planeet, ijs. Dat schiep oceanen die er heel anders uitzagen dan vandaag. Laat mij jullie meenemen naar de Lemurische samenleving. Het was toen veel kouder op de planeet. Sommigen van jullie weten wat een halve graad in temperatuur doet met het leven op Aarde. Als er een halve graad veranderen zou in de gemiddelde temperatuur van de Aarde, zou dat overduidelijk zijn. Laat mij jullie vertellen hoe het toen was zodat jullie je de veranderingen kunnen voorstellen. De gemiddelde temperatuur van de atmosfeer was acht graden lager dan nu – een overduidelijk verschil voor het weer en het water wat op de planeet voorradig was.

Het waterniveau van de oceanen op de planeet was 133 meter lager dan het nu is. Kunnen jullie je voorstellen hoe jullie continenten er vanuit de lucht uitzagen met oceanen die 133 meter lager waren dan nu? Er zouden bergruggen zijn die nu onder water liggen. Het zou heel anders zijn, nietwaar? De Lemuriers leefden succesvol en meer dan 20.000 jaar lang rondom de basis van het eiland dat jullie nu kennen als Hawaï. Dit was, en blijft, vanaf de basis gemeten de hoogste berg op de planeet.

Zij waren zich ervan bewust dat zij in een vallei leefden die veel lager was gelegen dan het gemiddelde waterniveau van de planeet. Er was veel water rondom de Lemuriers maar de hoofdzeeën werden verborgen door een paar bergruggen die vandaag de dag lager zijn maar die er waren door de tektonische platen. En zo hebben jullie een samenstelling, een situatie die heel complex is. Er was toen geen water op sommige plaatsen die jullie nu de bodem van de Grote Oceaan noemen. Zij wisten ook steeds dat zij kwetsbaar waren als het waterniveau zou gaan stijgen. Zolang het koel bleef zaten zij goed. Maar zij wisten ook dat zij leefden in de schaduw van de “gevoelige plek” die wij vandaag kennen als de grote tektonische plaat. Zij wisten ook dat die, zoals eerder, weer zou gaan bewegen. De eilanden waarop zij eerbied betoonden waren allemaal actieve vulkanen. Zij moesten omgaan met deze energie van vulkanisme.

Ik heb jullie veel meer te vertellen over de Lemuriers. Laten wij nu dus gaan naar het spirituele deel. Er waren in totaal 350 miljoen Lemurische zielen die op de planeet kwamen tijdens hun cultuur van 20.000 jaar. Dat is niet veel als je bedenkt dat het 800 generaties betrof. Laat mij jullie uitleggen hoe dat kwam.

Dit is anders, mijn partner en dit is specifiek. Vertaal het dus correct. Lemuriers incarneerden niet als Lemuriers. Wat ik dus zeg is dat er spiritueel gezien bijna 350 miljoen individuele, unieke zielen incarneerden – niet alleen maar menselijke zielen maar 350 miljoen engelen gingen de weg door de Lemurische cultuur als mensen en reïncarneerden niet. Zij kwamen maar een keer.

Het Lemurische geboorteaantal was niet zoals dat van jullie – niet in de verste verten. Het was zelfs geen geometrische vooruitgang zoals bij jullie het geval is. Dit is gecompliceerd. Biologisch gezien was er een reden waarom de Lemuriers niet veel kinderen hadden. Het had te maken met de temperatuur van de planeet en met hun cultuur. Mannen waren niet zo viriel als nu. Het zorgde ook voor de spirituele aspecten die benodigd waren. Alles wat jullie dus moeten weten over de Lemurische spirituele cultuur is dat 350 miljoen zielen alles waren wat er was en toch vertegenwoordigden zij de langst durende samenleving die de Aarde ooit heeft gekend. Er komt aanstonds meer.

Vijftienduizend jaar geleden begon het ijs te smelten en de Lemuriers wisten dat. Het ging langzaam en zij deden hun best om het tegen te houden. In die tijd waren de Lemuriers een zeevrezende samenleving geworden en velen van hen hadden boten. Zij wisten wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren en zij werden zeer geïnteresseerd in boten. Op dit punt begon de Lemurische samenleving uiteen te vallen. Het ging sneller dan zij dachten omdat zij de impact niet kenden van de nieuwe gewichtsverdeling van het water en wat dat zou doen voor de aardkorstbewegingen. (veel aardbevingen)

Hun vulkanische bassin begon te beven en sneller te bewegen en liet het water binnen. Van 15.000 jaar geleden tot 10.000 jaar geleden veranderde de waterbalans van de Aarde en het stroomde in de valleien van Lemurie.

Het vulde de vallei tussen de bergen. Het veegde alles weg dat ooit geconstrueerd en gebouwd was. Dat doet de natuur, weet je? Ga terug en kijk naar de ruïnes op de planeet die minder dan duizend jaar oud zijn en zie wat er gebeurde. Denk nu eens aan de ruïnes die meer dan 15.000 jaar oud zijn en zich onder de golven bevinden. Er is niets overgebleven. Sommige Lemuriers bleven op de berg en klommen omhoog toen het water steeg. Tienduizend jaar geleden stopte de stijging van het water en bleven er waterniveaus achter zoals jullie die vandaag kennen. De top van de Lemurische hoofdberg is nu de serie eilanden die Hawaï heten.

De watercyclus van de Aarde zorgt ervoor dat het warm of koud wordt en die is dynamisch en altijd in beweging. In de vele volgende jaren zijn er veel temperatuursverlagingen en verhogingen geweest en dus ook vele veranderingen.

Geen mens leefde lang genoeg om een hele cyclus mee te maken. Cycli van 200 jaar waren gewoon. De meeste mensen zijn zich dus nergens van bewust alleen van dat er iets verandert. Jullie hadden kortgeleden ook een paar kleine ijstijden. Maar een paar honderd jaar geleden, zo rond 1400 hadden jullie er een waarbij de gletsjers weer toenamen in omvang. De temperaturen op de planeet gingen een beetje omlaag en daarna weer terug omhoog. Dit is typisch voor de planeet en dat is de manier waarop het werkt.

Het interessante is dat voordat deze kleine ijstijden zich voordeden er iets gebeurde dat voor mensen onlogisch is. Het werd warm! Dat is onderdeel van de cyclus. Jullie hebben er nu ook weer een en zitten in het begin van een watercyclus die uiteindelijk ook naar lagere temperaturen zal leiden. Het is typisch, cyclisch en normaal. Je kunt het aan elke rots vragen.

Sommige Lemuriers beklommen de bergen en jullie kunnen hun nakomelingen vandaag ontmoeten. Het zijn de Polynesiërs en zij weten alles over de oceanen. Zij weten van de getijden. Zij waren er voordat de getijden er waren! Zij keken toe toen zij werden opgebouwd en geschapen. Zij kunnen kleine kano’s nemen en van eiland naar eiland gaan, honderden kilometers ver, en dat zonder kompas. Zij kennen de manier waarop de oceanen en de getijden werken. Sommigen van hen claimen zelfs dat hun voorouders Lemuriers waren.

Het volgende is wetenschappelijk gezien controversieel want wat ik nu ga vertellen gaat over diverse meteorieteninslagen die in die tijden vaker voorkwamen dan wordt aangenomen. Nog maar 15.000 en 5.000 jaar geleden waren er inslagen. De laatste van 5.000 jaar geleden was een grotere. Hij deed twee dingen voor de planeet. Het eerste is dat het zo’n verhoging schiep op de mantel van de planeet dat de Aarde bewoog van 28 graden naar 23 en 1/3. Dat was nog eens een gevolg! Dat was maar 5.000 jaar geleden. Het tweede is dat het de beschaving beïnvloedde. Er werd veel stof in de atmosfeer gebracht tot aan wat jullie de stratosfeer noemen en het resultaat was over het algemeen regen.

De regen roeide veel van de mensheid uit. Vele mensen en dieren stierven. Dat was nodig en wij hebben het daar eerder over gehad. Het was een deel van het plan. Het hoofddoel was om alle kennis van de Lemuriers uit te wissen en voor de mensen vele meren te scheppen om te gebruiken. De wetenschap kan het zien aan de geologische aardlagen en het is zelfs verbonden aan de mythologie met een wereldwijde zondvloed en een ark.

Dat is interessant, nietwaar? Er zijn mensen die zich creationisten noemen. Zij zullen tegen de evolutieleer van de mensheid zijn. Op een bepaalde manier hebben beide kanten gelijk want de biologie van de mensheid ontwikkelde zich heel langzaam. Maar de heiligheid was ineens gegeven, net zoals in het verhaal van de Hof van Eden, die Lemurie heette.

Als wij de tijden beschrijven die wij jullie in jaren hebben gegeven zien wij waar jullie nu zitten als het jaar nul. Dus gaan wij terug vanaf nul naar iets wat wij beschreven over 40.000 jaar geleden, 100.000 jaar. Dat is in tegenstelling met een tijdraam zoals dat werd vermeld door welke profeet er dan ook heeft geleefd. Voor degenen die zijn geïnteresseerd in het controleren van de geschiedenis van deze planeet om te kijken of deze boodschap waar is, ga terug en zie het nu als het jaar nul. Als er een paar data zijn waarover wij het willen hebben zullen wij die geven op de manier die jullie verwachten en gebruiken.

De Lemurische samenleving bestond in de basis van 35.000 jaar tot 15.000 jaar geleden – de langst door maar een regering bestuurde beschaving op Aarde. Het verschilde van elke samenleving die jullie ooit zullen hebben want wij zullen jullie nu vertellen wat er gebeurde. De hele reden voor Lemurie en alle attributen van hun DNA was om een podium te scheppen voor wat er nog moest komen. Als een kok een maal bereidt zal hij vaak de pan invetten en alle ingrediënten bijeen zoeken en daarna voorbewerken zodat het daardoor verbetert.

De Lemuriers hadden die relatie met de Aarde en met jullie. Op een spirituele manier was het maal al voorbereid. Daarom zeggen wij jullie nogmaals dat zij een ander Akasha-attribuut hadden dan jullie. 350 miljoen Lemuriers bestonden er voor de levenstijd van hun cultuur. Het waren unieke Lemuriers, en met een paar uitzonderingen hadden zij maar een leven. Jullie zouden kunnen zeggen dat zij de Akashakroniek van de planeet opbouwden. Stel je de Grot van Creatie met al zijn kristallen eens voor die wij hebben beschreven als de zielen op de planeet. Elke keer weer zou er een engel binnenkomen en een tijdje Lemurier zijn. De essentie van hun energie werd dan geplaatst in de planeet. De kristallen met hun namen erop gingen naar de grot. Sommige van deze dingen zullen nergens op slaan voor degenen die het verhaal over de Grot van Creatie nog nooit hebben gehoord. De hele Lemurische beschaving moest de Grot van Creatie opbouwen en die implanteren met de energie van 350 miljoen zielen.. In hun hele geschiedenis waren er maar een paar duizend met voorbije levens die terugkwamen als Lemuriers – meestal als hun wetenschappers. De meesten van hen leefden maar een leven en gingen terug om af te wachten tot de beschaving compleet zou zijn. (de engelen die de verschillende zielen van de mensheid vertegenwoordigen) Dit had een doel en het was om de planeet te bezaaien met wat er nog moest komen, en de kristallijnen waarde te laten toenemen in de Grot van Creatie.

De Lemuriers zagen wat er gebeurde. Zoals wij jullie vertelden begon het ijs 15.000 jaar geleden te smelten en dat ging zo langzaam dat het nog eens 5.000 jaar duurde. Je zou kunnen zeggen dat zij tijd genoeg hadden om zich erop voor te bereiden en dat deden zij ook. Het eerste wat zij deden was als zeevrezende natie het bouwen van schepen. Langzaamaan verlieten velen van hen de vallei waarin zij leefden die inmiddels al langzaam volliep doordat het ijs smolt en de waterspiegel steeg. Je zou dus kunnen zeggen dat een deel van de Lemurische bevolking de hoeken van andere landmassa’s bevolkten door middel van hun schepen. Zie hen in Nieuw Zeeland, het Paaseiland – er is daar niet veel achtergebleven – en op het grote continent wat jullie de Noord en Zuid Amerika noemen. Zij kwamen in de gebieden als de Westkust die jullie Alaska noemen en wat de brug is naar het andere continent. Zij waren daar.

Velen van hen gingen naar de berg Shasta en bestonden daar lang in menselijke vorm voordat zij zich vestigden in de berg als inter-dimensionale wezens.

Sommigen van hen begonnen andere gemeenschappen met andere mensen die lang van hun kern vandaan hadden gereisd en hun afstamming volledig waren vergeten. Een van de culturen was de Sumerische en die was in het Midden Oosten. Dit leidde vele jaren later uiteindelijk tot de Egyptische cultuur. Het is vreemd dat jullie denken dat de geschiedenis daar pas begon!

Dit is iets wat wij jullie nooit eerder hebben verteld. Alle bewijzen van Lemurie zijn uitgewist. De krachten onder de oppervlakten van de zeeën zijn heel sterk; bijna als rivieren stromen zij en bedekten eonenlang alles met zand en slib. Er zullen dus mensen zijn die zeggen: “Dat betekent dat wij nooit overblijfselen van Lemurie zullen vinden.” Jullie zullen die niet alleen vinden, jullie hebben dat al gedaan en velen verstoppen die zaken. Als deze verzamelaars hen aan de wetenschap tonen zullen zij uitgelachen worden. Er zal een oxymoron (tegenstelling) zijn binnen dit overblijfsel. Het zal te oud zijn om te zijn wat het is! Zeker ten opzichte van het moderne denken.

Wat zou er gebeuren als jullie een automobiel zouden vinden die via de carbonmethode zo’n 3.000 jaar oud blijkt te zijn? Het zou een ding zijn dat ‘niet zou kunnen bestaan.’ Zo zal het ook bij de overblijfselen van Lemurie zijn want er zullen sterrenkaarten en biologische informatie zijn die ‘niet bekend konden zijn.’

Waarom zou iemand een overblijfsel van Lemurie kunnen hebben? Ik zei jullie al dat Lemurie is weggevaagd. Het is vanwege de schepen! Vele van hen zonken in stormen en met hen de dagelijkse Lemurische artikelen – overblijfselen. Sommige ervan liggen klaar om gevonden te worden en sommige zijn al gevonden en bewaard door verzamelaars die niemand kunnen vragen ernaar te kijken omdat zij nergens op slaan. Er is meer.

Er zijn er ook die Lemurie verwarren met wat jullie Atlantis hebben genoemd. Hier is informatie die velen van jullie niet zullen willen geloven. Er is niet echt veel bekend over Atlantis. Jullie historici raden ernaar. Laat mij jullie over Atlantis vertellen. Er waren er twee – het oude Atlantis en het jonge Atlantis.

Zij lagen ver, ver uiteen, zowel fysiek als in tijd. Degene die nu wordt gezocht is veel jonger dan jullie denken want de nieuwe Atlantische beschaving liep een groot deel tegelijk op met de Egyptische beschaving. De ene was een resultaat van de evolutie van mensen van West Europa en de andere was het resultaat van de evolutie van mensen uit het Midden Oosten.

“Kryon, waar is het meest recente Atlantis?” Laat mij jullie een hint geven: het is dichtbij. Zoek het aan de andere kant van de boot. Dat is alles wat ik daarover ga zeggen. (Bedenk dat deze channeling werd gegeven in de Middellandse Zee zodat de aanwijzing geldt voor waar het schip zich op dat moment bevond. De andere kant van het schip (de andere kant van de bodem van Italië) waar het schip vandaan kwam, geeft een plaats naast Griekenland en Kreta aan. Het cruiseschip had Rome juist verlaten toen deze informatie kwam)

“Kryon, waar is het oude Atlantis?” Het antwoord is dat het in de Grote Oceaan lag, ver van het nieuwe Atlantis vandaan en oud in vergelijking daarmee. Het was een nederzetting van Lemurie en hield het Lemurische bewustzijn niet lang vast. Het werd het model voor slavernij en decadentie. Technologie werd misbruikt. Het is niet aan mij om daar nu meer over te vertellen.

Nu weten jullie dus over de Lemuriers. Jullie weten ook dat zij niet het bewustzijn hadden dat jullie nu hebben. Zij zijn deel van de opmaak van de test en jullie zijn stukjes verloren van de activering van het DNA dat zij hadden door de energie die jullie hebben geselecteerd voor jullie dualiteit.

Dat is vrije keuze, zien of jullie het kunnen realiseren en het terugnemen. Dat is het kwantumdeel van DNA. Dat is wat wij de Lemurische en Pleiadische lagen hebben genoemd en een ervan is de Akashakroniek. Als je dit nu bij elkaar voegt zullen jullie je realiseren dat de Lemuriers verantwoordelijk waren voor de schepping van de Akashakroniek van de Aarde.

HET HUIDIGE WEER.

De watercyclus is een van de belangrijkste oorzaken van de weersveranderingen op de planeet. De tweede is de vulkanische activiteit. De derde zijn invloeden vanuit de ruimte en jullie hadden die allemaal in jullie recente geschiedenis.

Wat jullie nu hebben is door jullie globale opwarming genoemd. Het schokt en baart de wetenschappers zorgen. Een deel van de reden is dat deze cycli meer tijd beslaan dan een mensenleven en daardoor heeft niemand in de moderne geschiedenis het volledige plaatje gezien. Jullie hebben dit eerder gehad en nu is het er weer. Het is de verandering van watercyclus en het gebeurt op natuurlijke en normale wijze. Het is de manier waarop de Aarde werkt en zichzelf in balans brengt. Jullie hebben grote en kleine watercycli. Jullie zullen meerdere kleine cycli hebben tussen de grotere in. Dat is de manier waarop de Aarde werkt.

De laatste kleine ijstijd die jullie hadden was van 1200 tot 1400 zoals jullie de tijd aangeven. De mensen waren er en overleefden het. Nu zitten jullie in het begin van een volgende. Maar de wetenschappers noemen het niet het begin van een mini-ijstijd. In plaats daarvan noemen zij het opwarming! Dat komt omdat zij de watercyclus niet begrijpen. Zij zien het als wat wij een microkosmos noemen in plaats van een macrokosmos.

Het kan vreemd voor jullie lijken dat een koudeperiode begint met opwarming maar als je de dynamiek van de watercyclus kent, is het heel logisch. Niemand van jullie in de zaal zal de hele cyclus meemaken want die zal langer dan jullie leven duren. Jullie zullen moeten wachten tot de volgende keer want de watercycli variëren in lengte. Een kleine kan ongeveer 150 jaar duren en een lange zo’n 400 jaar en de komende zit daar ongeveer tussenin.

Wees er niet bang voor want het is een deel van de Aarde en de manier waarop die zich in balans brengt. Nu zijn er mensen die zeiden: “Hoe zit het met de gedachte dat mensen dit schiepen? Betekent dit dat zij het mis hadden?” Hier is de waarheid en jullie zullen dat op een dag weten: Mensen zijn niet verantwoordelijk voor de watercyclus. Toch heeft wat mensen doen te timing ervan beïnvloed zodat iets eerder zal plaatsvinden. Ja, jullie hebben er invloed op gehad maar jullie hebben het niet veroorzaakt.

AARDBEVINGEN.

Er zijn veel mensen die meer willen weten over aardbevingen en dus zal ik een andere functie ervan onthullen. Net als de watercycli zijn zij een deel van de opwaardering van de Aarde. Zij zijn feitelijk verbonden met de watercyclus. Inderdaad hadden jullie onlangs een gebeurtenis die een tsunami veroorzaakte die de menselijke compassie op de planeet deed toenemen. Dit was een van de grootste aardbevingen in jullie tijd. Het gebeurde onder de oppervlakte van de oceaan en was zo groot dat hij feitelijk de rotatie van de Aarde een beetje vertraagde.

Deze ene gebeurtenis zal nog wel enige jaren gevolgen hebben. Wat ik jullie ga zeggen mag tegen jullie geologische logica ingaan maar het is de manier waarop de Aarde werkt. De afname van de rotatie van de planeet heeft een licht andere snelheid bewerkstelligt tussen de kern van de Aarde en de korst ervan.

De Aarde zal hiermee dus doorgaan totdat de snelheden weer zijn zoals zij gewend waren.

De plaatsen waar de Aarde in de komende jaren het meest zal weerklinken liggen rondom de evenaar want die is het verst van de kern van de planeet verwijderd en het meest beweeglijk. Als de planeet ronddraait zijn dat de plaatsen die het meest uitstulpen. Daarom zullen zij het meest beïnvloed worden door het feit dat zij het meest onstabiel zijn. Geen van die dingen heeft te maken met hel en verdoemenis op de planeet. Het is gewoon een onderdeel van de opwaardering van de Aarde. Lichtwerkers, maak je geen zorgen over deze dingen want het systeem zegt dat jullie op de juiste tijd op de juiste plaats zullen zijn. Ga niet bedenken wat op de juiste plaats zijn betekent. Er wordt innig van jullie gehouden en alle dingen zijn gepast als jullie de leiding over je leven hebben.

DUUR VAN HET LEVEN OP AARDE.

Kijkend naar de stamlijn van de planeet hebben wij wat informatie. Het was niet voor het jaar 1900 dat de verlichting van de Aarde begon. Voor die tijd was er niet veel. Daarna waren er 87 jaar voor nodig om de vibratie van de planeet op een beslissingspunt te brengen – beslissingen over vibraties en over de toekomst. Waar alle profeten zeiden dat jullie een uitroeiing zouden meemaken rondom de millenniumovergang, veranderden jullie in plaats daarvan de vibratie van deze planeet naar een hoogte waarop dit niet meer nodig was.

Vergis je niet, er was geen plan van God om deze planeet te elimineren. Het was de vibratie van de test die jullie hadden geschapen door de eonen heen. Mensen scheppen hun eigen toekomst. Jullie scheppen je eigen profetie. Het is het bewustzijn van de planeet dat daarvoor zorgt. Jullie schiepen een andere toekomst dan welke van de profeten ook hadden gezien en nu zijn alle profetieën van voor 1989 te betwisten. Jullie zitten op een volkomen ander spoor.

Laat mij jullie nu iets vertellen dat jullie prettig zullen vinden om te horen. Tussen 1987 en 2007 gebeurde er iets verbazingwekkends. Door de nieuwe energie ontwaakten de kristallen in de Grot van Creatie die Lemurische namen hadden. Zij fluisterden: ”Tijd om terug te komen!” Driehonderdvijftig miljoen! Luister hiernaar: alle Lemuriers die ooit op de planeet leefden leven nu weer in een menselijk lichaam en zij zijn terug! Zij zijn verspreid over de hele aardbol. Luister, ik heb hier een zaal vol Lemuriers. Ik kijk naar hen. En daarom zijn jullie hier, geliefden. Daarom lezen jullie dit. En jullie vragen je af waarom jullie je tot die dingen aangetrokken voelen. Jullie vragen je af waarom jullie hoger vibreren. Jullie vragen je af waarom jullie je verbonden voelen met je cellulaire structuur en Kryon? Het komt omdat jullie Lemuriers zijn, oude zielen in een nieuwe energie.

“Kryon, betekent dit dat jij hier voor 1900 niet bent geweest?” Dat antwoord is gecompliceerd. Stukjes waren hier maar niet de volledige kernenergie. Jullie zien jezelf als een entiteit, een ziel, een naam, en een gezicht. Maar dat zijn jullie niet. Jullie zijn een combinatie van vele energieën. Het is moeilijk uit te leggen, zo niet onmogelijk. Steeds als jullie aankomen zijn jullie als de soep die wordt gemaakt en naar de planeet komt. Er is een Hoger Zelf die altijd dezelfde kernenergie is. Maar wat eromheen zit heeft een grote spirituele variëteit. Maar nu zijn sommigen van jullie terug met de Lemurische kernenergie die jullie omringt, iets wat 50.000 jaar lang niet is gebeurd. Deze stukjes DNA worden geheractiveerd.

Luister naar wat ik jullie al jaren heb verteld: Minder dan een half procent van deze planeet moet ontwaken om een verschil in vibratie te maken voor allemaal. Jullie zullen 2012 binnengaan met een nieuwe vibratie. Minder dan een half procent van zeven miljard mensen moeten ontwaken. Dat is niet zoveel. In feite is het maar 10% van de Lemuriers die hier vandaag de dag leven – een heel redelijk percentage.

Waar zitten jullie in deze puzzel? Hoelang moet deze beschaving duren? Ik zal het jullie zeggen. Het antwoord is jullie toekomst en dat zullen jullie beslissen. Het ligt helemaal aan jullie dus kan het net zolang zijn als jullie willen. Ik zal jullie zeggen voor hoelang de test is ontworpen. Sommigen van jullie zullen lachen. Er zijn vele soorten nummers die rondzingen rondom een cultuur die doctrine en mythologie is geworden. Maar heel vaak is kernwaarheid wat zij belangrijk vinden. Een van hen die zich vaak op vele manieren vertoont is 144.000. Het is intuïtief en jullie weten het allemaal. Het vertegenwoordigt de lengte van de test in jaren. – 144.000 jaar.

Jullie zitten op het 100.000-punt (gemeten vanaf het moment waarop de Pleiadiers kwamen) Zie je, er is genoeg tijd over als jullie jezelf niet vernietigen en Lemuriers kunnen dat veranderen. Dat hebben zij al gedaan. Jullie krijgen tijd die gaat zijn wat wij samenwerkende tijd noemen of evenredig is met deze hele groei. De Maya’s hebben het voorspeld. De energie van Gaia zelf zal zich gaan verhogen in 2012. Een cyclus die langer dan 1000 jaar zal duren zal zich voordoen, een die vriendelijker is voor jullie spirituele groei dan de energie waarin jullie zijn geboren.

De vraag is gesteld: “Wanneer gaan wij dus jouw broers ontmoeten? Wanneer zullen de Pleiadiers terugkomen naar de planeet?” Oh, ik denk dat dit voor niemand van jullie een geheim is. Zij bezoeken jullie regelmatig. Sommigen zien hen en anderen niet. Er is geen sinister plan, geliefden. Als zij naar jullie kijken, kijken zij met liefde hoe de tuin groeit. Zouden jullie het 144.000 jaar volhouden, zullen jullie aan het einde van de test net als hen zijn – een planeet die is verlicht, een met de attributen van de Grote Centrale Zon. (Kryon-glimlach)

Ik zal jullie ook iets vertellen dat velen van jullie niet willen horen. Als jullie Lemuriers in de zaal zijn zullen jullie daar zijn! Zoveel levens hebben jullie nog over. Zoveel houden jullie van de Aarde. Wij hebben jullie al heel vaak verteld dat jullie mensen als je in de spiegel kijkt, zeggen: “Ik ben moe. Ik ga niet terugkomen.” Jullie zeggen: “Ik heb mijn werk gedaan. Dit is veel werk. Ik wil hier niet nogmaals doorheen gaan.” Dan nemen jullie een menselijke beslissing en hebben een eenzijdige conversatie met God over terugkomen……en dat is grappig. (Kryon-lach)

Jullie komen allemaal terug! Dat doen jullie. Jullie kunnen bijna niet wachten. “Moe zijn” is mensenpraat. Er is geen moe zijn aan de andere kant van de sluier, alleen compassie. Deze test waarin jullie zitten gaat helemaal over compassie. 1987 bracht de Harmonische Convergentie. 2003 de voltooiing van het magnetische raster en het begin van de kristallijnen ervaring. 2004, de tsunami en de Venustransitie. 2012 nog een Venustransitie Dit zijn afleveringsevenementen van gecompassioneerde vrouwelijke energie voor deze wereld die opgepakt en langzaam gebruikt kan worden zodat jullie kunnen gaan naar de volgende energie met integriteit. Het zorgt voor een gecompassioneerde balans voor een planeet die eonenlang niet in balans is geweest.

“Kryon, kun jij aangeven waar wij nu zijn, hoe wij het doen?” Jullie zouden hier niet zijn bij deze channeling als jullie hier niet zouden thuishoren. Er zal een tijd komen waarop jullie terugkijken op deze geschiedenis en deze tijd de donkere tijden van verlichting noemen.

Sommigen van jullie weten dit. Dit is de tijd waarop de deur langzaam is geopend voor het licht van spiritueel begrip. Hier is een term die misschien niet correct wordt vertaald in alle talen maar de tijd waarin jullie nu zitten zal bekend worden als de eeuw van conflicterend monotheïsme. (maar een God) Iedereen is het erover eens dat er maar een God is, maar niemand is het met elkaar eens welke God.

Dat moeten jullie gaan uitzoeken en als jullie op een deel van jullie geschiedenis terugkijken zullen jullie zien hoe dat werd opgelost, en zal ook dit probleem zijn opgelost.

Ik ga nu afsluiten. Wat is de energie van vandaag? Ik zal het jullie geven. Compassie en synchroniciteit. Hoeveel licht kunnen jullie uitzenden naar degenen om je heen? Kunnen jullie licht sturen naar mensen op deze boot die het nodig hebben zonder dat zij meedoen aan deze bijeenkomst of zelfs niet afweten van deze ontmoeting, van deze energie, of zelfs geen idee hebben over God?

Kunnen jullie iemands zorgen verminderen? Hebben jullie de mogelijkheid om hun hand vast te houden met licht? Laat mij jullie iets vertellen. Het systeem bracht hen hier zodat jullie dat zouden kunnen doen. Aanvaarden jullie dat? Doe het dan, Lemuriers. Doe het.

Welkom in de nieuwe eeuw.

En zo is het.

KRYON