Kryon: De kracht van medeleven.

Kryon: De kracht van medeleven.

Lee Carroll / 6 augustus 2000
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is niets prettiger dan een reünie en velen van jullie hebben hier lang op gewacht. Eindelijk zie ik jullie in menselijke vorm, face-to-face, op een tijd zoals deze waarop de groep de energie van liefde van de familie over jullie uitstrooit. Groeten aan de lezers want jullie horen er ook bij en ook degenen die hier zijn en de manier waarop wij tijd zien, niet kunnen begrijpen.

Dit is voor velen de eerste keer (als het over channeling gaat), toch is het niet echt de eerste keer. Wij weten wie jullie zijn en wij verheugen ons dat jullie er zijn op een kostbaar moment als dit. Of jullie je er wel of niet bewust van zijn, wij zitten liefdevol aan jullie voeten.

Dit kan de enige keer zijn dat jullie voor Spirit zitten op een manier als deze. Het kan de enige keer zijn dat je tegen Spirit zegt: “Ik wil de energie van medegevoel delen en hier een tijdje steunzender zijn met een vooropgezet doel.” Lieve mensenfamilie, wat er ook in jullie levens gebeurt, wij vragen jullie nu om het af te danken en gebruik te maken van het inter-dimensionale geschenk van verwachting van de tijd waarover wij jullie hebben verteld. Jullie hebben die kracht. Gebruik hem nu als je wilt om je te richten op hetgeen wij jullie moeten vertellen.

Schep en visualiseer nu een beeld dat jullie levens helder zijn, vrij en vol vrede en dat er geen zorgen en problemen zijn. Degenen die hier zijn gekomen met een cellulair probleem in jullie lichaam, visualiseer een eerdere tijd waarin je dat nog niet had. Voel het gevoel van vrede en de sensatie nu je voor Spirit zit.

Wij zeggen jullie dat als je dat visualiseert en het claimt als jouw eigendom jij jezelf dichterbij brengt bij de keiharde waarheid dat jij schept in je geest – dat is de kracht van jullie inter-dimensionale geschenken.

Laat de groep vanavond tussen de gangpaden doorlopen e hun handen en hun energie op jullie schouders en voeten leggen. Lezer, jij hoort hier ook bij en waar wij het vaak hebben gehad over hoe wij jullie zien in het ‘nu’ van wie er naar deze boodschappen zijn toegetrokken. Deze reünie geldt ook jullie!

Laat dit een tijd zijn waarop Spirit van jullie houdt. Laat dit een tijd zijn waarop je rustig bent – rustig voor Spirit – tot het de geschikte tijd is om iets te zeggen om of iets te voelen of te doen. Laat het nu een kostbare tijd zijn waar de dikte van de liefde van God stroomt tussen jullie en ons en jullie je in de helderheid van wijsheid wikkelen. Het is familie. Er is niets groter of grootser in het universum dan dit moment – niets groter of grootser dan jullie. Voel de liefde en de eer die Kryon en de groep voor jullie hebben.

Over onze berichten hebben velen gezegd: “Oh, Kryon, wij zijn eraan gewend dat als jij binnenkomt je ons feliciteert en eert en van ons houdt.” en sommigen vroegen dan: “Is dat iets wat Kryon zomaar doet? Door dat te vragen laat je zien dat je de inter-dimensionaliteit van God niet begrijpt. Weet je niet wat hier is? Het is de liefde van GOD. Begrijp je niet wie hier voor je zit? Begrijp je niet dat je hier voor het GEHEEL zit? Begrijp je niet dat Al wat is hier overal is?

Op vele niveaus weten alle schepsels van dit moment af. Het is geen boodschap van Kryon. Het is een boodschap van het GEHEEL, een boodschap van de familie, bij je gebracht door een familielid.

Het is moeilijk uit te leggen hoe zoiets kan bestaan in jullie tijdraam. Weet dit: Al wat is, God, weet van dit moment af…..van het feit dat jullie hier zitten met je ogen op het geschrevene of met je oren deze woorden hoort. Zo belangrijk zijn jullie voor ons.

Familie, er is een energie die jullie toebehoort en waarover wij onder andere vanavond willen spreken.

Het is een energie van een nieuwe taal die wij in eerdere boodschappen de derde taal noemden. De taal vertegenwoordigt een type communicatie waar alle delen van God zich bewust zijn van jou als je die gebruikt. Het is moeilijk voor te stellen hoe zoiets kan bestaan. Jullie eigen dualiteit heeft een gebrek aan begrip geschapen om het bereik van God te beperken terwijl jullie hier zijn.

Wij zijn hier om jullie te vertellen dat ALLES van God weet dat je hier in de stoel zit, dit hoort of leest. Alles van God kent jullie levens. Oh, mens, Als je een idee had van wie je bent! Dit is de enige planeet met vrije keus in het universum. Het is de enige planeet die bewoond wordt door engelen met een test zoals de jouwe en de enige die zijn eigen realiteit heeft veranderd. En jullie vragen je af waarom wij van jullie houden?

Er gebeurt veel op de planeet dat jullie nooit hebben gezien in 4D, er niets vanaf weten en er nog niets van begrijpen. Misschien moet je denken dat alleen wanneer je thuiskomt je in staat zult zijn om terug te kijken en te zeggen: “Oh, nu begrijp ik hoe de Aarde was. Wat een test en een uitdaging” Dat is niet zo want het hele plaatje en de kracht ervan kun jij weten zoals je hier in de stoel zit. Dingen veranderen, inclusief jullie vermogen om te begrijpen wat inter-dimensionaal is. Deze parel van het universum die jullie je planetaire thuis noemen is uniek! Er is geen tweede zoals zij! Niet met de energie van de Aarde. Wat hier gebeurt heeft zijn uitwerking op cellulair niveau op heel veel van het universum – en jullie weten dat!

Op cellulair niveau weet je van de liefde die hier vandaag wordt gepresenteerd. Wij zouden hier best kunnen gaan zitten en jullie eren zonder een woord te spreken. Wij waren hier al dagen! Toen jullie aangaven in deze stoelen te willen zitten, wisten wij dat. Zelfs degenen die op het laatste moment besloten om hier naartoe te komen, zijn ons bekend. Wij begrepen de potentiëlen van jullie intentie en zelfs de potentiëlen van waar jullie zouden gaan zitten. Oh, geliefden, wij kennen jullie echte namen,. Jullie zijn familie en wij zijn hier om jullie te feliciteren en te eren.

Sommigen zullen zeggen: “Kryon, Ik heb geen enkel boek geschreven of iets spectaculairs gedaan. Waarom ik?” Oh, echt waar? Er is buiten vrede, nietwaar mens? Kijk naar jullie gemeenschap en je land. Zijn jullie in oorlog? Zeg het mij, mens, regent het vuur? Is de Aarde verdoemd? Jij zegt dat je niets hebt gedaan en toch heb je de realiteit van de planeet veranderd! Je zit in een energie die niemand verwachtte en met daarin een potentie die nooit was voorzien. Jij veranderde het veranderbare! Jij veranderde de grootste verwachtingen van duizenden jaren geschiedenis op de planeet. En nu zitten jullie hier in een realiteit die niemand van jullie ooit verwachtte toen jullie hier deze keer arriveerden. En jullie voelen je vreemd? Wel, dat zou je wel moeten zijn!

Hoevelen van jullie zijn zich ervan bewust dat de realiteit van de tijd voor jullie is opgetild? Hoevelen van jullie zijn zich ervan bewust dat de trein van humaniteit waarin je zit steeds sneller gaat? Metaforisch gesproken voelen jullie in feite de auto’s rijden! Het gaat sneller dan ooit tevoren, toch tikken jullie klokken hetzelfde. Er is een versnelling van de tijd en velen van jullie zijn je dit bewust. Velen voelen nieuwsgierig naar die versnelling en jullie weten dat ook! Dit is wat er gebeurt als een 4D wezen 7D ervaart! Wij zijn hier om te zeggen: Vrede, wees stil. Begrijp de stukjes van God die jullie zijn. Laat jezelf rustig zijn en laat de armen van Spirit je een tijdje omhullen.

Unieke menselijke emotie.

Onze lering in deze sessie zal nu beginnen en zal onderwerpen aansnijden die wij nog nooit hebben behandeld.

Het is inderdaad de inter-dimensionale mens waarover wij het hebben. Wij willen jullie iets vertellen waar jullie allemaal vanaf weten maar het nu niet verwachtten. Wij willen vertellen over iets dat uniek is voor de mensen op deze planeet – iets dat op geen enkele ander planeet bestaat waar leven is ontstaan. Wij gaan het hebben over goddelijke “emotie.”

Wij hebben emotie in het verleden al eens aangeroerd en nu is het tijd voor volledige onthulling ervan.

Mensen zijn de enigen met spirituele emotie op deze planeet en de enigen met inter-dimensionale emotie in het universum. Dit emotionele attribuut wordt doorgegeven vanuit onze kant. Het komt intact in de mens als hij of zij wordt geboren en het is een attribuut van God. Alle emoties en jullie mogelijkheid om ze te voelen zijn attributen van Spirit, die heilig is. Je zou kunnen zeggen: “Kryon, wij hebben dieren gezien die emoties vertoonden. Hoe zit dat nu?” Laat mij jullie zeggen dat wat je bij dieren ziet instinctief is en niet geheiligd.

Hoewel je verschillende schijnbare emoties bij ze kunt zien kunnen zij niet abstract voelen. Zij kunnen niet lachen en vreugdevol zijn in het abstracte. Zij kunnen niet jaloers zijn of zich zorgen maken over de toekomst zoals jullie dat kunnen. Ondanks dat je in hun persoonlijkheid veel dingen kunt zien hebben zij niet dezelfde soort heilige gevoelens als jullie die hebben. Zij kunnen van jullie houden, maar niet volgens het concept van God. Zij kunnen droefheid voelen over verlies maar niet over de angst voor verlies. Daarom is geheiligde emotie een attribuut dat het verleden en de potentiëlen van de toekomst omvat. Het staat herinnering van vreugde toe en ook vreugde voor de toekomst. Het huldigt ook het onzichtbare.

Emoties worden deel van de werkelijkheid van jouw eigen geest en lichaam. Je kunt emoties gebruiken op elke manier die je kiest en wij zeggen dat dit een geheiligd attribuut van God is. Waar deze les over gaat is iets waarvan je weet dat het algemeen is maar geheiligd is en geschapen voor het gebruik van menselijke emoties. Menselijke emotie tilt je in feite omhoog!

E.T.’s en Emotie.

Wij hebben al eens eerder gezegd dat dit het is wat zo aantrekkelijk is voor degenen die jullie bezoeken. (ET’s) Wij zeggen dit nogmaals. Zij willen weten over de gezelligheid van jullie mogelijkheid om de realiteit te veranderen. Zij willen weten over de gezelligheid van iets wat zij zelf niet bezitten, en jullie wel – en dat is geheiligde emotie. “Kryon, het je het nu over het hele scala aan menselijke emoties?” Ja, dat is zo. Ik heb het over jullie keuze om je te bewegen tussen welke emoties jullie ook kiezen want alle emoties zorgen voor een verandering in de inter-dimensionale attributen die hetgeen scheppen wat jullie realiteit noemen. Maar een daarvan is koning!

De krachtigste spirituele emotie.

Wat, denken jullie, is de meest krachtige emotie op de planeet? Sommigen zullen zeggen dat het kwaadheid moet zijn want er zijn meer mensen gedood door kwaadheid dan door ziekten. Oorlog na oorlog heeft geraasd over deze planeet door de kwaadheid tussen landen en onmenselijkheid was daarvan het resultaat. Mensen hebben elkaar op onuitsprekelijke manieren gedood als resultaat van kwaadheid. Is dat de krachtigste emotie? Nee, dat is het niet!

“Kryon, dan moet het angst zijn. Angst is verantwoordelijk voor nieuwsgierigheid en zorgen. Angst is verantwoordelijk voor wat ik denk dat er morgen kan gebeuren. Het is de emotie die ik vanavond met mij mee heb genomen naar dit gebouw en terwijl ik naar jou luister of deze woorden lees. Soms kan ik er niets aan doen dat ik het voel en het heeft mij steeds weer te pakken.” Nee, angst is niet de grootste emotie maar ik wil toch wel met jullie over zijn kracht spreken.

Luister, familielid: Ik spreek direct tegen jullie. Als angst nu door jullie lichaam gaat wees dan even stil en laat de liefde van Spirit en de geheiligde dingen die hier zijn door je heen stromen van je hoofd naar je voeten. Begrijp dat je de kracht hebt om op te staan uit je stoel op een andere manier dan toen je erin ging zitten. Als je weet wat healings inhouden zeg ik jullie: De energie hier is rijp voor verandering van levens….. Precies hier waar jullie zitten.

Wij gaan de les even stoppen.

Het is tijd voor een healing en misschien is dat wel de reden waarom jullie hier zijn gekomen of waarom je dit leest. Er zijn er hier een paar die hopen om enkele spirituele voornemens uit het verleden los te kunnen laten. Misschien kunnen die dat later? Je kunt het nu doen, als je wilt. Waarom doe je het niet terwijl je voor deze groep staat die zoveel van je houdt?

Wij hebben jullie dit eerder verteld: Je hoeft niets hardop te zeggen – zeg het gewoon zachtjes tegen jezelf: “Ja, dat doe ik. Ik laat de beloften los waarmee ik hier kwam – de belofte van het celibaat, de belofte om alleen te zijn, de belofte om sjamaan of medicijnman te zijn – verbannen naar de zelfkant van de maatschappij, onbegrepen zijn en angst hebben. Ik wil dit niet langer hebben. Ik wil overvloed in mijn leven hebben. Ik wil voedsel. Ik wil de liefde van God als mijn constante metgezel. Ik wil mij niet langer zorgen maken. Ik laat de beloften uit die vorige levens hier en nu los.”

Wij horen jou, sjamaan. Wij horen jou, priester. Het is tijd voor verandering. Waarom ga je niet verder en maak je een nieuwe belofte: “Ik beloof in de naam van Spirit zo hoog mogelijk te vibreren – om dichter naar God toe te trekken en in die plaats te zijn die Hemel genoemd wordt – de energie die vrijkomt als ik mij dichter bij mijn Hoger Zelf bevind en mijn goddelijkheid ontdek Dat is mijn belofte. Terwijl ik dit doe wordt er van mij gehouden en zal ik niet alleen zijn en zal ik voedsel hebben.” Wij horen jullie, geliefde familie!

Medeleven, de spirituele katalysator.

Nee, de krachtigste emotie is niet angst. Ook woede is het niet. Ik zal jullie zeggen wat het is en het is een attribuut van liefde. Je zou kunnen zeggen: “Oh, dat is leuk zeg, wij wisten dat je dat zou gaan zeggen.” Ja, maar het is echt liefde! Wij gaan het hebben over een attribuut van een emotie die het centrum van de Derde Taal is. De Derde Taal is de taal tussen mensen en hun Hoger Zelf. Het bevat ook een katalysator voor kracht. Het wordt medeleven genoemd. Het is moeilijk uit te leggen want deze derde Taal is inter-dimensionaal.

Als een mens een echt gevoel van medeleven heeft voor familie, zichzelf en voor de planeet wordt er een energie voor communicatie geschapen die er nooit eerder was, en je kunt die voelen.

Sommigen van jullie hebben deze dingen gevoeld tijdens je meditaties en sommigen zoeken naar dat soort gevoelens als zij bidden. Ga naar medeleven! Hoe velen van jullie krijgen een soort van ‘antwoordgevoel’ als zij mediteren – een gevoel dat je vervult of tintelingen of aanrakingen van het hoofd veroorzaakt? Wie van jullie weet wat dat zijn? Je bracht jezelf dan naar een niveau waar je de energie van medeleven kon voelen. Dat zorgde voor communicatie en je voelde de terugkoppeling van de begeleidingsenergie en van het Hoger Zelf.

Wij zegen tegen jullie dat medeleven de aanzet is naar communicatie met Spirit, niet de taal of energie of er gewoon om vragen of dat er van je gehouden wordt. Wij hebben het hier over ontwikkelen van de ‘dichtheid van de liefde’. Medeleven is de sleutel en als je medeleven voelt wordt die naar je terug gespiegeld door een tweebaansweg van interactie. Je begint ons te voelen als wij het gevoel van medeleven in jou voelen. Die creëert communicatie. Die vertaalt het onvertaalbare.

Wij zijn hier om jullie te vertellen dat dit alleen van jullie is. De dieren voelen geen heilig mededogen en jullie wel! Geen ander levend wezen op jullie planeet schept dit soort energie en dat kan ook geen van degenen die jullie wereld bezoeken.

Meer over ET’s.

Er zijn wezens in het universum die een volkomen ander pad bewandelen dan jullie. Zij kunnen als planeet geen spiritualiteit oproepen en dat is hun doel ook niet. Alle dingen zijn geschikt in creatie en hoewel het niet tot jullie tevredenheid uitgelegd kan worden hebben wij jullie steeds weer uitgelegd dat de Aarde uniek is en apart binnen de levensvormen van jullie universum.

Toch bezoeken sommigen van hen jullie nu hun vaardigheden zijn vooruitgegaan binnen het bereik van het begrip van het fysieke universum en van de manier waarop het allemaal werkt.

Jullie noemen hen ET’s en sommigen van hen zijn zo in jullie geïnteresseerd dat zij jullie meenemen om jullie te bestuderen. Door het proces van verstarrende angst ontvoeren zij mens na mens. Laat mij zeggen waarin zij echt geïnteresseerd zijn: in jullie emoties, speciaal de emotie van medeleven. Zij willen weten over de energie van compassie. Want die is onpeilbaar diep. Die is helend. Het is de Derde Taal die zij willen kennen. Jullie emoties zijn zo krachtig dat sommigen echt gevoed worden door jullie angst. Dat is het bewijs dat jullie uniek zijn! Waarom anders zou zo’n schijnbaar ontwikkeld ras jullie met zoveel volhouding bestuderen?

Meditatie en gebed.

Laat mij jullie vragen, geliefden, hoe jullie mediteren. Hoe bidden jullie? Compassie is de taal van het medescheppen. Hoe doen jullie dat voor jezelf? Nu gaan wij naar de praktijk. Zitten jullie voor Spirit en zeggen: “Oh, Spirit, ik heb dit of dat nodig” Zeggen jullie: “Oh, Spirit, ik moet je eerst iets uitleggen voordat je mij kunt helpen; je moet weten hoe dit of dat werkt?”

Geliefden, wij kennen jullie, wij weten exact wat jullie nodig hebben en wij houden van jullie. Mens, wij weten alles over je dus je hoeft niets uit te leggen! Er was een tijd in de oude energie waarin je ons misschien iets moest uitleggen over wat jullie nodig hadden maar dat was lang voor de Derde Taal. Het was een tijd waarin de sluier dicht was – voordat het raster werd verplaatst. Zelfs degenen die doodsbang zijn om alleen te zijn…..hoeven dat ook niet uit te leggen. Jullie zijn nooit alleen!

Hoe zit het met medescheppen, synchroniciteit en heling? Hoe doe je dat, zouden jullie kunnen vragen. Waarom werkt het niet altijd? Het antwoord is dat jullie vaak teveel woorden gebruiken! Kom, en wees stil terwijl je voor Spirit staat.

Wij weten alles wat er in jullie leven aan de hand is. Erken dit en wees stil voor de grootheid van God. Word mededogend en trouw met je Hoger Zelf.

Breng diepgang in jullie levens en bespoedig de verbinding met je Hoger Zelf, leer om medegevoel te ontwikkelen – het in je ziel en je hart te voelen. Voel mededogen met degenen om je heen – medegevoel voor de situatie waarin zij zitten – medegevoel met de mensheid en de Aarde. Visualiseer de dingen die je wenst en ga ze zelfs scheppen. Visualiseer jezelf zonder ziekte, zonder verlangen en verheug je dan in dat gevoel. Vier de puurheid van je bestaan!

Voel mededogen voor het moment, voor het deeltje van God dat jij bent. Voel compassie met de kinderen van de Aarde en zelfs als je zegt dat dat niet hetgeen is wat je nu nodig hebt, doe het dan toch maar. In deze energie van ongelooflijke kracht begrijp je niet wat die doet maar de compassie die je schept vertelt het hele verhaal aan je Hoger Zelf en opent het communicatiekanaal.

Compassie is de code van de Derde Taal en als je in staat bent om die te gebruiken in je meditaties, je gebeden en je visualisaties komen de antwoorden en de oplossingen eraan! Compassie schept synchroniciteit . Het schept jullie realiteit. Het schept heling in je lichaam. Door de hele geschiedenis heen hadden meesters die jullie hebben toegesproken, compassie. Keken jullie in hun ogen? Zagen jullie het? “Kryon” zouden jullie kunnen zeggen, “Hoe zou ik dat hebben kunnen doen? Het zijn historische figuren.” Oh, schepsel van de lineariteit, begrijp je jouw lijnen niet? Echt, jij keek in hun ogen zoals je dat nu op dit moment ook zou kunnen doen. Alle avatars van de planeet uit het verleden en het heden zijn altijd voor jullie beschikbaar in jullie echte 4D-tijd. Dat wisten jullie, nietwaar? Kijk in hun ogen en het eerste wat je zult zien is constante en blijvende compassie. Het is hun taal!

Een van de avatar die momenteel op de planeet lopen – de man die jullie Baba noemen – is een compassie-anker voor de mensheid. Compassie stroomt door hem heen. Alle avatars, van Elia tot nu, hadden zielen vol compassie. Luister eens naar hun opgenomen woorden en kijk naar wat zij deden. Net zoals bij hun is dit geschenk om te ontwikkelen en te scheppen ook aan jullie gegeven. Het is de Derde Taal. Het is niet uit te leggen. Het is goddelijk.

De energie van je engelengids en leraren.

Geliefd inter-dimensionaal mens, wij willen je iets vertellen waarover wij het nog nooit hebben gehad. Het gaat over jouw manier van kijken naar inter-dimensionale gidsen, engelen en leraren – hoe je de goddelijke energie om je heen ook noemt. Wij hebben dit onderwerp nooit op deze manier aangesneden omdat dit ook inter-dimensionale informatie betreft en is iets wat jullie voorheen niet geloofd zouden hebben.

Mens, ik spreek tegen jou terwijl ik je aan de andere zijde van de sluier ook zie als een goddelijk deel van het geheel. Ik weet wie je bent. Wij weten wie je bent. Jij bent een belangrijk deel van het hele plan. Wil je jouw spirituele naam kennen? Die kan ik je niet geven. Hoe zou ik dat kunnen? Hij is inter-dimensionaal en onzichtbaar en ongehoord en zit in het geheel om jou heen.

Het is een overblijfsel uit je lineariteit dat je jouw begeleiders ‘in den vleze’ wilt zien! Jij wilt jouw gidsen in jouw eigen lineaire tijdraam plaatsen en je wilt hun gezichten en vleugels op ze plakken. Het zou heel geschikt voor je zijn want het helpt je om een persoon van ze te maken in jouw eigen realiteit. Maar zo zijn zij niet!

Jaren geleden, in de oude energie, vertelden wij je dat er minstens drie gidsen zijn voor ieder mens. Hoeveel van jullie wisten dat wij tegen jullie in metaforen spraken? Veel van wat wij jullie mondeling en op schrift in de laatste paar jaren hebben gegeven is op die manier gebracht. Het is de enige manier waarop wij inter-dimensionale informatie op een begrijpelijke manier konen overbrengen.

Wij wensten om jullie goede informatie te geven over de heiligheid van jullie gidsen/ engelenenergie. Wij gaven jullie het nummer 3 als een metafoor voor de katalysator…..het actienummer. Wij vertelden jullie over de moeder/vader-energie en over de zoon/kindenergie. Wij gaven jullie ook informatie over de Spiritenergie. Dit is de inter-dimensionale driepoot, oftewel triade die jullie hebben geaccepteerd. Vader, zoon en Spirit is de metafoor voor de God in jou. In de toekomst zullen wij hier meer informatie over geven maar het is gebaseerd op het getal 3.

Zijn er drie gidsen of meer? Ik kan je dat vertellen omdat zij in geen cijfer te vangen zijn. Hoe kun je energie een nummer geven? Ga naar de oceaan en kijk naar het water. Vraag jezelf af: “Hoeveel waters zijn er?” Het is energie. Het is Gods energie die je tot op 8,5 meter omringt!

Laat mij jullie eens iets heel speciaals vertellen over de dichtheid van gidsenenergie en compassie, deze energiesoep die jullie helpers en leraren noemen. Er zijn drie duidelijke persoonlijke energiebronnen om je heen: (1) De energie van menselijke familieleden die van de Aarde zijn vertrokken maar die nog steeds bij je zijn. (2) Degenen die ervoor hebben getekend om vanaf jouw geboorte bij je te zijn ( dit verandert met je verlichting terwijl je ouder wordt) en (3) een attribuut van jezelf dat je eigen gids is! Hoe denk je dat de planeet de planning heeft voltooid voor jouw synchronisatie en je medescheppen? Wij hebben het jullie eerder gezegd: Delen en stukjes van het goddelijke, jullie, zijn op veel plaatsen tegelijk. Daarom kun je terwijl je hier zit denken dat je niet compleet bent maar toch zijn deze delen bij je en ook op een andere plaats. Zo is inter-dimensionaliteit. Het ontheft de 4D die een plaats en een tijd verlangt die is afgemeten door zekerheden/feiten in jouw realiteit.

Ik kan de gidsenenergie ook niet aan je uitleggen, geliefd enkel dimensionaal wezen Ik kan alleen zeggen dat er een soep is, een dichtheid van energie die jullie gidsen/engelen/leraren hebben genoemd die diepgaand om je heen is en wel in drie gedeelten. En als je zou willen weten wat het hoofdattribuut is , het is compassie. Inter-dimensionaliteit is altijd bij jullie. Sommigen van jullie zeggen dat je dat nog nooit gevoeld hebt. Echt waar?

Hoe zit het dan met de keren dat jij familieleden die waren overgegaan ‘voelde’. Dacht je dat het je verbeelding was? En hoe voelt dat nu? Zijn zij weg of niet? Je hebt dit nooit echt begrepen! Als dat wel zo zou zijn zou je opgetogen zijn en zou je dit vieren.

Je moet ook begrijpen dat dit energie is die ondersteunt en geactiveerd moet worden door jouw intentie. Miljoenen van jullie komen en gaan zonder zich ooit hun kracht te realiseren – zonder zich te realiseren dat zij de kracht van 3 kunnen activeren. Dit heeft Kryon altijd geleerd maar nu heb je de mogelijkheid om te beginnen met begrijpen wat dit betekent. Wat een reünie kunnen jullie hebben!

Wil je de groep om je heen activeren? Probeer compassie. Die groep is hetzelfde voor ieder mens. Hoewel het bestaat uit individuele energieën heeft hij ook steeds het attribuut van Eenheid in zich en die aan allen toebehoort. Dit deel is moeilijk te beschrijven, Hoe kun je op meerdere plaatsen tegelijk zijn? Hoe kunnen engelen en gidsen alleen zijn en toch samen? Dit vereist dat je op zijn minst volledig op de hoogte bent van de 11 dimensies in het centrum van je natuurkunde. Het onzichtbare is normaal. Wen daar maar aan!

Een weerzien met de informatie over gidsverandering.

Sjamanen, wij gaven jullie 11 jaar geleden informatie die zie dat er een verandering van gids kon komen als jij bewust het implanteren van pure intentie zou aanvaarden om het ascensieproces te starten. Dit is een metafoor die betekent: ‘ophoging van energie’ binnen de groep om je heen. De energie is eerst neutraal terwijl er een verandering is die letterlijk een nieuw energievaartuig schept dat jouw nieuwe energie kan bevatten. Wij vertelden je over de 90-daagse periode die zich zou kunnen voordoen bij jouw intentie om te worden geïmplanteerd door de liefde van God. Velen die dit deden zijn overweldigd door de gift van compassie, weet je nog? Zij hadden een plotselinge instroom van empathie (invoelingsvermogen) met andere mensen, dieren en de aarde. Dit was hun ontwaken voor een nieuw deel van henzelf. Met dit ontwaken kwam er nog een groter geschenk om hun eigen realiteit te scheppen. De 90 dagen? Het was echt en ook een metafoor voor completering.

“Kryon vertel je mij nu dat ik mijn gidsen niet meer kan tellen? Ik kan ze voelen. Ik weet zeker wie de engelen om mij heen zijn. Ik reken op Gabriel, Michael en Rafael! Wat zeg je nu?” Geliefden, energie is oneindig en toch willen jullie die eindig maken. Tel je energie op je vingers? Je kunt dat doen als je wilt maar misschien wordt het tijd om te erkennen dat degenen die je ‘voelt’ ieder oneindig zijn! Het is grootser en groter dan je denkt. Hoe hoger jouw vibratie en hoe puurder jouw intentie des te hoger de energie. Hoe zou je dit kunnen tellen? Hoe kun je dit ooit een naam geven? Alleen de naam Michael onthult de energie van menigten…….en Kryon is daarvan een groepsdeel. Alweer zou je dat kunnen zien als enkelvoudig maar het herbergt een oceaan van activiteiten.

Waarom vertellen wij jullie dit? Omdat wij willen dat jullie begrijpen dat de compassie die jullie als mensen hebben het vertaalt naar een hoofdbestanddeel van de Derde Taal die de communicatie is van wat jullie je gidsen noemen. Het zorgt voor medescheppen, synchroniciteit en iets waar wij het nu over gaan hebben. Her schept energie die veel verder gaat dan wat jullie voor jezelf nodig hebben

Nu willen wij het gaan hebben over wat deze nieuwe informatie voor jullie betekent op wereldschaal – een wereldvisualisatie voor de verandering van de realiteit op Aarde.

De planeet helpen.

Luister: Er zijn nu dingen op Aarde aan de hand die compassie vereisen. Zij roepen jullie op om energie en compassie te geven, de gereedschappen van de realiteitsveranderingen. Steeds als je met je eigen problemen zit willen wij dat jullie je compassie tegelijkertijd projecteren op die plekken op Aarde waar dat nodig is want de compassie die je voelt voor de kinderen, de stervenden en de vertwijfelden wordt vertaald naar de wijsheid van God. Het is een katalysator die ook synchroniciteit schept en een directe verhoging van energie, waar jij je ook op richt.

Het creëert licht voor degenen die een nieuw pad kiezen. Het schept licht voor hen die nieuwe processen en uitvindingen nodig hebben. Jullie hebben diepgaande energie als die met anderen samen wordt gebruikt. Nu vraag ik jullie om te ontwaken voor een ander deel van jullie familie.

Onthoud, wij weten wat er gebeurt. Spirit zit niet vanuit een vacuüm naar jullie, naar jullie leven of naar de Aarde te kijken. Nu, en de komende paar jaren moeten oplossingen geschapen worden door compassie in wat jullie het Midden-Oosten noemen. In oktober 2000 zal Kryon daar zijn, samen met de channeler die jullie nu horen of lezen. Wij willen dat jullie daarnaar kijken met compassie. Als je weer mediteert willen wij dat je dat doet met betrokkenheid voor oplossingen aldaar. Zie het onoplosbare opgelost. Visualiseer dat het IS gedaan. Probeer het niet weg te poetsen. En als je deze wonderen visualiseert zeggen wij jullie dat jullie eigen leven ook opgetild en veranderd zal worden. Het is allemaal verbonden met het geheel. Je zult een gevoel van vrede in je hart voelen waarom je hebt gevraagd. Dat is de manier waarop het echt werkt.

In een zaal vol menselijke engelen van deze grootte (plm. 250 mensen) met al deze pure compassie gefocust op een ding zal het jullie zeer verbazen wat jullie kunnen doen. Dat is hoe reusachtig de energie is en hoe die werkt. Hoe denk je dat jullie een nieuwe realiteit voor 2000 voor de planeet hebben geschapen? Wat weerhield de voorspellingen voor de dag des oordeels om uit te komen? Er waren genoeg mensen met compassie op de Aarde waardoor de mensheid de dingen omkeerde tussen 1963 en 1987.Ik zit hier voor een flink aantal mensen die dat mede gedaan hebben. Er is enorm veel liefde hier. Rondom de stoelen waarin jullie zitten vieren wij de mens. Wij vieren de familie!

Hier is nog iets. Er is een land op Aarde dat jullie compassie en je focus nodig heeft. Wij zullen het hier een andere keer over hebben en toch steeds weer. Wij vertelden jullie over een planetaire energie – iets dat ‘Nieuw Jeruzalem’ wordt genoemd. Het refereert aan een planetair attribuut en een planetaire potentie, niet aan de plaats in Israël. Het is een metafoor en een naam die gevuld is met belofte en vrede voor de planeet. Maar, geliefden, het vereist dat de hele wereld erbij betrokken is, niet alleen Amerika.

Er is een heel continent dat geen kans heeft gehad om volledig te ontwaken, een kans die jullie lezers wel hebben gehad. Zij zijn teveel betrokken in klassieke oorlog en oude stammenoorlogen. Zij zijn teveel betrokken in angst en haat. Zij zijn teveel betrokken in het dagelijks overleven om ook maar even te denken aan een spiritueel pad. Het ironische is hier dat zij de echte geboorteplaats vertegenwoordigen van de soort mens die jullie nu op Aarde hebben, en juist zij zijn in moeilijkheden.

Dit is geen politiek onderwerp want Spirit bemoeit zich daar niet mee. Nee, dit is een familiezaak. Als je weer eens gaat mediteren, creëer dan een energie van mededogen en stuur die naar alle landen en menselijke familiestammen in het continent Afrika. Elf jaar geleden vertelden wij jullie dat een zeker percentage van de Aarde zou vertrekken om de verandering van de eindtijden mogelijk te maken. Jullie zien dit nu gebeuren. Jullie zijn echter in een nieuwe energie die jullie hebben geschapen waarbij jullie je beginnen te realiseren dat jullie het kunnen veranderen! Willen jullie het veranderen?

Oh, geliefd familielid, geboren in spirituele overvloed vergeleken met anderen in andere landen, richt je compassie op Afrika want deze energie moet veranderen voordat de hele Aarde omhoog kan gaan. Zie de familie in Afrika als vol overvloed. Zie de familie met overvloedig voedsel en in goede gezondheid. Kijk er niet naar hoe het moet gebeuren maar visualiseer het alsof het al is gedaan. Zie oplossingen voor hen allemaal. Zie ze wijs en harmonieus worden. Zie vrede!

Nog een gegeven potentieel.

Elf jaar geleden gaven wij jullie een potentieel dat inderdaad plaatsvond in 1999. Jullie kunnen dit vinden in het witte boek: De eindtijden. Wij gaven aan dat een dictator chaos op Aarde zou scheppen, en dat gebeurde ook. (Kosovo) De chaos die werd geschapen ging over volkerenmoord. Het was de eerste keer op Aarde dat in een niet verwachte samenwerking er toch losjes werd samengewerkt en tegen het hoofd van een land gezegd: “Het maakt niet uit dat jullie grenzen soeverein zijn; geen persoon of land mag volkerenmoord plegen op zijn eigen mensen.”

Wij vertelden jullie toen over het potentieel dat er hiervoor was. Het potentieel was er zo sterk dat het precies op schema gebeurde, en hier is er nog een. In het jaar 2002 is er een nieuw potentieel voor een overeenstemming voor iets. Het zal een potentiële overeenstemming over compassie voor de Aarde zijn waarbij de hele Aarde meedoet om een verandering te doen plaatsvinden zonder vechten of oorlog en zonder ook maar een mens te doden. Dit is een groots potentieel en het vertegenwoordigt menselijke evolutie. Het is spiritueel bewustzijn aan het werk. Jullie hebben de keus op de tijdlijn. Wij zullen zien wat jullie ermee doen, geliefden.

Eerst voor jezelf zorgen.

Wil je helpen om de mensen in Afrika te laten leven in plaats van ze te laten sterven? Wil je helpen om oplossingen te vinden voor het Midden-Oosten? Als je dat wilt, moet je beginnen bij jezelf. Wij noemen het ‘in de gouden stoel zitten.’ Wij hebben jullie dat vaak verteld. Pas nu, inter-dimensionaal mens, met de dichtheid van liefde en compassie om jullie heen, kun je het misschien begrijpen. Door jouw eigen vuurtoren te scheppen zul je daadwerkelijk helpen om andere familieleden naar veilige havens op de wereld te loodsen. Hoe helder schijnt jouw licht? Je zult niet in staat zijn om de rest van de familie te helpen totdat jij zelf jouw eigen licht helderder laat schijnen.

Hoe zit het met mededogen voelen voor jezelf?

Wat doe je met alle kwaadheid over anderen die niet met je willen praten? Wat denk je van het projecteren van vergeving voor degenen die het onvergeeflijke in jouw leven hebben gebracht en een grote invloed op jou hebben gehad? Hoe zit het met compassie voor jezelf? Het is tijd om het kind in jou te zien dat een engel is. Wij zullen het daar later nog over hebben maar wij willen jullie wel metaforisch vertellen dat als een mens alle menselijke dingen weg zou laten en in staat zou zijn om de engel van binnen te ’zien’ zou die een gezicht van een kind hebben! Het zou de onschuld en de onvoorwaardelijke liefde van de kern van jou zijn. Heel vaak hebben jullie kinderen in verband gebracht met heiligheid. Nu weten jullie waarom.

Het is tijd om compassie te hebben met jezelf. Ga in de gouden stoel zitten. Voel de wonderen die hier vandaag voor jullie zijn. Lezer en luisteraar, er is hier een energie in de ruimte om jullie heen die waardevol is en smeekt om geaccepteerd te worden. Jullie zijn nu bereid om compassie te hebben en zullen nu als antwoord overstelpt worden met onze energie want de groep is hier en om jullie stoelen heen en wil jullie vasthouden en omhelzen..

Wij hebben jullie vanavond geheimen verteld. Wij nodigen jullie uit om op te staan van de plaats waarop je zit als het tijd is en deze ruimte anders te verlaten als toen jullie binnenkwamen. Oh, sjamaan, medicijnman/vrouw, priester, wij hebben jullie gezien in jullie afgelopen levens en hebben vanavond de beloften zien verdwijnen! Wij hebben jullie geheiligde informatie gegeven die net zo oud is als jullie zijn – en die jullie in staat stelt de realiteit te veranderen door compassie. Het zal jullie in staat stellen om op een andere manier te bidden en te mediteren. Het zal jullie helpen om dingen op te lossen.

Je kunt God geen cijfer geven. Wij zijn alleenstaand en toch oneindig. Wij zijn het zand van de tijd dat gebeurt in het ‘eeuwige moment’. Wij zijn het centrum van de natuurkunde. Wij zijn God. Wij zijn familie. Wij zijn ook verliefd op jullie. Dat is de boodschap. Hebben wij een agenda? O. Ja, wij willen bij jullie zijn in compassie. Dit is de God/partnerenergie waarover wij hebben gesproken sinds wij met onze lessen begonnen. In de soep die jullie de goddelijke energie om jullie heen noemen, ligt de oplossing voor de meest waardevolle roepingen van jullie levens.

Geliefden, terwijl wij de vreugdetranen over het wassen van jullie voeten drogen, voelen wij diepe compassie. Er was vandaag een thuiskomen. Velen hebben de aanraking van Spirit gevoeld die gegeven wordt als een onpeilbare bevestiging dat dit niet zomaar een pratende man is die jullie vandaag horen en waarover jullie lezen. Nee, dit is een echt bezoek van Spirit.

Het moeilijkste ding dat wij doen is jullie verlaten. Wij aarzelen en wensen hier te blijven en jullie simpelweg te omarmen in alle rust. Maar de tijd is geschikt en de geschiktheid is er nu voor ons om te vertrekken. Er is nooit een tijd in de menselijke geschiedenis geweest waarin wij meer hebben gecommuniceerd met de engelen die mensen zijn dan nu. Is het vreemd dat wij hier willen blijven?

Verlaat deze zaal met een heiligdom van jouw eigen schepping binnen jouw leven. Omring jezelf met de liefde van God. Schep een langdurig spiritueel licht dat de Aarde zichzelf kan laten veranderen! Weet dat het een universeel licht is en dat aan allen toebehoort. En daarom hebben wij jullie vandaag deze geheimen verteld. En daarom hebben wij natuurkunde naar jullie gebracht en daarom hebben wij gezegd dat deze dag waarlijk is en bekend is op het cellulaire niveau van de hele mensheid.

Geliefde familie, wij zullen elkaar weerzien.

Kryon