Kryon: De Lemurische connectie

Kryon: De Lemurische connectie.

Doorgegeven via Lee Carroll

20 juni 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Deze zaal is de afgelopen weken gevuld met heel veel energie! Er is frivoliteit, lesgeven en healing. Er zijn ook onthullingen geweest – misschien zelfs een begin van een revolutie in persoonlijk denken.

Jullie hebben gehoord over de entiteiten achter de sluier. Je zou kunnen zeggen dat ik er een van ben.

Toch hebben velen hetzelfde gezegd. Zij hebben jullie verteld dat wij van de andere zijde maar een fractie van jullie verwijderd zijn. Wij weten wie jullie zijn en waar jullie doorheen zijn gegaan maar de grootsheid zit binnenin jullie en dat is vandaag het hoofdthema van deze channeling. Het werd gezegd door Adama (gechanneld door Louise Jones), door de moederenergie van Gaia (gechanneld door Pepper Lewis) en ja, ook door mijzelf. Daarom vragen wij jullie: Hoe vaak moeten jullie dit nog horen voordat jullie het geloven?

Laten wij bij het begin beginnen, Zou het kunnen zijn dat wat jullie nu horen echt is? Zou het kunnen zijn dat er een stem wordt gechanneld door een mens die iets vertegenwoordigt dat al zo oud is als de Aarde? Zou het kunnen zijn dat die stem vele oude zielen vertegenwoordigt die ‘familie’ zijn en komen van een plaats die wij thuis noemen, maar die jullie mysterieus noemen? Kryon spreekt als groep en dat is geen nieuw nieuws. Begrijpen jullie dat? Kan zoiets als wat wij de liefde van familie noemen – van God – bestaan die aangenaam en dik is en die jullie nu kunnen voelen en die stroomt op het niveau van jullie DNA, echt zo zijn?

Nogmaals willen wij jullie eraan herinneren dat dit de manier is waarop alle boodschappen van God zijn afgeleverd op de planeet! Welke religie of geloofssysteem ook, welke bron van spiritualiteit dan ook, een mens heeft hen bezorgd. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Dit mysterieuze ding dat channeling heet is verantwoordelijk voor alle geschriften op Aarde…..van God naar de mens en dan naar vele andere mensen.

Misschien gebeurde het in een visioen of sprak er een engel. Misschien was het in de echte tijd, zoals deze. Misschien was het door connectie met een schrijver zoals Paulus toen hij in het gevang zat of via een brandend braambos of een engel in een grot. Maar ik herinner jullie er nogmaals aan dat dit de manier is. God schreef jullie grootste geschriften niet…..dat deden mensen!

De grootste schilders van de Aarde schiepen sommige van de meest goddelijke kunstwerken en hun handen werden geleid vanaf de andere kant van de sluier. Toen sommige meesters de grootste composities schreven, degenen die jullie hart met gevoel vullen, modern en klassiek, hun energieën werden geleid van achter de sluier. Zij werden ook gechanneld! Toch zijn er nog steeds mensen onder jullie die dit proces maar vreemd vinden, ongewoon en raar.

Maar voor veel van de oude zielen in deze zaal en van degenen die dit lezen, is dit echt. Het is zo echt dat veel van jullie het beginnen te voelen. Dus zeggen wij jullie nogmaals dat er een groep is die hier al een heel weekend aanwezig is en die nooit is weggeweest. Wij hebben hen niet terug laten gaan bij voorgaande channeling, zoals wij meestal doen want in deze dagen hebben wij hier een heiligdom gebouwd….een toevluchtsoord.

Laat dit ook een heiligdom zijn voor de lezer! Weet jij dat wij jou zien? Dit is een gigantische ruimte waar tijd niet bestaat en velen horen en velen lezen. Jaren na vandaag zal de lezer toch ‘hier’ zijn.

Het is een veilige plaats voor deze momenten om te glimlachen en de vreugde van Spirit te ervaren. Het is een veilige plaats om wijsheid te ontwikkelen en om het onbegrijpelijke te begrijpen. Het is een veilige plaats om vragen te stellen over het inter-dimensionale en antwoorden te verwachten die nergens op lijken te slaan, maar die inderdaad veilig zijn. Daar zijn heiligdommen voor. Het zijn plaatsen die tweerichtingscommunicatie mogelijk maken zelfs als die vaak wordt gezien als eenrichtingsverkeer.

Er is het potentieel van dat er veel gaat gebeuren, zelfs in deze reusachtige zaal met luisteraars en lezers. Dit is een tijd waarop sommigen zullen worden meegenomen van de aardse taal die wordt gesproken naar een situatie die zij als slaap zouden omschrijven, maar dat is het niet. Het is als een staat van trance waarin jullie voeten worden gewassen en jullie Hoger Zelf tot jullie spreekt in een taal die jullie niet kunnen verstaan. Wij rekenen daarop omdat het een onderdeel is van het communicatieproces. Alleen het Hoger Zelf kan echt inter-dimensionale aspecten uitleggen aan een 4D-schepsel zoals jullie pretenderen te zijn.

Zie je, jullie zijn een 4D-entiteit in een veelvoudige D-realiteit. Jullie zien alleen een beginnend bewustzijn van realiteit en zullen zo blijven tenzij jullie actief wensen dat uit te breiden. De andere realiteiten die om jullie heen zijn steeds om jullie heen of je ze nu wilt zien of niet!

Nu…. instructies voor mijn partner: Jullie mogen dit opschrijven als je dat wilt maar publiceer deze channeling niet voordat ik zeg dat het tijd is. De redenen zullen jullie op het moment niet duidelijk zijn maar later zal dat wel zo zijn. Tijdens deze boodschap zal ik veel van die inter-dimensionale wezens oproepen die met ons mee willen doen in dit heiligdom dat de berg Shasta heet – een plaats waar wij zo lang geleden bij elkaar kwamen voor deze momenten, voor deze tijd op Aarde.

Deze wezens hebben gewacht tot de mensheid inter-dimensionaal ging worden en dat is wat er nu gebeurt. Onze uitnodiging is dat zij bij ons zullen zijn, met de groep van Kryon en samen met de aanwezige mensen willen wij hun afstamming eren. Denk aan ons als aan een reünie van eenzelfde soort – Lemuriers met Lemuriers – helpers met werkers.

Zien jullie deze berg achter ons. (Shasta)? Misschien kunnen jullie hem nu in een ander licht zien dan in het verleden. Het is geen vreemde plaats waar je af en toe vormen van licht kunt zien. Wij en de Lemuriers erin zien hem als een tijdcapsule, iets dat is volgepakt met energie en informatie en die afwacht. Het is een levende energie van het verleden die vibreert totdat het is ontdekt. Als het wordt ontdekt zal de energie worden vrijgegeven. Wij vertelden jullie dat deze vrijgave in deze jaren begint dus de tijdcapsule wordt nu ontdekt!

Ik wil jullie zoveel meer geven, zelfs voordat wij het gaan hebben over de afstamming van de Lemuriers wil ik jullie iets vertellen over inter-dimensionaliteit het is een herinnering, een les. Zelfs sommige dingen die dit weekend zijn verteld, zijn nog niet voor iedereen duidelijk dus beginnen wij met een beetje wetenschap.

Wij willen jullie wat waarschuwingen geven. Jullie kunnen de meesters van de wetenschap en de meesters van spiritualiteit niet scheiden. De concepten zijn hetzelfde en op een dag zullen zij zo samensmelten dat jullie hen niet meer apart kunnen zien want de beginnende fysica van de inter-dimensionaliteit begint de mysteries van de ongewone attributen van de spiritualiteit te ontrafelen.

Je kunt het ene niet weggooien om het andere te begrijpen. Je kunt de ene niet negeren en je op de andere concentreren want zij bestaan samen. Misschien zijn er hier enige spiritueel gezinde mensen die geen wens hebben om het over hogere fysica te hebben?

Dat is begrijpelijk want het gaat zeker ook de andere kant op! Toch kan het jullie aanmoedigen om naar enkele onderwerpen te kijken die de relativiteit van de tijd uitleggen.

Kijk naar de basisuitleg van wat jullie de theorie van de supersnaren noemen want in deze wetenschap zijn er juweeltjes van begrip die precies passen in jullie spiritualiteit en zelfs in sommige van jullie ervaringen.

De spirituele tijdparadox.

Er was bijvoorbeeld een vraag gesteld over Gaia: “Als wij sneller gaan, waarom is het dan dat ik als ik met anderen werk, probeer om de tijd uit te rekken en hem langzamer laten gaan? Is dit gepast? Wat gebeurt er? Hoe kan het langzame samengaan met het snelle? Wij worden geacht langer te leven, maar kunnen wij dat doen met een toegenomen snelheid van de tijd? Er is gezegd in het nu te leven dat bijna een stilstand van tijd is! Is dat een dichotomie met de wetenschap van de versnellende tijd?” Gaia gaf een prachtig en correct antwoord: “Het is gerelateerd aan jullie dimensionaliteit en gepast in jullie realiteit dat je hen beide voelt.” Maar sommigen begrepen niet hoe dat zo kon zijn. Hier is het juiste antwoord.

Op een meer elementaire manier zal ik jullie nog verder helpen dan waarover Gaia het had, want het is belangrijk. Je kunt spiritualiteit niet scheiden van de hogere fysica. Jullie gaan sneller in jullie realiteit. Dit uit zich door een versnelling van de tijd. In feite is dat niet zo. Het is alleen maar een toegenomen trillen van jullie plaats in de ruimte die jullie laat voelen alsof de tijd sneller gaat. Jullie zijn het die sneller gaan. Toen Einstein jullie de stellingen over de inter-dimensionale werkingen van de tijd gaf, zei hij: “Hoe sneller je gaat, hoe meer je de tijd zult uitrekken en vertragen.” Weten jullie nog? Klinkt dat als een dichotomie? (tegenstelling) Het is waarlijk een inter-dimensionale eigenschap van zowel fysica en spiritualiteit. Wij herinneren jullie er dus nogmaals aan: Jullie reizen nu veel sneller (vibreren hoger) dan toen het eerste bewustzijn op de planeet was ontwikkeld.

Met de toename van de vibratie komt er een gevoel van verandering binnen jullie tijd. Jullie kunnen de energie voelen van de huidige versnelling als jullie sneller gaan. Maar hoe sneller je gaat, hoe meer de tijd uitgerekt zal worden! Dat is geen metafysica, dat is fysica!

Denk aan de tijd als een reusachtige rubberen mat met speciale regels. Hoe sneller je op die mat gaat, hoe meer hij zich zal uitstrekken in alle richtingen. Denk nu eens dat die mat een jaar van jouw leven vertegenwoordigt. Hoe sneller je gaat, hoe meer hij zich uitstrekt om jou van dienst te zijn, hoe snel je ook op die mat rent. Dus hoe hard je ook rent op deze ‘jaarmat’’ hij zal veranderen van maat zolang als jij denkt dat een jaar duurt. Dat is geen dichotomie. Deze twee kenmerken bestaan heel duidelijk samen in fysica en metafysica.

Het is, lieve mensen, de kern van wat wij jullie hebben gevraagd te doen op inter-dimensionale manieren.

Wij hebben jullie gevraagd om de klok van jullie lichaam te vertragen. Het is goed om de tijd uit te rekken omdat jullie snel genoeg gaan om dat te doen. Misschien helpt het jullie om iets te begrijpen dat aan tegengestelde einden van de logica lijkt te zijn. Tijd is gerelateerd aan snelheid.

Al deze lessen gaan over het aansnijden van de realiteit. Wat ‘zie’ je om je heen? Is het compleet? Is daar nog iets anders? Gaia beantwoordde nog een vraag met diepgaande wijsheid. De vraag was: “Hoe kan ik de pijn “kwijtraken?” Gaia antwoordde: “Het is de realiteit die jullie verkozen om in te verblijven wat jullie daarin houdt.”

Geeft dat jullie geen aanwijzing dat er achter de horizon andere realiteiten voor jullie leven gloren als je ervoor kiest om daarnaar te gaan zoeken? En dat is de waarheid van de boodschappen van ons allemaal!

Inter-dimensionaliteit…..Alweer.

Dimensionaliteit is iets dat als compleet wordt gezien. Het is moeilijk om mensen te vertellen dat alles wat zij om zich heen zien maar een beetje vertegenwoordigt van wat er echt is. Dit is meer dan verwarrend want het gaat naar plaatsen die grenzen aan wat dokters zullen zien als jouw staat van geestelijke gezondheid. Het ergert velen als je hen vertelt dat zij niet het complete plaatje zien want wat mensen zien is vaak een persoonlijk iets. Als je de 4D-realiteit ter discussie stelt word je vaak gezien als niet goed bij je hoofd. Zie jij engelen? (rustig maar. Dat deden alle profeten.) Maar die ervaring kan zorgen dat jij buiten de boot valt in jullie huidige samenleving.

Velen zullen jou vragen stellen omdat jij ‘ziet’ wat verder gaat dan wat velen een complete realiteit vinden. Jullie samenleving geeft toe dat er 11 dimensies vertegenwoordigd zijn in normale structuur van het atoom( in feite zijn er veel meer dan 11) en toch definiëren zij realiteit als “wat de meeste mensen kunnen ‘zien en voelen.’ Daarom zou je kunnen zeggen dat er mogelijk toegang is naar 11 maar dat jullie alleen wordt toegestaan om er vier te zien. Zie er meer en je bent inderdaad vreemd! Als je het te vaak doet zou je kunnen eindigen in een ontmoeting zoals deze of lezen wat jij nu in handen hebt.

Wij hebben vaak een metaforisch verhaal verteld over de geïsoleerde mens op een eiland die nooit een andere beschaving heeft gezien dan zijn eigen eiland.

Opeens doen jullie hem, met zijn toestemming natuurlijk, een blinddoek voor en nemen hem zachtjes mee, net als bij magie, naar een wolkenkrabber in een van jullie steden. Dan zet je hem in een lift en doet zijn blinddoek af. Terwijl de lift van etage naar etage gaat en de deur zich steeds opent en sluit en te zien is wat zich op elke verdieping bevindt, gaat er een schok door de eilandbewoner heen.

Hij is verbaasd over hoe het kan zijn de kamers aan de andere kant van die speciale deur steeds veranderen als de deur opengaat! Hoe kunnen degenen aan de andere kant van de deur het meubilair zo snel verplaatsen? De eilandbewoner begrijpt zoiets simpels als een lift niet omdat het iets is dat hij nooit heeft gekend of meegemaakt. Dimensionaliteit is waarlijk gerelateerd aan jullie ervaring. Wij gaan het daar nu over hebben want wij willen jullie iets over Lemurië vertellen.

Over Lemurië.

Het is niet onze bedoeling om jullie te vertellen over Telos (de inter-dimensionale stad in de berg) want dat, mijn geliefde vrienden, is goed beschreven en gechanneld op een zeer beknopte en mooie wijze. Nee, in plaats daarvan willen wij teruggaan en jullie iets vertellen over de oude Lemurische ervaring en maar een paar onderwerpen aansnijden die jullie meer laten begrijpen over deze diepgaande familie.

Nogmaals willen wij jullie adviseren: Ga niet terug in jullie tijdraamwerk, in jullie antropologie (leer over de mens) als dat meer dan 100.000 jaar wordt want dan zullen jullie niemand zoals jullie vinden. Soms wordt dit niet goed of verkeerd begrepen door te zeggen dat Kryon zei dat er meer dan 100.000 jaar geleden geen mensen waren. Dat is belachelijk. Wat wij zeggen is dat de Aarde die voor de menselijke test werd geschapen door vele fasen heenging die allemaal nodig waren. Jullie spirituele en jullie bewustzijnsontwikkeling gebeurden niet ineens. Honderdduizenden jaren zijn onderdeel van het Lemurische verleden. Dat is het hoofdras van de planeet. Zij zijn ouder dan de Sumeriërs en degenen uit de Indusvallei. Zij waren hier lang genoeg om hun taal te laten ontwikkelen en om groots en groot de zaden te zaaien van enkele van de meest diepgaande talen die jullie vandaag de dag kennen…..van de Egyptenaren en de Israëliërs en de Polynesiërs…..allemaal afgeleiden van wat wij de originele taal van Solara Maru zullen noemen. Deze talen bevatten basis waarheden waar jullie zelfs vandaag nog mee worstelen en dat komt door iets dat de Lemuriers hadden, maar jullie niet hebben. Laat mij het over de Lemuriers hebben, de fysieke, die lang geleden op de Aarde rondliepen. Zij waren het hoofdras maar zij waren niet zoals jullie vandaag de dag zijn.

Het zaad van het lichaam.

Allereerst hun grootsheid. Dit was het ras dat het zaad voor het lichaam ontving vanuit de sterren. Wat jullie het begin van de mensheid noemen werd gedaan via de Lemuriers door de Pleiadiërs. De energie van de Zeven Zusters kwam en bezocht hen op een psychische wijze en deze buitenaardse energie droeg bij aan de Lemurische ervaring, zelfs aan hun cultuur, aan hun ras en hun manier van kijken naar de dingen. Ik ga jullie iets geven. Ik werp jullie een uitdaging toe: Ik wil dat jullie iets gaan zien dat voorheen niet werd gerealiseerd.

(Wat nu volgt refereert aan de Shasta-ervaring) Vrijdagavond kregen jullie op het filmscherm op het toneel een gechanneld beeld te zien van de hogepriester van Telos en zijn naam was Adama. Jullie konden zien hoe hij eruit ziet en dat was heel accuraat. Jullie konden er meer dan een uur naar kijken. Ik wil dat jullie je dat herinneren want hier komt de uitdaging: Er zijn er hier die in de laatste honderd jaar geregeld bezoek hebben gehad. Deze bezoeken hebben plaatsgehad en enkele daarvan zijn goed gedocumenteerd. Tekeningen zijn ervan gemaakt van degenen die een ontmoeting met de mens hadden en deze illustraties zijn beschikbaar in jullie bibliotheken en laten zien hoe een Pleiadiër eruit ziet vanuit het standpunt van degenen die werden bezocht en erover rapporteerden.

Ik zal jullie nu vertellen hoe zij eruit zagen: Zij leken precies op Adama! Ga de tekeningen maar zoeken. Laat dit het bewijs zijn van de afstamming van de planeet en van de rol die de Pleiadiërs speelden want het zou dwaasheid zijn om te denken zij allen op de een of andere manier uit verschillende tijden en culturen bijeenkwamen om jullie een streek te leveren. Dat deden zij niet. Zo zagen de Pleiadiërs eruit…..en ook de Lemuriërs.

Vaak hebben wij jullie Lemuriers genoemd omdat velen van jullie oude zielen zijn, ouder dan de vastgelegde geschiedenis. En jullie waren echt een onderdeel van een ervaring die jullie je niet kunnen herinneren, maar die bruist in jullie DNA. Zie je, de Lemuriers waren niet zoals jullie en dit gaat vreemd klinken….maar zij hadden een toegevoegde dimensie van normale gewaarwording. Je kunt die toegevoegde waarneming Nummer 5 noemen als je dat wilt maar inter-dimensionaal gesproken is dat niet accuraat.

De Lemuriers liepen op deze Aarde met een dimensionale kwaliteit die attributen had die verder gingen dan die van jullie. De Lemuriers begrepen de inter-dimensionaliteit lang voor Telos. Zij begrepen ook dat over lange tijd bekeken er een devaluatie plaatsvond (een term die wij willen gebruiken als tegenovergesteld aan evolutie) en dat zij bepaalde vermogens langzaam kwijtraakten. Zij waren zich ook bewust dat hun tijd op de planeet eindig was op een bepaald punt omdat zij begrepen dat het onvermijdelijke water zou gaan komen. Deze devaluatie kwam eenvoudigweg doordat enkele van de dingen die hen door de Pleiadiërs waren gegeven in de tijd niet konden overleven binnen de energie van de planeet Aarde.

Er zijn er geweest die hebben gevraagd hoe fysieke wezens zoals mensen toen opeens konden beslissen om inter-dimensionaal te worden, naar een berg te gaan en daar te blijven met de attributen van een tijdcapsule (het Lemurische verhaal over Telos en Shasta) Dat is ongeloofwaardig! Dat is onaanvaardbaar en het kan voor sommigen zelfs informatie zijn die de ogen laat rollen! Echt, de Lemuriers hadden een gewaarwording die hen gegeven was door de Pleiadiërs die gelijk was aan een dimensie meer dan jullie hebben.

Laten wij even teruggaan en iets onthullen. Wij weten dat wij het hebben over een ras van de beginnende mensheid dat extra-dimensionale waarneming had een wild idee is. Maar er is enig bewijs en ik wil jullie nu iets geven om over na te denken; Het dichtstbijzijnde ras waar jullie overblijfselen van hebben zijn de Sumeriërs.

Nu, de Sumeriërs waren qua tijd ver verwijderd van de Lemuriers maar zij bezaten nog steeds een beetje van het bewustzijn dat de Lemuriers in hun cultuur gebruikten. Al deze dingen gebeuren in duizenden jaren tijd. De uitdaging: Kijk naar de Sumerische voorwerpen. Allereerst, neem waar dat al hun tellingen waren gebaseerd op 6 (een afgeleide van op 12 gebaseerde wiskunde en een hoofdzaak van de natuur en echte natuurkunde).

Dan het voorwerp dat De Berlijnse Zegel heet en wat duidelijk laat zien dat zij alles wisten over het zonnestelsel! Zij kenden de bewegingen van jullie planeten en dat sommige ervan zelfs ringen hadden….allemaal zonder bewijs van telescopen omdat zij die niet hadden.

Jullie wetenschap zou erom lachen en het idee opzijschuiven dat zij van deze dingen afwisten. Zij vertellen jullie dat die samenleving gewoon goed heeft gegokt en geluk heeft gehad maar het vreemde van deze gelukjes die een accuraat beeld van het zonnestelsel opleverden en zelfs van de ringen van Saturnus, vergezocht zouden zijn.

Laat mij jullie eraan herinneren dat jullie eigen wetenschap heeft vastgesteld dat de structuur van het atoom inter-dimensionaal is en dat wat jullie idee van de realiteit is, nog niet de helft is van wat er echt is. Zij hebben jullie ook verteld dat als je de andere dimensies gaat bestuderen, zowel tijd als afstand bijna compleet nutteloos zijn, een ander gezichtspunt hebben en in een kwantumstaat zijn.

Nu neem ik jullie mee terug naar de Sumeriërs. Zij hadden geen telescopen en toch wisten zij alles over de kosmos. Dit komt door het feit dat ‘inter-dimensionaal zicht’ hen dat gaf. Het was volkomen intuïtief binnen hun gewaarwording om te ‘weten’ wat er om hen heen was. Zowel tijd als afstand was geen factor bij het ‘zien’ van het zonnestelsel. Dus waar heb je technologie van 2004 voor nodig? Zij deden het intuïtief. Hetzelfde geldt in meerdere mate voor de Lemuriers. De Lemuriers hadden niet allen dit vermogen maar ook intuïtieve kennis van het inter-dimensionale DNA. Dit leidde hen naar het op een eenvoudige manier bouwen van de Tempel van Verjonging en stelde hen in staat om magnetisme te gebruiken om hun ‘lichaamsklokken’ te veranderen.

Begrijp dat geen van die Sumerische onthullingen hogere wetenschap nodig had als je dat zou denken, maar alleen een eenvoudige kijk die zij wel hadden en jullie niet. Het zou lijken op een blinde groep in vergelijking met een groep die kan zien. Als een cultuur al eeuwen blind zou zijn geweest zouden zij verbaasd zijn als zij een oude cultuur ontdekten die kon zien. In de blinde realiteit moesten zij lijfelijk aanwezig zijn en voelen hoe een berg was maar jullie konden die van een afstand zien. Het is net als bij jullie: de ene waarneming ten opzichte van een andere.

De spirituele evolutie van de Aarde.

Door de nieuwe Aarde-energie op deze planeet zal de toename (snelheid) van de vibratie en de daaropvolgende expansie van de tijd enkele van de krachten van de mensen laten terugkeren. Onze lessen hebben dit steeds duidelijk gemaakt en beginnen nu misschien wat duidelijker te worden.

Velen van jullie claimen wat ‘het activeren van het DNA’ wordt genoemd. Enkelen hebben het zelfs ascensie genoemd maar ik zal jullie zeggen dat het meer lijkt op een terugkeren naar Lemurie.

De berg achter jullie (Shasta) verandert niet. De Lemuriers die erin verblijven zijn niet anders dan zij ooit zijn geweest. Integendeel, zij hebben altijd op jullie verandering gewacht en jullie worden steeds meer zoals zij! Jullie beginnen de delen en stukjes van het DNA te activeren die er altijd al waren maar die inter-dimensionaal waren en daardoor niet intuïtief voor jullie. In algemene zin hebben zij dus op jullie gewacht en nu is het zover dat wat jullie hebben bereikt de mogelijkheid heeft geschapen hen te zien en te weten wat zij hebben gedaan in Telos. Zij zijn geduldig geweest. Hun tijd verloopt enigszins anders dan die van jullie, maar zij zijn geduldig geweest. Zij wisten dat als de mensheid ooit hun spiritualiteit zou verhogen, zij in staat zouden zijn hen te zien en hen te helpen. Die tijd is nu!

Er is ook een sterk geloof dat zij een deel van de toekomst van de planeet moesten zijn. Daarom hebben zij zichzelf in een inter-dimensionale staat gebracht. Alweer een andere realiteit dan wat jullie misschien hadden verwacht. De berg verandert niet – jullie wel! Als jullie van jaar tot jaar veranderen en gaan begrijpen wat dat betekent zullen velen in staat zijn om meer te begrijpen van wat daar echt aan de hand is.

De healings zullen grootser worden als jullie begrijpen waar jullie mee omgaan. Degenen in de berg zullen in staat zijn om jullie te bezoeken door jullie begrip over jullie eigen afstamming. Jullie gaven hen toestemming om jullie te helpen.

In de tijdcapsule die hier in de berg is zijn dezelfde attributen als die waar wij het gisteren over hadden toen wij spraken over de Venus Doorgifte. Het is een energie die samenwerkt met iets wat er altijd al is geweest, maar dat nu is ontwaakt en klaar is om versterkt te worden. Onthoud dit: Inter-dimensionaliteit is altijd aanwezig. Het is niet iets wat je schept. Als er 12 appels zijn en je er alleen maar 4 ziet betekent dat niet dat de andere niet bestaan.

Als jullie opeens de capaciteit ontwikkelen om meer appels te zien, wees dan niet verrast als het zegt: “Hallo, ik heb op jullie gewacht.” Het was er altijd en wachtte erop tot jullie klaar waren om hen te ontdekken. Nu hebben jullie meer voedsel dan voorheen. (meer appels om te eten)

Jullie groeien naar een nieuw bewustzijn en daar hebben jullie hulp bij. Dit was altijd de intentie van de Lemuriers. Degenen die zich nu bij jullie verzamelen zeggen nu: “Eindelijk is er nu een ontwaken!” Zij kijken naar jullie en zeggen: “Wij zijn niet ongewoon en wij zijn niet vreemd. Wij zijn eenvoudigweg een andere ontwakende dimensie. Als jullie hier nooit voor hadden gekozen zouden wij daar zelfs nooit zijn geweest en zouden wij naast jullie hebben geleefd tot het eind der Aarde.

Het zou kunnen dat jullie nooit zouden ontwaken maar wij zouden toch in de berg blijven zonder onze taak vervuld te hebben. Dat is de schoonheid van de missie van Telos. Hij is er voor de mensheid en niet voor zichzelf. Het is de tijdcapsule van wat er zou kunnen zijn en die alleen geactiveerd zou worden als de mensheid bepaalde keuzen zou maken….en dat is gebeurd.

De scholen van Lemurië.

Laat mij jullie iets meer vertellen over Lemurië en over sommige attributen van hun samenleving. Je zou kunnen zeggen: “Waarom zou er zoiets zijn?”De reden ervan is dat jullie ‘de puntjes kunnen verbinden’ over wat er verder op de planeet gebeurt. Ik heb het nu over de Lemuriers van lang geleden in een prachtig land voordat de oceaan het overspoelde. Laat mij jullie over hun kinderen vertellen.

Scholing was in heel Lemurië anders dan bij jullie. Dit was voor Atlantis en het ging zo: De leraren waren geroepen ouders. Zij werden hooglijk gerespecteerd want zij verstrekten de kennis van de cultuur.

Het waren alleen senioren en zij vertegenwoordigden de hoogste attributen van de samenleving. Zij bestuurden de scholen niet zoals jullie leraren en hebben niets van doen met jullie dagelijkse handel. Er waren ook geen administrateurs en kantoren in de scholen en de gebouwen waren kleine, aparte en niet met elkaar verbonden klassen.

Er was ook geen lineair systeem! In plaats daarvan kwamen zij samen om te beslissen wat de kinderen moesten leren en op een bepaalde tijd moesten weten. De ouders zonden hun kinderen op een zekere leeftijd naar een bepaalde klas. In een speciale klas besloten de kinderen en de ouders (leraren) samen wat er geleerd moest gaan worden. De kinderen namen het daarna over en gezamenlijk beslisten zij hoe snel zij dat konden gaan leren en vertelden dat aan de ouders. De leraar was flexibel en ging mee in de plannen van de kinderen. Daarna kozen de kinderen een leider of een rotatieschema van studentenleiders om te helpen met taken en bij het administreren van wat hun doel was.

De ouder was er dus om de kennis door te geven en zeker te stellen dat de kinderen de juiste kennis zouden krijgen. De kinderen hadden hoge conceptuele ideeën en konden vaak het totaal van een jaar leren zich in een dag eigen maken. Zelfs zonder actuele kennis zouden zij uitleggen dat wat zij voelden de beste manier was om het te leren, de snelste methode, en hoe zij het beste konden aansluiten op het schema van de klas. Als zij voelden dat zij het hadden geleerd, vroegen zij of zij getest konden worden. Als de klas slaagde in zijn opzet zouden zij aan het einde van de termijn slagen. Dan begon de vakantie (het echte doel van de kinderen op die leeftijd)

Dus in plaats van een vastgestelde leertijd begonnen zij tegelijk maar waren er geen eindtijden. De kinderen bepaalden de lengte van de termijn door de snelheid waarmee zij leerden. Dit was een concept dat was verbonden aan hun mogelijkheid om te begrijpen wat zij hadden geleerd zonder de informatie echt te kennen. Er was geen schooljaar – alleen het doel van een zekere graad van kennis en het doel om dat voor elkaar te hebben zodat zij konden spelen. De kinderen waren aan zet maar zij begrepen absoluut dat zij moesten leren wat er van ze gevraagd werd.

Nu zouden jullie kunnen zeggen: “Nee, dat is te ongewoon en te vreemd. Dat kan nooit werken. De menselijke natuur zou dat niet toestaan!” Mijn antwoord is dit: Misschien zou de menselijke 4D-natuur dat niet toestaan maar een conceptueel multi-dimensionaal kind kon dat gemakkelijk doen. De reden waarom ik jullie dit vertel is dat dit het beginattribuut is van het indigo kind waarover wij vele jaren geleden spraken. Het is heel Lemuriaans! Sommige van de “etiketten” van de indigo kinderen staan aangemerkt als inter-dimensionaal.

Terug naar Lemurie: Als er langzame leerlingen in de klas waren zouden de kinderen dat direct zien en hen onmiddellijk onder hun hoede nemen! Wat jullie huiswerk noemen was in plaats daarvan een aanwijzing voor elke student om elkaar te begeleiden zodat zij allemaal met de klas mee konden komen. Het enige wat zij mee naar huis namen waren andere studenten! Hoe sneller zij leerden des te eerder kregen zij vakantie. Dat konden zij begrijpen. Je zou kunnen zeggen: “Hoe zat het met de dwarsliggers? Waren die er ook in dat grote land Lemurie?’’ Natuurlijk. Oordeel niet als ik onthul hoe daarmee werd omgegaan.

De kinderen zouden zelf de discipline handhaven – oh, niet met een boeman systeem want dat komt niet voor in het bewustzijn van een conceptioneel bewust kind. Herinner je, in dit type van bewustzijn is het hoofdbelang het doel van de groep is en niet individuele kracht. De kinderen zouden het logisch aanpakken. Als er een andere student hun vakantie in de weg zou zitten zouden zij hem zo goed zij konden, begeleiden. Als er een daar niet aan wilde meewerken zouden zij hem eventueel buitensluiten. Ieder die ooit werd buitengesloten door een eensgezinde klas kon nooit meer terugkomen in die klas. Zij moesten dan naar andere klassen gaan die buiten het Hoofd-Lemurie waren gelegen.

Dit schiep natuurlijk een compleet andere samenleving, een die was onteerd en er was hen vaak geen lang leven beschoren omdat zij niet het recht kregen om naar de Tempel van Verjonging te gaan die een groot deel van het gezondheidssysteem van Lemurie was.

Hard, zouden jullie zeggen? Inderdaad. Binnen de standaards van vandaag was dat misschien zo maar de scholen werkten op die manier. Jullie samenleving ging vooruit op manieren die zij niet toepasten omdat jullie aan andere delen van jullie verlichting werkten.

Deze uitleg kan jullie helpen te begrijpen waarom het zo moeilijk is voor de huidige indigo kinderen, voor de kristalkinderen en voor alle kinderen van de nieuwe Aarde want binnenin hen is er een laag van het DNA die geactiveerd is en er klaar voor is om te werken. Het herinnert zich dingen. Ik ga jullie daar zo iets over vertellen.

Lemurische gezondheidszorg.

Ik wil jullie graag vertellen over het Lemurische gezondheidssysteem. Weet je, Lemuriers hadden geen hoge wetenschap. Zij hadden geen computers zoals jullie. Zij hadden hoog ontwikkelde inter-dimensionale intuïtie. Degenen van jullie die weten wat een medisch intuïtief persoon is zullen weten wat ik bedoel. Zij hadden allen dit soort intuïtieve kennis. Het lichaam is slim. Lemurische lichamen – afhankelijk van hoever je in de tijd teruggaat – waren veel groter dan die van jullie. Maar zoals wij als zeiden, zij werden smaller en korter. Zij wisten dat dit gebeurde. Dat geeft jullie ook de informatie dat de Pleiadiers groter zijn dan jullie. Dat zijn zij nog steeds.

Dit is wat de Lemurische gemeenschap besloot over gezondheidszorg. De meeste middelen werden gebruikt om ervoor te zorgen dat allen zo gezond mogelijk waren. Er waren geen ziektekosten (verzekeringen) omdat zij een conceptuele cultuur waren. Zij hadden een veel verdergaande intuïtie over het hele plaatje, veel meer dan de individuele mens. De Lemurische samenleving begreep intuïtief dat hoe gezonder de mensen hoe beter dat de economie zou helpen. Men bezat land, maar op een heel andere manier. Het was groepseigendom en dus waren er altijd groepsbeslissingen bij betrokken.

Als er iemand steeds ziek was kon die niet zijn steentje bijdragen en dat had invloed op het geheel en daardoor vonden zij al snel uit dat als iedereen gezond was, zij een veel betere economie hadden.

Nogmaals vertel ik jullie de reden dat ik jullie meeneem naar de geschiedenis van de Lemuriers. Dat komt omdat die nogmaals op jullie planeet gaat plaatsvinden. Opeens zal het idee dat mensen die niet ziek zijn land kunnen kopen en belasting betalen een revolutionair idee scheppen…..als een regering zijn bevolking gezond kan krijgen kan die een overvloedige gemeenschap krijgen. Wat een idee! Kijk naar een toeneming van fondsen en bronnen en houd dat in de gaten. Hoe kunnen wij de meesten genezen tegen zo laag mogelijke kosten? Hoe kunnen wij onze focus verleggen van het ene financiële naar het andere?

Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe jullie de ziekten van deze planeet gaan genezen? Velen hebben geklaagd: “De mensheid zal nooit dat punt van verlichting bereiken waarop zij genoeg fondsen heeft om de massa te genezen.” Jullie hebben gelijk! Maar een andere methode die veel logischer voor jullie zal zijn, doet dat wel! Heb hierover geen oordeel maar wees ervan bewust dat jullie op het punt staan om een nieuw idee te krijgen over ‘economisch genezen.’

Hoe zou de Aarde anders iets kunnen voortbrengen wat zo nodig is? Het antwoord: Vind een manier om dit op de agenda’s te krijgen van degenen die de grootste sommen geld te investeren hebben. Genezen wordt een investering in wereldgezondheid. Wat zullen de investeerders hiervoor terugkrijgen? Zij zullen een gedeelte krijgen van het BNP – het Bruto Nationaal Product van de regeringen waar zij mee samenwerken dat wordt afgemeten door het ’genezingspercentage’ van het land. Kijk maar, het is onvermijdelijk en het is op dit moment al onderweg. En tussen twee haakje, kijk naar Yawee die daarbij een verschil gaat maken. Daarom is hij hier en noemen wij hem nogmaals, en dat zullen wij blijven doen (sprekend over Dr. Todd Ovokaitys die in het publiek zit).

Laag 7 van het DNA.

Laat mij jullie vertellen over een andere laag van het DNA die wij nog niet hebben genoemd. Tot nu toe hebben wij jullie de namen en de doelen van zes lagen van het inter-dimensionale DNA gegeven. Wij gaven jullie informatie, de attributen van elk en hun speciale energetische namen. Wij hebben het gehad over de angstlaag – de ascensielagen en over de Ik Ben-laag. Elk heeft een naam maar dat is niet zo belangrijk omdat het een esoterisch stuk informatie is en de Lemurische cultuur die de lagen echt kon zien had er namen voor die niet degenen zijn die wij jullie in het Hebreeuws hebben gegeven.

De Hebreeuwse namen hielpen jullie om de echte functie van de laag te beschrijven omdat dat een bekende kerntaal is en Lemurisch dat niet is. Wij vertelden jullie dat alle Hebreeuwse namen, namen zijn voor God en wij hebben jullie met hen vertrouwd gemaakt door middel van de zesde laag. Ik ga nu laag 7 onthullen. Ik zal jullie de naam geven maar omdat het een Lemurische naam is ga ik jullie nog niet de Hebreeuwse geven.

Veel van de lagen heb ik jullie in de afgelopen maanden heb gegeven omdat zij moesten worden geactiveerd. Dit is bereikt door intentie van de individuele mens en hier hebben wij het vaak over gehad. Er is een laag van inter-dimensionaal DNA die nummer 7 van de 12 is. Hij is heel jullie leven slapend geweest en wachtte tot er een speciale energie beschikbaar kwam op de planeet. Hij vibreert op dezelfde toon als de Telosiers. (Lemuriers van Telos in de berg) die in deze zaal zijn en heet de Lemurische laag. Dat is laag 7.

Hoa Yawee Maru is the Lemurische naam voor laag 7.

Zijn betekenis in het Lemurisch is moeilijk te vertalen naar het Engels want het zou nergens op kunnen slaan. De tonen die worden gezongen betekenen dingen in toevoeging op de lettergrepen. Hoe het wordt gezongen betekent een verschillende informatietoon. Dus het horen of het lezen ervan betekenen zeer verschillende dingen. Maar in de basis betekent het dit: de DNA thuistaal. Hoa Yawee Maru. Hoa is het thuisland. Yawee betekent DNA in het Lemurisch en Maru betekent taal. Nu ga ik jullie vertellen wat laag 7 doet. Hij vibreert.

De Telosiers in deze zaal willen jullie aanraken en zeggen: “Dat hebben wij jullie altijd gezegd. Het is tijd om hem te activeren.” Hoe hoger deze laag vibreert, hoe sneller het gaat. Hoe meer oscillaties er zijn, hoe meer de tijd zal uitrekken en hoe meer degenen in de berg jullie kunnen groeten. Dit is de Lemurische meesterlaag. Het is de kernzaad-laag.

Er zijn hier maar een paar aanwezigen met een geactiveerde zevende laag in de zaal. Mijn partner hoort daar niet bij want de activering begon afgelopen nacht. Er zijn enkele anderen waarvan de laag 7 vibreert en dat zijn degenen die Adama ontmoeten en ook degenen waaraan Lemurische symbolen en geluiden zijn gegeven. (spreekt over Dr. Todd Ovokaitys) Wij zouden jullie deze dingen niet vertellen als zij niet waar en accuraat zouden zijn. Er is hier veel te halen voor degenen die aan het ontwaken zijn.

Uiteindelijk zullen er ook nog mensen zijn die zeggen: “Goed, wat moeten wij met deze informatie doen? Hoe kunnen wij die samenvoegen?” Allereerst moeten jullie het geloven. Je zult niets bereiken zonder dit te beschouwen als je kernwaarheid. Lieve mensen, jullie kunnen niet doen alsof. Je kunt hiermee niet afwachten. Het is er of het is er niet. Wees waarlijk in je geloof en begin te begrijpen dat deze dingen echt zijn. Inter-dimensionaliteit bestaat, net zoals de natuurkundigen zeggen dat het doet. Het is geen geloven. Geloven houdt het geloof in het onzichtbare in. Dit gaat verder dan dat. Dit is geloof in de werking van een concept dat al gedeeltelijk aanwezig is in jullie realiteit.

Als je in de stoel zit is de realiteit dat de stoel je altijd zou houden. Dat is geen geloof in het onzichtbare. De stoel is niet onzichtbaar maar het is puur geloven in een concept dat is gebaseerd op de structuur van een fysieke stoel. Toch is er geen bewijs dat de stoel je zal houden en toch is het geen verrassing als je erin gaat zitten en hij je wel houdt. Je zou in feite geschokt zijn als hij dat niet zou doen. Dit is meer dan wensen of vertrouwen hebben. Het idee zit erin dat de stoel gewoon altijd zijn werk zal doen.

Inter-dimensionaliteit is echt wetenschap. Het is net als bij de stoel. Jullie geloof daarbij is: “Deze inter-dimensionale informatie zal mij houden.” Zo, dat was nummer 1. Als je dat niet doet zal er geen van deze inter-dimensionale werken. Je zou kunnen zeggen: “Wel, Kryon, hoe moeten wij dat doen?” Laat mij jullie vragen: Hoe geloof je in iets? Begin die ui van dualiteit te pellen waar wij het zo vaak over hebben gehad. Laat het Hoger Zelf van jullie essentie tegen jullie spreken in termen die jullie zullen begrijpen en begin te vibreren op deze nieuwe manieren.

Hoe leggen wij intuïtie uit? Hoe kun je de kleur blauw uitleggen aan iemand die vanaf zijn geboorte blind is geweest? Wat zijn de stappen om dat te leren? Soms moeten dingen gewoon zonder stappen of lineaire beweging gedaan worden. Soms beginnen zij te verschijnen omdat je erom begint te vragen!

Wees stil en weet dat je God bent. Begrijp dat deze dingen van jullie zijn. Het is eenvoudig en toch complex. Het intellect zit in de weg, de mens loopt in de weg en het paradigma van 4D zit in de weg als jij je deze dingen eigen wil maken. Wat zijn de stappen die je moet nemen om uit te leggen hoe je moet liefhebben? Wat zijn de stappen om intuïtie te vinden? Begrijpen jullie het? Sommige dingen kunnen jullie in 4D niet gegeven worden. Ga dus zitten en laat het gebeuren want het is een onderdeel van jullie natuurlijke biologische proces dat er gewoon op wacht dat het gevraagd wordt.

Nummer 2: Groet dagelijks! Praat tegen je cellen. Kijk naar hun grootsheid spreek hardop tegen hen zodat zij weten dat jij de baas bent. Het versterkt het geloof. Het sterkt een nieuw soort realiteit.

Nummer 3: Ons advies: Bezoek de portalen van de planeet als je dat kunt. (tussen twee haakje: jullie zitten er in een. (Shasta)) Wij hebben enkele andere genoemd en het zijn de overgebleven Lemurische bergtoppen: de Paaseilenden, Hawaii, Nieuw Zeeland, and Mt. Shasta. Er zijn nog wel enkele andere. Voel de energie die daar is en vul jezelf ermee. Het zal je van pas komen.

Nummer 4. Wees partner van Gaia. Wat betekent dat? Het betekent: “voel de kristallen” Ga erin liggen. Voel het gras: stop je voeten in de stroom en weet dat een stukje van jou daarin aanwezig is. Wees partner van de Moeder en begrijp dat je bent gewikkeld in een kwantumstaat met alles wat je ziet. Gaia zegt dat het meer een broer- of zusterenergie is dan een moederenergie. Het is niet de grootsheid van een huwelijk. Integendeel, het is een grootsheid en een pracht en een heiligheid van een beste vriend. En dat is de waarheid.

Goed, wij zijn hier bijna mee klaar. Laag 7 heeft ook een andere naam. Het is de Drakenlaag – de creatieve, het Sterrenzaad, de Lemurier, de Indigo. Het is ontwakend bewustzijn dat jullie terugbrengt naar de potentie van de biologie van het originele zaad. Deze laag is slapend geweest als een tijdcapsule. Het is degene die het medisch intuïtieve in zich heeft.

Zodoende hebben wij nu het punt bereikt waarop wij zeggen dat het tijd is voor de entiteiten die hier zijn gekomen om zich terug te trekken. Degenen van de Kryongroep pakken de schalen die zij gebruikten om jullie voeten te wassen, op en gaan terug door de kreukel in de sluier. Dan zijn er nog degenen die uit de berg kwamen. Weten jullie hoe lang zij op jullie hebben gewacht? Zij zijn hier in dienst van de mensheid; zij zijn jullie familie; zij zijn jullie afstamming en zij groeten jullie hartelijk terwijl zij vertrekken.

Als jullie je DNA activeren, waar ook ter wereld, zullen zij er zijn. Zij komen van buiten de tijd, van buiten de afstand, maar zij zijn er. Het is een deel van het plan. Het is een deel van het geheel. Het is een deel van Gaia, Het is een deel van Kryon en het is ook mijn familie.

Vertrek anders hiervandaan dan toen je kwam. Als je deze berg afrijdt denk dan aan dit moment. Herinner je dat er hier familie is. Herinner je de tijdcapsule in de berg achter je. Wees niet verrast als er nieuwe vreugde in je leven komt want dat is wat laag 7 doet als die gebruikt gaat worden; Hij ziet het hele concept van het leven. Wees niet verrast als je in jezelf lacht. Wees niet verrast als enkele familieleden weer op jullie verliefd worden want jullie licht is zojuist helderder geworden.

Lieven mensen, wij verlaten deze plek met grote vreugde en nooit meer met een vleugje droefheid. Dit is een viering van degenen die zichzelf mensen noemen. Dit heiligdom hier wordt eigen gemaakt en gaat mee naar huis met ieder van jullie. Geliefde mensen, er wordt onmetelijk van jullie gehouden door ons allemaal en het was ons voorrecht om hier vanavond te zijn.

En zo is het.

Kryon.

* Laag 7 in het Hebreeuws is: Kadumah Elohim. Het betekent ‘onthulde goddelijkheid.”