Kryon. De mistbank.

Kryon. De mistbank.

Lee Carroll / 6 november 2011
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

……..Toen gebeurde het. David kwam uit de andere kant van de mistbank. Hij was ontsteld over wat hij zag want daar voor hem lag een heel continent: helder, vol met bewoners en dorpen, zo ver als hij kon zien. Hij kon rook uit de schoorstenen zien komen en hij kon ze horen spelen op de stranden. Er waren uitzichttorens die langs de mistbank stonden die hem direct zagen. Toen hij eruit kwam zagen zij hem en begonnen zij op hun hoorns te blazen om de anderen op het strand te laten weten dat er weer iemand doorheen was gekomen. Toen hoorde David een aanzwellend geluid vanaf het land komen. Het was een donderend feestgejuich en zij omringden hem met kano’s en gooiden bloemen. Toen hij op het strand kwam tilden zij hem op en zetten hem op hun schouders en zij vierden het feit dat hij uit de mist was gekomen. David begon die dag een nieuw, verrijkt leven.

Nu zou je kunnen zeggen: “Ik weet waar deze parabel over gaat. Het gaat over de dood, nietwaar?”En dan zeggen wij, Nee, daar gaat hij niet over! Deze parabel die jullie vanavond mondeling is gegeven, en ook voor de lezers, gaat over het binnengaan van de nieuwe energie en over ascensie. Hij gaat over wat er voor jullie ligt als je het pad wilt bewandelen want elk van jullie heeft een mistbank voor zich die jouw angst is, en angst is voor ieder mens een verschillende les op verschillende niveaus.

Luister goed, want wij naar nu naar de kern van het onderwerp. Wat bezorgt jullie de meeste angst? Voor de meeste onwetenden van jullie is het de angst om te slagen, de angst om op het afgesproken pad te lopen, de angst voor overvloed. Misschien zelfs de angst voor de verlichting zelf! Wij moedigen jullie aan om deze angst rechtoplopend door te gaan. Wat het ook is dat je de meeste angst aanjaagt, waarvan je weet dat het karma in je leven is, loop er met een gevoel van uitdaging in en weet dat het eenvoudigweg een façade is. Het is de mistbank uit de parabel en aan de andere kant ervan is het feest!

Kryon. Boek 3.