Kryon: De nieuwe helingenergie.

Kryon: De nieuwe helingenergie.

Doorgegeven via Lee Carroll / 19 augustus 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

 Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik zit niet in het donker, weet je? Ik weet wie hier zijn en ik ken de redenen waarom zij hier zijn. Ik weet wie er lezen. Er zijn er hier die het betwijfelen dat er hier een engelachtige aanwezigheid in een mens kan zitten en dat die op deze manier spreekt. Jullie zouden het betwijfelen en toch, als ik jullie zou vragen: “Geloven jullie in de liefde?” zouden jullie zeggen: “Oh, ja, natuurlijk. Wij kunnen het om jou heen voelen.” Geloof mij, mijn vrienden, wat jullie zien is een proces van liefde – universele liefde.

Wat jullie ervaren is een deel van een groot systeem dat liefde omzet naar het fysieke. Zelfs het kwantum-hologram reageert in ieder van jullie als Kryon binnenkomt. Er is hier een relatie-onderwerp dat hiervoor al is beschreven door Peggy Phoenix. Ik wil jullie vragen of er iets tussen ons is. Is er een relatie tussen ons? Ik zal jullie de rest van het verhaal geven. Jullie denken dat jullie vanavond zijn gekomen om iets te horen, iets vreemds misschien……deze channeling op het toneel? Ik zal het jullie zeggen als jullie je hart een beetje willen openen voor deze boodschappen die jullie vandaag worden gebracht en de kosmische snaren laten zien die tussen ons zijn bevestigd en jullie zullen je mij herinneren.

Want ik ben degene die jullie gedag zei aan de andere kant van de sluier vlak voordat jullie tegen de wind der geboorte aanleunden en naar deze planeet kwamen. Dat was ik. Ik was de laatste energie die jullie voelden toen jullie door de sluier reisden om te komen en te zijn waar jullie nu zijn.

Ik zal ook de eerste zijn die jullie zien als jullie deze planeet verlaten door de Hal van Eer en de Grot van Creatie. Zie je, de energie van Kryon behoort aan Gaia en is een deel van de familie van de Aartsengel Michael. Engelachtig is het, net als jullie. Jullie allen herinneren je mij op een bepaald niveau en degenen die de geschriften die jullie ‘de boeken’ noemen willen oppakken zouden ze kunnen doorwerken en zeggen: “Wel, dit past goed bij mij en ik begrijp het. Om welke reden dan ook, ik voel het.” Ik zal jullie zeggen – het is omdat jullie je mij herinneren! En ik herinner mij jullie en daarom ben ik hier. Dit zijn de kosmische snaren die wij samen hebben. Wat een tijd is dit!

Er was een tijd op deze planeet waarop dit niet kon worden bereikt…..het idee dat een mens kon samensmelten met Spirit in het aangezicht van anderen, en zij zouden het niet accepteren. In het verleden moest men dit achter gesloten deuren doen vanwege de vervolging van degenen die niet in zoiets geloven.

Er zijn er nog steeds veel die zouden zeggen dat deze channeling het werk van de duivel is……de mythologie van de duistere zijde, zeggen zij. En dat zal hen weghouden van de liefde van God. Zij weten weinig van de grootsheid van de God die zij eren, veel grootser dan hen ooit verteld is.

Hier zijn jullie dan en ik vraag jullie: herinneren jullie je mij? In de donkerste tijden is er een deur waartegen je kunt duwen en de energie van de engel die ik vertegenwoordig zal binnenstromen, samen met alle energieën die jullie zijn beloofd. Ik weet dat je moet leren om op die deur te duwen en ik weet dat er fasen van leren moeten zijn. Maar ik zeg jullie: het zal samensmelten tot een ding: Wat geloven jullie van het mij en de rest van de familie herinneren? Als jullie je mij kunnen herinneren kunnen jullie misschien ook jezelf herinneren. Dat is de sleutel!

Wie zijn jullie? Kunnen jullie je de kwaliteiten herinneren van Kryon die bij jullie is? Kunnen je herinneren dat jullie een diepgaande engel waren? Misschien kost het jullie moeite, maar ik zal jullie vertellen dat dit de manier was waarop het ging. Kryon is een groepsentiteit, net als jullie. Jullie waren een deel van de kosmische intelligentie van alle dingen. Herinneren jullie je dat? Als jullie het je beginnen te herinneren en als jullie deze dingen gaan samenvoegen, gaan jullie je herinneren wie jullie zijn. En dat, mijn vrienden, is wanneer er meesterschap voorhanden is. Er is zelfs een laag van jullie DNA die jullie helpt herinneren. Wisten jullie dat? Dit heilige deel van jullie stamboom wordt geactiveerd als jullie zeggen: “Lieve Spirit, zeg mij wat ik moet weten. Ik ben er klaar voor om het mij te herinneren.” Dan gaat het effect hebben.

Dat is de diepgang van een geheiligd systeem dat rondwentelt om jullie vrije keuze. Oh, jullie kunnen hier je hele leven zitten en zeggen: “Ik ben heel tevreden met mijn leven. Ik ben heel tevreden met mijn geloofssysteem en het is niet wat jullie mensen geloven, maar voor mij is het goed.” Ik zeg jullie dat het engelenrijk hier is en hoe dan ook van jullie houdt. Het maakt niet uit hoever jullie in gedachten gaan van de waarheid. Als jullie een schepper hebben erkend en dat alles is wat jullie kunnen doen, zal het engelenrijk hier zijn en evenveel van jullie houden. Maar er is zoveel meer ……als jullie dat willen……zoveel meer leven voorhanden.

Oh, laat mij jullie eraan herinneren dat ik even met jullie terug wil gaan, terug naar jullie eigen kennis van de manier waarop de dingen echt werken.

Het grootse systeem van Gaia heeft een serie energetische fasen die elk grootser zijn dan 1000 jaar. Een van hen komt tot een einde en een ander is een opening op 2012. De ouden in hun observatoria van de zon en de maan wisten het en toch is het niet correct geleerd. Maar dat zal het zijn. Als jullie gaan spitten in de fasen van energie van de Maya’s zullen jullie de trilling van Gaia vinden. Het is een echte trillingsopwaardering van duizenden jaren waar het de bodem legt voor de potentiëlen van de eeuwen en dat alles is nu op de planeet. En wij hebben jullie dit eerder gezegd – 2012 is het einde van een zeer lange fase…..meer dan 1000 jaar. Het vertegenwoordigt de beweging naar wat de Maya’s en de Azteken en de Tolteken ‘een nieuwe zon’ noemden. Dat zal een tijd van belofte en hoop zijn waarin Gaia begint te vibreren op een heel andere manier en de mensen op de planeet beantwoordt.

Denk nu eens even aan wat de Harmonische Convergentie jullie in 1987 heeft gebracht. Jullie waren gedoemd ten onder te gaan in het Armageddon maar de specifieke energie is weg en het zal niet gebeuren. Het einde van de mensheid stond te gebeuren maar met jullie vrije wil hebben jullie dit omzeild. Jullie gingen verder dan dat. Jullie veranderden het. En wij vieren die verandering altijd. Wij vierden het niet omdat jullie het niet doorvoerden want jullie doen dat steeds. Nee. In plaats daarvan vieren wij het omdat het betekent dat jullie zoveel van de planeet hielden dat jullie hebben besloten om verder te gaan in de energie van de transitie van 2012 en leven op een verhoogde Gaia. Wij vieren de 11:11 want dat vertegenwoordigt pure verlichting.

Hier is een esoterische vraag. “Lieve Kryon, als het Armageddon had plaatsgevonden en het einde van de wereld daar was geweest en als de mensheid was opgehouden te bestaan, wat zou er dan in 2012 zijn gebeurd? Zou er zonder mensen toch een hoge vibratie zijn geweest?” Ik zal het jullie zeggen: De tijdklok van Gaia is de tijdklok van Gaia. Deze ‘klok’ van de energie der eeuwen zou nog steeds gebeuren. Hij is verbonden met de sterren en de planeten om jullie heen en jullie eigen zon. De vrije keuze van de mensheid staat apart van die klok maar is ermee verbonden als de mensen hier zijn. Het experiment zou verdergaan, misschien zelfs zonder wedergeboorte van de mensheid. Maar dat is speculatie, nietwaar? Omdat dat niet de weg is, nietwaar? Nee, in plaats daarvan zullen jullie hier zijn en zullen deel zijn van een teken dat een geleidelijke verandering start in of rond 2012.

Er zijn er die hebben gezegd: “Het teken van 2012 is er geweest en het gaat nu 2007 worden.” Dat is niet zo want de klok is de klok. Het is onderdeel van het gedrag van het zonnestelsel en beantwoordt aan een langdurige kosmische cyclus. Waar het echter om gaat is dat bepaalde delen van de mensheid volgend jaar klaar zijn voor de energie van 2012! Het gaat om de manier waarop jullie reageren, nietwaar?

Het kristallijnen raster is een directe verbinding tussen jullie en Gaia en zal hoger vibreren omdat het wordt beïnvloed door degenen die op deze planeet van verlichting rondlopen. Oh, er is hierover zoveel te onthullen maar wat nog niet wordt begrepen. Maar laat mij dit wel onthullen: Al degenen die nu leven weten van deze zoektocht op hun kernniveau. Zij weten het allemaal maar alleen maar een fractie van een procent zal er iets mee doen. Een half procent (plm. 35 miljoen) zal genoeg zijn om samen te smelten met de Kristallijnen. Wij hebben oude zielen in deze zaal en tussen de lezers dus daag ik jullie uit: Voelen jullie de Lemurische energieën? Ik weet dat jullie dat doen. Dat is wie er hier zijn.

Oh, jullie kunnen ontkennen dat dit ras ooit heeft bestaan en er zijn er hier die dat ook zullen doen maar ik zal jullie desondanks zeggen: “Hoe voelt het om een van hen te zijn? “Ik, niet, Kryon, dat ben ik niet.” Maar dat ben je wel, geliefde. Als je naar binnen gaat zul je het je herinneren. Oude zielen zijn jullie met een ontwaakt inter-dimensionaal gevoel dat deze planeet gaat veranderen. Daarvoor zijn jullie gekomen. Daarom zijn jullie in deze zaal omdat jullie er alles vanaf weten, niet? Wat anders roept jullie hierheen? Wat is de hoofdreden dat jullie hier zijn gekomen of dit boek oppakten? Het maakt ook niet uit welke leeftijd je hebt. Ik weet wie hier zijn.

Ik weet dat sommigen van jullie klagen als jullie in de spiegel kijken. Ik hoor jullie geest zeggen: “Waarom ik? Waarom kijk ik zo? Waarom ben ik zo? Waarom heb ik deze leeftijd? Ik zou zoveel beter af zijn geweest met een andere timing. Ik zou als jongere zoveel meer kunnen doen en er zoveel beter uitzien en een beter effect op de planeet hebben als ik weer jong en meer vibrerend zou zijn.”

Ik wil dat jullie even stoppen en ik wil jullie vertellen over ongeveer 10.000 engelen die juist nu van jullie houden, precies zoals jullie zijn, op de juiste plaats op de juiste tijd. Er is een reden hiervoor……voor alles. Jullie kunnen werken zoals jullie zijn, met de leeftijd die jullie hebben, de manier waarop jullie kijken. De planeet heeft jullie op deze manier nodig omdat jullie het licht kunnen sturen naar waar dat het nodig is vanwege hoe jullie zijn en hoe oud jullie zijn. Beslis niet voor God als jullie denken dat jullie dan efficiënter zullen zijn. Denk eens aan 20 jaar geleden. Zijn jullie dezelfde personen? Hebben jullie iets geleerd sinds die tijd? Sommigen zullen zelfs lachen als zij eraan denken hoe zij toen waren. Nee, integendeel, jullie zijn nu wijzer en er veel meer klaar voor om dit heilige licht te verzenden.

Stuur het naar her vergeten continent Afrika. Zij hebben jullie nu nodig. Juist nu. Zend het naar Palestina (het grote gebied in Libanon en Israël, delen van Jordanië en Egypte)! Dat kunnen jullie omdat jullie vuurtorens zijn en wij jullie wijsheid nodig hebben. Misschien hebben wij wel jullie maat nodig! Luister naar mij. Er is overal een reden voor. Jullie zijn gekend door God en er wordt van jullie gehouden zoals jullie zijn. Herinneren jullie je mij al? Ik vertelde jullie dat dit zou kunnen gebeuren toen jullie hier kwamen. (werden geboren) “kijk naar die tijdlijn.” zei ik. “Kijk naar de geneigdheid van wat jullie zouden kunnen doen. Kijk naar wat jullie zouden kunnen worden. Het is groots.”

En jullie zitten hier en zeggen: “Wat is er gebeurd? Het is niet groots.” En wij zeggen: “Oh, het is zeer groots.” Jullie zien het niet zoals wij dat doen. Wij kijken door het kwantumhologram naar wie jullie zijn en wat voor effect jullie kunnen hebben op het Kristallen Raster.

Binnen deze tijden zijn er kleinere dispensaties die wij op zo’n 25 jaar willen houden. Jullie noemen dat een generatie. Het is geen op 12 gebaseerd nummer als zoveel van de kalenders der eeuwen maar het is een energie van 7. Er is goddelijkheid in deze generaties. Kijk maar! Van 1987 tot 2012 zijn 25 jaar. Projecteer 2012 nu naar de volgende generatie van 25 jaar (2037) en je zult zien dat het een 11-jaar is. Er zijn redenen voor al deze dingen en er is een heilig systeem. (Noot van Lee: Het jaar 2037 is duidelijk geen 11 dus spreekt Kryon hier over de energie van de 11/ 9 (zoals bij de 11:11) en niet over de cijferwaarde. Dit zijn de dingen waar de Maya’s mee werkten……de energie van de fasen der tijd. Het is echter interessant om te zien dat 2037 een 12 is en ook op de een of andere manier past in een op 12 gebaseerd scenario)

Laat mij jullie iets vertellen over de dispensatie waarin jullie zitten……in de Armageddon-dispensatie voor degenen van jullie uit deze cultuur. Tot 1987 kwam dit soort healing waarom jullie gevraagd hebben en vandaag voor zijn gekomen, zeer weinig voor. Oh, er waren meesters die op Aarde rondliepen en er waren natuurlijk genezers. Maar als jullie het vergelijken met wat er vandaag beschikbaar is, lijken dat wel de donkere eeuwen. Ik heb het nu over de 60-er jaren, de 70- en de 80-er jaren. De demarcatielijn was de 11:11-energie van 1987. (een 25 ofwel een 7 in numerologisch opzicht) Deze Harmonische Convergentie veranderde het allemaal. Dit was het teken van de permissie waarbij de mensheid toestemming gaf voor enorme verbetering en versnelling in kennis, bewustzijn en energie. Dat is wat jullie hebben ondervonden en sommigen van jullie verwachtten het nirwana! In plaats daarvan kregen jullie scholing!

Vraag het de lerares, Peggy. Zij weet van de school. Kijk naar waar zij doorheen ging om aan te komen op de plaats waar zij jullie de informatie kon geven. En toen zij door haar reiniging heen was gegaan, was zij klaar om de snaren te zien. (sprekend over de kosmische snaren van energie die ons allemaal verbinden) Toen begonnen zij bij haar te komen en daarvoor was het nog niet klaar om verteld te worden.

Diepgaande aanvullingen van energie zijn alleen maar het begin van de lessen. Deze speciale tijd waarin jullie zitten – van 1987 tot 2012 – is alleen maar een opstap naar wat achter 2012 ligt. Dat is het moment waarop jullie worden geacht vrede op Aarde te bewerkstelligen.

Sommigen zeggen: “Wel, Wij doen het niet zo erg goed.” Willen jullie stoppen met jezelf te veroordelen en om je heen kijken? Wie zijn het die het duister in de laatste jaren hebben laten zien? Dat waren jullie en degenen net als jullie. Wie zijn de bid-strijders, degenen die het licht sturen zelfs als dingen donker zijn? Dat zijn jullie. Wie heeft de vijand in deze tijd getoond……de oude, oude energie op deze planeet, die jullie wil tegenhouden? Dat hebben jullie gedaan. Het is vrije keuze binnen de mensen die deze veldslag tussen het licht en het donker hebben opgezet……oude tegen nieuwe energie. Dat zijn jullie. Ja, er zal een veldslag zijn maar wees er niet bang voor want jullie zijn ervoor geboren.

Vuurtoren, als die slag begint is de vuurtoren degene die zegt: “Hij is er. Het is tijd om het licht te ontsteken,” De vuurtoren is degene die zegt: “Ik ben gebouwd voor de stormen. Hier is hij dan. Laten wij aan het werk gaan.” De vuurtoren is niet degene die naar het toilet holt en bang is voor de storm waarvoor hij werd gebouwd. Het mag misschien niet de veldslag zijn die jullie hadden verwacht, een van zwaarden en bloed tussen mens en mens. Het kan een totaal andere slag zijn. Het kan een metaforische veldslag zijn. Wij hebben hem zelfs de Brug der Zwaarden genoemd.

Sinds 1987 toen wij kwamen en de channelings begonnen hebben wij over deze veldslag gesproken en hier is hij dan!

Jullie zitten erin; jullie maken er deel van uit. Jullie hebben 25 jaar, van 1987 tot 2012 om de generatie van jullie licht te beginnen. En in die tijd hebben wij beloofd om de energie van de planeet toe te laten nemen en om de snaren te laten zien die jullie kracht en mogelijkheden laten toenemen om jullie doel te bereiken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een partnerschap met God is dat jullie in staat stelt om vrede op Aarde te scheppen.

Deze energie heeft zelfs de manier waarop healing werkt veranderd en sommigen van jullie weten waarover ik het heb. In het verleden kwamen degenen die genezing wilden bij de genezer en zeiden: “Ik heb een ziekte en ik wil dat die geneest.” De healer zou zijn best doen om met die ziekte te werken. Vandaag zou de healer zeggen: “Wel, je hebt echt een her-balancering van je hele lichaam nodig. Want vandaag moet het meesterschap in jullie de ziekte genezen.” Zij zouden kunnen zeggen: “Nee, dank je, behandel deze ziekte alleen maar, alsjeblieft.” Dat zal niet meer op die manier werken. Degenen die alleen de ziekte willen behandelen zullen ten onder gaan. Het is een eeuw van verantwoordelijkheid en degenen die zijn ontwaakt voor het meesterschap binnenin zullen overleven. Dit is de nieuwe manier van genezen op de planeet en de nieuwe manier van overleven.

Dingen zijn al begonnen om die oude kapstok van de realiteit te verwijderen, zie je? Je kunt geen oude, versleten auto in je achtertuin hebben en verwachten er nieuwe banden op te krijgen en dan opeens een raceauto hebben. En dat is de manier waarop wij het vertellen. Het is een ervaring voor het hele lichaam en niet alleen maar een nieuwe manier van werken met de oude mens. Het begint ermee dat de Aarde hoger gaat vibreren met alle dingen erom heen en alle systemen die inactief waren langzaam actief gaan worden. Het zal iets anders scheppen dan jullie verwachten. Genezen zal niet meer hetzelfde zijn. Is het iemand van jullie opgevallen dat jullie ziekenhuizen een van de meest gevaarlijke plaatsen voor jullie gezondheid zijn geworden? Klinkt dat logisch? Misschien worden jullie geacht iets anders te gaan doen dat veel veiliger is? Wat denken jullie ervan om de heler binnenin jullie te gaan bestuderen?

Er zijn er die zullen zeggen: “Ik wil veel energie hebben. Ik wil genezer worden en veel energie krijgen.” De genezer van vandaag zal hem vertellen dat zij zichzelf in balans moeten brengen om de energie te krijgen waar zij naar hunkeren. Maar zij zullen zeggen: “Nee, dank je, alleen de energie. Dat is alles wat ik wil hebben.” Beginnen jullie de verandering te zien? Het systeem verandert van “help mij alsjeblieft” naar “help mij om mijzelf te helpen“. De grootste verandering voor de metafysische mens op deze planeet zal zijn van ‘arme ik’ naar ‘meester-ik’. Dat, geliefden is waarom de diepgaande balancerende systemen die vandaag worden geleerd pas een paar jaar oud zijn.

Zij kwamen pas toen jullie het teken van de Harmonische Convergentie passeerden. Denken jullie dat het allemaal toevallig was?

Zij zijn degenen die tegen de genezer zeggen: “Ik zit vol angst. Ik ben bij de psychiaters geweest en toch zit ik vol angsten. Als ik alleen maar van die angst af ben en gelukkig kan zijn.” En de genezer zou zeggen: “Wel, laten wij daarvoor gaan zorgen. Laten wij een proces beginnen waarin je over jezelf kunt leren en overal zorg voor kan dragen.” En zij zouden antwoorden: “Nee, dank je, alleen de angst. Al het andere is goed.” Wel, al het andere is niet goed, anders zou er geen angst zijn! Het is hetzelfde als bij woede, weet je? “Kun jij iets aan die woede doen, alsjeblieft. Heeft u daar een pil voor, dokter?

Alleen de angst, verder niets. Ik zal mij goed voelen, weet u?” Dat soort behandelingen in onderdelen uit het verleden werkt niet meer.

Het is geweldig en het is een ervaring voor het hele lichaam. Er zijn er die naar je toe zullen komen en zeggen: “Ik ben zo moe van de dualiteit. Ik weet niet wat ik moet doen. Er is zoveel duister op Aarde. Ik heb zo veel moeite met naar het nieuws kijken, het maakt mij depressief. Als ik alleen maar vreugde in mijn leven zou hebben. Kun jij mij wat vreugde geven? Heeft u daar een pil voor, dokter? Het antwoord is nee. Zo werkt het niet meer. Jullie zullen dit steeds vaker zien, deze ervaring van het hele lichaam. Het is ook zo met spiritualiteit. Kennis zal niet langer de hongerige ziel vullen.

Velen zullen nog steeds komen en zeggen: “Ik wil de Goddelijkheid in mij verhogen. Ik wil meer bewustzijn. Kun jij mij ook meer kennis bezorgen zodat meer bewust kan worden? Degenen die wetenswaardigheden uit het verleden belangrijk vinden zullen geen totale lichaamservaring hebben door die kennis alleen. Dit schept een gedeeltelijk bewustzijn zonder balans.

Weten jullie wat er zou gebeuren als jullie in staat zouden zijn om iemand een ‘geen angst’ genezing te geven? Je zou een mens zonder angst scheppen en een potentieel van een woedend monster……arrogant op alle manieren. Zie je, een echt niet angstig mens is niet bang vanwege wat hun intuïtie binnen hun DNA hen vertelt, niet wat het boek op de plank hen vertelt. Spirit geeft geen healings meer op die wijze. De energie is veranderd.

De echte lichtwerker – Een voorbeeld.

Ik wil jullie ergens mee naartoe nemen en jullie aan iemand voorstellen. Het is een lichtwerker. Deze lichtwerker heeft geen naam, maar ik ga hem vrouwelijk maken. Ik ga jullie aan die lichtwerker voorstellen om jullie de definitie te geven van de healing van het hele lichaam.

Jullie naderen haar en jullie voelen je goed. Beide mensen voelen zich goed. Jullie weten niet waarom, maar jullie voelen je goed. Jullie hebben haar zelfs nog nooit ontmoet en toch hebben jullie al besloten” Dit is een goed mens. Ik vind haar aardig. Ik kan niet wachten om haar te ontmoeten.”

Zij straalt de liefde van God uit. Dit is belangrijk voor jullie om te weten. Zij is niet evangelisch. Ze kan zelfs niet eens spiritueel lijken. Zij loopt niet met haar religie te koop. Zij is lief. Zij herinnert jullie aan iets waarvan jullie niet weten wat het is. Is het moederenergie? Jullie weten het niet. Maar ik zal jullie zeggen wat het is. Jullie herinneren je de liefde van God! Omdat haar snaren uit staan, zie je? (de kwantumsnaren)

Als jullie in haar veld komen voelen jullie dat. Haar snaren staan uit, zie je? Deze lichtwerker is in balans. Zij is spiritueel in balans. Zij is gecentreerd. Zij luistert. Zij is in jullie geïnteresseerd. Zij zorgt dat jullie je goed voelen. Zij heeft geen agenda en jullie voelen niet dat zij jullie een verhaal wil opdringen of zo. Zij staat wijd open. Oh, houden jullie er niet van om in haar nabijheid te zijn? Wat is deze aantrekkingskracht?

Voor sommigen van jullie is zij de moeder die jullie altijd hadden willen hebben. Voor anderen de moeder die zij hadden. Wat is dat gevoel? Ik zal het jullie vertellen, geliefden. Haar snaren raken jullie aan en zij zijn de liefde van God. Het is ook niet evangelisch. Het zijn compassievolle, uitnodigende snaren en zij spreken tegen jullie DNA. Zij is intuïtief en in balans en zij weet wie jullie zijn. Zij weet wat jullie nodig hebben. Zij weet zoveel omdat haar snaren uitstaan.

Haar DNA is geactiveerd en het weerklinkt. Zij is op deze Aarde maar schijnbaar ook met een voet in de ene dimensie en met de andere voet in de andere. Zelfs de cellen van haar lichaam weten het. Zij weten het allemaal. Zij heeft haar snaren uitstaan. Zij weet intuïtief waar zij haar licht naartoe moet sturen. Jullie zouden kunnen zeggen: “Hoe kan een mens zoveel weten? Waar het licht naartoe moet? Er is zoveel aan de hand. Zij kent hen bij naam? Naar wie toe sturen en waar?” Nee, geliefden. Integendeel, zij begrijpt iets waarover wij op een dag wat meer zullen praten. Zij weet alles over kosmische intelligentie. Het is een bron, een vijver van energie waar jullie in kunnen dopen en er deel van kunnen worden, een kracht die alles weet over alles. Jullie hoeven de bijzonderheden niet te weten.

“Kryon, dat is moeilijk voor mij. Ik moet de bijzonderheden kennen om iets accuraat te doen.” Echt? Jullie gaan na deze channeling naar jullie auto en gaan wat eten. Vragen jullie mij nu om de handleiding van de motor uit te leggen voordat jullie instappen? Ik denk het niet.

Jullie willen gewoon gaan, nietwaar? Kosmische intelligentie is de motor van het universum en jullie hoeven daar ook niet over na te denken. Degenen met meesterschap weten hoe zij deze kosmische machine moeten gebruiken. Dat is hun intuïtie. Het helpt hen om linksaf of rechtsaf te gaan, aan wie gebeden gezonden moeten worden, wanneer de groep bijeen moet komen en wanneer niet. Hij vertelt hen wanneer zij iets moeten zeggen en wanneer zij helemaal niet moeten spreken. Kosmische intelligentie. Het zit vast aan het meesterplan door haar snaren.

Zij had het al lang geleden gehad met haar dualiteit en gooide die op de achterbank. Zo deed zij dat. Het is haar hele leven bij haar, weet je? Die polariteit van mens ten opzichte van het goddelijke is daar voor altijd. Maar in haar geval op de achterbank, en het irriteert haar elke dag! Maar het heeft nooit de leiding, weet je? Als anderen bang zijn ziet zij waar de angst vandaan komt. Het komt van wat wij het tweede brein noemen. Het komt niet uit het hoofd, het komt uit de maag ofwel de lagere energie. Angst komt van daaruit omhoog en zij onderbreekt die en …..legt het op de achterbank. Zij weet alles over de dualiteit. Zij is in balans. Weet je?

Deze lichtwerker heeft geen woede! Jullie zeggen: “Dat is onmogelijk! Alle mensen hebben woede. Het is een menselijke trek.” Bij deze, geliefde, ben ik het eens…….zeer menselijk. Rauwe woede is geen deel van een lichtwerker want lichtwerkers zijn verhoogde mensen. Denk daar eens over na. Woede is geen deel van de gezichtsuitdrukking van een verlichte meester. Steeds als er rauwe woede verschijnt en jullie eraan meedoen, wat wil je dan later doen? Je wilt teruggaan en je verontschuldigen dat het gebeurde. “Oops,” zeg je “Het kwam er gewoon uit.” Dat is jouw manier om te zeggen dat het ongepast gedrag was, nietwaar? Denk daaraan. Woede is de dualiteit die jou de baas is. “I’m sorry,” zeg je, “Op de een of andere manier kwam het van de achterbank op mijn schoot!” Deze lichtwerker heeft het voor altijd op de achterbank.

Het komt er niet af. Zij wordt niet boos. Integendeel, zij wordt teleurgesteld. Zij heeft compassie. Oh, willen jullie niet gewoon bij haar zijn? Willen jullie niet gewoon naast haar lopen? Dit zijn de attributen van wat de meesters op Aarde hadden. Alle kinderen wilden bij hen zijn. De volwassenen hielden ook van hen. “Oh, kon ik maar gewoon bij hen zijn!” zouden zij zeggen terwijl zij hun hand op hun hart legden.

Dat is de energie die de meesters van de Aarde allemaal hadden. Maar ik vertel jullie, mensen, dat dit jullie voorland is en jullie belofte.

Laat mij jullie vertellen wat er in haar lichaam gebeurt. Ziekte? Nee, maak je geen zorgen. Het is er, maar zie je, het kan zich nergens mee verbinden. Dit is geen onderdeel van haar programma want zij heeft haar snaren uitstaan. Zij spreekt tegen haar cellulaire structuur en die luistert naar de baas en zij is de baas. Hoeveel van jullie hebben onlangs met jullie cellen gesproken? Begrijpen jullie waar jullie verlichting zit? Het is in je teen, in je elleboog, in je arm, in je hersenen? Het is overal waar jullie cellen zijn en niet alleen in je bewustzijn of in de hersenen. Het is een volledige lichaamsverlichting.

Realiseren jullie je dat als je geregeld met je cellen spreekt en zij begrijpen wie er spreekt, ziekte jullie niet kan raken? Begrijpen jullie dat? Dat is meesterschap. Wij zouden het jullie niet vertellen als het niet zo was.

Ik zal jullie de laatste geven. Zij weet wie zij is omdat zij zich herinnert. Sommigen zouden zeggen: “Vertel mij meer over die persoon. Heeft zij een maatje? Heeft zij een partner?” Ik zal het jullie zeggen. Zij? Nee, dat heeft zij niet. En jullie zullen zeggen: “Dat is triest.” Zij herinnert zich wie zij is en zegt dat iedere dag tegen zichzelf. “Ik ben voldoende. Het is goed in mijn ziel. Als alleen zijn voor mij de weg is, zal ik die alleen gaan. Dankzij God Ben IK wie Ik Ben.” Zij heeft de liefde van God in haar leven en zij is niet alleen.

Zij is ook niet eenzaam. Oh, zij geniet ervan als er mensen komen en haar leven verrijken maar de intimiteit die haar leven vreugdevol zou kunnen maken binnen een relatie, zit niet in haar hoofd. Aan het eind van de dag, als zij alleen naar huis gaat legt zij een verklaring af als zij door de deur naar binnen gaat. Zij zegt: “Ik Ben die ik Ben en ik heb alleen nodig wat Ik Ben.”

Zij geeft toestemming en vrije keuze voor alles wat er gebeurt maar zij is niet eenzaam en zij is niet wanhopig en zij is niet melancholiek omdat zij zich het kosmische gevoel herinnert van verliefd zijn op God.

Dat gebeurt er ook als je verliefd raakt op het menselijk ras en de lichtwerker is verliefd op de mensheid..

Wie zijn jullie? Zijn jullie lichtwerkers? Zo niet, willen jullie het dan zijn? Dat is onze boodschap. Dat is alles wat wij hebben.. Dit zou de boodschap kunnen zijn aan het einde van onze tijd……totdat er geen boodschappen meer zijn. Oh, er zullen er zijn die Kryon in zich meedragen lang nadat hij hier is weggegaan. Hun boodschap zal dezelfde zijn. Hij zal over meesterschap gaan en zal een viering zijn van hoe jullie allen vrede op Aarde schiepen. ….en ik heb net de deur voor jullie geopend om in de toekomst te kijken – een toekomst waar jullie nu over kunnen denken door wat er op de planeet gebeurt.

Maar ik vertel jullie dat de zon gaat opkomen. Maar hij gaat dat niet doen zonder degenen die hier lezen en luisteren en meedoen aan deze veldslag van menselijk overleven. Wanneer was de laatste keer dat jullie licht zonden naar degenen die niet zo fortuinlijk zijn als jullie – die moeten zien te overleven, die geen voedsel hebben op hun tafel of zich vannacht zorgen maken over hun leven? Er zijn er veel van hen en zo weinig van jullie. Misschien is dat een mandaat waarvoor jullie hier zijn gekomen? Dat is het.

Vuurtorens, doe jullie werk.

En zo is het.

Kryon.