Kryon: De uitdaging van lineariteit

Kryon: De uitdaging van lineariteit

Doorgegeven via Lee Carroll

1 September 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

O, het is fijn om hier te zijn!Er zijn altijd mensen die zeggen dat dit echt niet waar kan zijn. Zij zullen zeggen dat het gewoon verteld wordt door mensen…..niet meer dan dat, en dat het bedrog moet zijn.

Ik vertelde mijn partner al jaren geleden om te energie vooruit te laten gaan en degenen op Aarde om jullie heen de echtheid te laten zien van wat jullie doen. Voor die spirituele te zitten en die het verschil kunnen vertellen. Dat heeft hij gedaan. Al 15 jaar lang is hij de wereld rondgegaan en heeft aan de hoogsten van de hoogsten gevraagd om te onderscheiden en de verbinding te “voelen.”

Dit is de enige manier waarop een mens kan ‘bewijzen’ dat channeling accuraat is – om voor andere spiritueel gezinde mensen te zitten en om hun onderscheidingsvermogen en hun wijsheid te vragen.

Tegen de lezer zeggen zij dat sommigen het licht om hen heen zuilenrijen en anderen niet. Dit is allemaal gepast en er is nooit een oordeel over. Maar de uitnodiging om de woorden in je hart te voelen staat altijd open, ze te voelen op en manier de tegen jouw engelachtige onderscheidingsvermogen zegt: “Hier spreekt een zuster tegen jou….een broer van achter de realiteit waarvan je de pretentie hebt dat je die begrijpt. Het is een reünie en er is hier niets anders dan eer en liefde.

Inderdaad zijn er vanavond mensen in het publiek die kunnen onderscheiden. Wij zeggen tegen jullie: “Kijk naar de kleuren – zij zijn hier. Degenen van jullie die engelachtige structuren zien, kijk naar hen in al hun glorie want ook zij zijn hier. Dit gebeurt er als een groep engelen (mensen) zich begint te herinneren dat zij engelen zijn.

Jullie mogen jezelf niet zien als bezit van de engelen, maar wij doen dat wel. O, het is waar dat er een cirkel van levens op de planeet is en je jezelf misschien afvraagt: “Wie ben ik nu?” Maar wij zien de kern. Wij zien de echte jij. Wij zien de entiteit in al zijn grootsheid van vrede, van pracht, God genaamd.

De ironie is dat jullie alleen geloof hechten aan een God wiens energie altijd boven jullie staat en die altijd iets voor jullie doet als een vader of een moeder. Jullie brengen dat nooit bij jezelf. Jullie denken nooit over hem na als een groep en overwegen nooit dat het zou kunnen zijn dat jullie een deel van dat alles zijn……en dat, lieve mensen, is wat er gaat veranderen.

Op dit moment, luisteraar en lezer, ben ik in gezelschap van de familie van God. Er is niets mee te vergelijken. Het is kostbaar en zoet. De meesters en de goeroes van de planeet hebben die verbinding ervaren en nu is die er voor iedereen.

Wat wij vandaag moeten zeggen kan grenzen aan het ongelooflijke. Wij zullen jullie een paar dingen geven om over na te denken over dingen die op deze planeet zijn gebeurd. Wij zullen jullie wat puzzels geven om over na te denken. Wij kunnen dit echter niet doen voordat wij iedereen die eraan meedoet hebben gefeliciteerd. Wij hebben al eerder gezegd dat de energie door velen in de realiteit wordt gebracht en ook door degenen in een andere echte tijd…..de toekomst van jullie, die luisteren. Ook groeten wij degenen wier ogen op deze pagina zijn gericht. wij“ Hoe voelt het om in de toekomst te zijn?” Luister, jullie denken dat zij, de lezers, hier niet zijn, nietwaar? Of wel? Laten wij jullie lineariteit eens testen. De titel van vandaag is tenslotte niet voor niets “De Uitdaging van Lineariteit.”

Wij hebben het al eerder gezegd. Hoeveel van jullie die hier zitten hebben de mogelijkheid om de lezer te bezoeken? Zie je, de lezer is in jullie toekomst en met welke groep zullen jullie de toekomst ‘zien?’ Dit is wat ik bedoel: Zie dit eens voor je: op dit moment ben jij de lezer maar er zullen tienduizenden ogen zijn de eventueel aangeraakt worden door deze woorden in vele talen in de komende jaren. Zij zijn dus in de toekomst, ja? Als je dit beeld gaat zien zul jij je de beperking van de lineariteit realiseren. Kun je hen groeten? Wat als je meer zou kunnen doen dan hen groeten? Wat als jij deze woorden zou kunnen zegenen op een niveau waarop zij jouw energie kunnen voelen?

Laten wij het testen: Lezer in 2006, kun jij de energie voelen van de huidige luisteraars plus de lezers van 2004 en 2005? En van 2007? Is dit teveel voor jou om te overwegen? Kun je zien hoe je beperkt wordt door jouw eigen tijdraam? Dat valt niet mee, nietwaar? Wat is jouw realiteit, geliefde? Ben je een trein op een spoor die zich alleen bezighoudt met het spoor waar hij op rijdt of ben jij een onderzoeker buiten die trein in het midden van de cirkel die de trein om jou heenrijdt? Zie je het verschil? De een rijdt alleen de trein, de ander ziet de hele route die is gereden plus de potentiële route. De een is lineair en de ander niet. De truc is om de trein te berijden en hem ook van een afstand te zien.

De beperkingen van de lineariteit.

Wij hebben die lineaire puzzel op andere manieren bezocht maar hier is hij weer: Lineariteit is tijd en tijd is een onderdeel van de constructie van jullie realiteit. Het is de manier waarop je denkt. Het is de manier waarop jullie je leven leven. Jullie leven met de klok. Je kunt zeggen die het niet zo is, maar het is wel zo……de klok van de natuur die ook jullie biologie omvat.

Nu zullen er zijn die zeggen: “Ik leef niet bij welke klok dan ook, Kryon. Ik ben een vrije geest en ik ben daar trots op.”Echt? Laten wij eens een paar dingen overwegen voordat je dat zegt. Jullie bouwen je leven rondom routine. Het tijdraam van jullie planeet vertelt je dat de zon opkomt en ondergaat op een zekere tijd en dat jij een bepaalde tijd gaat rusten. Jullie zijn cyclisch…..een maaltijd en dan de volgende. Dat is de klok waar wij het over hebben. Kun jij als vrouw jouw menstruatie regelen? Jullie biologie bestaat rondom een lineair bestaan en hetzelfde geldt voor jullie communicatie.

Als je met elkaar spreekt zet je het ene woord achter het andere…net als de trein op de rails alleen maar kan rijden waar er rails zijn. Heb je daar ooit aan gedacht? Als je deze woorden leest zijn zij een na een geordend in regels op een zeer lineaire manier. En nu zou je gefrustreerd kunnen zeggen: “Er is niets anders. Dat is de manier waarop het werkt.” En wij zeggen: “Nu stel je de juiste vraag!” Heb je daar ooit aan gedacht? Wat als communicatie buiten de lineariteit zou kunnen gaan? Op dit moment luister je naar de woorden als die worden gesponnen in een serie lineaire woorden – je ogen zien hen en je hersens

begrijpen de getypte lijnen die voor je liggen….de ene letter na de andere. Deze kleine breintrein die deze letters op deze bladzijde leest is helemaal lineair en schijnbaar zeer beperkt. Heb je opgemerkt dat alles in een rechte lijn dient te gaan?

Wat als er in plaats van die beperking van lineariteit er een systeem zou zijn van communicatie waarbij jullie in staat zouden zijn om alles ineens en in een ogenblik te ontvangen? Alles wat je nodig had om te weten zou in een oogwenk aan jou worden gepresenteerd en op de een of andere manier zou je het gewoon weten. Dat zou een communicatie buiten de lineariteit zijn. Velen die dit lezen zouden kunnen zeggen: “Wel, dat is niet hetgeen wat wij mensen doen. Dat is onmogelijk.” Nu weten jullie waarom ik hier ben. Ik ben hier om jullie te vertellen dat het niet alleen mogelijk is, het is de manier waarop de dingen werken!

Deze non-lineaire communicatie is niet alleen de stem van Spirit maar ook de stem van jullie eigen meesterschap. Het is communicatie op cellulair niveau en is goddelijk. Mensen gaan om zo te spreken achter elkaar in de rij staan voor wat zij denken wat God is en herhalen dat steeds weer. De reden: “Wel, als wij er steeds maar weer om vragen zal dat misschien door God gehoord worden en zullen wij enig resultaat behalen. Wij gaan dus door met vragen en dezelfde stukken steeds maar weer te lezen. Misschien zal het ook helpen als God ons ziet lijden bij onze pogingen.” Zij begrijpen niet wie God is of wat de manier van communiceren is.

Wat als ik jullie vertelde dat er nu om jullie heen een groep is die jullie namen heeft? Wat dit betekent is moeilijk uit te leggen. Zie jullie energie als mens als een engelenradiostation dat altijd je leven uitzendt in de reële tijd naar alle entiteiten van het universum. Daarom is jullie ‘spirituele radio’ ook altijd in contact met de andere kant van de sluier.

Overal waar je ook maar zou lopen zou alles van jou bekend zijn bij God! Stel je nu voor dat er bij het radiostation in plaats van radiogolven engelengolven gebruikt worden die zijn toegewijd aan jullie en anderen om jullie heen, met maar een doel….er te zijn als jullie ooit de zaden van meesterschap ontdekken….een staat van communicatie met beschikbare engelen die er voor jullie en de planeet zijn. Als jullie je die condities kunnen voorstellen, zie ze dan als non-lineair. Steeds als je het nodig hebt om iets te weten, zou je het gewoonweg weten. Voor jullie zou het lijken op een massale intuïtie en dat is de echte communicatie van Spirit en hoe dat voelt.

Ik ga jullie hiermee uitdagen: De volgende keer als je gaat mediteren of bidden ongeacht de uitdaging waar je voor staat, wees dan stil! Wees stil en weet dat je God bent. Weet dat als je in die toestand verkeert de Derde Taal het gaat overnemen en alles ogenblikkelijk wordt gekend.

Het antwoord zal niet naar jullie toekomen op een lineaire manier maar het zal ogenblikkelijk gekend worden op een cellulair niveau. Gebruik dan de rest van de meditatietijd om oplossingen te vieren of het begin van oplossingen die in een oogwenk zijn afgeleverd en voor jullie een of ander wonderlijk intuïtief proces zijn.

Menselijke attributen die jullie laten schrikken.

O, er is meer – veel meer. Er zijn enkele schrikwekkende anomalieën van lineariteit – over jullie eigen levens en over jullie eigen menselijk bestaan waar je nooit aan zou denken. Laten wij het over wonderen hebben. Wij gaan jullie een paar vragen stellen en wij zullen de antwoorden herzien.

Wat denk je dat er in de geschiedenis gebeurde toen mensen mijlenver wilden lopen om de zoom van de mantel van een meester aan te raken om ogenblikkelijk genezen te worden? Of in een andere situatie waarbij zij een reis ondernamen naar een heilige plaats waarvan zij wisten dat als zij alleen maar de deur zouden doorgaan van een bepaalde kerk, zij genezen zouden zijn? Wat denk je daarvan? Hoe ging dat in zijn werk? Vaak kwamen zij aan en gooiden hun krukken weg en wandelden ogenblikkelijk genezen de deur weer uit. Het staat steeds weer in jullie geheiligde geschiedenis opgetekend.

Je kunt zelfs vandaag de krukken in die gebouwen nog zien want zij zijn daar nog steeds. Heb jij je ooit afgevraagd wat er echt gebeurde binnen die schijnbaar wonderlijke omstandigheden?

Laten wij naar de eerste kijken: Als degene die kreupel was de zoom van de mantel van de meester aanraakte en genezen verderging….wat gebeurde er toen? Het algemene antwoord is als volgt: “Dat is echt God in actie, zie je, God is geweldig en mensen zijn dat niet. Als een mens dus eenvoudigweg dichtbij een meester kan komen is dat net zoiets als het aanraken van God. Als zij de meester maar even kunnen aanraken zijn zij genezen.” Dat is wat jullie van vele religieuze leiders hebben gehoord over wonderen.

Maar echt, zou dat de echte manier zijn? Wat is er echt aan de hand met de wonderen waarover jullie hebben gehoord en gelezen……of die misschien wel enkelen van jullie hebben ervaren? Gaat het om kruiperigheid voor het oog van God of gaat het over iets veel grootser? Luister, mens, wij gaan daar even praktisch over praten. Wij gaan jullie informatie geven die wij niet eerder op deze manier hebben gegeven, zet je dus maar schrap. Mijn partner, bereid je voor op brieven (kritische en kwade brieven) want je zult ze gaan krijgen….helemaal na wat wij te zeggen hebben.

Alles wat wij jullie vertellen is accuraat en waar. Je kunt die informatie zien als onbewijsbaar, esoterisch, maar dat komt alleen maar door de lineaire leringen die jullie om lineaire redenen zijn gegeven om je aan te laten vastklampen. Overal waar je om je heen kijkt zijn er interessante onregelmatigheden van jullie realiteit die bevestigen wat ik jullie ga vertellen en toch zal jullie lineaire denken je ervan afhouden om het als ongewoon te zien.

Weten jullie kennen wat een van de dingen van de lineariteit doet? Jullie trein is altijd in beweging. Er is altijd een plaats om naartoe te gaan, nietwaar? De ene hartslag na de andere – net als bij de klok. Dat moet wel omdat het zo is bedacht voor jullie realiteit. Toch hebben jullie engelenbewustzijn en jullie meesterschap die klok niet nodig. Ik wil jullie wat informatie geven die helemaal over jullie gaat. Het heeft te maken met antropologie (de leer over de mens) en evolutie. Het heeft te maken met jullie lichaamszaad en met het begin van de dingen.

Mensen, jullie die hier zitten of lezen, het bloed dat jullie ‘het leven’ van jullie lichaam noemen, jullie eigen DNA, komt niet van hier. Het is niet van hier. (de Aarde). Nee, dat is geïmporteerd! Meer dan dat, het is opgehemeld. Meer dan dat, jullie hadden hulp van anderen bij dat proces. Biologische zaden zijn er geplant op verschillende tijden vanaf verschillende plaatsen in het universum, lang, heel lang geleden. Er is momenteel overduidelijk bewijs hiervan en toch is er geen enkele wetenschapper die op een zeepkist gaat staan en jullie vraagt om ernaar te kijken. Een deel van wat de lineariteit doet is jullie afhouden van het kijken naar het grotere beeld. Jullie zijn altijd in beweging. Er wordt zoveel van jullie energie gebruikt voor simpelweg ‘het opstoken van de machine van jullie leven’ zodat die op de rails kan blijven. Jullie kijken echt heel zelden of er soms ook meerder sporen zijn!

Ik zal jullie vertellen wat er gebeurde met jullie biologie: Alles wat jullie als je lichaam zien (biologie) is opgezet zodat jullie de uitdagingen van de Aarde aankunnen binnen de puzzels die jullie hebben gecreëerd. Jullie zijn niet hier om te lijden of door een soort straf heen te gaan. Geen van jullie is een laboratoriumrat voor God! Jullie zijn allemaal werkers en worden gezien als een deel van God. Jullie werken aan een puzzel die betekenisvol is maar die vereist dat jullie op een plaats zijn die gelimiteerd is in bewustzijn. De test is meer dan betekenisvol – het is een test die eerlijk is en vereist engelen die alleen gelaten zijn op een planeet die niet weten wie zij zijn en die de energie laten neerkomen zoals die dat wil. Waar zal de energie van de Aarde naartoe gaan? Hoe zal die zich nestelen in het speelveld van de Aarde? Waar zal de benodigde energie naartoe gaan als dat voorbij is en hij op zijn plaats is aangekomen? Het antwoord? Wat de uitkomst van de test van de Aarde ook is, hij zal worden toegevoegd aan nieuwe universa en triljoenen toekomstige levensvormen beïnvloeden….waarvan er velen er zullen uitzien als jullie.

Hier werken jullie dan aan die grote puzzel en niet alleen werken jullie eraan, jullie hebben iets opmerkelijks gedaan in de laatste 15 jaar – jullie hebben een opwaardering geschapen op de planeet die sommigen ‘de grote opwaardering’ noemen, en de planeet werkt eraan mee.

Alles wat jullie moeten doen is uit het raam kijken en het bewijs ervan zien. Lichtwerkers zijn jullie, allemaal, maar ik zeg jullie dat jullie lichamen niet van hier zijn! Dat zou niet kunnen als je deze test moet uitvoeren. Het evolutionaire proces van de planeet zou jullie nooit die beperkingen hebben gegeven om de puzzel op te lossen. Het moest voor jullie ook nog redelijk lijken (en voor de wetenschap) zodat het niet vreemd zou lijken te zijn.

Jullie DNA vertegenwoordigt een collectie van meerdere keuzen van intergalactische chemie. Niet alleen dat, maar ik ga jullie iets vertellen dat ik nooit eerder heb verteld. Toen het tijd was om die zaden te planten deden wij dat bij alle zoogdieren op de planeet. Waarom? Omdat het anders te duidelijk zou zijn als het niet op deze manier werd gedaan.

Laat mij jullie dit vragen: Hebben jullie ooit in de ogen van een dier gekeken waar je van houdt en enkele karmische attributen gezien? (weten wie zij zijn) Nu worden wij esoterisch. Heb je ooit naar en dier gekeken en bemerkt dat zijn bewustzijn meer was dan alleen maar een lichaam? Heb je ooit een dier verloren en bemerkt dat het weer was geïncarneerd? Het antwoord is ja. Velen van jullie hebben dat gemerkt.

De niet-menselijke zoogdieren van de planeet komen en gaan met jullie om verschillende redenen maar zij hebben allen DNA dat verschilt met dat van jullie! Ik zei jullie al dat het moeilijk te bevatten zou zijn. Jullie menselijke doel op de planeet is heel anders dan het hunne, zij zijn een hulpgroep voor jullie. Deze dieren-supportersgroepen komen en gaan met jullie over de hele planeet. Sommigen van jullie weten dat en hebben het in hun ogen gezien. Zij zijn een deel van dit hele scenario als helpers op een manier die veel duidelijker is dan bij niet-zoogdieren. Hun DNA werd ook veranderd. Bedenk eens…..sommigen van jullie hebben intergalactische huisdieren!

“Kryon, kan je hier iets van bewijzen?” Ik zal jullie een paar dingen geven om over na te denken en zij zullen de essentie van statistische mogelijkheden uitdagen….en toch schreeuwt er geen een vanaf de wetenschappelijke lessenaar.

“Kijk ernaar, kijk ernaar.” Evolutie is echt en deze aardse biologische entiteiten die vanaf het eerste begin betrokken zijn bij de geschiedenis van de Aarde dragen een natuurlijke manier van doen in zich…..de betrokkenheid bij een levensvorm met een efficiënte overlevingsdrang.

Jullie zijn een product (deels) van dit evolutionaire proces van de planeet maar met een verandering waar wij jullie over hebben verteld die aan jullie meer dan honderdduizend jaar geleden werd gegeven.

Toen dat gebeurde was de tijd er rijp voor en wij hebben jullie al eerder verteld dat jullie stukjes in je dragen van Pleiadische biologie. Toch is dit maar een groep van vele. Dit is geen griezelige of beangstigende informatie. Het is prachtig! Het is ook complex. Het is groots als je eraan denkt maar er zijn enkele mensen en zoogdieren waar je naar zou moeten kijken om het duidelijk te zien.

Natuurlijke selectie en aarde-evolutie doen bepaalde voorspelbare dingen. Allereerst is het proces zeer efficiënt….zeer efficiënt. Laat mij jullie een paar dingen geven over na te denken en waar jullie waarschijnlijk nooit over hebben nagedacht.

De manier waarop de evolutionaire principes werken is dat zij in duizenden jaren een efficiënt, biologisch schepsel schiepen. Zij schiepen er een dat kan overleven en nooit energie gebruikt die het niet nodig heeft. Daarom zou het maar een paar duizend jaar duren om schepsels zonder ogen te scheppen die kunnen leven in het donker of om armen te laten verdwijnen bij degenen die nu alleen nog maar zwemmen. Begrijpen jullie dit? Overleven is het onderwerp en energie is de sleutel. Jullie kunnen het overal zien in planten, dieren en insecten op jullie planeet.

Jullie zitten dus met de zoogdieren aan de top van de evolutionaire ladder. Dat voelt goed, nietwaar? Maar laat mij jullie dit vragen: Waarom is het dat als de ruggengraat is gebroken bij welk zoogdier op Aarde dan ook de chemie van binnen er naartoe snelt om de zenuwen tegen te houden om weer samen te groeien? Lijkt dit logisch? Helpt het de overleving? Toch hebben jullie die beperking. Jullie geschiedenis zal duidelijk maken dat jullie wetenschap in 1999 de chemie ontdekte die hiervoor verantwoordelijk is bij alle zoogdieren…..en zij hebben deze chemie zelfs een naam gegeven….the no-go! Jullie hebben dit allemaal gemeenschappelijk.

Als er een ongeluk is gebeurd met de ruggengraat houdt het lichaam de zenuwen actief tegen om weer samen te groeien! Hoe is dat, als je het in verband ziet met de evolutionaire processen? Jullie wetenschappers ontdekten deze no-go en hebben bij bepaalde zoogdieren deze chemie in het laboratorium verwijderd. Daarna sneden zij de ruggengraat door en tot hun schrik groeiden de zenuwen weer perfect samen! Zijn alle zoogdieren op de een of andere manier beperkt? Het antwoord is nee. Het is zit in het ontwerp, lief mens….jullie ontwerp. Het is een goddelijk ontwerp. Het betekent dat als er bepaalde dingen gebeuren, jullie voor de rest van je leven in de stoel zitten. Dat willen jullie niet graag horen, nietwaar? Maar het is een plan dat jullie zelf in elkaar hebben gezet en toch lijkt het nergens op te slaan, niet? Zou het kunnen zijn dat jullie DNA geen resultaat van aardse evolutie is? Andere zoogdieren hebben dit ook en zo lijkt het toch niet zo ongewoon. Maar dat is het wel!

Er zijn vele andere soorten op Aarde (anders dan zoogdieren) die deze beperking niet hebben – speciaal de schepselen in de oceaan. De zeester kan een arm terug laten groeien maar jullie kunnen dat niet. Hoe voelt het aan de top van de evolutionaire ladder, mens? Jullie kunnen het niet doen en toch zijn jullie betrokken bij het vormen daarvan! Wat is er mis met jullie? Wat is er gebeurd? Zit er een fout in de evolutie? Het antwoord is nee.

Laat mij jullie er nog een geven waar je niet aan hebt gedacht. Wetenschappers vertellen jullie dat je maar 10 of 15 % van de hersenen gebruiken. Klinkt dat evolutionair gezien logisch…..die evolutie gaf jullie 80% rommel mee in je hersenen? Nee, zo werkt evolutie niet. Laat mij jullie nog iets geven om over na te denken. Hier is de waarheid: Er werkt altijd 100% van jullie hersenen en 80% ervan heeft contact met iets waar jullie niet eens in geloven….inter-dimensionale instructies naar jullie 12-lagige DNA. Het spreekt tegen 11 andere lagen waarvan jullie niet eens weten dat jullie ze hebben. Alles werkt perfect. Het brein heeft de perfecte grootte en alles ervan is actief.

Hier is er nog een: Degenen die het menselijk genoom in kaart hebben gebracht zeiden: “Wel, wij kunnen aanwijzingen zien van de ‘stop en startcodes binnen het menselijk genoom maar er zit ook een heleboel DNA-rommel dat schijnbaar geen enkel doel dient. Wij zien geen zich herhalende patronen en er is daar absoluut geen normale chemische code. Het is gewoon rommel!” Lieve mensen, dat is zo interessant aan jullie wetenschap: Heel vaak, als jullie er geen weg mee weten, is het rommel!

Wel, het is zeker geen rommel! Het is een deel van inter-dimensionaal DNA en jullie kunnen de andere delen niet ‘ zien’ zodat er voor jullie geen reden is om dat te gaan decoderen. Weet je, de eerste laag die jullie onder de microscoop kunnen zien bestaat zelfs ook in 4D. Het heeft een coderingsschema dat tegen de andere lagen praat die buiten 4D-lineariteit liggen en buiten die van jullie. Dat is het activeringsproces! Het is klaar voor de start. Het kan zelfs gezien worden in het menselijk genoom, maar jullie noemen het rommel en alleen maar omdat het buiten jullie lineariteit is!

Laten wij jullie nu de grootste geven – een die wij al jaren geleden gaven maar het is nodig om die opnieuw te onderzoeken binnen deze context: Ik daag de statistici uit om te kijken naar wat jullie in jullie wiskunde de ‘P-factor’ zouden noemen. (mathematische statistisch toeval van iets dat nauwkeurig is binnen een experiment) en waar ik nu over ga vertellen.

Alle soorten op Aarde zijn op een bepaalde manier betrokken. De zoogdieren die direct onder jullie staan (apen, gorilla’s etc.) hebben allemaal dozijnen zo niet honderden variaties….spectaculaire verschillen. Sommige hebben staarten en sommige niet. Sommige lijken op elkaar en sommige niet. Vele zijn er anders gevormd dan de anderen. Sommige zijn er groot en andere weer klein. Zie je het idee? Als je naar de natuur kijkt is dat de manier waarop het werkt. Evolutie schept variaties die oneindig schijnen te zijn. Apen en gorilla’s zijn geen uitzondering daarop.

Er is een grote uitzondering hierop: de Mens! Hebben jullie je dat gerealiseerd? Er is maar een soort mens. En wat zijn daarop de statistische kansen? Antropologen zullen jullie vertellen dat antropologische bewijzen zeggen dat er 14 of 15 soorten mensen zijn geweest die alle waren betrokken bij de evolutionaire ontwikkelingslijn tot wel meer dan honderdduizend jaar geleden.

Toen verdwenen zij opeens allemaal, behalve een, en dat is degene die…. maar een soort ontwikkelde. Gaat dit niet tegen jullie gevoel over het evolutionaire proces in? Meer dan dat….het is gevoelsmatig tegengesteld aan alle natuur! Toch horen jullie geen wetenschappers op een zeepkist zeggen: Kijk hier eens naar, het is echt heel verschillend.” In plaats daarvan schrijven zij gewoon een rapport en zeggen: “Wel, het is gewoon wat het is.”

Het wordt tijd dat jullie allemaal begrijpen dat er vele aanwijzingen om jullie heen zijn dat jullie mensen zeer verschillen met andere levensvormen om jullie heen, zelfs op vele manieren met jullie eigen soorten zoogdieren. Wat zijn de statistische gegevens en de mogelijkheden van een diersoort die het evolutionaire proces in zijn ontwikkeling stopt en maar een soort ontwikkelt terwijl alle andere genereuze diversiteit bezitten?

Oh, er zijn verschillende kleuren en vormen bij mensen, maar biologisch gezien is er maar een soort. En die soort heeft intergalactische DNA-energie die er doorheen golft. Dat moet wel door wat er nu op de planeet plaatsvindt.

Laten wij even teruggaan naar de wonderen. Mensen willen lineaire antwoorden hebben in verband met het activeren van hun DNA. Ik heb hier in het verleden gezeten en gezegd: “De meesters van de Aarde hebben geactiveerd DNA.” Tussen twee haakjes, jullie denken dat ik altijd in het verleden spreek maar er zijn vandaag nog steeds drie meesters die op de planeet rondlopen met volledig geactiveerd DNA – met totale controle over de natuur, over natuurkunde en over hun eigen lichaam.

Drie van hen. Zij zijn ook niet allemaal bekend. Zij zijn een deel van de balans van wat er op de planeet moet bestaan.

Sommige van de meesters uit het verleden werden beroemd, werden geëerd en sommigen stonden aan het begin van een grote religie over de hele planeet. De geschiedenis van wat zij zeiden en deden is jullie gegeven. Wat ik zei over dat de attributen van de meesters ook in elk van jullie zitten? Zouden jullie mij geloven? Zelfs degenen die het geloven zouden opgewonden kunnen worden en zeggen: “Kryon, als dat zo is, geef ons dan alsjeblieft de informatie om het te activeren. Wat moeten wij eerst doen? Wat daarna?” En dat, lieve mensen, is het probleem. Er is geen eerste en er is geen tweede.

Weer zal ik jullie het voorbeeld geven van Petrus die over het water wandelde. Laten wij nogmaals even teruggaan naar dit prachtige verhaal. Zie je, Petrus was door een meester verteld dat hij op het water kon lopen. Hij had een doel omdat hij echt het water wilde oversteken om bij zijn meester te komen. Daar stond hij, kijkend naar zijn meester…..een mens waarvan hij had gezien dat hij stormen tot bedaren kon brengen en met de natuur zelf kon praten. En de meester zei: “Petrus, jij als mens hebt de mogelijkheid om op het water te lopen. Doe het!” En Petrus deed het! Het is geen sprookje, weet je? Het staat geschreven op de bladzijden van de geschiedenis.

Laat mij jullie dit vragen. Was Petrus getraind? Wat was zijn geheim? Wat denken jullie dat er in Petrus’ hoofd spookte op het moment dat hem verteld werd dat hij op het water kon lopen? Misschien dacht hij: “Wel, meester, wat komt er eerst en wat als tweede? Hoeveel jaren moet ik dit proces bestuderen? En de antwoorden zijn dat er geen boeken en beschrijvingen waren om te bestuderen.

Wat moet ik weten over natuurkunde? Waar zijn de boeken over lopen over het water? Wat is de procedure. De antwoorden zijn dat er hiervoor geen boeken of trainingshandleidingen bestaan. Het was een simpel ABC-tje over accepteren wie je bent, geloof in het feit dat je het kunt doen. ABC.

Degene die het hemd van de meesters aanraakte had complete verzekering en geloof dat als hij hem aanraakte, hij zou worden genezen. In feite genas hij zichzelf door zijn eigen proces van geloof. Degenen die kreupel waren, de treden beklommen en die deur door gingen waren degenen die op miraculeuze wijze werden genezen en zij hingen hun krukken op en wandelden weg, wetend dat het wonder zou gebeuren. Als zij alleen maar over de drempel van een bepaalde kerk zouden stappen, zouden zij genezen zijn. Zij geloofden dat er iets magisch was wat zij al eerder bij anderen hadden gezien. Zij geloofden er zo sterk in dat het een zekerheid werd.

In jullie wetenschap bestuderen jullie het ‘placebo-effect’ Hoe kan het zijn dat een mens een gesuikerde pil inneemt en toch hetzelfde resultaat krijgt als bij een geneesmiddel? De wetenschap ziet dat steeds weer…mensen die zichzelf genezen omdat zij dachten dat zij hulp van buitenaf zouden krijgen terwijl die er in feite helemaal niet was!

Dus zeggen wij jou, lief mens, dat als jij echt jouw plaats in het universum wilt kennen en wilt weten over jouw intergalactisch DNA zul jij je realiseren wat er gebeurde. De zaden van meesterschap zijn voor jullie in jullie DNA geplant zodat jullie kunnen oogsten.

Het is niet anders dan de zoom van de meester aanraken of lopen op het water met de meester erbij of lopen over de drempel van een ‘genezende’ kerk. Zie je, het proces van het scheppen van wonderen zit binnen ieder mens. Wonderen kunnen gebeuren in de stoel waarin jullie nu zitten!

Hier is een uitdaging en ik vertel jullie nu over enkele specifieke vrouwen die dit horen en lezen….en jullie zullen weten wie jullie zijn als ik verder ga. Sommigen hier zijn bang voor wat zij kunnen erven. Zij zeggen: “Mijn zuster stierf een tijdje geleden aan een ziekte die in mijn familie voorkomt. Mijn moeder ook. Ik ben bang voor dat genetische gedoe dat blijkbaar door mijn aderen golft en door mijn DNA. Weet je, ik weet dat ik het ook heb en mijn levensklok staat al op vijf voor twaalf. Het gaat mij treffen zoals het hen trof en wij zullen allemaal vroeg sterven….alle vrouwen in mijn familie. Ik ben ook bang voor mijn kinderen.”

Lief mens, laat mij jou vertellen dat je een keuze hebt. Het heet contractaanpassingen en wij zullen het daar zo over hebben. Maar laten wij het over de huidige keuze hebben en over wat er dan gebeurt. Het rommel-DNA en het grote gedeelte van jouw hersenen waarvan de wetenschap denkt dat niet wordt gebruikt is klaar om geactiveerd te worden.! Mijn lieve vrouw, verander de chemie in jouw DNA! Kijk hoe de genen zich herschikken. Activeer die delen en stukjes zodanig dat de ziekte niet zal verschijnen bij jou en jouw kinderen in de toekomst of bij jouw kleinkinderen! Jij kunt deze ‘ziektetrein’ nu laten stoppen!

Luister: Het spirituele contract dat jij gelooft te hebben is heel anders dan jij denkt. Jij zit zo vast in de lineariteit! Jij zegt: “Ik heb een contract met het universum dat mijn leven op Aarde betreft. Ik wordt geacht dat te vervullen op een spiritueel niveau waarop ik kom en ga van de Aarde, hier bepaalde uitdagingen aan te gaan en misschien vroeg dood te gaan of zelfs een beetje voor God te lijden.” Mens, je begrijpt het niet. Als je uit de lineariteit stapt wordt het contract elke dag weer vernieuwd en getekend. Elke dag! Dat is goddelijke keuze maar het gaat voor jou buiten jouw enkelvoudigheid en lineariteit.

Wat wil jij vandaag zijn? Wat denk je van meesterschap? Er is geen contract wat jou in een voor jouw hele leven in een doos stopt en waar je alleen maar doorheen moet ploegen en ermee doorgaan. Het is juist het tegenovergestelde! Spirituele contracten worden iedere dag getekend door individuele mensen. Het zou zo kunnen gaan: “Lieve Spirit, ik schrijf een nieuw contract; ik voel het meesterschap van mijn eigen biologie; ik weet dat ik hulp krijg en dat er meer is dan ik kan zien. Ik claim de stukjes en delen van mijn DNA die erom smeken om geactiveerd te worden en ik her-schik mijn genen. Ik her-schik de tijdklok en laat die hiermee langzamer lopen. Ik zal hier veel langer blijven dan in mijn begincontract stond vermeld toen ik werd geboren omdat ik het nu herschrijf, zie je? En ik ga het vandaag tekenen.

En morgen zie ik toegenomen wijsheid tegemoet. Ik ga een nieuw, beter contract tekenen.”

Sommigen van jullie zitten vast in de lineariteit, een conditie die zegt dat jouw spirituele contract voor het leven geldt en dat jij je op een klok bevindt en dat hetgeen waarvoor je hier kwam in steen staat gegrift en nooit meer kan veranderen. Doe eens een stapje terug. Denk je dat dit systeem is geheiligd en het beste is wat God heeft te bieden als plan voor jouw bestaan? Begin te begrijpen dat de uitdaging van de komst op Aarde in de basis een opzetje is om te zien of jij kunt ontdekken hoe je iets kunt veranderen door vrije spirituele keuze!

Hier is nog een spirituele metafoor.

Jij denkt dat je bent geboren om te leven op de eerste verdieping van een gebouw omdat dat de enige vloer is die jij kunt zien. Wat als jij zelf ontdekt dat er echt nog een tweede vloer is maar dat die inter-dimensionaal is? Ongelooflijk, zeg je? Als je dat denkt, ontken je jouw beste fysica dat zegt dat jij minder dan de helft van de realiteit van het universum kunt zien! Als je de trap naar de tweede verdieping opgaat gaat alles wat de eerste verdieping was verdwijnen en gaat op de een of andere manier met jou naar de tweede. Het verschil? Het is een nieuwe etage met een nieuw uitzicht en met nieuwe mogelijkheden. Het leuke aan deze metafoor is dat jij hem schept. God doet er geen fluit aan. Het is altijd binnen jouw gebied van realiteit. Kijk! Zou het mogelijk kunnen zijn dat er een derde etage is? En misschien wel een vierde? Ik denk dat je het begrijpt.

Stap uit de lineariteit – het is de uitdaging voor een heel leven. Er zijn geen lijsten voor meesterschap. Dat moet worden ontdekt en individueel worden ingepast. Petrus deed dat en velen met hem die voelden dat zij een deel waren van een of ander goddelijk wonder, maar dat in feite niet waren. Zij claimden zelf meesterschap en waren het niet. Het is nu tijd voor jullie om het proces te begrijpen en voor jezelf te beginnen. Lieve mensen in deze zaal en die dit lezen: Wees stil en weet dat je God bent. Als je dat doet zal alles onthuld worden en kun je met het proces beginnen. A B C! Aanvaard wie je bent. Geloof dat het gedaan kan worden. Verander het contract om dat toe te staan.

Dat is de boodschap. Kan het nog duidelijker? En waarom geven wij deze informatie op dit moment in de tijd? Omdat jullie degenen zijn die letterlijk zijn gekomen om licht te schijnen op een donkere plaats in de tijd. Jullie schrapen de fundering schoon en een nieuwe tempel staat op het punt gebouwd te worden.

Begrijp jullie mogelijkheid om dit licht vast te houden en door de huidige storm heen te gaan. Jullie zijn al zo ver gekomen., vuurtorens, dus houd het licht fel. De storm is nog niet voorbij Wij hebben het al heel vaak gezegd maar jullie moeten het nogmaals horen: Vuurtorens worden nooit op veilige plaatsen gevonden. Denk hieraan voordat je in je handen wrijft en vraagt: “Waarom ik?” Jij bent de vuurtoren en bent op de juiste plaats gebouwd omdat je daar nodig bent in het centrum van waar de stormen worden verwacht.

“Lieve Kryon, Ik ben maar een doorsnee persoon: Ik heb niet veel energie” zeg je? “Wat kan ik voor de planeet doen?” Ik zal het je zeggen: Zit en weet dat jij God bent! Jij activeert Gaia door jouw kennis van meesterschap. Onthoud dat waar de meesters op deze planeet liepen, waar hun voeten de grond raakten, de natuur zelf wist wie zij was. Ik zeg jullie dat als jullie deze plaats verlaten de muren, de vloer en de lucht die jullie ademden…vieren wie jullie zijn. Gaia weet wat jullie hebben gedaan en waarom jullie hier zijn.

Voor degenen die hier vandaan gaan en zeggen: “Nou, was dat niet interessant?” en die niets doen, ook van hen wordt net zoveel gehouden als van degenen die zichzelf behandelen voor het onbehandelbare. Dit is de vrije keuze van de mensheid. Vuurtoren, vrede op Aarde is het doel. Het gaat veel meesters die lang en in goede gezondheid op Aarde leven, kosten, om dat doel te bereiken. Zij moeten hun licht laten schijnen op plaatsen als Afrika, de Soedan, Irak, Palestina, Israël, Argentinië, Portugal, Rusland en naar vele broeders en zusters van de mensheid die hun licht nodig hebben.

Wij hebben jullie vandaag de waarheid gegeven en velen hebben die ontvangen. Als wij bij ons vertrek iets zouden kunnen achterlaten zouden wij dit willen zeggen: Er zal een dag komen waarop wij elkaar in de ogen kunnen kijken. Wij zullen over deze tijd van onze ontmoeting praten. Wij zullen samen lachen en samen huilen en als ik jullie weer zie in je engelenvorm, wat zullen jullie dan doen? Ik zal het jullie zeggen: Wat jullie ook denken, strijders voor het licht, jullie zullen er klaar voor zijn om je om te draaien en terug te gaan naar de Aarde! Ik weet dat omdat jullie het laatst nog hebben gedaan, en de keer daarvoor. Zie je, jullie zijn verliefd op Gaia en de zoogdieren om je heen en het hele doel van de planeet. Dat is wat jullie in het universum doen. En dat, lieve mensen is, waarom er zoveel van jullie wordt gehouden.

En zo is het.

Kryon