Kryon: De vele Jij’s.

Kryon: De vele Jij’s.

Doorgegeven via Lee Carroll / 1 april 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn er hier zo velen wier naam ik ken. Ieder van jullie is gekend door God. Dit is alleen maar een gezegde, gekend door God, maar vraag het is aan degenen die de laatste maanden en jaren zijn genezen en je weet wat het betekent – gekend door God.

Zij zijn hier, weten jullie? Ik weet dat dit vreemd lijkt maar ik wilde dat ik kon opstaan en hun getuigenissen kon doorgeven – inter-dimensionale getuigenissen van de ziel die zegt: ”Ik weet dat ik gekend ben bij God door wat er met mij gebeurd is.” Ik ken elk van jullie op deze manier, op deze diepgaande manier, en ik heb jullie altijd gekend. Terugkijkend, stel je de eeuwigheid eens voor als je wilt. Stel het je eens voor in jullie 3D……een tijdlijn die altijd doorgaat. Draai het nu om en druk hem naar het verleden. Hij vertegenwoordigt tijd die nooit begon……een teruggaande eeuwigheid. Zolang heb ik jullie gekend.

Denk hier eens aan. Gebruik jullie intellect en jullie goddelijke intuïtie. Dit is geen biologie die ik jullie vraag om te gebruiken bij jullie denkproces maar het is eerder jullie goddelijkheid – die vonk van wat jullie intelligentie en leven noemen, dat eeuwig is. Het is goddelijk en dat weten jullie allemaal. Jullie hebben zelfs regels bedacht voor jullie religies die het weerklinken. Bijna 90% van de Aarde heeft gevarieerde religies die geloven dat jullie ‘ergens naartoe’ gaan als jullie doodgaan. Wat zegt dat jullie over die intuïtieve verwachtingen over het leven? Het is menselijke intentie, nietwaar, dat het uitschreeuwt dat jullie nog niet klaar zijn als het leven voorbij is?

Eeuwig leven is geen concept dat ik jullie geef maar het is eerder een concept dat jullie jezelf hebben gegeven door jullie eigen goddelijke intuïtie die zegt dat het leven eeuwig is. Doordat dat jullie lineair zijn begrijpen jullie niet dat jullie altijd waren en altijd zullen zijn. Lang voordat de Aarde werd gevormd waren jullie samen met mij en was ik bij jullie. Er is een systeem op een plaats die jullie je niet kunnen herinneren dat als een schild om jullie heen zit omdat jullie in de dualiteit zitten en dus middenin de test. Het is een systeem waarbij ik jullie gedag zeg als jullie naar de Aarde gaan en hallo als jullie weer terugkomen, maar jullie weten dat niet meer. Maar ik wel, geliefden, ik wel!

Ik ken jullie namen omdat jullie gekend zijn bij God. Weten jullie wie hier zijn? Degenen die het eerst op deze planeet ontwaakten voor de renaissance (wedergeboorte) die eraan komt. Degenen die het eerst ontwaakten zijn de oude zielen van de planeet. De Lemuriers en vele anderen zoals zij. Dat is wie er zijn. Het vertegenwoordigt uitdrukking na uitdrukking (levens) op Aarde maar jullie kunnen je er geen een van herinneren. Zij zijn voor jullie verborgen, maar ik weet het. Geliefden, ik weet het.

Dit brengt jullie in het nadeel omdat ik ervan weet en jullie niet, maar het is voor mij ook een nadeel omdat ik verliefd ben op jullie en jullie niet fysiek kan laten blijken wie jullie werkelijk zijn. Ik moet in plaats daarvan gewoonweg van jullie houden en jullie de boodschappen brengen die jullie verdienen te horen.

Zij zijn verbonden door liefde. In mijn geval moet ik genoeg van jullie houden om niet meer te vertellen dan jullie aankunnen terwijl jullie hier zijn.

Liefde is dik. Het is puur. Het is echt. Het is een energie die jullie kunnen zien en voelen en die hier in deze zaal binnenstroomt omdat die kostbaar en geheiligd is. Gezegend is de mens die de waarheid zoekt want dat is waarvoor wij hier komen, en dat is een belofte. Gezegend zijn juist nu degenen die de kleuren op het toneel kunnen zien want deze kleuren zijn hier al en wij zijn nog niet eens begonnen!

Het is erg krachtig als jullie de goddelijkheid in jezelf gaan herkennen. Het is krachtig als jullie je eigen intuïtie en emoties kunnen vertrouwen en opzij kunnen schuiven wat jullie als echt verteld is. Sommigen vragen: “Is dit echt zo? Kan God op deze manier tegen je spreken? Kan Spirit op deze manier tegen je spreken? “ Ik zal het weer zeggen: Zo werkt dat. Van alle geschriften die op de planeet zijn geschreven is er geen een direct door God geschreven. Zij werden alle geschreven door mensen onder invloed van de liefde van God. Dat is de waarheid en dat is channeling.

Het is diepgaand, weet je? Denk er eens aan. Jullie hebben het altijd gekund maar het is nog steeds iets wat velen van jullie vreemd vinden. Jullie kunnen allemaal channelen en jullie kunnen je allemaal op deze manier met Spirit verbinden. Allemaal. Gekend door God. Het leven wacht er alleen maar op tot jullie de hand van je Hoger Zelf nemen. Dat is altijd de uitnodiging geweest.

De Maya’s en de Azteken wisten iets wat jullie niet weten. Hun kalenders deden meer dan alleen maar het aangeven van de verwachte bewegingen van de zon. Zij vertegenwoordigden de energieën van de voorbije eeuwen en van degenen die nog moesten komen. Zij hadden er namen voor en ook voor de cycli waar zij doorheen gingen en zij waren het erover eens dat er een nieuwe eeuw zou komen die in 2012 zou gaan beginnen. Sommigen noemden het zelfs het ‘einde de tijden’ Het was zo diepgaand. De Maya’s noemden het De Eeuw van de Nieuwe Zon en bedoelden daarmee dat er een nieuwe energie over jullie heen zou komen. Wij noemen het wedergeboorte.

Dit is de grote opwaardering. Dit is waarover velen van ons jullie al die jaren sinds 1989 hebben verteld. Zij zeiden: “Het komt eraan, weet je?” En het is niet het einde van alles. Helemaal niet. Het is het begin van alle dingen en het zal voor jullie ongeveer een generatie nodig hebben gehad om de aanwijzer te zijn voor een potentieel op de planeet die wij Het Nieuwe Jeruzalem hebben genoemd. Als die tijd komt wil ik dat jullie om je heen kijken naar de veranderingen die jullie hebben gevlochten. Jullie hebben de vrije keuze bij het scheppen hiervan.

Tot nu toe hebben jullie gewerkt met de potentiëlen om aan te sluiten bij de voorspellingen.

Laat mij nu spreken over de manier waarop dit werkt. Ik ga het weer over inter-dimensionale dingen hebben – moeilijke dingen voor jullie om te begrijpen en wij gaan werken in een cirkel. Ik ga deze boodschap ‘de vele Jij’en’ noemen.

Ondanks dat jullie hier geen bewijs van kunnen zien en ondanks dat het onzichtbaar is en dat zo zal blijven, hebben jullie al een concept gekregen wat wij ‘gelijktijdige levens’ noemen. Toch zien jullie dat lineair, in een hoop tijd, en wij doen dat niet. Voor jullie is een voorbij leven een leven op de planeet dat jullie hebben geleefd in wat jullie je lineaire verleden noemen. Jullie zijn momenteel in een leven dat jullie je tegenwoordige leven noemen en jullie zijn scherpzinnig, jullie begrijpen dat dit niet jullie laatste leven is, hoewel sommigen nog denken van wel.

Oh, mensen, jullie zijn zo snel geneigd om jezelf op de schouder te kloppen en te zeggen: “Wel, wij hebben het gefikst……Wij hebben de planeet geholpen, dus hoeven wij niet meer terug te komen.” Oh ja, dat zullen jullie wel! Oh, het is vrije keuze, maar ik zal jullie vertellen wat jullie keuze zal zijn: Jullie komen terug! Waarom zouden jullie het willen missen? Waarom zouden jullie willen missen waaraan jullie zoveel tijd hebben besteed aan het scheppen ervan? Jullie komen weer terug, geliefden, Maar als mens hebben jullie een ander perspectief. Jullie zitten in de loopgraven……doen het werk en sommigen van jullie zijn zo moe! Maar als jullie naar de andere kant van de sluier gaan zullen jullie je omdraaien en naar mij kijken en zeggen: “Wanneer mogen wij weer teruggaan?” En ik zal jullie zeggen: “Wat denken jullie van nu?

Op twee plaatsen tegelijk?

Zoals mijn partner zegt, is inter-dimensionaliteit erg moeilijk te begrijpen voor een wezen in 3D. Laat mij voor jullie je inter-dimensionale attributen uitleggen. Jullie zijn engelen. Dat waren jullie altijd en zullen dat altijd zijn.

Jullie zijn tijdelijk op deze planeet als een fysieke 3D-vorm en dat dit deel van jullie menselijk is. Jullie denken dat het hele intellect bij jullie is, nietwaar? Maar dat is niet zo. Alleen een deel ervan is hier. De rest blijft verborgen maar blijft nog steeds verborgen en beschikbaar. Jullie zijn in een kwantumstaat met jezelf en de rest van jullie is ergens anders. De vraag werd gesteld: “Kun je een schijnbare circusactie opvoeren? Kun je op twee plaatsen tegelijk zijn?” Ik zal jullie vertellen dat je inderdaad op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig kunt zijn, en dat kunnen jullie allemaal.

Laat mij eerst vertellen wie er de leiding heeft: Het is het bewustzijn van degene die hier in menselijke vorm is. Jullie hebben geen meervoudige hersenen maar jullie hebben meervoudige inter-dimensionale delen……honderden bij enkelen van jullie. Ik zal er een van uitleggen – een waar jullie vanaf weten. Het heet Hoger Zelf. Dat is degene die het dichtst bij het menselijk Zelf staat dat sommigen van jullie vermetel het lager zelf noemen. (maar dat is het niet) Zo denken jullie over jezelf, nietwaar? Ik ga dit menselijke deel het Menselijk goddelijk deel noemen. Dat is het deel dat ernaar uitkijkt om verbonden te worden met het Hoger Zelf. En dat, mijn vrienden, is het doel van jullie leven.

Jullie gebruiken je leven om je te verbinden met het Hoger Zelf en als jullie dat doen worden jullie een vuurtoren. Jullie vervullen waarvoor jullie zijn gekomen. Dat is jullie doel hier als je wordt gevraagd wat je geacht wordt te doen op Aarde. Jullie verbinden! Verbonden worden, als je het zo wilt zeggen.
Jullie zijn een inter-dimensionaal wezen dat in staat is om op vele plaatsen aanwezig te zijn op dezelfde tijd in een verschillend tijdframe maar altijd verbonden is met een bron in deze cirkel van het leven. Laat mij jullie vertellen wat dat betekent voor het concept van vorige levens.

Geen vorig leven.

Er bestaat niet zoiets als een ‘vorig leven.’ Dat betekent het echt. Want als jullie de planeet verlaten zullen jullie buiten de tijd zijn. (los van de beperkingen van de lineaire tijd) Er is geen tijd aan de andere kant van de sluier. Het is iets dat is ontworpen voor jullie gemak en leefstijl in 4D. (3D)

Laat mij jullie vertellen wat het betekent. Luister zorgvuldig, want dit is belangrijk. Denken jullie dat je vorige levens hebt? Dat hebben jullie niet. Jullie hebben meervoudige huidige levens allemaal tegelijk. Als jullie buiten de tijd gaan, zoals jullie die kenden, hoe gaan jullie dat dan noemen? Denk er zo aan: ……het is een hele laag van levens maar jullie leven hen allen eenmaal, Nu, daarom zijn het allemaal Nu-levens……allemaal.

Er is er echter een aan de top van die gelaagde stapel die de leiding heeft, en dat is degene die jullie nu leven – degene die jullie in de spiegel zien – degene die momenteel jullie lichaam bezet en waarvan jullie denken dat het de enige is. Dit is degene die tegen alle andere spreekt in wat jullie de Akashakroniek noemen. Dit is een inter-dimensionaal concept en wordt ook vertegenwoordigd door een van de lagen van jullie DNA……ook onzichtbaar.

Deze inter-dimensionale onzichtbare laag van het DNA herinnert jullie eraan dat al die andere levens nog steeds op hetzelfde moment worden geleefd, maar buiten het lineaire om. Waarom ik dit jullie vertel? Omdat, mijn lieve vrienden, daar de opslagplaats van jullie kracht is.

Is het niet vreemd hoe wij inter-dimensionale concepten moeten forceren naar enkel-dimensionale uitleg voor mensen? Ik wil jullie vertellen over de oneindige cirkel van levens die binnenin jullie actief zijn en toch moet ik mij gebruik maken van een voorbeeld van ‘opstapelen’ op een eenvoudige lineaire manier om jullie het te laten begrijpen! Toch kunnen jullie dit gebruiken en zal het behulpzaam zijn bij de volgende stap.

Hoe zouden jullie het vinden om de voordelen te hebben van alles wat jullie als engel ooit hebben gedaan sinds jullie op de planeet zijn aangekomen? Lemuriers, hoe zouden jullie het vinden om de ervaringen van 52.000 jaar te combineren voor het beste voor alles en iedereen? Hoe zouden jullie dat vinden, Lemuriers? Wel, ik zal het jullie zeggen. Jullie verbinden je met het Hoger Zelf en opeens vindt het kwantumeffect plaats en zijn jullie verbonden met al die levens die jullie tegelijkertijd leven en gebruiken het ene dat de leiding heeft. (die jullie nu zijn), jullie kunnen de beste delen van elk uitzoeken en vele voormalige attributen naar voren brengen om hen te gebruiken.

Dit is wat ik bedoel: Wij hebben dit op een andere manier al aangesneden maar ik ga mijn partner nogmaals gebruiken, ondanks dat hij het niet leuk vindt als ik op die manier over hem spreek.

Over Lee.

Toen hij in zijn eerder dagen verkeerde, toen hij overwoog om het channel te worden wat hij nu is, ging zijn uitwisseling met Spirit als volgt: “Ik kan niets schrijven en heb dat ook nooit gedaan. Ik kan niet spreken in het openbaar en dat heb ik ooit nooit gedaan. Ik ben in de basis een machinebouwkundige kluizenaar. Ik ben ook niet sociaal. Ik houd ervan om rustig te zijn en niet te spreken en ik word nerveus als ik voor de mensen sta. Hoe kan ik daarom worden geacht om dat te doen omdat ik geen enkel talent heb wat daarvoor overduidelijk nodig is bij wat mij is gevraagd?”

Nu, wat wij hem lieten zijn, begrijpt hij op een bepaalde manier nog niet en het is dat deze talenten er altijd al waren maar waren verscholen als deel van de persoonlijke Akashakroniek. Dit zijn attributen die hij diep van binnen met zich meedroeg in de vorige levens waarvan hij dacht dat die achter hem lagen in een lineaire spirituele geschiedenis waarvan jij denkt dat die voorbij is.

Toch zijn zij helemaal niet verdwenen en zijn zij in feite een nog steeds actief deel van hem. In een proces dat voor hem nog steeds mysterieus is nam hij het leven eruit waarin hij schrijver was. Hij nam ook het leven waarin hij spreker was, eruit. Hij nam de attributen uit zijn opslagplaats en jullie zien het resultaat. Het waren talenten die altijd al bij hem hoorden maar die niet aanwezig waren toen hij werd geboren, dacht hij.

Hij bukte zich en nam uit de essentie van de Akashakroniek die levend en wel is binnen zijn DNA. De belofte van Spirit si daarom dat jullie dat ook kunnen doen! Maar wij gebruiken hem als voorbeeld omdat hij voor jullie zit en jullie kunnen zien wat ik bedoel. Welke van die dingen willen jullie dus hebben, Sjamanen? Is dit concept echt zo vreemd voor jullie?

Verjonging.

Ik geef jullie nog iets om over na te denken. Als jullie niet in vorige levens geloven, laat mij je dan iets vragen over jullie huidige levens. Weten jullie nog dat jullie 10 jaar oud waren/ Het antwoord van de meesten van jullie is Ja. Wel, dat weet jullie DNA ook! Hoe vinden jullie dat?

Denk eraan. Ingebouwd in jullie lichaam is er een cellulaire afdruk die ‘10 jaar oud’ onthoudt. Zien jullie, het is er nog steeds. Het is cellulaire herinnering. Hoe zouden jullie het vinden om dat te herbeleven? Jullie zouden kunnen zeggen: “Wel, waarom zou ik dat doen?” Toen de meesten van jullie 10 waren was jullie DNA schoon en puur en was het heel en jong. Ondanks dat het lang geleden is heeft jullie lichaam een herinnering bewaard van hoe het toen was.

Hoe willen jullie je lichaam instrueren in jullie volgende meditatie, om naar de ‘10 jaar oud-afdruk’ te gaan en er een kopie van maken? Waarom niet? Het lichaam herschept zichzelf aldoor, cel voor cel. Het verjongt. Laten wij naar het 10 jaar oude DNA gaan – jong, puur, fris en met de energie van de jongeling – moeilijk om stil te zitten. (Kryon-glimlach) Het leeft, weten jullie? Het is er steeds binnen het geheugen van de lichaamsverjonging.

Concepten van de toekomst.

Oh, hier is er nog een: Het concept wat jullie hebben over de toekomst. Het is zo beperkt. Laat mij jullie een momentopname geven over de realiteit van de toekomst. “Kryon” hebben sommigen uitgeroepen, “Er is een hier sprake van een dichotomie (tegenstelling). Jij zegt dat God alles kan en toch zeg jij steeds dat God onze toekomst niet kent. Hoe kan dat?” Dat is eenvoudig. God kent al jullie toekomsten maar weet niet welke jullie zullen kiezen!

Spirit kent de potentiëlen van alle dingen die jullie zouden kunnen doen. Het is ongelooflijk ingewikkeld voor jullie maar voor ons is dat niet zo. Het is inter-dimensionaal en het draait rond in een cirkel. Wij kunnen de potentiëlen zien van elke beslissing die jullie zouden kunnen nemen tijdens je leven. Daarom weten wij alles van jullie behalve een ding: In deze situatie van vrije keuze op de planeet, weten wij niet welke toekomst jullie gaan kiezen. Dat hangt van jullie af.

Ik vertel dit jullie zodat jullie dit kunnen overdenken en de cirkel van het Nu kunnen completeren. Ik heb het verleden al behandeld dus laten wij nu de toekomst in jullie geest behandelen. Zijn jullie het ermee eens dat elk leven weer een graad hoger is dan het voorgaande? Met andere woorden, omdat jullie leren van elk voorgaand leven en reïncarneren met alle kennis van wat jullie het vorige leven noemen, zal het volgende leven wijzer zijn. Zijn jullie het daarmee eens? Jullie leren en leren en leren. Als dit waar is en als wat ik ga zeggen de manier is waarop het werkt (dat is het ook) en als er echt geen tijd is aan de andere kant van de sluier, waarom gaan jullie dan niet vijf levens omhoog op de potentiële Akasha-ladder en graaien de wijsheid bijeen die jullie in de toekomst gaan vergaren?

Pak het en gebruik het nu! Hoe vinden jullie dat? Dat het Ascensie-status, lieve mensen.! Leren inter-dimensionaal te zijn is daarom een uitnodiging om ‘te zoeken in je Akasha’ en mee te doen aan het verleden en de toekomst. Dit proces gaat niet over het nauwelijks waarneembare intellect……het daagt juist het concept uit van wat jullie is geleerd wat jullie 3D-beperkingen zijn.

Dit is de belofte geweest sinds ik in 1989 ben gekomen. Jullie hebben een nieuwe energie op de planeet. Of jullie het nu de Harmonische Convergentie noemen, de Harmonische Concordantie of de Venus doorgifte – noem het zoals jullie willen – jullie hebben nu de energie waaruit jullie kunnen putten.

Wij gaven jullie zelfs de grote, de paradijs Matrix. Zoek uit wat het is want het is diepgaand. Al deze leveringen van specifieke energieën zijn om de planeet klaar te maken voor 2012, de wedergeboorte van een Nieuwe Zon. (zoals de Azteken het noemden) Geen wonder dat het voor jullie zo donker leek. Jullie beginnen pas het licht te ontsteken! Ik spreek in metaforen maar het is alles wat wij hebben om inter-dimensionale informatie in 3D-concepten te brengen.

Medescheppen met gebruik van de vele zelven.

Laten wij nu switchen naar een ander onderwerp, een waar jullie allemaal over willen weten. Mensen zijn bezeten door een verlangen om te weten. “Hoe schep ik mede mijn realiteit?” Wel, het eerste is je te ontdoen van je 3D-idee over tijd. Begrijp en wees het eens over dat jullie een grotere energie zijn dan jullie in 3D kunnen zien. Er zijn er meer van jou dan jullie denken en ondanks dat jullie de leiding hebben over jullie brein en je leven, denk even aan deze andere levens die ook plaatsvinden en waarover jullie ook de controle hebben.

“Kryon, betekent dat ik ook de controle heb over mijn Hoger Zelf?” Ja, dat betekent het – omdat jullie Hoger Zelf niet meer is dan een goddelijke aanvulling van jullie engelwezen. Het is hier zonder oordeel en controleert jullie niet. Het is hier klaar om verbonden te worden met jullie en als jullie je gedachten verbinden, zijn zij de verhoogde gedachten van jullie, maar verhoogd door de wijsheid van het Hoger Zelf.

Terug naar het medescheppen. Om dit goed te kunnen uitleggen moet ik jullie de regel vertellen. Het is een axioma (feit) dat jullie altijd al intuïtief hebben gekend maar wat ik nu ga uitspreken. Het gaat over verlichting, en hier is het: Geen enkele hoeveelheid verlichte energie kan naar een ander gestuurd worden om die te veranderen zonder zijn of haar toestemming. Laat mij het anders zeggen. Jullie kunnen niet met jullie verlichting als een spirituele stoomwals over een ander heen rollen die deze verlichting niet heeft. Het is tegen de regels, het kan niet.

Medescheppen in 3D kan er voor jullie op lijken dat het van doen heeft met jullie eigen energie die jullie beïnvloedt en iets voor jullie bereikt. Dat is niet de manier waardoor het werkt. Jullie kunnen, met alle integriteit, niet het leven van een ander beïnvloeden met jullie eigen co-creatie. Als jullie hieraan denken zouden jullie kunnen zeggen: “Wel, hoe kan het dan wel werken? Moeten er een winnaar en een verliezer zijn? Er zal toch op zijn minst iemand door mijn schepping beïnvloed zijn? Ik woon niet op een onbewoond eiland. Alles wat ik doe heeft invloed op een ander.” het antwoord is nee, er is geen winnaar en er is geen verliezer. In plaats daarvan is er een winnaar en een winnaar!

Er is een enorm concept dat jullie niet begrijpen. Als jullie voor jezelf medescheppen drukken jullie energie om je heen die er anders nooit zou zijn geweest. Als jullie dat doen helpt het iemand anders om naar een plaats te gaan die hen eventueel licht zal schenken dat zij voorheen niet hadden en hen in staat stelt om een betere vrije keuze te maken. Tegelijkertijd schept het een situatie in jullie leven waar jullie aan hebben gewerkt. Het gaat met pure intentie. Het is nooit in strijd met de regel.

Laten wij het zodanig bekijken dat jullie twee dingen begrijpen waar wij het eerder over hebben gehad. Als jullie licht sturen is dat hetzelfde concept. Wij vertelden het jullie eerder: Jullie is niet gevraagd om licht te sturen met een vooroordeel. Als jullie weten dat er iets gebeurt en licht willen sturen om daarbij te helpen, stuur dan niet de oplossing! Stuur niet iets wat jij wilt dat er gebeurt. Zend alleen licht. Wen aan het begrip dat licht alles is wat jullie hebben. Het heeft kosmische intelligentie die weet wat het moet doen.

Dat is wat een vuurtoren heeft. Hij heeft geen agenda. Hij heeft alleen licht. Hij zendt niets mee met het licht. Hij heeft alleen licht. Hij vertrouwt erop dat iemand anders ‘ziet’ wat hij doet. Jullie sturen je licht naar een plaats in het donker waar wie er ook is het beter kan zien. Begrijpen jullie dat? En als zij beter zien met hun vrije keuze kunnen zij dingen kiezen die jullie met je licht hebben helpen verlichten. Dat is de integriteit van het sturen van licht en het heeft ook te maken met medescheppen.

Het volgende gaat over bidden. Als jullie voor iemand bidden plak er dan geen agenda op.

Dit is moeilijk. “Kryon, als wij er geen agenda op kunnen plakken, hoe moeten wij dan voor iemand bidden? Dat is gemakkelijk. Stel je het eindresultaat van het gebed voor. Als je voor iemand bidt die ziek is zie hem dan in je geest als gelukkig zonder die ziekte. Stel je niet voor hoe het gaat gebeuren en vertel God net hoe hij het moet doen. Kijk naar het resultaat. Jullie drukken in feite op het Nu van jullie potentiële toekomsten als jullie dit doen. Als jullie bidden om vrede zie dan een Aarde waarop families niet in angst en zorgen zitten en geen oorlog om zich heen hebben. Visualiseer de lach van de kinderen op een veilige plaats.

Het is jullie visualisatie die jullie gebed is, en dat, lieve vrienden, is net als het sturen van licht. Zend de compassie van jullie goddelijk Zelf naar plaatsen die het nodig hebben. Dat is wat vuurtorens doen, behalve dat zij fysiek licht hebben en jullie spiritueel licht. Dat is niet moeilijk om te begrijpen maar het moeilijkste ervan is het medescheppen. (New York) Kijk, ik weet waar ik ben. (Kryon glimlach) Hoeveel van jullie hebben gehoord van de Parkeerengel? (gelach) Jullie hebben hier Parkeerengelen, weet je? Jullie hebben er waarschijnlijk meer dan de meesten! (grote Kryon glimlach)

De manier waarop het werkt.

Laten wij even aannemen dat jullie in je auto zitten en blokjes rondrijden. Jullie bidden: “Lieve Parkeerengel, ik weet niet hoe je het gaat doen, maar ik heb een parkeerplaats nodig.” Jullie hebben dat allemaal gehad, nietwaar? (gelach) Opeens vertrekt er vlak voor jullie een auto van iemand die weggaat, en jullie parkeren je auto. Jullie zeggen: “Dank je, Parkeerengel!” Laat mij jullie zeggen wat er net gebeurde zodat jullie niet verward zijn.

Er zijn mensen die voelen dat het zo is gegaan: Jullie aankomst en het rondrijden veranderen de energie van het blok en op de een of andere manier wordt een arme ziel die een boodschap doet uit de winkel vandaan getrokken door de Parkeerengel en in zijn auto geploft waarna hij gedwongen wordt om hem in zijn achteruit te zetten en te vertrekken! Opeens beseft hij zich dat hij helemaal niet wilde vertrekken en dat toch deed! Wat gebeurde er? Daarna konden jullie je auto inparkeren! (gelach)

Oh, hoe 3D van jullie! Natuurlijk gaat het niet zoals ik jullie net heb beschreven. Nee, in plaats daarvan is het een gesynchroniseerde dans vanuit tijd en ruimte. Weten jullie hoe complex dit is? Denk daar de volgende keer aan als je weer een parkeerplaats zoekt. Hier is het correcte scenario: Jullie aankomst staat op het punt samen te vallen met het vertrek van iemand anders, dus alles wat de Parkeerengel moet doen is de synchroniciteit van de dans in lijn brengen. Jullie zijn daar op het juiste moment, de klant vertrekt en jullie hebben een parkeerplaats. Zij zijn blij, jullie zijn blij.

Iedereen wint erbij. Toch zijn hier vele delen van jullie bij betrokken die op vele plaatsen op dezelfde tijd aanwezig zijn en ook van degene die boodschappen doet. De Parkeerengel is eigenlijk de parkeerregelaar van het immense planningssysteem dat vele delen van jullie in alle tijden, erbij betrekt.

Denk nu eens even aan de complexiteit en aan de planning van dit allemaal. Jullie hebben een Hoger Zelf en daarenboven nog andere zelven……die allemaal weten wanneer jullie komen en wanneer jullie gaan, wanneer jullie gaan bidden en dat ook weten van de anderen die gaan winkelen. Hebben jullie je ooit afgevraagd dat de andere engelen in deze dan het daarmee eens moeten zijn? Dat doen zij! Hebben jullie je ooit afgevraagd dat jullie geluk de medeschepping van iemand anders was? Het is vaak……veel gemakkelijker gemaakt om te synchroniseren.

Daar zit de winkelbezoekster in haar auto. Zij bidt: “God, parkeerplaatsen zijn heel moeilijk te vinden. Laat hem zijn voor iemand die het verdient en die net zoveel van u houdt als ik.” Opeens vind je er een. Nu……wie was er nu aan het medescheppen voor wie?

Begrijpen jullie hoe ingewikkeld dit is? Versterk nu deze complexiteit tientallen miljoenen keren omdat dit proces handelt over een dans van synchroniciteit. Jullie vragen naar relatieonderwerpen, jullie vragen naar onderwerpen over een baan, jullie vragen om dingen met betrekking tot reizen……jullie proberen zo veel dingen mede te scheppen in jullie leven.

Jullie vragen om de synchroniciteit van de dans en tegelijkertijd weten zo velen van jullie niet hoe het werkt. Jullie plakken er regels op. “Oh, Spirit, geef mij precies wat ik nodig heb en ik heb die behoefte en die behoefte en ik ga die medescheppen. Uh, ……maar ik wil niet de stad verlaten en ik wil ook dit niet en dat niet.

“Hoe moet ik dat allemaal doen” zegt jullie engel “als jullie mij al die beperkingen opleggen?” Als jullie er beperkingen opleggen zullen jullie geen mogelijkheid tot medescheppen hebben. Restricties stoppen de muziek.

Als jullie willen medescheppen, laat de dans dan beginnen! Geen beperkingen. Wees niet bang voor de liefde van God. Jullie denken dat jullie het allemaal hebben uitgeplozen waar jullie worden geacht te zijn en wat jullie geacht worden te gaan doen? Maar jullie hebben allemaal iets, nietwaar, waarvan jullie willen dat God jullie niet stoort. “God, doe niets met mijn familie” vragen sommigen. Laat mij jullie vertellen over gevangen gedachten. Jullie zijn altijd bang dat God iets zal doen om te verstoren dat er iets goeds gebeurt in jullie familie of in je leven.

Wat als wij in plaats daarvan jullie familie aanraken en hen steeds weer verliefd op jullie laten worden? Wat als zij in liefde verhoogd zouden worden? Wat als die familie van jullie waarvan jullie niet willen dat wij hen aanraken, geïnteresseerd raakt in wat jullie hebben gevonden? Hebben jullie de moed om hen dat allemaal te laten weten? Ik zal het jullie zeggen. Dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn.

De intelligentie van het universum.

Wij hebben nog een laatste ding. Het heet kwantumintelligentie. Wij hebben het daar vaak over, maar jullie moeten weten wat het is. Mensen stoppen God vaak in een doosje. Jullie willen alles in stukjes verdelen zodat jullie het kunnen begrijpen. “Lieve God, leer mij hoe ik moet bidden. Ik het nodig om te weten hoe ik moet bidden.” Wij hebben dit zo vaak gehoord en wij hebben het jullie eerder verteld. Eerdaags zullen wij het er op een andere plaats weer over hebben.

Maar het echte antwoord is: Maak je er niet druk om! Jullie ontwikkelen het licht en wij weten waar het naartoe gaat. Wat vinden jullie van die afspraak? Jullie ontwikkelen het licht en wij zorgen dat het op de juiste plaats komt.

Jullie willen bidden voor iemand in Somalië maar jullie weten niet wie omdat er zoveel zijn die het nodig hebben. Ga door en ontwikkel het licht, ga dan zitten en verstuur het met pure intentie. Wij weten wie het nodig heeft, geliefde. Dat hoeven jullie niet. Kwantumintelligentie betekent dat jullie zijn verbonden met God. Jullie allemaal! Jullie kunnen het licht ontwikkelen zonder te weten waar het naartoe gaat of zonder welk detail dan ook te kennen. Wij weten waar het naartoe moet!

Jullie kunnen de lichtknop in een kamer omdraaien zonder kennis over elektriciteit of over de fabricage van het lichtpeertje of over de fysiek van de fotonen. Dit komt omdat jullie bekend zijn met het proces in 3D en jullie er vertrouwen in hebben. Breng dat vertrouwen nu eens over naar het onzichtbare en word deel van het inter-dimensionale proces van kwantumintelligentie.

Dit komt dicht in de buurt van het proces van wat Yawee doet met zijn inter-dimensionale laser. (sprekend over Dr. Todd Ovokaitys, die in het publiek zit en die een presentatie heeft gegeven over AIDS onderzoek)

Als de informatie is overgebracht naar de cellulaire structuur door zijn laser, is Yawee klaar.

Er is intelligentie binnen dat inter-dimensionale proces dat de exacte cellen aanspreekt om aanspreekbaar te zijn. Het verschilt heel veel van het traditionele medicijn. In plaats van doelgericht specifieke chemicaliën of proteïne aan het lichaam toe te dienen doet dit schijnbaar mystieke proces het zelf.

Er is echter niets mystieks aan. Het is een toevoeging van kosmische intelligentie en het is een deel van het raster dat alles ‘weet’ over de cellulaire structuur en de balans van alles. De studie naar dingen in een kwantumstaat in jullie lichaam zal duidelijk maken dat oneindige verbinding een eenheid schept die daarvoor maar een universeel bewustzijn heeft….een manier om uit te drukken dat dingen in een kwantumstaat alles over elkaar weten en zelf tenderen naar balans.

Privébericht voor Dr.Todd.

Yawee, wij zullen jou wat informatie geven: Er is een geneigdheid bij jullie om de attributen van een moleculaire structuur in stukken te verdelen om een harmonieus effect te hebben met aanpassingen van bepaalde gewoonten.

Jij voelt dat dit daarom de delen binnen het menselijk lichaam in harmonie gaat brengen, of aanraken.

Maar wij gaan jou een puzzel geven. Doe al jouw experimenten met een controle van veelkleurige en aangepaste inter-dimensionale laser zodat je het resultaat kunt zien van een die je niet specifiek aanpaste.

Je zult verrast zijn. Je zult merken dat er in de meeste gevallen niet veel verschil is. De test zal laten zien dat er een generiek geval zal zijn dat precies weet wat te doen, welke kleur het ook heeft en wat de aanpassing ook is. Doe jouw experimenten met dit in gedachten en alles zal sneller gaan. Want dan zal jij de aanpassingen niet meer zoveel in stukken verdelen als jij dat realiseert door kwantumintelligentie, de inter-dimensionale aspecten weten precies wat zij moeten doen en zullen hun kleur eeuwig veranderen. Het is net als bij een gebed. Denk daar eens aan.

Terug naar de boodschap.

Zijn jullie vandaag hier, en onzeker over de manier van bidden? Weten jullie wat te doen voor jullie eigen lichaam? “Ik weet niet wat ik nu moet gaan doen” zeggen velen. Dat hoeven jullie ook niet. Begrijpen jullie dat niet? Ga gewoon voor God zitten en zeg: “Ik verbind mij met mijn Hoger Zelf. Vertel mij wat ik moet weten. Ik zit hier en ben er klaar voor.” Al wat wij nodig hebben is jullie toestemming, geliefden, en jullie pure intentie.

Kwantumintelligentie zal naar plaatsen in jullie lichaam gaan die het nodig hebben. Ga elke dag mediteren, zelfs maar even is beter dan helemaal niet. Zeg: “Lieve Spirit, stop in mij wat ik nodig heb” en jullie zullen een hoop tijd besparen, lieve mensen. Stop met Spirit te vertellen wat wij zouden moeten weten. Denken jullie dat wij niet in de buurt zijn? Oh, jullie zitten voor Spirit en zeggen: “Je zult niet geloven wat er vandaag is gebeurd“ Oh, dat geloven wij wel. Wij waren erbij, weet je nog? “Wel, Spirit, ik ga een moeilijke tijd krijgen nu ik de tol moet betalen.” Denken jullie dat wij dat niet weten? Verspil geen tijd. Wij zijn verliefd op jullie. Verspil geen tijd.

Ga alleen maar naar het punt waarop je zegt: “Lieve Spirit, geef mij wijsheid om te scheppen wat ik nodig heb. Geef mij de vrede die het is en ik zal hier zitten en er zal van mij gehouden worden.” Dat is wat broers en zusters in Spirit met elkaar doen. Dat is wie ik ben.

Hier zitten wij nu in een zeer historische plaats en ik heb het niet over deze kerk (110 jaar oud). Ik heb het over het feit dat wij zo dichtbij de plaats zijn waar de gebeurtenis plaatsvond die jullie 9/11 noemen. Denk aan het verlies van levens daar……in jullie eigen stad, in jullie eigen buurt.

Het is zo’n diepgaande energieverhoging op de planeet en het gebeurde precies hier. Ik wil samen met jullie even teruggaan naar die duizenden levens die hier verloren gingen. Weten jullie, uit de tijd vandaan zijn zij nog steeds hier.

Sommigen van hen draaiden zich om en reïncarneerde direct weer naar een nieuwe ‘uitdrukking’ op de planeet.

Als jullie hen zouden kunnen interviewen zouden zij op een bepaald niveau zeggen: “Wij zijn het ermee eens.” Zij zouden jullie zeggen dat zij wisten van het potentieel want het zat in hun inter-dimensionaal ‘mogelijkheden-vat’ toen zij werden geboren. Zij zouden zeggen: “Wij deden eraan mee en het is een deel van waarvoor wij zijn gekomen. Wij deden ons deel. Doen jullie dat van jullie nu.”

Hebben jullie de moed om naar de glimlach te kijken die zij nu op hun gezicht hebben? Zij zijn oneindig, lieve mensen, net als jullie, maar misschien wensen jullie niet naar hen te kijken omdat zij zorgelijk voor jullie kunnen zijn, maar het is een feit dat er vreugde in hun energie is omdat zij gekend zijn bij God……allemaal. Net zoals jullie.

Het is tijd voor een opwaardering. Laten jullie degenen zijn die ermee beginnen. Dit is een heerlijke plaats en de kleuren waren groots. Vijf van jullie hebben de zaden van genezing die er niet waren toen zij binnenkwamen. Ik bedoel dit niet alleen lichamelijk! Wat denken jullie van vrede op een plaats waar jullie dat willen? Ik weet wie hier zijn! Vier de vrede die verder gaat dan begrip……een vrede die jullie niet kunnen uitleggen……vredig wakker worden, wat er ook in je leven aan de hand is……wat de bedreigingen ook zijn, wat de condities ook zijn……gekend bij God.

Laat ons binnen, geliefde Lemurische vuurtorens. Jullie zullen er geen spijt van hebben. Heb geen angst voor de liefde van God.

Ik zal jullie weerzien. Daar kunnen jullie op rekenen.
Daar kunnen jullie op rekenen.

En zo is het.

Kryon