Kryon: De verschuiving is hier.

Kryon: De verschuiving is hier.

Doorgegeven via Lee Carroll / 20 oktober 2008
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De zaal is gevuld met majesteit en met mensen die ontdekken dat er een mogelijkheid is dat zij de God in zich ontdekken.

Er zijn veel mensen die in de stoelen zitten die weten dat zij niet langer kunnen ontkennen wat er binnenin is. Er is hier een energie die samenwerkt met wat jullie hebben gerealiseerd en die twee vibreren samen. Dat is wat ik jullie vanavond toewens. Oh, lieve mensen, zoals jullie hier in het publiek zitten willen jullie berichten horen van de andere kant van de sluier, nietwaar?

Ik zal jullie vanavond een boodschap geven. Het gaat geen lange worden maar een eenvoudige boodschap. Wij gaan het allemaal samenvoegen in een boodschap over viering. Het is een boodschap over dankbaarheid en wij hebben erop gewacht om die hier vandaag te brengen want deze plaats zal uiteindelijk meeklinken met de energie van speciale spirituele belofte, zoals wij jullie direct zullen vertellen.

Wat denken jullie dat er nu gebeurt? Sommigen zullen zeggen: “Kryon, jij brengt de boodschap nog niet.” Jullie hebben gelijk want er gebeuren op dit moment een paar dingen en ik wil dat zij compleet zijn als wij met de boodschap beginnen.

Er zijn hier vanavond een paar gebroken harten. Denken jullie dat ik niet weet wie hier zijn? Natuurlijk hartenpijn om vele redenen, maar waarover ik het nu wil hebben is het verlies van liefde door degenen die jullie aan de dood verloren hebben. Ik weet wie hier zijn. Ik weet welke moeilijkheid jullie ertoe bracht om in deze stoel te gaan zitten. Ik ken jullie harten. Er is schoonheid in dit proces als jullie deze energie die door de sluier komt tegen jullie laat spreken. Het gaat niet alleen om de woorden die hier gesproken worden. Het gaat over wat jullie zullen toestaan. Zullen jullie God vanavond toestaan om in je hart te komen op een manier die jullie vrede zal brengen met deze dingen? Ik vertegenwoordig de Schepper die herkend wil worden. Zij staat in de diepte van jullie hart en wacht tot jullie de deur openen. De hand is uitgestrekt. Het is een boodschap van overwinning, nietwaar? Kunnen jullie dat zo zien? Jullie hebben de macht om elke dag in je leven vrede te scheppen met dit verlies als jullie ons binnenlaten, weet je?

De opwaardering is hier!

Twintig jaar geleden vertelden wij jullie dat er een opwaardering op de planeet is. Wij kondigen nu aan dat de opwaardering voortgaat tot een niveau dat niet door iedereen wordt verwacht maar wel door iedereen wordt bevestigd. Jullie kunnen niet meer ontkennen wat er aan de hand is. De man en de vrouw in de straat kunnen niet meer ontkennen wat er aan de hand is. Zelfs de huidige inheemse voorouders op de planeet beginnen het te zien.

Dit is niet langer meer een esoterisch leukigheidje maar een grote opwaardering . Negentien jaar geleden vertelden wij jullie alle details en zij zijn er nu allemaal in de mate waar Kryon het over had. Maar er is er een die jullie niet verwachtten als jullie in Chili wonen. Ik heb het daar gisteren over gehad en ga dat weer doen.

Punt 1: Dit is een tijd waar geen profetieën over zijn. Jullie kunnen nergens iets vinden dat verklaart wat er de laatste jaren is gebeurd. Geen profeet was in staat om naar de andere kant van de sluier te gaan en deze informatie mee te nemen over wat jullie op deze Aarde doen wat daarvoor nog nooit door iemand in kaart is gebracht.

Hoeveel jaar moeten jullie in deze energie zijn voordat jullie het zien, geliefden. De geschiedenis zal zich niet langer herhalen. Wat ik bedoel is dat de cyclus van consistente, oude energiemanieren is doorbroken. Wat denken jullie van de kwatrijnen van Nostradamus? Zij gebeuren niet. Wat over de verzen van Openbaringen? Zij gebeuren niet. Wat gebeurde er met de grote profetieën over Armageddon? Zo velen hebben gewacht op deze catastrofe en die gaat niet gebeuren.

Zij zijn acht jaar over tijd, hebben jullie dat gemerkt? En het gaat ook niet gebeuren. Alle drama en alle verhalen en profetieën kunnen de vuilnisbak in – het gaat niet gebeuren.

Er gebeurde niets terwijl het wel verwacht werd, hebben jullie dat gemerkt? In plaats daarvan gebeurde er in 1987 iets dat alles veranderde. Deze Harmonische Convergentie van jullie veranderde de hele vorm van de Aarde. Kijk naar wat er gebeurde. Kijk naar wat er toen gebeurde. Kijk naar de boodschappen die toen van ons begonnen te komen. Niemand had tot 1987 ooit van Kryon gehoord. Het leek alsof de deuren openzwaaiden en er velen van ons door de uitnodiging van de nieuwe energie van de planeet toestemming kregen. Kryon was maar een van de velen.

Velen vonden hun bestemming, inclusief mijn partner en vele channelers rondom hem en allemaal in bijna dezelfde periode van 24 maanden. Er waren toen nog geen lezingen van degene die Peggy heet. (Peggy Phoenix Dubro, die hier ook aanwezig is) Zij had geen idee wat zij met haar leven zou gaan doen. Toen zwaaiden de deuren open en kwamen de diepgaande energie en boodschappen. De opwaardering zorgt daarvoor. Oh, er is meer: Hoe zit het met de kalenders van de Ouden? Hoe zit het daarmee? “Wat een toeval is dat” zouden jullie kunnen zeggen “dat er tegelijkertijd een opwaardering aan de gang is. Wat een toeval dat de kalenders van de Ouden het hadden over een hoog vibrerende opwaardering die in 2012 zou beginnen.” Hoe konden zij weten van iets dat zover in de toekomst lag, in wat jullie 1987 noemen. Dit is synchroniciteit op zijn allerbest, geliefden, en het laat zien dat wij altijd al bij jullie waren. Het laat zien dat de mensheid kan veranderen en samen op kan trekken bij deze opwaardering van Gaia, en dat is ook gebeurd.

2012 is geen mysterie voor jullie en het is niet gevaarlijk. Er is ook geen hel en verdoemenispad omheen. Velen zullen jullie vertellen dat aan alles in 2012 een einde komt. In plaats daarvan begint alles!

Misschien zouden jullie een ballon op moeten blazen en een feestje vieren? Want dat is de datum waarop de Aarde zal beginnen haar vibratie te veranderen. Heel duidelijk aan jullie door de Ouden gegeven is deze kalender, de profetie van de eeuwen. Het vertegenwoordigt een langzame toename van het energiepeil. Lichtwerkers hebben deze energie al 20 jaar geleden ontvangen en hebben op dit moment gewacht. Oh, jullie denken dat dit allemaal toeval is? Het is geen toeval. Het is een heilige formule voor vrede op Aarde. De geschiedenis zal zich niet herhalen. Jullie hebben de groef waardoor deze naald altijd ging veranderd. Dictators zullen geen dictators voortbrengen. Honger en dorst zullen geen honger en dorst voortbrengen. Er is een verandering gaande en de geschiedenis is gestopt met het herhalen van zichzelf. Het is nieuwe energie, zoals jullie hebben kunnen zien.

Punt twee: Hier is nog een bewijs dat jullie middenin een opwaardering zitten. Twintig jaar geleden zei ik dat er een verandering in het bewustzijn van de mensheid zou komen. Wat dachten jullie dat er echt zou gebeuren. Dachten jullie dat de mensheid allen maar hoefde te zitten en af te wachten totdat zij opeens op een dag prachtige gedachten zouden hebben? Hoeveel van jullie realiseerden zich dat het een permanente bewustzijnsopwaardering zou zijn die veroorzaakt werd door de menselijke evolutie? Jaren geleden, met duizenden tegelijk, begon de instroom van de kinderen met een nieuw bewustzijn. Wij hebben hier vaak over gesproken. Jullie gaven in 1987 toestemming voor de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de kinderen zijn het bewijs! Zij zijn anders…..hebben jullie dat gemerkt?

Luister volwassenen: Deze kinderen zijn niet lineair. Deze kinderen zijn ontvankelijk, Zij zullen het niet goed doen op een lineaire school. Zij kijken naar het hele kasteel terwijl het schoolsysteem hen wil laten kijken naar elk onderdeel apart en hen nooit het kasteel laat zien. Voor jullie moeilijk te begrijpen maar zelfs zonder oefening zien zij het hele kasteel compleet. De opvoeders vervelen hen met hoe zij er een moeten bouwen! Dit is moeilijk uit te leggen. Jullie weten dat zij anders zijn, nietwaar?

Vaak komen de kinderen jullie als moeilijk voor. Zij zijn gefrustreerd en het is frustrerend voor degenen om hen heen. Dit vertegenwoordigt een nieuw bewustzijn dat arriveert en de frustratie is dat jullie het als een probleem zien in plaats van wat het echt is……een ontwikkeling van de menselijke natuur. Zij zijn hier nu met duizenden. Sommigen van hen zijn twens en anderen al over de dertig. Let op dat zakendoen gaat veranderen en op de manier waarop er nieuwe wegen worden bereikt. Er gaat uiteindelijk integriteit komen. Het komt van de conceptuele denkers. Er is een opwaardering aan de gang.

Hebben jullie onlangs naar het magnetisme van de planeet gekeken? Niet waar het raster naartoe bewoog maar keken jullie naar de macht van de kracht van magnetisme? Niet waar het is maar hoe zwak het is geworden? Wat een toeval! Het lijkt tot 2012 steeds zwakker te worden. Hoeveel van jullie hebben opgemerkt wat de zon doet? Kijk eens naar de hemisfeer. Dat is het magnetische attribuut van de zon voor het hele zonnestelsel. Het is nooit zwakker geweest dan nu. Het magnetische schild dat jullie hebben begint zwakker en zwakker te worden. Dit is niet gevaarlijk en het zal goed met jullie gaan, maar wat zou het kunnen betekenen?

Ik kwam twintig jaar geleden als Kryon, de magnetische meester. Wat een toeval dat in 2012 al het magnetisme verandert! Ik zal jullie vertellen waarom het gaat: In staat stellen tot. Er is nu meer informatie gezonden naar jullie DNA dan ooit. Het is krachtig en esoterisch en als jullie hier als intellectueel zitten zullen jullie er niets van voelen. De reden is dat wij vrije keuze eerbiedigen. Er zal geen herkenning van ook maar een van die dingen zijn. Het is allemaal toeval als dat het is wat je geest je vertelt.

Punt drie. Enige financiële dingen gezien de laatste tijd? De hele planeet is er schijnbaar bij betrokken. Ik zei jullie dat dit zou gaan gebeuren. (Kryon boek 10) Dat moest wel want jullie kunnen geen corruptie hebben in de grote geldzaken en toch zakendoen met integriteit. Laat mij jullie wat nieuws vertellen. Het eerste dat moet verdwijnen is de corruptie in het bankwezen en jullie hebben het zien omvallen. Laat mij jullie wat nieuws vertellen. In een oude energie zouden degenen die voorspellen wat er vervolgens komt zeggen: “Het gaat vreselijk worden, angstwekkend. Alles zal kapot gaan.” zoals zij zeggen. Zij zullen zeggen: “Bereid je voor op afschuwelijke tijden.” Wij zeggen dat er dingen als wildcards zijn. Dat wil zeggen, potentiëlen waar niemand aan heeft gedacht. Jullie financiële systeem zal niet lang meer standhouden. Er zullen mensen verbaasd staan over de snelheid waarmee jullie het herstellen. Zie je, dat is wat er gebeurt als jullie ontdekken wat integriteit doet.

Punt vier: Wat denken jullie van leiderschap? In het land van mijn partner staan zij op het punt om iets ongehoords te doen. (USA) Zij staan op het punt om een gekleurde man in het Witte Huis te kiezen. Wij vertelden jullie 20 jaar geleden dat er een andere manier van denken zou komen. De wegen van de oude energie verdwijnen langzaam. Honderden jaren van ontvankelijke energie verdwijnen. Er is geen beter bewijs dat de dingen veranderen dan wat er daar nu gebeurt. Twintig jaar geleden zou dit onmogelijk zijn geweest.

Hoeveel meer dingen hebben jullie nodig om je te laten zien dat wat jullie op de planeet hebben gedaan niet zomaar iets is. De modellen die jullie verwachtten in een cyclische toestand zullen niet gebeuren. De dingen die dat geacht worden te doen zullen werken.

Verwacht twee duidelijke veranderingen in de komende tien jaar met betrekking tot leiderschap in twee van de Amerika’s die Spaans spreken want die twee landen zullen een grote opwaardering hebben. Jullie zullen weten waarover ik het heb als het gebeurt. En het is nodig, het wordt tijd. Let op meer integriteit in het leiderschap en vermindering van de dingen waarvan jullie dat nooit zouden verwachten, zoals corruptie. Wij zeiden jullie dat er een tijd zou komen waarin integriteit het verschil zou maken. En dat is nu zo.

Punt vijf: Hier is er een waarover jullie nooit spreken – intuïtief ontwaken. Er zijn er veel die hierom vragen. “Is het mogelijk dat God veel groter is dan mij is verteld?” Duizenden op de planeet ontwaken helemaal zelf voor deze waarheid. Er is geen plaats op Aarde waar dit niet gebeurt……en het is diepgaand. Het is ook niet beperkt tot esoterische geloofsystemen, want vele georganiseerde religiecampagnes zien het ook. Mensen zijn hongerig naar Spirit en zoeken naar antwoorden die goed voelen in deze nieuwe energie. Zij zullen zoeken naar liefde en een persoonlijke God. De georganiseerde religies van de oude energie zullen het zeer moeilijk krijgen met lidmaatschap en interesse die tot een minimum terugvallen. In de komende jaren zal er een nieuwe paus komen die zal proberen zijn kerk nieuw leven in te blazen en uiteindelijk iets te scheppen dat past bij wat de mensheid voelt. Dat moet hij wel want anders verliest hij een 2000 jaar oude dynastie.

Sommigen van jullie zijn hier voor het eerst en horen voor het eerst een gechanneld boodschap. Sommigen zullen in verwarring weggaan. Het maakt niet uit hoe verward jullie zijn. Er gaat een groep engelen zijn die met jullie meegaat en wacht tot jullie de vraag stellen: Kan dit echt waar zijn? Kan hier iets van waar zijn? Of is het allemaal toeval?” Er was nooit een betere tijd om dat te vragen. De opwaardering is hier.

Ik ben bijna klaar. Vieren jullie het al? Ik wil graag dat jullie iets begrijpen: Jullie zijn hier tijdens de opwaardering en daar hebben jullie ook voor gekozen. Misschien bracht dat jullie naar deze bijeenkomst. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Misschien is er iets dat jullie voor de planeet kunnen doen? Laat mij iets herhalen wat ik gisteravond zei.

Wat ik jullie nu vertel is Kryoninformatie. Het komt van de grootvaders van de Aarde, van de beide Amerika’s en van de andere continenten. De energie van de Aarde is spiritueel gezien aan het verheffen. Degenen die de spirituele lijnen van invloed bestuderen weten wat de kundalini van de planeet is en wat het betekent. Velen van jullie weten waar het zich bevindt omdat jullie zijn geboren en jullie grootouders werden geboren

Het was gevestigd in het land dat jullie India noemen en het verplaatst zich nu. Het gaat langzaam naar de ruggengraat van de Andes……Chili!

Wat een toeval dat jullie hier in Chili zitten voor deze boodschap. “Kryon, bedoel jij dat het spirituele centrum van de Aarde naar Chili verhuist?” Ja, dat bedoel ik. Je hoeft mij niet te geloven. Zoek het zelf.

Op dit moment is het nog vaag maar het staat zo geschreven. Jullie zullen zien dat het nergens voorspeld werd. Maar dit zijn de grootvaders, die van de inheemsen die de bewaarders zijn van de gegevens van de planeet die deze dingen zeggen. Zie je, zelfs degenen die nooit naar een bijeenkomst als deze zouden gaan zeggen dat de Aarde zich verheft. Het slapende serpentinevuur van de Aarde ontrolt zich en beweegt. Wat gaan jullie met deze informatie doen?

Wij zijn bijna zover om gedag te zeggen. Wat gaan jullie met die informatie doen? Jullie zullen opstaan van je plaats en de deur uitgaan. “Wel, dat was interessant.” zouden jullie kunnen zeggen. Sommigen van jullie zullen dat ook doen. Anderen zullen geraakt zijn door de groep in deze zaal die letterlijk op jullie harten heeft gezeten. Jullie zullen je realiseren als jullie de deur uitgaan dat jullie in een verheffing zitten. Het gebeurt op deze planeet niet zonder mensen.

Er zijn geen dingen die zomaar bij jullie gebeuren. Er zijn dingen die jullie scheppen! Lichtwerkers, het is tijd om vrede te hebben. Willen jullie dat niet? Wel, hier is het. Duw gewoon tegen de deur en pak de hand die daar is. De hand van wat wij het Hoger Zelf hebben genoemd, die goddelijk is. Het is geen mysterieuze energie, het is jullie energie. Wie begrijpt jullie beter dan jullie? Wat een concept! God is geen grootvader in de lucht. God is een energie die altijd met jullie samen is geweest en dat altijd zal zijn en hij zit in jullie.

Er is hier familie, er is hier een groep die hier kwam om jullie in de stoel te zien zitten. Wij zijn degenen die de schalen met tranen gaan oppakken die wij gebruiken om jullie voeten te wassen. Jullie zijn geen mensen, weet je? Jullie zijn familie! Er zal een dag komen waarop ik jullie zal weerzien.

Wij zullen onze energieën samenvoegen en jullie zullen het dood noemen en ik zal jullie aankijken en welkom heten. Ik zal vragen: herinneren jullie je de opwaarderingontmoeting in Santiago? Weten jullie nog dat wij toen vertelden dat het op Aarde veel beter zou gaan worden? Gefeliciteerd met jullie aandeel hierin. Ik zal jullie aankijken en zeggen: Wie zou er ooit hebben gedacht dat er vrede op Aarde zou zijn? Ik denk dat jullie dat deden. Ik denk dat jullie dat doen.

Daarom houden wij zo van jullie. Begin bij jezelf. Ontdek alle dingen die er binnenin zijn en wachten – gezondheid, lang leven, vredig bestaan, doel om te leven en de vreugde en het plezier van vervulling. Er gaat niets gebeuren voordat jullie van jezelf houden. Dat is niet zo moeilijk, nietwaar? Als jullie van God houden kunnen jullie ook van jezelf houden want jullie zijn een deel van de creatieve bron. Kunnen jullie van jullie houden? Ik denk dat jullie dat kunnen.

Het is moeilijk om te vertrekken. Het is voorlopig de laatste keer dat mijn partner in Chili komt en ik voel deze emotie bij het vertrek want ik ga met hem mee. Maar Kryon verlaat Chili niet. Alleen het deel dat met mijn partner meegaat doet dat want ik ben niet 3D en niet enkelvoudig. Dat betekent dat ik in jullie auto’s met jullie mee naar huis ga. Zouden jullie dat willen? Wees niet bang. Is het een uitdaging om de liefde van God naast je te hebben zitten? (glimlach) Wij laten jullie beslissen.

Gezegend zijn de mensen hier want zij begrijpen synchroniciteit, geen toeval.

En zo is het.

KRYON