Kryon: De waarheid over DNA

Kryon: De waarheid over DNA

Doorgegeven via Lee Carroll

13 november 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst

Ik heb al heel vaak gezegd dat ik niet alleen een broer of een zus ben; ik ben een deel van jullie en jullie zijn een deel van mij – zelfs als jullie dat niet begrijpen of weten. Als jullie eenmaal uit de doos komen die vierde dimensie heet, zullen jullie het allemaal weten.

Sommigen van jullie zien veel meer achter mijn woorden. Jullie hebben de omhelzingen gevoeld van een broer of een zus. Misschien hebben jullie de tijdloosheid gevoeld van wie jullie werkelijk zijn? En als je dat voelde kwam het omdat dit altijd de projectie van de waarheid is geweest. Wij zijn allemaal gelijk geheiligd – delen en stukjes van wat jullie God noemen.

Wij brengen jullie geen nieuwe concepten maar gaan verder om degenen van jullie die vierdimensionaal zijn te verrassen. Het is hier een heerlijke plek en ik ken jullie allemaal. Ik ken de jongeren die pas aan hun leven zijn begonnen….degenen die zoveel meer weten dan jongeren een jaar of tien geleden deden.

Ik ken de oudere lichtwerkers die hier zijn gekomen en die zich bezield voelen om zo lang en zo dichtbij Spirit te zijn. Als je die jongeren neemt en ze naast de senioren plaatst hebben zij allen iets gemeen: Zij hebben allemaal het bewustzijn van God in hun DNA. Zij zijn tijdloos ondanks dat zij momenteel een verschillend lichaam hebben. In andere omstandigheden zouden zij elkaar kunnen ontmoeten en voelen of zij elkaar altijd hebben gekend en zou er geen sprake zijn van leeftijdsverschil. Zelfs levenservaring maakt op een bepaald niveau ook geen verschil. Dat is een goddelijk compliment dat jullie allemaal verbindt.
Ik weet wie jullie zijn en dat is niet alleen omdat ik meditaties heb gehoord van iemand die tot Spirit bad. Het is omdat Spirit op jullie schouder zit, wisten jullie dat? Jullie zijn deel van een kwantumcollectief – een alwetende en van alles houdende energie die precies weet waar jullie doorheen gaan – de angsten, de uitdagingen, de vragen. Als je weer eens mediteert probeer dan dit: Zit stil op de vloer en zeg niets. Denk niet aan de dingen die je probeert te doen of moet doen omdat de partner die jullie God noemen dat allemaal al weet. Jullie vergeten dat wij elk moment bij jullie zijn.

Jullie levenservaring op Aarde is veel belangrijker dan jullie denken. De dingen die jullie nu ervaren – de uitdagingen – de beslissingen die jullie moeten gaan nemen – zelfs wat jullie gaan doen als jullie hier weggaan, zijn voor ons de meest belangrijke dingen in het universum…..net zoals voor jullie. Jullie zijn de voorlopers – de vuurtorens in het ochtendgloren, die uit het donker komen. Jullie zijn degenen die vandaag de tijd hebben genomen om te zien of dit hier iets voor je betekent.

Er zijn hier mensen die al een verschil op deze planeet hebben gemaakt en jullie vieren hen. Dan zijn er degenen die zich heel gewoon voelen! Ik zeg tegen jullie: “Jullie maken het verschil voor de planeet net zoveel als Yawee.” (Lemurische naam van Todd Ovokaitys, wetenschapper)

De boodschap van vandaag zal gaan over biologie en zal wetenschappelijk zijn. Er zal informatie worden gegeven die wordt opgeschreven en ik garandeer dat die over drie jaar een plaats in jullie wetenschap heeft gekregen.

Het gaat over meer dan alleen maar voorspellingen want als wij gaan praten over het menselijk DNA gaan wij het hebben over levenskracht die jullie hebben zodat jullie die kunnen begrijpen.

Het is een spirituele tijd hier, een heerlijke tijd…wat dat ook voor jullie moge betekenen. Misschien gaan jullie naar binnen toe om je Hoger Zelf aan te raken zodat je een groter begrip kan krijgen over de wetenschap die vandaag wordt gepresenteerd. Als je hier als wetenschapper bent, is dit voor jou, in liefde gegeven.

Wij geven jullie informatie die op het punt staat om ontdekt te worden op de planeet. Wij doen dit graag en dan kunnen jullie zeggen dat je het als eerste hebt gehoord!

DNA Discussie.

Jullie gaan door met het bestuderen van DNA alsof het een statisch iets is. (zoals een wetenschappelijke formule)

Toen mijn partner met dit werk begon sprak hij niet vaak over DNA maar sinds de her-belijning van het magnetische raster praten wij over bijna niets anders. Wat er tussen toen – 16 jaar geleden – en nu is gebeurd is verbazingwekkend. Het is niet alleen verbazingwekkend in jullie wetenschap maar ook esoterisch omdat wij nu de lagen van het DNA behandelen. Wij geven ze zelfs een Hebreeuwse naam.

Sommigen hebben gevraagd: “Waarom in het Hebreeuws? Waarom niet in zo’n oude taal als het Lemurisch of misschien het Sumerisch?” Het antwoord: Zoek eens een woordenboek van het Lemurisch of Sumerisch…..die zijn er niet en dus is de kern taal, de meest diepgaande en degene die de zaden van creatie heeft, het Hebreeuws. Wij gaan nu van start en het zal diepgaand zijn.

Wij gaan beginnen met het identificeren van de lagen van het DNA en proberen jullie een inter-dimensionaal beeld te geven van de manier waarop zij allemaal in elkaar grijpen. Het is een onmogelijke taak want voor jullie is twaalf altijd twaalf. Er is een dan twee en dan drie en vier, allemaal op een rij. Wel, dat zitten zij niet! Zij bestaan boven elkaar en raken elkaar op complexe manieren. Bijvoorbeeld: wij vertelden jullie dat de lagen vier en vijf samengaan: zij kunnen alleen samen werken. Toch zullen er zijn die zeggen: “Waarom kunnen zij alleen samen werken? Als dat zo is, waarom zijn zij dan niet een laag? Waarom zijn zij gescheiden? “En het antwoord is ja! (gelach) Het is onmogelijk om een kleur te beschrijven die jullie nooit gezien hebben. Het is onmogelijk om inter-dimensionale dingen te beschrijven voor degenen die alleen in vier dimensies vertoeven.

Wij hebben jullie ook verteld over twee soorten lagen van het DNA die gelijksoortig klinken: zij hebben beide te maken met de Akasha Kroniek, maar de ene laag is persoonlijk en de andere is universeel en zij raken elkaar constant en wisselen informatie uit. Ook raken zij beide laag een die de biologische 4D-laag is. Zij ‘raken’ altijd de anderen en dus zijn zij interactief. Je kunt hen niet in een doos stoppen en namen geven en zeggen wat zij doen….en toch ga ik dat doen om jullie ze te laten begrijpen.

Ik ga jullie nu over nog een andere vertellen en die zullen jullie ook weer in een doos willen stoppen. Sommigen zullen zeggen: “Kryon, heeft het daarover gehad en het was heel interessant. Hij doet dit of dat…” alsof de anderen dat niet doen. De ingrediënten zijn er maar je kunt ze geen etiketje opplakken. Zij zijn er gewoon en zij werken samen om voedsel te scheppen, smaak en zelfs plezier. Nogmaals zeggen wij dat het op soep lijkt. Jullie gaan DNA proeven. Wat wij jullie ook gaan vertellen, het is maar een klein deel van het hele verhaal.

Onderzoek van DNA.

Wij zullen ons eerst op het chemische concentreren. De meesten van jullie zijn geen chemici dus zullen wij in gewone taal spreken. Stel je DNA eens voor…..een gedraaid paar nucleotiden die hangen aan een superstructuur van suiker. Er is heel veel ervan als je ernaar gaat kijken maar er zijn maar vier delen die steeds en op zo vele manieren verschijnen: Het is duizelingwekkend: er zijn drie miljard basisparen bij betrokken.

Dit enorme aantal basisparen beslaat het hele menselijke genoom en het is iets wat jullie onlangs in kaart hebben gebracht en daar kunnen jullie best trots op zijn. Wat ik jullie vanavond wil presenteren is dit: Jullie zitten in een doos en hebben een vooroordeel. Zelfs in het begin van het in kaart brengen waren jullie bevooroordeeld. Jullie denken dat jullie weten hoe het werkt maar dat is niet zo en jullie kijken alleen naar wat jullie denken te vinden omdat jullie denken te weten hoe het werkt.

Drie miljard basisparen! Wel, het genoom is in kaart gebracht maar het lijkt op het krijgen van een boek in een vreemde taal die je niet kent.

Uiteindelijk zijn jullie in staat gebleken om elke pagina te fotograferen en kunnen jullie nu elke letter zien. Nu is het tijd om de onbekende taal te interpreteren en te begrijpen wat er staat over het menselijk genoom. Het hier komt het vooroordeel om de hoek kijken omdat jullie wetenschappers zeggen: “Wij zien dat er een heleboel codes en chemie in zitten maar er is maar drie procent dat iets lijkt te doen! Wij kunnen jullie vertellen dat de drie procent iets doet omdat het proteïne-gecodeerde DNA-delen zijn die de genen van het menselijk genoom scheppen. De overige 97 procent lijkt niets te doen.”

Jullie biologen gaan verder: “Het zal niet zo moeilijk zijn om de antwoorden te vinden die wij nodig hebben omdat wij hebben ontdekt dat maar drie procent iets doet en er zijn ongeveer 40.000 genen die door die drie procent zijn geschapen uit proteïne-gecodeerde DNA-delen. Nu kunnen wij gaan zoeken wat het lichaam doet werken en de bulk van niet met proteïne-gecodeerd DNA weggooien omdat dat op de een of andere manier is overgebleven van duizenden jaren evolutie. In feite noemen wij het rommel.”

Zevenennegentig procent van jullie DNA wordt gekenmerkt als ‘rommel.’ Er zijn twee dingen die jullie verkeerd kunnen hebben, zelfs in jullie eigen 4D-realiteit en logica. Laten wij een van de twee gaan bekijken maar laten wij eerst even kijken waarom zij dat zeggen. Zij zeggen: “Het is duidelijk dat dit niet-gecodeerde deel van het DNA is overgebleven uit de menselijke ontwikkeling. Het is niet langer nodig en het wordt niet langer gebruikt. Het is rommel. Op de een of andere manier had de vroege mens het nodig maar dat is nu niet meer zo..” En zo bewijzen zij hun logica: “Omdat een ui 36 miljard basisparen heeft…..twaalf maal de grootte van het menselijk genoom, is het duidelijk dat het ook een heleboel rommel is.”

Zij gaan verder met hun logica: “Uien zijn geen voorbeeld voor de complexiteit van een mens en dus heeft de natuur nog veel meer DNA-rommel geschapen voor dat bolgewas. Dat moet de manier zijn waarop de natuur werkt. Uien zijn niet slim, zoals mensen.” Echt? Ik wil jullie er even op wijzen dat uien geen oorlog voeren. (gelach) Ga verder dan het ‘Ik denk dat ik weet hoe het werkt’-syndroom. Uien kunnen veel complexer zijn dan jullie denken. Wat als zij ingeplante instructies hebben op een manier dat voeding en de relatie met Gaia zeer diepgaand is….complexer op een inter-dimensionaal niveau dan zelfs bij jullie mensen? Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Misschien zit er wel een verborgen doel in hen…dat een verbinding vereist met alle groenten op de planeet!

De zevenennegentig procent van het menselijk DNA is GEEN rommel. Laten wij de natuur eens even bekijken. Hoeveel van jullie hebben ooit het prachtige proces bestudeerd van de natuurlijke verandering die jullie evolutie noemen? Inderdaad, het heeft de planeet diepgaand gevormd en het proces van het leven is erg efficiënt. Jullie kunnen zelfs tijdens jullie leven zien hoe het werkt bij sommige soorten.

De wetenschappers die biologie hebben gestudeerd vertellen jullie dat de vissen die op de bodem van de oceaan leven geen ogen nodig hebben en ze daarom niet meer hebben. De schepselen die geen voeten nodig hebben, hebben ze ook niet meer en ontwikkelden zwemvliezen…..en andersom. Het duurt niet altijd lang en jullie kunnen zien hoe het werkt bij insecten als zij hun schutkleuren veranderen in een paar generaties om zich aan te passen aan de omgeving of bij veranderingen van hun natuurlijke vijanden.

Zie je, evolutie is zeer, zeer efficiënt. Die schept geen overbodige rommel. Hij is altijd op overleven gericht. Dus vraag ik jullie hoe zich dat verhoudt met het model dat jullie DNA voor 97% uit rommel bestaat? Geloven jullie echt dat jullie lichaam dat zo kostbaar en prachtig is en met behulp van het zaad van de zeven zusters naar een plaats is gebracht waar jullie je bevinden met 95 % rommel? Nee, zo werkt het niet.

“Waar gaat het dan om, Kryon?” zouden jullie kunnen vragen

Hier komt de eerste metafoor van de dag: Jullie hebben alle letters van de DNA-code geïdentificeerd maar daarna maken jullie daarover vooronderstellingen en degene die jullie hebben gekozen is een van de slechtste. Jullie hebben besloten vanuit de diepten van jullie wijsheid, en dat is alles wat jullie weten, dat er maar een letter in het DNA belangrijk is en dat is (in deze metafoor) de letter ‘e.’ Denk erom, dit is een metafoor! Als gevolg hiervan letten jullie binnen de drie miljard basisparen alleen op de woorden waar een ‘e’ in zit. Per slot van rekening weet iedereen dat woorden waar geen ‘e’ in zit, rommel zijn!

Jullie beperking, gebaseerd op deze armzalige veronderstelling, is jullie bewustzijn over de manier hoe dingen werken alle woorden behalve die met een ‘e’ weg te gooien. In deze metafoor is de letter jullie idee over hoe de genen werken en genen zijn de bouwstenen van het leven en de enige chemie die jullie in actie kunnen zien.

Verder zegt jullie wetenschap dat genen chemisch gebouwd zijn binnen DNA door proteïne-gecodeerd DNA. Als jullie de proteïne-codes niet zien, of de letters die proteïne-codes maken zullen jullie geen enkel gen verkrijgen waarvan jullie voelen dat het de enige blokken van het leven zijn die belangrijk zijn. Daarom is er het argument dat als er geen proteïne-codes in het DNA zitten, het rommel is. Met andere woorden, de geschiedenis van evolutie negerend, hebben jullie de manier waarop alles werkt al veroordeeld en besloten wat belangrijk is en wat niet gebaseerd is op jullie vooroordeel.

Wat wij jullie willen vertellen, lieve mensen, is dat de ‘rommel’ ……de 97 procent – is waar het goud te vinden is. Het zit in het RNA. Daar zijn meer dan 120.000 genen in het menselijk genoom. Op een dag zullen jullie bemerken dat wij gelijk hebben omdat als je alleen de ‘e’s telt er maar 40.000 zijn. Kijk naar die puzzel op de volgende manier: De proteïne-gecodeerde porties van het DNA zijn het cement en de bouwstenen voor de gebouwen van het leven die constant worden gebouwd binnen het lichaam. De genealogie die jullie zo voorzichtig bestuderen is allen proteïne-gecodeerd en vertegenwoordigt alleen de stenen van het gebouw. De intelligentie van het ontwerp en het deel dat de instructiesets vertegenwoordigt is het RNA en dat vertegenwoordigt de meerderheid van jullie DNA…..maar het is niet georganiseerd op een lineaire manier en daarom zijn er geen coderingen te vinden die zinvol zijn.

In de lineariteit verwachten jullie dat de DNA-woorden een bepaalde vorm hebben zoals bij meetkunde of een computerprogramma. Als je naar een code kijkt heeft die meestal startpunten en stoppunten. Het heeft indicatoren die lineair zijn. Dat is ook zo bij biologie behalve dat jullie die markeringen alleen zien bij drie procent van het DNA. Binnen de 97 % RNA is er geen codering die ergens op slaat. Die is inter-dimensionaal, geschreven in een inter-dimensionale taal die voor niemand duidelijk is totdat jullie gebruik gaan maken van op 12 gebaseerde wiskunde.

Dan zal het in een patroon vormen, een raster. Jullie zullen de herhalende delen zien en daar zijn er veel van. Jullie beginnen het RNA en de instructies voor de genealogie die proteïne-gecodeerd is, te coördineren. De instructiecodes zijn twaalf lagen diep.

Nu vraag ik jullie: als jullie echt het DNA willen bestuderen, zou je dan over de stenen willen weten of over de metselaar die ze legt? Het antwoord is overduidelijk en toch bestuderen jullie allen de stenen en hoe je ze neer moet vervangen als zij slecht worden. Jullie lijken niets te geven om het bestuderen van de laag van de stenen of zijn blauwdruk.

“Kryon, wat is het geheim van deze RNA-communicatie? Jij zegt dat er instructiesets zijn, maar hoe communiceren zij? Hoe communiceren zij met lagen die je niet kunt zien en die inter-dimensionaal zijn?” Om dit zo goed mogelijk te beantwoorden zullen wij nu nog een van de twaalf DNA-lagen introduceren.

DNA-laag negen.

Ik zal laag negen bij jullie introduceren en wij hebben daarop gewacht. Wij hebben er heel lang op gewacht om jullie laag negen te kunnen geven. Weet je, het cijfer negen is een cijfer van voltooiing. Het voltooit het verhaal over laag 1. Wij zeiden al dat dit verwarrend zou gaan worden en een beetje inter-dimensionaal.

De negende laag van het DNA heet Shechinah-Esh. Shechinah-Esh. Wij vertalen dat op onze manier als Vlam van Expansie. Dat is laag 9. Laat mij jullie nu vertellen wat hij is en wat hij doet.

Net als de anderen is hij inter-dimensionaal en dit is esoterische informatie die nooit kan worden bewezen in jullie leven. Maar sommigen van jullie zullen weten dat dit de waarheid is. Zie je, laag 9 is wat er ontbreekt aan laag 1! Je zou zelfs kunnen zeggen dat laag 9 de ‘rommel’ laat werken! Als je laag 9 en laag 1 samenvoegt komt er een voltooiing van communicatie met de rest van de inter-dimensionale lagen.

De instructiesets in het RNA, 97 % diep, zijn instructiesets voor alle DNA, niet alleen voor laag 1. Laag 9 is daarom de brug. De Vlam van Expansie. Het is de brug naar ascensie…..naar genezing.. Het is de brug naar meesterschap. Het is de brug naar eigenwaarde. Het is wat jullie proberen te raken in wat jullie het kosmische raster noemen want dat is de energie van laag 9.

Er is meer. Expansie. Als iemand zegt: “Mijn DNA breidt zich uit” zouden sommigen zeggen: “Ga dan naar het ziekenhuis!” (gelach) En wat is jullie vooroordeel hier? Zie je, jullie denken niet dat DNA wordt geacht om zich uit te breiden. Jullie willen dat het steeds hetzelfde blijft, nietwaar? Zo’n zich uitbreidend DNA zou een vreselijk probleem zijn! Maar toch is dit echt de bedoeling ervan!

Laag 9 heeft zelfs zijn eigen patroonheilige, Saint Germain. De Vlam in de beschrijving is de Violette Vlam van Sint Germain. Hij vertegenwoordigt genezing, kracht, verandering en aansporing. Het is de enige laag van het DNA die op deze manier met een spiritueel wezen is verbonden. Het is de Vlam van Expansie – Shechinah-Esh – en het is de brug naar wat jullie meesterschap noemen. De meesters die op de Aarde rondliepen hadden allemaal hetzelfde DNA als jullie maar zij hadden laag 9 geactiveerd en vibrerend.

Het is belangrijk dat dit, hoewel esoterisch, toch echt waar is. Er is inderdaad een laag van het DNA verantwoordelijk voor het verbinden van de bloklagen van het biologische gebouw met de instructiesets van het universum. De wetenschap zegt dat er 11 dimensies zijn. Wij zeggen dat er 12 zijn (twaalf die duidelijk zijn en nog eens 24 niet die dat niet zijn) Dus zelfs jullie eigen wetenschap begrijpt nu de implicaties van inter-dimensionale natuurkunde. Het is tijd om dit ook bij biologie te gaan doen.

“Hoe wordt dit praktische informatie, Kryon?” Ik zal het jullie zeggen. Als je de dingen die ik jullie gaf, visualiseert helpt het jullie om echt te begrijpen wat er van binnen bij jullie aan de hand is. Je hoeft de chemie niet te begrijpen om deze twee lagen echt getrouwd te zien. In de numerologie scheppen laag 1 en laag 9 samen een 10. Een 10 wordt gereduceerd tot een 1 en 1 vertegenwoordigt energetisch nieuw beginnen.

Als je de numerologie van het DNA neemt en het samenvoegt komen er nog grotere betekenissen – informatie over wat de ene laag doet in combinatie met (een van) de andere lagen. Toevoeging aan de numerologie die wij jullie hebben gegeven is, dat de lagen 4 en 5 altijd moeten samenwerken omdat zij samen 9 zijn.

En die 9 werkt met de 9 waar ik het net over had die met de 1 werkt. Complex? Ja, en er zijn verborgen boodschappen over wat het doet en hoe het werkt, zelfs in termen van basis numerologie.

Een visualisatie.

Oh, ik ben nog niet klaar. Ik wil jullie meenemen naar een plaats met DNA en vertellen over de grootte van een nucleotide. Ik wil dat jullie kijken naar de onmetelijkheid van dit biologische attribuut. Ga met mij mee de donkere kamer in waar wij naar het DNA gaan kijken.

Stel je eens voor dat je daar bent en alle pracht en glorie ziet. Het is complex als je ‘ernaar kijkt.’ Ik ga je twee aanwijzingen geven over DNA waar wij het pas een keer over hebben gehad. Er is meer aan de hand net DNA dan jullie denken. Ik wil dat jullie het licht uitdoen…..geen enkel licht meer aan! Het is zo donker als het maar kan…..het donkerste van het donkerste. Het DNA is er nog steeds met jou samen en je kijkt ernaar maar je kunt niets zien.

Nu wil ik dat jij jouw zicht uitbreidt. Ik wil dat je het 12.000 maal gevoeliger maakt dan het is. Nu ga je, ondanks dat het volledig donker is, iets zien. DNA schept licht! Jullie gaan het zien. De kamer gaat verlicht worden en het DNA begint te gloeien. DNA schept fotonen en heeft zijn eigen energiebron. DNA is actief. Niet alleen dat. Ik wil nu dat jij jouw gehoor uitbreidt tot een megahertzniveau en een gevoeligheid die nog veel groter is dan die van een hond. Ik wil dat je al het mogelijke kunt horen en dat je merkt dat het DNA niet alleen zijn eigen licht produceert maar ook geluid, het zingt! Binnen de megahertzschaal schept DNA geluid of op zijn minst wat je vibratie zou noemen. Dat doet het helemaal zelf. Een streng helemaal alleen, die alle 12 inter-dimensionale strengen bevat, licht schept en liederen zingt.

Je zou kunnen zeggen: “Wel, dat is heel mooi, Kryon. Wat kunnen wij daarmee?” Ik zeg jullie dat jullie het in jullie laboratoria gaan zien als jullie dat willen. Je kunt het echt licht zien scheppen en zien vibreren op een schaal buiten jullie verwachting. De feiten worden niet begrepen en zijn nooit opgeschreven. DNA vibreert en schept, letterlijk, sonische energie. Het is iets wat jullie nu kunnen zien en het is praktisch. Wij nodigen jullie uit om te proberen het te vinden.

Een experiment uit het verleden wat niet compleet was.

Nu wil ik dat jullie dit even achter je laten en jullie meenemen naar een plaats die je niet verwacht. Ik doe dat om jullie iets belangrijks te laten zien over voor- veronderstellingen. Ik wil jullie meenemen naar het verleden….naar een laboratorium in Utah. Enkele jaren geleden waren twee – goede – wetenschappers, een fysicus en een chemicus, samen bezig in een souterrain. Zij waren opgewonden, heel, heel erg opgewonden. Hun achternamen zijn Ponds en Fleischman.

Weet je, zij keken naar een koude fusie, vlak voor hun neus! Zij zagen chemie, een overblijfsel van een reactie….iets dat zichzelf laat zien om aan te geven dat er koude fusie plaatsvindt. Zo kan iedereen het weten als koude fusie zich vertoont en het vertoont zich echt, en zij zien het en zij zijn opgewonden. Zij hebben dit stil gehouden. Zij hebben hun onderzoeksteams er niet bij betrokken omdat zij zichzelf zien als de nieuwe Watson en Crick van de 21e eeuw. Zij zullen degenen zijn die koude fusie naar de Aarde brengen en zij zien het echt en zijn opgewonden.

Het enige ongelukkige in dit verhaal is dat zij ook de enigen in de geschiedenis zijn die dit hebben gezien! Zij kondigden het aan in hun ijver en waren misschien niet helemaal wetenschappelijk goed bezig want zij deden het experiment niet herhaaldelijk voordat zij het bekendmaakten. Zij zagen het zo duidelijk en gaven aan dat iedereen het zou kunnen doen en dezelfde resultaten zou krijgen. Het probleem was alleen dat niemand dezelfde resultaten kreeg! En zo werden deze twee wetenschappers uitgelachen en verloren zij hun eigendomsrechten en hun reputaties. De wetenschap dacht dat het een grap was.

Vandaag weten jullie niet eens waar zij zijn, nietwaar? Deze twee gekwalificeerde wetenschappers zagen koude fusie omdat het echt gebeurde. Wat zij niet begrepen was dat zij zich hadden geplaatst in een doos van wetenschappelijk bewustzijn. Zij dachten dat zij wisten hoe het werkt en zagen het ook werken zoals zij hadden verwacht. Zij hadden gelijk in hun manier van denken en over hun stellingen over het scheppen daarvan. Het leek totaal begrijpelijk. Maar wat zij niet wisten was dit: Er ontbrak een element….maar een dat zij per ongeluk ontvingen. Zonder dat zouden zij nooit koude fusie hebben gezien.

Zij zaten in het souterrain en daar waren andere dingen aan de hand waar zij niets vanaf wisten. Nu ga ik jullie iets vertellen dat jullie snel in het nieuws zullen gaan zien. De potentiëlen van dit moment zijn dat jullie het binnen twee jaar zullen zien……misschien zelfs eerder. Er gebeurden twee dingen in die kamer. De ene was een mild magnetisch veld dat gevormd was door een omvormer van achter de andere kant van de muur en die nu verwijderd is. Maar het andere ding, het meest diepgaande, was dat er een aantal trillingen binnen het megahertzbereik werd geschapen door een deel van de uitrusting die niets te maken had met hun experiment in de kelder. Noem het resttrillingen als je dat wilt, maar het was er en het zong een lied.

Zij zagen koude fusie omdat, geliefden, koude fusie ultrageluid vereist. Als je ultrageluid bij de chemie voegt die je verwacht, kijk dan wat er gebeurt. Hier is een hint voor degenen die van wetenschap houden.

Je moet twee ultrasonische generatoren hebben om dit te laten werken. Het was een anomalie (afwijking van de regel) in die kelder dat die trillende frequenties tegen elkaar aanbotsten, bijna gelijk klinkend maar niet helemaal, om herinneringen te geven aan de nullen die aan de chemie zijn toegevoegd en die tegen jullie spraken op een wijze die de resultaten schiep. Wacht maar! Ultrasonische koude fusie.

Wij vertelden jullie dit verhaal om een voorbeeld te geven van de informatie die wij jullie gaven over het DNA. DNA schept zijn eigen licht en trilt ook in het megahertzbereik. Deze nog nooit gemeten elementen kunnen niet gezien worden door de wetenschap en spelen een zeer belangrijke rol in de communicatie van de instructiesets binnen het RNA…..de 97 % die de wetenschap weg wil gooien.

Een nieuw DNA-effect.

Hopelijk begint dit nu duidelijk te worden en samen te vallen met wat sommigen van jullie ondervonden. Bij de experimenten van Dr. Todd Ovokaitys, die wij nu Yawee zullen noemen, werd er iets ontdekt dat diepgaand was. Hij heeft dit effect nog geen naam gegeven dus zullen wij dat wel doen. Als je op een bepaalde wetenschappelijke manier spreekt tegen de cellen van het lichaam, met name tegen het DNA, en als de attributen correct zijn en de energie juist wordt geleverd, komt er een groter genezingseffect dan de som van de delen van de behandeling.

Laat mij een voorbeeld geven…..een andere metafoor. Laten wij zeggen dat het jouw taak is om een basketbal in beweging te houden op een speelveld. Jouw leven hangt ervan af. Hij moet in beweging blijven en dus gooi je hem helemaal alleen van de ene kant van het veld naar de andere en weer terug. Dan doe je het weer omdat de bal in beweging moet blijven om in leven te blijven. Laten wij dit de metafoor van gezondheid noemen…..de bal in beweging houden. Dan komt er opeens een proces wat inter-dimensionaal is. Het speelveld begint zich te verheffen…een bewustzijnsverhoging. In plaats van de bals steeds heen en weer te moeten gooien is er opeens een onzichtbaar iets of iemand die de bal teruggooit. Je probeert het nogmaals en iets onzichtbaars gooit hem naar iets anders dat onzichtbaar is en dat gooit hem weer terug! Jij kijkt ernaar en jij ziet de bal vanzelf heen en weer gaan en leven en gezondheid scheppen op een manier die veel verder gaat dan jij ooit voor mogelijk hield. Het is een metafoor, maar hij kan jou helpen te zien wat wij proberen te vertellen over de ware aard van het DNA. Het wacht erop om geactiveerd te worden en het resultaat zal groter zijn dan de som van de delen van die activering.

Je gooit een bal op het speelveld en wat je ziet is een wonder. Het gaat maar verder en verder en verder omdat er een energie in het veld was die er nooit eerder was geweest. Misschien was het er wel maar het liet zich nooit zien….totdat jij de bal een beetje anders gooide dan voorheen. Deze metafoor is de kerninformatie van Jahweh en waar hij inderdaad aan werkt en wat in de oude Tempels van Verjonging in Lemurië aanwezig was.

Er zijn boodschappen vanuit jullie eigen cellulaire structuur en ook van bronnen van buitenaf die instructiesets bevatten die het DNA beïnvloeden. Jahweh gooit de bal op een manier waardoor hij letterlijk de instructiesets laat ontwaken die slapend waren en lagen te wachten op zo’n soort van proces…..waarbij je veel meer genezing krijgt dan bij de som van de delen van het helingsproces. Het is net alsof je iemand en vis en een brood geeft……en opeens zijn er vele vissen en broden. Begrijpen jullie wat ik bedoel?

Wij zullen dit meervoudige proces dus een naam geven. Het is een effect in de biologie dat alleen werd gezien in Jahweh’s werk. Dus zullen wij het officieel het “Jahweh Effect” noemen. Oh, het zal niet lang zo blijven want de wetenschap zal het inderdaad een of andere naam geven die niemand, behalve de wetenschappers, kan uitspreken. Maar jullie kunnen het altijd het “Jahweh Effect” noemen als jullie dat willen,

Laat mij nu iets meer vertellen over dat “Jahweh Effect” Het gaat over veel meer dan genezing alleen. Er is hier meer aanwezig dan alleen maar een effect van biologie en chemie en waarover ik jullie nu ga vertellen in dit laatste gedeelte van de boodschap. Ik moet nog een andere metafoor geven over het DNA waarvan ik hoop dat jullie die begrijpen. Wij zullen ons best doen om het eenvoudig te houden.

De metafoor van de piano.

Stel je even voor dat de mensheid een prachtige piano heeft ontdekt. Dit is dus de metafoor van de piano. Die piano heet: DNA. Het is niet alleen een prachtig instrument die op een complexe manier allerlei tonen samen laat gaan die zich ineenvlechten in hun harmonieën maar de vakman die God genoemd wordt heeft de afstemming sonisch perfect gemaakt.

De piano speelt helemaal alleen een wijs, steeds weer. De wijs heet de Menselijke Gezondheid. De structuur van de piano wordt de lagen van het DNA genoemd. Er is een muzikant die het lied speelt en die muzikant heet: Levenskracht van Bewustzijn – en dat is de mens. Hier hebben wij dus het DNA….perfect, uit zichzelf gezondheid scheppend op een prachtige manier door en binnen het bewustzijn en de biologie van een mens.

Al eonen lang proberen jullie de werking van die piano te bestuderen en pas onlangs kan de mensheid zeggen: “Nu zijn wij in staat om de delen te zien! Wij hebben elke centimeter van de piano bekeken en wij weten waardoor hij werkt. Wij kennen de geluidstrillingen ervan, wij kunnen de snaren ervan beroeren, wij weten hoe zij heten, wij kennen de namen van de noten, wij weten hoeveel snaren er zijn, wij kennen het liedje en wij weten hoe wij het moeten spelen.” Dit is een metafoor over het in kaart gebrachte menselijk genoom. Het lied wat er gespeeld wordt? Wel, dat zijn de genealogie en de proteïne gecodeerde delen van het DNA.

Houd dit visioen nu vast. Jullie hebben de piano, de wijs en jullie hebben de bespeler. Nu kunnen jullie dit in een statische vorm bestuderen, maar jullie hebben besloten om dat scenario in een bewustzijnsdoos te stoppen, lieve mensen. Dit is wat jullie besloten: Deze prachtige piano, dit DNA, kan maar een lied spelen…..de ene waarvan jullie denken dat jullie die horen.

Belachelijk, nietwaar? Jullie beslissing om maar een lied te spelen is gebaseerd op het feit die jullie geen ander zien en denken dat dit alles is wat die piano ooit kan spelen. En de pianist? Oh, het is ook altijd dezelfde pianist. Dat moet wel omdat dat de essentie van het leven is en ook statisch….onveranderbaar.

Laat mij jullie iets vertellen. Het repertoire van jullie DNA is ongelimiteerd! Het kan lied na lied na lied spelen en laat mij iets zeggen over de bespeler: De bespeler heeft een hele lange pianokruk die vele andere bespelers uitnodigt! Waarom voegen jullie je Hoger Zelf er niet aan toe? Het kan heel goed omgaan met de complexe melodieuze delen. Nu zitten er twee op de bank dus waarom niet twee gidsen erbij doen of misschien ook nog een patroonheilige met een violette vlam?

Luister alsjeblieft naar die muziek. “Maar nee” zullen jullie zeggen: “dat is wat het DNA doet, het doet niet anders.” Lieve mensen, jullie wetenschap ziet de bulk ervan en noemt het rommel. Feit is dat 97 % ervan in de startblokken staat! Jullie bezitten het meest geavanceerde vliegtuig op Aarde en niemand heeft ooit meer gezien dan een taxi die heen en weer rijdt op de snelweg. Het is tijd om uit te gaan zoeken waar de andere 97 % voor dient.

Het beantwoordt niet alleen op chemie en niet alleen aan Jahweh’s uitvindingen. Nee, het beantwoordt aan het menselijk bewustzijn, het beantwoordt aan jou; het beantwoordt op gebed, het beantwoordt op licht. Menselijk DNA is voorbereid op meesterschap. Elk kind dat op de planeet wordt geboren bezit de zaden van meesterschap. Dat is er aan de hand. Choqueert het jullie dat de wetenschap het als rommel ziet? Dat zal gaan veranderen en dat is de waarheid.

En hiermee gaan wij sluiten. “Kryon, wat kunnen wij doen voordat er hierover ontdekkingen worden gedaan om voordeel te hebben van wat jij ons vertelt?” Geliefde, ik ken jullie. Herinner jij je de laatste keer dat je overging en weer terugkwam? Jij zegt: “Dat herinner ik mij niet.” Het bedroeft mijn hart dat je dat niet kunt maar het is een onderdeel van het mens-zijn…..die mantel te hebben die voorkomt dat jullie je het herinneren. Jullie kennen mij ook, weet je nog? Triljoenen entiteiten komen door de sluier om de mensheid bij te staan. Wij zitten bij jullie en houden jullie hand vast. Jullie zijn onze broers en zusters; jullie zijn altijd zoals wij. Jullie kunnen ons niet zien en kunnen ons misschien zelfs niet voelen. Sommigen van jullie zitten vol twijfels of zoiets ooit waar zou kunnen zijn. Het is hen teveel, wij bestaan niet. Wij zijn buiten jullie realiteit. Maar vanaf onze kant zijn jullie familie!

Er is geen grotere liefde dan dit. Wij zeggen het jullie nogmaals. De God die het universum in elkaar zette…..groot genoeg om multiversa te laten komen en gaan, is ook klein genoeg om in jullie hart te bestaan. Jullie houden van Gaia en jullie houden van het universum. Zo is de mensheid en toch zitten jullie hier en vragen jezelf van alles af. “Wanneer is deze boodschap afgelopen? Ik heb nog van alles te doen.” Wij hebben hier geen oordeel over behalve dat er een dag zal komen waarop jullie zullen weten dit ik de waarheid sprak.

Wat jullie kunnen doen? Waarom neem je nu niet de hand van het Hoger Zelf? Doe nergens aan mee. Lees niets. Ga alleen zitten en weet dat je God bent. Bereid je dan voor op expansie! Laat het voor de rest van je leven van jou zijn. Het is niet iets wat beter of slechter wordt…..het IS gewoon. Als die expansie eenmaal begint is het moeilijk om dat weer terug te draaien. Stap voor stap zal jij je pracht zien. Dat klinkt veel te makkelijk, nietwaar….dat je het steeds weer kan doen als je dat echt ‘ziet?” Maar dit is de manier en dat is de boodschap die wij al jaren brengen. Het zit ook in alle leringen van zelfs de meest populaire meesters van de planeet, dat je de natuur kunt controleren zonder handleiding te hebben of de elementen op te roepen zonder hen eerst te hebben bestudeerd…..wonderen voor jullie en normaal voor ons.

Laat de problemen waarmee jullie hier binnenkwamen genezen zijn. Wij weten wie jullie zijn! Laat de lichamen die niet helemaal geschikt voor jullie zijn veranderen omdat jullie nu nieuwe gedachten en uitgebreid DNA hebben. Jullie zijn er de baas over dus laat het jullie niet langer overheersen. Laat deze genezing accuraat en permanent zijn. Laat dit gebeuren omdat er meesterschap in deze zaal is en in de ogen van de lezer.

En zo is het.

Kryon