Kryon: De weg naar God.

Kryon: De weg naar God.

Doorgegeven via Lee Carroll / 14 juni 2008
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik heb zojuist mijn partner voorbereid op wat wij gaan doen want ik wil dat hij alert zal zijn omdat er onthulling zal zijn, misschien wel een goddelijke openbaring of twee aangaande de dingen waar wij het vanavond over willen hebben.

Deze boodschappen zijn nooit lang en uitgebreid en deze zal to the point zijn. Ik weet wie jullie zijn. Ik weet wie hier zijn en ik ken de redenen waarom jullie hier zijn. Ik weet wat jullie hier bracht en ik ken de synchroniciteiten die jullie hier in de stoel brachten.

In een menigte als deze zou je misschien denken dat er een afdelinkje zou zijn van degenen die moeite hebben om te geloven wat er nu aan de hand is – 12 van jullie. Wij zouden kunnen zeggen dat jullie ongelovigen zijn. De synchroniciteit van de dag zorgt dat jullie in de stoelen zitten dus laat mij nu tegen jullie spreken, geliefden die geloven dat het en man is die net doet alsof hij channelt: God weet wat er met jullie leven aan de hand is en waarom jullie in de stoel zitten. Het is de synchroniciteit die jullie hier bracht zodat jullie misschien je harten zouden openen voor dingen waarvan jullie in het verleden dachten dat zij niet echt waren. Misschien zijn jullie hier om degene naast jullie te eren? (Sedona) Maar jullie zijn vanavond echt rijp voor healing. Er zijn er twaalf van jullie.

Dit is de tijd waarin Spirit zichzelf ontrafelt naar een synchronische lineariteit. Het is bijna alsof jullie een kamer vol mensen hebben die alleen maar rechte lijnen kunnen trekken. In deze metafoor echter kan God alleen maar zien en handelen in cirkels. Mensen, in hun realiteit, moeten iets hebben dat een begin heeft en een einde. God daarentegen, is helemaal niet zo want er is geen begin en geen einde.

Daarom komt Spirit en gebruikt een mens om deze dingen te brengen op een rechte lijn. Daarom is het moeilijk en daarom moet een channel helder zijn. Waar wij vanavond over spreken heeft eenvoud en waarheid in zich. Wij gaan praten over het pad naar God.

Tussen deze 12 die hier niets van geloven, zit een sjamaan……en hij weet het. De reden waarom hij dat doet is omdat het moeilijk was toen hij de laatste keer op de planeet was. Hij herinnert het zich op een cellulair niveau en wil niet weer ontwaken. Zelfs de energie van Sedona hindert hem. Zelfs praten over de liefde van God, over de spirituele kruik binnenin die met wijsheid is gevuld, hindert hem. Dus doet hij net alsof hij niet gelooft.

Zie je, Ik weet wie je bent, mijnheer. Als je vanaf nu niets doet vertel ik jou dat er net zoveel van je wordt gehouden als van degene die de deur uitloopt met ongelooflijke inter-dimensionale wijsheid. Hetzelfde aantal engelen gaat vanavond met jou de deur uit, net zoals de genezer met de hoogste vibratie in de zaal.

Als ik naar jullie allen kijk, zie ik familie. Ik zie mensen en ik zie niet de namen die op jullie conferentiebadges staan. Ik zie de naam die ik ken, de namen die ik zing in licht. Jullie zijn familie voor mij, allemaal, elk apart.

In deze situaties hebben jullie geen idee van de groep die is aangekomen om naast jullie te zitten als deze boodschappen worden gegeven voor het geval dat jullie besluiten om op tegen de deur te duwen van een realiteit die jullie niet eerder hebben gezien, voor het geval dat jullie een beetje meer licht willen hebben. Jullie weten niet wie hier wie kwam zien. Jullie weten het gewoon niet omdat jullie realiteit dat niet ondersteunt. Dit is geen Sedona-gebeurtenis. Dit is een universele gebeurtenis en er zijn er hier duizenden die naast jullie staan, energieën die klaar staan om in actie te komen met potentiële goddelijke onthullingen, met toestemming. Dat is wie hier zijn en sommigen van jullie zullen het voelen als dit channel dat ontvouwt. Dat geldt ook voor de lezers.

Het Pad naar God.

Ik wil het hebben over het Pad naar God ”Kryon, je hebt het daar al eerder over gehad” kunnen sommigen zeggen. Inderdaad, dat is zo, maar nu misschien wat directer. God is geen vreemdeling op de planeet of voor de menselijke natuur. Daarom gaan wij door met het brengen van deze boodschappen met gebruik van andere woorden.

Laat mij jullie herinneren aan enkele dingen die sprookjes zijn over het bewijs dat God bestaat. Jullie eigen geschiedenis is gevuld met geschriften die op dezelfde manier tot stand zijn gekomen als deze channeling. Toch zien jullie dat niet zo, nietwaar? Als jullie naar de verste hoeken van de Aarde gaan en in welke taal dan ook over de liefde van God spraken, werden jullie met begrip tegemoet getreden, omdat mensen van God afweten. In feite besteedt de mensheid veel tijd, pogingen en bronnen om naar de Schepper te zoeken. Negentig procent van de mensheid gelooft in God. 85% van de mensheid gelooft in een hiernamaals. Wat zegt dat jullie? Het betekent dat de mensen intuïtief verwachten dat God bestaat.

Jullie hebben niets op deze planeet wat daarop lijkt. Dat komt omdat het intuïtief is, in de cellen zit. Mensen weten iets wat misschien nog nooit is uitgesproken.: God is echt. Intuïtief weten jullie allemaal dat als jullie de laatste adem uitblazen, dat niet het einde is. Jullie zijn zo geboren en de mensheid gebruikt zoveel tijd voor het zoeken naar de Schepper. God is algemeen voor de mensheid. Is dit geen bewijs voor God? Denk daar maar eens over na.

Sprekend over de nieuwe tijd: Het is de manier waarop jullie zoeken die problemen veroorzaakt met anderen. Als jullie over God spreken doen jullie dat op een andere manier. Jullie pad naar God lijkt voor velen vreemd en ongewoon omdat het een niet-lineaire benadering is. De planeet zoekt in 3D naar God. Kijk maar om je heen. Als jullie langs een kapel of een moskee komen, zeggen jullie dan: Oh, wat ongewoon?” Dat doen jullie niet, nietwaar? Op een bepaald niveau weten jullie dat de mensen in deze gebouwen hun best doen zodat zij God kunnen vinden. Het is algemeen, maar mensen willen alles lineariseren omdat dat de realiteit is die jullie voorhanden hebben.

De zienswijze van God varieert op een grootse manier binnen de mensheid. Laten wij daar hier even naar kijken. Mensen hebben geen idee dat zij een stukje van God zijn. Jullie, als mensen hebben niet dezelfde herinneringen als wij. Die zijn niet in 3D. Jullie onthouden niet wat wij onthouden. Ik was erbij bij de wind der geboorte. Ik kan jullie vertellen hoe dat was, geliefden want het spreekt over jullie grootsheid. Wie denken jullie dat jullie echt zijn? Weten jullie wie hier voor mij zitten? Er zitten oude zielen voor mij. Er zijn er hier die zich aangetrokken voelen tot een plaats zoals deze (de conferentie) die hier wel zouden willen wonen. (Sedona) Zij worden aangetrokken door de liefde van God! Oh, zij noemen het een tijdraam maar het voelt heel goed, nietwaar?

De oude zielen die voor mij zitten zijn gekend door God. Ik was erbij toen jullie uiteindelijk in de wervelwind sprongen die jullie weer naar de Aarde bracht. Het is een tijdraam dat vertegenwoordigd wordt door energieën die een dichotomie zijn: De ene is de lineariteit van een potaal dat naar het geboortekanaal gaat en de andere is de kwantumenergie van de engelenmajesteit van God. Zij botsen en komen samen om een vortex (spiraal) te scheppen, een wind van energie die in een cirkel in mijn gezicht waait.

Daarna keek ik naar jullie en zei: “Ben je er klaar voor om het weer te doen? En jullie zeiden: “Ja” Toen zij ik “Gezegend is de engel die de keuze maakt om weer mens te worden en weet wat hem te wachten staat en weet van de potentiëlen die er zijn.” Dan verdwijnen jullie in de spiraal voor jullie eigen proces van mens worden. Daarom wassen wij jullie de voeten als jullie hier zijn.

Ik was erbij toen jullie in dat tijdraam sprongen, oude zielen, en als jullie niet hier zijn, zijn jullie bij mij op een plaats die jullie je niet kunnen voorstellen. Ik zeg jullie deze dingen met een reden, omdat ik jullie aan het eind van deze channeling aan iets wil herinneren. Jullie moeten je dit herinneren: Dit is hoe jullie door God gezien worden. Onthoud dit: omdat het heel anders is dan wat velen jullie over hoe een mens in relatie staat tot God.

In de lineariteit zoeken mensen op een vreemde manier naar God. Zij kunnen niet bevatten dat zij een deel van het systeem zijn. Alles wat zij willen is de hand van de Schepper aanraken. Zij denken dat God groot is en zij niet en die misvattende constructie vormt vaak de doos waarin zij eerbetoon willen brengen. Soms voelen zij dat zij afhankelijk zijn en soms voelen zij dat zij moeten lijden omdat God groot is en zij niet en dat is de zienswijze omdat mensen lineair zijn.

Vaak geselen zij zichzelf omdat hen wordt gezegd dat zij onwaardig zijn. Zij kunnen niet aanvaarden dat de Schepper binnenin hen kan zitten. Zij zien zichzelf niet als familie. Zij zien niet wat ik zie. Dat kunnen zij niet.

Er is dus een zoektocht naar God en de religieuzen zijn geboren. “Kryon, ga jij het over religie hebben? Over wei er gelijk heeft en wie niet?” Ja, dat ga ik doen. Elk mens dat zoekt is op de juiste weg. Gezegend is de mens die naar God zoekt want de Schepper wil gevonden worden. De Schepper wil gevonden worden! Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Het maakt niet uit welke religie je aanhangt. Het maakt God niet uit hoe je hem ontdekt en ik ga nu vrijuit daarover praten en jullie zullen zien waarover ik het heb. “Kryon, wil jij ons vertellen dat die mensen die in die gekke gebouwen zitten waarover ons is verteld dat wij er niet moeten ingaan, dat ook hebben?” Ja, dat doen zij. En hier is iets waar zij niet over spreken: Zie je, in de lineariteit scheppen jullie deze dozen van eerbetoon; jullie scheppen leden; jullie scheppen groepen en geven hen dan instructies om niet naar de andere dozen te gaan! Weten jullie waarom? Omdat zij niet willen dat jullie weten dat de liefde van God daar ook is! Er zijn ook daar healings geweest, wonderen bij allemaal, omdat ook daar familie is.

Zij mogen zich anders kleden en anders spreken en misschien dragen zij andere hoeden – God is ook daar! De familie is daar en onze metaforische handen zijn ook naar hen uitgestrekt. De diepgaande healings die er in moskeeën zijn gebeurd – daar horen jullie nooit iets over, nietwaar? En bij degenen in de synagogen? Daar horen jullie ook niets over. Er is veel gebeurd bij degenen die zich evangelisch noemen en claimen dat zij de enige waarheid kennen omdat zij healings hebben! De religies vergelijken zichzelf nooit. God is in alle dozen!

Ik wil dat jullie dit even tot je door laten dringen omdat wij het hier over de liefde van God hebben. “Waarom is dat dan zo moeilijk, Kryon? Zie je, het maakt ons echt niet uit hoe je er komt. ”Waarom is het dan zo moeilijk? Wat is hier aan de hand dat het zo vreselijk moeilijk is? Waarom is het niet duidelijker? Laat mij het hebben over jullie en je wegen, degenen die zich bovennatuurlijk en esoterisch noemen. Er is een nieuwe energie op deze planeet die harten en geesten ontwaakt voor een nieuwe manier van eerbetoon, een nieuwe manier van begrijpen van God. En het begint jullie te vertellen dat jullie inderdaad een stukje van de Schepper zijn. Dit is moeilijk om je eigen te maken!

De eerste reden waarom het moeilijk is, is omdat het niet lineair is. Opeens zijn jullie in een niet-lineair, multi-dimensionaal gebied waar de dingen die jullie zeggen niet acceptabel zijn voor degenen die een lineaire zienswijze voor God hebben. Jullie zeggen dingen als: “Er is geen toeval. Er is een groter plan. Ik ben verantwoordelijk voor wat er met mij gebeurt.” En degenen die lineair zijn kijken jullie aan en lopen de andere kant op. Het is niet logisch. Het verdeelt families en jullie weten waarover ik het heb.

Het verdeelt vrienden, nietwaar, gewoon omdat jullie hebben besloten om niet het lineaire pad te bewandelen? De reden? Omdat in jullie zielen, oude zielen, de wijsheid van de eeuwen zit. Dat is wat er verandert. De opwaardering waar wij het al 20 jaar over hebben beïnvloedt het DNA op zijn kernniveau. Er is een ontwaken aan de gang en degenen die hier in de zaal zitten weten waarover ik het heb. Het is moeilijk! Het is moeilijk om inter-dimensionaal te worden omdat het vreemd is voor degenen om jullie heen, nietwaar? Het is zeker vreemd voor de 12. (Kryon-glimlach)

Waarom is het moeilijk? De tweede reden? Omdat de Schepper gevonden wil worden! Wat er gebeurt, geliefden, als jullie tegen die deur gaan duwen, is dat er een portaal is naar je Hoger Zelf binnenin ieder van jullie. Zie het als een deur waar jullie tegenaan duwen en er licht is, een zeer helder licht. Dat is wat jullie willen zien. Het is een directe pijplijn naar thuis en sommigen van jullie werken er dagelijks mee in jullie healings en meditaties. Toch gaan jullie door met duwen omdat jullie nog wat meer willen, nietwaar? En hier wordt het moeilijk en verwachten jullie het niet: Als jullie tegen die deur duwen is er aan de andere kant een Schepper die gevonden wil worden. De deur reageert dus! De deur gaat vanzelf open als je er maar een beetje tegen duwt en dan worden mensen angstig. Dan kunnen jullie je terugtrekken en zeggen: “Ik had niet verwacht dat hij zichzelf zou openen! Ik dacht niet dat daar echt iemand was aan de andere kant. Ik probeer het aangezicht van de Schepper aan te raken. Ik probeer gewoon een beetje van de energie van God in mij op te nemen, om even in die kamer te kijken.”

Jullie hadden niet verwacht dat er een hand achter de deur was, nietwaar? Jullie hadden die spirituele hand niet verwacht die die van jullie vasthoudt en zegt: “Laat niet los. Laat niet los!” Het is schrikaanjagend! Daarom is het zo moeilijk. Er is een gezegde dat wij vaak hebben gebruikt en dat is: De menselijke geest kan niets on-weten. Jullie kunnen een realiteit die jullie hebben ervaren niet ongedaan maken. Het is voor jullie nu eenmaal onmogelijk om deze dag te on-herinneren.

Jullie kunnen het niet vrijwillig vergeten. Het is er gewoon en is geëtst in jullie brein en het zal daar zijn tot de dag waarop jullie je laatste adem uitblazen. De reden waarom dit proces is verborgen is omdat er maar een bepaald aantal mensen is dat het aangezicht van de Schepper kan aanraken en in balans kan blijven. Minder dan een half procent van de mensheid zal doen wat jullie willen doen. Wisten jullie dat? Er komt geen New Age-Aarde. Alleen oude zielen kunnen dat doen.

De opwaardering gaat over jullie. Het gaat over de manier waarop mensen beginnen te denken, maar het gaat over jullie, oude zielen – Lemuriers, ieder van jullie. Dat wilden wij jullie nu vertellen. Oh, er is meer en dat komt eraan.

Hoe?

“Kryon, hoe moeten wij dat doen?

Dat is niet zo moeilijk. Nummer een: Het eerste wat jullie moeten doen is inter-dimensionaal worden. Dit is niet al te moeilijk omdat jullie hierbij hulp kunnen krijgen vanuit de andere kant van die deur.

Die prachtige hand die daar doorheen komt wil jullie aanraken en zal jullie helpen geloof opzij te schuiven en te gaan denken in een cirkel. Er gebeurt iets anders als jullie inter-dimensionaal gaan denken. Oh, hoe moet ik dat zeggen?

Er zijn 17 mensen in deze zaal die in de laatste drie jaar een ander mens zijn verloren waarvan zij hebben gehouden en hun dierbaar was! 17 van jullie. Vrienden, moeders, vaders, kinderen. 17 van jullie hebben iets gemeen. Jullie hebben een gat in je hart, 17 van jullie, en ik wil het even tegen jullie hebben.

Het zal niet lang duren. Gezegend is de mens die naar de planeet komt met een plan waarin hij instemt om op deze manier weer weg te gaan en daardoor een manier schept om grootser in energie te worden dan had gekund als zij hier waren gebleven.

En jullie hebben hen in staat gesteld om dat te doen. Ik wil jullie vandaag zeggen dat dit lijden dat jullie in je hart dragen iets is dat je jezelf aandoet. Het is hard om dit te zeggen want als het pijn doet in het hart, doet het pijn! Jullie analyseren het niet. Je hebt gewoon pijn en jullie zeggen: “Wat kan ik anders doen dan pijn hebben?”

Ik zal jullie een beeld schetsen en het is moeilijk om het te geloven. Het is zelfs voor mijn partner moeilijk om het te zeggen. Het is moeilijk omdat het vereist dat de mens inter-dimensionaal gaat denken. Degenen die jullie zijn verloren zullen de rest van jullie leven naast jullie staan, tot jullie laatste ademtocht. Zij laten hun lichaam los zodat zij grootser kunnen worden in het schema de dingen dan dat zij zouden kunnen als zij in leven bleven. Vaak is er de overeenkomst dat zij jullie meer kunnen helpen dan als zij in leven bleven! Hebben jullie daaraan gedacht? Geliefden, jullie kunnen nog steeds hun hand vasthouden tot het einde van jullie leven! Er hoeft geen lijden te zijn. Oh, het zal niet hetzelfde zijn omdat zij geen fysiek lichaam hebben maar als jullie inter-dimensionaal beginnen te worden zullen jullie weten dat zij er zijn. Jullie zullen hun aanwezigheid voelen en kunnen hen bij naam roepen.

Ga vanavond naar buiten en kijk naar de sterren en weet dat zij naast je staan. Heb vanavond een goddelijke openbaring. Dat is het verschil tussen een lineaire mens en degene die in een cirkel wil werken. Zij zijn niet weg! Hoe ik dat weet? Omdat ik hen zie. Er is een contract tussen jullie en hen. Het is niet voorbij. Het is net begonnen. Dat is moeilijk, nietwaar? Dat is ook de reden waarom er maar zo weinig van jullie op de planeet zijn die er naartoe gaan en dit doen. Het is moeilijk.

Nummer twee: Jullie moeten echt begrijpen dat jullie een deel zijn van Gods familie. Jullie kunnen dit geloof niet eens benaderen zonder een familieverband te voelen met Spirit. Er kan geen “God en jullie” zijn. Jullie kunnen dat zo niet scheiden. Jullie moeten opstaan en zeggen: “Ik ben een deeltje van het geheel. Ik was erbij toen de Aarde werd geschapen.”Dat was ook zo! Jullie waren bij mij. Wij keken samen. Hoe kan ik jullie hiervan overtuigen? Jullie moeten als familie denken en als jullie dat doen zal er een onthulling binnenin zijn die langzaam naar realiteit zal groeien.

Nummer drie: Word medelevend. In alle dingen, word medelevend. Ik heb jullie zojuist de drie regels gegeven om het aangezicht van God aan te raken – een inter-dimensionaal begrip, een realiseren over familie, en medelevende geest. Jullie zouden kunnen zeggen: “Kryon, dat zijn houdingen, zienswijzen. Wat zijn de stappen die wij moeten zetten?” En het antwoord is Ja. (gelach)

Geliefden, stop met het vragen om 3D-regels voor een inter-dimensionaal proces! Stappen en gezegden en regels werken niet als jullie in een kwantumstaat zijn. Ik zal jullie zeggen wat er gebeurt, geliefden. Als jullie met die drie attributen beginnen en hen samenvoegen kunnen jullie het opengaan van die deur en het uitsteken van die hand niet tegenhouden omdat jullie toestemming gegeven hebben aan je Hoger Zelf om zich bij je te voegen. Zoveel als jullie kunnen hebben, zoveel als jullie willen, op jullie eigen manier, binnen je eigen pad, op jullie eigen tijdlijn, zal die hand komen en die van jullie pakken en die hoeven jullie nooit meer los te laten.

Zienswijze van de ouder.

Ik ga jullie vanavond een zienswijze geven die ik maar twee keer eerder in e geschiedenis hen uitgesproken. Ik geeft die aan een groep die het kan begrijpen. (de luisteraars en de lezers) Jullie kunnen het allemaal begrijpen. Ik zal jullie de zienswijze geven van de zoektocht naar God vanuit mijn standpunt, niet dat van jullie. Dan zullen jullie misschien uiteindelijk iets meer begrijpen waarom het acceptabel is om in een kathedraal op je knieën te zitten op een plaats waar enkelen van jullie misschien niet willen zijn om de hand van God te pakken.

Om dit te doen moet ik een metafoor geven. Ik wil het hebben tegen de ouders in de zaal en dat zijn de meesten, maar speciaal tegen de moeders. Moeders, ik wil jullie meenemen op een trip. Herinneren jullie je het toen jullie eerste kind werd geboren? Weten jullie hoe kostbaar dat moment is? Kan ik jullie daar even mee naartoe nemen? Herinneren jullie het je toen het kind jou voor het eerst aankeek en jullie naar het kind keken? Herinneren jullie je de band die er was? Doet dat je hart niet sneller kloppen, een beetje, om je die dingen te herinneren? Er gaat niets boven de liefde van een moeder en een kind.

Als jullie de andere kant van de sluier verlaten en door het geboortekanaal gaan en die reis van jullie begint, is het net als een kind dat het huis verlaat. Wij hebben datzelfde gevoel bij jullie. Niet als kinderen, maar de liefdesband is hetzelfde. Wij kijken in jullie energie, oog in oog, voordat jullie vertrekken en laten gaan. Wat jullie daarna doen voelt alsof wij jullie kwijt zijn totdat jullie ervoor kiezen om ons weer te vinden.

Nu, moeders, laten wij eens doen alsof jullie het spoor van de kinderen kwijtraken, Jullie weten waar zij waren, misschien het land waarin zij waren dat groot was en jullie kunnen geen contact met hen krijgen. Jullie hoopten dat zij met jullie contact op zouden nemen. Dat was de enige kans om hen weer te zien.

Stel je dat eens voor, jullie harten zouden gebroken zijn. Jullie wachten op dat telefoontje van het kind dat nooit kont. Waar zijn zij? Wat is er gebeurd? Missen zij jullie? Kunnen jullie daar zelfs maar aan denken? De dag waarop de telefoon gaat en jullie de telefoon oppakken. Daar is dat kleine stemmetje…..kostbaar, nietwaar?

“Ma, ben jij het? Ik heb je gevonden!”

Wat een feestdag! Zou dat geen dag zijn om feest te vieren? Moeders, kunnen jullie dat voelen? Dat lieve kleine stemmetje aan de andere kant van de lijn? Misschien zijn het er zelfs twee, een broer en een zus, twee kinderen.

“Ma, wij hebben je gevonden!” En dan komt de vraag: ”Mogen wij thuiskomen?”

Wat gaan jullie zeggen? Jullie weten wat jullie gaan zeggen. Jullie gaan hetzelfde zeggen als wat Spirit zegt als jullie tegen de deur duwen. “Ja, alsjeblieft! Kom alsjeblieft thuis.”

De metafoor over het thuiskomen is de band met het Hoger Zelf dat terugkomt in jullie herinnering, terug naar de hereniging met de liefde van God.

“Ma, mag ik thuiskomen?”

Jullie zijn zo opgewonden! De kinderen komen thuis. Inderdaad, dat doen zij. Dan wachten jullie en wachten, en dan zien jullie het: Er komen twee auto’s de straat in met elk een kind erin. De hereniging is bijna compleet. Jullie staan op het punt om hen weer te zien en hebben hen zo lang gemist! Jullie staan op het punt om hen in de ogen te kijken en een hereniging der harten te beleven. Het is iets waarvan jullie dachten dat het nooit zou gebeuren.

Jullie harten kloppen in je borst en de tranen vloeien. Jullie kunnen nauwelijks wachten. Let nu eens op deze metafoor en bedenk wat hij jullie wil zeggen. Een kind komt in een groene auto en het andere in een rode. Kan het jullie wat schelen? Moeders, maak het jullie wat uit? NEE. Jullie willen hen alleen maar in je armen sluiten!

Er zullen mensen zijn die jullie zullen vertellen dat God zal zeggen: “Stop! De kleur van de auto is verkeerd. Ga terug! Je kunt nu niet komen.” Dat is raar, nietwaar? Het is waar. Nee, het maakt ons niet uit welke kleur de auto heeft. Alles wat wij willen is een reünie’ Het gaat ons om het hart; het gaat ons om de verbinding; het gaat ons om de integriteit van de zoektocht en het gaat ons om het vastpakken van jullie hand en het beginnen van een nieuw leven van herinnering van de liefde die wij samen deelden. Daar gaat het ons om. Er zullen dan zelfs nog mensen zijn die jullie zullen vertellen dat jullie in de verkeerde auto aankomen. God zal jullie altijd daardoor laten lijden! Klinkt dit aannemelijk voor jullie? Moeders, klinkt dit voor jullie als liefde?

Zie je, de Schepper wil gevonden worden en het maakt hem niet uit hoe jullie naar die plaats van de reünie komen. Dat is iets wat zij jullie zelden in de kerken vertellen. Dat is de boodschap. Daar gaat het allemaal om. Als jullie nooit een andere boodschap hebben gehoord van dit kanaal, zal het compleet zijn.

Ik wil jullie iets vertellen. Ik wil dat jullie iets onthouden omdat wij nu gaan sluiten.

Weten jullie wat vanaf mijn kant van de sluier en engelen verheugt? Ik zal het jullie zeggen: Als jullie de telefoon pakken en zeggen: “Ma, mag ik thuiskomen?”

Dan beginnen zij hun feestje. Hoe is dat met jullie? Zijn jullie er klaar voor om tegen de deur te duwen? Er zijn er enkelen onder jullie die zullen zeggen: “Dat heb ik mijn hele leven al gedaan.” Ja, maar ik zal jullie vanavond een grotere deur geven. Duw nog wat harder omdat het licht een stuk sterker zal zijn. Er zijn vanavond in deze omgeving healings geweest. Jullie beginnen het te begrijpen, nietwaar? Sommige dingen die jullie ontgingen beginnen nu duidelijk te worden.

Wij willen gevonden worden! Dat is niet moeilijk. Jullie hoeven niet zoveel treden te beklimmen. Jullie hoeven niet te lijden. Jullie hebben geen uiterlijk vertoon nodig of doctrines of kostuums of hoeden. Jullie hebben geen speciaal boek of een speciale profeet nodig.

Dat wilden wij jullie vertellen. Dat wilden wij jullie vertellen.

De mensen in deze zaal worden geëerd voor hun aanwezigheid vanavond. Het is moeilijk om afscheid te nemen. Wij zijn ons bewust van de lineariteit van het moment. Kryon weet hoe laat het is. Dat maakt het niet gemakkelijk om te vertrekken omdat wij een band hebben gesmeed, jullie en ik. Hebben jullie dat ook? Hebben jullie dat gevoeld? Ik weet wie jullie zijn.

En zo is het

Kryon.