Kryon: De winter van de spiritualiteit

Kryon: De winter van de spiritualiteit

Doorgegeven via Lee Carroll

4 augustus 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Wij willen even pauzeren om te genieten van de energie die hier binnenstroomt en die anders is dan die in het verleden.

Jullie zijn het je misschien niet bewust maar zelfs op die paar momenten dat jullie hier samenzijn zijn er elk moment entiteiten aangekomen. Ondanks dat er enkelen zijn die denken dat dit niet mogelijk is, zijn er ook die hun energie willen sturen naar de stoel waarin mijn partner klaar zit voor een communicatie met Spirit. Dat zijn degenen waarmee vandaag wordt gecommuniceerd.

Het is geen toeval dat jullie, of degenen om jullie heen, hier zijn. Er zijn er veel meer van jullie dan jullie denken want elk van jullie, oud of jong, en alle anderen vertegenwoordigen minstens vijf of meer entiteiten om jullie heen die hier zijn aangekomen…..alleen voor dit moment. Daar zitten nog niet eens degenen bij die met jullie meekomen in je DNA! Wat? Oh, dat klinkt vreemd, nietwaar? Wacht maar tot je zodadelijk meer hoort.

Wij gaan jullie iets vertellen. Het is iets dat wij eerder hebben verteld maar nooit op deze beknopte manier. Nu wordt het opgeschreven want eerder was dat nog niet zover. Het was mijn verzoek aan mijn partner (Lee) om dit nu op te laten schrijven. Hij kon zich warm draaien in twee andere channelings omdat deze boodschap in delen werd gegeven zodat hij meer zou weten over de energie en de nauwkeurigheid over wat te verstrekken. Zo doen wij dat want in de laatste jaren is de informatie niet esoterischer geworden maar wel veel moeilijker uit te leggen.

Ieder van jullie heeft een ander soort leven en elk is op een ander pad binnen jullie eigen tijdlijn om te leren. Sommigen zouden zeggen: “Ik ben erg tevreden met alles om mij heen. Er is niets wat ik hoef te beslissen en er is geen grote uitdaging.”

Als dit over jou gaat moeten wij zeggen dat jij in 4D denkt. Het volgende niveau is er ook voor jou. Hoe fel zal jouw licht schijnen? Hoever kun jij het sturen? Hoe sterk kan jouw licht worden verzonden en toch niet evangelisch en ongepast zijn uit respect voor de vrije keuze van anderen? Begrijpt iemand van jullie dat de energie van juist nu de reden is waarom jullie zijn geboren? Tevreden zijn jullie? Waarom worden jullie dan om 3 uur ‘s nachts wakker met vragen of bezorgdheid? Wat is het volgende? Horen jullie het koor van Lemuriers al in jullie? En ook, waarom luisteren jullie hiernaar? Sommige dingen hier zijn metaforisch maar alles gebeurt echt!

Dan zijn er nog degenen die met speciale vragen zijn gekomen en wij weten wie dat zijn. Dat doen wij altijd. Oh, wanhoop niet, mens, die denkt dat je alleen bent. Wanhoop niet als je denkt dat er niemand om je heen is die weet hoe bang jij bent. God is altijd om je heen en als je die onzichtbare schelp om je heen kunt zien sta je sterk en ga je hier vandaan in de wetenschap dat je energetisch en spiritueel beschermd wordt.

Er zijn ook mensen die hier komen en die specifieke antwoorden willen op specifieke private uitdagingen. Wij zullen ook enkele hiervan beantwoorden. Elk van jullie is verschillend – verschillende keuzen om te maken binnen veelomvattende levenssituaties. Toch is er ook een privé antwoord voor elk. Wij hebben hier al heel vaak over gesproken.

Er is een passie die jullie zelf zullen ontwikkelen en waar alleen jij vanaf weet en dat jou, waar je ook gaat, zal geleiden als een levenskompas. De profeet waar je zo vaak naar zoekt en om vraagt zit feitelijk binnenin je! De engel binnenin ieder van jullie is degene die je kunt volgen. Het is de meest intuïtieve, degene die het enige boek over jou heeft geschreven. Degenen van jullie die een profeet willen volgen en een boek willen raadplegen hoeven niet langer te zoeken dan wat er inter-dimensionaal ronddraait binnen jullie eigen levenscode. Daar zit het in en het is van jullie en dat hebben wij jullie al 15 jaar verteld.

Meesterschap zit van binnen en de meesters die jullie eren en die de Aarden in oude tijden bewandelden hadden niets meer dan jullie hadden, alleen een boodschap die jullie doorgaan te ontkennen en onjuist te begrijpen. Zij vertelden jullie allemaal hetzelfde in verschillende woorden! Elk vertelden zij dat jullie God zijn! Elk vertelden zij dat jullie zonen en dochters van het universum zijn en dat jullie kunnen hebben wat zij hadden als je ernaar zoekt en de Goddelijkheid volgt die er is.

Als jij deze dingen benadert en zoekt met pure intentie zul je de antwoorden krijgen die voorhanden zijn – niet alleen voor jouw leven maar ook voor degenen om jou heen en voor het universum zelf. Sommigen van jullie moeten moeilijke beslissingen nemen. Er zal een dag komen waarop je terugkijkt naar deze tijd en zegt: “Het was correct, het was geschikt ondanks dat het moeilijk was om te doen.” Dus wees geleid – niet door woorden of mensen maar door gedachten, intuïtie en het spirituele kompas dat je in je hebt.

Sommigen hebben gezegd: “Ik heb moeite om die antwoorden te vinden. Waar zijn zij? Wat moet ik doen om ze te vinden?” Het kan niet eenvoudiger. Ga alleen op de grond zitten en weet dat je niet alleen bent. Zeg dan: “Lieve God, vertel mij wat ik moet weten” Geloof je dat als je God benadert met pure intentie de familie dan wegloopt? Waarom zou het zo moeilijk moeten zijn? Laat ons jou dit vertellen: De moeilijkheid om je eigen spiritualiteit te vinden is gebaseerd op jouw eigen ongeloof dat die bestaat. Jouw kijk op alles is de barrière tussen jou en God. Jij vraagt om lijsten en procedures en nog steeds begrijp jij niet dat liefde geen procedures kent. Het is zoals het is. Waar is jouw handleiding om adem te halen? Waar is de handleiding waarin staat hoe jouw hart moet slaan? Denk aan jouw spirituele mogelijkheden als intuïtief en automatisch net als die lichaamsfuncties waar je nooit aan hoeft te denken maar waar je wel op vertrouwt om in leven te blijven. Meesterschap leeft en is actief in jou! Claim dat nu!

Als je voor Spirit zit in meditatie en gebed maak dan geen lijst van de afstemming van wat er nu om je heen gebeurt omdat wij er al alles vanaf weten. Wij zijn elk moment bij jou! Heb jij een lijst met gebeden? Vergeet die. Wij hielpen jou die te maken! Wij hebben alles gezien wat er is gebeurd. Wij kennen jouw angst en wij weten van jouw uitdagingen en wij kennen de beslissingen die genomen moesten worden. Als jij voor een ander bad, hebben wij jou op dat idee gebracht! Als een spirituele broer of zuster die nooit van jouw zijde gaat, zijn wij bij jou. Wij wilden jou hieraan herinneren voor wij naar de volgende discussie gaan die moeilijk zou kunnen zijn.

Wij zitten voor strijders voor het licht. Wij zitten voor degenen die metaforisch spirituele vuurtorens worden genoemd. Oh, niet jullie allemaal, maar wel de meesten die hier zijn of die dit lezen. Nu introduceren wij een groep om jullie heen die in de tienduizenden loopt. Jullie weten het niet maar zij zijn er.

Als wij dus deze boodschap brengen wordt die ook gelezen door duizenden ogen. Jullie kunnen dat nu niet zien, maar wij wel. Laten wij in echte tijd tegen de lezer spreken. Lezer, wij zien jou nu en wij weten wie jij bent en wat wij net tegen de luisteraars hebben gezegd geldt ook voor jou. De informatie van vandaag is misschien moeilijk en slecht te absorberen maar ook jij het die nodig. Er liggen uitdagingen voor je die je misschien zult willen beoordelen met wat je vandaag hebt gehoord en daarom is een deel van de informatie speciaal voor jou.

De groep is dus veel groter dan je denkt, nietwaar? Zit gewoon in deze zaal in de wetenschap dat alles goed is. Zie de kleuren als je dat wilt. (sprekend over degenen die altijd kleuren om Lee heen zien) De energieën zijn aanwezig. Wij zijn er klaar voor.

De winter van de spiritualiteit.

Wij willen dat jullie je iets voorstellen. Fantaseer eens hoe het zou zijn als je van een planeet kwam die honderden jaren nodig heeft om zijn zon te draaien in plaats van de 365 dagen waar jullie van genieten.

Wat als je op een planeet zou wonen waar in jouw hele leven maar een of twee seizoenen zouden zijn?

Dat zou betekenen dat er maar een paar van jullie zouden zijn die ooit de verandering van een seizoen zouden meemaken en als je dat zou doen, zou je dan niet bang zijn? Dat zou beangstigend zijn, speciaal bij een of twee seizoenen die je nog nooit had gezien. Kun jij je voorstellen dat je de herfst of de winter ingaat terwijl je alleen de lente en de zomer gewend bent?

Stel je gewoon eens voor: Je hebt je hele leven geleefd, jouw ouders voor jou en hun ouders weer daarvoor en de Aarde was altijd mild. Warmte overheerste en er was elke dag zon en de vogels die kwetterden en de natuur die het leven vierde. En dan gebeurt het: De bomen laten hun bladeren vallen! Wat is er fout? Zijn zij ziek? Gaan zij dood? Waar zijn de vogels naartoe? Kijk naar die sterke bomen! O, wat is er aan de hand? Duisternis, grijsheid….dood. Je hebt de herfst nog nooit gezien. Voor jou zijn de bomen dood – kijk maar! Zij zijn dood en gaan overal dood. Al het leven is eruit gezogen en het worden net skeletten.

Dan komt de zon niet meer op. Je kunt ook niet rondlopen want het is te koud. Het water wat je uit het meer dronk is bevroren. De bron bevriest. Hoe moet je drinken? Hoe kun je voedsel laten groeien? De Aarde gaat dood en de mensheid ook. Je zou er zelfs aan kunnen denken om jezelf om te brengen. Zou dat geen mogelijke houding kunnen zijn? Inderdaad! Er zou massa-zelfmoord zijn en veel angst. Regeringen zouden falen en prioriteiten zouden veranderen. Het zou het einde van de wereld zijn als je niet beter zou weten.

Denk hier eens over na. Je kunt je dan ook voorstellen wat er zou gebeuren als wij vier of vijf generaties verder zijn en de mensheid de lente zou zien. Wow, de hemel is gekomen! Wonder na wonder – de bomen waren helemaal niet dood. Zij overwinterden gewoon! Wie kon dat weten? Nieuwe groei, nieuw leven – de grote genezing was begonnen en de hele mensheid vierde het.

Gek? Wij vertelden dit omdat jullie allemaal de seizoenen kennen. Dus is dit een metafoor die jullie zullen begrijpen door de warmte van de gewoonte heen. Wat wij willen zeggen is dit: Jullie bevinden je in de energie van iets waarin jullie nog nooit hebben gezeten en ook jullie ouders en grootouders en zelfs hun ouders niet. Geliefd mens, jullie zien een spirituele winter!

Nooit eerder is er op deze planeet een opwaardering als deze geweest. Meester na meester kwam hier met een veranderd DNA met alles ervan beschikbaar en geactiveerd zodat zij de boodschap konden doorgeven over jullie eigen meesterschap. En zij zeiden allemaal dezelfde soort dingen. Zelfs binnen verschillende culturen brachten zij deze boodschap: Zij vertelden jullie dat er meer was dan je kon zien in 4D en dat er inter-dimensionaliteit was en dat jullie geen beslissingen moeten nemen op grond van wat je zag maar op wat jullie intuïtie je vertelde wat de waarheid was.

Zij vertelden dat jullie voor je spiritualiteit niet op mensen moesten vertrouwen, maar te vertrouwen op jezelf. Zij vertelden dat jullie allemaal gelijk zijn in jullie mogelijkheden om wonderen te scheppen en dat er geen echte dood bestaat. Zij lieten jullie zien hoe een geactiveerd DNA is en zij genazen zichzelf en anderen om hen heen. Zij spraken en de elementen veranderden. Zij hadden de intentie en de dieren luisterden naar hen. Zij keken naar jullie en zeiden dat jullie hetzelfde konden doen. Velen werden er gedood omdat het machtigende informatie was in een tijd die daarvoor nog niet klaar was. Nu is dat wel zo!

Hier komt de spirituele winter. Alle geslachten waar jullie doorheen zijn gegaan, sinds Lemurië, hebben jullie nooit deze verandering te zien gegeven. De meesters van de Aarde zeiden dat jullie je realiteit konden veranderen, en dat deden jullie ook. Er is een verhoging van de dimensionaliteit op Aarde en in dit zonnestelsel gekomen, in dit gedeelte van de ruimte, door wat jullie gedaan hebben. Wij hebben jullie de beginselen gegeven van magnetisme en zwaartekracht en over astrologie als onderdeel daarvan. Wij hebben het gehad over hoe inter-dimensionale informatie rijdt op de zonnewinden van de zon die op die manier praat tegen het magnetische raster en daardoor tegen het menselijk DNA.

Deze opwaardering en verandering hebben jullie gebracht naar een plaats waarvan sommigen van jullie zeggen dat het donker is. Als je naar de planeet kijkt en het nieuws aanzet, is het donker! Hij is daar, nietwaar….de duisternis? Het lijkt er helemaal niet op dat het een verlichte planeet is. Het lijkt erop dat jullie geboren zijn en je leven tot nu toe hebben geleefd in een mild klimaat maar dat de planeet nu zijn richting heeft gewijzigd. Jullie zitten hier en houden je licht op in een hele donkere plaats.

Wat is er aan de hand? Moet er geen nieuwe energie zijn? Wel, laat ons zeggen dat deze verschijnselen echt zijn. Het wordt donker. De bomen gaan dood……de bomen van de beschaafde logica….de bomen van vrede….de bomen van gedachten van oude energie. Het zingen van de vogels is opgehouden en het is ongemakkelijk stil, nietwaar? Jullie zijn ongerust, niet? Jullie zitten in een spirituele winter en dat is de eerste op Aarde!

Wat gebeurt er? Wij zullen het jullie zeggen. Dat is wat er gebeurt als de Aarde besluit om dimensionaal omhoog te gaan. Wij hebben dit jullie in 2000 verteld op een plaats zoals deze in Israël, in Jeruzalem dat het potentieel hiervoor reëel was. Wij zeiden dat de tempel herbouwd zou worden en dat is een metafoor voor het bewustzijn van de planeet. Wij zeiden dat het de derde keer zou zijn dat hij herbouwd wordt maar dat jullie eerst de fundering moesten schoon schrapen. Dat is wat jullie aan het doen zijn en dat wordt de spirituele winter genoemd.

Overal waar je kijkt lijken dingen nergens op te slaan, nietwaar? Voelen jullie je losgeslagen? Denk hierom: Een verbroken verbinding met spirituele dingen is niet zo ongewoon in spirituele geschriften. Het gebeurt meestal bij een opwaardering. Mensen die zo’n diepgaande verandering meemaken voelen deze soort losgeraakte verbinding ook. Ga erover lezen. Zelfs in de huidige situatie zijn er enkelen van jullie die van het ene niveau naar het andere zijn gegaan en zich alleen maar losgeslagen voelen totdat zij worden meegenomen naar een ander bewustzijn. Er moest een verbroken verbinding zijn om een nieuwe dimensionale visie te laten verschijnen. Soms is dat beangstigend als je er niet op bent voorbereid.

Dit is wat er op Aarde gebeurt. Laat ons enkele voorbeelden geven van dingen die nergens op slaan. Het zou jullie kunnen helpen om het grotere plaatje te zien en misschien iets te bewijzen. Laten wij met de grootste beginnen. Lat ons jullie meenemen naar een dierbare plaats. Hij heet de Tempelberg. De vier grote religies van de planeet delen die allen. Hij is heilig voor hen allen. Christus zelf liep er en ook Abraham toen hij bijna zijn zoon offerde. Dit maakt hem kostbaar voor alle christenen en Joden op Aarde.

Van Mohammed wordt ook gezegd dat hij zijn goedkeuring kreeg toen hij ascendeerde (waar vandaag de gouden moskee staat) waardoor het erg waardevol en heilig werd voor nog eens een miljard mensen op Aarde. Toch ligt hij in het midden van het meest instabiele gebied op Aarde…..Israël.

Kunnen jullie je zo’n uitdaging voorstellen? Vermengd met al degenen van verschillende geloven die om zo te zeggen ‘op eieren lopen.’ De Palestijnen kijken nog steeds uit naar een eigen staat. Velen, in een tijd ver voor de huidige, geloven dat zij land moeten terugeisen wat van hen was afgenomen. Anderen zijn het daar niet mee eens. Velen voelen dat daar ‘mensenwetten’ heersen en anderen voelen dat zij ‘Gods wetten’ opvolgen. En het gebekvecht blijft…net als in de voorgaande 50 jaren!

Nu willen wij dat jullie daar zijn en de angst voelen en de energie van zijn gevoeligheid en potentie voor uitbarstingen. Dit was de vonk die Armageddon had moeten scheppen rondom 1998 tot 2000 in jullie tijdraam. Geloven jullie ons niet? Het staat geschreven in de profetieën in vele plaatsen, in vele jaren en door vele priesters verteld. Dit is niet iets van Kryon. Het is een sterk potentieel dat jullie al heel lange tijd hadden en veel van jullie religies spraken erover en waarschuwden jullie voor de eindtijd die eraan kwam.

Maar het gebeurde niet, nietwaar? Na de Harmonische Convergentie in 1987, die werd gevierd met de 11:11 in 1992, begonnen dingen op de planeet te veranderen. Heel, heel snel na 1987 begonnen de geopolitieke structuren in te schrompelen om regeringen heen die waren bestemd om principiële spelers te zijn in het voorspelde Armageddon.

Ga terug en kijk naar de synchroniciteit van die gebeurtenis in 1987. Denk nu nog even dat jullie nog in Israel zijn op de Tempelberg in de oude stad en breid je veld van visie en begrip uit zodat dat het gehele Midden Oosten beslaat. Wij willen dat jullie even om je heen kijken en het ongemak voelen dat heeft doorgesudderd en zichzelf al meer dan 50 jaar heeft gekookt. Het is gaan zweren naar een haat die jullie vandaag allemaal beïnvloedt. Het is het centrum van de reden voor jullie hedendaags wereldwijd terrorisme. Het schept de polariteit die nu op de planeet heerst en die zoveel mensen ervaren.

Het heeft broeder tegen broeder gepolariseerd. De Joden en hun aanhangers staan aan de ene kant en de Islam en zijn culturen aan de andere. En de kern van de uitdaging zit in Israel! Het was bedoeld als de trekker voor jullie Armageddon maar er gebeurde iets anders voor in de plaats. Het werd de trekker voor jullie spirituele winter – een tijd op Aarde waar wij het over hebben gehad: een grote opwaardering van beschaving, een tijd, een tijd waarin men zich niet kon verschuilen, een tijd voor Lemuriers om terug te komen, een tijd voor vuurtorens om gebouwd te worden voor de komende storm, een tijd waarin de mensheid besloot om verder te gaan of niet.

Hier is dus een logische vraag, lieve mensen: In deze tijden, met alles voor jullie en met alle moderne denktrant en al het leiderschap en oude wijsheid op de planeet, laat ons het vredesplan eens zien! Voor die plaats waarvan iedereen weet dat het naar een uitbarsting toe suddert, waar is de oplossing? Die is er niet. Geen plan! En als je daaraan denkt slaat dat eenvoudigweg nergens op, nietwaar? Hoe kan het dat iedereen het probleem ziet maar dat geen enkele organisatie op Aarde de oplossing heeft? Waar zijn de wijze mannen? Waar zijn de vredestichters?

Het komt omdat jullie in een winter zitten waarin niemand kan denken aan wat er gedaan moet worden omdat zij nog nooit zoiets hebben gezien. “Ga naar de bron en los het op!” zullen sommigen uitschreeuwen. Is dat logisch? Maar zie je, de bomen van logica laten hun bladeren vallen. Jullie zitten in een spirituele winter waarin dingen niet logisch zijn.

Er is geen vredesplan voor juist de vuurhaard van haat die oorlog schept en het terrorisme laat voortbestaan dat als kern van de oude energie strijdt tegen de nieuwe energie op jullie planeet.

Nu zijn er onder jullie die zeggen: Wel, er komt er een. Wij hebben sterke hoop dat het leiderschap op de Aarde verbetert. Wij werken eraan, Kryon. Het zit in de verkiezing die eraan komt in de Verenigde Staten. Er zal een nieuw leiderschap komen en nieuw leven en wij zullen een echt vredesplan hebben.” Wij hebben slecht nieuws voor jullie. Jullie Amerikaanse verkiezingen zullen geen greintje verschil maken.

Wij gaven jullie in 2000 dat het acht jaar zou duren voor je de potentie zou zien van de herbouw van de tempel. Er zijn nog vier jaar te gaan, vuurtoren, dus maak de fundering sterker en houd het vuur levend. “Dus, Kryon, dat betekent dat er geen opwaardering komt in het leiderschap de Verenigde Staten?” Dat hebben wij niet gezegd. Het maakt niet uit wie de verkiezingen wint. Jullie hebben nog steeds vrije keuze maar kijk goed waaruit je kunt kiezen. Het leiderschap van beide keuzen is leiderschap van de oude energie. Zij zijn uit hetzelfde laken een pak. Begrijp dat het voldoet aan het grotere plan dat jullie tijdlijn op die manier in stand houdt. Nogmaals, wanhoop niet. Stuur in plaats daarvan licht naar jullie leiderschap, wie het ook moge worden.

Jullie zullen een tijdje geen wonderen zien. Jullie zullen ook geen vredesplannen zien. Oh, er zal best wel gepraat worden maar er zal aan alle kanten geen pure intentie zijn. Klinkt het logisch voor jullie dat Israël en Palestina de twee leiders hebben gekozen die zij nu hebben? Hebben jullie ooit aan deze synchroniciteit gedacht: Hier zijn twee leiders op de hot spot van de Aarde waar wat er ook gebeurt, oorlog veroorzaakt, en de mensen hebben twee mannen van de oude energie gekozen die de laatste 25 jaar geprobeerd hebben om elkaar te vermoorden! Klinkt dat logisch voor jullie? Vredestichters?

Alles wat jullie nu voor je zien zal alleen maar de voortgang dienen van de spirituele winter die op dit moment doorgaat. Laat ons jullie een andere vraag stellen? Waar zijn jullie helden? Er gloort er geen een aan de horizon. Kunnen jullie je een tijd herinneren zoals deze waarin er geen enkele heldere lichten van hoop zijn? Er is geen politieke of spirituele of ‘vredesheld’ in zicht. “Toch is die er altijd geweest’ zouden jullie kunnen zeggen. Maar niet in een spirituele winter.

Nu spreken wij natuurlijk metaforisch, maar sommigen van jullie beginnen het te begrijpen. Wat wij jullie vertellen begint ergens op te slaan en jullie begrijpen nu waarom jullie dit lezen. Luister: Als het donker wordt en jullie een spirituele winter ingaan, is er een hele groep van jullie hier gekomen die vuurtorens zijn die het schip van de mensheid zullen behoeden om te pletter te slaan op de rotsen. Dat zijn de lezers en de luisteraars en nog vele, vele anderen die wakker worden.

Lezer, kun je dit vatten? Er zijn tienduizenden die dit nu lezen? Daarom ben je op Aarde. Dat is waarom jij bestaat, om het licht hoog te houden in deze spirituele winter. Het gaat nog een tijdje niet beter worden maar wanhoop niet? Houd dat licht vast! Daarom ben je hier gekomen en daarom ben je juist nu op de planeet.

Laten wij het nog eens en nog eens en nog eens zeggen: Je zult nooit een vuurtoren vinden op een veilige plaats, nietwaar? Als de storm komt ontsteken jullie je licht. Jullie houden de energie van de planeet op zo’n manier in balans dat jullie door de verbroken verbinding heen kunnen gaan zolang dat nodig is.

In de christelijke cultuur is er het verhaal dat de meester van liefde, Jezus de Jood, werd gekruisigd. Het is een verhaal dat steeds weer is verteld door verschillende bronnen. Hij zat in het proces van hij dacht dat dood was. Dat is wat de kruisiging is. Hij was er klaar voor om omhoog te gaan in dimensionaliteit en naar het volgende niveau, wat dat ook voor hem mocht zijn, inclusief de zeer reële potentie van ascensie. Maar in plaats van vrede te hebben met wat eraan zat te komen werd er gezegd dat hij de hemelen aanriep en zei:’” Mijn God, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten?” Daar was hij dan….een mens die sommigen “de Zoon van God’ noemden, de uiterste goddelijkheid in een menselijk lichaam die uit frustratie roept.

Waarom? Omdat hij een complete en meedogenloze dis-connectie voelde van alle relaties. Hij riep: “Waar bent U? Wat is er gebeurd? Waarom heeft U mij verlaten?” De Derde Taal van constante verbinding met Spirit was opeens verdwenen en zijn spirituele levenslijn was weg…..en zelfs “de Christus” was verward. Dit is normaal voor dimensionale en spirituele opwaarderingen waarvan jullie er nu een meemaken op Aarde. Het heet de spirituele winter. Het is de ‘donkere nacht van de ziel’ van de Aarde en het is de eerste keer dat een van jullie dit meemaakt maar jullie kwamen hier allemaal in de wetenschap dat dit kon gaan gebeuren.

Vuurtoren, misschien krijg je langzamerhand een idee waarom je op deze planeet aanwezig bent? Luister: er is goed nieuws. Er zijn helden. De bomen zijn niet dood en de vogels zijn niet gestopt met zingen. Er zijn hier jongeren die geen idee hebben van wat zij in hun leven zullen zien, maar het potentieel is dat zij het goede nieuws gaan zien! Velen van jullie zullen dat ook maar zullen dan een paar jaar ouder zijn.

Wat jullie nu kunnen doen – Activering van de achtste laag van het DNA.

Wij zullen jullie vertellen wat er aan de hand is: Er is een potentieel van een nieuw lied dat op de planeet door de vogels gezongen gaat worden en wat jullie nog nooit gehoord hebben. (alweer een metafoor) en het gaat gezongen worden als jullie bepaalde lagen van het DNA gaan activeren die inter-dimensionaal gaan worden. Dit nieuwe lied is het bewustzijn van wat jullie de ‘nieuwetijds-kinderen’ van de planeet noemen. Sommigen noemen hen Indigo en anderen weer Kristalkinderen. De kristallijnen benaming houdt verband met het kristallijnen Raster dat nu herschreven wordt. Deze herschrijving is letterlijk de geschiedenis van de Aarde. Wij weten dat jullie dat niet kunnen begrijpen. Hoe kun je geschiedenis herschrijven? Wij zullen het nogmaals zeggen: Het gaat niet om het veranderen van feiten, het gaat meer om het veranderen van het bewustzijn van de mensheid toen de 4D-geschiedenis plaatsvond. Denk: Als de feiten haat en strijd veroorzaakten zal een herschrijving niet de huidige geschiedenis veranderen maar in plaats daarvan een herschrijving van de reacties van de mensheid op geschiedenis die het hele schema zullen veranderen van jullie bestaande polariteiten en huidige gevoelens over het verleden en wat er nu gedaan moet gaan worden. Dat sluit precies aan met wat wij jullie nu gaan vertellen.

Wij gaan jullie een joods woord geven in het hebreeuws: Rochev Ba’a’ra’vot. Het is de naam van de achtste inter-dimensionale laag van het DNA en het betekent ‘rijders van het licht.’ Ondanks dat wij hem een cijfer geven willen wij zeggen dat zij niet in een cijfervolgorde gezien moeten worden maar eerder in een cirkel. Het kan net zo makkelijk nummer acht als nummer een zijn maar voor ons gemak, in deze uitleg, noemen wij hem nummer acht in een serie van twaalf. Er zijn echter ook nog energieën in de cijfers.

Omdat wij de informatie lineair moeten geven is het ook goed om te letten op de energie van de cijfers die wij aan de namen hebben toegekend.

Wij hebben jullie een tijdje geleden verteld dat jullie in de ‘Dispensatie van acht’ zitten. Wij zeiden dat dit een dispensatie is van verantwoordelijkheid. Lezer en luisteraar, deze activering is echt heel belangrijk. Jullie zijn de kern van de mensheid, Lemuriers, en dat is de reden waarom jullie zijn teruggekomen.

Daarom zullen jullie steeds weer terugkomen. Waarom zou je ook met de cyclus stoppen nu jullie net de resultaten beginnen te zien?

Het is winter voor jullie. Kijk om je heen. Zien jullie iets wat hoopvol is? Het antwoord is nee! Alles rond de creatie van vrede en stabiliteit is uitgesteld of het gebeurt eenvoudigweg helemaal niet. Wanhoop niet! (dit is iets wat wij al gezegd hebben en wij blijven het zeggen) Jullie zijn opgeleid om het licht vast te houden. Dat is de reden waarom jullie door zoveel dingen zijn heengegaan zodat er met ieder leven iets meer wijsheid bij zou komen zodat als dit potentieel zou worden gemanifesteerd, jullie zouden weten wat je moet doen.

Wij zullen jullie een andere naam geven voor deze achtste laag en die luidt in het Lemuriaans: Akee Yawee Fractua ‘De Meester Kroniek.’’ In lemurische tijden heette hij ook: ‘De Kroniek van de Meesters.’

Wij willen met jullie spreken over laag 8 en wat die is. Deze laag is de individuele Akasha-kroniek van jullie goddelijke entiteit. Velen van jullie zijn zich bewust van een Goddelijke Hal van Kronieken op de planeet waar wij al jaren over spreken. Op deze plaats wordt alle komen en gaan van alle entiteiten op de planeet die mensen worden genoemd bijgehouden. Het is een plaats die geen van jullie ooit zal zien behalve wanneer je komt en gaat. Noem het een ‘spirituele rekening van de menselijke balans op de planeet’ als je dat wilt. Het heet de ‘Akasha-kroniek.’

Als je in staat zou zijn om deze plaats te bezoeken zou je zien dat er in een kristallijnen vorm het geheugen is opgeslagen van wie jij bent geweest op de planeet…..alles! In deze zaal zijn er meer dan 200 mensen en geen ervan is nieuw. Er is er geen een hier die voor de eerste keer op de planeet Aarde is! Wij willen dit tegen jullie zeggen: Dit is ongewoon, Lemuriers – allemaal oude zielen – vergis je niet. Het is geen toeval dat jullie hier vanavond zijn om te horen over deze winter die jullie hebben gepland.

Laag 8 is klaar om geactiveerd te worden en wij gaan jullie erover vertellen. Laag 8 is jouw eigen persoonlijke kristallijnen Akashakroniek. Laag 8 van jouw inter-dimensionaal DNA bevat de volledige gegevens van ieder leven dat jij ooit op de planeet hebt gehad en alles wat jij hebt ervaren. Tot nu toe was het – in 4D – niet zo belangrijk. Het stroomde maar zo’n beetje; het maakte niet uit; het was goed voor het lezen van voorbije levens en dat was het wel zo’n beetje.

Hij gaf jullie ook fobieën! Sommigen van jullie zijn geboren met abnormale angsten die zijn gerelateerd aan dingen die geen relatie hebben met jullie ervaringen van dit leven. Dit is een veilige plaats om over deze dingen te praten, echt waar! Het potentieel ervan is nu dat het allemaal ergens op slaat en dat je begrip voor deze dingen kunt krijgen. Waar ben je bang voor? Ben je bang voor licht? Misschien zijn er hier enkelen die deze stap niet willen zetten en zeggen: “Ik wil dat dit snel voorbij gaat; laten wij het er niet meer over hebben.” Dat heb je al eerder gedaan, nietwaar?

Wat gebeurt er als je die stap zet? Sommigen hebben het zaad van ‘angst voor verlichting.’ Er zijn er ook die gelofte van celibaat hebben afgelegd en die met God zijn getrouwd.

Opeens als je inter-dimensionaal wordt en laag 8 gaat vibreren word je wakker om drie uur ‘s morgens. Er zijn er hier die weten waar wij het over hebben omdat er, als je om die tijd wakker wordt, heel veel entiteiten in jouw kamer zijn. Dat kan irritant zijn, nietwaar? (gelach)

Niet allen hebben die ervaring van vroeg wakker worden maar er zijn er genoeg en die willen best weten wat er aan de hand is als dat gebeurt. Laag 8 is gewekt. Je kunt niet naar een inter-dimensionale opwaardering gaan zonder jouw eigen ontwaakte Akasha-kroniek. Alles wat jij ooit bent geweest gaat vibreren. Ergens in het verleden toen jij de gelofte aflegde voor God, je zult er aan worden herinnerd. Deze Akasha-kroniek zal jou wakker maken en opporren om drie uur in de morgen en zeggen: “Ik heb gemerkt dat jij getrouwd bent, wat is er met die gelofte gebeurd?”(gelach)

Er zullen andere delen van jou zijn die op andere tijden wakker worden en zeggen: “Weet je nog dat wij dit en dat deden? Wel, het was beter geweest als wij niet naar die spirituele bijeenkomst waren gegaan want het zou kunnen zijn dat er een oncontroleerbare bal aan het rollen gaat en jij daarvoor weer een prijs moet betalen.” Onthoud, je kunt dingen niet ont-weten! Denk aan de laatste keer dat je enkele spirituele passie had en je ervoor werd verbrand? Dat wil je niet nog een keer, nietwaar? Nee, dat wil je niet. Herinneringen zijn voor altijd, op alle niveaus.

Het menselijke attribuut van een oude ziel is dat hij vele, vele levens heeft gehad en vele daarvan diepgaand en wijs waren. Helemaal als wij helemaal teruggaan naar Lemurië. Lemuriers zijn het kernras van de planeet. Zij waren erbij toen de Pleiadiërs verschenen en de mensheid het zaad voor het lichaam gaven dat een extra dimensie bevatte, wist je dat? Heb je ooit dromen gehad waarin je echt groot was? Dat is een echte Lemurische handeling. Wij zullen het daar een andere keer over hebben.

Laten wij uitgaan van een ontwaken van laag 8. Jouw Akasha-kroniek is voor jou en hij vertegenwoordigt levens die soms in de honderden lopen, zo niet meer. Er waren levens op deze planeet, vele daarvan diepgaand, die allemaal samenkomen en irritant voor jou worden omdat zij allemaal willen weten wat er aan de hand is. Als je aan inter-dimensionaliteit gaat ruiken zal het ontwaakte Akasha-bewustzijn te voorschijn komen op een bepaald niveau. Wij gaan jullie dus zeggen wat er gebeurt.

Het is tijd om het idee van een leven uit het verleden weg te gooien of van tenminste wat je dacht dat de energieën waren van ervaringen uit een vroegere leven. Als je inter-dimensionaal wordt is er geen lineaire tijd en tijd en afstand doen er niet toe. In deze nieuwe aarde-energie zijn alles van jou en alle jij’s samen in het Nu, en vertegenwoordigen een energie in dit leven. Er is alleen NU-leven. Daarom kun je de woorden;’uit een vorig leven’ niet gebruiken. Jouw huidige leven heeft attributen van alles dat ooit was en de potentiëlen van alles wat ooit zou kunnen zijn. Welkom bij wat de meesters voelden! Dit is hetzelfde als de voorloper op de DNA-activering die zij allen hadden.

Wat ga je nu doen met al die energieën uit het verleden die nu ontwaken en hun voeten steken in een getoonde dimensionaliteit? Dit vertegenwoordigt alle geschiedenis die jij had van alles wat jij op de planeet hebt beleefd. Wij geven jou dus deze informatie voordat wij gaan afsluiten: Het is tijd om al deze energieën te verenigen en hardop tegen ze te spreken. Zoek een plek waar er niemand om je heen is want wij garanderen je dat niemand zal begrijpen wat jij aan het doen bent! Zo gaat dat bij inter-dimensionaliteit.

Spreek hardop tegen ze en zeg: “Hierop hebben wij gewacht! Het vertegenwoordigt alle levens die wij ooit hebben geleefd en die zijn samengevoegd die het ene dat wij nu hebben. Ons levensdoel is waarlijk gerealiseerd. Als een school uit het verleden zijn wij allemaal ontwaakt in een wezen. Jullie zijn mijn supporters, jullie zijn mijn team. Ga nu achter mij staan en duw! Ik heb jullie allemaal nodig om als een te zijn in deze nieuwe energie die zoiets mogelijk maakt.”

Neem van hen allen de wijsheid, de kennis en de ervaringen die zij jou gaven in andere levens op de planeet. Onthoud ook dat zij allemaal jou zijn! Zie het als de wijsheid van de eeuwen….een diepgaand geschiedenisboek dat je feitelijk opeenvolgend leefde. Informeer alle jij’s dan dat er een nieuwe gelofte op de planeet is die alle andere overstijgt. Noem dan die nieuwe gelofte: Schep er een voor jezelf die vertelt over de pracht en jouw goddelijkheid en waarom je hier bent. Bijvoorbeeld: “Ik zweer om alle energieën van het verleden dat wordt herschreven op deze planeet in het midden van mijn passie te zetten. Ik beloof zo compleet met mijzelf te trouwen dat ik mij bij mijzelf net zo comfortabel voel als bij God. Ik heb nu duizenden van mijn eigen levenservaringen achter mij staan die mij aanmoedigen. Ik heb de wijsheid van de eeuwen om mijn licht te sturen naar donkere plaatsen. Daarom beloof ik om mijn plaats in deze nieuwe energie op te eisen en alle attributen van alle levens te gebruiken die ik voorzichtig heb opgeslagen in laag 8!”

Zend je licht, nu, terwijl je zit, lezer en luisteraar: Zend het naar de Soedanezen. Het is tijd om het gedrag uit de oude energie daar te stoppen. Zij hebben jouw licht nodig! Als het duister in die situatie echt wordt onthuld zal de mensheid in actie komen!

Zend jouw licht, lezer en luisteraar, naar Palestina en geef hen hoop want wat wij zien is een vredige staat die intelligent wordt geleid door degenen die een echt doel voor ogen hebben en niet alleen maar een wraakzuchtige geest. Zie hun wens om vrede te scheppen met hun buren die al een halve eeuw hun vijanden zijn geweest. Zie wonderen in hun toekomst, met glimlachen op de gezichten van hun kinderen….binnen 10 jaar!

Israëliërs, geef de hoop niet op want er wordt licht naar jullie toegezonden – welke taal je ook spreekt – wat jouw cultuur ook is. In een klein gebied, toch zo diepgaand, dat Israel wordt genoemd, kan vrede met de buren zijn. Laat de voorbije energieën vallen en kijk naar nieuwe mogelijkheden. Kijk naar de jongeren, naar wat eraan komt. Er zijn zaden van vrede ondanks de spirituele winter die jullie nu beleven.

Lichtwerker, zend jouw licht naar het continent Afrika. Zie degenen in het zuiden die mogelijkheden scheppen voor het geheel die nooit voor mogelijk werden gehouden…..een gezondheidssysteem dat een heel continent zou kunnen genezen. Een droom? Wij zeggen jou dit: Wij zouden jou niet vragen om licht te sturen als het potentieel niet letterlijk was geschreven als een sterk potentieel voor jullie toekomst!

Aan het einde vertellen wij jou dit. Op dit moment wordt er in de hemelen een lied gezongen – een tijdloos en historisch lied – en het spreekt over een prachtige plaats in het verleden die Aarde heet. Het spreekt van de entiteiten daar die helemaal zelf iets verbazingwekkends deden op de enige planeet van vrije keuze – de enige die de macht heeft om te kiezen voor een hogere dimensie. Zij brachten het Nieuwe Jeruzalem tot stand…vrede op een verdeelde planeet.

Het is een verhaal dat de geschiedenis van het universum in zal gaan en aangemerkt zal worden als de muren van de meest goddelijke plaatsen die er bestaan en zij zullen aan jullie kleuren zien wie jullie zijn en waar jullie aan mee hebben gedaan. Dit is het potentieel van wat jullie nu scheppen. Bij sommige aspecten is de toon al gezongen omdat jullie al aardig op weg zijn om de taak waar velen van jullie voor zijn gekomen, te volbrengen. Het is de reden waarom jullie hier zijn, vuurtorens. Jullie zijn het licht in het duister van deze spirituele winter. Jullie zouden het enige licht kunnen zijn tot de lente komt! Jij bestaat voor deze storm.

Daarom zitten wij aan jullie voeten en vieren de menselijke entiteiten die jullie gewoon vinden omdat jullie niet anders weten in 4D. Sommigen van jullie hebben het in de gaten, worden wakker en zien hoe het is. Na de winter zal de lente komen en als je die vogels hoort en je ziet dat de bomen niet dood zijn en de landen gaan bloeien door wijs leiderschap, zul je zien dat er inderdaad vrede op Aarde mogelijk is. Oh, men heeft er altijd naar gestreefd. Er zal altijd ongenoegen zijn. Er zullen altijd anderen met andere meningen zijn maar dat is allemaal mogelijk op een vredige planeet.

Dit is het potentieel dat wij altijd hebben gezien. Dit zijn de eindtijden waar wij het 15 jaar geleden over hadden en jullie zijn precies waar jullie thuishoren en het allemaal bij elkaar houden!

En zo is het.

Kryon