Kryon: De zeven grote menselijke illusies over God.

Kryon: De zeven grote menselijke illusies over God.

Doorgegeven via Lee Carroll / 8 juli 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Het is een waardevolle tijd hier, vanavond. Ik wil dat mijn partner zich goed voelt want de emotie van dit moment zou teveel voor hem kunnen zijn want er zal een bericht komen. Maar verder dan dat is er iets dat erop wacht om te gebeuren en dat miraculeus kan lijken voor sommigen van jullie. Er zijn er die anders weg zullen gaan dan zij zijn gekomen en alle voorbereidingen op deze dag zijn hier nu gecentreerd.

De boodschap staat dus op de tweede plaats na de healing die vanavond plaats gaat vinden. Misschien ben jij diegene. Maar meer dan een is het potentieel. Lezer, het is geen toeval dat jij ook deze zaal bent binnengelopen want alles wat wij zeggen in het ‘nu’ geldt ook voor jou. Er zijn er die luisteren en lezen die een healing van het hart nodig hebben, en ik bedoel dat niet fysiek. Ik weet wie er hier in de zaal zijn, luisteraars en lezers. Ik weet wie jullie zijn. Jullie kennen mij en de dualiteit scheidt ons zo compleet in jullie leven zodat jullie niet jullie zuster kunnen zien die hier naast jullie zit. Wij zijn partners in deze test die Aarde heet. Ik zie jullie komen en gaan. En ik zie de dualiteit die ons gescheiden houdt…..met name degenen die zeggen: “Dit kan niet waar zijn.” Deze energie heeft gevolgen voor deze plaats en jullie toestemming ervoor is sterk en de groep voelt dat terwijl zij hier binnenstroomt en tussen jullie instaat..

Er zijn er hier die een complete healing van het hart nodig hebben en die zullen zij ook krijgen. Dat is waarvoor jullie zijn gekomen en jullie hoeven ons niet de omstandigheden in jullie leven te vertellen want wij hebben samen met jullie gelopen, elke dag. Wij zijn erbij geweest, elke stap op de weg. Wij weten waar het pijn doet. Wij weten waarom het pijn doet en jullie gaan vanaf deze plaats opstaan en de vrede van Spirit voelen en het meesterschap herkennen dat door jullie aderen stroomt. Ik zal het nogmaals zeggen. Jullie gaan straks hiervandaan met een ander perspectief. Sterk. Vredig. Wijs. Begripvol. Dan zullen jullie bepaalde individuen anders zien dan je hen ooit daarvoor hebben gezien. Ik garandeer het jullie. Jullie zien hen als ‘in staat stellers’ die jullie in staat stellen om verder te gaan dan waar jullie nu zijn……en jullie weten over wie ik het heb, nietwaar?

Dan is er nog degene die in feite hier is gekomen voor een lichamelijke healing. Oh, geliefde, denken jullie echt dat dit onmogelijk is? Jullie hoeven niet tot het einde te wachten, weet je, jullie kunnen het direct hebben. Wat is jullie realiteit en jullie waarheid over dit alles? Laat mij over jullie DNA vertellen. Er zijn er die zouden zeggen: “Wel, wij zouden in staat moeten zijn om meer evolutie in het DNA te zien.” Jullie hebben gelijk. Als jullie echt het DNA zouden kunnen zien, zouden jullie dat ook zien!

Jullie zien maar een/twaalfde deel ervan. Zelfs dat zien jullie niet helemaal omdat jullie zelfs in die ene laag die jullie bestuderen, niet weten wat er gebeurt. Er is een diepgaande verandering gekomen in het menselijk DNA in de laatste jaren, zelfs in de laatste 10 jaren, maar niet in de 3D chemie.

In plaats daarvan heeft die verandering plaatsgevonden in de omliggende karakters van de aanwijzingen naar de niet met proteïne gecodeerde delen. Wat er daardoor verandert is de relatie van de 3D-laag met de andere 11 lagen die ik jullie heb gegeven. Zij zijn interactief en als jullie beslissingen nemen, veranderen zij en gaan zij omhoog.

Wat denken jullie dat er gebeurt met de ascensie-laag en de communicatielaag als jullie die deur van pure intentie openen? (sprekend over de inter-dimensionale lagen) Ik zeg jullie – zij veranderen van kleuren.

Dat gaan sommigen van jullie vanavond doen……kleuren voor altijd wijzigen. En dan zullen zij inderdaad de zaden zijn die zijn geplant zodat zij gebruikt kunnen worden wanneer jullie dat maar willen, voor verlichting en voor informatie.

Er is hier op deze plaats een energie die hen in de komende weken zal helpen. Er zijn hier entiteiten……allemaal onzichtbaar. Sommigen van hen gaan zich bekend maken aan bepaalde individuen in deze zaal. Sommigen zullen hen ruiken. Wees niet verrast als hun geur naar rozen ruikt, of naar viooltjes, het land, de bloemen. Soms zullen enkelen van jullie zelf een aroma ruiken dat jullie niet hadden verwacht en dat de geur is van degenen die jullie zijn verloren en dan zullen jullie weten dat zij hier zijn. Dat zijn zij ook! Zie je, dat is wat er gebeurt als jullie daar toestemming voor geven. Jullie stellen jezelf voor even in een kwantumstaat waarin wij kunnen praten over de dingen van de planeet en voor even de liefde van God kunnen delen.

Ik zal jullie vandaag wat no-nonsens informatie geven. Die is altijd liefhebbend maar sommigen zien het als kritiek. Het is in plaats daarvan waarheid en onthulling. Ik zal jullie informatie geven die voor sommigen op een terugblik zal lijken. Dat is het niet. Het is de eerste keer dat wij de dingen voor jullie op deze manier samenbrengen. Jullie moeten het horen. want jullie zullen het snel nodig hebben.

Het is tijd dat jullie de mythologie verlaten en de realiteit ven jullie meesterschap binnengaan. De Aarde roept en er komen tijden aan waarin jullie het verschil moeten kennen tussen God en de menselijke verhalen over God.

Deze speciale channeling is lang over tijd maar nu hebben jullie een plaats bereikt waar er zelfs nog meer duidelijke taal gesproken kan worden.

Ik ga jullie zeven attributen geven en wij gaan die noemen: ‘de Zeven Grote menselijke illusies over God.’ Het is moeilijk om te weten waar te beginnen, dus, als eer aan het inter-dimensionale, zal ik beginnen met zeven. (gelach) De zevende is de geheiligde, weten jullie? Daarna ga ik terug en begin met de eerste……alleen maar om het voor jullie lineair te maken. Deze zevende die normaal gesproken het einde zou zijn, is in plaats daarvan het begin en zal de overkoepelende zienswijze van God vertegenwoordigen……de grootste menselijke illusie van allemaal.

Het overzicht van God.

Mensen hebben maar een model van bewustzijn om er iets mee te verbinden. Een model – henzelf.

Dus als mensen aan God denken voelen zij natuurlijk dat God menselijke attributen moet hebben. Velen van jullie weten niet eens waar ik het over heb. Zie je, als jullie op de top van die bewuste ladder van bewustzijn en creatie staan, zijn alleen jullie er om alles wat ermee te maken heeft te evalueren. Jullie kennis heeft altijd jullie voorstellingsvermogen beperkt want alles waar jullie aan denken is gerefereerd aan het grote menselijke ‘zelf.’ Daarenboven lijken jullie geschriften aan te geven dat jullie ‘naar zijn gelijkenis’ zijn gemaakt zodat jullie je versterkt voelen dat God inderdaad een menselijke vorm heeft en dat er niets hogers is wat jullie kunnen zien en dat dus het hoogste in het universum moet zijn.

Ik ga jullie een schattige kleine metafoor geven om over na te denken. Stel je eens even voor dat de Aarde was gemaakt voor alleen maar honden. Geen mensen, alleen honden. En stel je voor dat die honden jullie intelligentie hebben. De evolutie was ergens heel anders gelopen, en intelligente honden besturen nu de wereld, net zoals jullie nu doen.

Zij hebben ook hun eigen problemen, net als jullie nu hebben. En honden, net als jullie, hebben hun eigen spirituele gedachten over hoe God moet zijn en natuurlijk hebben zij religie. Zij bidden en piekeren en hebben intellectuele ideeën, net als jullie.

Als ik jullie nu mee zou kunnen nemen naar die metaforische plaats waar al die intelligente honden leven in hun beschaving, zou ik jullie willen vertellen hoe hun religie zou zijn. Om te beginnen zou God een hond zijn! (gelach) Elke soort hond zou een foto van God hebben die natuurlijk zijn eigen soort zou vertegenwoordigen. Alle engelen zouden honden met vleugels zijn en een van de dingen die zij zouden doen is constant aan elkaar ruiken! (gelach) Hoever willen jullie dat ik hiermee doorga? Jullie weten wat er hierna komt, nietwaar? Het bewijs van de gemeenschap over dat God een hond moet zijn is dat als je het woord dog achteruit spelt, god tevoorschijn komt. Zal ik doorgaan? En jullie weten, ondanks dat het grappig is, dat ik gelijk heb.

Begrijpen jullie het? Het is het enige bewustzijn dat zij hebben. Het is het enige wat zij weten. Hoe zij eruit zien bepaalt in hun gedachten hoe God eruit ziet, net als zij dus! Mensen doen dat ook. Zij schrijven aan God allerlei menselijke eigenschappen toe. Sommige van de basisdingen waarvan jullie denken dat die intuïtief zijn in het universum, zijn dat niet!

Het is gewoon dat jullie denken dat alles net als jullie is. Menselijke attributen horen alleen bij jullie thuis. Oh, je zou kunnen zeggen dat zij ook behoren tot het universum waarin jullie bestaan, inclusief sommige van de planeten die in jullie dimensie voorkomen, en jullie zouden gelijk hebben. Maar zij horen niet bij God! Het woord universum betekent in jullie ogen alleen wat jullie kunnen zien met jullie telescopen. En alweer zeggen wij: Hoe erg 3d van jullie! Het woord universum betekent voor ons God! Er is zoveel meer dan mensen in het echte universum.

Wat is er mis met ‘gemaakt naar zijn gelijkenis’ zouden jullie kunnen vragen. “Zegt dat niet dat wij op God moeten lijken?” Stap even uit jullie beperking en denk erover na. Als jullie de macht hadden om jullie beeld te schenken aan een groep mieren op een plaats ver weg, zouden jullie dan ineens op mieren lijken? Nee, in plaats daarvan schenken jullie je licht aan hen en jullie spirituele intellect. Jullie inter-dimensionale goddelijke ‘beeld’ is niet wat jullie in de spiegel zien maar gaat veel verder dan dat. Het is een inter-dimensionaal beeld dat makkelijk bij een mier kan passen als je van dit soort dingen afweet. Realiseer je dat alles wat wij jullie hebben geleerd het uitschreeuwt dat jullie God in je hebben. Dat betekent niet dat God er als een mens uitziet. Het beeld van God zit in het meesterschap dat in het menselijk DNA zit.

Attribuut nummer zeven is dus de neiging van mensen om God in een menselijke vorm te zien maar het gaat veel verder dan dat. ……veel verder dan dat. Jullie zien dat God doet wat jullie doen, plezier heeft in waar mensen plezier in hebben, angst heeft als mensen, door drama heengaat als mensen en ook alle menselijke overblijfselen uit de evolutie heeft. Hebben jullie je dat gerealiseerd? Lees verder.

Oorlog.

Nummer 1. Jullie willen oorlog aan God toekennen. Wisten jullie dat? Het zit in al jullie mythologie. Deze speciale goden gingen de oorlog aan met andere goden……de ene overwon de andere etc. Velen hebben gezegd: “Er moeten oorlogen in de hemel zijn geweest om maar een God te hebben……degene die de anderen overwon! Kijk maar naar de mensheid: Om vrede te hebben moeten wij elkaar geregeld afslachten. Omdat wij zoals God zijn, en naar zijn beeld, moet dit wel universeel zijn.” Wel, natuurlijk, in jullie moderne religie zeggen jullie dat je geen mythologie hebt. Dat is niet zo. Wat jullie denken dat heilig en waar is, is duidelijk mythologie maar jullie denken er alleen niet op die manier over. Jullie verhaal over hemel en hel is iets wat direct uit de dualiteit kwam en uit het menselijk brein. Kunnen jullie je een slagveld voorstellen met een hoop dode engelen? Wij kunnen het niet. En waar gaan engelen naartoe als zij dood gaan? (gelach)

Velen zullen zeggen: “De geschriften zeggen dat er een oorlog tussen de engelen was.” En wij zeggen: “De geschriften zeggen?” Heeft God dat geschreven of deden mensen dat? Mensen plakken op God al hun manieren om dingen voor hen logisch te maken.

De eerste mythe is dat er een reusachtig gevecht was aan onze kant van de sluier, dat oorlog voortbracht. Dat is een beschrijving voor de dualiteit, geliefden, niet van God. Jullie kijken in de spiegel en plaatsen jullie eigen beperkingen op een energie die het al van alles omvat en de schepping van alles. Maar jullie hebben het toch in jullie religie ingebracht zodat jullie je beter zouden voelen en dichtbij de manier waarop alles werkt en er beter mee kunnen omgaan.

Er was helemaal geen oorlog tussen engelen en dat zal er ook nooit zijn. Zie je, dat verhaal riekt naar menselijke strubbelingen. Het is intuïtief en op cellenniveau en zo bouwden jullie het tot elke expressie van zijn, en plakten het zelfs op de hoogste van de hoogsten. Er zijn verhalen in jullie mythologie over hoe God, God moest worden, alsof wij enkele bergen van victorie moesten beklimmen en oorlog moesten voeren om te worden wat wij zijn. Dat zou erop lijken dat alle honden besloten dat God onder vele schuttingen moest graven en vele vlooien moest afweren om God te worden.

Nee, lieve mensen, er waren geen oorlogen – geen oorlogen tussen engelen, of zelfs vlakbij engelen. De liefde van God is stabiel en puur. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn en dat weten jullie van binnen. Dat is wie jullie zijn als jullie niet in het systeem zitten en aan deze kant van de sluier zijn, zonder ooit oorlog. Er zijn er die dit ogenblikkelijk zullen betwisten. “Wel, dat is niet wat ons is verteld.” En ik zal jullie in alle liefde vertellen: “Verteld door……God? Of door een mens?” Gebruik jullie goddelijke intuïtie. Klinkt dit echt logisch of is het alleen maar het menselijk deel dat graag een mooi verhaal hoort? Zelfs de grootste spirituele mensen gebruikten de metafoor voor wat zij begrepen om het grootste van de scheppingsverhalen die jullie nodig hadden om te horen, te interpreteren. Niet alles is wat jullie denken wat het betekent. Dat was nummer 1.

Goed en kwaad.

Nummer 2. Degene die voor jullie heel moeilijk te begrijpen is en voor ons droevig is als jullie zeggen dat er overal wit en zwart moet zijn. Er moet goed en kwaad zijn. “Kryon, bedoel je dat er geen goed en kwaad is aan de andere kant van de sluier?” En ik zeg jullie, net als dat er geen dualiteit en oorlog zijn, er zijn geen gevechten, geen worstelingen, aan onze kant van de sluier.

Luister: Jullie mythologie zegt dat het kwade niet van jullie zelf is en dat jullie het hebben omdat er ‘problemen in de hemel’ waren. Een van de engelen, zo schijnt het, kon gewoon geen goed doen en viel uit de gratie. Zijn naam was Lucifer en hij is, natuurlijk, verantwoordelijk voor de pogingen om jullie ziel te verkrijgen en het doen van slechte dingen voor jullie. Het is de duivel die de moeilijkheden op Aarde schept, zegt de mythologie, en het is de test van de Aarde om deze slechte engel te verslaan. En, geliefden, Ik gaf jullie zojuist jullie meest moderne religieuze doctrine en niet een die honderden jaren geleden in de praktijk werd gebracht. Zo vreemd als het lijkt gaat die mythologie maar door en door.

Goed en kwaad zijn een concept voor mensen omdat het zoveel deel uitmaakt van de test van jullie eigen dualiteit en bestaan. Oh, het behoort ook aan anderen in het universum, maar niet aan God. “Wacht even, Kryon, bedoel je dat er geen licht en donker is aan de andere kant van de sluier?” Dat is precies wat ik jullie vertel, tenminste niet op de manier zoals ik dat zie. Er is geen licht en donker aan onze kant van de sluier dat problemen en onbalans schept. Het licht en donker aan onze kant van de sluier is gewoonweg energie die voortbeweegt. Sommigen vinden het nodig om daartegenin te gaan en zeggen: “Wel, dat moet er wel zijn! Het is een deel van alles.” Dat is het niet. Het is alleen maar een deel van jullie alles. En ik zal jullie zeggen dat het net zo gek is als engelen die elkaar ruiken. Zo is God niet.

De dualiteit staat voor vrije keuze. Dat is de voor mensen op de Aarde opgezet en heeft niets van doen met wat jullie God noemen. Er is geen slechte engel die jullie ziel wil hebben. Wij hebben jullie al vaak gezegd dat het donkerste van het donker de kracht is van de mens die heeft besloten dat hij het donker wil scheppen. Wij hebben het eerder gezegd dat jullie meesters met energie zijn en jullie naar het licht of naar het donker kunnen gaan en elk van hen krachtig kunnen maken. Degenen die met het licht bezig zijn hebben een voordeel; zij gebruiken het ‘beeld van God’ in hun leven. Zij kunnen het lichtste van het licht scheppen, de ascensiestatus, en vertegenwoordigen de ene die heeft gekozen voor het pad van heiligheid en eenheid.

Vele mensen lachen hierom en zeggen: “Wel Kryon, of wie je ook mag zijn, ik ben het niet met je eens want jij hebt niet gezien wat ik en anderen hebben gezien. Wij hebben mensen gezien die bezeten waren van de duivel.” Nee, dat hebben jullie niet. Jullie hebben de energie gezien van menselijke donkere bezetenheid, die het donkerste en meest angstaanjagende lieten zien dat jullie je kunnen voorstellen, en dat zijn duivels. Angst doet dat jullie aan en velen van jullie zullen hetzelfde zien en vele waarheden daarover rapporteren in plaats van de echte energie te zien.

In het geval van het occulte is het de mens die volledige controle heeft over alle duisternis en het ergste van het ergste voor jullie tevoorschijn tovert om je in te wentelen en erin te geloven. Dat is allemaal des mensen. Hoe voelt het om zo bedrogen te zijn? En als jij dat voelt zul je zeggen: “Ik was de duivel,” Nee. Het is de mens die de kracht heeft meegenomen naar een zeer diep en laag niveau. Kijk naar jullie geschiedenis, of naar wat er aan de hand is op sommige donkere plaatsen op jullie planeet.

Jullie zullen de duivel daar niet vinden maar in plaats daarvan zullen jullie het kwaad vinden dat door de vrije keuze van mensen wordt toegepast omdat het voor hen werkt. Daar gaat de dualiteitstest nu op Aarde over.

En dus, lieve mensen, vertel ik jullie alweer dat vrije keuze de sleutel is. Ik zal jullie ook zeggen dat zelfs mijn aanwezigheid in deze zaal betekent dat er meer licht dan donker is op de planeet, geloof het of niet. Het is de reden waarom jullie hier zijn. Het is de reden waarom jullie geen Armageddon hadden en het er ook niet zal komen. Het is de reden voor de energie van 11:11 (de Harmonische Convergentie). Vier het feit dat deze planneet verlicht begint te worden. Er zijn er meer die het licht omvatten dan die dat niet doen. Er zijn er duizenden die het licht willen vasthouden, zij weten alleen niet hoe, en toch ontwaken zij van binnen. Dit ontwaken is nog niet representatief voor jullie leiders en jullie regeringen. Ik heb het over de mensen van de Aarde en niet over wat jullie op het nieuws zien want dat gaat over een heel andere generatie.

Er is een ontwaken aan de gang. Het leiderschap zal inderdaad veranderen en dat ontwaken laten zien. Het gaat over verlichting. Wij zeggen het nogmaals. Licht is actief en donker is passief. Als je een donkere kamer hebt en er licht in verschijnt, verlicht dat de hele kamer, nietwaar? Het duister verdwijnt en kan niet terugkeren in het licht. Als jullie een verlichte kamer hebben en er donker binnenkomt, gebeurt er helemaal niets. Wat zegt dat over jullie licht en jullie mogelijkheden? Wees niet bang voor degenen die in het donker zijn. Jullie dragen een energie die heel sterk is en toch hoeven jullie daar nooit over na te denken…..nooit!

Er zijn er heel veel die bang zijn voor degenen in het donker, die bang zijn voor de donkere energie die zij dragen en zij zeggen: “Wel, Ik moet mijzelf beschermen.” Nee, dat willen jullie niet! Jullie zijn jullie eigen bescherming. Jullie schijnen je licht met de liefde van God. Dat is jullie bescherming. Zij kunnen jullie niet raken! De veldslag waarover ik jullie zo’n 18 jaar geleden vertelde is er nu en jullie vechten hem uit. En het is inderdaad een veldslag tussen het licht en het donker en een lichtenergie op Aarde en het heet beschaving. Dualiteit is de reden van deze veldslag en jullie zitten in het centrum daarvan en velen van jullie weten het. Het voelt voor jullie ook niet comfortabel.

Ik zeg jullie dat er engelen in deze zaal zijn. Als jullie hier niet zijn, zijn jullie allemaal engelwezens. Wij hebben dat al heel vaak gezegd. Wij hebben de argumenten van de intellectuelen uit jullie midden gehoord die zeggen: “Aha, hoe kan een vermenselijkte engel zo donker worden dat hij op de duivel lijkt?” En wij wijzen jullie er alweer op dat jullie dat hebben bedacht om voor jezelf te verklaren dat er een engel genaamd Lucifer was, die uit de gratie was gevallen.

Het is de metafoor van de mens die door zijn keuze uit het meesterschap valt. Heel veel van jullie mythologie gaat over jullie! Toch zeggen jullie dat het over God gaat, nietwaar? Dat was nummer twee.

Timing.

Nummer drie. Timing. Jullie brengen menselijke 3D-timing op God aan. “Lieve God,” zeggen jullie, “ik moet de huur over drie dagen betalen en ik heb het geld er niet voor. Wilt u mij alstublieft daarbij helpen?” Het menselijk brein zegt: Er zal niets gebeuren in drie dagen. Dat is te weinig tijd.” En dan gebeurt het ook niet! Alweer gooien jullie het te grabbel, nietwaar?

Gezegend zijn de mensen die begrijpen dat als zij een beslissing hebben genomen over wat kan en niet kan want dan hebben zij het verzegeld, nietwaar? Jullie meesterschap in jullie eigen aderen is de katalysator voor de wonderen waar jullie om vragen, en als jullie dat niet geloven, zullen zij niet gebeuren. Gezegend is de mens die begrijpt dat Gods timing zich bevindt waar de eeuwigheid gelijk is aan een minuut.

Het lijkt er bijna op dat God alles kan stopzetten en een universele vergadering van betrokkenen nodig heeft over jullie huur voor de komende 100 jaar. Jullie drie dagen zijn ons eeuwig. Zo zien wij dat. Zo werkt het. Dat is hoe synchroniciteit werkt en de complexiteit ervan zou jullie verbazen. Als jullie degenen ontmoeten op plaatsen waar je helemaal niemand zou verwachten kunnen jullie denken dat jullie daar toevallig waren. Is dat hier vandaag bij iemand gebeurd? (Kryon lacht, omdat dit inderdaad het geval is) Jullie plakken menselijke timing op God en jullie bepalen in je geest wat niet bereikt kan worden omdat er eenvoudigweg geen tijd genoeg voor is om het te doen. Misschien is het nu tijd om dit te herzien? Als jullie weer om een onmogelijke timing vragen wil ik dat jullie een paar andere dingen begrijpen over timing. Jullie kunnen verder gaan dan het punt waarop jullie je gebed uitspreken dat een antwoord nodig heeft. Met andere woorden, geven jullie het op en maken je los van het gebed.

Zie je, de oplossing kwam er niet en het gebed werd niet beantwoord, tenminste niet op de manier die jullie voor je zagen. Jullie vroegen erom dat je huur werd betaald maar Spirit zat in het proces om jullie overvloed te geven voor de rest van jullie leven! Maar jullie hebben gewoon het hele idee losgelaten. Waar jullie om vroegen toen vroegen om de huur te voldoen is niet wat de woorden betekenen. Ik zal jullie zeggen wat jullie ziel vraagt en wij weten het en de engelen om jullie heen weten het. “Lieve Spirit, ik wil mij hierover geen zorgen meer maken.” Daar vragen jullie om. “Lieve Spirit, ik wil voedsel zodat ik mij daar niet elke maand zorgen over moet maken.” Dat is de definitie van overvloed, nietwaar? De definitie van overvloed is niet: genoeg geld op de bank hebben staan maar wel dat er van dag tot dag in je behoeften wordt voorzien. De overvloed van Spirit zal er altijd zijn. Het mag volgens jullie denken soms op het laatste nippertje uit het warenhuis van God komen of het mag komen in de overvloed van vrede omtrent hoe jullie je voelen, zelfs als het niet lukte. Hebben jullie daar ooit aan gedacht?

Dat is overvloed. Ik weet wie hier zijn. Ik weet wat jullie angsten zijn – veel ervan zijn gebaseerd op aannamen en illusies over de mensheid en God. Gooi die klok weg als het om God gaat en verwacht de wonderen die er voor jullie zijn! Dat was nummer drie.

Beloning en straf.

Nummer vier gaat over beloning en straf. Wij hebben het eerder gezegd en zullen dat weer doen. “Er moeten wel beloning en straf in de hemel zijn.” zeggen velen. “Dat is gewoon eerlijk en correct……net als God. Als jullie goed zijn, krijgen jullie een beloning. Als je slecht bent word je gestraft.” Wel, dat is niet de manier waarop het gaat aan mijn kant van de sluier, geliefden. Jullie zullen dat in de hemel niet vinden. Jullie zullen dat ook in geen enkele engelenomgeving vinden. Er is geen beloning en geen straf. Het is een heel andere cultuur. Het is een goddelijke cultuur en die werkt niet in de dualiteit zoals bij jullie. Toch plakken jullie beloning en straf op God, nietwaar? Als je goed bent ga je naar de hemel en als je slecht bent niet. Bij het ene zijn jullie eeuwig bij de hemelse Vader – wat een idee! Bij het andere brengen jullie tijd door bij de gevallen engel, Lucifer. Wat een visioen! Het is natuurlijk helemaal niet zo. Allereerst, op een inter-dimensionale plaats waar geen tijd bestaat, hoe zou ‘tijd’ er in de hemel dan uitzien? Zien jullie hoe dit heel goed past bij jullie ideeën over beloning en straf? Alle eeuwigheid in de hel kan drie minuten zijn voor mij!

Wij hebben jullie steeds weer gezegd dat dit eenvoudig niet de manier is waarop het bij God werkt. Toch zijn er intellectuelen die zeggen: “Wel, er moet zo’n soort systeem zijn. Hoe wil je anders alles controleren?” En wij zeggen: dat is jullie systeem. Dat is jullie dualiteit, heb die dus onder controle. Dat is echter niet Gods systeem. Wij hoeven geen engelen of mensen te controleren aan deze kant van de sluier. “Bedoel je te zeggen, Kryon, dat een mens naar deze planeet kan komen en het slechtste mens kan worden dat ooit heeft bestaan en miljoenen mensen in volkerenmoord vermoordt en dan, als hij naar de andere kant van de sluier gaat, er geen bestraffing is?” Ik zal het nogmaals zeggen. Dat is helemaal correct. Omdat jullie de test niet begrijpen. Jullie zijn vrij om te kiezen wat jullie willen wat jullie ook maar willen doen in de dualiteit. Denk echter niet dat dit systeem ook geldt aan de andere kant van de sluier. Het is hier alleen maar voor jullie.

Nogmaals zeggen wij dat dit duidelijk aan jullie werd doorgegeven in de geschriften die jullie hebben in de parabel van de Verloren Zoon. Die parabel vertegenwoordigde de vader, die God is, die twee zoons de wereld in zond, wat betekent dat er twee engelen naar de Aarde werden gezonden om mens te zijn. De ene doet alles goed en de andere doet alles slecht – zeer wit en zwart voor jullie. Toch zeggen jullie geschriften dat als zij terugkomen aan de andere kant van de sluier, zij hetzelfde feest krijgen! Wat zegt dat jullie? Laten wij het eens bekijken. Het betekent dat de test van de Aarde niet teruggaat tot waar jullie vandaan kwamen. Jullie dragen de test hier ook niet met jullie mee!

Het gaat om de test van de planeet en over menselijke dualiteit. Dat is waarom jullie hier zijn en wat jullie met de planeet doen terwijl jullie hier zijn. Het betekent niet dat dit ook aan de andere kant van de sluier zo is. Oh, kon ik dat maar een weghalen uit jullie geest. De zienswijzen van de mensheid is dat jullie God ergens moeten plaatsen met jullie goedheid. Ik zal jullie vertellen, engelen, jullie hebben God al een plezier gedaan met jullie goedheid omdat jullie hier zijn!

Dat is de reden waarom er hier vandaag healings zullen zijn, waarom jullie hier zitten – omdat jullie ontwaken voor wie jullie zijn en jullie de goddelijkheid in jullie vinden. Jullie hebben God al een plezier gedaan!

Jullie hoeven niet te denken aan angstig zijn of je zorgen te maken hoe je God ontevreden zou kunnen maken vanwege een of andere superbeloning- of strafsysteem aan de andere zijde van de sluier. Dat is er niet! Het is al moeilijk genoeg als jullie hier zijn, nietwaar? Als jullie ooit eens wisten hoeveel er van jullie gehouden wordt, zouden jullie geen moment denken dat er bestraffing zou zijn aan de andere kant van de sluier. Dat is er niet, zelfs niet voor de donkerste onder jullie.

Toch zijn jullie belangrijkste religies hierop gebaseerd. Een miljard van jullie denken dat jullie ‘bevlekt’ zijn gekomen, reeds gebroken en de last dragen van de donkerste daden van de mensheid. Dan, als jullie meedoen aan bepaalde rituelen en geloofszaken, kunnen jullie dit afschuwelijke lot overstijgen. In dat proces gaan degenen die niet uitvinden hoe dit werkt naar de hel! Daaruit blijkt: van de meerderheid van jullie wordt zoveel door God gehouden dat jullie in de hel zullen branden. Zit hier voor jullie enige spirituele logica in? Het is tijd om te begrijpen hoe menselijk dit concept is.

Als jullie iets gaan doen en een ander een plezier doen, plezier dan de goddelijkheid waarmee jullie zijn gekomen. Zoek vrede op Aarde en zie jezelf als een instrument van de goddelijke intelligentie die jullie schiep. Claim de engel binnenin; sta op en claim dat jullie ervoor klaar zijn om de vuurtoren te zijn waarvoor jullie hier zijn gekomen in een uitdagende en moeilijke tijd. Het is tijd om alle energie van goddelijke bestraffing en beloning te laten vallen want dat herbergt gevoelens van verslagenheid, neerslachtigheid en onvervulde levens, openstaan voor controle door anderen en een angstvolle gezichtsuitdrukking……dat zijn nog eens religies, niet? Hebben jullie een religie nodig? Kijk dan naar een die de kracht van de menselijke geest versterkt en die leert dat jullie een goddelijk stukje van het God-universum zijn. Gezegend zijn degenen die samenkomen en de kracht van de liefde van God vieren binnen de mens en dat alles kan worden bereikt voor de planeet.

Werk en prestatie.

Wij hebben nog een verhaal over Wo voor jullie. Wo is geen man en geen vrouw, zoals wij eerder hebben gezegd. Wo is een wo-man. Dus Wo kan in jullie gedachten beide seksen hebben maar wij zullen hem een ‘hij’ noemen omdat mijn partner een hij is. Realiseer je dat in jullie taal alles met seksen te maken heeft, nietwaar? Engels, de taal die mijn partner spreekt, is de minst door seksen beïnvloede taal op de planeet. Bijna alle andere talen die op Aarde worden gesproken moeten elk object mannelijk of vrouwelijk noemen.

Jullie zijn ermee opgegroeid maar het is niet de manier waarop het aan de andere kant van de sluier gaat. Er is aan mijn kant geen sekse. Wen daar maar vast aan!

Dit is nummer vijf en die gaat over Wo die vroeg om de ascensiestatus. Hij zat voor Spirit en gaf aan dat hij de ascensiestatus wilde. “Ik heb de pure intentie.” zei hij. “Mag ik aan het proces beginnen?” En God zag de puurheid en zei: “Ja!” De engelen waren opgetogen.

Toen ging Wo op zijn eentje uitzoeken wat hij zou gaan doen. Hij zei: “Ik heb het! Wat ik nu wil doen is hard werken om de berg van ascensie te beklimmen omdat ik weet dat asensie-energie het doel is en ik ga de ascensieberg beklimmen om dat te bereiken. Ik weet wat ik moet doen. Ik ken die stappen en ik ga dit doen en dat doen want dat is de manier. Ik ben op weg naar Ascensie.”

Dus begon Wo bergen te beklimmen en dat deed hij drie jaar. Hij ging hier naartoe en hij ging daar naartoe, bij bezocht bijeenkomsten, hij las boeken, hij vastte, hij bad, hij mediteerde en hij volgde de vele stappen waarvan hij voelde dat die hem naar de top zouden brengen. Oh, hij gleed ook wel eens uit, schaafde zijn elleboog en bezeerde zijn teen. (Kryon glimlacht)

Maar hij stond weer op en begon weer opnieuw. “Ik kan dit.” mompelde Wo in zichzelf. “Ik weet dat ik op de top kan komen omdat Spirit zei dat ik ascensie kon hebben. Ik zal naar de top gaan!” En dat deed hij.

Daar stond hij dan, op de top van de berg en hij claimde zijn ascensiestatus en het was prachtig. “Oh, ik voel mij vredig. Ik weet dat dit het begin is van een beter leven.” zei hij, “en ik weet dat ik veel moet leren, maar dit is de eerste stap en ik heb er hard aan gewerkt om die te bereiken en er waren jaren voor nodig!”

Wo feliciteerde zichzelf toen hij toevallig naar de achterkant van de berg keek en wat hij zag was afschuwelijk! Er was een skilift! Een echte skilift! En er waren mensen zoals hij in die skilift. Zij kwamen allemaal een voor een de berg op. De totaaltijd om op de top van de berg te komen was drie minuten! Zij ondervonden de ascensiestatus!

Wo schreeuwde het uit. “Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk.” Waarom gaat dat zo? Ik heb al mijn tijd eraan besteed en al dat harde werken om de top te bereiken. Waarom hebben jullie mij niets verteld over de skilift?”

En Spirit zei: “Wo, daar heb je nooit om gevraagd. Jij naam een menselijke aanname en voerde die tot het maximum uit en onderzocht nooit iets anders. Jij voelde dat je het had uitgezocht en ervoor moest werken en dat deed jij ook. Het was jouw keuze om de klim moeilijk te maken.”

Mensen, laat mij jullie vertellen waar de skilift is. Ieder van jullie draagt in je DNA de diepgang van levens van heilige ervaring. Sjamanen, jullie weten wie jullie zijn. Hebben jullie je met betrekking tot jullie voorbije levens ooit afgevraagd wie jullie zijn en wat jullie hebben gedaan? Ik zal het jullie vertellen: Degenen die tijd hebben gebruikt in een zaal zoals deze zijn daar geweest en hebben het gedaan. (zware ervaringen met hard werken op Aarde) en dragen in hun Akashakroniek alle meesterschap en het sjamaanschap en ervaring mee die zij ooit nodig zullen hebben om in de ascensiestatus te gaan..

Begrijpen jullie? Het ‘werk’ is cumulatief en jullie hebben het meeste ervan al gedaan als je de bewuste gedachte hebt gehad om te vragen om spiritueel werk voor jezelf. Jullie hoeven niet te werken en jullie hoeven die berg niet te beklimmen en het zal geen jaren duren. Ga gewoon naar je Akashakroniek en open de kruik die de heiligheid herbergt van jullie ervaring op deze planeet en maak het van jezelf en ga naar buiten als sjamaan. Jullie kunnen het nu doen als jullie willen! Voor wat Wo betreft zeggen wij dat als hij alleen maar naar het goddelijke had gekeken in plaats van naar de menselijke manier om dingen te doen, hij geen drie jaar nodig gehad zou hebben om de berg te beklimmen die hij niet hoefde te beklimmen.

Hoeveel van jullie voelen dat je ervoor moet werken? “Kryon, Ik weet niet zeker of ik jouw boodschap prettig vind.” zeggen jullie. “Hoeven wij voor sommige van die dingen niet te werken?” Nee, Dat is niet wat ik zei. Ik zei jullie dat jullie dat al gedaan hebben. Willen jullie het nogmaals doen? Willen jullie er nog een keer doorheen gaan? Waarom menselijke logica gebruiken bij een spiritueel attribuut? Rek je uit en pak je goddelijkheid en druk het uit je eigen ervaring…….een die bijna alles inhaalt waar je van zou kunnen dromen. Behalve als je het menselijke idee omvat dat je om spiritueel te groeien ook een beetje moet lijden. Klinkt dat als de logica van God of als het idee van mensen?

Sommigen van jullie zullen zich morgen wijzer voelen omdat jullie je intentie hebben laten blijken voor jullie meesterschap.

“Kryon, wat is meesterschap?” Ik zal jullie zeggen wat het is, mensen. Het is wanneer jullie rondlopen en niet bang zijn voor het leven. Het is wanneer jullie vredig zijn als anderen dat niet zijn. De situaties die bij anderen drama veroorzaken doen dat bij jullie niet. Het is wanneer de wereld om jullie heen in chaos is en jullie erin lopen en toch geen chaos voelen. In plaats daarvan voelen jullie op een bepaald niveau de wijsheid van eeuwen. Jullie weten absoluut zeker dat het jullie niet hoeft te raken en het moet jullie ook niet raken. Het is als er iemand naar jullie schreeuwt en jullie uitscheldt en jullie eerste reactie is dat jullie je afvragen of hij gelijk heeft! Dat is meesterschap. De eerste reactie van een mens is om terug te vechten. De eerste reactie van een meester is om zichzelf te checken op integriteit. Gezegend is de mens die gevraagd is vanavond te komen en die een verandering in jullie leven ziet. De Aarde zal een betere plaats zijn door hetgeen jullie hebben gedaan.

Liefde.

De laatste is nummer zes omdat wij nummer zeven al hebben behandeld. Weten jullie het nog? Ik houd ervan om dingen in cirkels te doen omdat jullie in een rechte lijn denken en dat ervoor zorgt dat jullie dingen willen regelen. Het is een goede oefening.

Jullie denken dat jullie wat van liefde afweten, nietwaar? Er zijn vele soorten liefde. Er is mens tot mens – de schoonheid van een eenvoudig partnerschap tussen mensen. Er is niets wat erop lijkt. Het is perfect ontworpen zodat jullie het zouden kunnen beleven in zijn meest intieme heiligheid. Toch wordt het door sommige religies besmeurd als slecht, vleselijk, ondanks dat het een van de meest heilige dingen is die jullie kunnen doen om kostbaar leven te scheppen tussen twee mensen die verliefd zijn.

Wij hebben jullie dat eerder verteld. Dat is maar een kant van liefde. Oh, er is de liefde van een moeder voor haar kinderen. Die is diepgaand, nietwaar? Want moeders zijn ogenblikkelijk bereid om hun leven te geven voor hun kinderen. Heilig, dat is het, maar het is niet de liefde van God. Ik kan jullie niet vertellen hoe de liefde van God is. Ik kan het op jullie laten drukken en ik kan het aan jullie geven en jullie ermee vullen. Jullie zouden de compassie van de eeuwen voelen en zouden huilen……maar niet omdat het zo zwaar is. Het is een opluchting.

Wisten jullie dat jullie oneindig zijn? Wisten jullie dat er antwoorden zijn voor elk probleem wat jullie hebben? Wisten jullie dat jullie deze zaal anders kunnen verlaten dan toen jullie kwamen? Dat is de liefde van God die tot jullie spreekt. Elke cel van jullie lichaam schreeuwt het uit omdat jullie als jullie niet hier zijn, deel van het proces zijn……een stukje God zijn jullie. Dat is waarom elke DNA-streng de naam van God in het Hebreeuws heeft. Denken jullie dat dit een vergissing was?

De liefde van God gaat verder dan jullie begrip. Het is wat jullie naar deze zaal bracht. Het is een deel van de synchroniciteit die hier is en het is die liefde van God waarop jullie DNA-laag zal reageren en waar laag zes een deel van wil zijn. Het gaat verder dan waar jullie naar kunnen reiken omdat jullie menselijke geest het niet kan bevatten. Het is inter-dimensionaal en gaat verder dan jullie begrip en het moet gewoon vertrouwd worden. Kunnen jullie dat? Geloof is het vertrouwen op het onzichtbare en het is nodig om je het allereerste begin voor te stellen van de liefde van de universele kern……een energie die jullie thuis is.

Lieve lichtwerkers, wij zijn vanavond samengekomen om vrede op Aarde te scheppen. Wij zullen de zaden van het licht opstarten die vanaf deze plaats zullen uitspreiden en een verschil zullen maken in en op de planeet. Er zijn er zoveel die voelen dat dit gek is – dat visualiseren en conceptualiseren nooit het vechten kunnen stoppen. Zij zitten vast in 3D en zullen degenen zijn die zich verstoppen als de storm komt. Jullie zijn in training om in plaats daarvan je licht groot te houden.

Wij hebben hier jongeren en senioren. Toch hebben jullie allemaal een ding gemeen aan de andere kant van de sluier – er is geen leeftijd. Jullie zijn allemaal oud en oneindig. En ik zing jullie naam in licht en ik zal ermee doorgaan, steeds weer. Elk van jullie is met een doel op deze planeet gekomen waar jullie het grootste verschil kunnen maken waartoe jullie ooit in staat zijn geweest tijdens jullie aardse expressies. Als jullie hoger vibreren gaan jullie een licht hebben dat helderder gaat schijnen en dat is het wat de menselijke geest en de grond van de Aarde zal veranderen.

De groep hier roert zich. Het is tijd om te vertrekken. Ik ben bijna klaar om de woorden uit te spreken maar de groep vertelt mij nog iets anders. Degenen die een healing van het hart hebben die ook. Zij voelen het. Zij weten het. En degenen die voor lichamelijke healing kwamen……dat is er geen een, het zijn er drie. Dat is wat er vanavond in deze zaal gebeurde. Misschien zullen zij het met jullie delen als het tijd is en jullie deze zaal kunnen verlaten en weten dat het echt is.

Gezegend zijn degenen die anders weggaan dan zij zijn gekomen en dat is waarom jullie naar een plaats zoals deze zijn gekomen – om in de energie van thuis te zitten. De groep trekt zich terug, terug door de kreukel in de sluier waar zij doorheen kwamen. Deze ervaring heet channeling. Wij noemen het niet zo. Wij noemen het helemaal niet zo. Als het tijd is om dit te doen verzamelen wij onze krachten en trekken wij aan de bel en wij zeggen: “Zij laten ons er weer in! Het is tijd voor de reünie.” Dan komen wij om jullie te zien en weer van jullie te houden met een compassie die veel verder gaat dan alles wat jullie hebben ervaren. En dus zijn jullie gekomen.

En zo komt het dat als jullie deze zaal verlaten, jullie een stukje van mij meenemen. Jullie hebben dat niet verwacht, nietwaar? Maar toch is dat altijd de manier geweest waarop het werkt. Totdat ik jullie weer zie.

En zo is het.

Kryon