Kryon DNA Bijlage 1

Kryon DNA Bijlage 1

 via Lee Carroll /  22 juli 2014
Vertaald door Henk Steur

Velen hebben gevraagd om een DNA overzicht van de interdimensionele namen en referenties van de twaalf DNA-lagen die Kryon het laatste jaar gechanneld heeft. Hier is het! Het zal met nieuwe informatie ge-update worden wanneer Kryon het doorgeeft… soms duurt het een tijdje.

De Twaalf Lagen van DNA: De laatste jaren heeft Kryon vele lagen van de inter-dimensionele 12-lagige DNA matrix geïdentificeerd. In elk geval werden deze opgenomen in verschillende channellings waarnaar verwezen wordt op elke pagina van elke laag (beneden). Velen hebben om een samenvatting van deze studie gevraagd en hier is ze dan!

Hebreeuwse Spelling en Betekenis van de Namen van de DNA Lagen Ilan Vainer-Cohen & Levia Valero uit Kryon Boek 10: Volgens Kryon is de letterlijke betekenis van de Hebreeuwse namen niet essentieel om de namen van de DNA lagen te begrijpen, en in sommige gevallen zijn de Hebreeuwse namen anders.

Kryon stelt deze Hebreeuwse namen voor als “heilige namen” van de DNA lagen en legt hun betekenis uit in de context van heiligheid.

 Kryon verwijst naar de Hebreeuwse taal als zijnde de…”spirituele kerntaal van de Aarde” en “elke naam dient gehoord te worden als een gesproken zin, samen geregen voor de volle betekenis in het Hebreeuws.

Volgens Kryon ligt de betekenis van het Hebreeuws gesproken woord in haar energie en daarom zouden deze woorden uitgesproken of gehoord moeten worden zoals in het Hebreeuws.

Geleid door deze benadering ligt de spelling die voor de Hebreeuwse namen gekozen werd zo dicht mogelijk bij de fonetische uitspraak van de Hebreeuwse woorden, met de intentie om de energie te behouden die de woorden dragen wanneer ze uitgesproken worden.

Er zijn verschillende manieren om Hebreeuwse klinkers en medeklinkers in Latijnse letters om te zetten. Doordat dat de Joden afkomstig zijn uit de hele wereld oefent de moedertaal van de persoon aanzienlijke invloed uit op de spelling en uitspraak van de Hebreeuwse woorden.

Gedurende het omzetten van het Hebreeuwse naar het Engelse alfabet werd er een soort compromis vereist. We zijn niet ingegaan op een academische discussie over het onderwerp en hebben de vertalingen betreffende de uitspraak zo eenvoudig mogelijk gehouden voor de lezer. De belangrijkste richtlijn die we gevolgd hebben was de uitspraak van deze namen liever in het Engels te weerspiegelen dan ze grammatisch “correct” te schrijven. Voor degenen onder jullie die hun kennis van de Hebreeuwse taal en haar verschillende uitspraakstijlen wensen uit te breiden zijn er talrijke boeken over het onderwerp en verschillende bronnen te vinden op het Internet. HS.

Kryon