Kryon: Door de ogen van ascensie 1.

Kryon: Door de ogen van ascensie 1.

Doorgegeven via Lee Carroll / 23 februari 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Er is hier vandaag een deel van vreugde. Sommigen van jullie beginnen in feite deze energie te voelen. In de volgende ogenblikken zal er een groep binnenkomen die uniek is. Zij stromen binnen in de omgeving om jullie heen, zowel bij de luisteraar als bij de lezer. 


In deze eerste momenten, terwijl jullie kunnen wennen aan deze stem, zeggen sommigen van jullie: “Dit kan niet. Spirit praat niet via mensen op deze manier: dat moet veel ingewikkelder gaan.” Ik denk dat jullie daarom kwamen….voor de bevestiging van dit alles, Voor het begeleiden van deze energiestroom en de woorden en de woordenstroom zal er liefde zijn. In dit proces zal deze groep veel uitdelen van waarvoor jullie zijn gekomen…. de bevestiging van de liefde van God. Het is de bevestiging dat Spirit familie is. En de bevestiging dat angst geen deel uitmaakt van wat wij brengen. Antwoorden kunnen worden gegeven en energie bediscussieerd maar geloof mij, dit is een reünie waarop jullie hebben gewacht. 

Oh, lief mens, luisteraar en lezer, ik weet wie jij bent. Jij denkt dat je daar alleen zit met een paar ogen terwijl je elk woord een voor een leest? Het lijkt zo persoonlijk, nietwaar? Nou, dat is het ook. Zoals de luisteraar alleen hoort met zijn eigen oren en niet met die van iemand anders, zo is het ook als je leest met een bewustzijn en jouw individuele blik op het papier. Wij brengen een persoonlijke boodschap en toch is die universeel. Het is er een van liefde en dat is hij altijd geweest. 

Deze groep die hier instroomt is uniek omdat hij maatwerk voor jullie is. Hij is altijd verschillend, weet je? Er zijn er die zeggen: “Wel, de groep die met Kryon meekomt moet wel altijd hetzelfde zijn. Het is de Kryon groep.” Wie heeft jullie dat verteld? Dachten jullie misschien dat het een servicegroep was die op de een of andere manier met Kryon meereist? Misschien dachten jullie dat het gelijk was aan een groep die met een koning meereist, dienaren en zo? Ik heb gedachten verwarrende informatie voor jullie: De “Koning” die deze groep dient ben JIJ! 

De groep die hier nu is heeft het potentieel om iedere lezer en luisteraar aan te raken van hieruit. Die groep heeft hun energie op de planeet, dezelfde planeet die jij hebt uitgekozen om er te zijn. Lezer, je zou kunnen zeggen: “Hoe kan zoiets bestaan? Je hebt toch geen idee wie dit gaat lezen?” In feite doen wij dat wel! Wij kennen de potentiëlen van degenen die het magazine of het boek zouden oppakken. Bedenk eens! Wij zien de potentiëlen voor de komende jaren in jullie tijdlijn alsof het nu is. Het NU is ook zo, weet je dat? Wij hebben het plaatje van het potentieel van hoe jullie hier nu zitten. 

Verbazingwekkend? Nee. In feite is het dit wat wij jullie trachten te leren.

Wij wisten ook van de potentiëlen van jullie aankomst hier, luisteraar, lang voordat jullie je plaats innamen. Wisten jullie dat? Dit is geen invasiegroep die hier bij jullie zit. Wij praten over een groep die samen met jullie loopt waarheen je ook gaat. Dit is dezelfde groep waarvan jullie steeds voelden en zeiden dat zij al heen lang niet luistert. 

In de laatste tien jaar hebben sommigen van jullie uiteindelijk afgestemd op de spirituele “Radiostations” in ons. Uiteindelijk leerden jullie die metaforische wijzer te bewegen en vonden jullie ons op een andere frequentie…. en hogere. 


Misschien heb jij wel heel lang naar dat oude station geluisterd, maar het moest verdwijnen, weet je? Inter-dimensionaal mens, laat mij jou zeggen wat er, metaforisch, voor in de plaats is gekomen. – een walkie talkie! Wij hebben heen en weer communicatie gekregen en onze communicaties zitten nu op een ander kanaal. 


Daarom is ons eerste advies om in te tunen en het te vinden. Het zit niet op de plaats van het oude kanaal. Met de nieuwe frequentie, als je mediteert, bidt en naar die rustige plek toegaat waar jij ons altijd hebt gevoeld, zijn de reacties en de emoties niet hetzelfde als bij het oude kanaal. 


De informatie is lang niet zo eenvoudig. Sommigen van jullie die nog steeds hebben afgestemd op het oude kanaal voelden zich alsof zij tegen niemand aan het praten waren! Het is een feit dat wij nu op een veel sterker station zitten, maar jij moet de wil hebben om het te vinden en je erop af te stemmen. 


Laat het leren beginnen. De groep hier speelt vele rollen terwijl zij de sluier wat voor jullie optilt en het is een tijdloze groep. Lezer, je kunt als je dat wilt naar de datum kijken als je dit leest, maar ik spreek NU tegen jou!

Jouw NU mag verschillen van dat van de toehoorders hier en je mag denken dat er een lange periode van tijd voorbij is gegaan en je zou dus kunnen zeggen: “Dit is oude informatie.” Nee, dat is het niet. Als dat zo was, zou jij het niet lezen, nietwaar? Wat wij brengen is tijdloos. Absoluut tijdloos. 

Er is hier een groep aangekomen die zich ook om de stoel van de lezer bevindt. “Wat is dat voor een groep, Kryon?” zou je kunnen vragen. Is het een groep die informatie heeft? Nee, niet echt. Is het een geleidegroep? Neen niet echt! “Wat voor een groep is het dan wel?” Ik zal het zeggen: Het is een energienevel, een zeer, zeer dunne mist met jullie naam erop. Elke atoom van die mist is een entiteit. Als jullie je bewustzijn veranderen verandert ook deze groep entiteiten. Als jullie beslissingen nemen, verandert de mist. Wat er uit jullie mond komt, hoort de mist. Het doet zijn best om aan te vullen wat jullie voelen en waar jullie om vragen. Welke instructies er ook uit jullie geest komen, de mist probeert het te scheppen. Metaforen? Ja, maar misschien beginnen sommigen van jullie te begrijpen dat de dagen waarop je de gidsen kon tellen, voorbij zijn. Voorbij zijn de dagen waarop jullie ze namen konden geven, hoewel jullie dat toch zullen doen. Om te beginnen: zij hebben echt geen namen, Zij zijn een en al energie. Soms komen stukjes en delen ervan naar het front en zullen jullie zeggen: “Daar is zij! Mijn gids met die en die naam. Ik voel haar!” Jullie hebben het niet verkeerd, maar even later, als de mist iets verandert, verandert het zijn naam, zijn energie en antwoordt weer anders. Hoe kun je een verhogende energie een naam geven? Er zit veel familie in en soms kun je ze voelen, soms zelfs ruiken! Maar zij zijn onderdeel van een inter-dimensionale groep die zich bewust is van jullie en van elkaar. Zij ‘verhogen hun vorm’ om jullie van dienst te zijn bij wat jullie nodig hebben. 


Oh, waardevol mens, jij bent een stukje van God. Jij werd geboren in een tijdloos universum en in een ruimte die geen begin heeft. De geboorte waarover ik het heb is compleet en totaal voortgaand. Het is een complete cirkel. Er zal nooit een tijd komen waarin jij ophoudt te bestaan en er zal nooit een tijd komen waarin je stopt in iets geboren te worden. Zo gaat dat en zelfs in jullie 4D, in de lineariteit, of wat jullie “de Menselijke Ervaring” noemen, zijn er attributen hiervan. Het is een tijdloosheid die jij met je meedraagt. Lang nadat jij deze planeet voor de laatste keer hebt verlaten zul jij met iets anders bezig zijn. 


Hoewel wij nog veel meer over deze groep kunnen zeggen hoop ik dat jij hun aanwezigheid kunt voelen, lezer. Dat zal jou heel veel zeggen want veel hiervan is ook uniek voor jou en voor degenen die dit hier horen. Aan degenen in het publiek wil ik zeggen: Er zijn hier energieën en kleuren te zien. Er zijn fysieke attributen die jou kunnen bezoeken terwijl je hier in de stoel zit. Sommigen van jullie zullen weten dat Spirit vandaag tegen je sprak. Zelfs de twijfelaars zullen weten dat er een groot potentieel naast jullie zit. En naast jullie en om jullie heen is een spirituele mist met jullie naam erop. Meer metaforen? In dit geval, nee. In de dimensie waarin wij zitten, gebeurt alles wat ik heb gezegd al. 


De opgetilde sluier. 


De sluier wordt dus langzaam opgetild en niet alleen voor bijeenkomsten als deze. Het optillen van de sluier is, zoals beloofd, een activiteit van deze tijd. Het is de Apocalyps en de verandering van tijd. De Aarderasters zijn veranderd om dat te kunnen laten gebeuren en vele mensen kwamen hier speciaal om dit mogelijk te maken. Als jij dit hoort of leest is er het potentieel dat jij een van hen was…..net als het ‘toeval’ dat jou bij deze boodschap bracht. 


Er was een tijd waarin de mensheid werd gevraagd – ja, echt gevraagd om naar een hoger spiritueel niveau te gaan. Dat gebeurde in 1987. Weet je dat nog? Nee, maar je herinnert je ook niet dat je werd geboren, nietwaar? Er zijn dingen die zijn overgedragen aan hogere delen van jou maar zij zijn daar en zij zijn heel echt!

Jullie werd gevraagd of jullie bereid waren om een bewustzijnssprong te maken voor de planeet. Waarom denk jij dat de Aarde dat op die manier werd gevraagd? Het antwoord is: “Vrije keuze.” Ondanks dat alles was geregeld en voorbereid hadden jullie nog steeds de vrije keus om nee te zeggen.

Maar de strijders voor het licht zijn hier! Velen van jullie kwamen in feite in deze incarnatie voor juist deze verandering. Jullie stonden ervoor in de rij aan de andere kant van de sluier. Het is niet zomaar iets hoor om tussen de dimensies door te glippen. Jullie hebben toestemming gegeven om met de verandering te beginnen, om te gaan naar een inter-dimensionale plaats en dat andere radiostation te vinden.

En dus zeiden jullie ja. Dit zijn metaforen voor wat wij 11:11 noemen – het cijfer dat sommigen van jullie toevallig steeds zien op de klokken. Het is geen toeval dat je die cijfers steeds maar weer ziet, helemaal geen toeval. Het wordt jullie gegeven voor dat moment. Het is een herinnering dat je niet alleen bent – een herinnering dat de liefde van God bruist in jullie DNA en wordt geactiveerd en samenwerkt met de mist om jullie heen. Zo is het. 

Ascensie – Het grote geschenk van deze tijd. 


Zo begint er nu een lering die wij een naam zullen geven. Het is een lering die wij beloofden na 2002 toen het raster op zijn plaats was. Het is een lering die wij nooit zouden kunnen geven voordat dat had plaatsgevonden. Zelfs nu andere rasters op een lijn worden gezet is deze lering heel toepasselijk maar dat was het niet toen het magnetische raster werd geplaatst. Meer dan 12 jaar geleden hebben jullie het woord gehoord, dat woord: Ascensie. Wij noemden het zelfs diploma-uitreiking. 


Hier is de naam die wij aan dit bericht en een paar volgende zullen geven: De naam is “Door de ogen van ascensie.” Sommigen zullen zeggen dat het zou moeten zijn: “Door de ogen van de “ascenderende” omdat het een beschrijving is van een persoonlijk proces. Dat is het onderwerp van vandaag. 


Wij kunnen dit niet even snel doen en daarom zullen er meerdere berichten over komen, elk verschillend. 


Elk ervan zal de anderen aanvullen maar samen zullen zij een beter beeld geven dan wanneer zij apart waren geweest. Laat mij jullie er nog even aan herinneren wat ascensie is en wat het niet is. Je kunt dit eerder hebben gehoord maar het is belangrijk genoeg om met de bron te beginnen.

“Lieve Kryon“, hebben wij mensen horen zeggen: “Ik wil snel ascenderen. Ik ben het zat om hier te zijn.”

Oh, lichtwerker! Dat is geen ascensie. Het is geen ontsnapping. Het is geen beloning. Het gaat over diploma-uitreiking en wij hebben dat al eerder uitgelegd.

Als je bent afgestudeerd op een school verlaat je de school maar niet het leven. Je verlaat een oude realiteit en begint een nieuwe. 

De ascensie van oude energie. 


Laat mij jullie even mee terugnemen naar een hele echte plaats. Wij hebben dit eerder gedaan maar laten wij het nogmaals doen, nog een keer, als opening van deze lering. 
De wind blaast verkwikkend in een bergachtige omgeving waar de profeet Elias naar een klif toe is gegaan.

Hij staat daar te wachten op wat hij weet dat er zal gaan gebeuren. Hij heeft een afspraak. De profeet Elias gaat ascenderen. Hij weet dat. Het is hem verteld en hij is er klaar voor. Wij hebben dit plaatje eerder voorgehouden. Onze uitleg van wat er op die dag gebeurde is nu echter een beetje uitgebreider. 

Hij staat daar te wachten op wat hij weet dat er zal gaan gebeuren.

Elisha was er ook bij uitgenodigd. Misschien denk jij dat Elisha een vriend was of een leerling van zijn meester? Het maakt voor dit verhaal niets uit omdat Elisha er was om te rapporteren en te getuigen van de ascensie van zijn meester, de Israëlische profeet Elia. Wat er nog ontbreekt is dat Elisha er ook voor iets heel anders was!

Geschiedenis. 

De geschiedenis zal uitwijzen dat Elisha zo goed als hij kon verslag uitbracht over de ascensie van Elia.

Er waren beschrijvingen over lichtflitsen en regenbogen. Er is ook veel gesproken over hoe de realiteit vervaagde toen Elia ascendeerde. Het was de beste omschrijving die een mens in 4D kon maken over een proces dat niet 4D was en Elisha heeft dat goed gedaan. 

Wij hebben het er al eerder over gehad wat er die dag echt gebeurde. Ongeacht wat een rapportage ook zegt, er zit een vooroordeel in allemaal. Het is een vooroordeel dat zegt dat men bij een ascensie omhoog moet gaan…..of weg. Dat gebeurt niet. Er is geen ‘omhoog’ in de inter-dimensionaliteit. Er is ook geen ‘weg.’ Het licht was verblindend, Elia verdween en de hemelvaart was voltooid zodat Elia was weggenomen door God. 


Dit is wat er gebeurde. In een oude energie, in een zeer oude energie, nam Elia de hand van zijn Hoger Zelf met een verblindende lichtflits, een die je zelfs kon ruiken. Elia leek op te lossen en terug te keren naar het stukje God dat hij was.

Een licht was alles wat er overbleef en de energie ervan was krachtig en scherp. Elisha zag alles en beschreef het. Maar dit alles hebben wij al eens eerder besproken. Zie je, Elisha stond in een ‘invloedveld’ toen Elia ascendeerde. Er gebeurde iets waarvan zelfs Elisha zich niet bewust was. Zie je, hij was niet alleen maar daar om te zien en te beschrijven wat er gebeurde. Oh, hij deed dat goed maar dit is wat er echt gebeurde met Elisha: Hij nam de mantel van zijn meester omdat hij dichtbij genoeg stond om te worden beïnvloed toen Elia ascendeerde.. 

Bij de ascensie van de een werd energie overgebracht naar de ander en ook in de grond en in de atmosfeer. In dit geval ging de energie naar de lagen van het DNA van Elisha. Hij ging schijnbaar alleen van de plaats waar het gebeurde vandaan, maar dat was niet zo. Integendeel, hij ging terug met potentiëlen en gereedschappen en hij wist niet dat die naar hem overgebracht waren. Jij wilt bewijs? Ga het lezen in de geschiedenis van zijn leven. Elisha ging grote dingen doen, vele dingen waren net zo wijs en krachtig als de manier waarop zijn meester dat had gedaan. De mantel van de meester omvatte hem en hij ontving de wijdheid der eeuwen. Hij had het onzichtbare gezien. Hij had gevoeld wat inter-dimensionaal was en het veranderde hem. Onthoud dit want het reflecteert aan het hele proces waar wij in deze nieuwe tijden over spreken. Voor de meesten echter is ascensie een verdwijnen, een teruggaan naar God of naar de ‘hemel.’ 


Laat mij nu teruggaan naar de tijd die jullie in jaren “de tweeduizend” noemen toen de vibratie van de planeet zodanig werd verhoogd dat er zelfs een ander tijdraam kwam. De natuurkunde vereist dat die planeet zelfs op een andere locatie moet zijn, inter-dimensionaal in de ruimte…..en dat is zo!

De inter-dimensionaliteit beïnvloedt jullie realiteit. In feite, als jullie de realiteit zouden beschrijven zou dat inclusief de dimensionaliteit zijn waarbinnen jullie bestaan als een wortel van de definitie. Zou het kunnen zijn dat er nog een andere Aarde is, ergens in een andere dimensie – een waar jullie aan gewend waren? Wat bizar, zeg je? Het is feitelijk zo. Is het magnetische raster verplaatst zoals wij zeiden? Waren er duidelijke weersveranderingen? Kun jij deze opwaardering voelen? Ben je dezer dagen wat nieuwsgieriger? Verandering zorgt daarvoor, weet je? Jullie veranderden de realiteit. 


Zou het kunnen zijn dat er ergens anders nog een Jij is? Het antwoord is nee. In plaats daarvan zijn er vele Aardes en vele paden maar er is er maar er is maar een Jou! Je zou dan kunnen zeggen dat jij het enige bent dat onveranderlijk is. Dat zou vanuit het oogpunt van fysica correct zijn. Alle realiteit wentelt om spiritueel bewustzijn heen. Mensen zien dat terugwaarts alsof zij worden opgegooid en omgedraaid in een ton van het leven in hun eigen schepping. Het zijn angst en onwetendheid die mensen scheppen die geloven dat zij dat niet kunnen controleren.

Het moeilijkste wat wij jullie ooit zullen vertellen is dit: Inter-dimensionale opwaardering verandert alles om je heen maar alles zal in jouw ogen gelijk schijnen te zijn. Maar je voelt het, nietwaar? Heb je gevoeld dat de tijd sneller gaat? Velen hebben het gevoeld. Als je in een trein zonder ramen zit die sneller gaat rijden kun je voelen dat hij versnelt, zonder het buiten te zien. De wagon waarin jij zit blijft echter gelijk – dezelfde stoelen, dezelfde reizigers, dezelfde atmosfeer en toch ga jij sneller en alles buiten jouw wagon weet dat.

De realiteit van de wagon is dus veranderd maar voor jou is die hetzelfde; hij schudt alleen wat meer! 

Wat is er echt aan de hand? Het antwoord: Jullie zaten in een van de meest diepgaande dingen die kunnen gebeuren op een planeet, waar dan ook! Deze planeet van jullie is de enige in het universum die dat kan doen, wist jij dat? Oh, er zijn vele planeten en er is veel leven, meer dan jij je kunt voorstellen maar die van jullie is de enige in het universum die de realiteit kan opwaarderen door de keuze van zijn bewoners. Gebaseerd op het bewustzijn van de wezens die erop leven kan de realiteit worden opgewaardeerd op de planeet Aarde. 


Wij hebben jullie al vaker gezegd dat jullie worden beschermd door vele bezoeken van anderen uit het universum, zoals het ook hoort te zijn. Jullie zijn verstopt binnen een zonnestelsel waarop net zoveel leven voorkomt als in systemen met een dubbele zon. De astronomie zal op een dag die systemen met dubbele zonnen ontdekken en dat het degenen zijn die het meest waarschijnlijk ‘aarde-achtigen’ kunnen herbergen. Het zal te maken hebben met de potentiëlen van wat je toeschrijft aan de Aarde….dat die een perfecte omloop heeft en op de perfecte afstand om leven voort te brengen. Het is verbazingwekkend voor jullie wetenschap dat dit een kans was, en toch denken de meesten dat nog steeds. De uitdagingen tellen en alleen maar om je heen kijken zou hen anders moeten laten denken. 


Jullie zijn zo compleet verstopt in dit onmetelijke universum dat degenen die zoeken naar leven zoals dat van jullie hier als laatste zouden zoeken. Jullie zouden voor die test alleen gelaten worden tot die voorbij is. De weinige bezoekers die jullie hebben komen alleen maar kijken. Zij kondigen zichzelf niet aan omdat zij dat niet kunnen. Zij komen en gaan in de schaduw van jullie realiteit, nooit klaar om iets anders te doen dan verstoppen en wegwezen. Dit zijn de redenen daarvoor en daar hebben wij het vaker over gehad. 


Heb jij je ooit afgevraagd wat het doel hierbij was? Heb jij ooit naar adem gesnakt als je naar de sterren keek en je afvroeg of er een doel was voor jouw leven? Heb jij ooit gevraagd: “Is er iets groters dan ik?” Ik zal jou nogmaals zeggen: Ja, er is een doel in jouw leven. Jouw intuïtie dient jou goed als jij naar de sterren staart want het universum, de creatie van God waar jij je van alles over afvraagt, is helemaal niet zo vreemd. 


Als ik de dualiteit even zou kunnen wegdenken, zou ik jullie het geschenk van herinnering willen geven. Ik wil dat jullie je herinneren dat jullie erbij waren toen het universum werd geschapen. Als er een gevoel van oneindigheid bij hebt komt dat omdat jij meehielp het te scheppen, lief mens. Jullie zijn meesterlijk vermomd!

Hoe zit het nu met die ascensie? De sluier wordt opgetild. Het raster zit op zijn plaats. Fysica is veranderd en de planeet heeft zichzelf in een staat gebracht die dezelfde ascensie als Elia kan bewerkstelligen, echter zonder de resultaten die Elia had in zijn oudere realiteit.

Laat mij dit duidelijk maken als ik kan. Precies dezelfde procedure die bij Elia plaatsvond is nu beschikbaar voor ieder mens op de planeet. Het verschil is dat mensen niet meer zullen verdwijnen. Je weet wat er met hen gebeurt? Er is een diepgaande toename van bewustzijn. Het is het begin van een trap met vele intervallen. Hij is inter-dimensionaal en onuitlegbaar in jullie realiteit maar ik zal jullie uiteindelijk iets van de kerninformatie geven. 


Ascensie-stappen. 


Er zijn er die gezegd zouden hebben: “Kryon, jij hebt het nooit gehad over de stappen naar ascensie. Hoeveel zijn er?” ik zal het jullie nogmaals vertellen: Een. “Is dat echt zo eenvoudig? Is dat echt waar?’ Ik heb jullie nooit gezegd dat het eenvoudig was. Ik zei dat er maar een stap was. “Okay, hoe lang duurt die stap?” Altijd. Als jij tegen die deur van intentie duwt, geliefd mens, en de doos opent die ascensie heet kijk je in de ogen van oneindigheid. Hoeveel stappen? Het is er een…..en een oneindig aantal stappen de een realiteit vertegenwoordigen. Hoever wil jij gaan? Wat wil jij leren? Hoever neem jij het mee? Er kan geen standaardantwoord zijn, nietwaar?

Een antwoord voor iedereen? Kan iemand een boek scheppen over jouw leven, jouw familie, jouw vreugde en situaties en dan tegen iedereen vertellen dat het ook hen toebehoort? Het antwoord is nee. 

Het is een gebruiksboek van jou. Dat is vrije keus, weet je? Toch zijn er velen die hun 4D-instructies willen hebben voor ascensie. Zij willen een boek dat toepasbaar is op allen. Dit is hetzelfde als vragen om een lezing te houden in een kleuterschool om de werken en metaforen van een diepgaande en complexe toneelschrijver uit te leggen. Het is gewoon onmogelijk.

In deze nieuwe, zich uitbreidende energie is de vrije keuze van bewustzijn nu de vrije keuze om uit te breiden naar meesterschap terwijl je op de planeet rondloopt. Zullen anderen dat opmerken? Er is een kans dat zij dat al hebben gedaan! Sommigen in deze zaal en die dit lezen is dit proces niet vreemd. Ik spreek tegen degenen die deze keuze hebben gemaakt, die tegen die deur hebben geduwd en die hun leven hebben opgewaardeerd en veranderingen hebben doorgevoerd. 


Heb ik het misschien tegen jou? Misschien kwamen sommigen van jullie daarom hier of pakten daarom dit boek? Er zijn er ook in deze zaal die de keuze hebben gemaakt er waarbij niets schijnt te gebeuren. Wel, zet je maar schrap voor een paar veranderingen want dit is de tijd waar wij jullie 12 jaar geleden over vertelden en dat betrof ook aardeveranderingen, veranderende weerpatronen, nieuwe samenzweringen. Degenen die zich niet kunnen verstoppen en achter de schutting vandaan komen zullen een besluit moeten nemen – veldslagen van bewustzijn. Wat hebben wij over al deze dingen gezegd? Wij hebben gezegd dat jullie waren uitgenodigd om de sluier op te tillen, om de dualiteit af te pellen en te kijken door de ogen van ascensie, een pad te nemen dat letterlijk de Aarde zelf zal veranderen. 


Potentiëlen voor iedereen. 


Hoe begin je daarmee? Nogmaals zeggen wij jullie dat ondanks de kans dat het verkeerd begrepen kan worden in jullie 4D. Er is maar een manier om die deur te openen en het proces te starten. Het is een diepgaande manier en toch heb je er geen school of boek voor nodig. Ik zal het direct vertellen maar laat mij jou eerst dit vragen: Hoe complex denk jij dat het voor Elia was om in het veld te gaan staan? Hoe lang denk jij dat hij studeerde op een school om daar naartoe te kunnen gaan? Hoeveel boeken denk je dat hij nodig had om te leren hoe hij naar dat veld toe moest lopen en een overeenkomst met God aan te gaan? 


Misschien gaat het kwartje nu vallen? Je zou kunnen zeggen: “Wel, Elia was een meester – een profeet.

Je kunt hem niet met ons vergelijken.” Hier komt het menselijke ongeloof weer om de hoek kijken. Daar begint de angst weer te komen. “Kryon, bedoel jij dat wij net als hij zijn?” In deze energie, met een omhooggaande sluier, is het antwoord Ja.

En hier kunnen degenen die dit niet kunnen geloven vertrekken als zij dat willen. Zij zullen jou zeggen dat het niet zo kan zijn. Zij zullen al hun geschiedenisboeken en spirituele werken bij elkaar slepen. Zij zullen wijzen op de boeken en de ABC’s geven waarom jij niet kunt doen wat wij zeggen. Zij zullen zelfs zover gaan om te zeggen de Kryon-boodschappen vals moeten zijn…..een mens kan nooit zoiets doen en dat het ook in hun oude boeken staat. Toch zit ik hier voor vele mensen die het wel geloven! Hoe verklaren jullie dat dan? 

Laat mij je vertellen over het proces door de ogen van mensen die het wel geloven. Daarom noemen wij het”door de ogen van ascensie.“ Hoe dat gaat? Wat is die ene stap die oneindig is? Die wordt gezet door pure intentie – in een een-op-een ontmoeting met de oneindige delen van jezelf – dezelfde ontmoeting die Elia had toen jij het veld inliep. Eenvoudig? Nee. Vraag het maar aan iemand die beslissingen heeft genomen die zijn leven veranderden. Om te beginnen kun jij als je de deur hebt geopend de treden niet tellen in 4D. Misschien wil jij dit wel weten maar dat is onmogelijk. Op school wil je het doel weten, de stappen om het te bereiken en de manier waarop. Maar bij dit proces zijn er teveel en iedere stap is uniek. Luister goed: Weg zijn de dagen waarin je door procedures ging, naar bepaalde plaatsen reisde, onderwerpen telde, om vergeving vroeg aan verschillende meesters, pelgrimsreizen maakte, opofferingen deed om op een spiritueel niveau te komen waarop je genoeg gezegend zult zijn dat er iets zal gebeuren of genezen. 


Begrijp jij dit? Je had altijd al meesterschap! De zaden hiervoor waren er al toen jij geschapen werd. Dit is jullie al heel vaak verteld door de meesters die op Aarde rondliepen.

Hoe vaak moet jullie door de eeuwen heen verteld worden dat je die kracht hebt? Dat er mensen die jullie meesters en profeten noemden op Aarde rondliepen en wonderen verrichtten, naar jullie keken en zeiden: “Het is allemaal voor jullie beschikbaar en jullie kunnen dit ook.”

Jullie kunnen de zieken genezen, dingen transmuteren, op water lopen en zelfs biologie veranderen. Zij waren hier als voorbeelden van wat jullie zouden kunnen doen en toch, wat deden mensen in die oude energie met die grootse kennis? De boodschappen kwamen niet aan. Zelfs sommige van jullie oude vertalingen waren bevooroordeeld in wat zij zeiden en bedoelden. Dit kwam omdat er geen bewustzijn was in de vertaler dat de gedachte kon vormen dat meesters echt bedoelden dat zelfs de doorsnee mens deze kracht kon hebben. 

Maar nu is het tijd om jezelf te herpakken, als je interesse hebt, en naar die plaats toe te gaan die er altijd is geweest. Weet jij hoeveel levens jij hierop hebt gewacht? Sommigen van jullie repeteerden het. Monnik, priester, luister je? Sjamaan, luister je? Lezer, dit is voor jou. 


Laat mij jou ergens anders mee naartoe nemen. Ik wil je meenemen naar een plaats heel lang geleden toen jij nog geen mens was. Zie jezelf als een engel (iets wat je kunt begrijpen in 4D). Je staat op het punt om naar de Aarde toe te gaan en dat is een heilig proces. Je hebt het al eerder gedaan en sommigen van jullie wachtten zolang dat je zou aankomen op de tijd van het voorspelde Armageddon. Wat doe je? Klinkt dat logisch voor je dat je zou wachten met naar de Aarde te komen voor een van haar uiteindelijke tests?

Daarom houden wij zoveel van jullie. Je kwam om te werken, en jij weet dat. Ondanks alle profetieën op dat oude pad was jij bereid om er doorheen te gaan. Wij moeten jou vragen: “Waarom zou jij zoiets doen? Waarom zou jij daar doorheen gaan? Word jij aan de andere kant van de sluier niet geacht slimmer te zijn?” 

Laat mij jou zeggen waarom. Luisteraar, lezer, jullie zijn degenen die het eerst ontwaken. Jullie zijn degenen die beginnen te begrijpen dat als je bent ontwaakt je de geschiedenis van de Aarde verandert. Die engel aan de andere kant van de sluier, die in de rij stond om hier te komen, was wijs omdat hij wist dat niets is voorbestemd. 


Alles is veranderbaar. De beslissingen die je neemt om op de deur van ascensie te duwen hebben dezelfde invloed op de planeet als de ascensie van Elia had op Elisha. Hoe kunnen wij jou dat uitleggen? Als je op de deur van ascensie duwt, komt er energie vrij. Het gaat naar degenen om jou heen.

Het wordt vrijgegeven voor de planeet. Het verandert de maten van de Aarde. En jij zit hier net te doen alsof je zo gewoon bent. Jij bent op dit moment gezegend!

De eerste stap

Jouw spirituele zoektocht genereert een energie die de planeet helpt. De stap naar meesterschap, zelfs die ene die de deur opent, is diepgaand. Wat is die stap? Die stap is pure intentie en wij zeggen dit nogmaals.

Niet kan meer puur zijn dan spirituele intentie. Het is geen gemakkelijke intentie, geen kwade, maar puur spirituele. Het is er een waar je het speciale doelniveau van Alles wat jij bent, begroet. Nogmaals geven wij jullie de metafoor dat pure intentie wordt omschreven als de energie in de hand van Abraham toen de dolk was vergiftigd om in de borst van zijn enige zoon, Isaac, te worden gestoken. Maar hij kwam daar nooit, nietwaar? Zijn intentie was om die hele weg te gaan als dat nodig zou zijn. 

Hier komt iets voor anderen die het nodig hebben om te horen en misschien de betekenis ervan zullen begrijpen: Pure intentie is de energie in de hand van Abraham die bijna zijn zoon Ishmael in Mekka opofferde. Pure, wereldwijde intentie is hetzelfde verhaal. Het is de soort intentie van mensen die zeggen: “Lieve God, vertel mij wat ik moet weten en ik zal dat doen.” De mens die dit doet, doet het niet uit wanhoop of omdat hij aan het einde van zijn Latijn is.

Nee, dat komt omdat hij nu meer op de hoogte van zijn doel is. Pure intentie is tot stand gebracht buiten (apart van) de angst. Pure intentie is gegeven in een staat van plechtigheid, liefde, volwassenheid, wijsheid en met het geluid en gebalanceerde redenering. Dat is de stap. Hij opent een deur die je nooit meer kunt sluiten. Daarom hebben wij jullie ook altijd gewaarschuwd het niet te doen als je het niet zeker weet. 

Velen hebben gevraagd; “Als er vrije wil is, waarom kan je die deur dan niet meer sluiten als je dat wilt?” Oh, er is vrije wil. Inderdaad, je kunt ervoor kiezen om de deur die je hebt geopend te negeren en dan zit je natuurlijk in een ontkennende fase. Het schept onbalans en angst. Waarom? Omdat het onmogelijk is om iets te “on-weten.” Je kunt jezelf niet dwingen, hoeveel vrije keuze ook, om iets te vergeten. Als je begint om de wijsheid van eeuwen te verkrijgen wat ga je dan doen? Net doen alsof het er niet is? Omzichtig zijn? Weet wat je doet. Vertrouw op jezelf voor je deze stap doet. 


In het volgende bericht gaan wij beginnen met het uitleggen van wat er gebeurt met het individu dat deze diepgaande intentie te kennen geeft. Waar zijn de directe resultaten? Wat wordt er gevoeld? Wat zijn de valkuilen? Hoelang kan elke reactie duren? Dit hoort bij het ervaren van ascensie, maar niet altijd en niet in alle omstandigheden. Maar de wegenkaart is opengevouwen, zoals wij hadden beloofd. Waarom duurde dat zo lang? De energie was nog niet klaar! Velen hebben verklaard dat zij naar andere boodschappen zijn gegaan toen Kryon niet met verdere bijzonderheden kwam. Laat mij jullie dit vragen: Als je een reis over de oceaan hebt gepland naar een ander continent, zou je dan midden op de oceaan stoppen en vragen om een ander schip? Deze reis heeft 12 jaar geduurd. Wij hebben jullie dat in het begin gezegd en nu zijn wij aangekomen in de haven van kennis. 


Voordat wij gaan moeten wij jullie deze informatie nog geven: Er zijn mensen in de zaal die bang zijn. “Kryon, wat gaat er met mij gebeuren als ik deze energie opneem? Zal ik niet opvallen?” Oh, ja, dat zul jij! “Betekent dat niet dat mensen steeds bij mij vandaan willen zijn? Ik houd van mijn familie en mijn vrienden. Ik ben er niet zeker van dat ik dat wil opofferen voor deze spirituele zoektocht. Ik wil niet alleen zijn!” Lieverd, dat is oude energie, Dat is een oud vooroordeel. 


De speciale vriend. 


Hier is een les die wij voorheen op meerdere plaatsen en tijden hebben gegeven. Laat mij jullie iemand voorstellen…..een meester. Ik wil jullie aan iemand voorstellen waar jullie echt graag bij wilden zijn. Vergeet het geslacht even wat deze mens zal een goede vriend worden. Steeds als deze persoon naar jullie kijkt, voelen jullie je veilig en comfortabel. Deze persoon is makkelijk om mee om te gaan, je zou hem altijd en overal om je heen willen hebben. Er is nooit enig oordeel of agenda. Hij zal je ook nergens om vragen. Hij wil alleen bij jou zijn. Je bent er trots op om bij hem te zijn en hij is er trots op om bij jou te zijn. Hoe zou het zijn als ik jullie zou introduceren bij iemand die al deze kwaliteiten had en ook nog wijs zou zijn? Wat zouden jullie zeggen? Zou je de andere kant oprennen? Nee, jullie zouden waarschijnlijk op de deur kloppen om binnengelaten te worden. Wie is het? Jullie zijn het, in een geascendeerde staat! Ik heb net jullie beschreven! 


Denk terug aan wat je hebt gelezen in de heilige teksten over de spirituele historische meesters die op jullie Aarde rondliepen. Er werd van hen gehouden. Mensen kwamen van mijlenver om alleen maar in hun energie te zitten. Kinderen en dieren herkenden hun vredelievendheid en volgden hen van plaats naar plaats. Zij waren niet vreemd, raar of nors. Zij straalden vreugde uit. Zij leerden over liefde en begrip en degenen die binnen hun invloed kwamen werden veranderd – net zoals Elisha werd veranderd toen hij in de invloed van de opgaande energie van de meester kwam.

Verwacht een familie die anders naar jou gaat kijken en weer verliefd op jou wordt! Verwacht dat relaties zich herstellen, als dat van toepassing is. Verwacht dat oude obstakels zullen wegvallen. Verwacht dat vijanden jou anders zullen gaan bekijken en dat drama’s zullen gaan verdwijnen. Weet je waarover ik het hier heb? Het gaat niet alleen over jullie, het gaat over de energie die jij met je meedraagt en uitdraagt. Het gaat over wat er gebeurt als een gediplomeerde van plaats naar plaats gaat en werkt met de kennis die hij op school heeft geleerd. Het deel van de mensen dat perceptie wordt genoemd is bewust en reageert op deze persoon. Deze persoon tempert en ontwapent en schijnt licht op donkere plaatsen. Kwam je misschien hier om dit te horen? Wees niet bang voor de attributen van jouw meesterschap want het is een attribuut van de liefde van God. 

Dit is alleen maar het begin. Nu, laat mij eens kijken….hoeveel stappen waren er? Zo gaat dat, weet je? Je opent de deur naar de oneindigheid en wat verwacht jij? Hoe ga je dat experiment beschrijven? Weet jij in wat voor energie jij nu zit nu wij deze beginnende boodschap gaan beëindigen? Herinner jij je de mist nog waar ik het eerder over had? Dat is de groep die om je heen is. Dit is een goed moment om die te voelen – en een goed moment om hen te ‘zien.’ Zij zijn actief en wachten op jou. 


Realiseer jij je dat alle leringen van alle meesters die ooit op de planeet rondliepen nu tot bloei komen? Wist jij dat al hun boodschappen zijn samengebundeld om jullie dit te geven? De mensheid wordt gemachtigd. Oh, het kan op het nieuws niet zo lijken, maar er is veel meer dan jij denkt. Wees niet ontmoedigd als je in de spiegel kijkt. Er is een tijdloosheid in deze ogen. De potentiëlen zijn groots. Het mag er niet op lijken – het mag soms afschuwwekkend voor je zijn, maar de Aarde is aan het ontluiken, soms lelijk op haar weg van verandering door bewustzijn. Accepteer niets als blijvend. Beschouw niets als onvermijdelijk. De potentiëlen voor oplossingen zijn er altijd. Daarom noemen ze jou een lichtwerker. 


Alles wat jullie vanavond hebben gezien en gehoord was al voorspeld. De energieverhogingen van de planeet komen eraan, en het herschrijven is begonnen. Jullie zijn de krijgers die het mogelijk hebben gemaakt en jullie zijn degenen die de sleutel bezitten voor de uiteindelijke oplossing….naar de realiteit van het “Nieuwe Jeruzalem.” 


En zo is het. 


Kryon