Kryon: Een bericht voor de verenigde naties

Kryon: Een bericht voor de verenigde naties.

Doorgegeven door Lee Carroll

18 februari 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

“Wij zoeken inspiratie, informatie, verlichting en verhoging van jullie geesten.” Dit is een deel van de The Society for Enlightenment and Transformation (SEAT), onderdeel van de United Nations Staff Recreational Council (UNSRC), een groep clubs die is gesanctioneerd door de UN voor leden, gasten, werknemers en delegaties van de organisatie.

Terwijl hij al eerder aan de groep was voorgesteld in 1995, 1996 en 1998 werd Lee Carroll dit jaar weer uitgenodigd bij het Dag Hammarskjold Library Auditorium in het UN gebouw in Manhattan, New York om Kryons boodschap te delen.

Deze boodschap is speciaal omdat hij de tiende verjaardag aangeeft van Kryons eerste bezoek aan SEAT. Wij danken Lina Arellano, president van SEAT, en Susan Bastarrica, Vice President, voor deze prachtige gelegenheid. 

——————————————————————————–

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Inderdaad zitten wij weer in een grootse zaal en het is geen toeval dat jullie deze stem weer horen want het doel van deze plaats is de kern die eventueel zal helpen bij het brengen van vrede op Aarde. Toch weten jullie dat nog niet. Oh, jullie mogen erop hopen omdat het de reden is voor dit gebouw, maar jullie weten het echt niet.

Dit is wat wij willen beschrijven tijdens deze momenten – het opfrissen van alle dingen die wij tijdens eerdere bezoeken hebben gezegd. Deze engel (Kryon) zal jullie de afstamming geven van sommige energieën die bij jullie worden bezorgd en ook van sommige centrale onderwerpen van deze speciale organisatie. Want zij zijn verbonden met Spirit.

Het jaar 1987. Het is opmerkelijk wat de mensheid deed – wat jullie de Harmonische Convergentie noemen. Wisten jullie dat de attributen van de Harmonische Convergentie in lijn zijn met de kernonderwerpen van deze UN?

Laat mij werken vanuit de lijst die de mensheid op cellulair niveau heeft geschapen. 

Veel van degenen die dit gebouw binnenlopen en het ‘werk’ noemen zijn bezig met alledaagse humanitaire kwesties. Menselijke kwesties veroorzaken een verandering van bewustzijn op de planeet, en daar gaan de UN over.

Toch vergeten veel mensen wat jullie hier doen en velen voelen dat deze organisatie uit de tijd is of ineffectief. Ik wil jullie aan sommige dingen herinneren.

Honger: Het elimineren van honger voor de hele mensheid is vanaf het begin het doel van de UN geweest.

Door jullie resultaten zijn er duizenden levens gespaard en toegenomen in gezondheid. Terwijl jullie werken in oorlogsgebieden gaan jullie door met het voeden van de behoeftigen.

Educatie: Anderen ontwikkelen in hun eigen taal zodat zij hun eigen taal kunnen spreken en over hun geschiedenis kunnen lezen en de wijsheid zien van degenen die eerder waren is inderdaad een humanitaire zaak. En jullie schiepen dit hier!

Controle over ziekten.

Controle over ziekten: Door jullie resultaten en de kernonderwerpen die hier zijn, zijn ziekten die gewoonlijk tienduizenden mensen doodden, niet meer aanwezig op de planeet. Denk daar eens over na! Voordat je gaat rondlopen en jezelf afvragen of je hier wel iets goeds hebt gedaan, weet dan dit: Als je hier in deze hal thuishoort, weerklinkt de Aarde wat jullie hebben bereikt!

Onderwijs.

Onderwijs: Het verwijderen van armoede gaat door. Sommigen hebben gezegd dat het lijkt op een kat die zijn eigen staart najaagt – het zal nooit gebeuren. Toch is het een doel dat met veel energie wordt nagejaagd. Het is echt moeilijk. Grote stappen worden gemaakt op een bepaalde plaats maar de bevolking neemt steeds in aantal toe dat zorgt ervoor dat jullie op je tenen lopen, nietwaar? Maar jullie intentie is gehonoreerd en de resultaten zijn zichtbaar. De manier waarop jullie dat doen is vaak door onderwijs.

Vrouwen in hun kracht zetten.

Vrouwen in hun kracht zetten: Jullie hebben geholpen gelijkheid te scheppen voor de mensheid in culturen die dat nooit eerder hadden. Kijk naar de stappen die jullie hebben gemaakt! Kijk hoe jullie het zien gebeuren. Hebben jullie dit de laatste tien jaar niet exponentieel zien toenemen? Oh, geliefden, voordat jullie degenen gaan geloven die jullie in diskrediet willen brengen, kijk hier dan eens naar.

Economische veiligheid.

Economische veiligheid: Dat is een frase die letterlijk betekent: “een stabiliteit van regering zodat de volkeren schoon drinkwater hebben en zelf opgewekte elektriciteit hebben op plaatsen waar zij dat nooit hadden.” En dat doen jullie.

Ik gaf jullie zes attributen die de kern vormen van wat jullie hier doen. Dan is er nog een zevende – de grote. Het doel? Het verwijderen van oorlog op de planeet….het scheppen van vrede op Aarde. Sommigen hier zouden kunnen zeggen: “Wel, dat is ons niet zo goed afgegaan. In feite verkeert de wereld momenteel in chaos en het wordt erger.” Dat is zo, en wij vertelden jullie dat het zo zou zijn. Dus voordat jullie weinig geloof hechten aan deze UN en zeggen: “Wel, het is niet in staat gebleken om het echte doel te bereiken,” zal ik zeggen dat dit onvindbare doel het meest moeilijke is en dat zal zeker nog vier jaar zo blijven.

Het gebeurde niet ver van hier, de gebeurtenis die jullie 9/11 noemden en het zou moeten bevestigen wat wij jullie in 1989 vertelden over de opwaardering die eraan kwam. September 11 kwam niet voor in jullie profetieën en jullie zullen er ook nergens voorspellingen over vinden. Het zat niet in de kwatrijnen van Nostradamus (sommigen zeiden van wel en later bleek dat een grap te zijn) Het stond niet in de schriftuur van jullie cultuur. (de Bijbel) en toch zal deze gebeurtenis de mensheid twee generaties lang vormen….en hij ligt precies op schema. Dit mag niet zijn wat jullie voelden dat je nodig had maar soms moet de knuppel in het hoenderhok voor het ontwaken van degenen die slapen.

Hoe kon iets dat de Aarde zo dramatisch zal beïnvloeden geheel en al buiten alle profetieën zijn gebleven? Het antwoord is dat jullie niet in de toekomst zitten die jullie hadden ontworpen toen jullie werden geboren! De opwaardering waar wij het over hadden – de verandering van de energie op de planeet – is zichtbaar voor jullie. Kijk naar de logica hierin en begin de waarheid ervan te zien.

Het Lichtgeslacht van de Aarde: een afleveringsschema.

Laat mij jullie de afstamming opnieuw geven van wat wij de ‘aflevering van licht’ op de planeet noemen die begon in 1987 met de Harmonische Convergentie zoals wij in het begin zeiden. Deze gebeurtenis in 1987 zette de toon voor de opwaardering. De Harmonische Convergentie was het begin van een krachtige en diepgaande realiteitsverandering voor de hele mensheid. Hij was gevuld met de eer van keuze voor alle mensen op de planeet.

In 1989 arriveerde de ‘rastergroep’ en begon met lessen over waar jullie naar zouden kunnen uitkijken en wat jullie zouden kunnen doen met een beginnend nieuw bewustzijn. Velen van jullie denken dat Kryon toen kwam maar ik ben hier al vanaf het begin en jullie kunnen degenen die mij channelden al van voor die tijd vinden.

Ik vertelde jullie al (2002) dat het magnetische raster van de planeet zou gaan verplaatsen en dat is gebeurd. Dat was om ervoor te zorgen dat jullie DNA samen met het nieuwe pad van de Aarde opgewaardeerd kon worden. Wij vertelden dat het raster in 2002 op zijn plaats zou zijn en dat is wanneer het echte Kryon werk begon. Dat zijn de attributen van 2002.

In 2003 gaven wij jullie de Harmonische Concordantie – een boekensteun voor de Convergentie in 1987 en een tijd die afsluiting vertegenwoordigde zodat een toestand van energie op de planeet kon blijven. Noem het een promotie als je wilt.

In 2004 kregen jullie de Venus doorgifte, nog een inplanting van energie voor de planeet die een balans was van mannelijk en vrouwelijk. En niet iedereen vond dat leuk! In feite vonden degenen die hun eigen realiteit scheppen vanuit een oude tijdgeest het helemaal niet leuk. De Venus doorgifte bracht een beginnend bewustzijn voor een in balans zijnde planeet waar de mensheid kon beginnen om de onbalans tussen mannelijke en vrouwelijke attributen van de planeet in evenwicht te brengen.

Dit betekent dat de mensen zullen beginnen om ‘anders te denken’ over de manier waarop de dingen zijn in verband met dit attribuut en beginnen dat te veranderen. Ongeacht het verleden zal deze energie deze ideeën steunen.

Volgende maand, op 5 maart 2005 komt er nog een zending. Wij geven het nu nog geen naam omdat het vele namen heeft in vele culturen. Het is niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op het zonnestelsel zoals vele andere. Als je zoekt zul je spirituele geschiedenis vinden die vertelde dat het kon gebeuren. De zending van 5 maart zal opnieuw subtiel zijn, net als de anderen maar niet zo subtiel voor Gaia. (de energie van de Aarde) Noem het een implantatie of een gevoel van originaliteit voor de planeet – het originele idee van het paradijs. Dit is een herinneringsenergie van het doel van de schepping van de Aarde. Dit zal beginnen op 5 maart 2005. Als je meedoet aan deze boodschappen via transcripties ben je niet te laat want dit is een beginnende energie die vanaf nu zal toenemen.

Denk aan deze gebeurtenissen als aan een serie lichten die langzamerhand aan de planeet worden gegeven als die dat het hardst nodig heeft. Toch zouden sommigen kunnen zeggen: Met al dit licht? Waarom is er chaos? Met al dat licht. Waarom is er geen vrede op Aarde?” En nu ga ik jullie nog een andere metafoor geven zodat jullie beter zullen begrijpen wat er gebeurt en dat is waarom het in deze tijd zo moeilijk is voor welk soort vrede dan ook.

Metafoor van de schaal.

Wij geven jullie de metafoor van de schaal: Denk aan een schaal in de zon, maar met een sluier erop. De sluier schept duisternis binnen de schaal. In de schaal zijn er biljoenen entiteiten die rondzwerven in dit duister. Velen van hen overleven binnen een ‘donkere tijdgeest,’ want zij zijn al eonen in het donker. Sommigen eten zelfs duisternis ( een standaard Kryon-metafoor die betekent dat duisternis hen en hun biologie ondersteunt) Daarom zijn hun levens gewend aan het duister en rekenen erop.

Deze entiteiten die overleven in het duister blijven weg van het licht omdat duister de manier van de schaal is en al heel lang is geweest. Daarom worstelen degenen die voor het licht kozen, meer. Het is een zwaarder leven.

In deze metafoor zullen wij zeggen dat de sluier opeens is weggehaald en licht de schaal binnenstroomt. Het eerste wat er zal zijn is chaos die niet langer duistervoeding kunnen vinden! Zij zullen heel kwaad zijn omdat hun norm is aangetast. Vervolgens ontwikkelen meer lichtentiteiten zich in de schaal omdat zij dit licht hebben gezien, en zij absorberen het. Als zaadjes die ‘s nachts zijn geplant hebben zij gewacht tot de zon opkwam en zij reageren daarop. Er zijn er die nooit blij waren met het gedimde licht van het verleden.

Laat mij jullie vragen wat je zou doen als je een van die entiteiten was die rekende op het eten van duisternis en het opeens moeilijk kon vinden? Ik weet dat dit een metafoor is, maar dit is simpel en begrijpelijk. Ik zal jullie dit vertellen, geliefden, dat als je het licht aandoet op een plaats waar het al heel lang donker was, alle lelijkheid naar boven komt! Het is net als in een oeroud bos dat opeens ontbladerd wordt en de rotsen worden opgetild om te zien wat eronder ligt.

Dingen die er altijd zijn geweest en nu duidelijk zichtbaar zijn, maar jullie wisten er nooit iets vanaf.

Waarom moest deze schaal zichtbaar worden? Waarom moest dat gebeuren? Het komt door massale besluiten van de mensheid die de Harmonische Convergentie worden genoemd en daardoor ging een balletje rollen dat de planeet zal doen volstromen met licht.

In het proces zullen velen in de berm vallen, velen in chaos zijn, velen kwaad zijn en velen zullen het niet halen. Anderen zullen iets regelen maar degenen die de verandering het meest zullen voelen zijn degenen die horen en lezen – degenen die op dit licht hebben gewacht. Wij noemen hen vuurtorens en lichtwerkers.

Wij spraken eerder over een oorlog tussen de oude en de nieuwe energie. Het is voor jullie en het zal achter jullie zijn als je de instructies opvolgt die wij jullie hebben bezorgd want vrede op Aarde is haalbaar in jullie tijd! De schaal is de Aarde en die is in chaos omdat die in een grote transitie zit. Geliefde, het valt individueel op jullie om een goddelijkheid binnenin te scheppen. Individuen die in het licht staan scheppen een grote lichtbron. Degenen die gevoed waren door het duister hebben een keus, net als jullie en kunnen het begrijpen en accepteren – een nieuw paradigma op de planeet – of zij kunnen vechten tot zij dood gaan en velen van hen zullen dat doen….en velen van hen zullen dat doen.

Jaren geleden vertelden wij jullie dat tot een procent van de planeet mogelijk zou moeten vertrekken voordat de energie volledig was verhoogd. Later hebben wij dat gewijzigd. De energie was alweer verhoogd, met jullie aan het roer, en wij vertelden dat ondanks dat een procent niet nodig was, er toch velen zouden vertrekken. Wij vertelden jullie dat juist de aardeveranderingen zelf betrokken zouden worden met enkelen ervan en dat was ook zo, nog onlangs. Misschien leek het in jullie ogen niet eerlijk maar jullie moesten het zien.

In jullie leven, in deze laatste maanden is Gaia meer verhoogd dan in de afgelopen honderd jaar, net zoals wij gezegd hebben. Denken jullie dat het toeval is? Deze dingen zijn er allemaal om ze jullie te laten zien en veel ervan waren voorspeld.

En zo hebben wij nog wat dingen aan jullie te vertellen voordat wij gaan afsluiten. Het eerste is dit: Hoe grootser jullie je licht vasthouden, hoe meer de Aarde erop zal reageren terwijl jullie rondlopen. Als jullie het licht laten toenemen moet de duisternis zich terugtrekken. Ik weet dat wij metaforisch spreken maar het is om dit te zeggen: Zorg voor jouw eigen integriteit, ieder van jullie op deze grootse plaats, die ook zal veranderen! Houd individueel jullie lichten vast en zie wat er gebeurt.

En nu de profetie: Dit wordt gegeven op basis van wat er nu op de planeet gebeurt. In de komende vier jaar kan deze organisatie een hoofdrol spelen bij de ontwapening van een grote oorlog. Wees er klaar voor. Slijp de gereedschappen van onderhandeling. Houd het licht sterk want het ding waarvoor dit gebouw 60 jaar geleden voor werd gebouwd kan heel goed gaan gebeuren. Het zal plaatsvinden in de grote assemblee waar de beslissingen worden genomen die letterlijk de Aarde zullen vormen. Wanhoop niet, sommigen van jullie. Jullie kunnen je afvragen wat er gebeurt maar jullie organisatie is net zo levensvatbaar als toen hij werd ontworpen. Dat is hij en dat zal hij blijven. Vrede is niet uit de tijd.’ jullie moeten eerst door de huidige winter voordat het lente wordt. Geloof mij!

Gezegend zijn de mensen die naar deze plaats zijn toegebracht en het hun huis noemen, die in deze hallen werken voor de mensheid want zij worden groots gezegend en dat is waarvoor zij kwamen. En dat is waarvoor zij kwamen!

En zo is het.

Kryon