Kryon: Een beschrijving van het spirituele pad.

Kryon: Een beschrijving van het spirituele pad.

Doorgegeven via Lee Carroll/ 1 September 2005.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik deel met jullie de Ik Ben-energie die goddelijk is en waarvan zo velen van jullie voelen dat hij onvindbaar en onbereikbaar is, maar die opbruist binnen de spirit van ieder mens die hier aanwezig is.

Laat mij vertellen dat het hier een goede plaats is om te zijn! De mensen zijn op het front met hun ervaring en hun intellect en de goddelijkheid die hen als mensen definieert als zij deze boodschappen horen of lezen. Laat de groep binnenstromen. Zij gaan hier binnenstromen en de ruimten tussen de stoelen vullen.

De laatste keer dat wij dit deden was in een ver land. (Alaska) Ik ben herinnerd aan de mensen die daar toen waren en ik vertelde mijn partner dat er niets werd opgenomen of opgeschreven tijdens die gebeurtenis want het was een warming-up. Nu weet hij van de dingen waarover wij spreken en kan nu nog beter zijn vertaalwerk doen.

Geliefden, de groep van Kryon is niet wat jullie verwachten. Wij hebben eerder over deze dingen gesproken. Het is een goddelijke tijd. Meer energie zal aan jullie worden getoond en door jullie heengaan dan jullie verwachten. Jullie hebben om die energie gevraagd want het is een persoonlijke groep; dat is het altijd. Er is geen algemene energie die onderdeel is van wat jullie channeling noemen. Ieder van jullie is erbij betrokken, zelfs de twijfelaar….die hier altijd wel is. Elk van jullie gaat zijn eigen pad, een pad wat wij heel goed kennen.

Hier is de uitnodiging voor de komende momenten. Voel deze energie. Maak je los van je veronderstellingen, maak je los van wat je denkt dat hier vandaag niet kan gebeuren. Mijn partner (Lee Carroll) heeft jullie eerder een bericht gebracht met de ideeën van sommige van de meesters van de Aarde en zelfs van sommige filosofen. Zij hebben gezegd: “Wat je denkt, krijg je.” De kracht die jullie hebben is om jullie heengeslagen om wat jullie voelen wat je realiteit presenteert. Als je hier nu zit en zegt dat jouw realiteit “dit kan niet waar zijn” is, dan zal het ook niet zo zijn! Dan zullen het eenvoudigweg woorden zijn die op de vloer vallen.

Als jouw realiteit echter is dat ‘deze dingen inderdaad echt zijn” en het voor iedere entiteit van de andere kant van de sluier mogelijk is hier te komen en jullie diepgaande berichten over liefde te geven als een broer of zus die met deze energie mee stromen, ben je op de juiste plaats.

Zelfs als er een lezer op dit moment hiermee verbonden is in wat jullie de toekomst zouden noemen kunnen jullie dat zien of voelen. Er zijn er duizenden die zullen meedoen aan deze ontmoeting en dat zou deze bijeenkomst nog grootser moeten maken voor jullie die het NU-ervaring claimen.

Wij zien de lezers ook. Wij weten tevens wat zij nodig hebben. Dus, lezer, dit kan voer voor jouw ogen zijn en net zo roeren in je hart als bij de luisteraars vandaag. Wij hopen dat want het is een boodschap die wij jullie moeten brengen. Moge de lezer weten dat dit bericht wordt gepresenteerd in een gebied dat elk jaar in gevaar is om te worden overstroomd door wind en water – een plaats die jullie Florida noemen, dus zullen wij met juist dat onderwerp beginnen.

Het weer op Aarde.

Zoals wij al eerder in het verleden hebben gezegd doen wij dat nu weer. De grote winden die jullie land twee seizoenen in tranen brachten waren voorspeld en zouden geen verrassing hebben moeten zijn. Wij vertelden jullie meer dan 16 jaar geleden over de komende duidelijke verhogingen van het water. (Kryon boek 1) Zij weerkaatsen een polariteit in de menselijke natuur. Zoals de mensheid gaat, gaat Gaia ook. Als de polariteit tussen licht en donker toeneemt zal ook de polariteit tussen warm en koud toenemen.

Er zal extra koud en extra heet zijn en waar die elkaar ontmoeten zijn de schijnbaar gevaarlijke gebieden. Net zoals de polariteit van spirituele woede velen achter de schutting van hun dagelijkse gang van zaken vandaan heeft gehaald is het ook dat de planeet antwoordt op deze energie, precies zoals wij zeiden dat het zou zijn. (Kryon Boek 8 – 2000)

Lichtwerkers, sommigen van jullie weten het en zijn erop voorbereid. Ik zit hier in een structuur die een geheiligde ruimte is en waar in het verleden heel veel van dit soort bijeenkomsten zijn geweest. (Kryon vertelt dit in een lichtwerkerskerk) Het gebouw heeft de winden en de regen doorstaan en staat er nog steeds. Er is goddelijkheid op geplaatst.

Het is gepast om hier te zijn maar het is nog steeds in een gevaarlijk gebied op Aarde. Toch voelen degenen met kennis zich hier comfortabel in hun werk. Waarom? Omdat zij de gepastheid begrijpen van de wind en de regen en ook van hun werk.

Sommigen hebben gevraagd: “Wat is het doel, lieve Kryon, van dingen als deze grote stormen?” In deze laatste weken en maanden zijn er twee zware stormen geweest en ik geef jullie de hint van de energie van nog een storm. De grootste van dit seizoen kreeg de naam Katrina. Ondanks dat de exacte locatie waar ik zit niet in die mate werd getroffen als vele andere plaatsen, weten jullie wat hij deed en van de chaos die hij schiep.

De storm daarvoor raakte precies de plaats waar ik nu zit en bracht angst en schade. Alweer zou je kunnen vragen: “Wat is het doel van zoiets?”

Inderdaad, al deze dingen hebben een doel. Zij vertegenwoordigen alle een energie die opgeklopt moet worden. Er is geen negatief doelwit van welk land dan ook, of straf voor een of andere menselijke leefomgeving. In plaats daarvan is er een manifestatie van de energie die jullie hebben geschapen toen jullie de vibratie van de energie van Gaia veranderden door jullie verlichtingsproces.

Als de Aarde verandert gaan jullie hier meer van zien. Laat mij nog eens opnoemen wat wij jullie al zo veel jaren geleden hebben gezegd. In deze nieuwe energie zullen er intensieve weersomstandigheden zijn en jullie zitten nu in een cyclus die het potentieel heeft om nog vijf jaar te blijven met dezelfde intensiteit.

Jullie waren in staat om er dit jaar een hint van te zien toen het seizoen vroeg begon met veel activiteit.

Het seizoen zal voortduren en het zal net zo actief zijn. Het hoeft niet zo te blijven want als de Aarde sneller vibreert zullen jullie langzaam uit die cirkel bewegen. En, lieve mensen, dit is alleen een potentieel. Jullie kunnen de cyclus versnellen door jullie eigen vibratie te laten toenemen en Gaia zal daarop reageren.

Jullie zijn hier niet om te lijden of zorgen te maken en jullie zijn ook niet hier om bang te zijn. 16 jaar geleden gaven wij jullie de betekenis van de negens en de elven. 11 is een meestergetal. Meestergetallen spreken van verlichte doelen.

Toen ik in 1989 kwam ( een 9-jaar) vertelde ik jullie dat mijn getal een 11 was, wat gepaste informatie betekent. De 9 is een cijfer van completering en als je hen samenvoegt, zoals in 9: 11 krijg je een gepaste verlichte completering. Wij hebben eerder over deze dingen gesproken.

Zelfs de grootste tragedies van jullie tijd, degenen die niet waren voorspeld in jullie profetieën, waren diepgaand in hun energie-opwaarderingen van jullie land en de hele Aarde. Zij waren op schema en op hun eigen manier gepast.

Katrina heeft een interessant numerologisch aspect. Als je was aangesloten, zoals mijn partner zegt, op de energie van wat er echt gebeurt op de planeet, zul je de 9’s en de 11-en begrijpen. Ik vraag jullie om de numerologie van Katrina zelf te doen en erachter te komen dat het een 11 is. En dus zeggen wij jullie nogmaals dat deze dingen geen mysterie zijn of een verrassing voor God. Wees voorbereid! Niets zou voor jullie een verrassing moeten zijn. Wees voorbereid. Jullie hebben de technologie en de wijsheid en nu ook nog de ervaring. Er zijn eenvoudige technieken om een huis te behoeden in stukken weg te vliegen in zelfs de sterkste wind…..terug nu naar de basis: Er zijn ook simpele technieken om een huis te behoeden voor overstroming in gebieden beneden de zeespiegel. Het heet ‘zand!’ Terwijl velen opbeurende gedachten sturen aan degenen die weer moeten gaan opbouwen zou je beter zand kunnen sturen!

Stel je eens een reconstructieproject voor waarbij alle huizen worden geplaatst op een terp of boven zeeniveau. Als dan de dijk breekt, en dat zal gebeuren, zijn het alleen de straten die onderlopen.

“Kryon heeft gesproken over een nylon of stalen net over het huis dat op zijn plaats wordt gehouden door vooraf geplaatst cement en ronde stalen ingangen rond het huis, dezelfde techniek als die gebruikt wordt bij een circustent. Het netwerk zou zeer fijn gemaasd zijn en zeer sterk maar lichtgewicht! Zijn enige doel zou zijn om een langdurige wind tegen te houden om het huis te ‘pellen,’ een van de grootste redenen waarop daken van huizen worden afgeblazen en ook hoe druk van binnen en buiten het huis wordt toegestaan tijdens een orkaan.

Wij vertelden jullie ook dat de Aarde zou gaan bewegen. Dat deed zij onlangs. Het was een van de grootste bewegingen uit jullie geschiedenis en Gaia huiverde op de bodem van de oceaan waar de platen elkaar ontmoeten. Ondanks dat jullie denken dat het verlies aan mensenlevens door de vergezellende golf een menselijke tragedie was weten jullie niet wat jullie zouden hebben ervaren als de Aarde met dezelfde energie bewogen zou hebben op andere platen of gebieden op het land. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? De kracht van de beweging veranderde de timing van de rotatie van de Aarde, iets wat jullie konden verwachten als je hebt gevolgd wat wij jullie al die jaren hebben verteld.

Het gaat nogmaals gebeuren en wel op plaatsen die meer onvoorspelbaar zijn. De vulkanen waarvan wij jullie vertelden erop te letten worden ook weer actief, opeens en zonder waarschuwing vooraf en vaak als reactie op aardbevingen. De plaatsen om in de gaten te houden zijn Ethiopie, Rusland, Nieuw Guinea, India, Equador, Japan, El Salvador en Alaska.

Lichtwerker, wees niet bang voor deze dingen! Neen je beslissingen over waar je wilt leven niet op basis van angst. In feite zeggen wij jullie nogmaals dat vuurtorens zijn gebouwd om het licht van illuminatie te schijnen op de moeilijkheden in de omgeving van de rotsen. Vuurtorens geleiden en bepalen de weg in het duister. Zij zijn verankerd in de rots en vrezen niet hetgeen waarvoor zij gebouwd zijn. Kun jij dat doen zonder angst?

De boodschap van de dag.


Oh, geliefde mensen, laat de groep op deze plaats binnenkomen want wij gaan jullie een heerlijke boodschap brengen. Jullie kunnen hun energie voelen. Er zijn er hier waarvan jullie hebben gehouden en die jullie ontvallen zijn. Zij zijn een deel van jullie groep en dat zullen zij altijd zijn. Wij hebben dit vaak uitgelegd en wij gaan dat hier niet nog eens doen. Er zijn er heel veel de naast jullie staan en die een groter stuk van het plaatje zijn.

Hebben jullie je ooit afgevraagd wie in jouw familie zijn overgegaan? Wat als zij jou nu kunnen zien? Ik zeg jullie; zij zien jullie! Er zijn er hier die zich hebben afgevraagd: “Zouden vader en moeder trots op mij zijn?” Waarom vragen jullie het hen niet? Want zij zijn hier! Het plaatje is veel groter dan jullie denken. Wij willen jullie wat informatie geven die wij al eerder hebben gegeven maar nu wordt het opgeschreven. Het gaat over jullie spirituele pad.

Enkele weken geleden vroeg ik mijn partner om zijn programma te veranderen en de nadruk te leggen op menselijke zienswijze. Ik vroeg hem om meer tijd te besteden om te spreken over ‘uit de doos van menselijke gelimiteerde zienswijze op realiteit’ zodat velen zullen beginnen te begrijpen wat realiteit werkelijk is. Nu begint zelfs jullie wetenschap ermee in te stemmen dat het nodig is. Er is meer omtrent het plaatje dan jullie zien.

De wetenschap is niet bezorgd over het spirituele maar de twee filosofieën botsen. Mensen hebben nooit in de gaten dat zij botsen maar zeggen altijd: “Wij kunnen er geen chocola van maken.” of “Er is hier meer dan het oog kan zien.” zij spreken van de spirituele aanvulling binnen de realiteit.

Als je spreekt over het antroposofische principe (de nieuwe realisatie die, tegen alles in, zegt dat het universum is gebouwd voor leven zoals wij dat kennen) spreek je over de liefde van God! Het ontwerp zit in jullie DNA en in de planeet Aarde en is geen toeval! Zelfs jullie wetenschappers beginnen dit nu te zien. Hier zitten jullie, luisteraar en lezer, op de juiste plaats in de juiste tijd en toch twijfelen sommigen van jullie en zeggen: “Wel, als je echt alles over mijn leven zou weten, zou je dat niet zeggen.” Wel, broeder en zuster, ik weet echt over jullie en alles wat ik zie zijn jullie potentieel en jullie meesterschap.

Hoe kan het zijn dat wat jullie God/Spirit noemen bewust zijn van iedere haar op jullie hoofd? Het antwoord is inter-dimensionaal. Waar ik ben is er geen tijd. Denk er zo aan: als Spirit de eeuwigheid heeft om naar jullie te kijken en te werken, zelfs in een leven. Wij kunnen er de tijd voor nemen. Zo zien wij dat. Met andere woorden is een seconde op jullie klok voor ons een eeuwigheid van studeren en plannen en tijd om van jullie te houden.

Juist deze bijeenkomst is geforceerd naar een tijdsperspectief dat lineair is, een woord na het andere. Het is een verschrikkelijke manier om te communiceren! Het is langzaam en onhandig.

Wij zouden jullie graag bij de hand nemen, allemaal, en jullie alles wat wij vandaag geven in een pakketje doen en het zo in jullie laten ploffen zodat jullie het allemaal in een oogwenk weten.

Ik zou dat kunnen doen als jullie dromen. Ik kan het doen als jullie wakker zijn. Daarom wordt de beste meditatie in een soort halfslaap gedaan want dan kunnen jullie sneller gedownload worden in een niet-lineaire staat. Ik herinner jullie aan een grappig wetenschappelijk feit over jullie dromen. Hebben jullie ooit een langdurige droom gehad? Je hebt het geleefd, hoofdstuk na hoofdstuk als in een boek, een avontuur dat abrupt eindigde door het geluid van de wekker.

Onderzoekers zullen jullie zeggen dat die lange droom, degene die je hier en daar bracht in avontuurlijke stijl, gebeurde in een onderdeel van een seconde……als de wekker afgaat! Met andere woorden: In de droomstaat betekent tijd niets. Dat komt omdat jullie voordeel hebben van de inter-dimensionale delen van jullie DNA waarvan jullie niets afweten.

Als jullie wisten hoeveel er van jullie wordt gehouden zou de boodschap van vandaag nog diepgaander zijn. Ik gaf jullie niet lang geleden informatie over wie jullie werkelijk zijn. Ik vroeg jullie om de verborgen relatie te zien tussen mij, Kryon, en jullie, wier namen onuitspreekbaar zijn. De naam die jullie vandaag horen en lezen is niet jullie echte naam. Jullie hebben inderdaad een engelennaam die onuitspreekbaar is omdat die wordt gevoeld als inter-dimensionaal licht.

En de lieftallige vrouwen in het publiek: zijn jullie je bewust van je krijgersachtergrond? Weten jullie van en voelen jullie de mannelijkheid in je? Als je de Akashakroniek in je eigen DNA zou kunnen zien, zou je de grap zien. Jullie kwamen ditmaal als vrouw met een extra stukje eerdere intuïtie om jullie sneller te laten gaan. Maar geloof mij, wij hadden de krijger steeds heel hard nodig. Zelfs nu jullie hier zitten wil ik jullie herinneren van de ervaringen over veldslagen die jullie willen ontkennen nu jullie hier zijn. Jullie zijn veel sterker dan jullie weten.

Jullie zijn allemaal op een pad van verlichting en hebben myriaden puzzels voor jullie. Ik ben afgedwaald. Er zijn er nog steeds een paar van jullie die het nodig hebben om te voelen wat er hier werkelijk aan de hand is. Twijfelen jullie eraan? Steek alleen maar je handen uit en jullie zullen het voelen. Het is hier een heiligdom. Dit is een dierbare tijd. Laat tijd voor even opgeschoven worden. Wij kunnen de engelen om jullie heen voelen en ook degenen die jullie hebben meegebracht.

Wij willen dat jullie hier anders weggaan dan jullie gekomen zijn. Er zou misschien zelfs een healing kunnen zijn. Dit is een goede tijd voor healing.

Advies aan mensen over hun verlicht pad.

Ik zal jullie vertellen over jullie pad. Ik ga jullie vier attributen ervan geven waarvan wij er drie al eerder gaven. Dit bericht gaat over ons advies aan een mens op het verlichte pad. Voor velen van jullie zal dit advies als onzin klinken, maar wij moeten het evengoed aansnijden. Vertellen over het verlichte pad is vertellen over inter-dimensionaliteit. Het kan lijken op een reis naar een onzinnige, onlogische staat maar het wordt gegeven om het huwelijk tussen de mensen en het goddelijke te bekrachtigen. Het is inter-dimensionaal en daarom lijkt het niet logisch.

Daarom vragen wij jullie om het intellect even terzijde te schuiven. Weeg de informatie die jullie krijgen met het onderscheidingsvermogen in je hart en niet met de logica van 4D-ervaringen waarvan jullie denken dat het jullie realiteit is.

Jullie 4D-brein zal volledig falen totdat jullie leren te graven in de delen ervan die verleden en afstand bewogen naar die onmeetbare plaatsen die alleen maar in de fantasie lijken te dwalen. Het zijn deze inter-dimensionale delen die beginnen te openen en samen te smelten met de 4D-delen en de logica scheppen van vertrouwen en het onzichtbare beginnen te vertrouwen omdat ’het daar is en omdat het werkt.’

Verder gaan dan 4D is het moeilijkst wat een mens kan doen en daarom ontwaken er zo weinig, zelfs als er zo overweldigend veel bewijs voor is. Er is inderdaad een intelligente kracht in het universum die zich bewust is van alles wat gebeurt en die jullie kent!

Ik breng jullie dit nu omdat veel van jullie die lezen en luisteren er klaar voor zijn. Het gaat over jullie. Ik spreek tegen degenen die vinden dat zij zich bevinden op het pad van verlichting. Allereerst moeten jullie weten dat dit pad nooit eindigt. Er is kritiek geweest van 4D-mensen die zeiden: “Wel, in een lineaire wereld moet je jouw doel bepalen. Je moet weten waar je naartoe wilt. Wij leven in die wereld en jullie kunnen ons niet vragen om een oogkleppen voor te doen.”

Het is een inter-dimensionale wereld, je kunt geen doel bepalen. Dat kan niet omdat je zonder tijd geen lineaire weg hebt. Als je zou reizen op de binnenkant van een reusachtige ballon, waar zou jouw doel dan zijn? Aan de buitenkant? Het eindigt nooit en dat maakt het moeilijk te accepteren voor de menselijke geest.

Jullie ogen staan wijd open maar jullie kunnen niets zien dat logisch schijnt. Wat is het antwoord? Leer verder te ‘zien’ dan de beperking van deze niet-bestaande weg. Dit betreft intuïtie, intentie en leren over wat een spirituele landkaart is. Ondertussen construeren jullie je eigen doelen over waar jullie denken dat Spirit je mee naartoe zal nemen. Dat is de grootste beginnersfout. Spirit ziet alle wegen als een. Als jullie denken aan een voordelige weg om te gaan zullen velen van jullie blijven steken omdat jullie Spirit niet toestaan om jullie voorbestemmende ideeën van ‘wie jullie zijn’ te veranderen en jullie beweegt naar de weg die jullie beste potentiële toekomst is.

Dan voelen jullie je verraden of dat er boven niemand thuis is. Het is een klassiek voorbeeld van menselijke zienswijze die in de weg zit van spirituele verlichting.

In de gechannelde parabel genaamd De weg naar Huis (Kryon boek 5) was een van de eerste lessen van Michael Thomas (de held van het verhaal) dat hij een landkaart kreeg die niet werkte. Tenminste, dat was zijn zienswijze omdat hij als hij naar de landkaart keek, er alleen maar een energie te zien was van waar hij precies was en niets anders. Hij lachte en noemde het een stomme landkaart omdat die hem iets vertelde wat hij al wist.

Een deel van de attributen van deze spirituele landkaart is waar ik het over ga hebben want het voegt iets toe aan jullie pad, al jullie paden. De landkaart is een metafoor. Het is een landkaart die niet lijkt te werken totdat je hem echt nodig hebt en op een kruispunt van energie bent.

Op dit pad dat jullie hebben uitgekozen wil je een soort landkaart hebben. Degene waaraan jullie gewend zijn is een 4D map die is geconstrueerd met alle plaatjes in plaats van waar je naartoe wenst te gaan. Jullie willen weten wat je kunt verwachten als je gaat reizen. Maar een inter-dimensionale landkaart heeft dat niet want waar je naartoe gaat is onbekend. Jullie vrij keuze verandert de landkaart met elke stap die jullie zetten. Wat wij jullie vertellen is dat zelfs God niet weet wat jullie gaan doen op jullie pad!

Nu, dat gaat veel mensen onzeker maken, nietwaar? “Als God het niet weet hoe moet ik het dan weten?” Maar dan alweer, wij hebben verteld dat goddelijkheid een deel van God is, dus zijn jullie feitelijk een deel van de scheppingsenergie. Denk daarom aan de map als een scheppingslandkaart. Accepteer de verantwoordelijkheid voor het onbekende. Denk aan jezelf als de ontdekkingsreiziger die de verkenners uitstuurt om te weten hoe zij het best kunnen gaan.

Wij hebben het beschreven als duwen op de deur en het voelen van de energie en je eigen onderscheidingsenergie gebruiken als je langzaam voortgaat. Het enige verschil tussen de ontdekker en jullie is dat jullie het licht dragen waar jullie ook zijn dus wat jullie ook doen zal een veilige ontdekking zijn en een die gevuld is met licht.

Wij zeiden dat het net is als de koop van een kaartje voor een spirituele trein die jullie je pad noemen en dan rustig te zijn totdat de trein er is. Wel, het is tijd voor de diploma-uitreiking. Wij gaan die metafoor veranderen in iets dat veel complexer is. Als jullie dat kaartje willen is dat fijn. Het heet intentie. Maar er is geen spoor en er is geen trein! Oh, maar er is een station! Wat gaan jullie doen op het station waar geen spoor is en geen trein? Jullie zullen worden uitgelachen. Wel, het spoor en de trein zijn nog niet gebouwd. “Wie gaat ze dan bouwen?” Jullie!

De eerste.

Hier is punt een van advies voor jullie pad als jullie vooruitgaan naar wat sommigen de ascensiestatus noemen: Denk niet van tevoren over waar je naartoe wilt gaan.

“Oh, Kryon, “Zeggen sommigen. “Zijn al jouw punten van dezelfde orde? Laat mij eens kijken. Wij worden geacht op het station te staan met een niet-bestaand spoor, geen trein en geen zorgen over waar wij naartoe gaan of zelfs maar de pretentie daartoe hebben.” Ja, dat is correct! Dat is een goed begin. Dan zouden jullie kunnen zeggen “Wel, hoe worden wij geacht vooruit te gaan?” En wij zeggen tegen jullie: Wie zei dat jullie vooruit zouden moeten gaan? Is dat niet 4D? Wat dacht je van omhoog? Welke richting zouden jullie opgaan als je aan je cellulaire structuur zou vragen om hoger te vibreren? Welke richting is dat, vraag ik jullie. Hoe kunnen jullie op het treinstation staan als jullie het hoger willen laten vibreren? Er is geen richting voor hoger vibreren. Ga weg uit die doos die zegt: “Ik weet waar ik heen ga en dat is waar God mij mee naartoe neemt omdat jullie geschokt zullen zijn als jullie de waarheid kennen. De echte waarheid moet nog komen. Dat is punt vier in dit bericht.

Het moeilijkste deel van jullie pad is het realiseren van het feit dat jullie niet lopen op een pad dat al is vastgelegd door de meesters. Meesters scheppen hun eigen pad! Als deel van het goddelijk plan moet je verantwoordelijkheid nemen en niet anderen volgen of om advies roepen, zelfs niet het opvolgen van Kryon-leringen. In plaats daarvan moet je alles bijeen pakken en vormen tot een creatie van jezelf. Alle leringen die jullie op deze planeet ontvangen van anderen zoals ik zijn als delen van een recept in een inter-dimensionale keuken. Kook nu een maal wat nog nooit eerder is gekookt en gebruik daarvoor de informatie die jullie nu hebben over alle ingrediënten.

Jullie DNA heeft het over meesterschap! Begrijpen jullie nu waarom wij jullie 16 jaar geleden vertelden geen volger te zijn? Begrijpen jullie waarom ik 16 jaar geleden tegen mijn partner (Lee) zei dat hij geen goeroe moest worden? Het beledigt het meesterschap dat jullie zelf hebben binnen jullie eigen cellenstructuur.

Het verklaart ook waarom er echt geen gebruiksaanwijzing voor ascensie kan zijn.

De tweede.

Dit gaat ongeveer hetzelfde klinken want punt twee is dit: Maak geen veronderstellingen omtrent je werk.

“Oh, Kryon, het wordt zelfs nog erger! Nu worden wij niet geacht te weten waar wij naartoe gaan en er zelfs niet te denken hoe het zal zijn als wij daar zijn.” Correct, mijn 4D-vriend.

Maak geen veronderstellingen want die zullen compleet in de weg zitten die je echt zou kunnen nemen.

Oh, lichtwerker, als je bezig bent met goddelijke energie is er zoveel meer bij betrokken en diepgaand dan jouw menselijke brein kan bevatten. Mijn partner gaf jullie vandaag een voorproefje daarvan toen hij jullie vertelde over de goddelijke planningssessie en over hoe complex de puzzel wordt als jullie zelf gaan medescheppen.

Als jullie in een bijeenkomst als deze zitten zijn sommigen van jullie in staat om dat deel aan te raken op een metaforische manier, dat de groep is die jullie zijn en nu een douche voelen van liefde.

Er is hier zoveel aan de hand! Het verlichte pad dat sommigen van jullie hebben verkozen te gaan is een pad dat daadwerkelijk zal bijdragen aan de energie van Gaia.

Het heeft te maken net natuurkunde omdat dat ook God is. Het heeft te maken met jullie eigen DNA. Het heeft te maken met de engel die in jullie zit. Ik stond met jullie bij de wind der geboorte toen wij het hierover hadden, toen jullie besloten naar de Aarde te gaan en toen de profetieën zoveel anders waren dan zij nu zijn.

Toch zitten jullie hier nu op een veranderde plaats met een potentieel van vrede en met de mogelijkheid om licht te verzenden dat blijft op de plaats waar jullie het naartoe zenden!

Jullie spreken over contracten alsof jullie hier komen met een soort voorbestemde, getekende verklaring waarin jullie ‘dit gaan doen’ en ‘dat gaan doen,’ Jullie begrijpen niet dat als je naar de planeet gaat, het contract alleen maar zegt “Ik ben hier op Aarde, laten wij beginnen.” Willen jullie het contract lezen? Het zegt: “Ik ben hier op Aarde en hier zijn mijn ouders en mijn startpotentieel.” Dat is het contract. Het is alleen maar een beginnend potentieel en niet een allesomvattend levensplan.

Denk je dat je een healer bent of dat jouw werk dit of dat is? “Wel, mij is verteld dat het zo is en ik heb visioenen gezien waarin ik dat deed.” Ik wil jou graag vertellen, lief mens, dat jouw visioenen een deel waren van de droom die maar anderhalve seconde duurde. Zoals ik al eerder heb gezegd.

Jullie weten niet wat ‘de rest’ is. Jij kunt echt een visioen gehad hebben over wat je deed ‘voordat je hier kwam.’ Heb je daaraan gedacht? Je weet het niet echt omdat het allemaal door elkaar gebeurt. Maak dus geen vooronderstellingen. Je hebt een schone lei. Wat als jouw visioen alleen maar een stelling is dat je al een healer bent en je nu verder dan dat gaat? Als je er een 4D-vooronderstelling maakt besteed jij je leven aan het doen van iets wat je al hebt gedaan!

“Hoe kan ik van dag naar dag gaan met een schone lei? Het moet een of ander doel zijn.” Maak jouw doel niet “waar ik naartoe ga’ maar maak in plaats daarvan jouw doel: ‘wie Ik Ben.’ Jouw doel is ‘goddelijk worden.’ Dan zou je kunnen zeggen: “Ik wil, op het moment zelf, de grootste goddelijkheid die ik ken in praktijk brengen. Ik zal mijzelf zijn, een andere ik dan ik een moment eerder was, een hoger vibrerende ik, en in dat proces zullen de deuren opengaan die open zouden moeten zijn.

In het proces zonder een aardse landkaart zal ik nog steeds in staat zijn om informatie te krijgen van mijn goddelijke landkaart als ik sta op een plaats waar ik het nodig heb dat de informatie wordt gegeven. Ga naar links, ga naar rechts. Dat is wat mijn landkaart zegt. Hij werkt als ik onderscheidingsvermogen en intuïtie nodig heb. De enige vooronderstelling die ik zal maken is dat Ik een gezegend stukje goddelijkheid Ben dat wat ik ook nodig heb, schept als ik op weg ben.

Dat zal mij naar de perfecte plaats leiden.

De derde.

Punt drie klinkt als de anderen: Zet nergens een tijdlijn op.

Ik heb zo velen van jullie horen zeggen: “Wel, hier is het plan. Wij gaan dit doen en dat doen en dan zal dit gaan gebeuren, en er zijn zoveel jaren voor nodig, etc, etc. Het is zinloos, weet je? Het is samentrekkend. Het is een door jou zelf gemaakte gevangenis. Als je begint om een tijdframe op een van deze dingen te zetten zet jij jezelf in een kosmische 4D tijd-gevangenis.

Wat als de plannen voor jou grootser zijn dan elk tijdframe wat je maar kunt bedenken? Wat als je morgen op een deur duwt en daar een wonder is? Blijf jij steken in op de oude tijdlijn en zeggen: “Neem mij niet kwalijk, Mr. Mirakel, je bent een beetje vroeg. Kun jij terugkomen wanneer ik denk dat je kunt komen?” Dat is humoristisch, nietwaar? Maar heel veel van jullie doen dat!

Sommigen van jullie zullen zeggen als zij dat wonder zien: “Uh, dat kan ik niet doen omdat het niet past bij mijn tijdlijn. Ik ben er niet klaar voor en onvoorbereid.” Mijn partner wilde dat deze speciale channeling de naam ‘Hoe de mensheid Wonderen vermijdt’ noemen, maar ik stond hem dat niet toe.

“Lieve Kryon, ik heb lang gewacht tot dit proces zou verschijnen. Ik ben heel geduldig geweest maar er gebeurt niets in mijn leven.” Echt? Echt? Hoe zit het met de reparatie in jouw hart.

Ik praat tegen iemand hier. “Wat bedoel je?” zou je kunnen zeggen. Ik het over wat er niet gebeurde, lieverd, toen je aan je pad begon. Ik spreek over de reparatie binnen in jouw hart die je nodig had om jouw licht hoog te houden….op zo’n manier dat je niet zou omkomen op een moment waarvan een oud potentieel zegt dat het zou moeten. Ik spreek over de operatie waar je niets van wist. Ik spreek over iets lichamelijks. Ik spreek over wat er op een nacht bij jou naar binnen ging om het aan te brengen en je had er geen idee van en kan het misschien nog niet weten totdat op een dag röntgenstralen of een echogram zij je gaan vragen over wat zij zien. En jij zal zeggen: “Ik heb geen operatie gehad.”

Ja, die had je wel; een prachtige, een goddelijke! Eentje die je zelf deed met je eigen intentie.

Ik heb het over dingen die van binnen gaande zijn en die jij niet kunt zien. Wat denk je van de vibraties die jij elke dag krijgt? Wat denk je ervan om versterkt te worden? Gebeurt er niets met jou? Er gebeurt van alles met jou, maar jij meet ‘gebeuren’ af naar jouw eigen standaard, vanaf een lijst van jouw eigen 4D-geest, die aan de muur hangt. Waarom open jij je blikveld niet en voelt wat er in jouw lichaam aan de hand is?

Verlichting zelf is een grootse heling-energie die jullie letterlijk uit de ene plaats omhoog tilt en je naar een andere plaats toe gaat brengen. Veel om jullie heen begint zich te verheffen en te veranderen. Ik nodig jullie uit om het drama in je leven te laten vallen. Is dat misschien altijd het doel geweest? Wat als dat steeds het doel is geweest, om jullie naar een plaats te krijgen waar jullie licht konden uitsturen? Wat denken jullie daarvan? Wat als er niets anders is dan dat? Wat als jullie worden geacht een vuurtoren te zijn en dat wat er gaat gebeuren in de rest van jullie leven niets anders is dan nog meer licht te krijgen zodat jullie Gaia kunnen helpen? Is dat ook aanvaardbaar? Is het scheppen van vrede op Aarde aanvaardbaar voor jullie? Of willen jullie blijven zitten met een gevoel van te hebben gefaald omdat het niet paste bij de 4D-lijst op de muur van jullie geest? Het is jullie keuze!

De laatste.

Punt vier, het laatste. Jullie DNA is veel, veel complexer dan jullie denken. Ik heb jullie tien betekenissen gegeven van de lagen van het DNA en wij zullen jullie de twee laatste weldra geven. De laatste drie zijn een gecombineerde energie (10-11-12). Ik zou hen zelfs geen cijfer moeten geven maar dat doe ik voor jullie vanwege jullie 4D-zienswijze. Binnen al deze energieën die ik heb gegeven over DNA is er steeds iets groots dat goed verborgen is. Als je gaat kijken naar de namen van de DNA-lagen en wat zij betekenen zullen jullie iets zien. Er is daar meesterschap!

Wat gebeurt er als een mens het pad opgaat dat feitelijk zijn DNA ophoogt? Ik zal het jullie vertellen. Zij lijken iemand anders te worden! Wel, niet helemaal iemand anders. Laten wij zeggen dat zij voor jou iemand anders worden. Dat komt omdat jouw zienswijze van ‘wie jij bent’ wordt gelimiteerd door de 4D-levenservaring. Als je het DNA begint te activeren komen alle attributen naar buiten die ooit bestonden in alle voorgaande levens. Was je een artiest? Niet in dit leven maar wat gebeurde er met het talent? Het talent zit daar nog steeds! “Bedoel je dat ik door mijn DNA te activeren echt een artiest zou kunnen worden?”Ja, dat is wat ik bedoel omdat je dat inderdaad al eerder bent geweest, oude ziel.

Het is waarlijk tijd om dit te zeggen en ik zal het op een manier zeggen dat jullie het allemaal zullen begrijpen. Er is een beter soort mens binnen ieder van jullie die de meesten van jullie nooit zullen kennen maar die enkelen van jullie zullen ontdekken als je er echt aandacht schenkt aan wat wij nu zeggen. Sommigen van jullie die nu luisteren en lezen hebben het zaad van de meester. Iets van de meest helende energie op de planeet is hier in deze zaal, of leest deze woorden. Zul je dat ooit geloven? Sommigen zullen zeggen: “Ik ben daar te oud voor.” En ik zal jullie zeggen: “Daar gaan wij weer, wij zijn weer de jaren aan het tellen!” Of jullie zullen zeggen: “Ik heb niet genoeg energie.” En dan zal ik zeggen: “Daar gaan wij weer, de energie meten in 4D.”

Begrijpen jullie mensen niet dat jullie je levensduur kunnen verlengen en dat jullie energie kan worden veranderd en dat jullie DNA en jullie gezondheid dramatisch kunnen worden verbeterd? Al deze dingen binnen jullie eigen lichaamsfuncties zijn er klaar voor om instructies te krijgen van de ‘baas.’ Maar het grootste is ‘wie jullie zijn geweest, Lemuriers. Hoe zouden jullie het vinden om te beginnen met het ontdekken van die inter-dimensionale zienswijze waarover wij spraken? Er kan om gevraagd worden. Sommigen noemen het intuïtie en anderen noemen het gevorderde intuïtie en weer anderen zijn zelfs in staat om de kleuren te zien en te weten waarover ik het heb.

Ik wil jullie 30 jaar mee terug nemen. Ik wil jullie mee terugnemen naar de tijd waarvan mijn partner zegt dat hij jong was. Hij was 31. Hij was klaar met zijn ‘doelen’ tijdlijn. Hij had het beroep dat hij wenste en hij had alles bereikt wat hij wilde, had de familie waarbij hij zou blijven en hij was gelukkig. Laten wij hem eens gaan bekijken. Mijn partner heeft een hekel aan dit deel van channeling omdat het persoonlijk is.

30 jaar geleden was de man die nu voor jullie zit, die channelt, een heremiet. (kluizenaar) Hij deed alles om zich in een kamer op te sluiten om geen contact te hoeven hebben met andere mensen. Hij was een geweldige kluizenaar/technicus. Als hij zich met apparatuur bezig kon houden hoefde hij niet deel te nemen aan het drama van de mensheid. Hij hoefde niet met anderen om te gaan en hij hoefde hun meningen niet te horen. Het werkte voor hem. Nu gaan ik hem interviewen als de kluizenaar/ technicus en ik wil graag dat jullie luisteren naar de vragen en de antwoorden.

“Zeg mij eens, mijn partner, op welk moment kreeg jij de mogelijkheid om tegen mensen te spreken over spirituele zaken, als een goede spreker in het openbaar, op podia voor duizenden mensen tegelijk en zonder nerveus te worden? Zijn antwoord zou zijn: “Waar heb je het over? Ik ben geen spreker in het openbaar. Ik nooit een publiek spreker geweest. Ik weet niet wat je bedoelt. De gedachte alleen al geeft mij de rillingen. Zo zal ik nooit zijn. Waar heb je het over?”

“op welk moment begreep je dat je kon schrijven? Hoeveel boeken en artikelen het je op school geschreven? Welke cursussen heb je gevolgd”?” En hij zal zeggen: “Wat bedoel je? Ik schrijf nooit iets. Ik ben technicus. Ik doe geluid en video, technische dingen. Ik heb niets te schrijven. Ik ben helemaal geen auteur of zoiets en ik ben daartoe ook niet in staat. ”Beginnen jullie het te begrijpen? Waar kwamen al deze talenten vandaan? Ik wil hem als voorbeeld laten dienen.

Ondanks dat hij gelukkig was zat hij in een realiteitsgevangenis van eigen makelij. Pas toen hij het pad opging begonnen de talenten die er altijd al waren geweest te ontwikkelen ‘wie hij was.’ Binnenin nodigden wij hem uit niet nerveus te zijn voor het front van de grote menigten en dat was hij ook niet; om alle boeken te schrijven, en dat deed hij ook.

Door welke training en welk talent deed hij dat/ Wij zeggen jullie dat alle talenten die hij nodig had verstopt zaten in zijn DNA en er klaar voor waren om de nieuwe ‘hem’ te worden. Het ging automatisch en er was geen training omdat het er al was. Hij is verlegen omdat wij er op deze manier over spreken omdat het erop lijkt dat wij hem verheerlijken, maar wij doen niets anders dan praten over de liefde van God en hoe er in elk van jullie precies dezelfde attributen zijn. Jullie kunnen iets worden dat veel groter is dan jullie denken!

“Lieve Spirit, ik weet dat ik heb gevraagd om dit te doen en dat te doen en ik voel intuïtief dat ik hiermee moet beginnen maar ik heb dat talent niet!” Oh, ja, dat hebben jullie wel! Het zou nooit op een andere manier verschijnen! Kijk naar het voorbeeld wat wij hebben gegeven. Spirit zou jullie niet in een richting duwen die ongeschikt is voor jullie talenten. Is jou gevraagd om kinderboeken te gaan schrijven? Is dat zo? Ik weet wie hier zijn. Doe het dan! Laat het uit deze pagina stromen met gebruik van de liefde van God als jouw gids. Dit is geweldige informatie van zijn broer/zus Kryon, nietwaar?

Nu is er hier een groep die wij jullie een tijdje geleden beschreven. Zijn zij heel trots op jullie? Oh, ja. Maar er is hier ook andere energie. Het is er een die sommigen van jullie begonnen te voelen. Hij is niet ongeduldig maar jullie voelen hem desondanks. Het is een duwtje van Spirit. Het zegt: “Nu weten jullie het, ga er dus mee door.”

Nu jullie hebben gezien dat het weer verandert, zorg dat je op veilige plaatsen bent. Gebruik je goddelijke wijsheid en je onderscheidingsvermogen om de dingen te versterken die versterkt moeten worden. Wees niet verrast als Gaia jullie opnieuw bezoekt op wat jullie een afschuwelijke manier kunnen vinden. Hoeveel van jullie durven met de wind mee te zingen? Doe de numerologie van de namen. Zie die dingen als gepaste schoonmaak en schoon schrapen van de planeet op plaatsen waar dat nodig is en dat alles is een deel van de grote opwaardering.

Het grootste attribuut binnen jullie DNA is dat van de onbevreesde strijder, lichtwerker. Het is tijd om dat te claimen. En als je dat doet zullen jullie ook op de weg zijn om geheeld te worden in het lichaam waarmee jullie zijn gekomen.

Het zit allemaal in het pakket wat wij verlichting noemen. Wij zouden jullie deze dingen nooit vertellen als zij niet zo waren. Dit zijn waarheden. Geweldige informatie voor geweldige wezens die hier voor mij zitten en deze woorden lezen.

En zo is het.

Kryon