Kryon: Een nieuwe dispensatie.

Kryon: Een nieuwe dispensatie.

Doorgegeven via Lee Carroll // 2 september 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vandaag vullen wij weer een zaal – een die in beweging is. Schijnbaar is die beweging, niet gegrond en alleen maar op doortocht. In feite vertegenwoordigt hij het NU beter dan welke tijd dan ook waarin wij naar jullie toe zijn gekomen. Het NU is altijd op een niet-lineaire manier in beweging. Het rust nooit en is altijd deel van de cirkel van realiteit – altijd in beweging en tegelijkertijd vele dingen aan het scheppen.

Vergeet niet dat de boot waarin jullie vanavond zitten – in deze zaal – altijd in beweging is. En dat alles zal de boodschap versterken. Jullie zitten op een bepaald deel van jullie planeet met de intentie om je te vermaken – de schoonheid van de Aarde te zien – en tegelijkertijd je spiritualiteit te verhogen door Spirit voor 100% van de tijd bij je te laten zijn.

En zo is het doel van de avond duidelijk en zit dat als het ware op jullie geplakt voor een klein stukje in de tijd wat jullie de ‘Kryon cruise’ noemen – een reis van de drie. (dit is de derde Kryon cruise) Drie is een katalytisch nummer. De ‘drie’ vertegenwoordigt een energie in ruste die erop wacht om in actie te komen. Het is een nummer dat hier vaak aanwezig is zonder in actie te komen en wacht totdat er een andere energie met hem samen kan gaan. Wij zullen daar over een tijdje meer over vertellen want het vertegenwoordigt veel van onze boodschap van vanavond.

De katalytische energie van vandaag moge zich vandaag over jullie uitspreiden met aan jullie gevraagde toestemming tot aan de laatste woorden van deze boodschap. Door dit raam van opportuniteit, waar sommigen van jullie toestemming hebben gegeven en waarvan sommigen zich zelfs al bewust waren voordat zij hier kwamen, zullen jullie een opening creëren. Laten wij het een ‘bewegende poort’ van intentie noemen die heel goed samengaat met het NU en verantwoordelijk is voor het optillen van de sluier.

Elk individu is gevraagd om zich alleen bewust te zijn van zichzelf. Het is een tijd van overpeinzing, een tijd van rust, een “time-out” om met jezelf te zijn. Sommigen van jullie hebben daarvoor een excuus zoals deze reis nodig! Het is tijd om de vraag te stellen: “Wie ben ik echt? Kan het echt zo zijn dat ik oneindig ben? Kan het zo zijn dat ik nooit doodga? Als ik van de ene naar de andere energie overga – als ik overga naar plaatsen waarvan ik nu geen idee heb, maar die ik toch ‘thuis’ noem, is het dan mogelijk dat ik voor altijd zal leven? Zal ik doorgaan en doorgaan? Is het mogelijk dat de essentie van wie ik Ben nooit zal sterven?”

Is het mogelijk dat degenen die nu om mij heen zijn en waarvan ik denk dat ik ze niet ken, zelfs die uit andere landen (ook op het schip!) in feite familie zijn? Zou het kunnen dat als ik hen in de ogen kijk, ik een grote familiariteit zie? Kan het zijn, terwijl ik voordoe ze niet te kennen, wij samen vele overwinningen hebben behaald? Laat mij je vertellen, lief mens, dat als je tegen die concepten ‘ja’ kunt zeggen en ze in als feit kunt accepteren, je veel dichter bij de realiteit zit dan vele anderen. Inderdaad, dat klopt! Er is een veel groter beeld voorhanden om vanavond duidelijk te maken welke macht van jullie is.

Wij stromen deze zaal binnen, uitgenodigd door jullie allen. Er is vanavond een unieke en speciale energie die jullie hebben uitgenodigd – om naast je te zitten – om je hand vast te houden.

Het is een energie die niet veroordeelt. Een die jouw persoonlijk kent en jouw vreugde viert. En waar in het verleden die energie aan het einde van de avond wegging, zal hij nu bij je blijven. Deze energie is aan jou persoonlijk toegewezen, – niet als groep. Het is een energie die vraagt: “Mag ik naast je komen zitten? Mag ik straks met je meegaan? Mag ik bij je zijn als je vanavond geniet van de schoonheid van de dingen die je gaat zien? Wil je mijn hand vasthouden? Mag ik in jouw slaap met je praten? Mogen wij je wakker maken? Mogen wij ons aan jou laten zien in jouw dromen? Mogen wij jou boodschappen voor jezelf geven? Als je ons dat toetstaat zullen wij vanavond nergens anders dan alleen bij jou zijn.”

Aan het einde van het bericht zullen wij overwegen om terug te gaan naar de andere kant van de sluier maar sommigen van ons zullen blijven wachten totdat je weer terugkomt. En als wij je weer zien zullen wij het hebben over de tijd waarop jij ons permissie gaf om bij ons te zijn op een inter-dimensionale manier. Noem het een persoonlijk optillen van de sluier en nu wij het daarover hebben moeten wij je herinneren aan de speciale dispensatie die je hebt gecreëerd.

De dispensatie van openbaring.

Laten wij eens beschrijven wat ‘optillen van de sluier’ eigenlijk betekent. Voor velen van jullie betekent het vermindering van de barrière tussen de mensheid en Spirit – met andere woorden: een reductie van de ‘dualiteit-energie’. In de eonen van jullie spirituele ontwikkeling heeft het steeds die betekenis gehad – een dichter samenlopen met Spirit, maar nu is er meer dan dat.

Wij gaan jullie een lineaire definitie geven van ‘ de sluier optillen’. Het betekent ‘het licht aandoen’ en in dat licht heeft de mensheid de keuze die het anders niet had totdat het nu openbaart wat het verborgen heeft gehouden.

Noem het een ‘dispensatie van licht’ die jullie hebben gekregen. Individuen kunnen nu een keuze maken binnen hun eigen leven die de openbaring weerspiegelt van wat zij nu uit de eerste hand kunnen observeren.

Stel je eens voor dat jij je hele leven in een verduisterde kamer hebt geleefd. Dat is dan jouw schijnbare werkelijkheid en je gaat van plaats tot plaats maar altijd in het donker. Net zoals een blinde en laten wij ook zeggen dat je bent opgegroeid met het vinden van objecten op jouw pad die je niet kunt zien en in de loop de jaren heb je geleerd om die obstakels handig te omzeilen of te ontwijken.

Het is in de jaren intuïtief geworden. Het is voor jou normaal. Je gaat van hier naar daar en weet op de een of andere manier dat er een object is. Zonder over dingen te struikelen is je leven beter geworden en ben je eraan gewend te weten waar alle valkuilen en hobbels zijn. En natuurlijk, binnen deze metafoor van jouw realiteit, heb jij nooit in de gaten dat je in het donker bent. Jouw realiteit is al zolang zo dat het voor jou normaal is geworden – net zoals alle dingen gaan!

Opeens is er een licht beschikbaar – oh, geen helder licht, maar een dat je in staat stelt om alles in de kamer gedempt te zien. Je bent ondersteboven door wat je ziet en jouw eerste reactie is lachen! Je zegt tegen jezelf: “Ik ben steeds om de verkeerde objecten heengelopen! De kamer ziet er helemaal niet uit zoals ik had gedacht! Kijk! Er is altijd een looppad wat ik nooit heb geweten, een looppad dat veel sneller zou zijn. Wat een openbaring! Het mooiste ervan is dat ik nu duidelijk weet dat ik niet goed kon zien. Ik zat in het donker!”

Wat ga je nu met die informatie doen? Je zou kunnen denken dat dit een voor de hand liggende vraag is. Wat ga je doen met jouw nieuw gevonden zicht? Je zou kunnen zeggen: “Wel, Kryon, alleen een gek zou op dezelfde manier doorgaan.” Inderdaad! Dus ga jij je leven herindelen, nietwaar? Je gaat je leven herindelen om voordeel te hebben van het nieuw gevonden zicht dat is gekomen door het licht dat is gekomen en de kamer van jouw realiteit verlichtte. Dit proces heet: openbaring. Het is een vooruitgang van de levensweg tussen mensen en mensen.

Dit is wat er nu op deze planeet gebeurt bij het ‘optillen van de sluier’ – iets dat was voorspeld door jullie ouden. Houd in de gaten dat dit niet noodzakelijk iets is dat is ontworpen om jouw wandeling met God te verhogen, hoewel het dat ook wel zal doen. Het gaat integendeel over jouw wandeling met anderen en over jouw begrip over de energie van de Aarde.

Twaalf jaar geleden begon Kryon zijn lessen voor jullie en wij spraken over openbaring. Wij spraken over het langzaam optillen van de sluier en hoe dat kan gebeuren. Wij vertelden jullie dat het een grote stap was voor de mensheid en dat het alleen kon gebeuren door een totaal op een lijn brengen van veel van de elementen en attributen van jullie planeet. Twaalf jaar geleden spraken wij hier al heel duidelijk over. Wij vertelden jullie dat de grote verandering van de attributen van de Aarde het menselijk bewustzijn zou ondersteunen.

Wij spraken over het “Drietal van het raster” en datgene waar wij mee werken – het magnetisme en hoewel sommigen de Kryongroep zagen als spirituele mechanica was ons werk altijd; het licht veranderen. Ons doel is altijd geweest om klaar te staan om te openbaren door een rasterverhoging die altijd mogelijk was geweest en die is gemanifesteerd door wat de mensen op de planeet konden doen met hun eigen kracht.

En nu zitten jullie bij deze openbaring – een dispensatie van licht. Dit is geen teruggang naar welke energie dan ook die de Aarde ooit heeft gezien. Integendeel, dit is een nieuwe energie die het licht vestigt om dingen te openbaren die nooit eerder gevoeld of gezien zijn.

Met dit licht kunnen de menselijke levenskleuren zich gaan ontwikkelen. Het was van onschatbare waarde, nietwaar, dat het zo zou zijn? Met een planetaire verandering van deze grootte moest juist het menselijk bewustzijn veranderen en als jullie het woord indigo horen in verband met mensen is het tijd om te begrijpen wat het betekent.

Er zal een tijd komen waarop jullie dat niet meer in verband brengen met kinderen. In plaats daarvan zullen jullie het relateren aan de nieuwe levenskleur die is gekomen door de verandering van het raster. Het refereert aan de nieuwe levenskleur die was geschapen door die opwaardering en vertegenwoordigt een verandering bij de geboorte die het menselijk bewustzijn nodig heeft.

Het is een versterking – een evolutie in het ruimtelijke gedachteproces van de mens. Dat dit mogelijk is, komt door de nieuwe belijning van het raster en jullie zien dit in de nieuwe realiteit door de verandering van jullie eigen kinderen.

Enkele jaren geleden hebben wij ook dit gezegd: Dat ondanks de openbaringen op de planeet, niet iedereen het licht zou zien. Wij vertelden dat de realiteit van de een heel anders zou zijn dan die van de ander en dat er …..persoonlijke strijd zou zijn over spirituele zaken. Het zou de strijd tussen het oude en het nieuwe zijn – een strijd die werd uitgevochten door degenen die stevig verankerd zijn aan een realiteit van informatie uit oude tijden en spiritueel onderzoek. De ene zegt: “God is dezelfde, gisteren, vandaag en altijd. Daarom kun je niet eenvoudigweg het raster verplaatsen en daardoor God veranderen!” Wat zij weigeren te zien is dat de veranderende energie niet God is, maar menselijk. De verandering gebeurt binnen de relatie met God. Inderdaad, Spirit verandert nooit maar de relatie met de mensen wel en dat geldt ook voor jullie vrije keus en jullie intentie om meer te weten over wat echt is en wat niet. Zou iemand beslissen om het nieuw gevonden licht in de kamer te negeren? Ja. Meer dan dat, zij zouden zeggen: “Dat komt niet van God. Daarom wil ik het niet zien. Het is zo krachtig dat het verkeerd moet zijn om het te gebruiken. Er is geen enkele oude profetie die verteld over energieverhoging en daarom moet die genegeerd worden.” Dat is hun waarheid en die moet ook gerespecteerd worden omdat die ook voortkomt uit vrije keus. Maar de verdeeldheid begint bij degenen die zichzelf spiritueel werker noemen.

Binnen deze nieuwe energie zijn velen zich ook bewust geworden van wat wij ‘duidelijke uitgangen’ noemen. Er zijn vele ‘enen’ en ‘negens’ die gebeuren (volgens de numerologie). Dit refereert aan veel begin en veel einde – waarvan veel onverwacht en die geen verandering van energie scheppen. Velen zijn opgewonden door de keuze, zelfs nu wij hier samenzijn.

Velen zijn zich ervan bewust dat de uitdagen nu lijken toe te nemen. Dit lijkt tegenstrijdig met wat wij zojuist vertelden….omdat jullie nu duidelijker kunnen zien om obstakels te vermijden. Jullie vragen je nu af wat je verkeerd hebt gedaan om dit te manifesteren. Jullie zijn verward door een schijnbaar toegenomen last. Lief mens, daarom houden wij zoveel van jullie! De dualiteit is nog steeds sterk aanwezig en daarom zien jullie niet het hele plaatje. Met het toegenomen licht komt er ook meer verantwoordelijkheid en ook een toename in jullie kracht om daarmee om te gaan. Met deze nieuwe energie komen er ook meer gereedschappen om om te gaan met oplossingen voor het onoplosbare…..een openbaring over de puzzel van het leven.

Toch lijkt het erop dat de uitdagingen steeds persoonlijker en groter worden. Velen hebben de handen omhoog gedaan en geven zich over. Zij zeggen: “Het werkt gewoon niet. Er zijn teveel verrassingen in mijn leven. Het lijkt niet op het leven dat ik verwachtte of waarvan Spirit mij vertelde dat ik het kon verwachten. Dingen die altijd stabiel waren, zijn dat niet meer.” Dan valt de mens vaak op zijn gezicht en bidt tot God en vraagt: “Wat deed ik verkeerd?”

De manier waarop gemanifesteerde energie wordt geschapen.

Lief mens, ik ga je nu een stelling voorleggen – een spirituele fysieke regel – een die wij al eerder hebben gegeven maar die je niet vaak genoeg kunt horen. Het gaat over de creatie van energie, lichtwerker, iedere keer als de angst weer in jou omhoog komt en je die met succes uit de weg gaat als gevolg van de wijsheid en de kennis die jij meedraagt, heb je alleen maar een slag gewonnen. Meer dan dat, binnen dat proces van ontwijken heb je zelfs een derde energie geschapen. Schijnbaar uit het niets heb je iets geschapen wat wij de derde energie noemen. Deze derde energie is het antwoord op twee eerdere energieën en dat zijn: (1) De energie van jullie bewustzijn. (Menselijke energie), en (2) De uitdaging die voor je ligt. (De energie van die situatie) Als je in staat bent om te gebruiken: 1. Het ongeldig maken of veranderen van het 2. tegen-intuïtieve van wat je verwacht verschijnt er een 3. En dat is ‘gemanifesteerde nieuwe energie’ Die is geplaatst op de top van de inter-dimensionale piramide van deze situatie. Noem het ‘het drietal uitdagingen’ Ondanks dat die nieuw geschapen energie op de top is geplaatst noemen wij die de ‘energie van ankering.’

Deze derde energie vermengt zich met het raster van de planeet en verhoogt de voorraadschuur van iets waar wij het direct over gaan hebben. Het is een feitelijke creatie van energie van een mens die de fysieke Aarde beïnvloedt.

Voordat wij verdergaan: Denk hierom: Wij hebben jullie niet door een afschrikwekkende ervaring laten gaan! Loos die gedachte! In plaats daarvan hielpen wij jullie om de angst voor een situatie te lozen en binnen het lozen van de angst is er de manifestatie van oplossingen en hulp voor de planeet…..een echte win-win situatie.

Met andere woorden, door met gratie in de ogen van de tijger te kijken en met wijsheid en liefde heeft het ervoor gezorgd dat de tijger is gaan liggen en omrolt. Snap je het verschil tussen het concept van de oude strijd van: ‘zoek en vernietig’ tegenover een nieuw concept van ‘zoek en harmoniseer’?

Wie heeft er gezegd dat de vijand moest worden gelinieerd? Wat zou er gebeuren als je de vijand met meer begrip zou benaderen? Dat is raar, zeg je? Tegen de menselijke natuur? Wat als deze nieuwe strijd twee kanten heeft veranderd? Wat als, in plaats van vernietigen van wat niet is gewenst en wat niet blijft zoals het was, beide kanten iets winnen en veranderen? Je kunt beter wennen aan dit concept want het nieuwe ‘indigo’ bewustzijn is erop gebaseerd!

Hoe werkt het bij een persoonlijke strijd? Laat mij iets uitleggen dat interactief is inter-dimensionaal maar dat wij zullen proberen jullie op een lineaire manier te geven: Binnen het bovenstaande voorbeeld; hebben jullie angst uit je leven verwijderd? Nee, die zal terugkomen, weet je? Wat er gebeurde is dat je ernaar keek, de specifieke energie ervan begreep en hem dan liet gaan. Dat veranderde de mens. Uit de angst treden schept verandering van de cellen. Veranderde de situatie? Nee. Niet uit zichzelf maar hij veranderde wel. Wat er gebeurde was dat de situatie veranderde met de toevoeging van een nieuw gemanifesteerde energie die werd geschapen door het nieuwe menselijke begrip. De piramide is compleet. Het drietal is compleet. Dat drietal is er een van vervolmaking.

Dus, elke keer als je een uitdaging benadert zonder angst en eventuele oplossing voeg je iets toe aan de kern-energie van de Aarde. Waar in de planeet zit deze kernenergie? Hoewel jullie het niet logisch zullen vinden – het gaat naar het raster drietal dat boven en onder is. Wij hebben het eerder gehad over de complexiteit hiervan.

Het betekent dat jullie uitdagingen jullie speciaal worden gegeven om een energie te genereren die de planeet heel erg nodig heeft. En wie dan dat beter doen dan degenen die van Spirit houden? Wie kan die energie beter genereren dan degenen die daarvoor hebben getekend? Maar wij weten dat het nu verwarrend lijkt te zijn.

Er is nooit een tijd voor lichtwerkers geweest die verwarrender was. Kun jij jezelf voorstellen in een stabiel thuis en dat misschien 20 of 30 jaar lang? Je voelt je daar comfortabel en hebt alles uitgestippeld. Nu zeggen wij jullie dat het huis verandert. Het zal neergaan. De fundering zal moeten worden schoongemaakt. Nieuw cement zal niet werken totdat het integriteit bezit. Een nieuw huis moet worden opgebouwd. Het heeft een metaforische naam en wij gaan door met dat ’het Nieuwe Jeruzalem’ te noemen – het begin van een nieuw era van oplossing en vrede op Aarde.

En jullie vragen je nog steeds af waarom wij van jullie houden?

Dus, lieve mensen die hier in de stoel zitten, wij zeggen jullie dat de meest overduidelijke problemen in je leven, als je ze vergelijkt met anderen, juwelen van ontdekking zijn. Het zijn uitnodigingen om de planeet te helpen. Zij worden niet gegeven als reactie op iets wat je verkeerd deed maar eerder worden zij gegeven als werk……iets waarvoor jij toestemming hebt gegeven toen je zei: “Ik wil naar de Aarde gaan op het punt van de overgang. Ik wil deelgenoot zijn van een nieuwe dispensatie voor de mensheid.” En inderdaad, je bent hier!

Wij hebben jullie eerder gezegd dat lichtwerkers verschillend zijn. Hun kracht is enorm. Zij zijn dynamo’s van licht, vermomd in een gewone verschijning, die op Aarde rondlopen met een doel en met liefde. Zij genereren energie die je niet kunt zien en waar velen zelfs niet in geloven en waar anderen bang voor zijn. Daardoor kan strijd zich ontwikkelen.

Resonantie – Nieuwe informatie.

Hier is nog iets wat het nieuwe raster voor jullie doet….en dit is nieuwe informatie die in deze tijd gemakkelijk kan worden gegeven. Er is geen energie om ons heen die niet beweegt. Er wordt hier geen wortelenergie geschapen door een op land gebaseerde gronding. Zoals wij al eerder hebben gezegd zitten wij nu allemaal in een nieuwe, unieke situatie die helderder is door de beweging waarin jullie zitten.

Laten wij het hebben over resonantie. Dit is een sleutelwoord in relatie met wat er qua trillingen op de planeet gebeurt. Er is een basis resonantie voor de planeet en al het leven erop. Dat mag wetenschappelijk lijken maar het is ook spiritueel. Een zeer lage resonantiefrequentie heeft de hele mensheid en de grond waarop zij loopt al eonenlang, omhuld. Deze resonantie is een resultaat van een reactie op andere energieën eromheen. De resonantie van de levenskracht op Aarde en alles eromheen wordt gebruikt voor communicatie en wij zullen het daar later over hebben. Deze zeer lage resonantie heeft altijd bestaan uit 7 tot negen vibraties per seconde. Dit is altijd de kern van de mensheid geweest sinds het begin der tijden.

Het beantwoordt de ‘toonaard’ van het menselijk brein en de geologie van de Aarde. Het zorgt ook voor energiesymmetrie voor de planten en de dieren op Aarde. Het is doordringend, een fundamenteel anker voor al het leven en een belangrijke basis voor attributen die jullie nog moeten ontdekken. Wij hebben het er al vaak over gehad: er zijn ultra hoge frequenties binnen het ‘koor’ van de cellen of andere systemen maar het fundamentele anker is de sleutel naar hen allemaal.

Ondanks dat er vele frequenties zijn hebben wij het nu over iets anders – resonanties en energieën die met meer intensiteit vibreren en hun frequentie veranderen al naar gelang hun omgeving.

Resonantie gaat over harmonie. Als iets resoneert, komt dat door iets eromheen dat eenzelfde, maar sterkere, harmonieuze frequentie of een set van frequenties, heeft.

Wij nu zeggen is dat een deel van wat de nieuwe raster belijning doet is de resonantie van de planeet Aarde opnieuw opstarten. De nieuwe fundamenten zullen gebaseerd zijn op het nummer 11. Wij kunnen jullie vertellen waar dit zal eindigen omdat het gewijzigd is door de mensen die zullen besluiten de vele problemen van de Aarde op te lossen. Dit betekent ook dat de harmonische toon van de Aarde zal gaan veranderen en dat zelfs de biologie en het ‘koor van de instructies’ ook zullen veranderen.

Als de menselijke cellulaire structuur gaat resoneren met frequenties waarmee het niet is geboren, met energieën die hen op een nieuwe manier opschudden, reageert het daarop! Dit kan bezorgdheid opwekken, ongemakkelijk voelen en ja, ook elke nacht wakker worden om drie uur. Je ligt daar dan en zegt: “Is alles in orde? Dit voelt op de een of andere manier anders!” En dat is het ook!

DNA.

Wij hebben het weinig gehad over het nieuwe DNA – dat antwoord geeft op de nieuwe resonanties van de planeet – maar er zal een tijd komen dat wij dat wel gaan doen. Er zit zoveel verborgen achter het vierdimensionale waaraan jullie gewend zijn. Veel van wat feitelijk een deel van de DNA-motor is kunnen jullie allen maar voelen. Er is een creatieve motor in jullie die een pakhuis is van informatie over jullie, jullie verleden en jullie potentiëlen. Het zit allemaal in het DNA!

Wij hebben in het verleden gezegd dat er twaalf lagen zijn. Jullie zijn je er alleen maar van een bewust, de vierdimensionale dubbele helix die jullie kunnen zien. Wij zullen die laag ‘de wortelgroep’ noemen. Alle DNA-informatie begint hier. Het is de basis vanaf dat het in jullie hoofdrealiteit aanwezig is. Er is geen hiërarchie in belangrijkheid van de DNA-lagen. Deze ‘wortelset’ is daarom niet de belangrijkste. Uit de lineariteit komend, moet je anders denken en de wortelgroep zit in het midden van de cirkel van het DNA. Het is moeilijk voor ons om jullie te vertellen over de interacties van de wortelgroep van de andere lagen.

Er zijn geen ‘strengen’. In plaats daarvan zijn er lagen. Denk aan de onzichtbare inter-dimensionale lagen alsof ze liggen op degenen die jullie kunnen zien. Jullie voelen je prettiger als je ze kunt tellen maar wij willen jullie eraan herinneren dat als je verdergaat dan de vierde dimensie de tijd niet meer lineair is. Daarom is er ook niet zoiets als een vijfde dimensie maar het voelt voor jullie beter om het zo te noemen. (Kryon spreekt liever van de vierde dimensie plus een) Wij hebben het hier eerder over gehad. Daarom zeggen wij jullie dat de andere lagen geen nummer hebben maar eerder namen en energieën, allemaal binnen de cirkel van 12.

Er zijn dertig specifieke interacties tussen de andere lagen van het DNA en de wortelgroep. Op een dag zullen wij jullie vertellen welke dat zijn en wat er zo speciaal is aan die andere lagen. Wij zullen ze zelfs een naam geven! Nu geef ik jullie alleen maar een hint: Heeft iemand van jullie zich wel eens afgevraagd waar jullie echt vandaan komen? Als jullie oneindig zijn waar bevindt zich thuis dan? Als jullie oneindig zijn, waar was je dan voordat je hier kwam? De Aarde heeft nog nooit zoveel mensen bevat als nu dus waar kwam je vandaan?

Hebben jullie je ooit iets afgevraagd over het proces waarbij je op de schouders werd getikt en gevraagd: “Wil je naar de Aarde gaan?” Wat deed je? Waar was je? In het spectrum van het inter-dimensionale bestaan van Spirit waar je werkte toen je de oproep kreeg? Was je op een andere planeet, een andere dimensie, een ander tijdraam? Wat was jouw naam? Wat was jouw doel? Denk je dat je alleen maar rond zweefde els een engelachtig iets in een cirkel of in een gelukzalige oneindigheid en dan opeens voor een tijdje op Aarde kwam? Zou het kunnen zijn dat het plan van het universum veel complexer is dan dat? Zou het kunnen zijn dat jij bent geroepen om vaak te komen en te gaan als een spiritueel wezen dat werkt binnen een familie die God wordt genoemd?

Er is een blauwdruk binnen de onzichtbare lagen van het DNA die een speciaal verhaal vertelt. Het zegt ook wie jij nu bent en wat je verwacht te bereiken in je korte verblijf hier. Hoe vaak ben je op Aarde geweest? Wie was je en wat deed je? Wat heeft dat nu voor invloed op jou? Er zijn lagen van DNA die ook jouw complete geschiedenis bevatten. Welke energieën werden er ontwikkeld? Wat hebben zij eraan bijgedragen dat jij nu hier bent of dit leest? Het zit allemaal in de blauwdruk van de lagen van het DNA die jij niet kunt zien.

Vandaag vertelde lerares Barbara dat in een inter-dimensionale realiteit dingen tegelijkertijd gebeuren. Dat houdt dan ook in dat al jouw ‘vorige’ levens Nu gebeuren! Wij hebben dit eerder verteld maar misschien heb je er nooit aan gedacht wat het zou kunnen beteken voor wat je voelt in een nieuwe energie waarin de ‘knop’ wordt omgedraaid.

Nieuwsgierig? Angstig? Misschien worden alle ‘voorgaande levens’ meer huidige/ Als dat zo is feliciteren wij je en geven wij je de energie om zo met dit nieuwe bewustzijn om te gaan dat je dat kunt vieren in plaats van er bang voor te zijn.

Weet je, de wortelgroep weet dat zij in 4D is. Daarom zit zij in het midden van de cirkel. Al het andere wijzigt, of past aan…..ja, resoneert de wortelgroep. Wij vertelden onlangs dat wat jouw 4D genetische structuur ook is, de voorbestemming waar jullie vanuit gaan, veranderd kan worden.

Er is diepgaande informatie. Het betekent dat jullie de mogelijkheid hebben om je eigen genetica te veranderen! Wij vertelden dat de sterkste kracht op Aarde het menselijk bewustzijn is en nu weten jullie wat wij daarmee bedoelen.

Kunnen jouw gedachten jouw biologie beïnvloeden? Ja, ja en ja! Het is altijd zo geweest. Als een cocon voegen de inter-dimensionale lagen van het DNA zich om de wortelset en wachten op een resonantie van intentie en compassie en liefde……die allemaal katalysatoren zijn van menselijke verandering.

De wortellaag is in feite een machine. Denk aan de wortellaag als aan een dynamische, biologische machine

Die met een set instructies vanaf de geboorte komt totdat andere instructies ze een nieuwe richting geven. Vergelijk het eens met een schip dat blind door de golven ploegt zonder te weten wat er aan de hand is. Maar het weet wel hoe het lichaam door het leven moet worden gestuurd. Het weet hoe het snelheid moet verminderen of vermeerderen, vol te houden, zichzelf te repareren en te bestaan.

Maar de kapitein van de wortellaag zijn de inter-dimensionale lagen eromheen. De andere lagen wijzigen de wortelset en zeggen die de richting te veranderen en naar een veilige haven te sturen. De andere lagen zijn echter niet altijd toegankelijk geweest voor een 4D waarneming…..niet totdat het licht kwam.

De internationale set van DNA-lagen is degene die jullie nu wakker maakt. Dit wordt bedoeld met “het DNA activeren’. Het is een verklaring die jullie vertelt dat bij de in bezit name van het raster en de andere aanhangsels jullie direct spreken tegen de inter-dimensionale delen van het menselijk DNA. Dit is de verandering die het verschil gaat maken tussen de mensen met een andere dispensatie en degenen die vandaag hier zijn en degenen die lezen over de brug tussen de oude en de nieuwe tijdgeest.

Numerologie.

Wij hebben beloofd het over numerologie te hebben , een van de oudste wetenschappen op de planeet. Wij zullen dit kort doen. Zelfs de meest complexe numerologie neigt ernaar te cirkelen om de cijfers in jullie lineariteit en wat je kunt zien in 4D. Jullie werken met de enen (1) tot de negens (9) en de systemen daar omheen. Het is tijd om de drie cijfers die jullie niet kunnen zien, eraan toe te voegen. Net als bij het DNA zijn er anderen die wijzigen of resoneren met degenen die jullie niet kunnen zien.

Het zal voor jullie vreemd lijken als wij zeggen dat er nog drie cijfers in jullie systeem zijn die geen numerologische waarde hebben, maar zo is het wel! Voor de duidelijkheid, het is niet anders dan aan iemand vragen: “Welk nummer heeft de kleur blauw?” Je zult waarschijnlijk het volgende antwoord krijgen: “Wat bedoel je? Kleuren hebben geen volgorde. Het zijn alleen maar kleuren en zij hebben namen. Dat is zo en toch hebben zij energie en werken zij samen en zijn zij deel van een systeem. Denk dus aan de nieuwe cijfers op die manier. Wij willen de drie inter-dimensionale cijfers tonen die degenen wijzigen die jullie nu gebruiken.

Er zijn er drie meer die bestaan na de negen en het zijn geen nullen. Elk heeft een symbool (geheiligde geometrie) en een naam. Als je echt jouw begrip wilt versnellen moet je ze in combinatie zien met de andere negen. Zij veranderen de eerste negen en dus veranderen zij de energie van het systeem.

Laat mij een voorbeeld geven. Als je het nummer 1 ziet zou je dat kunnen associëren met ‘een nieuw begin’ (de meest simpele interpretatie). Het zou daar gewoon liggen en zeggen: “Ik vertegenwoordig een nieuw begin, een nieuw startpunt. Toch, als je een van de drie achter de negen neemt en die direct naast het cijfer 1 plaatst, verandert het die 1 In iets anders.

De andere drie niet-cijfers zijn in hun eenvoudigste vorm lineariteit, zij vertegenwoordigen de energie van verleden, heden en toekomst. Dit zij de namen die wij nu aan ze zullen geven, maar zij hebben geen volgorde. Het zijn dus alleen conceptuele cijfers, geen absolute nummers. De eerste negen nummer zijn nummers met een waarde (met absolute lineaire waarde). De volgende drie zijn conceptueel en hebben geen waarde maar zij wijzigen de anderen.

Deze inter-dimensionale hebben geen energie van zichzelf. Zij hebben de andere cijfers nodig om te kunnen functioneren. Dat maakt ze ook katalysators van ze. Het plaatst ze ook in een cirkel met de anderen in plaats van op een lijn of in een kolom. Sommigen kunnen dat begrijpen, anderen weer niet. Als je denkt aan een kolom waar de cijfers van 1 tot 9 van boven naar beneden lopen denk dan aan de andere drie als zwevend boven de kolom. Dit is het beste wat wij kunnen doen om iets uit te leggen dat boven jullie 4D uitgaat.

Terug naar ons voorbeeld. Wat zou er gebeuren met de interpretatie van het cijfer 1 als het inter-dimensionale cijfer van ‘verderop’ ernaast zijn zijn? Het antwoord? Het geeft je extra persoonlijke informatie over de energie van het cijfer. Het verhoogt het overzicht behoorlijk! In dit geval vertelt het je dat er een nieuwe beginenergie zit rondom jouw verleden. Wat zou dat kunnen betekenen? Het klinkt niet logisch voor jullie. Wat het kan betekenen is dat de energie van jouw verleden, die jouw heden wijzigt, zich opnieuw gaat belijnen.

Je zou kunnen vragen: “Hoe heeft mijn verleden invloed op mijn heden?” Dat is niet zo moeilijk, geliefde, Wat draag je mee wat jou boos maakt? Wat gebeurde er in het verleden dat jou zorgen of verdriet geeft? Een nummer 1 bij een reading in combinatie met deze nieuwe veranderaar zal de numerologische lezer vertellen dat en energieën van nieuw begin om die dingen heen hangen die jouw gevoelens en reacties al jaren hebben getemperd. Begrijp je dit?

Wat als het ‘huidige’ veranderingscijfer samenkomt met het nummer 1? Dat zou aangeven dat een nieuwe beginenergie om je heen zweeft die ernaar neigt om zich te tonen in de 4D lineaire tijd van precies NU! Het zou een verandering geven van de ‘echte tijd’ en het zou jou helpen een actie te begrijpen die je zou kunnen nemen om jouw leven vandaag te veranderen!

Het ‘toekomst’ energienummer bij het nummer 1 gezet zou een nieuw begin aangeven dat een potentieel was – niet nu, niet in het verleden, maar een potentieel dat je zag – een die je zou kunnen helpen te plannen – een die jouw denken zou kunnen veranderen over wat je zult gaan doen. Zie je hoe deze nieuwe conceptuele cijfers in verband staan met jouw bestaande systemen? Het schept echter ook veel complexiteit. Het voegt drie lagen op degene die bekend zijn.

Om het nog ingewikkelder te maken, wat zou er gebeuren als er meer dan een conceptueel cijfer verschijnt bij de 1? Wat betekent het als het tegenwoordige en het verleden naast het cijfer 1 staan? Het schept een puzzel – een nieuw systeem – dat wij ‘inter-dimensionale numerologie’ zullen noemen. Het is een gloednieuw stuk gereedschap. Natuurlijk is de vraag “Wie kan die nieuwe conceptuele cijfers zien? Het antwoord: Jullie allemaal, als je dat wilt. Het is een onderdeel van het nieuwe licht. Het is een deel van ‘zien in het donker’. Het is allemaal deel van wat aan jullie is gegeven dat de spirituele tekstboeken zal herschrijven en ook alle geschriften uit de oudheid die zo waardevol voor jullie waren voordat het licht aanging.

Wat heeft dat nu te doen met jullie die hier op dit schip zitten of deze informatie lezen? Het is als volgt: Ieder mens dat dit hoort of leest weet er alles van! Dit Kryon bericht is pleonastisch (dubbel op!) Het is gewoon een herkenning van wat jouw ‘kern’ al weet. Als ik eventjes de dualiteit en de lineariteit van jullie levens zou kunnen verwijderen – als wij een echte familieontmoeting zouden hebben – zouden wij over hogere fysica spreken. Wij zouden over hogere spiritualiteit praten en over de ongelooflijke genezingskracht van compassie en liefde. Wij zouden het hebben over de menselijke geschiedenis – de millennia die zijn gekomen en gegaan. Wij zouden praten over de historie en de belijning van het universum en iedereen zou weten wie waar vandaan kwam.

Wij zouden het hebben over een Aarde die op een bepaald moment in jullie geschiedenis alleen maar een plan was. Wij zouden praten over jullie aandeel in het plaatsen van het zonnestelsel en hoe de rasters in elkaar werden gezet. En jullie allemaal zouden je herinneren….herinneren en herinneren.

Wij zouden vieren hoeveel er tot nu toe is bereikt. Wij zouden de grootsheid vieren van wat jullie tot nu toe hebben gedaan en van de potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren. Wij zouden het hebben over het grotere plaatje – dat van wat jullie hier op Aarde doen een ander deel van het universum zelf beïnvloedt – het grootste geheim dat nog niet geopenbaard is aan de mensheid. Het heeft het potentieel van om de balans van licht en donker te veranderen, misschien zelfs binnen de familie van God.

En….wij zouden jullie vrije keus om te scheppen wat je wilt, vieren, op deze planeet van vrije keuze. (de enige planeet die de mogelijkheid heeft om zijn realiteit en zijn spirituele vibratie te veranderen).

Kijk vanavond eens omhoog naar de sterren. Tel ze eens. Dat kun je niet want het zijn er teveel en het zijn alleen maar degenen die je kunt zien. Toch is jullie Aarde de enige planeet die is toegerust voor de speciale taak waarvoor jullie hier kwamen. Jullie weten niet hoe bijzonder dat is. Jullie weigeren nog steeds te geloven dat jullie meer zijn dan een korreltje zand op een reusachtig strand. Wij zeggen juist dat jullie een juweel zijn dat verstopt is in een duidelijke expansie van creatie – een juweel dat erop wacht om ingelegd te worden in de halsketting van universele verandering en bestemming.

Er zal een dag komen waarop de lichten volop schijnen. Jullie zullen je echte namen kennen- en ook de mijne. Kryon is eenvoudigweg een naam die jullie in 4D kunnen uitspreken. Wij zullen dan over de reis naar de Aarde spreken en over wat dat betekende voor het universum. Wij zullen samen lachen en vreugde beleven over wat er is bereikt. Wij zullen praten over levens die in 2002 werden geleefd…..het begin van het eind van het begin. Alles wat eerder verdwenen was heeft het potentieel om het begin te zijn van het echte doel van de Aarde en de mensheid die erop rondloopt.

Sommigen van jullie hebben een tijdje gewacht om hier binnen te komen. Het was een natuurlijk proces met deze speciale dispensatie als doel. Jullie wisten van de uitdagingen en van het potentiële Armageddon en toch werd je even tegengehouden om hier naar binnen te gaan.

Zeven van jullie in deze groep zijn ‘overblijvers’. Dat houdt in dat jullie met een doel, met ontwerp en intentie een planetaire levenscyclus onderbraken om jullie leven van vandaag te scheppen en dat blijkt uit jullie vastberadenheid. Jullie gebruikten een extra hoeveelheid tijd aan de andere kant van de sluier, beheerst en wachtend op dit moment.

En jullie vragen je af waarom wij zo enorm veel van jullie houden. Jullie vragen je af waarom wij jullie levens vieren en jullie voeten wassen. Jullie vragen je af waarom wij naast jullie willen lopen tijdens deze reis die jullie de Kryon cruise noemen.

Jullie vragen je af waarom jullie de mantel van uitdaging dragen, nietwaar? Misschien wordt de strijder wakker? Misschien begrijpen jullie nu beter wie echt deze pagina’s leest? Nou, stop maar met afvragen. Want het licht is ingeschakeld.

Wij gaan in liefde.

Kryon.

* Het woord Apocalyps komt uit het Grieks en betekent in feite: De sluier optillen.