Kryon: En nu begint het.

Kryon: En nu begint het.

Doorgegeven via Lee Carroll / 1 Juli 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze zaal is gevuld met liefde. Harten staan wijd open, geschapen door dit heiligdom uit jullie eigen bewustzijn. Dat doen jullie, wist je dat? Waar je ook zit, je schept een heilige ruimte. Ik weet dat jullie dat eerder hebben gehoord.

In deze plaats van open harten stroomt een heilige familie met open harten binnen. Er is en doorschijnende, prachtige beker van energie die overstroomt van liefde die in deze groep wordt geplaatst. Jullie hadden allemaal de intentie om vanavond in deze stoelen te zitten en daarom zijn wij hier.

Entiteiten die jullie wel of niet hebben ontmoet zijn hier, degenen die specifiek zijn voor de energieën van jullie goddelijkheid zijn hier. De familie is hier. Jullie hebben geen idee wie er om je heen zijn. In de veiligheid van je stoel, met dat hart dat ervoor klaar is om berichten te ontvangen, ben je ook klaar voor de omhelzingen en de voetwassingen waarvan je weet dat zij zullen komen.

Zoals wij al eerder hebben gezegd kunnen jullie je afvragen wie er wie komt ontmoeten. Inderdaad! Er zijn er heel veel van jullie hier en misschien verwachten jullie vanavond iets? Misschien zal jullie intuïtie zorgen voor de oplossingen waar jullie voor kwamen. Wij nodigen jullie uit om de energieën die hier zijn te ruiken. Sommigen van jullie zullen wel weten wat ik bedoel. Er zijn hier aroma’s die niet vervalst of nagemaakt kunnen worden – zij komen van degenen waar jullie van hielden en zijn overgegaan. Als je dit ervaart beschouw het dan als een ‘klopje op de schouder’ een ‘spiritueel knipoogje’ dat zegt “Weet je dat ik hier ben?”
Wij bedenken dat niet, geliefde. Er is een bewustzijn van uitnodiging in deze zaal. Dat is niet altijd het geval. Wij zaten vaak voor familie als familie ons tegenhield om hun harten binnen te gaan. Als dat gebeurt, is er geen veroordeling. Maar vandaag is er een viering en vreugde omdat er zoveel gelijkgezinden zijn gekomen en bereid zijn om de berichten te horen. Het is geen toeval dat jullie vandaag hier in deze stoel zitten of deze woorden lezen.

Er is een gemeenschappelijk iets dat jullie hier samenbrengt. Het is jullie bereidheid om te luisteren en geliefd te zijn door Spirit – om volledig te begrijpen wat er op jullie planeet gebeurt – om informatie te krijgen en in je op te nemen zodat jullie hoger gaan vibreren en licht scheppen.

Strijders voor het licht en lichtwerkers is wat jullie jezelf noemen. Het is een indicatie in woorden uitgedrukt die zegt dat jullie er klaar voor zijn om iets te scheppen dat nog nooit eerder is geschapen.

Velen van jullie zullen zeggen: “Wat zal Kryon vandaag zeggen dat hij nog niet eerder heeft gezegd?” Het is al meer dan tien jaar dat jullie toestaan dat deze boodschappen naar jullie toekomen voor grote en kleine groepen met een open hart. Sommigen van jullie voelen de aanwezigheid van Spirit en weten zeker dat dit experiment echt is.

Dit ding dat channeling heet, is echt. Dus in de mate waarop jullie dat vandaag toestaan zullen de resultaten in verhouding zijn met de energie die naar jullie toestroomt allemaal met jullie instemming – allemaal door keuze – elk daarvan uniek binnen jullie eigen intentie. En ja……het wordt een andersoortig bericht.

Wij spreken vanmiddag over planetaire en persoonlijke zaken. Dat is de manier van Kryon. Wij spreken over dingen die jullie nodig hebben. Wij hebben instructies: wij hebben voorbestemmingen en potentiëlen en wij hebben informatie. En zo begint het nu, wij zijn er klaar voor en zijn nu hier. Er komt de komende uren niemand bij, er gaat niemand af, de groep dit is een beperkte groep – een energie die alleen voor deze boodschap is ontwikkeld. De lezers zijn er klaar voor en jullie ook.

Wij spreken nu op een astrale manier….een inter-dimensionale manier. Degenen die hier binnenstromen zullen deze unieke energie niet versterken of verminderen vanaf onze kant van de sluier voordat dit bericht is doorgegeven aan deze speciale bijeenkomst van strijders. Er is een reden dat wij dit nooit eerder hebben gezegd. Het is zo dat niets de energie van dit bericht, van het begin tot het einde, kan veranderen. Er kan dus tijdens dit bericht geen interruptie van welke entiteit dan ook komen.

Als wij dit bericht nog verder zouden moeten lineairiseren dan wij al moeten doen (door menselijk 4D) zouden wij de titel “En zo begint het” gebruiken.

Er is nu veel beginnen en veel eindigen. Als je hier vanavond zit met je hart open en zonder oordeel zijn jullie je volledig bewust van alle begin en alle einde van de laatste jaren. Het raster is dus verplaatst en is bijna op zijn plaats. Het is in 10 jaar meer verplaatst dan in de laatste honderd jaar……..precies zoals wij jullie hebben gezegd dat het terug zou zijn in 1989. Sommigen vragen zich af waar dat voor nodig is. Het heeft zelfs de aandacht van de wetenschap getrokken maar wat nog belangrijker is; het heeft de aandacht getrokken van degenen die spiritueel zijn. Als je dit soort veranderingen ziet is er vaak angst. En zo begint het.

Jaren geleden vertelden wij jullie over de mogelijke potentiële verdeling. Verleden jaar vertelden wij over de omheining en dat er mensen zouden zijn die de schutting wilden neerhalen. – degenen die niet langer in de nieuwe energie konden zijn……en dat is precies wat er gebeurt. Welke slag woedt er? Ik zal je zeggen wat de potentiëlen altijd zijn geweest. Het is een diepgaande veldslag tussen licht en donker. En toch denken jullie er verkeerd over. Bekijk het niet als een strijd tussen goed en kwaad want dat is het niet! Het is een strijd, een afwisselende strijd over hoever jullie het licht vooruit willen laten schijnen want dat is waarvoor jullie bestaan! Daarom zijn jullie hier in deze diepgaande en verschillende Aarde-energie.

Ik heb een geheimpje…..en het gaat over mij. Ik ken jullie allemaal; zelfs degenen die denken dat zij mij nog nooit hebben ontmoet. Ik ken jullie op een manier die mijn hart verwarmt. Lezer, begrijp je dat? O, ik ben de magnetische meester maar ik ben ook degene van de andere kant van de sluier die jullie begroet als jullie thuiskomen. Ik ben de groep in de Hal van Eer. Je kunt zeggen dat ik meerdere petten op heb. Ieder van jullie is een groep maar jullie weten daar ook niet echt veel van. Jullie kennen alleen de enkelvoudige jij en de lineaire jij die hier in de stoel zit en zich als mens voordoet op de planeet Aarde in vier dimensies. Oh, als jullie toch eens wisten dat jullie allemaal een groep engelen zijn…..allemaal. Ik zie jullie altijd rondlopen, weet je.

Mijn geheimpje? Ik zou willen vertellen wat jullie zouden zeggen als jullie mij zouden zien……en velen begrijpen dit misschien niet. De energie die ik heb in de Hal van Eer als ik jullie zie, zou jullie laten zeggen: “Hallo, zuster!” Een dichotomie? (tegenstelling/tweedeling) Misschien. Maar het is zo. Mijn groep is vrouwelijk. Naar mijn essentie is mannelijk. Ik ben een gebalanceerde groep, net als jullie. Ondanks de geslachtsloosheid is de balans die voor jullie absoluut is, voor mij variabel en ik verander die naar omstandigheden. Het is een erezaak en jullie kunnen het mij zien doen.

Dan gebeurt het volgende in die Hal van Eer, Wij zingen jullie namen in licht op een plaats die gevuld is met vreugde en verbazingwekkende liefde en waar jullie vragen: “Hoe gaat het?” Jullie moeten absoluut weten hoe je het op Aarde hebben gedaan! Het is een onderdeel van ‘het grote plaatje.’ Het is de overweldigende kennis die zit in de kern van ieder mens op Aarde maar die volledig is verstopt voor de tijd dat je hier bent – voor de lichtbalans op Aarde. Wij hebben jullie gevraagd: “Houd je licht vast”maar jullie weten niet echt waarom.. Wij hebben jullie gevraagd erop te vertrouwen dat wat jullie doen verbazingwekkend en speciaal is, maar jullie weten niet echt waarom. Op het goddelijke kernniveau weet je het wel en intuïtief weten jullie dat het veel groter is dan jullie je realiseren, maar het is verborgen…..en het is de eerste vraag waarop jullie een antwoord willen hebben als jullie terugkomen. En dat, mijn geliefden, is de clou waarom sommigen bij jullie vandaan blijven en bang voor jullie zijn.

Het gaat over een veldslag…….zelfs tussen degenen uit hetzelfde kamp. Wij vertelden jullie hier vier jaar geleden over, en nu begint het!

Laten wij het hier eens over hebben. Licht schept angst en jullie zullen dat meer dan ooit gaan zien. Je zult niet van de ene naar de andere plaats kunnen lopen zonder dat mensen naar je kijken. Zelfs de schijnbaar meest gewone van jullie kan zelfs niet gaan winkelen zonder dat de hoofden zich omdraaien. Al het menselijke bewustzijnsveld dat jij draagt tegen een ander menselijk bewustzijnsveld botst wordt er een boodschap afgeleverd. Het gaat over licht en donker en over de strijd die nu voor je ligt.

Luister heel goed: er zijn hier vandaag mensen en er zijn lezers, die in hetzelfde geloofssysteem zitten die zouden zeggen dat niet alles wat er gezegd wordt ‘aangeraakt is door het licht.’ Er zijn er die de oudheidkundige geschriften lezen, de geschiedenis van de Sumeriers en degenen die er voor de Sumeriers waren en die vertellen dat er in de laatste dagen een strijd zou zijn. Zij zeggen dat om jullie te misleiden, om jullie af te houden van het echte zien wat er op Aarde gebeurt. Er zijn er ook, zoals Kryon, broeder Tobias, de Groep en de Hoeders van het licht die samenwerken en jullie ‘verwarren met licht.’ Die mensen nemen de oude teksten en laten jullie de woorden zien. Zij hebben het zelfs over de profetieën en zelfs de namen van die tijden. Zij zullen tegen je zeggen: “Zie je wel? Het gebeurt in deze laatste dagen, precies zoals het werd gezegd. “Pas op”zullen zij zeggen “voor degenen die je willen misleiden met licht!” En inderdaad zeggen zij, jullie zitten hier in de stoelen en worden misleid!

Misschien wentel jij je in de vreugde en de liefde die jou nu wordt aangeboden? Misschien staat jouw hart open? Zij zeggen jou dat je in de maling wordt genomen. Daarom wil ik je hierover aanspreken en wil ik dat je iets onthoudt. Jij bent volledig de baas over jezelf. Jij bent volledig de baas over wat er voor je gebeurt.

Is het mogelijk dat wat er nu op Aarde gebeurt echt het einde is? Is het een strijd waarvan je waarlijk onbewust bent en die geschreven is door de ouden? Gaat het over de uiteindelijke menselijke slavernij, zoals zij zeggen? Is het mogelijk dat al die samenzweringen waar je in jouw leven over hebt gehoord, echt zo zijn? Kan het zo zijn dat er op andere werelden, andere plaatsen, andere tijden wezens zijn die samenspannen tegen jullie als hele mensheid in slavernij te houden en dat dit allemaal nu gebeurt terwijl wij hier zijn en jullie verblinden met licht? Is dat mogelijk?

Er ontbreekt iets in dit scenario en wij zullen jullie de andere kant van het verhaal vertellen en wij zullen jullie de waarheid geven…….een waarneembare waarheid.

Inderdaad zij er op jullie realiteitsspoor zulke potentiëlen geweest. Zoals wij al vaak hebben aangegeven zijn er vele realiteitssporen en hadden jullie de mogelijkheid om uit te kiezen. Dat heet vrije keuze! Dus, ja, deze potentiëlen waren er door jullie hele geschiedenis heen. Zelfs tijdens de geschiedenis, meer dan honderdduizend jaar geleden was een deel van jullie mythologie helemaal geen mythologie. Sommige dingen waarover je hebt gelezen en niet helemaal begreep zijn echt gebeurd. Heel veel uit de oude geschriften is dus nauwkeurig. Toch vragen velen van jullie zich in deze ‘laatste dagen’ af of alles wat er gebeurt een truc kan zijn. Hebben de entiteiten van liefde hier voor jullie een geheime agenda? Jullie hoeven je niets af te vragen en geen angst te hebben. Hier is wat jullie missen – compleet en totaal – over wat anderen je zeggen over deze eindtijden. Jullie voelen dat wat was voorspeld door wijze profeten, eonen geleden wel waar moet zijn omdat de toekomst is vastgelegd. Het is een rechte lijn, het verleden dat naar de toekomst leidt. Niemand in de realiteiten van het verleden, geen intellectuele spirituals verwachtte ooit dat de mensheid de realiteit zou kunnen veranderen……uit de tijdgeest te breken die van binnen diepgeworteld was.

Onthoud wat wij jullie nu gaan mededelen en controleer het zelf met je eigen onderscheidingsvermogen: De profeten die jullie deze voorspellingen gaven in hun realiteit hebben geen flauw benul over een andere realiteit. De oude energie van oude voorspellingen en de oude spirituele verhalen lagen op een ongebruikt spoor van de realiteiten in een troosteloze wildernis zonder mensen. De trein van de huidige mensheid zal nooit over dat spoor rijden en toch zijn er nog mensen die vast blijven zitten aan hun verwachtingen van wat er was voorspeld.

Zelfs jullie wetenschappers zijn het er nu over eens dat materie een ‘keus’ uit realiteiten heeft. Denk daarom eens aan wat jullie bewustzijns hebben geschapen! Jullie veranderden alles naar een nieuwe tijdgeest van bewustzijn en wij hebben dat steeds weer gezegd. Het is de hoeksteen van onze boodschap geweest…… dat jullie planeet niet zou gaan doormaken wat werd voorspeld en dat alles wat jullie hadden te doen uit het raam te kijken was en dat zelf te verifiëren. Degenen waarvan het bewustzijn echter nog steeds op het oude spoor met de oude profetieën zit en die kijken naar wat er op de planeet gebeurt hebben geen idee van wat er werkelijk aan de hand is. Zij zien dezelfde feiten als jullie kunnen zien maar in plaats daarvan vullen zij hun kopjes met angst. Zij hechten er geen waarheid aan dat de menselijke werkelijkheid echt veranderd kan worden.

Zij zien de kerken in problemen, de handel in problemen en problemen in het Midden-Oosten. Zij concluderen dat de mensheid bijna ten einde loopt en dat de entiteiten die jullie vandaag verwelkomen een onderdeel zijn van de samenzwering die daarvoor zorgt. Zij zien totaal geen strijd om integriteit die een nieuwe mensheid schept. In plaats daarvan zien zij een begin van een beangstigende slavernij, controle en duister voor allemaal.

Ondanks dat velen uit de oudheid en ook de meesters schreven dat de mensheid op elk moment zijn realiteit zou kunnen wijzigen blijven zij vastzitten in de oude angst – dat wat er toen was geschreven echt zou gaan plaatsvinden. Hoe kunnen wij nu voor jullie zitten, geliefden, in alle liefde en bewijzen dat dit niet het geval is? Hoe kunnen wij jullie bewijzen dat het geen list is? Toch worden wij verondersteld listig te zijn! Hier gaat het goed worden: Wij hoeven niet listig te zijn!

Er is een opwaardering bezig in het begin van het jaar 2003. Het magnetische raster is verplaatst en verandert. Wij noemen het ‘handen af.’ Jullie zullen er meer aan meedoen dan bij al het andere op de planeet. Met een voorhanden set van mogelijkheden zeggen wij: “Laat de mensheid het zelf bewijzen want zij hebben daartoe een goede mogelijkheid.” Wij vragen degenen die over alles anders denken of zij dat ook zouden doen? Kansen zullen zij niet pakken want dat verstoort het concept dat zegt dat jullie slaven van anderen in het donker zijn.

Geliefde, doe dit: Bouw geen muren rondom jouw geloof. Open elke mogelijke deur en onderzoek elk boek. Ga naar plaatsen waar je normaliter niet naartoe gaat en vraag jezelf, jouw spirituele gidsen, elke engel, waar dan ook…..om jou de waarheid te geven. Wees niet veroordelend. Trek geen lijnen tussen dit of dat. Verenig jouw goddelijkheid en bespeur zonder vooroordeel. Vraag je bij alles wat je kunt af….in welke dimensie dan ook: Is dit voor mij echt of niet? Wat is er echt aan de hand?

Ik zal jullie dit zeggen. De mensen die dit doen willen ware antwoorden op cellulair niveau. Zij krijgen die zonder op een channeling aanwezig te zijn en iemand die over liefde praat. Zij krijgen die antwoorden zonder de speciale muziek die jullie nu horen. Zij krijgen die terwijl zij alleen op een emotionele manier in een kamer zitten en de omarming van Spirit voelen die zegt dat jullie niet alleen de realiteit veranderden, maar dat het geen truc is, geen misleiding. Dit is een nieuwe Aarde, een nieuwe dispensatie met een nieuw soort mensheid.

De tegengestelde krachten willen niet dat jullie dat doen. In plaats daarvan willen zij dat jullie oude teksten bestuderen en aan de echtheid daarvan toegeven. Wie houdt wie nu in slavernij? Daarom zullen degenen die zeggen dat er geen verandering van de toekomst is jullie niet de mogelijkheid geven om zelf om je heen te kijken. Zij vertellen je niet om jouw onderscheidingsvermogen te gebruiken of staan je dat niet toe. Zij zullen je de geschriften tonen en proberen jou daarmee te overtuigen dat “Het is zoals het is.” Kijk goed naar het verschil. Wij staan hier en zeggen: “Doe het zelf.” De ander vertelt je dat je angst moet hebben – dat je niet bij machte bent om iets anders te doen dan naar hen te luisteren. Zij zullen je ook vertellen dat emotie geen plaats heeft in jouw onderscheid en dat het jouw intellect volledig versluiert. Kryon is emotioneel…..is dat ook altijd geweest. Ik kan er niets aan doen. Ik houd van de mensheid. Aartsengel Michael kan er ook niets aan doen. Hij houdt van de mensheid. Allen die vandaag voor mij zitten zijn emotioneel, maar wij zeggen dit: Ga door en bevrijd ook jouw emoties. Ga naar plaatsen en stel de vragen, zelfs met jouw beste spirituele, intellectuele geest. De antwoorden zullen er komen als je de pure intentie hebt.

Als je er klaar mee bent en weer in de stoel zit zullen wij er zijn en je omarmen. Voel de omhelzingen van Spirit en weet dat wat er gebeurt een grootse verandering is voor de mensheid, en geen truc naar slavernij. Wij zeiden jullie dat er een dag zou komen waarop jullie zouden moeten kiezen. Die dag is er nu.

Jullie nieuwe realiteit.

Binnen de magnetische opwaardering gaven jullie dus toestemming voor – een opwaardering van jullie eigen DNA – jullie eigen realiteit en velen van jullie zijn nieuwsgierig. In deze vaak van streek brengende energie waarin jullie zo hard werken, een waarin onverwachte dingen op jullie afkomen, wat is daarbij nu het advies van Spirit? Wat zegt Spirit dat je zou moeten doen met machtiging en verandering? Laat mij jullie drie of vier punten geven om te overpeinzen.

De eerste is: Claim jouw ascensiestatus! Hoe vaak heb je dat van mij gehoord? Heel vaak. Nu zijn er mensen die hier kritisch over zijn en zeggen: “Wel, daar ga je weer, Kryon, ze weer een algemene boodschap geven waar geen regels in zitten.”Je zegt dit te voelen de daar naartoe te gaan en toch geef je ze er geen procedures over. Je geeft ze geen enkel helpend manuscript. Hoe zouden zij dit moeten doen?”

Ik ga jullie informatie geven die 2.000 jaar oud is. Ik wil jullie meenemen naar een andere plaats en een schilderij maken. Wij hebben jullie in het verleden verteld dat de sleutel tot ascensie – verplaatsing naar een inter-dimensionale staat – de Derde Taal wordt genoemd.” Wij hebben het hier al jaren over gehad. Wij hebben gesproken over ‘jouw realiteit afstemmen naar een ander station’ – een realiteit die duwt op het kosmische raster. Wij hebben jullie verteld over energie die er eerder niet was. De instructies die wij gaven zijn lineair toch zullen zij niet voldoen aan de wens van degenen die een ‘volgens de letter’ uitleg willen hebben.

Wij gaven jullie nog niet zo lang geleden een channeling genaamd ‘Proberen het onuitlegbare uit te leggen.” Hoe kun je multi-dimensies uitleggen aan een vierdimensionaal mens? Geloof mij, dit is niet ‘volgens de letter’ mogelijk. Laat mij je vragen om dit te doen: Probeer de kleur rood uit te leggen aan iemand die vanaf de geboorte blind is en doe dat ‘volgens de letter.’ Moeilijk? Ja, natuurlijk! Ik ga jullie informatie geven die 2.000 jaar oud is. Het is een verhaal over een man die Petrus heet. Sommigen zeggen dat dit in feite op het meer van Galilea gebeurde. Het is op drie plaatsen geschreven in de geschriften van jullie eigen cultuur. Het is in twee versies ietwat verschillend waardoor sommigen zullen zeggen dat het echt is en anderen dat het metaforisch is. Het maakt niet uit want het is de spirituele les die diepgaand en echt is.

Petrus had een meester, een sjamaan en het verhaal gaat dat Petrus en zijn vrienden in een boot zaten terwijl hij wenste bij zijn meester te zijn die aan de wal stond. De meester stelde hem teleur want hij wilde dat die bij hem kwam. Wij horen de meester zeggen: “Petrus, maak je geen zorgen. Kijk.” En de meester begint op het water te lopen. Petrus voelt dat hij dat ook kan. Hij vraagt de meester of hij naar hem toe moet komen. De meester kijkt hem aan en zegt: “Petrus, jij kunt dit ook! Kom naar mij toe.” En Petrus doet het. Hij richt zijn blik op de meester en neemt de stappen en, volgens het verhaal, ontkent hij de regels van 4D en loopt op het water, net zoals zijn meester. Dan gebeurt er iets interessants. Petrus kijkt naar beneden en gaat zijn verstand gebruiken. Hij zegt tegen zichzelf: “Dit zou niet mogelijk moeten zijn. Er zijn mij hier geen regels voor gegeven.” en dus begint Petrus te zinken.

Laten wij eens over Petrus in het algemeen hebben. Wij zien hem kijken naar zijn meester die op het water loopt en die hem aanmoedigt dat ook te doen. Hij vertrouwt zijn meester en dus voelt hij dat hij hetzelfde kan doen. Kun jij Petrus’ geest horen werken? Weet je, ik heb hier geen handleiding voor. Lieve meester, hoeveel stappen moet ik hebben gedaan om dingen zo te transmuteren? Wat moet ik er spiritueel gezien voor doen? Wat zijn de regels daarachter? Ik denk dat ik die eerst moet kennen voordat ik op het water stap.

Petrus heeft echter vertrouwen en als hij de eerste stap doet voelt hij de tinteling in zijn teen als de ene dimensie de andere raakt – als de natuurkunde van de ene de natuurkunde van de andere ontmoet door de spirituele creatie van een mens……en zijn voeten beginnen te tintelen.

Hoorden jullie Petrus zeggen: “Geliefde meester, ik moet even stoppen en u wat vragen stellen. Ik wil weten over het atomische stadium van de vervanging van het tijdsverschil op mijn voeten hier. Is dit normaal of niet om voeten zoals deze te voelen tintelen? Zou ik niet een tijdje moeten oefenen in het zand? Moet ik stilstaan of moet ik vooruit gaan? Kunt u mij enige informatie geven, alstublieft?” Nee, dat hoorden jullie niet. Petrus deed het gewoon.

Nu gaan wij het verhaal veranderen. Op het strand verschijnt Tobias. (een eerbetoon aan Geoffrey Hoppe, het medium voor Tobias). Nu is het tijdraam misschien verkeerd voor Tobias om daar te zijn maar voor het belang van het verhaal is hij daar toch! Kun je hem Petrus horen aanmoedigen? “Petrus, ademhalen, ademhalen!” En weet je wat? Hij heeft gelijk! Denk aan de instructies die hij geeft aan zijn vriend Petrus.

“Petrus, je hebt geen gebruiksaanwijzing nodig. Je krijgt hiervoor vandaag geen regels. Het gaat niet procedureel zijn of lineair omdat hetgeen jij gaat doen inter-dimensionaal is. Petrus, er wordt van jou iets gevraagd dat alleen sjamanen doen. Petrus , je kunt het en alles wat je moet doen is je op de meester te richten. Alles wat je moet doen is je richten op de goddelijkheid in jou en dat je gebruikt wat daartoe behoort. Om dat te doen moet jij je ontspannen en ademhalen…..denk er niet aan, doe het gewoon!” En dat is de waarheid.

Jullie hebben dus de instructieset van de meester zelf, nietwaar? Binnen de activiteiten van deze parabel zijn instructies voor de menselijke discipel die luiden. “Doe het gewoon” Geen warming up…..geen handleiding, geen lineaire instructies. Oh, haal dit niet uit zijn verband. Ga niet zeggen dat wij ons hebben verbonden met meesters uit het verleden, of zelfs met Petrus. Denk niet dat alles wat je hoeft te doen ‘niets’ is. Nauwelijks!

Wat wij zeggen is dat het proces hetzelfde is als toen het voor het eerst werd verteld binnen de metaforen van de geschiedenis van jullie huidige geloven. Het is altijd zo geweest. Er zijn er altijd die dit helemaal willen intellectualiseren en willen zeggen: “Omdat jullie geen intellectuele regels geven en omdat er geen intensieve training is geweest is het niet geldig.” Maar wij zeggen dit: Hoe kun je discussiëren met iets wat je in jezelf voelt? Hoe kun je argumenteren met een leven dat op zijn kop is gezet door een healing? Hoe kun je argumenteren met een mens die in misschien in een oud contract leeft en die in de oude realiteit eigenlijk dood had moeten zijn? Hoe moet dat? Hoe kun je discussiëren als je op het water loopt? Je kunt het! Het gaat over licht!

Claim jouw ascensiestatus. Hoe? Niet door niets te doen maar in plaats daarvan te beginnen jouw eigen boek te schrijven over persoonlijke ingewikkelde regels – inter-dimensionaal en diepgaand persoonlijk. Waarom begin je niet met te zeggen tegen al jouw cellen: ‘Ik ben veranderd. Ik laat de vierde dimensionale realiteit achter mij en ik weet dat jullie dat allemaal begrijpen. Cellen, luister! Ik kies voor de ascensiestatus. Wij gaan hoger vibreren en wij gaan weten hoe wij ons boek gaan scheppen terwijl wij gaan…..met de goddelijkheid van binnen……net zoals de sjamanen deden.”

En dit was nummer een!

Nummer twee: Het is in deze tijd cruciaal om een gelijkgestemde groep mensen te vinden en geregeld tijd met ze door te brengen. Maak er geen structuur van. Maak er niet iets van wat je ‘moet’ doen. Heb er geen oordeel over; maak geen regels, alleen maar ontmoeten. En als je dat doet vertel elkaar dan hoe je je over elkaar voelt en wat je over de Aarde voelt. Discussieer over jullie levens en ga dan zitten en zend jouw licht naar een uitdagende plaats op Aarde, en doe dat vaak. Er is veel kracht in de aantallen, meer dan bij het individu. Maar wij zeggen weer: Doe dit niet alleen maar omdat ik dat zeg. Doe het omdat je naar binnen bent gegaan en aan de bron van goddelijkheid hebt gevraagd: “Wat zal ik vandaag gaan doen.? Onderzoek dan: Is dit accuraat of misschien niet? Gebruik jouw eigen goddelijk onderscheidingsvermogen en niet een uit een of ander historisch boek.

Hier komt nummer drie. Sluit vriendschap met de nieuwe energie! Nu zou je deze instructie niet kunnen begrijpen en zeggen: “Ik doe dat, ik ben hier toch? Ik ben bij een channelingsessie, nietwaar? Dus sta ik op goede voet met de nieuwe energie.” Oh, echt.? En elke deur waartegen je duwde ging wijd open, nietwaar? Er zijn geen uitdagingen en frustratie in je leven, nietwaar?

Ik wil je vertellen, geliefde lichtwerker, dat er nooit een moeilijker tijd is geweest voor degenen in het licht dan in de laatste vijf jaren. De term’” Licht” werker krijgt een hele nieuwe betekenis. Het is er niet makkelijker op geworden en er zijn uitdagende dingen op jouw pad gezet. Ik zal je vertellen waarom – omdat het raster een realiteitsdoel beweegt waarop jij hebt gejaagd. Het is iets dat diepgaand verschillend is dat net als jij je lekker voelt, het weer losgaat! Net als je tevreden bent met de helderheid van het ene komt er weer een ander scenario op je af. In 1999 zeiden wij al dat dit zou gaan gebeuren.

De plaats van de magnetische energie komt overeen met de andere twee. Als het magnetische raster op zijn plaats is gaan de anderen ook op hun plaats zitten. Het gaat allemaal over dingen waar jij toestemming voor hebt gegeven en wat jij zelf hebt geschapen.

In de lineariteit kun je zien dat de groep, de Kryon groep, zich klaarmaakt om te vertrekken. In feite vertrekt het van zijn huidige werk. De oude rastergroep verandert in een nieuwe groep die instructiesets verstrekt over wat te doen binnen de nieuwe energie. Deze nieuwe “Kryon groep” zal jullie de betekenis geven van de inter-dimensionale DNA-lagen, de namen, de nummers, de kleuren en de interacties van alle zes paren. Dan zullen jullie beginnen te begrijpen hoe zij zich in elkaar vlechten. Jullie kunnen dat zien in jullie lineaire dimensie. De nieuwe lessen zullen snel beginnen. De nieuwe groep komt eraan? Vriendschap sluiten met de nieuwe energie is dit: Het is dat je er niet bang voor bent en toegeeft dat het verandert en je bereidheid toont om mee te veranderen. Misschien duw jij tegen een deur, misschien een beloofde deur, en slaat die terug in jouw gezicht?

Dingen gaan niet zoals je is verteld door jouw visioenen of door jouw psychische mogelijkheden en je bent verward en wilt weten waarom. Ik zal het je zeggen. Omdat het een veranderend scenario is. Het is een bewegend doel en je moet eraan werken om het bij te houden. Het is niet zo dat alles wat je hebt geprobeerd ook altijd zo zal werken en dit hebben wij jullie al eerder gezegd.

Het is zeer lineair van jullie om iets te proberen en te zeggen: “Wel, ik heb het geprobeerd en dat is het dan. Ik zal dit nooit meer proberen! Ik gooi dit weg.”Dat doen jullie, nietwaar? Gooi nooit iets weg waarvan je intuïtie zegt dat het voor jou bedoeld is. Gooi nooit hoop of passie in de vuilnisbak. Juist die passie die je in jouw ‘vandaag’ weggooit kan het contract zijn dat jij jezelf voor de toekomst had beloofd. Toch gooien jullie het binnen jullie realiteit op de grond omdat je het probeerde en probeerde. Ik ga jullie dit vragen: Schildert de schilder alle kleuren ineens op het doek? Nee, Dat kan hij niet! Hij is lineair. Integendeel, hij kan maar een kleur tegelijk aanbrengen. Hij heeft het beeld van het schilderij in zijn hoofd en zijn gelimiteerde 4D-handelingen alleen kunnen zijn beelden op het doek aanbrengen door de kleuren een voor een op te schilderen. Wat als hij naar zijn werk zou kijken na het aanbrengen van de eerste kleur zou zeggen: “Tjonge, dat is lelijk! Ik denk dat ik er nu mee stop!”

Betekent dit nu dat jij nooit iets zal bereiken? Dat de deuren constant dicht slaan voor jouw lineaire plannen? Nee, ik geef je nu een tijdlijn, maar eerst een paar potentiëlen.

POTENTIËLEN:

Zoals de energie nu op de planeet is zijn deze dingen in de volgende paar jaren mogelijk:

1) De ontdekking van inter-dimensionaal leven, in water en in de lucht. Er zal bekend worden dat leven niet is wat jullie ervan dachten. Als mensheid zullen jullie genoodzaakt zijn om te herdefiniëren wat leven is. Wij hebben het met jullie gehad over inter-dimensionaal leven in het verleden. Nu hebben jullie de kans om dit te ontdekken. Er is leven in gewoon water. Niet het soort water dat jullie gaan scheppen met intentie om magnetisch te veranderen – ik heb het over water dat gewoon is op de planeet, dat uit de grond opwelt. Inter-dimensionaal leven is overal.

Dit is de kracht die de intentie ontvangt om het water te veranderen en het werkt met jullie DNA. Hebben jullie er ooit aan gedacht wat het in water is wat dat kan? Denk je dat het aan de paar simpele moleculen van water ligt? Het is meer dan dat, geliefd mens. Er moet een andere kracht zijnop de planeet met het doel om samen te werken met jullie en het veld waaruit je energie betrekt.

Inter-dimensionaal leven is het antwoord. Hoe gaan jullie dat ontdekken? Wel, laten wij jullie een hint geven. Het zal in het magnetisch experiment zitten! Het zal duidelijk worden bij experimenten met inter-sectische magnetische velden.

Het is niet echt gemakkelijk maar het potentieel is er. Je zult de schaduw ervan zien. De wetenschappers zullen zich bewust zijn van de levenskracht omdat die weg zal vloeien als hij wordt gestimuleerd.. Het zal op intelligente manier reageren. Het zal antwoorden op licht. Dat zal het cadeautje zijn.

(2) Hier is er nog een. Wij hebben dit o zo voorzichtig gebracht in het verleden omdat er zoveel lessen omheen zijn gebracht maar het is iets dat nog niet is verteld of geheel bekend is. Jullie hebben een bewustzijnsveld. Het is een groot bewustzijnsveld en het kan zelfs worden geactiveerd zonder jullie intentie! Daarom is het zo sterk binnenin de mens die steeds sterker is bij de rastervoltooiing. Niemand praat erover wat er ‘in’ dat bewustzijnsveld zit. Is het eenvoudigweg een veld van jullie energie? Wat zit erin? Laten wij hier beginnen. Alle vierdimensionale gezondheidsaspecten van jullie lichaam kunnen als een boek gelezen worden en worden gepresenteerd door jullie bewustzijnsveld. Heb jij je ooit afgevraagd waarom een arts je intuïtief kan aankijken en jou over jouw gezondheid kan vertellen? Is dat jou ooit gebeurd? Wat doet die persoon om jou te ‘lezen.’ Waar lijkt het op? Zij kijken naar het bewustzijnsveld om je heen en zij lezen jouw fysieke boek! De voorspelling? Dat er technologie gaat komen die jou ook kan lezen – technologie die een inter-dimensionaal proces gebruikt als die dichtbij jou is, zelfs zonder jou aan te raken. Die technologie zal in staat zijn om een compleet beeld van de gezondheid van jouw lichaam te geven. Het is niets dat binnenin jou zoekt. Alles wat het doet is ‘luisteren’ en dat is het sleutelwoord. En dat was nummer twee.

(3) Hier is een voorspelling waar jullie van anderen over hebben gehoord. Op twee plaatsen zullen jullie leven ontdekken in jullie zonnestelsel, in potentie rond 2010. En dit zal beginnen te gaan veranderen hoe degenen in wetenschap en mensen in het algemeen, denken en voelen over het leven.

Er zal de kennis komen dat leven een natuurlijke gebeurtenis is in het hele universum. Gegeven dat feit is er een simulariteit door het hele universum heen waarin de elementen samenkomen door de tijd heen en zal leven aanwezig zijn van de ene kant van het universum naar de andere kant. Je hebt er nooit aan gedacht dat dit in jouw achtertuin te vinden was, en toch is het daar! Dat is het potentieel.

(4) Hier is nog een potentieel. Er gaat een oorlog komen over ethiek. Oh, geen grote maar een diepgaande. Levens zullen verloren gaan – nog een argument over leven. Het is niet wat je denkt zoals je zult zien. Heb je wel of niet toestemming om het te scheppen? En als je die hebt, zijn er dan gevolgen? Wat jullie technologie doet is vooruit rennen naar een graad waarop het universum dat natuurlijk doet en je kunt dat ook doen met synthese. Zal het te heilig zijn om te proberen of gewoon een kopie zijn van algemene kosmische principes die natuurlijk voorkomen?

(5)
 Een van de mooiste voorspellingen heeft te maken met jou en water. Water zal worden ontwikkeld waar alleen intuïtie geplaatst kan worden voor heling. Het zal verschijnen met water dat rijp is en klaar, verdergaand dan gewoon water voor het ontvangen van een ’imprint’ van het menselijk bewustzijn voor de programmering van heling. Dat is alles wat wij er nu over kunnen zeggen.

(6) Eindelijk, wij gaan dit weer zeggen: Er zijn enige kunstwerken die overal liggen te wachten om ontdekt te worden en die jullie meer diepgaande hints zullen geven over het feit dat er culturen bestonden en wel lang voordat jullie dachten. Het zijn kunstwerken, geen lichaamsresten. Deze kunstwerken zijn niet van mensen zoals jullie maar toch van mensen. Ver voor honderdduizend jaar geleden was er een mensachtige cultuur. Wij hebben al eens gezegd dat je niet verder dan honderdduizend jaar terug moet gaan om mensen zoals jullie te vinden.

Waren er andere mensen voor die tijd? Ja, maar niet zoals jullie en dat hebben wij ook altijd zo bedoeld.

Er gebeurde iets waarover wij het al hebben gehad. Het was een energie tussenkomst die de menselijke opwaardering schiep waar jullie vandaag nog mee rondlopen – degene die jullie heeft toegestaan om te doen wat jullie hebben gedaan met jullie realiteit. Dus nogmaals, wat wij jullie willen zeggen is dit: Geef aandacht aan JOU! Als je andere energieën wilt vinden, andere voorspellingen en een systeem van angst eromheen, ga dan door en dompel jezelf dan onder op het oude spoor waar niemand meer leeft.

Alle samenzweringen uit de eeuwen zullen er zijn zodat je erin kunt wentelen. Het is allemaal daar om te kiezen……donker en licht. Maar sommigen van jullie worden spiritueel slim genoeg om zogezegd te ‘zien in het donker’ en beginnen een oude realiteit te herkennen die nu door hen is buitengezet.

Geloof mij niet op mijn woord. Ga door die deur en zoek het zelf uit!

Hier is nog een laatste instructie. Het is de onthulling van een tijdlijn die wij eerder hebben gegeven maar die sommigen van jullie nogmaals dienen te horen. Het is een tijdlijn binnen het raam van deze bijeenkomst.

Wat je vandaag ook gaat doen, denk er van tijd tot tijd even over na want de huidige rasterplaatsing zal niet stabiel zijn voor maart 2003 ondanks dat de feitelijke verandering is afgerond in december 2002 zal het restant nog drie maanden vergen. Zo gaat dat met spirituele dingen…..God is langzaam! Daarom lijkt er zoveel ‘niet te gebeuren’ op juist dit punt in jouw leven.

Dus zeggen wij nu en dan: “Prettige vakantie.” Wees omzichtig, wees alert en vier jouw licht maar het zal jou beter kunnen dienen als je een paar van de plannen die je had bedacht voor in het NU, op de plank zou leggen. Het zou jouw pracht en een kosmische tijdlijn beter dienen. Jullie zijn allemaal op verschillende paden en velen van jullie zijn op een tijdpad dat net even verder gaat dan dat van de reguliere mensheid.

Dus als je metaforisch gezien op deuren hebt geduwd die inderdaad allemaal open zijn gegaan, stop dan niet! Jullie dienen allemaal te weten dat het ‘bewegende spirituele doel’ snel gaat stilstaan en gaat stabiliseren.

Lieve mensen, deze familie waarvan jullie deel uitmaken, houdt heel veel van jullie! Wij geven informatie die jullie zal versterken en zal promoveren tot de gediplomeerde status. Wij geven informatie die nodig is om te horen en die jullie op een plaats brengt waar jullie in staat zullen zijn om jezelf te versterken, jezelf te bekrachtigen en door te gaan met over jezelf leren. En dat is machtiging!

Die legt jullie geen regels op die je in slavernij zouden houden, in een doosje zouden stoppen of aan je zouden vragen om niet om je heen te kijken. Integendeel! Het gaat over vrijlaten, het eert zowel jouw emotionele lichaam als het intellect. Het eert spirituele logica en intelligentie.

En zo is er weer een samenzijn voorbij waarin jullie ons toestemming hebben gegeven om jullie in de armen te sluiten. Er is zo’n groot verschil met toen wij met de boodschappen begonnen! Vandaag kunnen wij de omarmingen voelen die jullie ons terugsturen. Wij voelen harten die openstaan……geesten die openstaan……familieknuffels. En daar hebben wij een zeer, zeer lange tijd naar uitgekeken.

En zo is het.

Kryon

Lee Carroll