Kryon: Gezondheid en heling

Kryon: Gezondheid en heling

Doorgegeven via Lee Carroll

5 December 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Als een van degenen bent die kleuren kunnen zien, kijk er dan naar. Zij dringen door naar deze zaal en vertegenwoordigen delen die veel groter zijn dan de som van het geheel. Zij vertegenwoordigen de genezende entiteiten waarvan sommigen er al de hele dag zijn en anderen tot nu hebben gewacht om te arriveren.

Stel je eens voor dat er hier geen dak is. Het is een prachtige, heldere nacht…..warm, met als de temperatuur in deze zaal. Een stadion omhult deze plaats en het is tot de nok toe gevuld met tienduizenden entiteiten die kijken wat er in deze zaal gebeurt. Als je dit in jouw gedachten kunt doorgronden heb je een klein idee van de waarheid en die is dat jullie allemaal verbonden zijn met de familie op een niveau dat jullie niet makkelijk kunnen bevatten.

Hoewel jullie je alleen voelen, wat door de dualiteit heel goed wordt ondersteund, zijn jullie dat niet. Spirit zit op je schouder. God weet alles over jullie en kijkt naar jullie en glimlacht en veroordeelt niet omdat jullie een deel van het geheel zijn en zo zijn ontworpen. Wij begrijpen dat jullie vol vragen zitten maar voor nu vraag ik jullie om je lineariteit en jullie 4D-levens even opzij te schuiven en zo geankerd te blijven dat je niet weg zweeft want jullie worden geëxamineerd, zoals jullie dat zeggen, door degenen die van jullie houden.
Jullie denken dat er tienduizenden entiteiten in het stadion boven jullie zijn? Breid dat maar uit naar miljarden, door het hele universum heen. Breid dat maar uit naar miljarden over het hele universum. Als jullie begrijpen dat jullie op een kwantumniveau met hen allen zijn verbonden betekent het dat zij in alle multiversums van deze ontmoeting afweten. Je zou kunnen vragen: “Is deze bijeenkomst zo belangrijk? Ja, dat is zo. Zo speciaal zijn jullie! Dat is voor jullie verborgen en jullie kunnen het niet doorgronden.

Jullie zijn een deel van een ‘inter-dimensionale soep’ – iets wat niet compleet is zonder jullie. Jullie activiteiten zijn allemaal onderdeel van de God-energie waarvan jullie denken dat die los van jullie staat, maar wat niet zo is. Het universum weet van deze ontmoeting af omdat de engelen die hier in de stoelen zitten en doen alsof zij mensen zijn, een deel van het geheel zijn. En wat doen die entiteiten? Zij vieren….zij dansen.

Spirit spreekt op die manier met mensen dus laat de kleuren dat tonen. Laat de aura-energie van mijn partner uitbreiden naar 9 meter zodat jullie die hier zijn het kunnen zien. Het bewijs zit hier voor jullie, inter-dimensionale zieners, als je dat wilt. Dan zullen jullie weten wat er gebeurt – de samensmelting tussen mijn partner en mij die channeling heet.

Wij willen jullie vandaag vertellen over gezondheid en genezing. Wij gaan jullie eerst enkele dingen brengen waar wij het al eerder over hebben gehad. Daarna enkele dingen waar wij het nog nooit over hebben gehad omdat het daarvoor nu tijd is. Wij worden wetenschappelijker en ook meer esoterisch over DNA.

Wij hebben het gehad over de lagen en over de Hebreeuwse namen die zij bevatten. Wij hebben jullie hun doelen gegeven en ook verteld hoe zij samen vermengen. Wij hebben hen nog niet allemaal uitgelegd maar dat komt nog wel.

Wij hebben jullie de informatie over de lagen op een lineaire manier gegeven ondanks het feit dat zij niet lineair zijn. Als jullie als mens spreken over DNA hebben jullie het over alles samen, ondanks dat er miljarden deeltjes zijn. Inter-dimensionaal DNA is nog veel complexer dan dat en toch hebben wij jullie de namen gegeven van de lagen alsof zij in dozen zitten die je kunt openen en er anders naar kunt kijken dan naar de energetische ‘soep’ die het in werkelijkheid is. Maar wij doen ons best. Laten wij dus beginnen met een grote.

Wat gebeurt er nu met de lichtwerkers van deze planeet? Heel velen ontdekken dingen in hun eigen lichaam die angstig schijnen te zijn. Logisch gedacht zou een lichtwerker kunnen denken dat het een energie brengt waardoor zij beter af zijn dan ervoor omdat die energie begint evenredig te zijn met die van de planeet. Met andere woorden: de lichtwerker heeft op deze energie gewacht! Toch lijkt het erop dat het tegendeel gebeurt.

Relaties vallen uiteen, persoonlijke en internationale. Menselijke lichamen lijken qua gezondheid achteruit te gaan en jullie zien dingen waarvan je gedacht had ze nooit te zullen zien. Het is de uitdaging van deze tijd en wij hebben jullie verteld dat jullie dit konden verwachten. Wij kunnen nu niet zeggen dat deze uitdagingen allemaal bestaan in deze zaal, maar het is over het algemeen van toepassing op jullie en voor de tienduizenden die deze boodschap zullen lezen.

Laat mij tegen de zaal en de lezers – de twee ogen op de pagina zijn vele malen vermenigvuldigd. Wij zeggen nogmaals: Op een inter-dimensionale manier, luisteraar, begrijp jij dat de lezers ook hier zijn?

En lezers, als ik nu tegen jullie spreek, begrijpen jullie dat deze kleine groep die jij jouw broers en zusters noemt hier zit met alle kerstverlichting aan terwijl het buiten koud is – nu ook bij jullie is? Zelfs als je dit in augustus leest zijn zij bij je! Jullie zijn allemaal verbonden. Dit is het inter-dimensionale attribuut van realiteit dat jullie je nooit realiseren. Groet elkaar dus nu!

Nogmaals herinneren wij jullie eraan: Vuurtorens zijn gebouwd voor de storm en jullie weten waarover ik spreek. Het is geen tijd van tests, het is een tijd van instellen. Het komt niet door iets wat jullie hebben gedaan dat jullie deze problemen en uitdagingen tegenkomen: het is eerder een tijd van opwaardering. Lieve mensen, als jullie DNA begint te verhogen is een verandering van jullie comfortabele realiteit van het verleden wat er vaak gebeurt. Wanhoop niet. Er is een reden voor al deze dingen en als jij een van degenen bent die in het aangezicht van de angst zeggen: “Ik kies ervoor om te dansen.” ben jij bezig om daar doorheen te gaan.

Het kan vreemd lijken, nietwaar, dat er een epidemie van uitdagingen is voor lichtwerkers. Toch is juist de vuurtoren het sterkste element in de storm! Kijk naar de boodschappen die ik jullie de afgelopen maanden heb gegeven over de ‘winter van de spiritualiteit.’ Er schijnt een duisternis over het land te hangen. Het is een opwaardering en een tijd om de fundering schoon te schrapen voordat het nieuwe gebouw van de samenleving kan worden gebouwd en wat ‘vrede op Aarde’ zal heten. Er zijn lichtwerkers voor nodig om dat te doen! De lichtwerker zorgt voor het schoon schrapen!

Daarom zij het vaak de lichtwerkers die door verhogingen en veranderingen heengaan en dat is wat jullie ervaren. De verhoging neemt inderdaad vaak vele vormen aan, maar het blijft een uitdaging, nietwaar?

Binnen deze uitdaging worden ons vele vragen gesteld: Bijvoorbeeld: “Wat gebeurt er in Noord Amerika met name op het gebied van voedselallergie? Het lijkt zo vaak voor te komen.” Wij zullen dit heel duidelijk aan jullie uitleggen want het heeft met jullie gezondheid te maken. Het heeft te maken met een veranderend bewustzijn, geloof het of niet, en het is zeer esoterisch.

Voedselallergieen.

Hebben jullie ooit opgemerkt dat kinderen op kleine boerderijen niet allergisch zijn voor melk? Kinderen in steden zijn dat vaak wel. Kinderen in de omgeving die jullie vaak thuis noemen zijn vaak allergisch voor vele dingen. Waarom is er zoveel verschil? Ik zeg nu dingen die wij letterlijk nog nooit op papier hebben gezet: Als je de dieren niet eert, zul je de voeding ervan niet ervaren! Dit feit is nog niet bekend bij degenen die jullie voedsel produceren. In feite klinkt het hun heel vreemd in de oren.

Degenen die efficiënt willen zijn en een proberen een fabrieksmatige benadering op een boerderij en op voedsel toe te passen, zullen koeien zo dicht bij elkaar zetten dat zij elkaar steeds aanraken – hun hele leven lang. Zij zijn vastgebonden in hokken of in kleine ruimten en worden gemolken en gevoed….en jullie vragen je af waarom je allergisch bent voor melk? De boerderij die een of twee koeien heeft waar goed voor wordt gezorgd zal melk voortbrengen die door jullie lichaam anders wordt bekeken. Dit vereist een inter-dimensionale realisatie die jullie en de Aarde en de koeien verbindt. Jullie cellulaire structuur kent het verschil en reageert daarop. (door de soort van de trillingen in de melk en het vlees. Henk)
Sommigen nemen kuikens en stoppen ze in hokken zodat zij hun hele leven op een hele kleine ruimte doorbrengen – geen licht – behalve als dat de bedoeling is – alleen maar om veel eieren te produceren. Als dit zo doorgaat zullen jullie over niet al te lange tijd mensen hebben die allergisch zijn voor eieren! Het heeft te doen met iets wat wij later zullen uitleggen, iets wat jullie niet verwachten…..het is zelfs meer dan een inter-dimensionaal opbouwen.

De reden is hoofdzakelijk omdat jullie nu schoon en vrij zijn van de Harmonische Concordantie – het einde van een bemeten energietijd – die begon met de Harmonische Convergentie. Na de Harmonisch Concordantie naar jullie eigen ontwerp, begonnen wij energie te brengen naar de Aarde die Gaia letterlijk zal veranderen. Een van deze energieën was de Venus Doorvoer. Toen vroegen wij jullie om terug te kijken en te kijken naar de soort energie die naar de planeet werd gebracht , want deze ophoging verandert vele dingen.

Deze nieuwe energie gaat bepaalde dingen versnellen, zoals allergie voor voedsel totdat jullie besluiten de manier te veranderen hoe voedsel wordt geproduceerd en verzameld en bewerkt. Bijna alles wat jullie kopen en is ingeblikt is slecht voor je terwijl het hele idee van inblikken juist ervoor moet voorkomen dat het slecht voor jullie wordt.!

Toch is dat jullie voorraad, nietwaar, voor je weet maar nooit. Jullie hebben al het ingeblikte voedsel op de planken staan. Je opent een blik en je ziet wat erin zit, schijnbaar vers en smaakt het goed – maar er is een prijs die jullie ervoor betalen. En als je het opeet, lieve mensen, weet dan dat je een goedje in jouw lichaam stopt dat nooit eerder in de natuur werd gezien. Hoe kun je dat doen – en tegelijkertijd verwachten dat bewustzijn door je aderen dwarrelt, begrip, wijsheid, balans en vrede – als je lichaam overuren maakt om het voedsel wat jij eet in balans te brengen? Misschien wordt het tijd om daar eens goed naar te kijken. Maak wat keuzen die jou verder weg brengen van fabrieksvoedsel. In bepaalde culturen vereist het wat werk om dat te doen maar dat is tenslotte waarom jullie hier zijn. (Kryon glimlach)

Inentingen.

Hier is een vraag die helemaal niets van doen lijkt te hebben met het onderwerp maar dat doet het wel vanwege de manier waarop mensen het verbinden. Zij stellen deze vraag: “Ik heb kinderen; en zij hebben de leeftijd om ingeënt te worden. Wat vind jij van inenting, Kryon? Wij hebben daar al heel veel meningen over gehoord.”

De werking van vaccinatie is accuraat. Het werkt voor het lichaam en heeft dat vele jaren gedaan. Het heeft bepaalde dodelijke ziekten bijna volledig vernietigd en verwijderd van de planeet en heeft tot nu toe ontelbare levens gered. Het werkt. De vraag is echter of zij dat zullen blijven doen.

Ik zal het volgende zeggen en sommigen zullen het begrijpen en anderen niet: In de geest waarin het werd ontwikkeld en op de manier waarop het 50 jaar heeft gewerkt zal het daarmee doorgaan. Er is echter een poging om medicijnen bij de vaccinaties te stoppen die ook lijken andere ziekten tegen te houden, zowat 17 of 18 in plaats van de originele 7 of 8.

Hier is ons advies: Doctoren, ga terug naar de 7 of 8 substanties. Stop geen andere bij de vaccinaties. Behandel de andere apart en geef ouders de mogelijkheid om te kiezen welke substanties zij willen: De originele formule of twee formules op verschillende tijden.

Wat jullie nog niet ‘zien’ in jullie wetenschap is dat er inderdaad een energie van bewustzijn is als je teveel van het goedje samenvoegt. Het kan het doel vernietigen en sommige cellulaire attributen vernietigen hen compleet als zij samen worden verstrekt. En ja, er kunnen problemen komen die zich jaren niet zullen vertonen als jullie deze substanties samen verstrekken, gewoon omdat zij niet doen wat er van hen gevraagd wordt. Zij openen een deur voor latere onbalans.

Voor genezers in de nieuwe energie.

Ik heb wat advies voor genezers. Mijn partner (Lee), jij hebt nooit iets hiervan eerder gegeven, dus doe het goed. Hier zitten zij – vele genezers. Maar nog veel meer lezen dit. Sommigen gebruiken energie en sommigen hebben lichamelijke voorzieningen en zij weten wie zij zijn.

Ik heb wat advies voor jou als je genezer bent. Zou je graag willen dat jouw genezingsmogelijkheden diepgaander worden? Wel, laten wij het als eerste even hebben over wat er nu gebeurt. Sommigen van jullie hebben zelfs je genezingswerk gestopt omdat de dingen niet meer werkten zoals zij gedaan hebben. Er is vaak een vraag in deze nieuwe energie: “Zullen mijn mogelijkheden uit het verleden blijven werken?” Het antwoord is ja – in feite zal dit zo zijn, door intuïtie zul je in staat zijn om het nog beter te doen dan voorheen – maar er is ook nog wat advies. Het eerste is dit: Het is tijd om iets te doen dat jullie niet allemaal doen: Praktisch meesterschap!

Als jij degene wilt zijn die voor balans zorgt, wees dan in balans! De tijd is voorbij waarin genezers de informatie en de kennis konden hebben, een boek openden, het werk deden en dan deden wat zij verkozen te doen met hun eigen lichaam. Ik ga jullie voor het eerst vertellen dat jullie gaven tot genezing zullen worden verbonden met het werk dat jullie voor jezelf doen – lichamelijk en spiritueel!

Jij bent het uitverkoren werktuig om anderen in balans te brengen en dat op cellulair niveau wordt ‘gezien’ door degenen waar jij mee werkt of die jij adviseert. Als je een helingspraktijk onmiddellijk wilt stoppen is dat gemakkelijk want alles wat jij, genezer, hoeft te doen is zelf in onbalans komen en alles zal tot stilstand komen. Zo ging het voorheen niet.

Genezer, in de oude energie werkten de principes ongeacht wat jij deed als je alleen was. Steeds weer kon je de kristallen of de naalden op de juiste plaats stoppen of de juiste kleuren scheppen en praktijk houden op de manier uit oude tijden. Misschien visualiseerde jij de juiste symbolen en gaf je de juiste energie door. Dan opeens zou je iemand genezen. Maar nu niet meer!

Hier is het advies: Stem jezelf af! Heb jij een gewoonte die jouw eigen cellen doodt? En jij denkt dat je dat verborgen kunt houden voor degene die jij behandelt? In de oude dagen, ja, maar sinds de Venus Doorgifte, nee. Onthoud dat de attributen van de Venus Doorgifte een balans zijn tussen mannelijk en vrouwelijk. Onderdeel van die balans was een creatie van intuïtieve mogelijkheden voor de mens op cellulair niveau. Het begint te werken en dat is de reden waarom zo velen ‘ontwaken.’ Het menselijk lichaam is niet langer ‘onbewust’ van wat er omheen is of van wat ermee gebeurt. Het begint te reageren op frequenties van bewustzijn, en vaak ben jij dat. Dat is nummer een.

De tweede heeft ook te maken met afstemming. De frequentie van jullie realiteit is veranderd. Oh, jullie genezingsmanieren zullen nog steeds werken maar zij zullen beginnen af te nemen behalve als jij gaat zoeken naar de nieuwe frequentie waarop zij worden geactiveerd. Wij weten dat dit geen 3D-informatie is en daarom moeilijk is uit te leggen. Denk er op deze manier over: Jouw favoriete radiostation is in kracht toegenomen en gaat langzaam naar een andere plaats op de zoekschaal. (een nieuwe frequentie van overdracht). Als jij de zoeker op de oude frequentie laat staan zal hij langzaam verdwijnen. Al heel gauw zal er geen muziek meer zijn en zul jij actief naar een nieuwe frequentie moeten gaan zoeken.

“Waar is het nieuwe kanaal?” zou je kunnen vragen.

Het is geen geheim waar de frequentie naartoe gaat, maar laat je niet verassen. Ga met de stroom mee. Als jij je hiervan bewust bent zul jij intuïtief en stukje bij beetje de informatie ontvangen. Maar je moet dit begrijpen. Wat gisteren nog werkte zou dat morgen niet meer kunnen doen, behalve als jij je afstemt en ook de frequentie vindt waar alles naartoe wordt verhoogd. Nu spreken wij metaforisch en scheren wij allen over een kam. De reden waarom wij dat doen is dat het onmogelijk is om te communiceren met elk onderdeel van de vele attributen van jullie elk persoonlijk. Daarom geven wij hier het totaalbeeld. Maar, genezer, jij weet waarover ik het heb.

Misschien heb jij een manier ontdekt waar je al een hele tijd mee gewerkt hebt? Je hebt wetenschappelijk onderzoek gedaan – misschien heb je het zelfs in jouw eigen praktijk bewezen. Nu begint het jou te ontglippen. Dingen werken niet zo goed meer en je zou kunnen zeggen: “Wel, dat komt omdat de mensen niet meer zo ontvankelijk zijn. Zij zijn nu wat dichter, wat minder goed te bereiken.” Nee, dat zijn zij niet! Het tegendeel is waar. Het is voor jou tijd om omhoog te gaan. De mensen hebben nieuwe gereedschappen gekregen en zij beginnen te ontwaken en zij kennen het verschil.

Bizarre zaken.

Hier is er een die je niet zou kunnen begrijpen: Genezer, als jij je verhoogt, let dan op het bizarre! Er zijn enkele dingen die jij moet ontdekken binnen jouw eigen werk waarvan jij denkt dat je het zo goed kent, maar die jij nog niet hebt ontdekt. Kijk naar het bizarre! Ik zal je een voorbeeld geven: De meester-acupuncturist zal de 12 meridianen van het lichaam behandelen. Er zijn er maar 12 – dat is informatie uit de oudheid die steeds hetzelfde is gebleven omdat het lichaam energetisch werkt. Dat is de manier waarop zij blijven werken. Nu ga ik jullie vertellen hoeveel meridianen er echt zijn voor deze tijd. Er zijn er 24! “Kryon, bedoel jij dat er meridianen bijkomen? Is het niet iets wat er is of wat er niet is?” Hoe kan een genezer zelfs maar beginnen met een behandeling als de regels volgens welke gezondheid werkt steeds uitbreiden?”Als jij deze vraag stelde ben je erg scherpzinnig! Ja, de mens verandert. Als je het antwoord op jouw vraag wilt hebben: Het gaat om het veranderen van de genezer!

Krijgt de mens opeens meer meridianen? Niet echt. Zij zijn er altijd geweest. Maar nu in een energie waarin jullie meer in balans zijn en inter-dimensionaal bewust, wordt hetgeen onzichtbaar was maar er altijd is geweest, langzaam steeds duidelijker. Het resultaat? Een toegenomen geneeskracht! Maar het vereist een inter-dimensionaal bewuste genezer. Inter-dimensionaliteit is bizar voor een mens in 3D. Laat sommige van de intellectuele 3D-vragen jou niet tegenhouden bij jouw zoektocht. Bijvoorbeeld, waar zijn de andere 12 meridianen? Zoek ze niet op fysieke plaatsen in het lichaam. Zij zijn boven de originele 12!

“Wat” Zou je kunnen zeggen. “Hoe kunnen wij nauwkeurig acupunctuur toepassen en naalden in het luchtledige steken?” Hier begint het bizarre. Wat denk je van de intentie van de genezer? Je steekt er een in en hebt de intentie dat het er twee zijn! Werkt dat? Inderdaad. Als je begrijpt en herkent dat die bewuste meridiaan bestaat boven de oude, zit je op het juiste spoor. De ene erboven is een inter-dimensionale meridiaan die op het lichaam afstemt op inter-dimensionale manieren maar die ook gerelateerd is aan het doel van de fysieke meridianen.

Als je dit kunt begrijpen ben je al een heel eind op weg.

Bedenk dat acupunctuur een wetenschap van energieën is: Het gaat over het bewegen van energie in het lichaam. Als de energie van de planeet verhoogt en iedereen raakt, denk je dan echt dat het menselijk lichaam niet meegaat zodat het kan omgaan met die energieën? Alleen door dat te weten hebben jullie je kennis en je potentie als genezer verhoogd. Als je de naald in een meridiaan steekt zoals je dat altijd deed, maak er dan in jouw gedachten twee van. Nu begrijp je misschien waarom de gezondheid van geest en lichaam van de behandelaar belangrijk is? Een genezer die alleen maar ’door een proces’ wandelt kan nooit verdergaan dan het 3D-gedeelte van dat alles. Alles? Is dat genezing? Het antwoord is nee. Het gaat om balans. Acupunctuur gaat om balans. Genezen met energie is een systeem van balans. Genezers genezen niet, zij brengen in balans. De individuele menselijke reactie op het in balans brengen door en genezer die zelf in balans is, is wat de mens geneest.

Betrek het bewustzijn van de patiënt erbij.

Wij gaven jullie meer dan tien jaar geleden instructies en wij gaan dat zelfs vanavond doen bij de aanwezige luisteraars. Wij kunnen dit basisgegeven niet weglaten en wij moedigen alle genezers die hier zijn aan wat wij nu gaan zeggen, elke keer te doen als zij een patiënt zien. Heb een wisselwerking met jouw patiënten op een specifieke manier: Vraag hen of zij toestemming geven voor een healing op die dag. Laat het niet gebeuren dat zij bij jou komen en denken dat jij iets voor hen gaat doen waarbij zij alleen op de tafel gaan liggen en jij iets magisch gaat doen en dan weer weggaan. Nee, integendeel, laat hen meedoen aan het proces.

Kijk hen aan voordat zij gaan liggen – kijk in hun ogen en vraag hen of zij toestemming geven. Het heeft te maken met intentie. Misschien zou je kunnen zeggen: “Geef jij mij vandaag toestemming om jouw DNA te veranderen?” Laat hen ja of nee zeggen. Natuurlijk zullen zij ja zeggen. Zij hebben waarschijnlijk betaald om daar te zijn, maar alleen al het geluid in de lucht als hun eigen lichaam hoort dat zij toestemming geven zorgt voor de beginfase van hun eigen genezing. Als je nog iets verder wilt gaan zou je hen zelfs een tweede vraag kunnen stellen: “Begrijp jij dat jij alleen verantwoordelijk bent voor wat er in jouw lichaam gebeurt?” Nu moeten zij een beetje gaan nadenken. “Ja,’ zouden zij kunnen zeggen, “Ga maar aan het werk.” Dit is diepgaand, genezer. Jij moet begrijpen dat dit een onderdeel is van het pakket van genezing…..echt een deel van dat pakket. Maak hen samen met jou verantwoordelijk en doe, als een team, jullie werk. En hier is iets wat wij al eens hebben aangehaald, maar nooit in een channeling. Wij kennen een geheim over genezers – een wat zelfs zij niet zullen toegeven. Zie je, als zij alleen zijn en er niemand kijkt en zij over alle dingen kunnen nadenken die er gebeuren, voelen velen zich schuldig. Zij voelen zich schuldig over degenen die zij niet hebben kunnen helpen – degenen die zij niet konden genezen. Hun eigenwaarde lijdt daardoor!

Genezers zijn lichtwerkers die letterlijk de gave hebben om mensen fysiek aan te raken en energetisch en hen helpen maar als zij alleen zijn voelen zij zich zo nietig. Zij vragen zich vaak af of zij wel iets goeds doen op de planeet. Oh, op een bepaald niveau weten zij wel beter maar in 3D lijden zij aan een negatief zelfbeeld. Genezer, als jij zo bent heb jij een triljoen entiteiten die hun armen nu om je heen willen slaan en zeggen: “Jij hebt er geen idee van hoe jij de planeet helpt!”

Wist jij, geliefde, dat als een mens bij jou van de tafel afstapt en die persoon een vooruitgang heeft gekregen in het lichaam dat dit Gaia verandert? Wist jij dat? Wist jij dat elke stap die jij onderneemt met integriteit en spiritueel bewustzijn Gaia helpt? Laten wij zeggen dat je naar een winkel gaat om een boodschap te doen en jij een klein gebed opzegt; je hebt dan de planeet geholpen! Toch voel jij je zo gewoon en vraag jij je af of je wel iets doet. Laten wij een ogenblik nemen om te dansen en jou te vieren, want de sluier weerhoudt jou ervan om jouw eigen resultaten te zien!

Stel je eens voor dat je al jaren door een vruchtbaar landschap loopt. Overal waar je loopt plant jij zaadjes. De zaadjes worden automatisch geplant omdat waar jij ook loopt je ze achterlaat met elke stap. Jaren gaan voorbij en je zit thuis en vraagt je af of je wel iets voor de planeet Aarde hebt gedaan. Je kwelt jezelf over jouw nietigheid omdat je nooit bent teruggegaan naar de plaatsen waar jij liep en daar eens rondkeek. Als je het zou kunnen zien, zou je bossen zien en reusachtige planten, spectaculair bloeiende velden, allemaal met jouw naam erop. Dat is de manier waarop het werkt als je in de dualiteit bent.

Nieuwe esoterische informatie.

Nu gaan wij naar het esoterische. Er zullen mensen zijn die deze zaal zullen verlaten en nooit iets zullen opnemen van wat wij nu gaan zeggen omdat zij daar nog niet klaar voor zijn. De laatste keer dat wij samenkwamen hebben wij technisch over DNA gesproken. Wij gaven zelfs enkele onthullingen over de structuur van het DNA. Wij vertelden jullie dat jullie wetenschap uiteindelijk zal bewijzen wat wij jullie vertelden en dat het niet lang zal duren. Laten wij hier nog eens naar terugkijken.

Stel je eens voor dat jij een racewagen voor je ziet en het is – metaforisch gezien – jouw eigen DNA. Hij staat daar maar en je hoort de motor amper lopen. Hij is gevuld met die miljard deeltjes en zij werken allemaal perfect, dat wil zeggen, totdat er iets verkeerd gaat. En als er iets verkeerd gaat, gaat de motor sputteren en een beetje bonken en inderdaad, als er niet voor wordt gezorgd en je niet begrijpt wat er aan de hand is, zal de motor misschien afslaan.

Het lijkt er dus op dat het hele doel voor het DNA is om uit te vinden hoe het werkt en wel zo dat het niet stopt. Hoe kan die machine nutteloos zijn? Hoe kan hij soepel lopen? Jullie zijn nu bezig om dat te bestuderen. De encyclopedie van het DNA ligt voor jullie en het menselijk genoom is onthuld. Jullie kunnen nu de delen onderzoeken en ook alle bronnen om de delen heen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat dit attribuut voor jullie ligt. Toch, waar leiden alle inspanningen toe? Zij leiden naar de ontdekking over hoe deze machine zo goed ongebruikt blijft. Dat is het!

Maar wat zeiden wij tegen jullie? Het is een raceauto. En steeds gaat er een mens in de geschiedenis af en toe achter het stuur zitten, drukt het gaspedaal in en rijdt de cirkel rond met een verbazingwekkende snelheid en alle andere mensen merken het op en zeggen: “Dat is absoluut verbazingwekkend. Dat is een meester!’ Er zijn vele meesters op deze planeet geweest die in de raceauto stapten en het gaspedaal indrukten waar jullie genoegen nemen met het bestuderen van een ongebruikte motor. Wat wij willen zeggen is dat het DNA is gebouwd voor snelheid! Het is gebouwd voor meesterschap!

Dit is de tijd waarin wij jullie uitnodigen om in de auto te stappen en het gaspedaal in te drukken. Het gaat niet over een ongebruikt DNA. Het gaat over wat er nog meer is. Heb jij begrepen dat zelfs de profeet van jullie cultuur, Jezus, de Jood, hetzelfde DNA had als jij? Maar hij was een meester. Hij wist wat daar was en activeerde het. Toen de grote Hebreeuwse meester Elia besloot om te ascenderen terwijl zijn hulp Elisha toekeek, was de beste beschrijving die Elisha kon geven dat er een wagen neerdaalde – het ‘wiel binnen het wiel.’ Elisha was echt onbewust en er ook nog niet aan toe om te begrijpen wat er die dag feitelijk gebeurde en als jij dat had kunnen zien zouden wij je zeggen dat wat er gebeurde was dat Elia had besloten om naar het licht te gaan! Dat is wat meesters doen. Dat is wat ascensie vaak is.

Vandaag zeggen wij dat ascensie niet veel veranderd is behalve dat jullie het licht binnengaan en hier blijven. Hoe zouden jullie het vinden om die raceauto te besturen – een geascendeerde te zijn – en meesterschap te ontdekken? Bedenk wel. Ga langzaam in het begin zodat je geen brokken maakt en overnieuw moet beginnen. Wij spreken nu metaforisch, nietwaar? Elisha ging verder om grootse dingen te doen. Sommigen zeggen: nog grotere dingen dan zijn meester deed, maar Elisha verdween niet toen het zijn tijd was. Hij nam de mantel van zijn meester maar voegde er iets aan toe. Toen Elisha ascendeerde bleef hij op de Aarde. Zijn ascensie had niets van doen met weggaan en dood; het had te maken met hier blijven en dansen!

De energie van Gaia en jullie eigen lichaam.

Er is een energie binnen deze planeet die wij planetaire levenskracht zullen noemen. Het is de energie die jullie Gaia noemen. Gaia is een combinatie van entiteiten maar die voelt als een energie, net zoiets als Kryon en is niet enkelvoudig en niet lineair. Gaia is verbonden met jullie en jullie met Gaia.

Over het algemeen verandert wat er nu op de planeet gebeurt ten aanzien van bewustzijn letterlijk de cellulaire structuur van jullie lichaam. Jullie zijn veel meer verbonden dan jullie weten of verwachten.

Er staat jullie iets heel, heel interessants te wachten. Het potentieel voor de levenskracht van deze planeet, de Gaia-kracht – is om te verhogen op zo’n manier dat het de ziekten waar de mens gewend is mee om te gaan, zal veranderen. Je zou kunnen zeggen””Wacht even! Dat is alleen maar lichamelijk. Wij krijgen virussen binnen, wij verspreiden AIDS of hebben tuberculose….deze dingen zijn gewoon lichamelijk. Zij hebben niets met het stof van de Aarde te maken,”

Laat mij jullie vertellen dat het bovenstaande een oudere Gaia-energie vertegenwoordigt waar jullie waren geblokkeerd om volledig mee te doen aan de energie van de planeet. Jullie staan op het punt verhoging en verandering te zien, lieverds, en jullie vragen je af waarom je zo moe bent? Sommigen van jullie ontgiften van een oude Gaia-energie! De levenskracht van jullie planeet gaat veranderen en doet de deur dicht voor sommige van de ziekten die oncontroleerbaar waren. De reden hiervan is dat jullie hebben besloten om deze planeet te veranderen en daarmee verandert ook het ‘planetaire gezondheidsbewustzijn.’ Wen er maar aan. Er is een bewustzijn op de planeet dat toestaat dat er bepaalde ziekten op Aarde zijn. Bedenk dat jullie lichaam deel uitmaakt van het stof der Aarde. Je kunt die twee niet scheiden. Daarom is de planeet een hoofdspeler in wat voor ziekten de mensheid bezoeken en jullie staan op het punt dat te gaan veranderen. De tijd zal een afname laten zien van sommige soorten virussen en de tijd is aangebroken dat AIDS kan worden overwonnen.

Ongelooflijk gereedschap.

Ik vertelde jullie al eerder dat Lemuriers inter-dimensionaal waren. De Lemuriers hadden een attribuut dat jullie niet hebben – een vijfdimensionaal bewustzijn. Zij begrepen veel van wat ik jullie ga vertellen en dit is de reden dat de Tempel van verjonging voor hen zo goed werkte. Het is ook de reden dat er voor dit speciale ras, dat nooit werd ontdekt, zoveel dingen werkten. In een inter-dimensionale staat wisten Lemuriers iets wat ik jullie ga vertellen. Zij begrepen het en voerden het uit. Ik moet jullie eerst iets vertellen en het is erg esoterisch.

Nooit eerder hebben wij dit aangesneden en toch was het er al heel lang. Sommigen hebben het zelfs bestudeerd. Ik spreek nu tegen de vrouwen in de zaal en die dit lezen. Velen van jullie leven in angst voor een contract vanwege jullie genealogie. Dat is zeer 3D. Dat je moeder en je zuster kanker hadden en zijn overleden en jullie denken dat jullie DNA een tikkende klok is en jullie het eventueel ook gaan krijgen. Het “Zit in de familie.”

Jullie kunnen dat veranderen! Jullie kunnen het DNA herschrijven en de raceauto oppoetsen en dit attribuut letterlijk wegnemen. Nu, dit is oude informatie en wij hebben die al eerder gegeven. Wat wij jullie nu willen vertellen is iets dat voor sommigen ongelooflijk is en dat komt omdat het inter-dimensionale attributen van realiteit vereist.

Geliefde die dit hoort of leest – als jij gaat beginnen te werken met jouw eigen genealogie om deze ziekte te verhinderen om te verschijnen ga ik jou vertellen wat het potentieel is van het verleden en van de toekomst. Ik zal proberen om beknopt te zijn als dat gaat maar het is eenvoudigweg niet uit te leggen in

3D. Als je dit potentieel binnen je eigen DNA verwijdert, zal de hele verdere afstamming – jouw dochters, jouw kleindochters en hun dochters geschoond worden. Het is een schoonmaak van jouw DNA die hen letterlijk allemaal zal veranderen, hoever je ook naar de toekomst toegaat. Het is een totale herstructurering van jouw DNA voor wat betreft het potentieel van die ziekte – een die feitelijk jullie familiegeschiedenis en jouw karmische groep van nu af aan verandert.

Dan beginnen de vragen: “Wacht even, Kryon. Jij hebt ons vaak verteld dat wij anderen niet kunnen genezen. Dan moeten zij dat dus zelf doen en kunnen wij hen helpen in balans te komen. Hoe kunnen wij een bestaand DNA van een dochter veranderen?? Ik begrijp dat als ik mijn huidige DNA verander, dat mijn ongeboren kinderen dit attribuut zullen erven en schoon zullen zijn, maar hoe werkt dat bij een levende dochter?” Laten wij zeggen dat bij reeds levende vrouwen de neiging voor het genoom om dat probleem te krijgen, zou kunnen blijven bestaan, maar de zekerheid dat het zal verschijnen zal verdwijnen. Dan gaat het een keuzemogelijkheid voor de vrouw zelf worden. Denk er zo aan: Jouw actie zal een zaadje planten in haar DNA. Het is een zaadje dat alleen zal groeien als het water krijgt maar het is een goddelijk zaadje dat met haar toestemming en begrip haarzelf en haar kinderen etc. kan veranderen.

“Kryon, dit verandert in feite het verleden! Zij is al geboren en heeft het potentieel.” Ja, geliefde, precies. Zie je hoe je hiervan in de war kan raken? Maar in een realiteit die verder gaat dan jullie enkelvoudige, dimensionale bestaan, gaat tijd niet alleen maar vooruit en zijn deze dingen niet alleen mogelijk maar zelfs heel reëel. De Lemuriers wisten dit heel goed. Denk jij dat de verjongingen in de tempels alleen maar voor enkelingen waren? Nee. Die waren voor families die vertegenwoordigd werden door een persoon! Denk daar maar eens over na!

Nu, geliefden, komt er iets voor mannen. Als jij iemand bent met een erfelijke belasting voor bepaalde soorten kanker en jouw vader en jouw broer hadden het en jij hebt het moet je dit horen: Als jij werkt aan het jouwe, als jij het uitroeien ervan bereikt en er vrij van bent, zullen jouw zonen en jouw kleinzonen en weer hun zonen het ook niet krijgen! En dit, lief mens, is een deel van de nieuwe energie van Gaia die wordt ontwikkeld. Wij zouden deze dingen niet vertellen als zij niet zo waren. Dit zou jullie moeten laten dansen!

Wij gaan iets doen dat wij nog nooit bij een sluiting hebben gedaan. Wij gaan verklaren dat dit een healingbijeenkomst is. Een van de adviezen die wij aan genezers gaven was: Betrek degene die genezen moet worden er verbaal bij. En dus ga ik jullie, luisteraar en lezer, de vraag stellen: Is er hier iemand die toestemming geeft om genezen te worden? (uit het publiek klinkt een luid: Ja!) Laat degenen die verantwoordelijk zijn voor de versterking van het genezingsproces, die hier voor die persoon zijn gekomen, hun energie naar jou sturen. Laat hun gewicht gekend zijn want jullie hebben het antwoord gegeven dat wij hebben verwacht. Het is een samenwerking en een nieuw partnerschap met de nieuwe energie van Gaia die sommigen van jullie beginnen te voelen.

Toestemming is gegeven en de realiteit is begrepen. Oh, er is veel meer maar de concepten zijn gecompliceerd en dus zullen wij wachten. Laat ons alleen dit zeggen: Er zal meer aan jullie worden gegeven als wij gaan. Zei jij ja? Als je dat deed betekent het dat sommigen van jullie vannacht lekker gaan slapen. Denk eens aan de uitdaging dat jij in een engelachtige disco bent waar veel gedanst wordt. Het kan best de eerste keer zijn dat jij dit soort toestemming hiervoor geeft. Misschien is het de eerste keer dat je het hardop zegt? Als dat zo is, is het niet te laat om het nogmaals te zeggen, als je dat wilt. Nu, terwijl je deze bladzijden leest.

En dat was de boodschap van vandaag. Het is tijd om je kracht te pakken….de kracht van de nieuwe Aarde. Tijd om te dansen.

En zo is het.

Kryon