Kryon Grand Rapids, Michigan. 2 / Essentie van God

Live Kryon Channeling:
Kryon Grand Rapids, Michigan. 2

Essentie van God

25 augustus 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.
Het is voor mij onmogelijk om jullie informatie te geven want die is iets dat moet opgenomen, geabsorbeerd worden, maar ik zal het proberen. Misschien zij er hier vandaag mensen die luisteren en meer dan ooit zullen begrijpen dat de energie van deze planeet beweegt, beweegt naar een toestand die meer overeen komt met een ontwaken naar de waarheid, een vriendelijk ontwaken. Geen ontwaken waarbij jullie door de straten marcheren, maar een vriendelijk en zacht ontwaken. De waarheid is dit: wat is de essentie van God….en ben ik daar ook bij betrokken? Dit is wat jullie vragen, dit is wat de mens vraagt, denkt en zegt.

Als jullie kijken naar het gemiddelde aantal van eeuwen van mensen die komen naar bijeenkomsten zoals deze, hebben jullie interesse. Anderen interesseren zich, of waren geïnteresseerd voor deze boodschappen. Dit begint te veranderen, het begint te bewegen. Steeds meer jonge mensen, die oude zielen op deze planeet zijn, ontwaken op manieren die zij niet kunnen veranderen.

Soms zullen zij nooit een channeling van Kryon horen en dit maakt niet uit want het ontwaken zal hen aan een studie zetten over de God binnenin. Het zal een ontwaken zijn dat een beetje anders is dan bij jullie, en dan worden er vragen gesteld en het zijn zelfs geeneens spirituele vragen, echt waar. En de vraag is: “Is er misschien iets dat groter is dan mij werd verteld? Ik voel een grootsheid in mijn leven; het is iets dat ik niet kan verklaren. Ik ben hier met een reden, ik voel dat er een doel is” Dan begint er een reis naar binnen, een onderzoek dat hen wel of niet kan brengen naar de dingen die jullie vandaag horen, maar de conclusie zal dezelfde zijn. Zij zullen beginnen met dingen uit hun jeugd ter discussie te stellen, informatie, en ook daar zetten zij vraagtekens bij. Het zou jullie ook moeten storen als jullie ontwaken voor een waarheid die anders is dan degene die je moeder jullie heeft gegeven, als jullie ontwaken voor een waarheid die anders is dan de favoriete instructies, of van een priester, een regeringsleider of een pastor, voor een waarheid die voor jullie zo anders klinkt.

Wij hebben jullie dit eerder verteld. Het is moeilijk, sommigen zullen er verward door worden, het is moeilijk omdat het altijd op verraad lijkt, wij hebben het eerder gezegd. Het lijkt erop dat jullie bewegen naar een gebied dat anders is dan alles wat jullie is geleerd. Dan moeten jullie je door de emoties heen waden en jezelf zelfs afvragen of je dit moet gaan doen omdat het heel anders is dan “mam” jullie heeft geleerd. “Het is zo anders wat ik hier leer!”

Voor jullie zeg ik dit: Degenen die jullie informatie gaven deden dit met de grootste integriteit die zij hadden. Dit is wat zij voelden, dit is wat zij leerden en aan jullie doorgaven en zij dachten dat wat zij jullie gaven zo dicht mogelijk bij de waarheid was die zij hadden gehoord. Het is geen verraad en als er mensen zijn die zijn overgegaan en niet meer op deze planeet zijn, kan ik jullie vertellen dat zij nu in deze zaal zijn en meeluisteren. Dit heb ik eerder gezegd. Zij wisten het niet, luister naar mij. Dit is wat wij leerden en al die jaren lang vertelden. Dezelfde informatie, bijeenkomst na bijeenkomst, met andere woorden. En dit is wat de essentie van God wordt genoemd en die jullie God noemen en nooit mens was. Wat het bewustzijn is, als het al bewustzijn is, dat niet gemeten kan worden volgens menselijke begrippen. De ervaringen van mensen die menselijke natuur worden genoemd behoren tot de Aarde, niet het melkwegstelsel en niet het Universum en niet de Creatieve Bron die God is.

Hoe vaak heb ik jullie gevraagd om je geloof even opzij te schuiven; gewoon even uit die box vandaan te gaan? Je kunt ernaar terug gaan als jullie dit willen. Maar zitten jullie hier in de stoel….gooi het dan gewoon weg en stel je dan even een bewustzijn voor dat zelfs geen bewustzijn is en dat verder gaat den welke definitie ook. Het is Liefde en als jullie je een Liefde kunnen voorstellen die zo puur is en het licht dat daarin is, zo helder is dat het verder gaat dan alles wat jullie je zelfs maar kunnen voorstellen, is dat nog niet genoeg. Jullie beginnen dan een beetje te voelen en te begrijpen wat de Creatieve Bron is. Wij hebben jullie eerder gezegd: Liefde is de krachtigste bron in het Universum. Het is menselijk want jullie zullen steeds mensen vinden die vertellen hoeveel zij van je houden en van de planeet houden en verder geen idee hebben.

De Centrale Bron van Al Wat Is schiep alles wat er is, en heeft complete en totale controle over alles wat is. Als God met de hand zou wuiven zou alles veranderen. Natuurkunde zelf is ontworpen door God, de manier waarop dingen werken is Gods ontwerp. Als het woord God jullie niet bevalt noem het dan de Schepper, maar wat daar het meest prominent aanwezig is, als je naar binnen zou kunnen kijken, is Liefde. Hoe vaak hebben wij jullie het voorbeeld gegeven van de moeder die naar haar eerstgeborene kijkt en wij zeggen: als jullie denken dat dit Liefde is, is dat niet zo. Het kan jullie blij maken om aan deze eerste keer te denken, die zo puur was met het kind dat jullie werd gegeven en realiseer je nog eens hoe prachtig en hoe onvoorwaardelijk,….en dat wat daar in het centrum is, noemen wij de Creatieve Bron. Als je denkt dat het Universum zelf werd geschapen door de Creatieve Bron en dat er miljarden en miljarden jaren voorbij gingen waarin melkwegstelsels werden gevormd en planeten rond de zonnen en de afkoeling die er was, leven en al die dingen, brengt dit je tot de mensen die hier vandaag in de stoel zitten en zich afvragen wat er allemaal gebeurt. Ik zal jullie vertellen wat daar allemaal is: Liefde! Wij zeiden dat er in het begin Liefde was…..in het zwartste van het zwartste was er Liefde. Als ik jullie vertel dat er Multiversums zijn, kunnen jullie dan zien dat waar het leven in ontkiemt verder gaat dan alles wat jullie je kunnen voorstellen? In dimensies waarvan jullie het bestaan niet eens kennen maar zij weten van de Liefde en langzamerhand werd de Essentie van God door zeer velen gevoeld. Dit is de tijd voor de opwaardering van de Aarde en het ontwaken van oude zielen is begonnen en wij hebben eerder gezegd dat het ontwaken helemaal niets te maken hoeft te hebben met welke religie ook. Het heeft ook niets van doen met dat jullie eerst een atheïst zouden zijn en nu niet meer. Het begint logisch te zijn zodat zelfs de atheïst zelf een paradigma van God gaat realiseren, van de Schepper….en wat kan er hier zijn gebeurd? Het gaat verder dan wat dan ook…werkelijk waar! Dit is universumpraat op de planeet. Iets, zo anders en zo speciaal, zo compassievol en zo liefhebbend….de start van het Leven. Leven dat uiteindelijk een keuze zal hebben. Leven dat zal zijn samengesteld uit zielen van de Creatieve Bron.

Wat als jullie deel uitmaken van deze Liefde? Wat als jullie ziel eeuwig is? Wat als de Creatieve Bron, God, zich opsplitste op zeer vele manieren en jullie hierbij betrokken zijn? Niet een splitsen zoals jullie er op een lineaire manier over denken, maar een delen waarbij deeltjes naar plaatsen gingen die jullie je niet kunnen voorstellen. En in deze deling bevinden jullie je in een lichaam met jullie naam. (Kryon lacht) Jullie moesten gaan beginnen met leren en leren wat jullie werd verteld. Een beetje zoals dit: een prachtig meisje zit op de vloer en mam begint uit te leggen wat zij als kostbaar en waardevol ziet….over God. Het meisje is een en al oor en kijkt naar moeders lippen en zij voelt wat mammie wil vertellen en zegt: “Mam, wacht even want ik wil jou dingen over God vertellen!: Hoe meer zij spreekt, hoe meer het mam duidelijk wordt dat zij er helemaal naast zit, maar zij doet haar best. En dit is wat het meisje van haar hoort: “God is de Schepper/Vader en in de hemel waren er oorlogen. Er was een gevallen engel, een slechterik met horens en een staart die nu alles vertegenwoordigt wat slecht en kwaad is”. Zij vertelt: “Ik hoop dat jij hem nooit tegen komt, want o wee, als jij niet doet wat je gezegd wordt.” En wat je verteld wordt gebeurt in dat gebouw: dat God wil dat je voorzichtig bent omdat er op een dag, nadat je bent overleden, een oordeel zal zijn. Je moet op rapport komen en alles staat in een boek, en dan kan het zijn dat je van de mooie, prachtige tuin wordt verdreven en eeuwig wordt gefolterd in de hel. Voor altijd! Het kleine kind is een en al oor en heeft de ogen wijd open, het gaat in haar hoofd zitten en etst zich in haar syntax aangaande haar geloof. Voor sommigen van jullie is dit jullie verhaal.

Jullie komen hier met iets waardoor jullie in zonde worden geboren, zonder enige kans….bevlekt geboren! Mam snapt er niets van, maar mam doet haar best, want dit is wat haar moeder haar heeft verteld.

Dit is de gangbare waarheid want die komt van een laag bewustzijn met weinig begrip van de Creatieve Bron. Het is niemands schuld, beschuldig jezelf niet…begrijp dat deze planeet met vrije keuze naar dit niveau is gegaan waar zij werden vermenselijkt door de Creatieve Bron en wat de mens op het gelaat van God heeft geplaatst, opeens is er een disfunctionele mens…het beste wat jullie hebben. Jullie hebben dit zo geleerd. Wat jullie kunnen doen, lieve mensen, is het her-programmeren van het onderbewustzijn omdat dit de plek is waar jullie leren, direct in het onderbewustzijn. Wat jullie geleerd hebben bestaat in jullie bewustzijn en dit zijn de tapes die worden afgespeeld. Dit is wat mam jullie heeft verteld. Dit is wat sommigen van jullie hebben ervaren. Dit is de angst die jullie gehad kunnen hebben voor de Almachtige. Stel je eens voor dat je wordt geleerd om bang te zijn voor Liefde! Stel je eens voor! Maar dit is wat er is gebeurd.

Oude zielen, ik spreek nu tegen jullie, in deze korte channeling: Ik wil niet dat jullie alleen ontwaken voor de waarheid, ik wil dat jullie je onderbewuste her-programmeren en om dit te kunnen doen moeten jullie je bewustzijn erbij betrekken en jullie kunnen je bewustzijn veranderen door alle info die jullie onderbewustzijn zal overspoelen…..met Licht!!! Het zal alle onwaarheden van de lage energie wegspoelen. Al die dingen die jullie zijn verteld en die niet stroken met spirituele logica……hoe kunnen jullie hier zitten en deze dingen geloven over de puurheid van de Schepper die zoveel van jullie houdt.

Wat doet God, als mam je dit leert? Bij elk woord dat mam spreekt en zich in de geest van het meisje vastzet, zeg ik jullie, dat God zou kunnen huilen! Liefde doet dit, compassie doet dit. Het meisje zit aan de voeten van een mens met vrije keuze en zal huilen door de lage energie….en dit is wat er gaat veranderen. Dit is de reden dat een jong mens bij deze bijeenkomst kan zijn en zeggen dat hij zich heel anders voelt en voelt dat er een doel is en dat hij op de een of andere manier betrokken is. (Kryon lacht) Hij zou gelijk hebben. Elke oude ziel is op dit moment betrokken bij de opwaardering, een ontwaken naar hoger bewustzijn. Het heeft niet te maken met religie. Hoger bewustzijn is een ontwaken voor elkaar. Een ontwaken dat zegt dat er een samenkomen van stromingen is, waar menselijke harten samen gaan komen en de waarheid gaan zien van compassie, de waarde van de manier waarop jullie elkaar behandelen, van het leven zelf, en de modder en de rommel gaan zien en die willen gaan opruimen, gaan beginnen de dingen bij hun naam te roepen en niet bang te zijn; beginnen van elkaar te houden op een puurder manier dan zij ooit hebben gedaan. Ik heb het niet over mensen ver verspreid over de planeet; ik heb het over families die tegen elkaar zeggen: “Jij bent een goed persoon en ik zie de Liefde en de compassie in jou!” Het verschil met de oude energie is dat jullie een cirkel om je heen trekken om jezelf te beschermen, wedijveren om bronnen….laat een ander niets van jou wegnemen….dit is basis-overleven. Dit zijn de dingen waarbij mensen een muur om zich heen bouwen om zich te gaan beschermen en zij gaan zich de waarde van vrede realiseren en zij gaan zich – letterlijk – de waarde van Liefde en wat daaruit voortkomt, realiseren. Hoeveel van jullie hebben wel eens ruzie met een ander gehad en voelden zich alsof er een wolk om hen heen hing, een negatieve energie, en dit produceert dan iets dat dramatisch is. Dit is nieuw! Er was een tijd waarin men zei dat dit gewoon de manier was waarop het werkte. Jullie liepen rond en schreeuwden tegen elkaar en jullie gingen je gang en dat was het leven. In bepaalde culturen is dit vandaag de dag nog zo. Maar er verandert nu zoveel. Er is al heel veel veranderd en jullie moeten nog veel dingen afleren die jullie door wie dan ook zijn verteld. Zij vertelden het vaak met de hoogste integriteit; het beste wat zij hadden. Mam: het beste wat zij jullie kon geven! Als zij hier nu is zou zij zeggen: “Het was het beste wat ik had! Zo is het mij verteld!”

Ik wil dat jullie nu iets voor mij doen en wij doen dit zo niet vaak. Lieve mensen, jullie werden prachtig geboren. Hoe voelen jullie je hierbij? Prachtig geboren….willen jullie mij nazeggen: Geweldig geboren, prachtig geboren! Hoe voelt dit? Is dit een waarheid of is het blasfemie. Gaat het in tegen wat je moeder zei….Ik Ben prachtig geboren. Hoe vaak moeten jullie dit zeggen voordat jullie bewuste geest hiermee akkoord gaat voordat het onderbewustzijn voor de derde keer ge-herprogrammeerd wordt…..geweldig geboren. Wat jullie jullie de vorige drie keren hadden is de waarste waarheid van allemaal. Het begint daar….het begint daar, en als jullie de pracht van de Schepper hebben is jullie ziel in jullie lichaam het eerste dat jullie (h)erkennen en ik zal jullie vertellen dat alles daar vandaan komt. Alles komt daar vandaan en het begint te groeien. Het gaat het gebrek aan zelfwaarde wegpoetsen van alles wat wie dan ook jullie heeft verteld en het her- definieert jullie. Dit is de kracht hiervan in de mens. Jullie zouden deze woorden minstens eenmaal per dag kunnen zeggen, als jullie in de spiegel kijken, en misschien voelen jullie dan de voordelen van een gevoel van waarde dat alle mensen van tijd tot tijd ervaren. Er zijn mensen in de zaal die afhankelijk zijn van deze gevoelens om te helen; zij weten waarover ik het heb: dat het lichaam gaat samenwerken met waarheid en jullie gaan naar jezelf kijken en zeggen: “Jij bent GEWELDIG geboren!” en dan slagen jullie in de ogen van God. En dan wordt het echt listig, als jullie kijken en zeggen dat jullie een stukje van God zijn. Alleen omdat dit niet hetgeen is wat jullie is verteld. Want dan komt de waarheid, en dat is het platform waar vanaf jullie compassie voor anderen kunnen lanceren, dat is het platform – niet het ego. Het is het prachtige liefdesplatform van waaraf jullie zeggen: “Ik hou van jou, ik hou van jou, ik ga jou helpen” en brengen jullie licht naar het hele kantoor. Jullie gaan dingen doen waar mensen je voor zullen bekritiseren omdat dit in hun ogen niet de juiste dingen zijn – zij begrijpen het niet. Maar dit gaat verder dan welke mening ook: het Licht. Licht van de Creatieve Bron en het is een pad waarop zij beter kunnen zien. Jullie kunnen dit! Omdat jullie geweldig zijn geboren!

Dat is de Essentie van God! De Essentie van God is wat er in jullie is! Wat er is ontdekt en wat er binnenin jullie is. Daar zit de schoonheid van het Leven. Hoe meer jullie hiernaar gaan kijken, hoe meer jullie het gaan geloven…hoe meer jullie het gaan geloven!!! Hoe meer jullie onderbewustzijn met je mee gaat en wij schrijven dit zelf als iets dat kernwaarheid van het Universum is en dat anderen gaat helpen en andere mensen gaat veranderen en een verschil maakt.

Als jullie ontwaken voor het idee dat er iets groters is, ontwaken jullie voor het idee dat jullie hier met een doel zijn, en dat is ook zo. Als jullie ontwaken voor het idee dat jullie deel uitmaken van iets dat groter is en dat er iets gaande is, is het allemaal al aanwezig! Het nieuwe paradigma van de Aarde ontwikkelt zich voor een oude ziel die hiernaar luistert. Degenen die hier voor mij zitten…..en dit is prachtig. Laat de negatieve dingen op deze planeet zich langzaamaan vertonen zodat jullie hen kunnen elimineren. Laat de lelijkste, verschrikkelijke dingen die maar doorgaan in de barstjes en scheurtjes van de mensheid, zich vertonen zodat jullie ernaar kunnen kijken en hen gebieden om weg te gaan. De samenleving zal het ermee eens zijn en…..zij zullen verdwijnen! Laat de onbewuste dingen die er met kinderen aan de gang zijn, spreken, omdat zij zich laten zien. Als zij dit doen herinneren jullie je deze boodschap en zeggen dat het goed is. Laat de duistere zaken zich veranderen in Licht, zodat jullie kunnen zeggen: “Ik ben zo blij dat ik dit zie en ermee kan werken omdat ik nu WEET!”

Ik Ben geweldig geboren!!!

En zo is het.

Kryon