Kryon Grand Rapids, Michigan. 3 / De Blanco Kaart

Live Kryon Channeling:
Kryon Grand Rapids, Michigan. 3

De Blanco Kaart

25 augustus 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Het idee om zomaar een kaart te trekken uit vele kaarten en daar dingen aan toe te schrijven, is voor velen ongeloofwaardig. Toch is het bovennatuurlijke ervan net zoiets als geluid, en de kaarten die mijn voorgangster (die hiervoor heeft gesproken) zijn duidelijk. Laat mij doorgaan met deze duidelijkheid. De ene is een statement van grootse waarheid. Het zegt dat het Universum jullie partner is. Het Universum is een metafoor voor Spirit, Creatieve Bron, voor Al Wat Is, en het statement zegt dat jullie hulp hebben. Mijn partner is geen gids. Een partner is iemand die een samenstromen van bewustzijn heeft met jullie. Partnerschap is geen leraar zijn. Daarom zegt het statement dat er een energie is die verder gaat dan jullie je zelfs kunnen voorstellen. In het Universum dat een partnerschap met jullie heeft dat niet uit te leggen is, maar gevoeld moet worden, en dit komt door de tweede kaart. De tweede kaart in dit stel kaarten is vrije keuze. Deze kaart is blanco omdat er niets op vaststaat. Vrije keuze – er wijst geen vinger naar jullie die zegt: Je kan beter deze kant op, of, je kan beter die kant op, of, je kan beter deze kant op gaan, of die kant. Voor Spirit is vrije keuze werkelijk vrij. Het komt niet met een veroordeling en het komt niet met een beloning. Vrije keuze betekent dat de mens echt vrij is om elke richting te kiezen, hoe het bewustzijn ook is dat jullie hebben. Deze beide kaarten druipen van Liefde. De liefde van de eerste kaart is duidelijk: het aanbod van partnerschap met de grootse energie die Schepping wordt genoemd. De tweede is degene die Liefde brengt om jullie vrijheid van keuze te geven, zonder veroordeling, zonder oordeel, zonder zelfs een beloning. Er is geen vooroordeel ten opzichte van jullie met vrije keuze. 


Dus komt deze vraag naar boven: Als jullie dus vrije keuze hebben, waar denken jullie dan aan als jullie gaan beslissen met jullie vrijheid? Wat gaan jullie ermee doen? In een oude energie, lieve mensen, ging deze vrije keuze alle kanten op maar het zette zich vast op een plaats die meer menselijke natuur was dan de God-natuur. Op die plaats wentelde de mensheid zich eeuwenlang rond, en ik zeg wentelde omdat er minder van 50% aanwezig was van wat er beschikbaar was. Je moet een bepaald punt bereikt hebben voordat je een partnerschap dat je wordt aangeboden, kunt voelen. Met de vrije keuze van Spirit.

Er zullen mensen hier in de stoelen voor mij zitten die zeggen: “Ik heb lang op Spirit gewacht. Zo lang! Om dit te doen en om dat voor elkaar te krijgen, om te zijn waar ik wilde zijn” terwijl jullie niet begrijpen, lieve mensen, dat jullie niet op een plaats kunnen blijven zitten en wachten tot God iets gaat doen….jullie hebben het stuurwiel, dat vrije keuze wordt genoemd, in handen. Als de vrijheid van keuze door intuïtie de energie van de toorts lichtjes gaat verhogen, gebeuren er bepaalde dingen.

Ik zit hier nu met een groep van de bevooroordeelde mensheid, want ik zit hier met oude zielen. Ik ben mij er ook van de bewust dat de aanwezige oude zielen hier met een doel zijn….om dit soort boodschappen te horen. Het vooroordeel is dit: Velen van jullie hebben ontdekt dat jullie vrije wil van jullie Akasha komt en steeds weer dingen in beide richtingen doen. Daarbij hebben jullie je gericht op het licht dat jullie je laat realiseren dat dit de richting van partnerschap is. Dit is zo! En hier gaat het goed worden, maar hoe zal de mensheid de relatie met Spirit in balans brengen? Hoe zien jullie dit binnenin? Daarom verschijnt de uitdrukking: dualiteit! Sommige mensen voelen dat als zij steeds hoge logica en consequentie hebben en steeds hoge gedachte denken, de dualiteit zal verdwijnen. Met andere woorden: de kleine stemmetjes die jullie in een andere richting willen laten gaan….jullie voelen dat zij weg zullen gaan. Lieve mensen, vrije keuze en dualiteit zullen bij jullie zijn zolang jullie mensen zijn. Wat er gebeurt is dat de stem die voor jullie duisternis vertegenwoordigt jullie wil wegtrekken uit de samenwerking en het Licht wil trekken, er altijd zal zijn. Maar de vrije keuze die jullie hebben om op de snelweg te blijven laat deze negatieve stem langzamerhand verbleken. Niet alleen maar verbleken maar jullie kunnen hem feitelijk naar een andere kamer brengen zodat hij tegen de deur bonst en luid in jullie oren schreeuwt. Dit is het onderwerp van deze boodschap.

Wat doet deze stem met jullie terwijl jullie daar zitten? Bonst die tegen de deur vanaf een andere plaats zodat jullie erom kunnen glimlachen en het kunnen negeren? Metaforisch gezien zit er een slot op de deur en zal hij nooit is staat zijn om tegen jullie te spreken. Of zijn jullie degenen die het constant tegen je laten spreken, terwijl jullie worstelen tussen het Licht en het duister en weten dat het partnerschap er is, maar het gewoon niet te pakken kunnen krijgen? Daarom ben ik hier om jullie wat advies te geven: ik wil dat jullie iets gaan visualiseren dat jullie misschien niet eerder hebben gezien. Wij hebben de metafoor steeds weer gebruikt dat het Universum, Spirit, de Creatieve Bron, jullie geen vooroordeel zal geven of invloed op jullie zal uitoefenen, lieve mensen, omdat jullie vrije keuze hebben, maar als jullie willen visualiseren wat het partnerschap is…het is een uitgestoken hand die is uitgestoken terwijl jullie slapen, als jullie wakker zijn, als jullie moeilijkheden hebben, terwijl jullie plezier hebben, als jullie eten, en deze uitgestoken hand is het partnerschap en deze uitnodiging is er altijd en zonder vooroordeel. Het is ook een uitnodiging aan het duister, als jullie dit willen en in de gaten hebben gehad, dat de menselijke natuur wordt genoemd. De uitnodiging van de uitgestrekte hand van dat wat het Licht wordt genoemd zal jullie in een partnerschap brengen dat logischer is dan al het andere. De uitnodiging van de menselijke natuur is een uitnodiging die zegt hetzelfde te blijven, een uitnodiging die zegt je zorgen te maken en bang te zijn en misschien te genieten van de tijd in het midden, maar daarna direct terug te gaan naar zorgen en angst. Maar daarin is er een plaats waar jullie kunnen zijn, lieve mensen, waar jullie de dualiteit gaan begrijpen en dat die niet steeds heen en weer zal schieten – dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat hij opgelost gaat worden.

Dualiteit is het woord dat betekent dat jullie negatief en positief hebben en de vrije keuze om beide kanten op te gaan en dat de menselijke natuur jullie vaak heen en weer zal trekken tussen het positieve en het negatieve. Maar het geheim in dit alles is dat de uitgestoken hand de dualiteit oplost. Het is niet meer duaal omdat jullie die de menselijke natuur nemen, het zorgen-deel en het angstdeel, en hen in de andere kamer plaatsen. Jullie hebben de mogelijkheid met het partnerschap dat jullie door het leven zal leiden, maar het maakt ook sloten op de deur! (Kryon lacht) Terwijl een ander deel van jullie rammelt op de deur en naar jullie schreeuwt lachen jullie en zeggen: “Nooit meer!”

Dit roept dus de vraag op waar jullie bang voor zijn. Wat is voor jullie het normale? Het hoogste bewustzijn in deze zaal heeft ook af en toe frustraties en angst. Ik zal jullie iets vertellen: dit is normaal. Maar de lage menselijke natuur van deze dualiteit zal een normaliteit scheppen waarin jullie constant in angst leven. Waarin jullie je steeds druk maken over iets dat zou kunnen gebeuren of dat jullie iets kunnen doen dat niet goed is.

Heb ik jullie verteld wat er gebeurt als jullie dit deel van de menselijke natuur, van jezelf, aan de andere kant van de deur stopt? Jullie maken dan de weg vrij voor intuïtie. En intuïtie gaat jullie dan informeren over betere manieren om naar links en naar rechts te gaan en het veranderen van de dingen van de duistere zijde die jullie kennen. Als jullie worden aangetrokken door die kant van de menselijke natuur maken jullie je altijd zorgen en maken je altijd zorgen en worden ergens in getrokken. Julie zijn net als alle anderen op de planeet en geluk staat vooraan en jullie hopen gewoon dat jullie het zullen redden. Maar als jullie die hand aannemen voor een partnerschap met het Universum, gaan jullie geluk omdraaien. Jullie gaan je bedenken en realiseren dat jullie controle hebben over de realiteit. Dat jullie gedachten voorheen over toeval gingen en dat de intuïtie die naar voren gaat komen, als jullie de dualiteit opzij schuiven, en je gaan realiseren dat de slinger van de pendel jullie uit de angst haalt naar een normale situatie als jullie in de ochtend opstaan in plaats van elke dag angst te hebben voor dezelfde dingen, jullie je realiseren dat jullie die hebben weggegooid en de dag dus een welwillende dag zal zijn. Een welwillende dag waarop jullie in staat zijn om de dualiteit op te lossen.

Lieve mensen, de zon zal niet opkomen om jullie jullie te begeleiden waar jullie ook naartoe gaan. Maar het partnerschap zal jullie de problemen laten oplossen als zij bij jullie aankomen. De dingen die zorgen voor angst en angst en angst worden langzamerhand opgelost en de ventweg van het leven die jullie bewandelen zal licht op alles schijnen voordat er een botsing met de vangrails komt….steeds weer. Dat is het verschil!

Als jullie in de dualiteit van de menselijke natuur zijn en als jullie zorgen en angst hebben zullen jullie de vangrails niet zien en komt die als een verrassing…..en dan is er drama!

Maar als jullie duidelijk kiezen voor verandering van het drama en zelf veranderen en geloven in deze dingen zullen jullie veel langer leven! Dit is de manier waarop het werkt.

Als jullie naar leven en dood op de planeet kijken kunnen jullie dit uitzoeken. Mijn partner werd kwaad als vrienden opeens overleden en hij ging spreken met Spirit en hij riep mij op en vroeg mij wat de gepastheid hiervan was. Om een lichtwerker naar de andere kant van de sluier te halen terwijl hij/zij nog veel te jong is en nog zoveel zou kunnen doen. En dan breng ik mijn boodschap van gepastheid die veel verder gaat dan wat jullie oordeel jullie geeft over het aanpakken van de hand van Spirit.

Soms, lieve mensen, soms, gaat een lichtwerker naar de andere kant van de sluier en overlijdt te vroeg door wat jullie niet weten. Wat jullie niet weten is dat die ziel is uitgekozen voor een snelle terugkomst op de planeet en door te gaan met waar hij/zij is gebleven en door te gaan met compassie en training die nodig is voor de toekomst. Omdat jullie dit nu weten en dit geldt ook voor sommige mensen die hier zitten, vraag ik jullie: “Kunnen jullie je hier een beetje gemakkelijker bij voelen?” Het is moeilijk, nietwaar? In het algemeen gaat de dualiteit die jullie je nu op deze planeet gaan realiseren, anders worden. Jullie vrije keuze is nog steeds vrij, maar nu – voor het eerst – gaan jullie het licht/donker-quotiënt van de Aarde zelf begrijpen want dit is teruggekomen van de verkeerde balans waarin het was en het licht begint te winnen. Deze balans van vrije keuze die jullie hadden begint oude zielen te laten ontwaken. Er is nu hoop terwijl jullie dit soort hoop daarvoor niet hadden. Oplossingen waarvan jullie nooit dachten dat zij bestonden komen er ook. Het idee van letterlijk de duister kant in de andere kamer te stoppen en de deur af te grendelen is nooit in jullie opgekomen…..misschien tot nu! En als jullie dit doen, met vrije keuze, en de hand van de Schepper aanpakken, zullen de sloten er nooit meer vanaf gaan.

Dan zijn er de intellectuelen die zeggen: “Wacht even, wacht even! Vrije keuze….je kunt er naartoe gaan en de sloten eraf halen, als je dit wilt.” Ja, dat kunnen jullie, maar dat doen jullie niet! Waarom zouden jullie? Jullie doen dit niet. Zie je, zij komen niet uit zichzelf in een horrorscenario om op jullie af te komen om je te pakken te nemen. Velen denken dat dit het geval is, dat jullie worden achtervolgd door je eigen duisternis. Dit is niet zo. Als jullie eenmaal de beslissing nemen om het in de andere kamer te stoppen en de sloten erop doen kunnen jullie er zelf niet doorheen. Met een hoger bewustzijn zullen jullie niet eens naar de deur gaan, de sloten eraf halen en welkom zeggen. Alleen een dwaas zo zoiets doen.

Lieve mensen, lichtwerkers zijn geen dwazen. Degenen die hoog bewustzijn ontdekken zijn niet de dwazen. De oude zielen gaan begrijpen dat intelligentie gebouwd kan worden op wijsheid van het verleden. Deze kamer met de deur, daar is het licht uit en het duister is achter die deur. Het wil eruit komen, maar het kan jullie niet pakken. Niet zoals jij gewend bent….ik heb het nu tegen een van de aanwezigen hier. Wat is jouw normale doen? Is er een duisternis uit de andere kamer die op jou drukt? Voer jij een veldslag met jezelf? Ik gaf jou een oplossing die in deze nieuwe energie diepgaand is. Die blanco kaart ….. als jullie naar de kaart kijken is het misschien wel vooroordeel….hij is wit! Met euforisch Licht. Een uitnodiging van een hand die naar jou uitgestoken is om een zaak op te lossen waarvan je dacht dat dit nooit zou kunnen. De veldslag eindigt hier! Nu! Dit is de katalysator voor groeiend bewustzijn, een evolutie van de menselijke natuur. Het begrip dat de veldslag voorbij is. Dat er altijd op een bepaalde manier dualiteit zal zijn maar dat de oplossing ervoor voorradig is.

De vraag is hoe velen zich dit hebben gerealiseerd en weten dat jullie niet langer slachtoffers zijn van de menselijke natuur, zelfs van jullie eigen gedachten….dat zijn jullie gewoon niet. De uitgestoken hand zegt: “Pak hem aan! Kijk of het een verschil maakt in de manier waarop je denkt of wat je angsten of je gebrek aan angsten doet” Zij worden kleiner en kleiner…..elke dag weer tijdens het belopen van het pad terwijl de zaken oplossen. “Ik leef langer. Ik voel mij beter!” Dat is de oplossing!

Dit, lieve mensen, is iets dat jullie hebben gedaan. Er kwam niets van boven dat jullie aanraakte, zomaar vanuit de hemel. Jullie hebben dit gedaan. Dit is vrije keuze. En geloof mij, op deze planeet is dit aan het veranderen.

Het is een goede boodschap, maar wat het bijzonder goed maakt is dat hij voor de volle honderd procent waar is. (Kryon lacht) Jullie zullen het zien.

Ga hier anders weg dan jullie kwamen.

En zo is het.

Kryon