Kryon: Het geschenk van de Venus doorgifte

Kryon: Het geschenk van
de Venus doorgifte

Doorgegeven via Lee Carroll.

19 juni 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefde, IK Ben Kryon van de magnetische dienst.

Oh, er is vandaag meer aan de hand dan alleen magnetische diensten. Hebben jullie enig idee hoeveel er van jullie door de planeet wordt gehouden? Er zijn er enkelen onder jullie die genezers zijn en geweldige gaven hebben – inter-dimensionale gaven die hen in staat stellen om kleuren te zien. Sommigen zien de schaduwen van de entiteiten in andere dimensies. Sommigen van jullie kunnen de inter-dimensionale kleuren niet zien, maar jullie kunnen ze voelen. Sommigen hebben zelfs situaties meegemaakt waarbij de essentie van Spirit hen bezocht. Jullie kunnen wensen om deze geschenken de komende minuten te gebruiken.

Dit is een heerlijke plaats. Hij sinds vanmorgen gezalfd als het heiligdom van kennis – een plaats waar jullie jezelf toestemming geven om aangeraakt te worden door God. Typisch voor deze channelings is dat ik zeg dat jullie iets wordt geleerd en dat jullie worden ‘aangeraakt’ door God. Waarom niet? Dat is wat broers en zusters doen! Zet je dus maar schrap.

Sommigen hebben deze vraag gesteld: “Lieve Kryon, jij zegt dat jij ons overal kunt ontmoeten en toch zeg je dat je speciaal hier naartoe bent gekomen om ons te zien. Is dat echt zo? Wat moet een mens aan Spirit geven? Het lijkt erop dat de mensen altijd de vragen stellen en hulpeloos zijn. Wat hebben wij God mogelijk te bieden?”

Wel, mensen, laat ons jullie eerst vertellen dat jullie erg lineair zijn. Waarom denken jullie dat deze ontmoetingen altijd een kant opgaan? Begrijpen jullie dan niet dat als er een wordt aangeraakt beiden daarbij betrokken zijn? Zo gaat het van mens tot mens dus waarom niet met de familie van God? Begrijpen jullie niet dat als geesten zich met die van de andere kant van de sluier verbinden, geesten die elkaar altijd heel goed hebben gekend, er dan een vonk van begrip en liefde is? Begrijpen jullie niet dat er vreugde wordt gegeven?

Het is inderdaad zo dat jullie momenteel buiten de sluier vallen. Het is inderdaad zo dat wij komen om jullie informatie en hulp te geven. Maar dit komt pas op de tweede plaats want de echte reden waarom wij hier komen is de reünie die wij samen hebben.

Als jullie over een lange afstand reizen om je familie te zien, ga je dan zitten en luisteren om daarna zonder iets te zeggen weg te gaan? Nee! Jullie doen er beiden aan mee. Zo is het bij ons ook!

Tijdens deze beginmomenten nodigen wij de groep rond Gaia uit en ook die van Kryon. Wij nodigen hen die wensen te komen nu allemaal uit om naar deze heerlijke plaats te komen. Ook de groep van Adama en de Lemuriers die hebben gewacht of er iets speciaals ging gebeuren op Aarde…..want deze energie is voor jullie. Laat dit een hele grote bijeenkomst worden!

Sommigen van jullie kunnen de aanwezigheid voelen van degenen waarvan zij hebben gehouden en die zij onlangs zijn verloren. Misschien, heel misschien, scheidt de sluier jullie niet helemaal! Heb je daaraan ooit gedacht? Wisten jullie dat een deel van het ‘inter-dimensionale systeem’ bestaat uit terugkomen om een deel van de heelheid van de Aarde te zijn – er rond te lopen op een wijze die anderen begeleidt en jullie helpt? Misschien dragen jullie hen wel met je mee op onbegrijpelijke manieren. Jullie zijn zo lineair! Jullie begrijpen de cirkel van inter-dimensionaal leven nog niet? Als wij leven zeggen bedoelen wij het menselijk leven, wij bedoelen de essentie van God die jullie Spirit noemen. Het is inderdaad liefde, niet? Liefde is de essentie van de lijm die de dimensies samenbindt en die zorgt voor communicaties op spiritueel niveau.

En dus is er de uitnodiging, zelfs voordat wij starten: Zit waar je bent, aan het horen of aan het lezen, en laat alles waarvan jij denkt dat het echt is los. Doe het zo dat je jezelf een toestemming geeft voor wijsheid en begrip. Zit voor Spirit als broer en zus met een kennis die veel verder gaat dan jullie realiteit en die omvormt wat jullie denken te weten.

De Doorgifte van Venus. Het grote geschenk.

Er komt vanavond een eindbeeld tot stand. Degenen van jullie die de woorden hebben gelezen van de laatste berichten die wij gaven zullen weten hoe de stukjes van deze puzzel uiteindelijk in elkaar passen.

Laat mij ver weg beginnen. Laat ons voor even een planetaire Vorm bezoeken – de Godin van Liefde. Laten wij de mythologie bezoeken die de betekenis achter de Venus Doorgifte schiep. Laten wij even bezien wat dat betekent binnen de energieën die voor deze bijeenkomst zijn geschapen. Daar gaan wij het vanavond over hebben. Wij zijn erop voorbereid om astrologie binnen natuurkunde uit te leggen en grote esoterische vragen te krijgen over deze gebeurtenis in het zonnestelsel. Laten wij dus beginnen.

Laten wij zeggen dat de planetaire bewegingen van jullie kalenders 5 of 6.000 jaar geleden bekend waren. Als dat zo was zouden jullie alles weten over de Venus Doorgifte die nu plaatsvindt. Zij zouden hebben geweten van de cyclische attributen en de manier waarop het zonnestelsel werkt en zij zouden dan ook weten dat deze Doorgifte al eerder heeft plaatsgevonden. Toch gaan wij jullie nu iets heel speciaals vertellen over deze beweging van Venus tussen de Aarde en de zon en hoe het de Aarde in 2004 diepgaand heeft beïnvloed en het zelfs een ander tijdraam opent. Het gaat dus niet echt over de Venus Doorgifte maar over het scenario van een ‘Aarde die er klaar voor is.’

Spirituele actieramen worden door het universum aan de mensheid gegeven op lineaire manieren. ( een periode vertegenwoordigend van opeenvolgende jaren, vaak in meervouden van 8). Het diepgaande raam ging open in 1987 met de energie van de Harmonische Convergentie (later gevierd als de 11:11). Het sloot bij de Harmonische Concordantie van 2003. Dit raam vertegenwoordigde een aantal jaren die lineair werden gepresenteerd. Zoals jullie wisten en wat zelfs was voorspeld.

Zij hadden allemaal te maken met planetaire bewegingen en energie en werden door Kryon uitgelegd. Nu is er nog een met de Doorgifte van Venus. Dit is een kleiner raam en het gebeurt niet vaker dan eens in de 130 jaar en het is een 8-jaars raam want in 2012 zullen jullie nog een Venus Doorgifte hebben.

Nu willen wij dat jullie een aantal dingen samenvoegen die Kryon de laatste 10 jaar heeft gegeven, niet alleen binnen de numerologie maar ook over de mogelijkheden voor de Aarde waarover wij vertelden. Luister: Wij vertelden jullie over het veranderende bewustzijn van de Aarde en dat jullie astronomische attributen hebben van jullie eigen zonnestelsel energie kon scheppen op de planeet als die er klaar voor was. Jullie zijn klaar en hier is het dan! Maar de logica zou jullie kunnen vertellen dat die astronomen van duizenden jaren geleden naar dezelfde planetaire beweging keken en zeiden: “Wat is er nou helemaal aan de hand? Het zou evengoed zijn gebeurd. Dus, Kryon, hoe kun jij het hebben over een groot metafysisch attribuut en speciale energie toe te wijzen aan hetgeen wij wisten wat er zou gaan gebeuren. Betekent het dat de planeet nog eens gaat veranderen? Wat dan bij de volgende keer en die erna? Hoe kan jij van een doodgewone, vooraf bekende planetaire beweging een spirituele gebeurtenis maken?” Dit is de vraag die wij vanavond gaan beantwoorden.

Laten wij terugkeren naar het doorgifte-raam waar wij in het verleden over vertelden. Het is een acht jaar durend raam. Een nieuwe dispensatie Wij gaven jullie een tijdje geleden informatie over een nieuwe dispensatie en wij noemden die de ‘Dispensatie van 8.’ Wij zeiden er niet zoveel over. Wij wilden wachten tot jullie het hele boek in handen hadden, en dat moment is nu gekomen.

Misschien gaan jullie de 8 nu nog beter begrijpen. De 8 betekent verantwoordelijkheid en het begint met de Venus Doorgifte. Ik weet dat wat ik ga zeggen overdreven kan klinken of zelfs onmogelijk. Ik weet dat het ongelooflijk kan klinken maar ik zeg jullie, lichtwerkers, werk aan vrede op Aarde, want dit is de energie die jullie hebben ontwikkeld…..grote kansen binnen moeilijke tijden. Laat degenen die hier zijn gekomen vanuit een inter-dimensionale stad in de berg deze woorden ook horen want dat is waar jullie op hebben gewacht!

Laat ons beginnen, zelfs voordat wij naar de mechanica van dit alles gaan en degenen toespreken die zeggen: “Wacht even, het zou evengoed zijn gebeurd! Zelfs als er geen 11: 11 was en de mensheid door Armageddon zou zijn heengegaan zou deze astronomische zekerheid die de ‘Venus Doorgifte’ wordt genoemd evengoed zijn gebeurd. Het zou zelfs zijn gebeurd als de mensheid zou zijn vernietigd!” Niet echt. Het is al eens uitgelegd door Gaia en zij heeft tegen jullie gezegd: “Dit is de inter-dimensionale perceptie van wat jullie scheppen dat de energie voortbrengt die jullie je wensen.” Ik wil nog verder gaan met mijn uitleg zodat jullie het nog beter begrijpen. Laat mij jullie eerst dit vragen: Als er een officiële tenniswedstrijd duizend jaar in de toekomst zou plaatsvinden, zou dat dan automatisch inhouden dat alle spelers het zouden bijwonen? Jullie kunnen dezelfde vraag nu ook op papier stellen. Ga door en maak afspraken voor jezelf en vul je kalender voor de volgende duizend jaar in. Betekent het dan dat jullie die ontmoetingen dan ook gaan meemaken? Het antwoord is duidelijk want de tabel is eenvoudigweg een aanwijzing voor wat jullie potentieel is. Het zal ook na jullie dood nog een tabel zijn. Misschien is de wedstrijd dus meer dan alleen een tennisbaan en een goede voorbereiding? Misschien laat het jouw wel ervoor zorgen dat het echt wordt?

Laten wij teruggaan naar Venus waarvan bekend is dat zij de energie heeft van de Godin van Liefde. Het is geen toeval dat die naam in de mythologie is toegekend. In de mythologie verdwijnt de liefhebber (Venus) voor een aantal dagen (wat jullie de teruggang kunnen noemen) als zij doorgaat tussen de Aarde en de zon. De zon is de kernenergie van het patroon en is het draaipunt voor het centrum van balans dat ik zo zal gaan uitleggen.

De Venus Doorgifte is als een paar boekensteunen. Het vertegenwoordigt een nieuw energieraam van acht jaar. Er zijn veel achten uit te leggen. Wij hebben jullie zelfs over een verteld die jullie niet in de gaten hadden. In 2.000 waren wij in Israel en vertelden wij jullie dat er een potentieel was dat er niets bijzonders zou gebeuren op de planeet met betrekking tot vrede tot aan het jaar 2.008. Leg dit nu eens bij elkaar. Wees niet verrast als het Raam van 8 Jeruzalem betreft! Wees niet verrast als het Raam van 8 een nieuw Jeruzalem vereist want daar gaven wij jullie de originele boodschap!

Hoeveel van jullie dachten in 2.000 aan een speciale verkiezing in jullie land in 2.008? Hoeveel van jullie voegden de ‘Dispensatie van Verantwoordelijkheid’ samen met de Venus Doorgifte die was berekend te gebeuren in 2.004? Het antwoord is dat maar weinigen dat deden.

Nu gaat het allemaal samenkomen. Je zou nu ook kunnen zien hoe channeling werkt want meer dan af en toe een stukje en een beetje is de informatie van Kryon altijd bedoeld als een grotere puzzel die zichzelf in elkaar zet als je er klaar voor bent en het begrijpt. Dit is de schoonheid van ontdekken, nietwaar?

Late wij even teruggaan naar het planetaire systeem en sommige dingen helder uitleggen die ik nog niet eerder heb uitgelegd. Er zijn er die horen en lezen die zouden kunnen zeggen: “Wel, ik geloof veel dingen, zelfs deze channeling, maar ik vind het moeilijk om te geloven dat planetaire beweging mijn leven beïnvloedt. Het lijkt erop dat al het spirituele onzichtbaar is en dat maakt het niet erg geloofwaardig.” Is het echt onzichtbaar? Ik zal uitleggen hoe het werkt en ik zal daarbij natuurkunde gebruiken. Daarna kunnen jullie beslissen.

Laten wij beginnen met magnetisme en zwaartekracht. Dit zijn twee weinig begrepen krachten op jullie planeet die diepgaand inter-dimensionaal zijn. Zij worden door de wetenschap alleen maar begrepen binnen de context van wat wordt gezien en wat daarom heen wordt opgebouwd. Bijna alles wat de wetenschap met magnetisme doet en zwaartekracht is eenvoudigweg uitvinden rondom een bekende kracht.

Een echt begrip hiervan zou hen in staat stellen om de krachten te manipuleren en te controleren. Niets van dat alles is er gebeurd en dat zal het ook niet totdat er ‘mathematische inter-dimensionale machines’ zijn bedacht en gebouwd.

Laat mij iets vertellen wat ik nog nooit heb verteld. Deze twee krachten zijn partners; zij moeten samen bestaan en zijn een deel van elkaar. Niemand heeft ooit echt zwaartekracht gedefinieerd. Het is heel moeilijk omdat het inter-dimensionaal is. Je zou het tijd-schap moeten begrijpen (de tijdtoestand waar zwaartekracht van afhankelijk is) om helemaal te begrijpen wat zwaartekracht is. Zwaartekracht is het antwoord op materie in een tijdraam.

Dat is alles. Het heeft weinig te doen met materie en meer met tijd dan jullie je realiseren. Magnetisme is zijn partner en zij zijn beide een stukje van de delen van een groter beeld dat inter-dimensionaal is, maar een hoofdmiddel van het bestaan van het universum.

Laten wij het even over astronomie en astrologie hebben want zij hebben een natuurkundig effect op jullie bewustzijn en zijn geen mysterieuze mythologische krachten die alleen maar begrepen kunnen worden door bepaalde enkelingen die kristallen dragen en veel kaarsen gebruiken. (Kryon humor)

De zon is het draaipunt van het zonnestelsel. Zonnestelsels zijn de bouwstenen van Galaxies. Galaxies zijn de bouwstenen van een universeel systeem want de Aarde, het zonnestelsel zijn de dichtstbijzijnde zwaartekracht en magnetische krachten die het beïnvloeden. Al vele jaren proberen wij jullie uit te leggen hoe het magnetische raster van de planeet ‘spreekt’ met jullie DNA. Zelfs jullie wetenschap geeft toe dat de menselijke cellenstructuur reageert op magnetische boodschappen. Waarom nu stoppen? Laat mij jullie vertellen hoe astrologie werkt, want dat is volgens hetzelfde principe.

Astrologie uitgelegd.

Als jij de zon was en je even kon voorstellen dat jij planetaire kinderen had die om jou heen draaien volgens eigen omlooptijden – elk moment van de dag – elke positie waarin zij verkeren, zij drukken op jou. Dat is zwaartekracht. Deze kinderen vragen en zij beïnvloeden jou met hun trekken. Net als echte kinderen kunnen zij zelfs jouw persoonlijkheid beïnvloeden terwijl zij aan jou trekken en trekken en trekken.

Nu komt er iets waar wij het nooit met iemand over hebben gehad want het is een inter-dimensionaal aspect dat moeilijk te beschrijven is: Jullie zon draagt een attribuut dat ik zwaartekracht en magnetische modellering zal noemen. Zie het als de energie van de planetaire ‘kinderen’ die trekken aan de ‘ouder’zon. Als de planeten aan dit draaipunt (de zon) trekken, komt er vanzelf inter-dimensionaal een patroon door zwaartekracht en magnetisme. Elk moment van zijn bestaan heeft de zon verschillende inter-dimensionale patronen die gebaseerd zijn op wat de planeten aanbieden in de vorm van zwaartekracht. Het omgekeerde laat een heel ander patroon zien als zij er niet zijn. De zon reageert zelfs op kleine objecten die jullie niet eens planeten noemen waarvan jullie er een paar nog niet eens hebben ontdekt. Het is zeer complex maar heel echt. Het is natuurkunde en er komen geen mythologie en kaarsen aan te pas. (kryon-glimlach)

Er wordt dus aan de zon getrokken en er wordt op geduwd door de lichamen (planeten) er omheen en hij wordt gemodelleerd op een inter-dimensionale manier. Het is zwaartekracht/magnetisme-modellering. Dit patroon wordt dan uitgezonden door wat jullie kennen als zonnewind, een energie die op natuurlijke wijze uit de zon wordt geblazen naar alle planeten en nog verder. De zonnewind kunnen jullie zien in de aurora borealis als die letterlijk het magnetische veld van de Aarde bereikt en energie levert aan het magnetische raster van de planeet door een proces dat inductie heet. Niet zo onzichtbaar, zeg je? Ga er eens naar kijken. Denk eraan, als je wilt, als aan uitzending. Het magnetische en zwaartekrachtpatroon van de zon is een ‘boodschap’ die uitgezonden wordt door de zonnewind naar het magnetische raster. Waar denk je dat dit bericht naartoe gaat?

Kryon heeft al meer dan 15 jaar geleerd dat het magnetisme van deze planeet uit inter-dimensionale krachten bestaat die het menselijk DNA beïnvloeden. Dit is de connectie tussen het magnetische raster en jullie realiteit. Vorm nu een beeld over hoe het allemaal werkt: Jullie zonnestelsel dat om de zon draait schept een zwaartekracht- en magnetisch patroon dat dan wordt uitgezonden naar de Aarde. Het wordt afgeleverd en ‘gezien’ door jullie magnetische raster en doorgestuurd naar jullie DNA. Dit is astrologie. Het is de oudste wetenschap op de planeet en het is gebaseerd op de hoogste concepten die zelfs door de modernste wetenschappers niet wordt begrepen.

Toch zijn er nog steeds mensen die zullen zeggen: “Wel, dat is een mooie uitleg, Kryon, maar weet je, ik geloof het niet. Het is nog steeds onzichtbaar. Planetair mechanisme dat het menselijk bewustzijn beïnvloedt gaat nog steeds verder dan mijn logica.” Goed, laat mij jou dan iets geven dat onzichtbaar is maar zeer diepgaand ‘zichtbaar’ is in jullie realiteit. Als jij er een bent die eraan twijfelt of zoiets waar kan zijn, laten wij het dan eens over zwaartekracht en magnetisme hebben die zo dichtbij jullie zijn en die jullie de maan noemen. Laten wij dit eens even in jouw realiteit plaatsen, twijfelaar.

Zoek het niet in een metafysisch magazine – ga niet naar een channeling. Ga voor een zeker bewijs over het effect van zwaartekracht en magnetisme over jullie eigen cellenstructuur en jullie bewustzijn eens naar de eerste hulp van welk ziekenhuis dan ook en vraag hen over de volle maan. Ga naar jullie politiebureaus en vraag hen naar het effect van de volle maan op de maatschappij. Geen van beide instituten zijn bevooroordeeld over astrologie en toch zullen zij jou vertellen dat zij extra personeel inzetten bij volle maan. Dat slaat nergens op, nietwaar? Ga maar en vraag hen: “Bedoelen jullie dat het effect van een planetair object rond de Aarde een verschil in het menselijk gedrag schept?”Het antwoord is ja. Zij kunnen niet in astrologie geloven maar zij huren extra hulp in bij volle maan. Wat vinden jullie van dit bewijs dat er iets gebeurt?!

Jullie zien dat het heel echt is! Zwaartekracht en magnetisme, zelfs van de maan om deze planeet heen, heeft effect op jullie. Daarom moet de maan ook inbegrepen worden in het hele astrologische schema. Het is een directe speler in de verandering van de energie die jullie door de zon wordt gegeven.

Astrologie is geen levens controlerend aspect. Het is een bepaalde toestand. Dat is een groot verschil. Als je in een leunstoel zit, stelt die jouw gewicht vast en vouwt zich dan om jou heen . Als je erop zit zou je zeggen dat de leunstoel en jij samenwerken in de momenten dat jij erop zit. Er is een overeenkomst dat jij de stoel vertrouwt en dat die jouw gewicht ondersteunt. Dat is een toestand. Hij controleert jou niet want je kunt weggaan wanneer je dat maar wilt. Je kunt ook jouw positie veranderen of zelfs in een andere stoel gaan zitten. Planetaire belijningen doen hetzelfde. Zij controleren niet maar zijn er gewoon. Astrologie is net zo. Het zorgt voor een beginnende invloed op jullie leven en het schept verschillende soorten van menselijk gedrag. Waarom zou dat zo zijn? Wij hebben dit eerder gezegd: Wat voor test zou het zijn als jullie allemaal hetzelfde waren? Dat zijn jullie niet! Vijftien jaar geleden vertelden wij jullie in een klein wit boek dat jullie de mogelijkheid en het recht hebben om de manier waarop de planeet jullie beïnvloedt te veranderen. Weten jullie nog wel? Zijn jullie bereid om alle boodschappen samen te voegen en het grotere beeld te gaan zien?

Terug naar Venus.

Laten wij nu teruggaan naar Venus en dus naar de Godin van Liefde die tussen de zon en de Aarde instaat en wat de doorgifte wordt genoemd. Zoals wij hebben uitgelegd helpt het om een energie te ontwikkelen die speciaal voor de Aarde is en wat een patroon naar de zon stuurt en daarna aan jullie wordt uitgezonden door het raster.

Ik zal jullie eerst vertellen wat deze specifieke energie is die aan de Aarde wordt geleverd en ik zal enkele esoterische dingen onthullen waarom die energie zo is. Ik doe dit om de lucht te klaren zodat jullie de diepgang zullen begrijpen van wat er gebeurt. Het is geen toeval, weet je, dat in de mythologie Venus voor liefde staat. De energie die nu en de komende acht jaren naar de planeet toekomt is een liefhebbende vrouwelijke balans van liefde. Jullie gaan zien dat er een balans komt die jullie nooit in je leven gezien hebben. Het is de balans tussen Gaia en de mens op een hele nieuwe manier.

Op dit moment is jullie Aarde niet in balans. Hij is mannelijk-zwaar. Dit heeft niets van doen met jullie geslacht. Er is mannelijke en vrouwelijke energie in ieder mens. Ongeacht jouw sekse is de meest in balans zijnde man die dit hoort of leest degene die een goede balans heeft tussen het mannelijke en het vrouwelijke. De meest in balans zijnde vrouw die luistert en leest is degene die een goede balans heeft tussen het mannelijke en het vrouwelijke in haar leven.

Jullie zijn opgegroeid op een planeet die niet in balans was en waar de mannelijke energie veel zwaarder woog dan al het andere. Nu wordt door jullie toedoen het bewustzijn op Aarde veranderd.

Het begin hiervan was de 11 :11, dan de 12:12, dan de Concordantie. Nu brengt het nieuwe raam het beste tot nu toe! Door het nieuwe pad wat jullie namen, had het de energie van 8 nodig. Daarom zijn de balans en de verantwoordelijkheid die naar de planeet zijn gebracht een energie die deze planeet mogelijk in balans kan brengen. Mannelijk en vrouwelijk.

Het effect van de Venus Doorgifte en zijn potentieel.

Wat een verandering kan dit potentieel maken! Laat mij jullie vertellen dat er mensen zijn die er gek van kunnen worden. Het past niet bij hen en het past ook niet bij wat zij hun realiteit noemen. Ik zal twee uitspraken doen en beide zullen ongelooflijk zijn. (1) Mannelijk-zware regeringen zullen niet in staat zijn zich te handhaven op de planeet. (2) Geen enkele mannelijk-zware religie zal in staat zijn om op de planeet te blijven bestaan. Geen van beide kan worden ondersteund en zij zijn niet logisch voor een veranderend bewustzijn. Zij vergaan om te worden tot as van de beschaving. Onthoud dat. Ik zal het nogmaals zeggen voordat ik hier klaar ben. Dit is de diepgaande tijd waarvan wij hebben gezegd dat hij zou komen. Dat is ook de reden waarom de berg achter jullie tot leven gaat komen. (Mount Shasta) Zie je, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het ene kan niet bestaan zonder het andere; het ene heeft gewacht op het andere.

Laten wij nu naar de esoterische vragen gaan en zij zijn heel interessant. Als de Venus Doorgifte al zolang bekend was als een astronomische zekerheid waarom kan het dan alleen maar de Aarde beïnvloeden als de mensheid Armageddon onklaar had gemaakt en zichtbaar worden op deze datum? De vraag is daarom: Zou het niet evengoed gebeurd zijn? Laat mij proberen het zo goed mogelijk uit te leggen.

Er is een groot natuurkundige van over de 90 die het esoterisch natuurkundige van deze vraag durfde aan te snijden. Hij vroeg dit: “Zou het universum bestaan als de mensheid niet zou kijken?” En hij was ernstig! Is er een relatie tussen de realiteit van het universum en het menselijk bewustzijn? Het is voor jullie moeilijk te beantwoorden en dat blijft zo. Maar het werd gevraagd door het hoogste niveau in de natuurkunde. Er is nog een vraag die jullie hebben gesteld en die bijna een grap is. Het heeft een oplossing in zich door de delen te definiëren. Als een boom in het woud omvalt en er niemand in de buurt is, maak hij dan geluid? Dit is een makkelijke vraag als je de delen definieert. Geluid wordt gedefinieerd als vibratie in de lucht. Horen wordt gedefinieerd als een bewustzijn dat het opneemt en interpreteert. Onthoud deze definities want zij beantwoorden de vraag over de energie van de Venus Doorgifte.

De metafoor van de Venus Doorgifte boodschap.

Wat als de mensheid gewoon door zou gaan en er aan de andere kant van de sluier een heerlijke boodschap werd geschapen? Laten wij van deze boodschap een lied maken. Laten wij zeggen dat er een lied wordt gezongen aan de andere kant van de sluier. Het is een lied dat al duizenden jaren geleden was bedoeld om gezongen te worden. Laten wij dit het lied van de Venus Doorgifte noemen. Het lied gaat over liefde en balans. Misschien gaat de lyriek ervan over dichter bij Spirit komen. Misschien zelfs over het kwijtraken van pijn en lijden….misschien! Misschien viert het lied de verandering en helpt het bij wat te doen in jullie leven. Misschien maakt het lied jullie gemakkelijk in jullie tijd opwaardering. Jullie naam staat op het lied geschreven maar toch is het lied voor iedereen op de planeet verschillend. Het helpt om in balans te komen en het is gesmeerd en prachtig, maar het is een zeer rustig lied.

In deze metafoor heb je om een lied te kunnen ontvangen een ontvanger nodig – net als bij een radio-ontvanger. Laat ons nu eens aannemen dat de mensheid helemaal geen ontvangers heeft. Als er een zoet, lief, heilig lied zou worden uitgezonden maar de mensheid geen ontvangers had, zou dat iets uitmaken? (net als bij de boom in het bos) Het antwoord is nee. Het lied zou evengoed worden gezongen zelfs zonder dat ook maar iemand het zou kunnen horen. Het zou gewoon doorgaan met de zekerheid van een zonnestelsel maar de schoonheid ervan zou niet worden ontvangen. Maar als de Aarde het zou kunnen ‘horen’ zou het lied worden waargenomen, worden uitgelegd en zou het potentieel brengen voor de luisterende groep.

Bij de Venus Doorgifte zou er niets op de planeet zijn gebeurd als de mensen niet de potentie hadden gehad om het te ‘horen.’ In onze metafoor is het menselijk bewustzijn de ontvanger. De 11:11, de 12:12 en alle andere dingen erom heen die jullie de laatste jaren hebben bestudeerd hebben hun toppunt bereikt en komen samen……..en geven jullie een ontvanger. Jullie hebben hem in de tas, maar nu hebben jullie een ander probleem. Jullie moeten het radiostation vinden waardoor het lied wordt uitgezonden. Nu gaat-ie lekker. (kryon-glimlach) Denk aan het overzicht: Er wordt een prachtig lied gezongen. Ik zou willen dat jullie de lyriek ervan konden horen maar de toon ervan is persoonlijk.

Ik zal jullie toch een hint geven over het lied: de lyriek ervan is Lemurisch!

Er zijn hier entiteiten die Lemurisch zijn. Zij zijn inter-dimensionaal en hebben lang gewacht op dit moment in de tijd. Zij zien jullie zitten en lezen….luisteren. Zij hebben erop gewacht om letterlijk tussen jullie door te lopen en de frequenties te overhandigen van uitzending van de Venus Doorgifte! Duizenden jaren hebben zij gewacht. Zij zijn de sleutel tot het begrip van wat jullie horen.

Jullie denken dat dit fantasie is, nietwaar? Nou, dat is niet zo. Het is een deel van het plan. Het is een inter-dimensionaal systeem, heel complex. Het gaat niet over een vreemde beschaving onder een berg. Het gaat over de liefde van een familie die zo sterk is dat zij erop heeft gewacht om jullie te kunnen steunen. Als je gelooft in engelen en gidsen en inter-dimensionale entiteiten zoals Kryon, kijk dan naar jullie Lemurische familie want die is hier! Kijk naar de vreugde die zij hadden bij hun tocht. Kijk naar de pracht en naar het juiste moment in de tijd waarop jij nu deze pagina leest! Maak je maar klaar voor hun hulp.

Gisteren hoorden velen in deze zaal een Lemurische Hogepriester spreken. Weten jullie nog wat Adama zei? Het is mogelijk dat er een beschaving, een stad, onder de berg is. Ja? Inter-dimensionaal, het is onzichtbaar en toch is hij er. Waarom is dit nu belangrijk? Wanneer zullen wij dat gaan zien?

(1) Waarom? Omdat jullie erom vroegen en omdat Venus nu de juiste boodschap uitzendt die was voorbestemd te komen door normale astronomie. Degenen die luisteren en lezen zijn deel van die Lemurische familie! Snappen jullie het? Na al die jaren waarin ik jullie ‘Lemuriers’ noemde? Denken jullie dat het een reusachtig toeval is dat wij het centrum van de Kryon-ontmoetingen in 2004 hebben verhuisd naar Mount Shasta of naar wat wij noemen ‘de nieuwe dispensatie van de energie van ‘8?’

(2) Wanneer…..is nu. Er wordt een heerlijk lied gezongen en de inter-dimensionale Lemurische familie komt langzaam naar voren op het moment in de tijd dat was voorspeld en om een reden die jullie hebben geschapen. Het is niet spookachtiger of vreemder dan de liefde van God. Het is een proces van Lemuriers met Lemuriers. Het is familie met familie, de ene is in 4D en de andere niet.

Hoe echt is dit? Mens, ik daag jou uit om de berg (Mt Shasta) op te gaan en mee te doen aan een ontmoeting met degenen die jullie eren. Wees niet verrast als je een 4D-ervaring krijgt met vele 4D-familieleden.

Het lied van Venus.

In deze metafoor zit nog steeds een andere uitdaging. De zachtheid van het gezongen lied dat voor de mensheid wordt gezongen is heel stil. De Lemuriers die tussen jullie doorlopen en jullie willen helpen het te ontcijferen zijn helemaal niet stil. Het is een heel gekwebbel. Mens, als je met Spirit mediteert en bidt waarom stop je dan niet met het specificeren van wat er allemaal verkeerd is in jouw leven? Waarom niet stil zijn en luisteren naar de antwoorden in plaats van de problemen te dicteren? Denk je dat wij niet weten waar jullie doorheen zijn gegaan? Denk je dat het ons verteld moet worden? Luister naar deze woorden:

Wees stil en weet dat je God bent.

De Lemuriers willen jullie toezingen. Elk pad hier is verschillend. Ieder van jullie heeft een ander dimensionaal potentieel.

Er is een cellulaire structuur in elk van jullie die worstelt om te bewegen tussen de dimensies en dus is het lied voor ieder van jullie anders. Maar het zijn de Lemuriers die jullie het geheim willen overhandigen over hoe je ernaar moet luisteren en als je het krijgt zul je moeten leren om stil te zijn.

Het is een goede tijd voor deze nieuwe stilte en het is de juiste plaats waarop je dit hoort of leest. Als je buiten bent, op de berg met de Gaia-energie, kun je de muziek best wel eens horen! Niets in jullie leven is onbekend voor Spirit. Luister: Jullie hebben menselijk bewustzijn dat zichzelf heeft voorbereid op de Venus Doorgifte; de metaforische radio’s zijn er, velen van jullie hebben de frequenties al gevonden en als je het met de metafoor wilt vergelijken wordt het lied gezongen en maakt de boom in het bos geluid terwijl hij valt….maar er zijn nu velen die het kunnen horen. Daarom zijn jullie hier….om de zware spirituele opwaardering op Aarde te bewerkstelligen.

Er zijn in deze zaal vele culturen vertegenwoordigd – vele talen en vele levens. Als je de lezers bij deze groep voegt zijn er nog veel meer. Maar jullie hebben allemaal iets gemeen, zelfs als je dit hoort of leest op een ander tijdstip: Ieder van jullie leunde tegen de wind van de geboorte in en wist wat je zou gaan doen op deze planeet. Je zag potentiëlen van wat er juist nu op de planeet gebeurt en je wist ervan…..en jullie ontwikkelden hen op de juiste momenten. En hier zitten jullie dan! Denk daar eens aan. Het is geen toeval dat jullie hier luisteren en lezen.

De activering van de Kristallijnen Mensheid.

Zelfs vandaag noemde Gaia de Kristallijnen Genezing in de planeet. Wat betekent dat voor jullie en wat moet er genezen worden? Verbind de punten, geliefden, want dit is aan jullie gegeven op vele fronten door vele channels en door vele bewustzijns: De Kristallijnen Energie is een metafoor voor: “dat wat herinnering heeft.” In de kristallen in deze planeet zit herinnering en zij herinneren zich de menselijke geschiedenis. Welke dingen herinneren zij zich? De gebeurtenissen? Nee, want de gebeurtenissen zijn als de boom die in het woud omvalt en een geluid maakt dat niet wordt gehoord of herinnerd. De kristallen herinneren de geschiedenis van hetgeen er echt geluid maakt: de emoties van de menselijke reacties op de gebeurtenissen. Het herinnert zich hoe het voelde en hoe het werd gehoord door menselijke oren toen de boom viel. Het herinnert zich de zorgen over de dood en de vreugde van de geboorte. Het herinnert zich de tragedie van de oorlog en ook hoe het land werd verwond. Het herinnert zich de haat die er nog steeds is en de wonden uit andere levens die niet willen genezen door een mannelijk-zwaar aspect.

Met andere woorden, het kristallijnen geheugen is het bewustzijn van de Aarde – hoe het voelde om door de geschiedenis heen te gaan. Een herschrijven van wat er gebeurt als de genezing plaatsvindt in de komende 8 jaar. Het kristallijn wordt geheeld. Het wordt herschreven door de mensheid. Hoe kunnen jullie de geschiedenis herschrijven? Het deel dat wordt herschreven is niet de geschiedenis van de planeet maar de reacties op de geschiedenis van de planeet. De genezing herschrijft het bewustzijn van een moment lang geleden waarop de mensheid een stok pakte om een ander pijn te doen. Het herschrijft het bewustzijn van de huidige haat die de brandstof is voor jullie huidige situatie. Dit is een onderdeel van een nieuwe rastergroep die kristallijn is.

Het nieuwe nieuws is dat jullie de mannelijke/vrouwelijke balans van deze planeet herschrijven met behulp van een nieuwe energie die wordt gebracht door de Venus Doorgifte en de opening in dit achtjarige venster. Het is tijd dat jullie het begrijpen – het is tijd dat jullie stil zijn. Sommigen hebben gezegd: “Kryon, kunnen wij echt stil zijn als het nieuws is zoals het is? Er is alleen maar slecht nieuws! Het is moeilijk om je te concentreren op de subtiele dingen als dat allemaal gebeurt.” Jullie hebben gelijk! Wat denk je hiervan? Zet het nieuws af! Begrijpen jullie dat alles wat jullie op je hoogtechnische apparaten maar een heel klein beetje negatief drama te zien krijgen van alles wat er op Aarde gebeurt? Begrijpen jullie dat het hele systeem van nieuwscommunicatie op Aarde een zeer geavanceerde reis is naar de indoctrinatie van een mens die denkt als een kind? Het dicteert jullie hoe jullie je moeten voelen over een klein deel van de dramatische dingen die op de planeet gebeuren. Het sluit niet aan bij jullie intelligentie of jullie logica. Het gebruikt zelfs muziek om de negatieve boodschap te versterken om jullie houding te bewerken!

Er wordt niets verteld over de goede dingen van de Aarde….het Indigo gebeuren….de nieuwe energie die voorhanden is…..de potentiëlen van de genezing van de Aarde zelf! Maar dat is een deel van jullie cultuur en het is ook de menselijke natuur van velen om zichzelf te verbinden met deze halve waarheden en jullie gaan dan naar bed met angst. Dus wat te doen? Het is tijd om te stoppen met denken als een mens en meer te zijn zoals jullie echt zijn – een pure Lemurier die inter-dimensionale kwaliteiten heeft. Dat is degene die helpt om het kristallen raster van de planeet te herschrijven. Dit is de wijze die weet dat er iets goeds gebeurt voor jullie allemaal! Dit herschrijven vervangt haat door balans en begint een proces dat jullie toekomst zal veranderen.

Vinden jullie het geen interessant toeval dat er zoveel kristalkinderen worden geboren? Wat betekent dat voor jullie? Kryon heeft jullie er voorheen nooit over verteld en toch zijn zij er. De metafoor zegt dat zij een deel zijn van het herschrijven van de kristallen – van Gaia zelf. Zij heeft ons er vandaag nog aan herinnerd. Wie zijn zij? Zij zijn specialisten in balans.

Wij hebben het vaak gehad over de Indigo kinderen. Zij zijn ‘nieuwe bewustzijnskinderen’ die nu geboren worden die alle subgroepen omvatten. Zij krijgen vele namen toebedeeld maar zijn allemaal “strijders voor verandering.”

Kijk naar deze kinderen als naar activisten voor vrede maar met een bewustzijn dat jullie niet hebben verwacht. Verwacht niet dat zij tekenen zullen hebben en demonstraties houden. Verwacht niet dat zij zullen luisteren naar wat jij hen wilt dat zij horen of dat je ze op een of andere manier kunt controleren want zij zullen niets hebben van het oude bewustzijn. Dat is het verschil, geliefden, tussen hen en jullie. Zij komen hier en zijn al in balans, links en rechts, mannelijk en vrouwelijk.

Zij zijn degenen die zijn geactiveerd voor de Venus Doorgifte. Van de hele mensheid zijn zij degenen die het eerst zullen vibreren met de energie van de Venus Doorgifte. Dit zijn degenen die erop hebben gewacht om de leiders te worden in dit achtjarig venster. Zelfs als zij te jong zijn (zeg dat niet tegen hen) zullen zij de rechterhand zijn van degenen die landen leiden, grote bedrijven en degenen die de heling van de continenten leiden. Kijk naar hun invloed en verwonder je. Herinner je daarna dat je het hier hebt gehoord.

Jouw aandeel in dit alles….

Goed, vuurtoren, wat gaat er nu voor jou gebeuren? Er komt een storm aan. Daar maak jij je alweer niet druk over, nietwaar? De laatste keer dat wij bij elkaar zaten zeiden wij deze woorden: Vuurtorens zijn niet bang voor stormen. Zij weren ervoor gebouwd. Vuurtorens staan rechtop als er donkere wolken samenpakken en zeggen: “Wel, het werd tijd! Ik dacht dat het nooit zou gebeuren. Het weer is al veel te lang mooi geweest. Het is tijd om aan het werk te gaan. Ontsteek de lichten en laten wij ervoor gaan!”

Jullie gaan meer donkere plaatsen op de planeet ontdekken. Dat gebeurt er als het licht wordt ontstoken. Dingen die altijd in het donker zijn geweest kunnen niet veel licht verdragen. Zij vluchten weg om andere donkere plaatsen te vinden. Maar door wat er nu op de planeet gebeurt zijn er steeds minder donkere plaatsen om zich te verstoppen. Als deze energieën worden beschenen moeten zij een keuze maken: Blijven of niet en tijdens dat proces zullen zij ervoor vechten om in het donker te blijven. Dat gebeurt er op de planeet!

De Godin van de Liefde beweegt tussen de Aarde en de zon. Dit geeft het potentieel voor het veranderen van de planeet. Kijk naar die dingen. Kijk ernaar hoe integriteit een verschil maakt als nooit tevoren. Zie hoe andere balansattributen de kop gaan opsteken. Dit begint altijd met het veroorzaken van moeilijkheden. Maar hadden jullie iets anders verwacht? Dat gebeurt er als een kloof komt tussen het oude en het nieuwe…..zoals wij jullie al meer dan 15 jaar vertellen. Weet je nog wat wij zeiden? “Deze kloof zal zich groot en groots openen en de polarisatie van de planeet zal te zien zijn en mensen zullen moeten beslissen om mee te doen of de Aarde te verlaten.”

Deze veldslag is begonnen. Het is een oorlog tussen het oude en het nieuwe – een gigantische gebeurtenis op de planeet ….en jullie zitten er middenin met de sleutels tot het licht in jullie handen.

Wij zeiden dat sommigen snel zouden overgaan om terug te komen als Indigo’s en kristalkinderen en dat is ook gebeurd. Wij zeiden dat grootse mannen en vrouwen die in evenwicht leken te zijn en vele mooie dingen op de planeet deden, zouden vertrekken…..en dat hebben zij gedaan. Met zo’n drie maanden waren zij er weer! Drie maanden! Dit is het verschil en de timing van wat was en wat is. Het is een spirituele diepgang die jullie zou moeten doen opschrikken door wat je weet en wat je de laatste tijd over die dingen is geleerd over wat er hier nu gebeurt..

De vuurtorenwachter rent de trappen op, ontsteekt de lichten en schreeuwt tegen de golven: “Kom maar op. Jullie kunnen mij niets doen want hiervoor werd ik gebouwd! Ik was erbij toen de toren werd ontworpen en ik heb hem alleen nog maar beter gemaakt. Nu is hij sterk en jullie kunnen hem niet breken. Mijn licht? Jullie krijgen het niet uit! Niets kan dit heilige vaartuig beschadigen.” Zie je, de vuurtorenwachter heeft iets….kennis en een wijsheid die hij heeft verbonden met het licht. Oh…..en nog iets. Hij lijkt de laatste tijd erg stil en luistert naar een prachtig lied.

Zo, geliefden eindigen wij met deze gedachten. Het is mooi om te praten over de grootsheid van Venus en de planeten en te praten over de geschiedenis van de Aarde en waarom jullie hier zijn. Maar als jullie de zaal verlaten zijn wij nog steeds bij jullie. Ga op een veranderde manier van de berg af. Stem af op het lied dat wordt gezongen en begin aan iets geheel nieuws.

Ik wil graag dat jullie begrijpen dat jullie hier zijn samengekomen, horend en lezend, en dat jullie jezelf inter-dimensionaal hebben geopend voor activering. Als wij elkaar weer ontmoeten zal ik jullie zelfs vertellen over de laag van het DNA waarvan jullie voelen dat die is geactiveerd; wij geven hem zelfs een nummer en een naam. De keer daarna doen wij dat nogmaals want er zijn in werkelijkheid in deze tijd twee lagen geactiveerd.

De reden waarom jullie nu hiervoor openstaan in omdat jullie door deze activering inderdaad anders zullen vertrekken dan toen jullie binnenkwamen.

Dit is geen doctrine en ook geen pakket met regels. Het is geen lijst met uitdagingen die jullie moeten aangaan. Er worden jullie inter-dimensionaal antwoorden gegeven door te luisteren naar een prachtige persoonlijk lied dat stilletjes wordt gezongen door degenen die jullie kennen en die van jullie houden en die de familie van God genoemd worden. Omdat jullie leren om stil te zijn en weten van jullie heiligheid laten jullie de antwoorden binnenstromen zodat jullie hen intuïtief kennen. Ontspan. Leg geen druk op de realiteit waarvan jullie denken dat die voor je ligt en laat in plaats daarvan de familie voor je werken in een onzichtbare realiteit. De timing is perfect!

Wanhoop niet door wat je op de planeet ziet! Zie het als een grote aanpassing. Maken jullie je elke winter weer druk over de bomen? Of hebben jullie de wijsheid door te weten van de seizoenen en de vernieuwing die zij brengen? Wacht op vrede op Aarde! Laat het Nieuwe Jeruzalem zich onder jullie leiding ontvouwen in de komende 4 jaar en bouw een platform naar 2008 toe. Houd jullie licht omhoog en doorsta de veldslag tot 2012. Begrijp dat uit het duister altijd licht komt. Ga door deze veldslag met het licht wat in jullie is, maar wees stil en luister naar het lied. Het is prachtig en heeft kracht en geeft richting.

Luister naar het lied van de nieuwe energie van de godin die balanceert en naar jullie Lemurische familie die naar voren komt om de lyriek van liefde in te vullen. Wees dan stil en weet dat jullie God zijn.

En zo is het.

Kryon