Kryon: Het grote wetenschappelijke vooroordeel.

Kryon: Het grote wetenschappelijke vooroordeel.

Doorgegeven via Lee Carroll / 7 november 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het gebeurt snel, nietwaar, de overdracht tussen de mensen en degene die deze boodschap van achter de sluier channelt. Misschien is het een beetje te snel voor degenen die nog twijfelen over wat er hier gebeurt. Wat mijn partner jullie niet heeft verteld is dat er hier geen feitelijke overbrenging is omdat ik altijd ‘onder de oppervlakte’ bij hem ben. Dit is zijn keuze om mijn energie op die manier te krijgen……om vooruit en achteruit te schieten tijdens deze boodschappen van liefde tussen hem en mij.

Dus zeggen wij tegen jullie mensen dat ieder van jullie naar een plaats kan gaan waar er geen of weinig overdracht is tussen jullie en je Hoger Zelf.
Waar ik vandaag over wil spreken is moeilijk te definiëren. Ik laat mijn partner een naam voor deze boodschap bedenken want mensen vinden dat leuk. Zij willen een ‘onderverdeling van verwachtingen‘ maken. Zij willen een soort identificatieproces bij alles wat zij doen, dus laat ik hem dat doen.

Waar ik over ga spreken is een zienswijze van dimensionaliteit zoals nooit eerder. Ik wil jullie enkele van de mechanieken daarvan geven en een beetje over hoe het werkt en ook een beetje van wat mijn partner het scheppen van de ‘wild card’ noemt….die dingen die jullie niet verwachten of waarin jullie niet geloven. Dus moet ik beginnen met een voorbeeld.

Laat mij jullie voorstellen aan Mary en Henry, zij zijn stripfiguren, grappige figuren op een stuk papier. Zij zijn tweedimensionaal. Natuurlijk zijn zij intelligent want dit is een parabel. Hun levens zijn niet ingewikkeld en zij zijn eenvoudig grappige figuurtjes. Zij hebben alles voor elkaar. Zij hebben zelfs liefde. De tweedimensionaliteit van hun levens is alles wat zij ooit hebben geweten en zij zijn er blij mee. Zij kennen de parameters van het papier waarop zij staan en zij zijn er blij mee. Dat is alles wat zij ooit hebben gehad. Zij weten wat zij kunnen doen en wat zij niet kunnen doen. Mary en Henry zijn tevreden met hun realiteit.

Dan komt er een vrijdenker, iemand die een beetje anders getekend is. Dit vreemde karakter begint met hen beiden te spreken over het potentieel van een derde dimensie…..het idee van ‘boven en beneden‘. Hij spreekt over 3D in plaats van 2D waar zij in zitten. Het is een begin van een concept van een soort realiteit die zij nog nooit hebben gezien en waarvan zij voelen dat zij er niet aan meedoen en zij kunnen hem ook niet begrijpen.

Laten wij kijken wat Mary en Henry met deze informatie doen. Allereerst kunnen zij het niet bevatten. Het is voor hen een beetje te hoog gegrepen. Ten tweede ligt het buiten hun realiteit en dus zijn zij niet echt geïnteresseerd. Zij moeten het niet gebruiken dus voor hen is het een vermoeden en geloven zij dat het niet dat het echt belangrijk is of dat het bestaat.

Het wordt voor hen een fantasie van de wetenschap, iets wat nooit zal behoren bij Mary en Henry die maar 2D-tekeningen op een stuk papier zijn.

Er zijn er velen die hier zitten en dit stuk 2D-papier lezen dat gelijksoortig is. Alles wat buiten jullie 3D-realiteit ligt interesseert jullie niet. Dat is geen keuze maar omdat jullie deel uitmaken van een model dat er altijd was……een model in 3D waarin jullie je hele leven hebben geleefd. Het is een realiteit waarin het moeilijk is om daarbuiten te denken en vele kunnen het totaal niet opbrengen om het te bestuderen. Wat is er eigenlijk mis met de realiteit waar zij in leven? Hij werkt.

De nieuwe opwaardering er een van kwantumschap. Hij zal vereisen dat de mens meer gaat begrijpen over wat er om hem heen is, wat voor hem onzichtbaar is, maar toch heel echt is.

Zij moeten tot het begrip komen, en daarom tot het geloof, dat niet alle dingen zichtbaar en begrijpelijk zijn binnen het 3D-denken en dat er veel meer is dat echt ook een deel van hun wereld uitmaakt, maar wat een logica vraagt die ver buiten hetgeen ligt waar zij aan gewend zijn om het te kunnen begrijpen.

De beste manier waarop ik deze studie in de toebedeelde tijd kan beginnen is om jullie mee op reis te nemen en wat informatie te geven. Er zullen enkele dingen in deze boodschap zitten die interessant zullen zijn voor degenen die houden van wetenschap. Voor degenen die niet van wetenschap houden, zij kunnen nog steeds meedoen met de analogie die ik geef en toch de les begrijpen.

Ik wil jullie meenemen naar een echte plaats, maar vandaag bestaat die alleen maar in jullie creatieve geest. De plaats is echt maar jullie kunnen daar op dit moment niet naartoe gaan……nog niet. Het interessante hierbij is dat ieder van jullie is geweest op die plaats waarover ik spreek, toen jullie niet op Aarde waren. Het was voordat jullie mens waren en wij daar tijd doorbrachten.

Het is een ongelooflijk mooie plaats. Het vergezicht is er, zoals wij al zeiden, onaards. Ik wil jullie meenemen naar buiten en boven jullie eigen melkwegstelsel en wij kijken van bovenaf naar de spiraal. Kom even met mij mee. Stel je even voor dat de krachten van de ruimte en de temperaturen geen invloed hebben op jullie menselijk lichaam.

Geen van deze dingen maken iets uit want jullie zitten in een beschermende bel en dat is jullie spirituele zelf. Wij gaan allemaal samen en kijken naar dit prachtige uitzicht.

Als mens zitten jullie vast aan de stilte van de ruimte en begrijpen en aanvaarden niet het feit dat elke aparte ster een lied zingt. Ik hoor ze allemaal. Stilte voor jullie is een symfonie voor mij want de trillingssnelheden van het licht die wordt uitgezonden door de sterren vormen samen een koor, een manipulatie van vibrationele sonoriteit en die is prachtig. Het universum zingt voor mij want ik ben kwantum. De delen van jullie die kwantum zijn beginnen wat verder te kijken dan de driedimensionale delen. Die samensmelting gaat paradigma’s van gedachten vormen die verschillen van anderen op de planeet want er is geen tijd zoals deze op de planeet geweest waarin jullie werd gevraagd om buiten de doos van jullie comfortabele realiteit te denken en verder te gaan dan de muur van jullie natuurlijke vooroordeel.

Kijk even met mij naar jullie melkwegstelsel. Een prachtige spiraal die als een langzaam beweegt……langzaam ronddraait als een gravure van licht. Neem het in je op.

Ik geef jullie vandaag wetenschap. Ik geef jullie kennis die alleen maar naar voren zal komen in jullie toekomst. Vanwege het op schrift stellen van vandaag zal er een tijd komen waarop jullie zullen terugkijken naar deze speciale boodschap en zeggen: “Kryon had gelijk.” Als jullie dat doen, als de wetenschap bevestigt wat ik jullie vandaag vertel wil ik dat jullie naar de gehele boodschap gaan kijken. Dan zal jullie geloofsfactor ook weten dat ik de waarheid spreek als ik het heb over jullie relatie met Spirit, met de Schepper in jullie.

Ik heb gelijk als ik spreek over wat er voor jullie ligt en over jullie toekomst. De enige reden waarom ik jullie deze wetenschap nu geef is omdat jullie lineariteit en jullie vooroordeel hen in de toekomst zullen verbinden. “Zoals het met de een gaat, gaat het met de ander.” zullen jullie zeggen, “Daarom zal ik aandacht schenken aan alles wat is gezegd.”

Kijken naar het melkwegstelsel.

Het is prachtig, nietwaar, zoals wij ons hier tijdelijk boven jullie thuismelkwegstelsel bevinden? In wat jullie de stilte van het moment noemen en zien hoe het melkwegstelsel heel langzaam beweegt, ronddraait als een, is het ongelooflijk. Onaards, spectaculair en verdergaand dan woorden kunnen uitdrukken. Nu neem ik jullie mee naar binnen en vertel jullie iets over wat er gebeurt en een mysterie is voor jullie wetenschap. Er zijn hier vreemde dingen die niet passen bij aardse modellen of regels. Zij passen niet in jullie natuurkunde.

Henry and Mary, de twee stripfiguren op de bladzijde hadden ook wetenschappers. Zij hadden hun 2D-wetten voor natuurkunde en dat was alles wat zij nodig hadden. Alles werkte goed zolang zij maar op de bladzijde bleven. Jullie hebben vier wetten voor de natuurkunde omdat jullie technisch gezien in 4D zijn en deze wetten goed werken. Deze wetten hebben zichzelf steeds weer bewezen en zolang jullie in 4D (wat jullie 3D noemen) blijven zullen zij ook altijd werken.

Hier is een esoterische vraag voor jullie. Kijk eens naar de stripfiguren Henry en Mary. Hoeveel natuurkundige wetten zijn er echt voor deze 2D-karakters? Is er een hele set die de multi-dimensionale realiteit bevat, of net genoeg om aan 2D te voldoen? Het antwoord zou duidelijk moeten zijn. Natuurkunde is allesbehalve een zaak van hoe jullie ernaar kijken.

Daarom zijn Mary en Henry zich alleen bewust van, en geloven in, en gebruiken 2D, maar alle wetten zijn daar nog steeds……klaar om ontdekt te worden. 3D is niet iets wat de stripfiguren begrijpen maar het is daar evengoed. Denk nu nog eens verder en laat mij jullie dit vragen, driedimensionaal schepsel: als ik jullie vertelde dat er zes wetten voor natuurkunde zijn die een dimensionaliteit bevatten die jullie niet zien, hoeveel hebben jullie er dan? Het antwoord is hetzelfde als voor Mary en Henry. Er zijn er meer dan jullie weten, zelf als jullie je alleen maar bewust zijn van de vier die jullie gebruiken.

Zie je? De vier wetten die jullie hebben werken goed. Er is niet mis mee, maar er zijn er meer en daarom nemen wij jullie mee naar boven jullie melkwegstelsel om jullie dat te laten zien en jullie iets te presenteren dat astronomen ook kunnen zien. Kijk: Er is iets griezeligs aan de manier waarop het melkwegstelsel beweegt. Zagen jullie dat?

Wij hebben jullie die twee toegevoegde wetten van de natuurkunde al eerder gegeven en dit is het moment om ze nogmaals uit te leggen. Maar als jullie naar een inter-dimensionale omgeving gaan kijken jullie naar multi-dimensionale energieën die meer informatie moeten bevatten dan jullie huidige natuurkunde. Jullie hebben nu vier wetten. Noem ze Newtoniaans, Euclidisch, Einsteins als jullie willen. Dit zijn degene die jullie hebben gebracht waar jullie nu zijn. Kijk nu met mij naar jullie spiraalmelkwegstelsel en kijk hoe het beweegt. Het beweegt niet zoals jullie zonnestelsel.

De wetten die jullie hebben over objecten in beweging dragen een driedimensionaal vooroordeel met zich mee van een vaste lijn. Jullie wetenschap zoekt naar ondervindelijke wetten en zij vinden waarvan zij geloven dat het de waarheid is voor alles. Wat zij zich niet realiseren is dat er een vooroordeel aan vast zit. Het werkt alleen maar een richting op……in 3D. Als jullie de regels alleen maar toepassen op dat ene speelveld van tijd kunnen jullie lineaire meetkunde toevoegen en uitzoeken wat jullie daarvan nodig hebben.

Het is allemaal in een rechte lijn, allemaal vooruit, nooit veranderend, altijd hetzelfde. Je kunt zeggen dat jullie wetenschap is bevooroordeeld in eenvoudige behoudendheid!

“Kryon, wat is daar mis mee? Klinkt voor mij goed!” Hier komt de vrijdenker die zegt: “Inter-dimensionale dingen houden zich niet aan 3D-logica of vooroordeel. De wetten van inter-dimensionale sterke en zwakke krachten gaan verder dan het 3D-begrip en kunnen zelfs chaotisch zijn en niet lijken te kloppen.”

Laat mij het wat verder uitleggen. Jullie zonnestelsel werkt zoals jullie het verwachten. Binnen jullie soort natuurkunde nemen jullie aan dat dingen in de ruimte bewegen, er zijn objecten die dichter bij jullie zon staan die sneller bewegen, zoals Mercurius bijvoorbeeld. Dan zijn er objecten die verder van de zon afstaan die langzamer bewegen. (de buitenste planeten) De wetten van de mechanische omloop zijn hier in het spel. De afstand tot de zon ontwikkelt in 3D wetten van mechanische omloop gebaseerd op de regels van de zwaartekracht, massa, afstand en snelheid die jullie hebben ontdekt. En die regels zijn correct……voor 3D. Nogmaals, het laat jullie ruimtevaartuigen naar de planeten sturen en zo precies te zijn dat zijn in een omloopbaan komen en foto’s nemen en analyseren.

Maar kijk nu eens even naar rechts …..dit is niet de manier waarop jullie melkwegstelsel beweegt. Het beweegt op een elegante manier die ingaat tegen de wet van het omgekeerde vierkant Een wet die beschrijft hoe energie verdwijnt op afstand van de bron) Het beschrijft de eenvoudige, afwijkende, enkelvoudige attributen van de manier waarop dingen in de ruimte bewegen.

Kijk naar jullie melkwegstelsel. Zie het draaien. Het is bijna alsof hij op een broodplank ligt. Alles beweegt tegelijk. Alles! Het draait allemaal met dezelfde snelheid, relatief ten opzichte van het centrum……als een reusachtig wiel dat overal is verbonden. Deze reusachtige broodplank gedraagt zich alsof alle sterren steentjes zijn en op de een of andere manier zijn geplakt op de constructie van de ruimte en allemaal samen bewegen.

Hoe kan dat? Wat zien jullie? Laat mij jullie een hint geven: Wij hebben gesproken over de sterke en zwakke inter-dimensionale krachten die de onontdekte wetten vijf en zes van de natuurkunde zijn. De manier waarop jullie melkwegstelsel beweegt gaat helemaal over wat er in het centrum van het melkwegstelsel gebeurt en deze krachten laat zien. Jullie denken dat het een zwart gat is maar dat is het niet. Er is daar veel meer aan de hand dan jullie je kunnen voorstellen.

Hebben jullie in de gaten dat er bij natuurkunde altijd sprake is van polariteit? Van de kleinste atoomstructuur tot de grootste is er altijd polariteit. Jullie zien dit ook bij magnetisme. Het zit ook verstopt in zwaartekracht. Het is een hoofdproduct van energie, overal, overal. Er zijn altijd twee soorten energie en zij werken tegen en met elkaar om dimensionale realiteit te scheppen. Materie is zelf een polariteit van de realiteit en antimaterie is de andere. Kijk altijd naar het duwen en trekken want dat geeft de weg aan naar de meest verbazingwekkende onderwerpen van natuurkunde.

In het centrum van elk melkwegstelsel zijn er de ‘tweelingen.’ De tweelingen zijn ook in het midden van de Melkweg! Jullie hebben twee energieën: De ene drukt en de andere trekt. Toch zien jullie het in jullie zienswijze als een reusachtig zwart gat. Jullie nemen aan dat de zwaartekracht van het zwarte gat op de een of andere manier de spiraal beetpakt en die laat draaien op een ongebruikelijke manier die in strijd is met alle wetten van Newton. Dat is niet zo. Wat er gebeurt in het centrum van jullie melkwegstelsel is prachtig. Het is een elegante inter-dimensionale kracht die geen zwaartekracht is die zich uitspreidt door de hele regio van jullie hele melkwegstelsel, een kracht die het samen plakt op een manier waarvoor jullie geen wetten hebben om het uit te leggen…..nog niet. Er zit iets verborgen waar de wetenschap net mee begint te worstelen.

Al deze uitleg dient om naar een plaats van logica te gaan zodat jullie een zeer groot onderwerp kunnen aansnijden. Eenvoudig gezegd is het dit: Als jullie in de inter-dimensionale natuurkunde gaan, inclusief de energieën van wat jullie spiritualiteit noemen, zullen jullie iets vinden dat jullie niet verwachtten: Bewustzijn…..natuurkunde met een houding. De inter-dimensionaliteit van jullie galactische centrum heeft bewustzijn. Dat moet ook. Al het inter-dimensionale is verbonden met schepping.

Ik spreek nu over dingen die jullie niet begrijpen. Dit zijn hooggeestelijke, soms ongelooflijke attributen die nog nooit eerder op deze manier zijn aangesneden. Als jullie de lineaire logicamuur van wat jullie verwachten van lineaire natuurkunde afbreken, gaan jullie oplopen tegen dingen die met jullie instelling nergens op lijken te slaan. Zij slaan nergens op……niet alleen maar omdat zij in een kwantumstaat zijn maar ook omdat zij iets anders bevatten dat de ‘consistente wetenschap’ niet wil aanvaarden……intelligentie in natuurkunde (fysica).

Jullie wetenschap is heel trots op de Big Bang theorie. Zij hebben het allemaal uitgezocht en hebben er een tijdlijn voor. Dit is voor ons echt heel grappig! Hoe kun je een tijdlijn hebben voor een kwantumgebeurtenis, en toch hebben zij het helemaal uitgezocht. Zij hebben zelfs uitgezocht dat er een overblijfsel is dat zij kunnen meten dat als bewijs dient. Hoe knap van hen!

Laat mij jullie iets vragen: Als jullie die heerlijke overblijvende geur ruiken van brood dat wordt gebakken in de keuken, wat zegt dat jullie dan? Zegt het: “brood werd hier vier miljoen jaar geleden gebakken” of zegt het: “Het wordt nu gebakken?”

Het is het vooroordeel van rechtlijnig denken in een enkelvoudige tijdsdimensie dat het brood ruikt en berekent hoelang geleden het brood werd gebakken! Er is geen begrip dat de kwantumgebeurtenis van de “Big Bang” nog steeds gebeurt. Het verklaart de energie van universele expansie. Het begint zelfs de energie te verklaren van ’wat jullie niet kunnen zien.’ Het ’overblijfsel’ wat zij meten is het bewijs van de realiteit van een gebeurtenis die nog steeds verdergaat zoals jullie dat in 3D zien, maar een gebeurtenis die de realiteit van de schepping is, binnen een kwantumstaat.

Kijk eens wat een verkeerde samenvoeging in 3D de huidige theorie is: Hoe kan alles uit niets voortkomen en dan met een snelheid, sneller dan het licht, ineens uitbreidend, in strijd zijnd met alle wetten van de huidige natuurkunde en dan de huidige massa van het universum scheppen in een nanoseconde? Toch laat het vooroordeel van enkelvoudig lineair denken dat allemaal gebeuren in de tijdlijn van een moment……en zij hebben het allemaal uitgevogeld! Zij zouden het allemaal samen moeten vieren met Mary en Henry! (Kryon humor)

Laat mij jullie iets vertellen wat ik nog nooit eerder heb beschreven. Het centrum van jullie melkwegstelsel spuwt de materie uit die jullie zijn. De wetenschap heeft het achterstevoren. De tweeling in het centrum van jullie melkwegstelsel leidt naar de tweelingen in het centrum van alle andere melkwegstelsel. Miljoenen ervan, miljarden ervan. Zij zijn allemaal verbonden op een manier die jullie niet kunnen doorgronden buiten de ruimte, buiten de tijd, als snaren en lijntjes tussen vrienden die bewustzijn hebben. Niet het soort bewustzijn en intelligentie dat jullie in je brein hebben. Nee. In plaats daarvan is het een weldadigheid, een intelligente lijm die het universum in liefde plaatst.

Ik zei al dat jullie hiervan niets zouden begrijpen. Dit is hooggeestelijk, hoogdenkend en velen zijn daar gewoonweg nog niet klaar voor.

Het Gaia-effect.

Laten wij naar een ander onderwerp gaan. Leven op de planeet en de manier waarop dat is ontstaan zijn controversieel geworden omdat er mensen in de wetenschap zijn die het allemaal moeten lineariseren. Darwin gaf jullie de mogelijkheden van een ontwikkeld levenssysteem. Hij liet zien hoe het zou kunnen werken, misschien, in een willekeurige selectie van biologie die steeds maar weer door miljarden jaren heen doorging en schiep wat jullie nu hebben. Maar dan, kom binnen bij het Gaia-effect.

Wetenschappers kijken naar de geschiedenis van de Aarde en beginnen iets te zien dat zeer ergerlijk is voor andere wetenschappers: Er kan een bewustzijn zijn dat leven heeft geschapen. Natuurlijk wil de echte wetenschap niet op die manier denken want de 3D rechtlijnige manier van denken van jullie huidige wetenschap staat regels voor een vaste lijn voor buiten de doos niet toe. De echte ironie hierbij is dat het vooroordeel van de enkelvoudige vaste lijn geen schepper toestaat. Zou het universum bevooroordeeld zijn ten opzichte van leven? In deze ironie is de mens bevooroordeeld naar beperkt dimensionaal denken en het universum in bevooroordeeld voor liefde.

De tegenstelling luidt als volgt: De geschiedenis van de Aarde leert dat het leven doorging met geschapen en vernietigd te worden en dat vier miljard jaren lang. Het begon en het stopte en schiep zichzelf en vernietigde zichzelf steeds weer.

Waar het leven eerst werd gezien als een ’tegen alles in’-attribuut van de planeet, en nergens anders in het universum, wordt het nu gezien als steeds weer opnieuw geschapen!

Sommigen zeggen: “Dat is een willekeurige gebeurtenis.” Echt? Wat zijn de vreemde dingen die gebeurden nadat het leven zichzelf had vernietigd waardoor de ongelooflijke willekeur opnieuw toeslaat? Hoe is dat voor de evolutie? Iets dat niet werkte……komt weer terug? Wat vinden jullie daarvan? Wetenschappers beginnen na te denken over het Gaia-effect als een bewustzijn dat ergens op de een of andere manier vandaan komt en dat is voorbestemd om leven te scheppen. Het gaat buiten het blikveld van wat jullie kans noemen. Steeds maar weer gebeurde het totdat de planeet het goed deed. Fotosynthese (de vorming van koolhydraten was het antwoord in planten uit koolzuur en water door de inwerking van licht) was het antwoord want dat schiep balans……planten en bomen om het bijproduct van het leven te gebruiken. Uiteindelijk begon toen de balans.

Het duurde lange tijd want leven was altijd geschapen totdat het ‘systeem’ het goed vond. Zelfs als het systeem het verwierp werd het nog zo’n vijf keer geschapen. De wetenschap begint dit te zien en vraagt zich af hoe de Aarde voorbestemd kan zijn om leven te scheppen. Sommigen zeggen dat er een bewustzijn is en anderen zeggen dat het niet zo is…..dat kan niet, dat kan gewoon niet.

Maar dat is er wel, geliefden, en het is een inter-dimensionaal bewustzijn dat dingen samen lijmt. Als jullie naar een inter-dimensionale staat gaan beginnen jullie het aangezicht van God aan te raken, de creatieve energie van het universum en dat is er een die inderdaad voorbestemd is voor liefde.

Geologische verrassingen. Tijd om te overdenken.

Er zijn mensen die bestuderen hoe de Aarde geologisch tot bestaan kwam en alweer, in hun rechtlijnig denken, zijn zij bevooroordeeld omdat zij kijken naar erosiepatronen, zij kijken naar de manier hoe dingen waren en voegen vanaf dat moment specifieke universele wetten toe aan alles op de planeet. Wel, er zijn een paar verrassingen: Hebben jullie de laatste gehoord? Hoe lang duurde het om de Grand Canyon in te snijden? Hoe vele miljoenen jaren zou het water nodig hebben gehad om de canyon in te snijden totdat hij was zoals hij nu is? Een miljoen jaren? Twee miljoen? Er staat nog steeds op de lijsten van de historische websites hoelang het duurde. Maar nu beginnen geologen hun gedachten te veranderen omdat zij andere attributen hebben ontdekt die nergens op lijken te slaan. Zij denken nu aan een tijdlijn van om en nabij driehonderd jaar!

Wat gebeurde er met hun logica? Wat zij nu zien is een joker. Dat wil zeggen, er was geen stromen van water. In plaats daarvan was er een zee die zich daarin leegde……een woeste stortvloed van water die de rotsen sleep in een veel kortere tijd. Buiten het model van denken, is het zo en is het ook accuraat. Zien jullie waar ik naartoe wil? Het is het consistente vooroordeel dat jullie in een rechte lijn meesleurt zoals bij de 2D-figuren op het stuk papier. Jullie moeten buiten de doos gaan denken en kijken wat er nog meer kan zijn gebeurd. Ik geef jullie nu het verhaal van de Grand Canyon zodat jullie dat in je kunnen opnemen.

De onuitgesproken geologie van het Lemurische bestaan.

Ik heb jullie enkele vreemde dingen over de planeet verteld en de geologen rollen met hun ogen want Kryon geeft jullie vaak informatie waarvan zij zeggen dat die onmogelijk is. Ik vertelde jullie over Lemurie. Ik vertelde jullie dat de originele Lemurische beschaving was gecentreerd op droog land aan de voet van de hoogste bergen op Aarde, gemeten van de bodem tot de top en wat nu Hawaï heet. Het is een grote berg met verschillende toppen en de toppen zijn wat er nu boven water uitsteekt en wat jullie de Hawaiiaanse eilanden in de Stille Oceaan noemen.

Wij zeiden jullie dat in de dagen van Lemurie het land om de basis heen droog was. Geologen lachen daarom. Het is in het midden van de Stille Oceaan! Hoe kan dat nou! Ik zal het jullie zeggen. Allereerst moet ik jullie zeggen dat geologisch gezien, 50.000 jaar niet overduidelijk genoeg tijd is voor zoiets als tektonische platen om uitwerking te hebben op dit attribuut. 50.000 jaar is eigenlijk heel weinig tijd in geologie……en toch was het waterniveau toentertijd meer dan 1,2 kilometer lager dan het nu is.

Dat komt omdat jullie in een watercyclus zaten waar wij het eerder over hebben gehad. Dat was een van de attributen die in het spel waren. Toch is het andere attribuut de grootste reden en een waarover wij nog nooit eerder hebben gesproken.

De bergen van Hawaï bewegen zich langzaam over wat een ‘hot spot’ wordt genoemd. Dat wil zeggen dat zij langzaam bewegen over een enorme vulkanische kern van activiteit die daar al miljoenen jaren is geweest. 50.000 jaar geleden bevond deze hot spot zich in een proces van een reusachtige ‘bobbel’ die feitelijk geleidelijk aan de vloer van de oceaan optilde rondom de Hawaiiaanse berg, meer dan 1.800 meter!

Dat wil zeggen dat de mantel van de Aarde door de vulkanische druk genoeg opbolde om de bergen hoger op te tillen dan zij nu zijn en daardoor een relatief smalle strook land schiep die ook de berg van Hawaii omvatte.

Toen de lava vrijkwam liep de bobbel langzamerhand leeg. Dit besloeg enkele duizenden jaren zonder een vernietigende vulkaanuitbarsting toen het langzaamaan vrijkwam op de toppen van de bergen en de zee instroomde en zodoende meer land rond Hawaï schiep. Dit schiep een situatie waardoor de basis van Hawaiiaanse berg zich een tijdlang boven zeeniveau bevond. De langzame vrijgave liet de luchtbel langzaam leeglopen en daardoor werd Lemurie langzamerhand overstroomd.

Dit is het verhaal dat wij jullie eerder vertelden en het is de reden waarom de Lemuriers zeevaarders werden en zich naar vele andere plaatsen verhuisden.

Voor alle twijfelaars komt het goed uit dat al het bewijs over Lemurie is vernietigd. Het maakt dat jullie je afvragen of dit zo is gebeurd. Een lineair denker zal jullie vertellen dat dit niet waar kan zijn omdat er in de geschiedenis nooit enig bewijs voor is gevonden. Jullie hebben nog nooit zo’n ‘bobbel’ meegemaakt en daarom hebben wij hetzelfde ‘Grand Canyon’-effect waarbij de waarheid ligt verborgen in een bevooroordeelde vaste lijn. Wat jullie nooit hebben meegemaakt is daarom onmogelijk.

Tussen twee haakjes, er is wel bewijs voor die bobbel want de structuren van de oceaanbodem laten nog steeds een vreemde symmetrie zien rondom de berg die aanwijzingen geeft dat hij eens omhooggeduwd werd door vulkanische invloeden en daarna inzakten. Er zijn ook botten van dieren op die diepte, diep begraven, die een bioloog zouden vertellen dat wat er is op de oceaanbodem in het midden van de Stille Oceaan, eens werd blootgesteld aan zonlicht……ongeveer 50.000 jaar geleden.

Goddelijke Schepping. Het bewijs zit in het vreemde.

Laat mij jullie iets vertellen over schepping. Astronomen beginnen te spreken over een intelligent ontwerp. Nu komen wij ergens omdat zij beginnen te begrijpen dat het kwantumschap van het universum inderdaad bewustzijn zou kunnen hebben. Tegen alles in leven jullie in een model, een attribuut in de ruimte dat statistisch gezien tegen alles in bestaat. Jullie bevinden je in een universum dat geschapen is voor leven! Als jullie de dobbelsteen van natuurkunde zouden kunnen gooien en een universum scheppen zou het er nooit zo uitzien. Nooit. Statistici hebben gezegd dat het buiten de mogelijkheid van kansberekening ligt…..en toch zitten jullie op een Aarde die wemelt van het leven.

Jullie zitten in een universum dat wemelt van het leven. Er is leven op de planeten om jullie heen maar jullie hebben het alleen nog niet ontdekt. Het is microbiologisch en het vertegenwoordigt de beginattributen van eencellig leven. Het is er allemaal. Jullie zullen het zien. Maak een reis maar Europa (een maan van Jupiter) en kijk eens een tijdje rond in de oceaan. Jullie zullen het zien. Leven is absoluut de manier van het universum……overal. Jullie zullen het zien. Het gaat tegen alles in dat het gebeurde en de wetenschap gaat dat nu inzien. Het staat zover buiten de statistische modellen van schepping van welk universum dan ook dat zij het een intelligent ontwerp hebben genoemd. Er moet een plan zijn geweest.

In het midden van jullie melkwegstelsel is er die tweeling die inter-dimensionale energieën drukt en trekt die letterlijk een intelligent deel in zich hebben. Alle sterren bewegen samen daarmee eenstemmig.

Er zijn krachten bij betrokken die veel verder gaan dan zwaartekracht. Het is een inter-dimensionaliteit die het melkwegstelsel samenbindt en dat is iets waarover ik wil spreken omdat het heeft te maken met jullie toekomst.

Jullie toekomst.

De futuristen van jullie samenleving hebben een tendens om te kijken naar wat was en dat te projecteren naar wat zal zijn. Zien jullie het rechtlijnige denken? In een vooroordeel van een rechte lijn zeggen zij: “Vanwege dit zal dat zo en zo zijn.” Zij kijken naar een consistent model van oude energie en geven het in hun projecties geen enkele kans om te veranderen.

Zij ontkennen de mogelijkheid van de mens om verder te gaan dan dat wat was.

Wat is het dat op de planeet zo rechtlijnig is ten opzichte van bewustzijn? Laten wij de attributen een naam geven: Oorlog, armoede, lijden, drama, herhaling van hetzelfde, herhaling van hetzelfde, herhaling van hetzelfde. Delen van tijd die komen en gaan en komen en gaan en komen…..en een bewustzijn scheppen dat herhaalt en herhaalt en herhaalt.

Nu kunnen jullie het vooroordeel zien en waarom het er is. Alles dat in dezelfde cyclus blijft wordt verwacht om daar altijd in te zijn. Dit klinkt ook door in jullie natuurkunde. Hoe meer kwantum jullie worden hoe minder jullie op die manier zullen denken. Dat wil zeggen: uiteindelijk zullen jullie verwachten dat er dingen gaan gebeuren die nog nooit gebeurd zijn. Jullie zitten in een opwaardering die jullie daartoe in staat stelt en overal om jullie heen veranderen er dingen. Luister: jullie kunnen de regels van afgelopen jaar voor vrede op Aarde niet toepassen. Is dat mogelijk? Ja……meer dan mogelijk, het is de meest waarschijnlijke uitkomst die wij jullie kunnen geven.

Wat vertellen de regels van vorig jaar jullie over het genezen van je lichaam? Zeggen zij dat het ongeneeslijk is? Dat is het niet. Wat zeggen de regels van vorig jaar jullie over de angst die door jullie geschapen door de opwaardering waar jullie in zitten? Zegt het dat jullie worden bedekt door het water? Wel, jullie bepalen de mate waarop dingen zullen smelten en dat projecteren jullie dan naar de toekomst, jullie voegen de verhandeling van arme wetenschap toe ……want natuurlijk zullen jullie er zijn! Maar dat is afschuwelijk rechtlijnig van jullie, nietwaar? Horen jullie wat ik zeg? Jullie geven de joker geen enkele kans. Jullie geven geen toestemming voor het feit dat deze planeet beweegt naar een geheel ander magnetisch attribuut. De zon werkt mee, het universum werkt mee; het is bijna alsof de tweeling kan zien wie jullie zijn!

De twee zijn natuurkunde, een geweldig duwen en trekken van een inter-dimensionaal attribuut dat wij zelfs niet eens aan jullie kunnen uitleggen. De tweeling is God niet. De tweeling is een resultaat van een God-bevooroordeeld universum en een inter-dimensionale natuurkunde die jullie nog maar net beginnen te ontdekken en je te bevragen. Jullie wetenschap begint het pas te zien. Het Gaia-effect, intelligent ontwerp, de manier waarop de Aarde is samengesteld, de manier waarop het geen toeval is dat jullie hier zijn, tegen alles in……dat in jullie logica voorkomt.

Jullie zitten in het midden van ontzaglijke opwaardering waar jullie om hebben gevraagd en dat werd tijd ook! Het is er niet een die jullie zal vernietigen. Jullie hoeven er niet bang voor te zijn. Jullie zijn de baas als jullie meer kwantum worden. Jullie beginnen te begrijpen dat de rechte lijn van het leven zoals jullie dat hebben gezien, echt een oud paradigma is. De rechte lijn van angst, van haat, van teleurstelling……begint te veranderen. Als jullie consistent willen zijn met dingen, weet dan dat de liefde van God het meest consistente en blijvende is op deze Aarde en in het universum. Consistent, dat is het! Zo blijvend dat het niet zou stoppen voordat er leven was geschapen en totdat de liefde werd ontdekt.

Het bewustzijn van Kryon.

Wij wilden vandaag een schilderij maken. Het was meest wetenschappelijk, gedeeltelijk een logische puzzel om jullie te laten zien dat jullie huidige 3D-logica niet is uitgedijd. Het is niet de soort logica die jullie nodig hebben om naar de toekomst te gaan. Wij zeiden jullie een joker te verwachten. Dingen te verwachten die nog nooit eerder zijn gebeurd. Verander de geschiedenis door aan toekomstige dingen te denken die evolutionair kunnen zijn en zelf jokers vertegenwoordigen. Kunnen jullie enkele van die jokers herkennen in jullie nabije verleden? Hoe vaak moeten wij jullie die dingen geven om naar te kijken? Geen van de kwatrijnen van Nostradamus zijn vandaag de dag nog accuraat. Boeken zijn er geschreven over de opkomende oorlog tegen de Islam. Op een dag kunnen jullie ze lezen en erom lachen omdat het niet op die manier gaat gebeuren. Dit hele scenario is gebaseerd op een rechtlijnig, onveranderlijk bewustzijn op Aarde waar alles zich herhaalt volgens een oud patroon, nietwaar?

Zijn jullie het verwachte patroon op Aarde of zijn jullie de joker? Zie je, er komen dingen aan die jullie niet hadden verwacht. Ik weet van deze dingen want ik zie dat de potentiëlen die niet openlijk zichtbaar zijn voor jullie. Het is het bewustzijn dat wordt ‘gebakken in de oven’ en dat juist nu werkt op manieren die jullie niet hebben verwacht. Dit is geen waarzeggerij. Dit is juist het stellen van de feiten van de potentiëlen van de geesten op de planeet…..waar zij heen gaan en wat zij denken.

Ik wil dat jullie deze plaats met hoop verlaten. Wij hebben deze boodschap bewaard voor deze speciale groep. Het is een gevorderde boodschap en die valt niet in oren van degenen die hier voor het eerst zijn of in de energie van de eerste keer. Hij valt in de oren van oude zielen. Herinneren jullie je dat niet? Onthoud dit met mij want jullie verwachtten hem. Daarom zijn jullie hier en daarom zullen jullie terugkomen.

Tenslotte dit: Ik was bij jullie in de Wind der Geboorte, bij ieder van jullie. Voordat jullie naar deze planeet gingen, voor de engelen die om het bed stonden en een lied van vreugde en over jullie geboorte voor jullie moeders zongen, was ik erbij. Net voordat jullie weer kwamen vroeg ik jullie iets wat ik altijd vraag: “Is dit echt wat jullie willen doen? Kijk naar de potentiëlen en de moeilijkheden, de ziekten en zorgen van een mens. Willen jullie echt teruggaan?” Jullie keken naar mij zoals jullie altijd doen en zeiden: “Stuur mij erheen. Ik kan niet wachten om terug te gaan en af te maken waarmee ik ben begonnen.”

Nu hebben jullie enkele van de eerste tekenen die jullie als mens ooit hebben gehad, dat deze planeet kan bewegen naar een opwaardering, hoger kan gaan vibreren en een deel worden van een samensmelting van energie waarvan jullie alleen maar hebben kunnen dromen……en jullie zitten op de hoek daarvan.

Ik ben Kryon, liefhebber van de mensheid. Dit is de waarheid die ik jullie vandaag geef. Ik breng deze boodschap om in jullie harten en geesten de hoop te installeren dat deze dingen zo zijn en dat zij waar zijn. Misschien zullen sommigen van jullie daardoor hier anders vandaan gaan dan jullie kwamen. Daarom zal deze speciale boodschap jullie ook in een andere vorm gegeven worden in een andere menigte, maar altijd even liefdevol en scherp.

Ik Ben Kryon en zo is het.

KRYON