Kryon – Het Maja-Koor. 5

KryonHet Maja-Koor. 5

11 november 2022
Vertaald vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Wij gaan weer verder…

Wat gebeurde er bij bijna elke kooruitvoering die jullie gaven? Welke boodschap werd er naar het Melkwegstelsel gestuurd…of misschien wel verder, door dit Koor nummer 10, een koor dat wel en niet gepland was. (gelach) Het koor waarnaar lichtwerkers kwamen die hier ook echt moeten zijn….degenen die werden geroepen om hier te zijn en misschien niet begrijpen dat het niet alleen maar helemaal hun eigen beslissing was.

Wat is die boodschap? Wel….de algemene boodschap: “Wij zijn hier. Wij zijn nog steeds hier!” Maar….dit koor heeft geholpen om de Aarde te veranderen. En DAT is de grote boodschap!

Waarvoor anders zou deze hele serie bestaan? Degenen van de sterren die alles vertelden, van de precessie van de equinoxen en wat werd verteld door de Inheemsen en voorspeld door de Inheemsen, als een test waarvoor jullie konden slagen of niet – en jullie slaagden!

Zij hebben geluisterd…maar dat alleen was niet genoeg want als de Pieken en de Dalen op het juiste moment werden geactiveerd diende men de rest ook te weten….dat er hier iets aan de hand is….en dat was al die tijd het plan.

Pijnappelklier-toen…wat betekenen die voor jullie? Hebben jullie gehoord van dit speciale deel van je lichaam en wat het geacht wordt te doen. Esoterische denkers dachten dat dit een venster naar de ziel is en dit gaat gelijk op met het denken van de Indiaan. Daarnaast is de Pijnappelklier ook een “apparaat” voor het uitzenden en ontvangen, zou je kunnen zeggen. En de tonen doen precies hetzelfde….ontworpen om te communiceren met degenen die jullie zaaiden.

Hoe denken jullie dat zij weten wat jullie doen? Hebben jullie daar ooit weleens over nagedacht? Denken jullie dat zij een ambassadeur sturen naar deze zaal? Hoe denken jullie dat zij weten dat jullie hier zouden zijn tijdens de verandering? (Kryon lacht) Je zou kunnen zeggen dat er een paar multidimensionale dingen aan de gang zijn. Denken jullie dat het misschien iets te maken heeft met chromosomenpaar 24? Dat deed het altijd al!

Maar hier is wat ik jullie wilde vertellen in deze channeling. De pijnappelklieren. De pijnappelklier behoort ieder van jullie toe. Nummer 24 behoort jullie toe. Elk van jullie heeft er een. Jullie kunnen het idee hebben dat jullie hier als individuen samenkomen, bepaalde dingen doen en dan weer vertrekken. Is het weleens bij jullie opgekomen dat jullie hier zitten en bepaalde dingen doen en dat dit twee kanten opgaat? Hoeveel van jullie weten dat de tonen door de pijnappelklier, zoals jullie hen kennen, zoals zij bestaan, helende tonen zijn voor het individu?

Er zijn vele gevallen in de laatste tien jaren waarbij mensen die de tonen hoorden of die de tonen in praktijk brachten, min of meer hebben geleerd om hier te komen en in het proces – of zelfs al daarvoor – werden genezen? Dat de tonen zich op een of andere manier naar binnen brachten en iets heel bijzonders deden….zij heelden zichzelf! Zij heelden het individu en er is meer.

Degenen die esoterische muziek bestuderen….met name esoterische muziek…degenen die tonen analyseren en wat die met de mens doen, zullen jullie allemaal vertellen dat er iets magisch is, niet over een bepaalde frequentie. Sommigen zullen zeggen dat het die of die frequentie is, maar de waarheid is dit: Er zijn er twee voor nodig…dat de waarheid, de heling, de communicaties in de interval zitten. Het gaat om de manier waarop de ene toon reageert op de andere en zoiets schept dan een over-toon die dan een multidimensionaal signaal schept dat overal naartoe kan gaan.

Maar zoals jullie hier zitten kan ik jullie vertellen dat de grootste plaats waar het naartoe kan gaan…naar binnen is! Denken jullie echt dat jullie een boodschap naar de sterren kunnen zingen en er dan binnenin je niets gebeurt? Hoeveel van jullie dragen pijn met je mee? Behoorlijk wat! Ik ken jullie. Ook veel liefde hier! Hoeveel van jullie hebben pijn in het hart om degenen die jullie zijn verloren? Die opeens zijn overgegaan? Ik weet wie hier zijn! Er zijn zoveel dingen waar deze tonen voor gebruikt kunnen worden want dit zijn tonen van compassie. Compassie die regelrecht naar de sterrenmoeders gaat en vertelt dat jullie iets doen voor anderen terwijl het ook regelrecht bij jezelf naar binnen gaat. Misschien wel om een gebroken hart te helen.

Er zijn zoveel mogelijkheden voor ieder van jullie die hier is, om het kleinere plaatje te begrijpen….en ook het grotere plaatje. Jullie cellen, de kleinere plaatjes…je hart. Jullie kunnen zelfs naar vorige levens gaan en dingen helen die jullie van daaruit nu met je meedragen! Dit is de pijnappelklier…dit is de manier waarop het werd ontworpen. Hij communiceert van buiten en van binnen met jullie, persoonlijk.

Ik ben blij dat jullie dit horen. Ik heb nog nooit eerder op deze manier gesproken op een podium, voor een koor, want deze keer is het anders. Dingen komen nu allemaal in lijn zodat de innerlijke dingen hun thuis kunnen vinden in jezelf. Zij vinden hun thuis uit de sterren binnenin jullie…in jullie ziel!

Daarvoor kwamen jullie. Ik wil dat jullie hiernaar kijken als een helingsessie en wel op de manier dat dit een helingsessie naar te sterren is want dit is de manier waarop het is ontworpen. Dat is echt zo!

Echt!

En zo is het.

Kryon