Kryon – Het Maja-Koor. 6

KryonHet Maja-Koor. 6

11 november 2022
Vertaald vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Wij gaan weer verder… Ik heb het helemaal gehad met het geven van aanwijzingen! (publiek lacht) En als de sterrenmoeders misschien nog suggesties hebben…. (bulderend gelach) En hier zitten zij dan! Voor het elfde koor. Maar ondanks alle plezier over de liederen…hier is wat de sterrenmoeders voorstellen: De laatste toon die jullie gaan zingen in opvoering 11 zal een lied in drie delen zijn. Het vierde deel zal een overwinningslied zijn. Dat is een goede suggestie. Dan hebben jullie de drie en de vier en die passen perfect in de 12….een van de factoren! Goed gedaan!

Hoe voelen jullie je hierbij? Het is iets dat werd verwacht, nodig was en door zal gaan. Denk nog even aan de organisator hiervan, Todd….ik heb er niets aan gedaan! (Lachen)

Ik wil jullie iets vertellen over het cijfer 12 en het heeft iets te maken met jullie DNA. In feite weerklinkt het iets waarover wij hebben gesproken. Zou het jou verbazen, organisator, als ik vertelde dat er 12 koren zijn? Het twaalfde koor is niet in dit gebouw. Het 12e net als jullie 24e paar, is multidimensionaal!

Wat weten jullie over multidimensionale dingen? Het antwoord is: in feite heel weinig. Jullie gebruiken hen niet regelmatig bewust. Zouden jullie het willen gebruiken? Zijn jullie eraan gewend dat jullie DNA multidimensionaal is? Het komt met een multidimensionaal aspect, en niet eens met nummer 24. Het is op die manier ontworpen. Jullie zijn individueel kwantum – als jullie dit woord willen gebruiken.

Wat denken jullie van tweelingen die identiek DNA hebben, die in staat lijken te zijn om over de hele planeet met elkaar te communiceren? Er gebeurt iets met de een en de ander weet het. Dit is al heel vaak bevestigd. Dit is een glimp van multidimensionaliteit! Het werkt zo bij mensen, tussen mensen. Het werkt met compassie en liefde. Wat als jullie multidimensionaal zouden kunnen ontwerpen? De sterrenmoeders deden dit. Zij vertellen jullie niet dat jullie niet in staat zijn om dit te doen. Ik stel nu niets voor….maar ik weet dat jij het kunt, Yahwee. (gelach)

In Lemurie was er bij het 12e koor niemand bijeen in een gebouw. Aan iedereen in Lemurie, in alle dorpen, werd gevraagd om op hetzelfde moment de tonen te zingen voor een dirigent die niet bestond. Allemaal tegelijk, en daardoor gingen de tonen naar het Veld. Er zullen hier dus ook herinneringen blijven aan deze bijeenkomst, maar de tonen ervan gaan naar het Veld en blijven daar! Dat is de multidimensionaliteit van nummer 12!

Ik weet niet hoe jij dit doet, Todd…Jahwee…maar ik denk dat jij het wel weet. Het komt lang na nummer 11 . In 2025 en daarna kan jij denken aan dingen die onmogelijk lijken te zijn, maar wat het doet is dat het alle tonen samenneemt en in plaats van een driedimensionaal lied dat het melkwegstelsel ingaat hebben jullie een multidimensionale gebeurtenis die naar het Veld gaat en daar ook blijft! Het zingt ALTIJD in het Veld! Dat is de nieuwe manier ervan. Dat is multidimensionaliteit. Als dingen gebeuren stoppen zij dus niet. Zij groeien! Zij groeien en worden veel groter dan jullie ooit hebben gedacht dat zij dit zouden kunnen.

Het bewustzijn van deze planeet begint te veranderen. Er zullen mensen zijn die zeggen dat het niet verandert omdat het altijd zo is geweest. Nee, dat is niet zo!

Ik heb een gezegde voor jullie. Dit is niet de Aarde van jullie grootvader en dat zal het ook nooit zijn. Tijd zal zichzelf niet herhalen. Niet meer. Een deel daarvan is wat jullie hier hebben gedaan…vandaag…en in de laatste tien jaren, voor degenen van jullie die daaraan hebben meegedaan….en voor jullie die hiermee zullen doorgaan!

Daarom houd ik zo van jullie om hetgeen jullie voor de planeet doen.

Dit is de reden dat ik hier ben.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon