Kryon: Hoe gaat het ermee?

Kryon: Hoe gaat het ermee?

Doorgegeven via Lee Carroll / 4 december 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Dit is een heerlijke plaats, die heerlijk gemaakt wordt door de familie die voor mij zit.
Kan het echt God zijn die spreekt? God spreekt elke keer als jullie een prachtige gedachte hebben, wisten jullie dat? Hoe goddelijk zijn jullie? Het antwoord is dat er meer goddelijkheid in jullie DNA is dan jullie denken. Al die onzichtbare lagen van het DNA waarover mijn partner spreekt zullen meer uitleg krijgen als de tijd voortschrijdt. Jullie verdienen het om het hele verhaal te kennen zelfs als het zeer esoterisch is.

Laten wij spreken over jullie engelen-zelf – het meesterschap van binnen. Er zijn er veel van jullie die dit vooruitzicht ter discussie stellen. “Als dat zo is, waarom zijn wij dan hier? Waar gaat het om?” Zij zouden zeggen: “Kryon, jij zegt dat wij veel engelachtige zijn dan wij mens zijn en toch hebben wij dualiteit die dit alles verbergt. Wij komen en gaan en er zijn zoveel zorgen – zoveel pijn. Dit slaat nergens op. Wij zijn engelwezens? Als dat zo is, wat doen wij dan hier?”

Zoveel mensen staan voor mij en zeggen vaak: “Waarom ik? Wat kan ik doen om deze donkere plaats te veranderen? Waar is het allemaal voor?” Het is tijd om jullie intuïtie te gebruiken. Wij vragen jullie opnieuw “Zijn jullie oneindig? Onderzoek deze vraag en jullie zullen het antwoord kennen. Inderdaad zijn jullie dat en dat weten jullie intuïtief. Kijk naar binnen. Als jullie je laatste adem op deze planeet uitblazen, denken jullie dat dat alles is wat er is? Klinkt het logisch dat jullie zulke spirituele passie hebben en dan in een oogwenk ophouden te bestaan?

Kunnen jullie niet voelen wat er om jullie heen is? Als natuurkundigen jullie vertellen over multi-dimensionaliteit, waar afstand en tijd niet relevant zijn, waar gaat het dan allemaal over? Wat betekent het? Kan het zijn dat natuurkunde op wiskunde gebaseerde filosofie wordt? Het antwoord is dat er veel goddelijkheid door jullie cellenstructuur stroomt maar wat is verborgen totdat het wordt ontdekt en geactiveerd wordt door zelf-ontdekking.

Yawee is in het publiek. (sprekend over Dr. Todd Ovokaiyts, een medisch onderzoeker die vaak meereist met het Kryonteam) Weten jullie wat hij echt heeft ontdekt? Hij ontdekte hoe je het DNA genoeg kunt prikkelen om de engelenenergie in een bepaald gebied te laten ontwaken.

Daarna doet het zijn werk vanzelf! Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe spirituele genezing wordt bereikt? Vragen jullie je ooit iets af over het proces dat jullie beginnen voor jullie eigen zelfgenezing? Velen van jullie werken er hard aan. Sommigen van jullie proberen het heel intensief. Jullie herhalen zinnen en maken interessante gebaren. jullie zeggen: “Ik ga mijzelf genezen, dus welke woorden moet ik gebruiken? Welke energieën gebruik ik? Welke emoties zijn er nodig? Wat zal ik doen?” Jullie hebben geen idee.

Ga terug naar de basis en wees gewoon stil…..weet wie je bent. Alles wat jullie moeten doen is de deur openen en ontdekken dat jullie en God een zijn…..een goddelijk partnerschap. Laat de engel die jullie zijn, die beantwoord op alle 11 DNA-lagen, degenen genezen die dat nodig hebben, degenen die je kunt zien. (het menselijk genoom) Het is niet zo moeilijk. Toch maken jullie het moeilijker dan nodig is. “Het is zo diepgaand” zeggen jullie vaak, “dat het vergezeld moet gaan van rituele eredienst…..misschien zelfs wat opoffering?”

Laat mij jullie iets vertellen, lieve mensen, Jullie hebben die opoffering al gedaan door hier te komen. Hebben jullie daar al eens aan gedacht? Het ritueel? Het is geboorte! De mantra? Het is IK BEN, IK BEN DIE IK BEN. Wat wij zeggen is dat het tijd voor jullie is om te ontdekken wie jullie zijn en hoe deze dingen werken. Er zijn er die vandaag voor een healing zijn gekomen en die het niet eens wisten toen zij hier binnenkwamen. Dus gaan wij jullie dit zeggen: Waarom geven jullie jezelf geen toestemming om te zeggen: “Het gaat goed met mijn ziel?”

In wat voor conditie zijn jullie? In welke situatie verkeren jullie? Vinden jullie het leuk? Sommigen zullen zeggen: “Nee, Kryon, ik vind het niet leuk. Ik kwam hier vanavond om er even uit te zijn. Daarom ben ik hier. Ik ga een manier vinden om eruit te gaan.” Ik zal jullie de weg wijzen: Ga gewoon voor Spirit staan en zeg: “Het gaat goed met mijn ziel.’ Dit zijn jullie die Spirit vertellen dat alles in jullie lichaam goddelijk is en dat jullie ondanks je pijn, je lijden zeggen dat het OK is. Omdat jullie weten wie jullie zijn. En dat weten wij ook, engel!

Velen hebben gezegd: “Kryon, het is het kerstvakantieseizoen. Het is tijd waarin wij zingen over vrede op Aarde en goede wil voor iedereen. Maar op dit moment hebben wij het allebei niet! En wij zijn moe; wij zijn bang. Het lijkt niet op maar een van de dingen die wij willen en die wij gevisualiseerd hebben,” Inderdaad moet ik dat toegeven. Voordat jullie deze zaal zullen verlaten zullen jullie allemaal weten hoe Spirit ziet hoe jullie het doen en jullie kunnen het vergelijken met de menselijke visie.

Laat mij jullie eerst herinneren aan wat er op de planeet is gebeurd als gevolg van jullie energie. Om dit te kunnen doen moeten jullie met mij meegaan naar het jaar 1987. Ik herinner jullie aan de Harmonische Convergentie. Het was een mooie tijd, het jaar 1987 met een speciaal doel waarbij op een hoger niveau jullie Hoger Zelven werd gevraagd: “Willen jullie verdergaan met de energie die jullie hebben ontwikkeld in de laatste duizend jaar of willen jullie het veranderen en helemaal naar een andere energie gaan?

Willen jullie een nieuwe dispensatie, omschreven als een nieuwe laag over de planeet (een nieuwe toekomst)? Allen zeiden ja, op een hoger niveau: “wij willen vooruit gaan.”

Sommigen zouden kunnen zeggen: “Wel, dit is heel interessant maar het kan niet bewezen worden en wij weten er niets van omdat het op een esoterisch niveau gebeurde.” Dus zeggen wij: laat hetgeen er daarna gebeurde het bewijs zijn want dat is de kern van waar alles op dit moment echt om gaat. In 1992 vierden velen van jullie deze 1987 energie als de 11:11 energie. Al die 11’s! Jullie kozen die cijfers, weten jullie nog? (Kryon-glimlach)

Nu, velen van jullie hebben het op jullie klokken gezien, nietwaar? (de 11:11 cijfers) Het is meer dan toeval, niet? Waarom zou dat zijn? Het is de viering van een nieuwe dispensatie!

Steeds weer zien jullie die getallen op jullie klok, geliefden. Ik wil dat jullie zeggen: “Dank je, Spirit,” Het is een herinnering aan jullie eigen doel op de planeet, het is als jullie per ongeluk kijken en die 11:11 aangeeft. Hebben jullie ooit in de gaten gehad dat jullie niet per ongeluk naar de klok keken en 11:12 of 11:10 zagen? Dat komt omdat de engel die op jullie schouder tikt erop wacht tot het 11:11 is en zegt: “Kijk nu!” (gelach)

Hoe voelt dat voor jullie? Het gaat veel verder dan de wet van de grote getallen, nietwaar, dat jullie het zo vaak zien?

Elf betekent in numerologische termen: ‘gepaste spirituele actie.’ Dit is een meestergetal. (meestergetallen zijn dubbele cijfers zoals 11, 22,33 etc.) Niet toevallig twee 1-en naast elkaar. Het cijfer een betekent ‘nieuw begin.’ De energie om 11:11 is daarom een meestergetal dat betekent ‘het begin van gepaste spirituele actie op de planeet’ en toch hebben enkelen van jullie dat helemaal gemist.

Sommigen van jullie denken dat dit het einde der tijden is en het afschuwelijk is. Wel, het is geen van beide. Oh, ik wil jullie mee terugnemen naar de wind der geboorte. Jullie waren daar. Ik was daar. Het was vlak voordat jullie toestemden voor jullie feitelijke biologische geboorte. Wat een plaats is dit…..zo’n afschuwelijke overeenkomst…..meer dan overeenstemming. Ik zag de kleuren van jullie passie en verlangen ten opzichte van deze planeet.

Ik zag jullie je liefde voor Gaia uitdrukken. Dan wankelden jullie op de hoek van vertrouwen in de energie van de energie van de planeet…..en accepteerden het mensdom en het geboortekanaal. Jullie wisten wat er voor jullie lag. Denk aan waar jullie doorheen moesten om deze dag te bereiken – dit uur, toen het bericht aan jullie werd gebracht. Ik was erbij!

Ik wil jullie er alweer aan herinneren dat de meesten van jullie werden geboren in een tijd van oude energie voor het jaar 1987. Als jij dat bent betekent het dat je volledig op de hoogte was dat toen jij op de Aarde kwam de energie die je gepresenteerd zou gaan worden oud en traag zou zijn en zou eindigen in 1999 tot 2001.

Alle profetieën zeiden het. Al jullie geschriften hadden het over Armageddon en over de verschillende dingen die het leven zoals jullie dat kennen zouden beëindigen. Als jullie de geschriften lezen vertellen zij jullie dat de gebeurtenissen zouden starten in Israël….en dat deden zij….precies op tijd. Ik heb het jullie eerder gezegd. Waarom? Waarom zouden jullie in deze tijd komen terwijl jullie dit wisten? Ik zal jullie vertellen waarom. Omdat jullie op die tijd wilden komen en wisten dat jullie het konden veranderen! En jullie vragen je af waarom jullie hier zijn? Hoe kunnen jullie je dat afvragen?

Van alle levens die jullie ooit hebben gehad op deze planeet is dit hetgeen dat het verschil zal maken. Dit is het leven waar jullie voor gebeden hebben….om te ontdekken wie jullie zijn en een verschil te maken. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Het is te laat. Ik heb een gebroken lichaam. Ik ben er niet aan toe om deze dingen te doen. Ik ben te oud of ik ben te onachtzaam.” Dus wil jij erover klagen of wil je het veranderen? Misschien is het dat waarom jullie nu in de stoel zitten, Lichtwerkers? Hebben jullie gehoord wat mijn partner vandaag presenteerde over de wetenschapper die ontdekte dat jullie DNA een veld om zich heen heeft dat materie verandert? En als die materie verandert, het ook veranderd blijft? Hebben jullie dat gezien? Dat is kracht! En jullie vragen je af wat jullie hier komen doen? Begin de puntjes te verbinden, zoals mijn partner zegt.

De puntjes verbinden.

Heeft iemand van jullie de andere numerologische gebeurtenissen opgemerkt? Hebben jullie gezien dat de 9 belangrijk is? Het betekent ‘voltooiing’, weet je? Jullie stoppen de 9’s en de 11-en bij elkaar en zij beginnen toe te voegen aan dingen die jullie je misschien niet realiseerden. De Sovjet Unie was verantwoordelijk voor een deel van de profetie die jullie naar het einde van de planeet zou brengen. Zij en de USA en China samen hadden een scenario, een spel zou je kunnen zeggen dat allemaal gecentreerd was rondom de moeilijkheden om Israël. Dit spel heeft ook te maken met namen als Warschau Pact en NATO. Het zou de oorlog moeten zijn die aan alle oorlogen een eind zou maken en de profeten zagen het allemaal. Maar hebben jullie in de gaten dat niets ervan is gebeurd? Zelfs met alle profetieën? Omdat een jaar na de Harmonische Convergentie de Sovjet Unie uiteen viel! Dit monstrueuze politieke systeem, een van de grootste machten op de planeet, vervaagde gewoon! En ik zeg jullie, ga dat eens vinden in jullie geschriften! Dat zullen jullie niet omdat jullie in 1989 een hoek omgingen en de realiteit van deze planeet metafysisch en fysiek veranderden en geen profeet zag het aankomen. En nogmaals, degenen die het deden…..waren jullie.

Er zijn sinds 1989 allerlei dingen gebeurd. Heeft iemand van jullie de numerologie van het symbool van het Westen en het Oostblok uitgezocht? Een beroemde muur moest verdwijnen die jullie de Berlijnse Muur noemden. De datum daarvan was aan beide zijden 9 november 1989. De datum was 9:11! En als je 11 plus 1989 doet krijg je 11! Het is overal, weet je? Het is het ‘cijfer van de eeuw.’ En geloof het of niet, het zal leiden naar vrede op Aarde als jullie uit je ongeloof kunnen stappen en gaan ontdekken wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn.

Wie zou hebben gedacht, lieve Amerikaanse mensen, dat toen jullie leden onder de afschuw van wat jullie nu 9:11 noemen dat het een focuspunt van jullie nieuwe energie zou zijn? En, mijn lieve mensen, Wij gaan het hier nog even over hebben.

Jullie zitten op een spoor dat jullie zelf hebben ontworpen en dat de samenstelling van de beschaving gaat veranderen en alles daaromheen. Enige maanden geleden nam mijn partner mij mee naar wat jullie de Verenigde Naties noemen. Ik sprak deze woorden tegen hen: Wat jullie 9:11 noemen, wat geen profetie was, zal twee hele generaties van leven op Aarde veranderen. Amerika was het enige land wat daar iets aan kon doen omdat zij heel krachtig zijn en geen oppositie hebben. Dit was het plan: “Wij zeiden hen dat zij misschien de politiek ervan niet zouden waarderen en inderdaad, wie van de aanwezigen wil er nu dood en oorlog?

Maar soms zijn deze dingen wat Spirit gebruikt om een grote verandering op de planeet te brengen. Er is maar een land ter wereld dat de mogelijkheid heeft om een grote stok in het Midden Oosten te steken en die stevig rond te roeren, en dat zijn jullie. Jullie deden dat! (sprekend over de Amerikanen)

Oh, wij hebben vele vragen beantwoord over oorlog en politiek! Toch zal de geschiedenis aantonen dat alleen dit ene ding alles veranderde om te gaan naar de energie van 2012. Als jullie reactie op 9:11 er niet was geweest (de Irak-oorlog) zouden er delen van de wereld zijn geweest die nog duizenden jaren in de oude energie waren blijven zitten! En dat is niet waar jullie voor kozen toen jullie hier kwamen. Jullie zijn verantwoordelijk voor al deze dingen, zelfs als jullie het er niet mee eens zijn en voelen dat je er helemaal niets mee van doen had.

Nu, hoe denken jullie dat jullie het doen? Hebben jullie onlangs het nieuws gezien? Het ziet er niet best uit nietwaar? Velen hebben het volgende gevraagd:

“Kryon, waar is er nu zoveel meer haat als toen ik geboren werd?”

“Kryon, waarom moeten wij bloeden voor de afgrond en het duister?”

Sommigen van jullie gingen door de gouden tijd van de 50er jaren. Het leek niet op de energie van vandaag. Het was het einde van de oorlog en jullie hadden er genoeg van dus vierden jullie de vrede en de vooruitgang. Jullie zeggen: “Er was niets meer van de haat van daarvoor.” Wel. Laat mij jullie iets vertellen: Het was er allemaal maar er was gewoon geen verlichting om het allemaal te laten zien. Opeens kregen jullie een generatie van lichtwerkers die hun licht ontstoken en het toonde het ondenkbare, de dingen die er altijd waren geweest, maar verstopt waren.

Wij vertelden jullie al eerder dat jullie het lichtquotiënt van de planeet veranderden.(de verhouding licht/donker) Jullie schiepen niet nog meer haat. Het was er altijd. In plaats daarvan schiepen jullie een situatie die een oplossing voor de mensheid vereiste. En die oplossing heet: Vrede op Aarde.

Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Hoe gaat het met jullie? Sommigen zouden zeggen: “Het gaat niet zo goed, Kryon. Wij zingen over vrede op Aarde en over mensen van goede wil, maar hoe kunnen wij mooi zingen als wij die allebei niet hebben? Het wordt slechter, niet beter.” Dat is wat wij van de mensheid horen. Nu ga ik jullie de rest van het verhaal vertellen.

Allereerst iets wat wij al eerder zeiden: Jullie hebben geen idee van wat er aan de hand is. Er zijn dingen die ’onder het nieuws borrelen.’ en waar jullie nooit iets over zullen horen omdat het niet wordt gerapporteerd. “Waar zijn de helden gebleven?”zouden jullie kunnen vragen. “En wanneer zien wij hen?” Mijn antwoord is: Heel snel! Kunnen jullie het onzichtbare vieren? Kunnen jullie weten wat er onder de oppervlakte van de beroering en alle haat die jullie zien ook zien dat er iets anders gaande is dat jullie heel goed in een situatie kan brengen waarover jullie dromen.

Misschien is de droom wijsheid die verder gaat dan iemand ooit heeft gezien in zijn leven. Wij vertelden jullie dat er een slag zou komen en hier is hij! Is dat nieuws voor jullie? Wij vertelden jullie dat er een slag zou komen tussen het oude en nieuwe, en hier is hij! Maar velen van jullie huilen. Toch vertelden wij jullie dat het allemaal een deel is van de 11-energie. Wij vertelden jullie dat er weersveranderingen zouden komen. Hebben jullie ze gezien? Het kan geen schok zijn. Het kan geen verrassing zijn. Wij vertelden jullie dat er zwaar weer zou komen en dat er op sommige plaatsen waar jullie voedsel laten groeien, niets meer zou groeien, en dat was 17 jaar geleden.

“Kryon, waarom zou er bij zoiets spirituele groei zijn en leiden naar vrede op Aarde? Het lijkt geen relatie te hebben.” Wij hebben het al eerder gezegd en wij zeggen nog steeds dat dit de manier is waarop god dat altijd heeft gedaan. Begrijpen jullie dat jullie bewustzijn invloed heeft op Gaia? De Aarde zit in een opwaardering door wat jullie hebben besloten over jullie toekomst. Jullie kunnen op de planeet geen bewustzijnsvermeerdering hebben van deze kwaliteit en niet de elementen beïnvloeden die hier zijn. Het een kan er niet zijn zonder het ander maar jullie scheiden hen in jullie zienswijze.

“Wel, Kryon, het bevalt ons niet.” Dat wordt ook niet van jullie verwacht omdat jullie een hart hebben dat erop is gebouwd om compassie te hebben. Sommigen hebben ook gezegd: “Wij begrijpen de redenen voor die vreselijke orkaan Katrina niet. Wij begrijpen de aardbevingen niet die er onlangs zijn geweest.” Jullie zullen degenen die er gaan komen ook niet begrijpen. Het is allemaal onderdeel van de reactie van Gaia. Sommigen hebben gezegd: “En welk doel kan het dienen dat er zoveel zielen overgaan?”

Afgelopen jaar tijdens het kerstseizoen, beefde de Aarde onder het oppervlak van de oceaan veel heftiger dan ooit in jullie leven. Het resultaat schiep een tsunami. Deze beweging was zo hevig voor de planeet dat de toenmalige rotatie van de Aarde zijn snelheid veranderde. Hebben jullie dit gezien als een spirituele gebeurtenis? Of keken jullie naar de afschuwelijke dingen en de zorgen en de angst en vroegen jullie je af waar God was toen dat alles gebeurde?

Mensen hebben compassie. Zij zijn zo gebouwd. Wat voor goeds zou zoiets verschrikkelijks kunnen brengen? Jullie nieuws vertelde dat er bijna 200.000 mensen hun leven verloren bij die samenloop. Ik zal jullie vertellen dat dit getal niet juist is, Het is 283.000. Dat is het juiste aantal. Maar velen schreeuwen het uit en vragen: “Waarom?” Laat mij jullie herinneren aan sommige vragen die wij al eerder hebben beantwoord. Denken jullie dat de dood het einde is? Is dit het afschuwelijkste van het afschuwelijke? Zijn dit de grootste zorgen onder de zorgen? Of is het een menselijke overgang die de planeet nodig heeft en heeft gepland? Kan jullie ziel zich hiermee verenigen?

Oh, het kan jullie hart verscheuren en jullie kunnen zoveel compassie hebben als jullie willen. Ik heb het daar niet over. Ik vraag niet of jullie harten gewond zijn omdat wij het antwoord daarop wel kennen. Ik wil wat weten over jullie ziel, engelen. Kunnen jullie boven dit alles uitstijgen en zeggen: : Dit is een deel van een spirituele opwaardering?” Kunnen jullie zeggen: “Ik zou hebben gegeven wat zij hebben gegeven?”

Kunnen jullie dat zeggen, lichtwerkers? Ieder van deze mensen had een tsunamipotentieel toen zij naar de planeet kwamen. In de wind der geboorte keek ik hen in de ogen en zei; “Dit is wat jullie zouden kunnen doen voor de planeet. Dit is het potentieel van dat je zou kunnen komen en ook weer snel weggaan en een deel zijn van een gebeurtenis waarover de geschiedenis het altijd nog zal hebben.” En zij zeiden allemaal: “Wij zijn er elkaar voor! Laten wij het gaan doen!”

Wij hebben jullie dit onlangs gevraagd: Begrijpen jullie wat hun spirituele offer voor de planeet heeft gedaan? Het schiep een golf van compassie die de Aarde nog nooit eerder heeft gezien. Een golf van compassie. Wat jullie vandaag leerden over menselijke emoties en DNA zal hierbij aansluiten. Ik zeg jullie dat deze energie van compassie de planeet inging en daar bleef. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Hebben jullie ooit gedacht dat zoiets verschrikkelijks als wat jullie een tsunami noemen zo’n grote katalysator kon zijn voor vrede op de planeet? Wel, dat was het en het is een onderdeel van de 9- en de 11-energie waar jullie mee akkoord gingen. Hoe zit dat met jullie, geliefden? Gaat het goed met jullie ziel? Misschien niet met jullie hart maar hoe zit het met jullie ziel? Kunnen jullie erboven uitstijgen en het grotere plaatje zien? Nogmaals zeggen wij dat als jullie nu met hen zouden kunnen praten, het goed met hen gaat! Zij zijn overgegaan en het gaat nu goed met hen. Wij hebben dit eerder gezegd. Jullie hebben duizenden glimlachende gezichten om jullie heen en aan de andere kant van de sluier. Er zijn er tussen twee haakjes al heel wat weer naar de Aarde teruggegaan. Wisten jullie dat? Al heel veel! Zo snel is de energie van opwaardering.!

Wat denken jullie over de polarisatie waar wij het over hebben gehad? Zijn jullie geschokt als je naar de televisie kijkt en er zoveel polarisatie is tussen meningen – zoveel geschreeuw – zoveel haat? Wel, herinneren jullie je nog dat wij hebben gezegd dat dit zou gaan gebeuren? Waarom zou dat zijn, zouden jullie kunnen vragen.

Wat is het doel van dit alles? Waarom verschijnt het op deze manier….deze polariteit? De hele mensheid heeft ermee te maken voordat het voorbij zal zijn en op een bepaald niveau zal iedereen een beslissing moeten nemen. Er kunnen geen ‘bankzitters’ meer zijn. Zelfs degenen die achterover zitten en zeggen: “Het maakt mij allemaal niet uit.” zullen ten slotte ook veranderen. Iedereen zal het zich aantrekken als zij de diepgang zien van wat er gebeurt. Het gaat over de toekomst van de mensheid en het is te belangrijk om op je achterste te blijven zitten.

Daar gaat vrede op Aarde over. Hoe gaat het met jullie? Ik zal het jullie zeggen, mensen. Jullie zijn dichter bij dit doel dan jullie ooit zijn geweest. Het kan slechter gaan voordat het beter gaat in jullie ogen, in jullie realiteit. Maar als jullie dat zien, daag ik jullie in deze kersttijd uit. Kunnen jullie opstaan en zeggen: “Het gaat goed met mijn ziel?” Als jullie dat kunnen is dat moedig. Dat is wat soldaten tijdens de slag doen. Zij wapenen zichzelf. Bang als zij zijn gaan zij de vijand tegemoet….en wij zeiden jullie dat er een veldslag zou zijn tussen de oude en de nieuwe energie. Wij vertelden jullie dat er strijders zijn van deze nieuwe energie en dat jullie het licht dragen. Sommigen van jullie zijn nu bang en sommigen zitten in deze veldslag en sommigen begrijpen er helemaal niets van.

Het overzicht? Jullie zijn aan de winnende hand en weten het niet eens. Er waren lichtwerkers die zeiden: “Haal mij hieruit!” Zij zien alleen wat 4D hen laat zien. Kunnen jullie daarboven uitstijgen? Kunnen jullie de mantel van de meesters nemen die hier allemaal zijn en voor deze bijeenkomst zijn teruggekeerd? Ik zal jullie wat vragen stellen die jullie blik wat kunnen verhelderen. Waar denken jullie waar 1987 en 11:11 echt over gingen? Hebben jullie enig idee dat alle meesters van deze planeet die jullie hun meesterschap toonden in de verschillende culturen en hebben gezegd dat zij op een bepaalde tijd zouden terugkomen, verbonden zouden kunnen zijn met 11:11?

Vier de 11:11 want het vertegenwoordigt een nieuw begin. De meesters zijn teruggekomen! Allemaal! Zij zijn een deel van deze nieuwe energie – een deel van Gaia – een deel van de compassie van de planeet. Ik zal jullie zeggen dat deze terugkomst een van de hoogste attributen is die er gebeurden en toch weten de meesten van jullie hier niets van.

Er is nooit een betere tijd voor jullie geweest om de kracht op te eisen die jullie als lichtwerker hebben. Begrijpen jullie dat? Dit is de nieuwe eeuw van energie. Deze dispensatie waar jullie in zitten is er een die uiteindelijk zal beslissen over de samenleving zelf…..waar die naartoe gaat en wat er gaat gebeuren. De spirituele woede waarover wij spraken – en die jullie nu zien gebeuren – was er altijd al. Hij was er al meer dan 50 jaar. Hij was er al toen velen van jullie nog klein waren en alleen mooie dingen zagen. De Aarde is niet echt zoveel veranderd. Het enige wat is veranderd is dat er lichtwerkers zijn gekomen en de haat zich vertoonde. Waarom denken jullie dat wij jullie de voeten wassen? In wat voor situatie zitten jullie waarin wij jullie een veldslag in sturen en jullie met zoveel krachtige dualiteit omgeven dat jullie niet eens weten dat jullie erin zitten? Dat heet de uitdaging van de Aarde en jullie stemden er allemaal mee in om eraan mee te doen. Daarom wassen wij jullie de voeten.

Alleen als jullie het ascensiekanaal (zelfontdekking) openen en boven alles uitstijgen worden jullie gevuld met spirituele doelen. Daar beginnen jullie een andere visie te ontwikkelen over wie jullie zijn en wat jullie hier komen doen. Dan zullen jullie zeggen: “Oh, ik zie het.” Dan, als jullie je laatste adem uitblazen, zijn jullie opeens weer bij ons en is een van de eerste dingen die jullie tegen mij en de anderen in de groep zullen zeggen: “Hoe deden wij het? “ En ik zal jullie zeggen wat ik tegen allen zeg die aan mij vragen, zelfs als zij nu hun overgangen maken. Ik zeg: “Gezegend zijn jullie want jullie licht was waardevol en dat is het nog steeds op de Aarde en het zal daar blijven. Jullie zorgen dat het gebeurt!”

Hoe gaat het met jullie? Jullie winnen de veldslag van het licht! Maar jullie weten het niet. Oh, wanhoop niet. Jullie moeten mij hierover vertrouwen. Er zijn dingen ontwikkeld waarvoor jullie toestemming hebben gegeven maar die zich nog niet hebben laten zien.

En die grote? Hebben jullie het allemaal al door? De grote? Wat is het verschil in jaren tussen 1987 en 2012) Het is 25 jaar. Het zijn de kinderen, geliefden. Dat is wat er borrelt onder de sluier van de uitdagende tijd. Dat is wat er wordt ontwikkeld. Een generatie kinderen komt langzaamaan tot de leeftijd waarop zij het aangezicht van de Aarde zullen veranderen. Zij begonnen iets voor 1987 te komen omdat het potentieel dat jullie de opwaardering zouden laten plaatsvinden, er altijd was.

Er was toestemming gegeven om hen allemaal de indigo-vibratie te geven (kinderen met een nieuw bewustzijn) Uiteindelijk, zo rond het jaar 2012, zullen jullie hen niet langer vreemd vinden omdat zij dan de meerderheid vormen.

Sommigen hebben 2012 het einde der tijden genoemd. Het is het einde van de oude tijd en het begin van de nieuwe tijd. Vijfentwintig jaar – een generatie in jullie taal – is de afstand tussen 1987 en 2012. Dit is ontworpen voor de kinderen. Zo velen zijn er bang geweest voor 2012 en toch ligt het nu schijnbaar om de hoek. Wat is er aan de hand? Wat zullen de kinderen doen? Waarom zijn zij zo verschillend? Wij hebben jullie gezegd dat zij zouden komen en jullie ouderschap en het schoolsysteem zouden uitdagen. Waarom zou dat zo zijn. Waarom hebben jullie dit toegestaan?

Het antwoord is spirituele evolutie. Jullie zien het voor jullie eigen ogen en toch ontkennen alle ‘kinderexperts’ het. Waarvoor zijn deze kinderen hier? Ik zal het jullie vertellen, lieve mensen. Zij zijn hier om vrede op Aarde te brengen. Hebben jullie het zo al bekeken? Waarom zouden wij jullie een nieuw soort spiritueel mens geven als jullie waren voorbestemd voor uitsterven en aan je einde te komen? Hoe gaat het met jullie? Spectaculair! Dat is hoe jullie het doen! In de loopgraven van de oorlog is het moeilijk om aan een soldaat te vertellen dat hij aan de winnende hand is als de bommen rondom hem exploderen. In jullie geval zijn de uitbarstende bommen jullie media en het nieuws en de vierdimensionale realiteit waarin jullie vastzitten en die jullie je eigen realiteit noemen.

Jullie kunnen niet in de andere dimensie zien, niet verder dan die van jezelf, jullie kunnen de kleuren niet zien en de grootsheid of de hand van liefde van God die komt en deze dingen doorroert.

Wij vertelden jullie dat er uiteindelijk en brug van zwaarden zou worden geschapen. Hoeveel van jullie herinneren zich deze woorden, een ‘brug van zwaarden’ waarover wij zo lang geleden spraken? Ik wil dat jullie je dit herinneren omdat wij jullie gaan vertellen wat het vertegenwoordigt. “het klinkt als oorlog, Kryon. Jij zei dat er een brug van zwaarden zou komen. Jij zei dat de energieën opzij zouden drukken en een kloof zouden openen en er een brug van zwaarden zou worden geopend tussen de twee energieën.” Het lijkt inderdaad op oorlog, nietwaar?

Daar is dat woord ‘zwaard’ weer. Het is een wapen, nietwaar? Nee, het is een metafoor en ik zal jullie vertellen wat die betekent. Dit was een profetie die wij jullie vele jaren geleden gaven en nu gaan wij die uitleggen voor degenen die daaraan behoefte hebben zodat zij weten hoe jullie het echt doen. Wij noemden het de brug van zwaarden. Hoeveel van jullie hebben wel eens een vereniging die jullie huwelijk noemen bijgewoond tussen militairen en hun bruiden? Hoe vieren zij die verbintenis? Hun vrienden namen hun strijdzwaarden en houden hen boven hen in de lucht. Dan lopen de pas getrouwden onder deze brug van zwaarden door. Begrijpen jullie wat ik wil zeggen? Het is helemaal geen oorlog en die zwaarden worden niet in een veldslag gebruikt. Zij worden gebruikt als een viering van een verbintenis tussen het oude en het nieuwe…..en dat wordt het Nieuwe Jeruzalem genoemd. Het is een gezegde dat vrede op Aarde betekent. De brug der zwaarden is hier en hij wordt in elkaar gezet en toch zien jullie dat niet in jullie media en het nieuws rapporteert er ook niet over. Waarom? Omdat zij jullie aandacht niet willen verliezen omdat het goed nieuws is. Maar uiteindelijk zullen jullie het ook zien.

Dus waar is jullie hart, lichtwerkers? Is het in wanhoop? Vinden jullie het goed wat jullie land doet, of niet? Het maakt niet uit op welk niveau wij hierover spreken. Van belang is dit: Kunnen jullie op een hoger niveau zeggen: “Ik begrijp de gepastheid van alle dingen nu wij op de brug der zwaarden aflopen?” Meer en meer mensen beginnen met de veldslag mee te doen met een energie die evenredig is aan deze filosofie – en wat zij zien is een vredige samenleving op de planeet en zij gaan hun energieën hieraan geven. Dit is de brug der zwaarden.

Hoe gaat het met jullie? Ik wil nu graag jullie voeten wassen, zelfs nu wij gaan besluiten. Ik wil dat jullie hier vandaan gaan en je de woorden vanavond herinneren. Het is er allemaal! Op koers, strijders! Wij hebben jullie heel vaak verteld op heerlijke momenten zoals deze hoeveel jullie voor ons betekenen.

Willen jullie weten wat er op Aarde gebeurt? Willen jullie echt weten wat er aan de hand is? Ik zal het jullie zeggen. De veldslag die jullie uitvechten en de energieën ervan worden toegevoegd aan een veel grotere situatie in de toekomst.

Als jullie niet hier zijn (aan de ander kant van de sluier) zullen jullie weten wat het scenario is. Het is er een van de grootste geheimen van het universum. Het is nooit in omloop gebracht. De echte naam ervan is nooit door jullie gekend en toch is dat het grootste onderwerp van ons allemaal. Het zit niet in jullie psyche, jullie bewustzijn, zelfs niet verborgen in jullie DNA. De informatie is ‘beschermd’ tegen jullie gedachten. Toch heeft het als jullie aan de andere kant van de sluier komen, een grote naam, en dat is alles waar jullie over praten!

Wat er op deze planeet is gebeurd zal iets veel groters veranderen. Het is een deel van een groter plan en het is iets dat jullie samen met ons hebben opgezet. Het is betekenisvol. Het is spiritueel. Het is prachtig en tot 1987 hebben wij gedacht dat het einde van de test eraan zat te komen.

Het zou met jullie afgelopen zijn en er zou geen Aarde meer zijn. Maar geen van jullie Bijbelse profetieën is uitgekomen, nietwaar? Het is niet langer geldig. De tijd voor die manifestatie is voorbij en zelfs de politici die het hadden moeten scheppen zijn er niet meer. En hier zitten jullie dan en scheppen een nieuwe toekomst en toch zien jullie niet wat wij zien!

Hoeveel van jullie kunnen vieren? Waarom niet jullie cellulaire structuur vieren? Hoeveel van jullie kunnen opstaan en zeggen: “Ik ben niet alleen oneindig, ik ben hier op de juiste plaats en op de juiste tijd.” Niet veel van jullie willen dit zien. Sommigen zeggen: “Ik ben zo onbeduidend. Niemand kent mij.” Ik heb geen boeken geschreven en ik sta in geen enkel magazine. Niemand kent mij.”

En ik zal zeggen, geliefden, ik ken jullie! De groep die hier is kent jullie! Jullie zijn zo krachtig als wie dan ook. Jullie licht is even helder als dat van wie dan ook in deze zaal. Heb geen menselijke zienswijzen en oordelen over jullie kracht, meesters. Engelen, mensen, daarom wassen wij jullie de voeten. Er is zoveel verborgen en toch is er zoveel bereikt!

Wij zijn bemoedigd door de mensheid die vrijwillig hier doorheen wil gaan voor iets dat veel groter is dan zijzelf en dat heeft te maken met liefde. Vrede op Aarde? Niet alleen mogelijk, maar zeer waarschijnlijk. Jullie veranderen de planeet op manieren die jullie niet kunnen zien en wij wel.

Kijk naar twee dingen. De timing ervan kan ik jullie niet geven want het hangt van jullie en jullie vrije keuze af. Noem het een profetie als jullie dat willen, maar het zal alleen gebeuren als jullie de energie van het potentieel dat er is willen volgen. Kijk naar twee politieke zaken op deze planeet. 1. Fluwelen revoluties. Jullie kunnen het noemen zoals jullie dat willen. Fluwelen revoluties in twee landen. Het ene is China en het andere is Iran en die gaan een verandering van bewustzijn aansporen – tegen alles in – een opzet voor vrede met de rest van jullie. Kijk ernaar. Het is onvermijdelijk voor jullie allemaal als jullie op dit spoor blijven. 2. Dan is er nog de grote maar die is nu nog verborgen. Een verandering in het Midden Oosten, in Israel, juist in Jeruzalem. Kijk ernaar. Het onverwachte! 3. Uiteindelijk zullen jullie een jonge persoon zien opkomen waarover wij hebben gesproken, hoewel niet snel.

Het is aan het gebeuren maar het is nog verborgen. Kunnen jullie het samen met mij vieren ondanks dat jullie het niet kunnen zien? Dat is wat er echt gebeurt. Jullie kunnen het niet op jullie nieuws zien maar het is er wel. Kunnen jullie zeggen: “Het gaat goed met mijn ziel?”

Tot besluit zeggen wij jullie vanavond dat ieder van jullie is ontworpen om hier te blijven. Jullie hebben meesterschap in de aderen dat klaar is om geactiveerd te worden. Het moet vrije keuze zijn, weten jullie? Jullie moeten het zelf doen. Geen genezer in de zaal zal intentie voor jullie kunnen scheppen. Dat is de eerlijkheid van de test. Elk mens moet het zelf doen. Dus wat is jullie beslissing? Gaan jullie die innerlijke zoektocht beginnen? Willen jullie proberen om verder te kijken dan jullie 4D-zienswijze of dan wat jullie is verteld?

Neem deze informatie op en voeg die vanavond toe aan jullie spirituele zelven. Laat degenen uit de groep hier nu nog meer instromen. Laat hen op jullie schouders drukken en zich aan jullie bekend maken. Sommigen van jullie zullen in staat zijn om de kleuren te zien. Sommigen zouden zelfs de geur kunnen ruiken van de extra entiteiten hier. Laat de wonderen beginnen. Als jullie dat in je leven gaan geloven laat het dan gebeuren zodat jullie kunnen doorgaan met waarvoor jullie zijn gekomen.

Laat de genezing beginnen zodat jullie kunnen verblijven in een gezond lichaam…..en het Nieuwe Jeruzalem scheppen. Dat is het wat lichtwerkers doen. Daarom zijn jullie hier en dat is de waarheid. Wat wij jullie vele jaren geleden vertelden is niet veranderd. Onze boodschap blijft hetzelfde en die prijst de mens.

En zo is het.

Kryon