Kryon: Hoe gaat het?

Kryon: Hoe gaat het?

Doorgegeven via Lee Carroll / 17 mei 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, dit is Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die vragen wat de volgende halte zal zijn. Jullie voelen duidelijk energie op je drukken en je breidt jezelf uit of stelt jezelf de volgende vraag. “Is er meer?” Er zijn er die zouden wijzen op de parabel van de teermijn die ongeveer tien jaar geleden is gegeven en nog steeds diepgaand waar is. Velen vragen nog steeds om hulp van bovenaf – helemaal niet begrijpend waarom Spirit de spirituele communicatiestop lijkt te hebben gestopt! Velen van de degenen die hier zijn en die dit mogelijk hebben gemaakt en van degenen die dit lezen en ook velen van de tussenpersonen en de gebedsstrijders die hier zijn en die lezen…..stellen bijna allemaal dezelfde vraag. Wij gaan daarover praten. Speciaal vanavond gaan wij een boodschap in de negens geven…..straks.

Laten wij even naar iets terugkijken. Waar je ook bent of dit leest – wat je ook gelooft of niet gelooft, er is hier energie geschapen die alleen geschapen kan worden aan de andere kant van de sluier. Het zal de kloof overbruggen als jullie dat toestaan. Er zijn mensen die door jullie zijn uitgenodigd en die nu langzaam de lege plaatsen beginnen in te vullen. Sommigen van degenen om jullie heen zijn hier niet direct voor de boodschap gekomen maar alleen maar om naast jullie te staan.

Sommigen zullen voelen dat zij door hen aangeraakt worden en enkelen zullen ze zelfs ruiken. Er is niets vreemds aan en niets om bang voor te zijn want dit is familie. Sommigen van degenen die jullie voelen zijn al je hele leven bij jullie maar toch hebben velen hen tot nu toe niet gekend. Zij die hier zijn, zijn jullie familie en jullie connectie met de planeet, klaar en bereid om jullie te helpen om de volgende discussie te begrijpen.

Hoe gaat het?

Er zijn er die hebben gevraagd hoe het nu met de planeet gaat. Wanneer wij met jullie communiceren in de channeling gebruiken wij vaak termen als: nieuwe energie, nieuwe tijd, nieuw bewustzijn en nieuwe realiteit. Er zijn er dan die geloven dat nieuw een soort van deken op de planeet is die wij over alles heen gooien dat bestaat. En dat wat er gisteren was, oud is en wat er vandaag is daarom vers is. Dat is niet zo. Natuurlijk is het veel ingewikkelder dan dat.

Laten wij ze een voor een behandelen, negen definities van wat nieuw is en wat niet. Misschien is het tijd om een paar van die dingen te kwalificeren en te bevestigen. Laten wij hen allemaal in een bericht behandelen zodat jullie meer over de energie om je heen kunnen begrijpen…..een energie die zich begint te vestigen op precies die manier waarvan wij meer dan tien jaar geleden zeiden dat het zou kunnen gebeuren.

1. God.

Laten wij beginnen met het grootste concept van allemaal, het concept van God. Sommigen hebben de schrifturen van eeuwen bestudeerd – enkele van de oudst bekende geschriften van de mensheid – die zijn gevuld met spirituele historie. Misschien hebben jullie beschavingen van lang gleden bestudeerd en hebben gezien hoe God in die geschiedenis werd gepresenteerd. In feite zouden jullie hebben gezien wat God was door de manier van schrijven van degenen die er toen waren…..dat is de manier van de geschiedenis.

Sommigen hebben God een etiket opgeplakt en in een hokje gestopt als gevolg van die geschriften. Sommigen hebben gesproken van een oude God die de God van de Wet werd genoemd. Velen hebben gerapporteerd: “Dat was toen een zeer strenge God. Kijk naar wat God toen met de mensheid deed toen die zich niet goed gedroeg. Er werden vele zware straffen aan hen uitgedeeld.

En zij zouden kunnen doorgaan en zeggen: “Wel, Ik herken die God niet echt. Ik heb daar niets mee.” Dan zouden er anderen kunnen zijn die zeggen: “Er was een andere dispensatie, de dispensatie van liefde – daar zagen wij de liefde van God. Wij zagen genezing – wij zagen compassie . Dat lijkt er meer op! Dat is de God waar ik van hou. Dat is de God waar ik iets mee heb.” Dan zijn er ook nog een paar die nog een andere God ontdekken, een die naast ze loopt maar die jullie gezicht heeft! Dan zouden jullie kunnen zeggen: “Dat is de God die ik claim, niet die andere twee.”

Velen denken dat God door de eeuwen heen is veranderd. Hier is het antwoord: Hoe je God ook definieert – wat dat ook voor je betekent – als God het collectief is, dat jullie zijn – als het alle spirituele energie in het universum betekent, gevuld met liefde – of zelfs een God als een entiteit die over alles waakt, laat mij dan iets rechtuit zeggen: God verandert nooit! God is familie en die familie is stabiel. Er is nooit iets veranderd in de energie van God.

Je zou kunnen zeggen: “Wel, hoe kun jij de acties van een Oude Testament-God en die van een Nieuwe testament-God uitleggen? Of misschien wel van een Nieuwe Tijds-God? Zij lijken verschillend te zijn?” Degenen die bij deze discussie zijn betrokken hebben een concept dat volledig teruggaat! Wat jullie zien is dramatische menselijke verandering!

Dit is onze boodschap geweest sinds wij zijn begonnen met jullie de waarheid te geven over de energie van de Aarde. Veranderingen in het bewustzijn van de mensheid scheppen diepgaande veranderingen in wat wordt gezien als de realiteit.

In een oud bewustzijn, wat jullie de dispensatie van de wet noemden, werd gerapporteerd over hoe wat was ontvangen door het ‘realiteitsfilter’ van de tijden. Wat er werd geschreven was wat de mensen die er waren dachten over God toen zij over de ervaring schreven. In een dispensatie van liefde veranderde God niet. Integendeel. De mensen deden dat!

Hun bewustzijn bracht een gloednieuwe energie van compassie binnen de mensheid. De mensheid ging dat ondervinden en zo zagen zij dat. Dat is hoe zij erover rapporteerden en het ‘voelden’. Inderdaad, als het bewustzijn van de schrijver veranderde, zou het lijken alsof de goddelijkheid zelf veranderde, het was allemaal door de ogen van de kijker gezien.

Degenen die in een dichte energie zaten zagen het onzichtbare niet. Daardoor begrepen zij de compassie en de liefde niet. Alles wat zij zagen en waarover zij rapporteerden was naar hun beste vermogen binnen een gelimiteerde dimensionale capaciteit. Nu zitten jullie hier in een voorspelde energie waarin de geschenken van goddelijkheid worden getoond op een sterkere manier dan ooit tevoren. De sluier gaat omhoog. Sommigen van jullie zijn aan het ontdekken – enkelen zien zelfs inter-dimensionale dingen! Het magnetische raster van de planeet is verhoogd, het kristallijnen raster wordt herschreven en de Cetaceanen van de Aarde worden er langzamerhand bij betrokken door hun geheugen. Het is een verbazingwekkende tijd – een die de mensheid in lijn brengt met hetgeen de meesters zeiden dat er mogelijk was.

Het is dus inderdaad een nieuwe tijd maar God is niet een van die nieuwe dingen want de familie is gebleven en hun energie is vandaag dezelfde als toen de Aarde werd geschapen. Dat was nummer een.

2. Energie.

Hoe is het met energie? Is die ook verhoogd? Het antwoord is ja! Groot en groots, de energie van deze Aarde die jullie daardoor nieuwe mogelijkheden heeft gegeven, is verhoogd.

Sommigen zouden vragen: Waarom zijn er zoveel op de planeet die dit niet begrijpen – die het niet voelen of het niet zien?” Dit, geliefden, wordt vrije keuze genoemd. Degenen die aangaven geen deel te willen zijn van de inter-dimensionale verhoging zullen geen aandacht schenken aan de dingen die veelbelovend zijn voor anderen.

Wij hebben jullie dat eerder verteld en ik denk niet dat wij het aan veel van jullie hoeven uit te leggen over deze energieverhoging. In 1989 vertelden wij jullie dat deze planeet zo dramatisch omhoog zou gaan dat er massieve magnetische rasterveranderingen zouden komen. Die zijn er inderdaad geweest. Wat betekent dat voor jullie? Hadden jullie er enig concept over dat de Aarde dimensionaal ging verhogen of in de tijd ging versnellen?

Het NU is veranderd – de actuele tijd is veranderd en de geologie van de Aarde beantwoordt aan een sneller tijdraam. Jullie zien geologische dingen die je normaal in een heel leven niet ziet. Maar dingen zijn relatief ten opzichte van jullie bestaan en daarom zagen jullie ze niet. Maar jullie voelden ze en keken naar de dingen waarover wij vertelden dat zij zouden komen.

Intussen ziet het individu dat onbewust is van energieverhogingen ze als een onderdeel van het leven op een veranderende planeet. Dit individu is niet fout en wordt niet veroordeeld door Spirit. Het gaat om vrije keuze voor de mensheid en hoe mensen zelf de energie zullen veranderen, zonder tussenkomst.

De energie van de planeet is dramatisch en diepgaand verhoogd en heeft zichzelf in een toestand van iets groots gebracht. Het potentieel voor oplossingen voor het schijnbaar onoplosbare is waar sommigen voor hebben gebeden sinds jullie hier zijn. Inderdaad, binnen het bereik van jullie leven kijken jullie nu naar het potentieel voor vrede op Aarde.

Oh, er zullen schermutselingen zijn en er zullen mensen nog eeuwen kwaad op een ander zijn. Dat is een onderdeel van de menselijke natuur. Maar wij kijken naar het grotere beeld – van natie met natie, een consensus die zich op de planeet ontwikkelt. Op een dag zullen er overeenkomsten zijn over handel en cultuur die veel acceptabeler zijn dan veroveringsoorlogen en religieuze intolerantie. Het is een diepgaande verhoging van het menselijke bewustzijn en zelfs van de menselijke natuur zelf. Dit is ook waarom de indigo’s hier zijn. Heb je daaraan gedacht? Energie. Die is verhoogd en dat is inderdaad nieuw.

3. Tijdlijn voor de planeet.

Hoe is het met de tijdlijn van de planeet… de profetieën die er zijn gegeven door de eeuwen heen en die elkaar allemaal lijken te bevestigen? Er zijn er die zullen zeggen: “die zijn altijd hetzelfde geweest en zullen nooit veranderen. Bepaalde dingen zullen gebeuren omdat de profetieën dat zeggen.”

Laat mij jullie wat informatie geven die jullie niet zullen begrijpen. Een deel van deze informatie is versimpeld en metaforisch om het door jullie helderder te laten ontvangen en begrijpen.

Er is ergens een Aarde die helemaal alleen is – jullie zijn daar niet, maar die bestaat in een andere realiteit. Noem het een alternatieve realiteit als je wilt, en dit is feitelijk waar. Om deze visie te verduidelijken: er zijn veel aardes! Zij zitten allemaal in een ander tijdraam binnen hetgeen wat jullie wetenschappers andere dimensies noemen. Deze andere Aarde waarop jullie opgroeiden maar jullie trokken weg uit die realiteit en veranderden de materie onder jullie voeten. Jullie veranderden het tijdraam, de biologie en de geologie. De Aarde zit nu op een ander spoor…..een wat de profeten niet hadden voorzien.

Waar is het bewijs van zo’n vreemde stelling? Dat is om jullie heen. Beantwoord deze vragen serieus en houd jouw eigen evaluatie van wat je voor je ziet. Hoe verklaar jij het feit dat Armageddon niet plaatsvond? Het was een gebeurtenis die drievoudig scheen en consequent werd geprofeteerd door de eeuwen heen. Waarom werd in geen enkele profetie verteld over de val van de Sovjet Unie?

Hoe past de 9/11 gebeurtenis in het schema van de profetieën? Hebben jullie onlangs enige weersveranderingen gezien die jullie een hint kunnen geven dat geologische veranderingen de laatste tien jaar snel doorzetten? Hoe verklaren jullie dat het magnetische raster van de Aarde precies zo is verplaatst als wij twaalf jaar geleden hadden gezegd? Zijn er nog vreemde verkiezingen geweest die niemand verwachtte……vreemde beslissingen van leiders die leken te breken met de ‘oude’ normen en verdragen werden verbroken? Hebben jullie persoonlijk gevoeld dat de tijd versnelde in de laatste drie vier jaren?

Jullie zitten in een andere realiteit….een zonder profetieën om zich heen en die absoluut nieuw is.

Er is geen entiteit aan de andere kant van de sluier die weet wat jullie morgen gaan doen of wat er op de planeet gaat gebeuren. Integendeel, dat ligt in jullie handen. De dagen van het luisteren naar oude profetieën om jullie te begeleiden, zijn voorbij!

“Maar hoe zit het met de oude Maya’s die zeiden dat de wereld in 2012 het einde der tijden zou gaan beleven?” Denk metaforisch, net als bij alle boodschappen die door Spirit zijn gegeven. Allereerst is deze datum een merkteken en hij correspondeert met een van de 25-jarige metingen van de planeet. (zoals wij jaren geleden al zeiden). De laatste belangrijke meting was in 1987 toen de 11:11 gebeurde.

De boodschap van de Maya’s is geen profetie over het einde van de Aarde maar eerder een beschrijving van het einde van een oud tijdperk. Het is een energiemerkteken en men hoeft er geen angst voor te hebben. Het is alleen maar een datum.

Wij zullen jullie een ander potentieel geven voor rondom 2012: Jullie hebben tot het einde van 2012 om een standaard vast te stellen voor de energie van de daaropvolgende 25 jaar. (tot 2037). Het einde der tijden? Nee. Het potentieel is dat 2012 het einde is van een oude tijdgeest – een nieuw menselijk bewustzijn dat grote veranderingen zal brengen.

Begint het nu te dagen waarom er nu in deze tijd kinderen naar de Aarde zijn gekomen die jullie Indigo’s of Kristalkinderen noemen? Waarom? Misschien beginnen jullie het verband te zien tussen gebeurtenissen, spiritueel en fysiek, die allemaal bevestigen dat er iets aan de hand is? Het is allemaal om jullie heen en klaar om te onderzoeken. Is dat nieuw? Ja!

4. Oude teksten.

Hoe zit het met oude teksten? Wij hebben het hier al even over gehad, maar laten wij het verduidelijken. Moeten zij allemaal worden weggeschoven en nooit meer worden gebruikt? Nee, natuurlijk niet. Laat mij hun verschillende energieën uitleggen en jullie vertellen hoe dit werkt.

Als je oude teksten hebt die informatie geven over genezing van het menselijk lichaam, over de processen van de energieën van ontdekking zijn deze teksten, mits authentiek, revolutionair. Zij zullen veel onthullen. Er zijn er nog steeds heel veel die jullie nog moeten ontdekken. Als zij er uiteindelijk zijn zullen zij jullie eigen biologie verbinden met de werking van de Aarde en zelfs met de werking van het zonnestelsel! Zij zullen verbindingen laten zien tussen jullie DNA en de geologie van de planeet…..dingen die nog moeten worden ontdekt en die verscholen zitten in de teksten. Laten wij ze de energieteksten noemen.

Dan zijn er nog de historische teksten. Veel ervan zijn ook gezien als spirituele teksten omdat zij een combinatie zijn van historische en spirituele rapporten. Dat zijn degenen die werden geschapen om jullie te vertellen over God – en over het hoe, wanneer en waar. Zij waren ook deel van de training van de mensheid en zij vertegenwoordigen het duidelijk maken van de goddelijkheid binnenin.

Laat mij jou dit vragen, mens: Hoeveel van jullie hebben nog steeds eerstegraads boeken? (bv de Bijbel) Als je dat doet, hoe vaak refereer je daar dagelijks nog aan? Het antwoord is overduidelijk. Waarom zou jij je, lang nadat je bent afgestudeerd, wenden tot een tekstboek dat jou voorheen elementaire informatie gaf? Dat doe je niet.

Veel van de oude teksten zij net zo. Zij bevatten een energie zoals die ik jullie heb gegeven over de Dispensatie van de Wet. Het zijn historische merktekens en jullie zijn verder dan dat. Deze boeken zijn niet voor mensen die in een verlichtende energie zitten…..een meester-energie.

Je zou kunnen zeggen: “Wel, hoe ken ik het verschil tussen de teksten die er nog steeds toe doen en welke dat niet doen?” Dat is makkelijk. Lees ze! Hoe voelt die informatie voor jou? Voelt het fris en accuraat? Jullie hebben een prachtige goddelijke ‘onderscheidingsmachine’ in jullie die weet wat goed is en wat niet. Je kunt nooit dag met je handje zeggen tegen alle oude teksten alsof zij allemaal verkeerd zouden zijn. Dat is een generalisatie en niet waardevol. Gebruik die onderscheidingsmachine voor jezelf. Hoe voelt het als je iets leest? Raak het je of lijkt het dat jij verder bent dan wat het vertelt?

Dan zou je de vraag kunnen stellen: “Wel, als dat zo is dan lijkt het of er helemaal geen spirituele teksten meer voor ons zijn! Wij gaan naar de ascensiestatus en waar zijn de teksten daarover te vinden?” Wat een prachtige vraag! De nieuwe teksten zitten in de pen die jullie in de hand hebben…..klaar om geschreven te worden. Degenen in deze zaal en in gelijksoortige zalen overal op Aarde, schrijven die teksten.

Jullie zijn allemaal profeten….allemaal stukjes van God – op Aarde – met een doel. Sommigen van jullie dragen de teksten van de toekomst in jullie bewustzijn. Jullie zijn historici van het NU. Als jullie het NU begrijpen hebben jullie ook een raadselachtige zaak, een puzzel voor je….want het NU bevat ook alle tijd, verleden en toekomst. Als je daarom deze nieuwe teksten schrijft teken je ook met de kennis van de oude leringen. Dat is de uitdaging van het inter-dimensionaal worden.

Dit is een waarschuwing voor degenen die hierop hebben gewacht – doe het! De wijsheid zal op het papier vloeien. Let niet op wat anderen zeggen; luister niet naar wat jouw hoofd zegt als je ermee bezig bent. Laat het stromen. De woorden zijn er al; je hoeft ze alleen te traceren! En je weet tegen wie ik het heb, nietwaar? Misschien is het daarom dat jij nu deze pagina leest of de reden van jouw komst hier?

En dat was nummer vier.

5. Meesters van de planeet.

“Kryon, hoe zit het met de oude meesters van de planeet? Zaten zij niet in de oude energie?” Niet de echte meesters. De echte meesters die op de Aarde rondliepen zijn allemaal familie, allemaal! Je kunt ze benoemen vanaf de afstamming van Abraham tot Mohammed, tot de culturen van het Verre Oosten tot de huidige boodschappen van avatars die nu in leven zijn. Let op de basis in hun boodschappen.

Ga terug naar de bron. Ga niet af op wat mensen zeggen dat zij bedoelden. Geef jouw kracht om te onderscheiden niet weg aan iemand die de woorden van een meester voor jou interpreteert. Jij bent ertoe in staat en jij bent net zo goed als de beste ‘getrainde uitleggers’. Ga terug naar de bron en ontdek wat zij hebben gezegd! Zij spraken over compromissen en over eenheid. Zij verenigden stammen die gescheiden waren – zij brachten oplossingen voor het onoplosbare. Velen stonden op bergtoppen zodat alle mensen in staat waren om hen te horen. Zij vertelden degenen om hen heen dat zij konden zijn zoals zij. Zij gaven jullie allemaal dingen om door de eeuwen heen te overpeinzen…..praktisch, spiritueel en historisch.

De meesters van de Aarde wisten van deze potentiëlen en zij vertelden wat jullie zouden kunnen doen, dat deden zij allemaal. Oud en recent, zij spraken allemaal over deze dingen. Meester na meester vertelde jullie dat een mensheid een deel is van Al-wat-is en sommigen nodigden jullie zelfs uit om “Zonen en dochters van God” te zijn. Die meester waren toen nieuw en zijn dat nog. Zij zullen altijd fris zijn. Zij zijn diepgaande stukjes van God, onveranderbaar, want zij vertegenwoordigen de liefde van God die voor altijd hetzelfde is. Niet een van hen verlangde ernaar om aanbeden te worden. Dat was wat men deed, niet waar zij om vroegen.

Al die meesters vertegenwoordigden nieuwe energie en zij wisten van de potentiëlen van de mens van de nieuwe tijd. Zij zijn daarom nu net zo nieuw als dat zij waren toen zij naar de Aarde kwamen. Onthoud dit: Zij zijn nog steeds hier!

6. Gidsen.

Er is zoveel informatie over gidsen! Sommigen vertellen dat zij er niet meer zijn. Anderen zeggen het tegendeel – dat er meer zijn dan ooit tevoren! Hoe zit dat nu? Laten wij beginnen met jullie enkele 4D-vragen te stellen die jullie zullen helpen om multiple 4d te begrijpen.

Steek je handen eens naar voren en vraag aan iemand: “Hoeveel handen heb ik?” Die persoon zal antwoorden dat het er twee zijn. Doe nu een hand op je rug. Vraag het opnieuw. De persoon voor je zal

er maar een zien maar zal weten dat er nog steeds twee zijn. (natuurlijk) Maar wat moeten zij zeggen: een of twee? Op dat moment zouden zij kunnen vragen om duidelijkheid: “Is de vraag hoeveel je er hebt of hoeveel ik er zie?” Zij kunnen de vraag niet duidelijk beantwoorden zonder die informatie.

Je zou dus kunnen zeggen dat deze situatie als voorbeeld dient voor een eenvoudige regel van 4D: Er is een vaste lijn in de realiteit die vervangt wat is waargenomen.

In een ouder bewustzijn konden wij jullie alleen vertellen dat jullie goddelijkheid hadden die vlak naast jullie staat en die gidsen worden genoemd en dat jullie zienswijze jullie vertelde dat er bijvoorbeeld twee of drie waren. In deze oude energie van de lineariteit, is dit alles wat wij kunnen vertellen. Het was overduidelijk vereenvoudigd maar dat was de manier van voor de energieverhoging van het raster. Toen wij jullie vertelden dat er twee of drie waren, misschien zelfs geen een (op een bepaald moment tijdens de energieverhoging), gaven wij jullie de best mogelijke beschrijving die wij konden geven en die jullie eigen zienswijze kon bevestigen. In feite voelden jullie de energie van de ‘gidsensoep’, iets wat er altijd is geweest. Maar dat kan veranderen zoals jullie laten zien.

Wij kunnen jullie nu vertellen dat er een oneindig aantal gidsen is en wij kunnen ook zeggen dat zij evenveel bij jullie horen als jullie eigen handen en ook als jullie Hoger Zelf. Zij zijn er altijd. Sommigen hebben gevraagd: “Okay, maar zelfs als zijn ontelbaar zijn, waar zijn zij dan?” Dit is de moeilijkste vraag van allemaal sinds dit concept geen Aards concept meer is en veel verder gaat dan wat jullie willen overwegen of horen.

In een voorbeeld uit het verleden vertelden wij jullie dat je een soep niet kunt nummeren als die voor je staat. Je kunt niet vragen: “Hoeveel soepen liggen er nu op mijn lepel?” De echte identificatie van de soep is de smaak en niet het aantal of het nummer. Bij gidsen werkt het ook op die manier. Zij zijn er in oneindige aantallen van veranderbare energieën die lijken samen te klonteren in groepen en zij zijn altijd deel van jullie. Zij worden gevoeld, niet genummerd. Zij zijn energieën, geen entiteiten.

De huidige gidsen zijn net als jullie…..zij bestaan aan beide zijden van de sluier. Jullie zijn een groep, zij zijn dat ook. Zij zijn een deel van jullie spirituele make-up maar hun energie kan dagelijks veranderen net zoals jullie dagelijks je vibratie veranderen. Denk aan hen als een energetische hulpgroep die net zoveel jullie is als jullie Hoger Zelf dat is. De echte jij is engelachtig, inter-dimensionaal en oneindig. Het is een stukje God.

Als je naar de Aarde komt, komt er alleen maar een stukje van wie jij werkelijk bent naar 4D. De rest blijft achter in een inter-dimensionale staat en een deel van die energie is wat jullie “Gidsen en het Hoger Zelf” hebben genoemd.

Daarom moet het antwoord op de vraag wie zij zijn luiden: “Zij zijn familie.” Dit betekent ook dan ook dat het Godsdeel dat jullie zijn veel en veel groter is dan jullie denken.

Begin te begrijpen dat de dualiteit overuren moet maken om jullie geïsoleerd te houden zodat jullie onafhankelijke keuzen kunnen maken en niet worden voorbewerkt door de groep waartoe jullie behoren. Dit is allemaal onderdeel van de test van de Aarde en het grote plan om mens te zijn.

Misschien zijn jullie er nu klaar voor om te begrijpen dat ‘een stukje God zijn’ betekent dat jullie in feite immens zijn in jullie energiepotentieel….net zoals de meester zei. De waarheid is dat al degenen waar je van hebt gehouden en die zijn overgegaan onderdeel zijn van deze geleidegroep en ook degenen uit wat je voorbije levens zou noemen. De waarheid is dat jullie ook onderdeel zijn van anderen en dat ook zullen zijn als jullie de Aarde verlaten. Dit is veel ingewikkelder dan kan worden uitgelegd maar het is gevuld met ontzag en prachtige potentiëlen. Het is er allemaal om jullie overal toe in staat te stellen en het dient niet als een of andere belemmering. Het is er om jullie vibratie aan te vullen, om anderen en de planeet te helpen en je op te laden als je dat het hardst nodig hebt.

Het antwoord op de vraag waar de gidsen zijn gaat niet terug naar de vraag: “Bedoel je de realiteit, of wat is waargenomen?”

Deze energie die jullie gidsen noemen wordt opnieuw omschreven nu jullie naar de ascensiestatus gaan. De nieuwe energie van de Aarde begint het licht aan te doen en uit te drukken wat zij werkelijk zijn – een stukje God – een stukje JIJ.

Als je nog steeds verward bent wordt het tijd om te ontspannen en te weten dat je nooit alleen bent. Soms is het genoeg om te weten dat dingen goed zijn zonder alle werkingen ervan te begrijpen. Hindert het jullie als jullie in een auto stappen zonder precies te weten hoe alles werkt? Het antwoord is duidelijk. Je gebruikt de auto gewoon….je moet ergens naartoe!

Als je weer 11:11 op de klok ziet, zeg dan gewoon: “Dank je”. Alles is in orde als de inter-dimensionale geleidegroep jou op de schouder tikt om je te herinneren aan hun aanwezigheid en hun liefde.

De mens wordt aangemoedigd om alles namen en nummers te geven. Dat alles zou jullie voor altijd in 4D houden.

7. Meditatie.

“Lieve Kryon, er zijn mensen die hebben gezegd dat alle meditatie achterhaald is. Wij moeten dat weggooien. In feite zeggen zij dat wij niet geacht worden om nog te mediteren. Wie heeft er gelijk en wie heeft het mis? Is dit veranderd of niet? Is het oud of is het nieuw?”

Weer zullen wij teruggaan naar de inter-dimensionale waarheid. Er is niets te vergelijken met het rustig zitten en in contact staan met Spirit. God houdt ervan als je tijd neemt om alleen maar te zitten in de aanwezigheid van familie. Kan het nog duidelijker? Doe het gewoon!

Maar er is nog veel meer! Er is een nieuwe uitnodiging om inter-dimensionaal te communiceren. Spirit zal je nooit vertellen om te stoppen met mediteren maar wij hebben jullie uitgenodigd om de manier waarop jullie af en toe of eenmaal daags mediteren te veranderen in een 100 procent verbinding!

Denk er zo aan: In een oude energie was mediteren net zoiets als afstemmen op een radiostation. In de nieuwe energie is dat station sterker geworden en is de frequentie verhoogd. Nu, met dezelfde radio, lijkt het station te zijn verdwenen! Hield het echt op met uitzenden? Nee! Integendeel, het werd veel krachtiger met een nieuwe identiteit die veel verder gaat dan de oude ontvanger kan verwerken. Het nodigt jullie uit om de schijf te draaien en een nieuwe frequentie te zoeken. Als je dat doet zul je opstaan en de hand van Spirit pakken en die nooit meer loslaten.

Het is niet meer af en toe, het is altijd. En dat, lieve mensen is een van de sleutels tot ascensie, jullie gaan een constante verbinding krijgen met Spirit.

Dus net als de gidsen vertellen wij jullie dat als je mediteren beschouwt zoals het een jaar of tien geleden was, je zou zeggen dat het oud is. Als je het beschouwt als behorend tot de nieuwe energie en de veranderingen die zich hebben voorgedaan, is het nieuw! Maar communicatie met God is wat het is, en dat zal nooit weggaan. In feit is het zojuist veel sterker geworden.

8. Intentie.

De kracht van intentie is de goddelijke katalysator voor medescheppen. Het stuwt de mensheid vooruit want het is de kracht achter het antwoord van de Aarde op het bewustzijn van de mensheid.

Ondanks dat de kracht van intentie is gewijzigd en er nieuwe manieren zijn om het te wijzigen in een krachtiger stuk gereedschap is het altijd de drijfveer geweest van jullie realiteit. Het was de menselijke intentie die de nieuwe energie van de Aarde bracht. Het was de menselijke energie die Armageddon uitwiste. Het is menselijke intentie die de condities op Aarde schept die zullen leiden naar het Nieuwe Jeruzalem.

Geliefde, als je iemand of een entiteit tegenkomt die jou vertelt dat intentie oud is en niet langer nodig is, zou je die boodschap zorgvuldig moeten onderzoeken. Het is verre van de waarheid. Sommigen zeggen dat intentie is veranderd in iets anders. Ja, dat is waar…..naar veel sterkere intentie!

In de categorie van oud en nieuw is intentie zeer oud…..en diepgaand nodig in de nieuwe energie. Vanaf het begin is het gezien als het ding dat kon worden gemeten binnen de mensheid om de geschiedenis zelf te veranderen. Het is het goddelijke gereedschap om te scheppen en dat de uiteindelijke kracht plaatst binnen de draagwijdte van de mensheid om de geschiedenis te herschrijven en daardoor de vibratie van de planeet Aarde te veranderen. Wij hebben jullie twaalf jaar geleden geleerd dat de kracht van intentie altijd de sleutel is geweest tot persoonlijk medescheppen. Pure intentie bij de mens wordt gezien als goddelijke energie. Het is ontzagwekkend. In het energiespectrum is het goud – en kostbaar. Intentie is alles! Deze lering is nooit veranderd in al onze berichten aan jullie en zal dat in de toekomst ook niet doen.

In een nieuwe energie, met het nieuwe magnetisme en kristallijnen uitlijning wordt de kracht van intentie volledig hervormd. Het wordt een groter en grootser stuk gereedschap. Wat is jullie intentie voor jullie biologie? Hoe vaak spreek jij met jouw cellen? Hoe vaak vertel jij hen wat de baas (jij) van ze wil. Wat als jij hen zou vertellen om zich aan te passen aan een oorspronkelijke conditie van hoe jij was als tienjarige? Je kunt hierom lachen totdat je eraan begint. Begin te praten met jouw cellenstructuur, begin te praten tegen jouw bloedgroepen, begin je te realiseren dat de cellen luisteren naar de intentie van jouw eigen geest en doe daarna regelmatig bloedtests om te zien wat jij doet. Schep jouw eigen 4D-proef over intentie in deze nieuwe energie.

Als je begint om de woonplaatsen binnenin te verwijderen en de ziekten zich beginnen terug te trekken zul jij je herinneren waar je dit hebt gehoord. Intentie heeft van doen met afstemming op dat nieuwe station, De negen onderwerpen in dit bericht zijn allemaal met elkaar verbonden. Zij zitten in een cirkel van negen. Welke is het binnen de cirkel van oud en nieuw? Soms is het beide!

Gezegend is de mens die pure intentie gebruikt in alle aspecten van zijn leven want dit is degene die de trap van ascensie bewandelt. Dit is degene die het aangezicht van God zal zien. Dit is degene die zal opstaan en de hand van de geleidegroepen zal pakken die om hem heen is en die nooit zal laten gaan. Intentie is de energie van de energie van de Nieuwe Tijd. Niet alles wat oud is moet worden weggegooid. Soms is het oudste het nieuwste. Dat is de manier van het NU.

9. Ascensie.

Er is dit jaar meer verteld over ascensie dan ooit tevoren. In de laatste twee maanden hebben wij jullie informatie gegeven die wij hier niet zullen herhalen maar wij moeten wel terugvallen op de definitie. Ascensie wordt in de nieuwe energie gedefinieerd als het nieuwe leven instappen zonder dood te gaan – de controle nemen over jouw eigen biologie, over jouw eigen chronologische leeftijd, van alle potentiëlen waarmee je kwam, over het herschrijven van jouw contract, over hoger vibreren en een langer leven leiden. Sommigen van jullie zullen zelfs hun naam veranderen en anderen zullen in feite andere mensen worden.

Veel verder dan het concept van walk-in, behelst de ascensiestatus vele dingen maar laat mij jullie even een samenvatting geven: Het vertegenwoordigt een goddelijke energie die wordt vertegenwoordigd door de mens die de hand van Spirit pakt en die nooit meer loslaat. Het is de energie van de meesters die op Aarde rondliepen, degenen die jullie vertelden dat jullie net zo konden zijn als zij.

“Petrus, jij kunt op water lopen, weet je? Doe het!” Hoorde jij dat? Herinner jij je dat je dat hebt gelezen? Het gaat over het in staat stellen van de mensheid om verder te gaan dan de bekende fysica. Ga het opnieuw lezen. Petrus deed het en hij deed het zonder hulp tot hij aan de realiteit ervan twijfelde.

De energie die in sommigen van jullie komt is letterlijk een terugkomst naar de Aarde van een collectieve meester-energie. Het is een deel van de energie die omhoog gaat binnen de gidsen, meditatie en intentie. Het is een deel van wat jullie voelen en dat is de energieverhoging en het is een deel van wat sommigen van jullie voelen als ‘nieuwsgierigheid.’ Wij vertelden jullie al jaren geleden over dit potentieel. Onthoud dat er geen voorbestemming is. Er is alleen aanleg, neiging, een energie die zegt dat jullie een richting hebben maar wel een die elk moment veranderd kan worden.

De energie van ascensie is inderdaad een zeer nieuw concept voor de mensheid. Voorheen zou deze exacte energie de mensheid besproeien. Nu versterkt het ze. Dat is het resultaat van de rasterverhoging en van de kristallijnen herschrijving. Het is een ontzagwekkend nieuw stuk gereedschap in de goddelijke gereedschapsgroep die jullie is gegeven in antwoord op wat jullie hebben geschapen.


Er is niets dat God voor je gaat doen, nietwaar? Het is een toestaan…..attributen die gegeven zijn met jullie toestemming. Het is jullie met jullie. Het is de herkenning van de goddelijke energie binnenin jullie die zegt: Inderdaad, ik verdien dit. Dat is waarom ik naar de planeet ben gekomen en dat herinner ik mij nu.” En dus gaat het over herinnering, nietwaar? Waarom herinneren jullie je dit niet als collectief, mens: Jij bent een stukje God, goddelijk op alle manieren, op alle manieren in staat gesteld.

Het is tijd om vooruit te gaan. Het is tijd voor oplossingen. Geduld is de sleutel. Intentie is de katalysator en zelfs als jullie uitgelezen zijn zul je deze channeling, de energie van wat jij je hebt herinnerd bij je dragen.

Dat is onze belofte ….dat jullie nooit alleen zijn. Sommigen van jullie zullen scheuten laten uitkomen, verbindingen met ons, waar alles is verbonden met alles. En jullie zullen gaan beginnen om het raster te begrijpen, de natuurkunde ervan, de goddelijkheid ervan en de schoonheid ervan. Daarom zijn wij hier. Daarom spreken wij met jullie. Laat het bekend worden dat wij vandaag hier kwamen om jullie te zien en dat wij daarbij niet werden teleurgesteld.

En zo is het.

Kryon