Kryon: Hoe groot is God?

Kryon: Hoe groot is God?

Doorgegeven via Lee Carroll

23 oktober 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Inderdaad, het heiligdom is vandaag opgewarmd (door de meer dan 1400 aanwezigen). Spirit spreekt op vele manieren en de mensen in de stoelen hebben gehoord wie ik ben, (door de groeten). Maar hebben zij echt gehoord wie zij zijn? Hebben zij de uitdrukking gehoord dat zij echt engelen zijn? Zie je, het maakt niet uit wie er voor jullie channeld – de waarheid is de waarheid en die zullen jullie op vele manieren en van vele entiteiten horen. Sommige ervan zullen jullie amuseren en sommige zullen jullie hart raken. Sommige doen het allebei! Maar zij zullen jullie allemaal vertellen over de mensen die engelenkracht hebben en zijn gekomen om de Aarde te veranderen.

Spirit wil jullie de verschillende soorten energie geven die de waarheid vertegenwoordigen. Ik heb mijn partner gevraagd om erop toe te zien dat alles vanavond wordt opgeschreven. Al lijkt het normaal, dat is het niet als de boodschap wordt vertaald in een andere taal. Er wordt ook een taalbarrière opgeworpen tussen de twee zijden van de sluier. Als het teveel wordt vertaald is er een kans dat de boodschap zal verwateren. Maar niet vanavond…..niet vanavond. De reden? Omdat de energie rijp is om begrepen te worden. De boodschap van vanavond zal door velen begrepen worden. Dit is een grootse plek die gevuld is met vele oren en vele engelen….menselijke engelen. Er is een energie geschapen die het voor iedereen makkelijker zal maken.

Doordat deze boodschap wordt opgeschreven zullen er vele lezers zijn in de toekomst. Daarom ga ik nu iets doen wat ik al vaker heb gedaan. Het is een uitdaging: Hoeveel kun je in het NU zijn? Luister naar deze woorden. Zij worden in jullie NU gesproken. De bandopname wordt op papier gezet en de woorden worden voortgebracht. De lezer hoort later de woorden die jullie hier vandaag horen. Het gaat maanden duren om dat te bereiken.

Toch zijn de lezers – in inter-dimensionale tijd – hier. Ik zal het bewijzen: Lezers, zijn jullie bij mij? Ik kan jullie ogen op het papier zien! Lezer, voor jou is deze live conferentie iets uit het verleden, maar wij zien jullie beiden, luisteraar en lezer, tegelijkertijd en wel nu! Dat maakt deze aanwezige energie zo groot en zo compleet.

Dus hier is de uitdaging voor jullie: Voel je vandaag een met de lezers. Neem de energie van deze stad (Wenen) en de geschiedenis van deze stad en voeg daarbij de lezers die niet hier zijn. Geef de lezer een energie die hij zonder jullie hulp misschien nooit zou hebben gehad. Hoe gaat dat met het overbruggen van ruimte en tijd? Misschien kunnen de luisteraars dat en de lezers later? En als jouw ogen het papier raken, hoe zal het dan voelen om op twee plaatsen tegelijk te zijn? Denken jullie dat dit verwarrend is? Wacht maar op de boodschap van vanavond want ik ga jullie iets geven dat wij ‘Achter de sluier‘ gaan noemen. Het is een inter-dimensionale boodschap en zoals vele dingen die wij hebben verstrekt, is hij complex. Ik ga een aantal metaforen gebruiken om ons daarbij te helpen.

Ik ga het hebben over de sluier en ik ga deze dingen verstoppen binnen een metafoor want dit is de enige manier om deze dingen in 4D naar jullie te brengen

Daarna gaan wij het onmogelijke doen: Wij gaan proberen om jullie een gevoel te geven van hoe groot God is. Als wij dat doen gaan wij de sluier beschrijven en enkele van de manieren waarop die aan jullie verschijnt.

Doe samen met mij even een visualisatie. Lezers, er is hier prachtige muziek. Ik wil dat jullie die ook duidelijk ‘horen.’ als wij de grootheid van God gaan uitleggen.

Ik wil dat jullie je de Atlantische oceaan voorstellen. Hij is enorm! Toch is deze oceaan een eenheid. Deze enorme oceaan wordt als een object aangetrokken door de maan. Schijnbaar als een entiteit golft hij vriendelijk en veroorzaakt getijden en water dat op stranden wordt gedrukt en getrokken op duizenden mijlen afstand van elkaar. Als je de getijden en de andere dingen bestudeert zou je je kunnen afvragen hoe het kan zijn dat er een zo groot systeem kan zijn waar de oceaan op lijkt te beantwoorden alsof hij een bewustzijn is. Hij lijkt zichzelf te op vele manieren te coördineren en bestaat uit triljoenen deeltjes die watermoleculen worden genoemd.

Nu, hier is de metafoor: De oceaan is gemaakt van water wat jullie kennen als H2O. Ik wil dat jullie nu gaan visualiseren hoeveel moleculen er in de oceaan zijn! Ik geef jullie een paar momenten om ze te tellen.

Dat kunnen jullie niet, nietwaar? Het is een ongelooflijk groot cijfer dat alleen wiskundig kan worden weergegeven. Het is te groot om je voor te stellen, zodat alleen wiskunde het op een of andere manier kan uitdrukken. Het zou zo’n groot cijfer zijn dat het buiten jullie zicht als mens zou vallen.

Stel je nu in deze metafoor eens voor dat elk van deze moleculen een engel is. Als toevoeging (om het nog wat ingewikkelder te maken): op de een of andere manier kennen al deze triljoenen en triljoenen moleculen elkaar! Zij kennen elkaar allemaal op een kwantumniveau….het is een systeem waarbij wat er met de een gebeurt, dat ook met allemaal gebeurt. Op de een of andere manier kennen zij elkaar allemaal. De een kent de ander ongeacht de afstand en hoeveel oceaan ertussen zit. Kunnen jullie je zo’n verbinding voorstellen?

Denk nu eens aan de oceaan in deze metafoor als God. God is niet een ding maar een combinatie van triljoenen deeltjes van engelachtig bewustzijn (de oceaan). Overweeg nu eens hoe groot dat zou zijn voor een molecule! Neem nu een klein glas water, doe het bijna vol met water uit de oceaan en laat het oppervlak dan zachtjes schudden. In deze metafoor is het glas water de planeet Aarde.

Nu moeten jullie even ergens op letten: Het glas is gevuld met water uit de oceaan. Beginnen jullie het te begrijpen? Wat de oceaan ook voor jullie betekent, het zit ook in het glas. In feite, als jullie ook in dat glas zouden zijn, zouden jullie ieder een molecule H2O zijn en zouden niet in staat zijn om helder door het glas te kijken. In feite zouden jullie niet eens weten dat de oceaan bestond. Er zou aan jullie getrokken en geduwd worden en jullie zouden rondgolven omdat jullie een deel van de oceaan zijn.

Zonder de kennis over deze onmetelijke oceaan zouden jullie niet echt weten wie jullie zijn. Jullie zouden niet eens weten dat jullie een H2O-molecule zijn. Als je spiritueel om je heen zou kijken zouden jullie kunnen zeggen: “Wel, het lijkt erop dat de muur van ons waterglas de limiet is. Wij zijn omringd door het glas en wij kunnen verder niets zien. Wij kunnen niet naar buiten kijken! Er is ook geen bewijs dat er buiten het glas iemand is. Daarom kijken wij binnen het glas en en gaan alleen onszelf onderzoeken.” Dat is de Aarde.

Maar als het glas oceaanwater bevat betekent het dat in het glas alleen maar engelen zitten. (volgens de metafoor) maar in dit geval zijn het engelen die niet weten dat zij engelen zijn. Er lijkt een totale isolatie te zijn en afgeslotenheid van alles – behalve van wat er binnen het glas gebeurt. Het water in het glas kan zelfs niet zien hoe groot de oceaan is……als zij tenminste geloven dat er een is. Oh, zij kunnen naar de sterren kijken en het universum waarderen maar zij kunnen niet door het glas heen kijken en zien hoe groot God werkelijk is.

Toch is hier iets interessants aan de hand. Er is massa-intuïtie. In het midden van elke molecule weten zij op de een of andere manier dat er iets groters is dan zijzelf zijn. Het is intuïtief en het wordt in het hele glas gevoeld. Hier is een feit over de mensheid: 85% van de mensheid gelooft in een verder leven. Honderden religies ontwikkelden onafhankelijk van elkaar in vele tijden en op vele plaatsen in de geschiedenis en toch hebben zij allen iets gemeen: Zij geloven dat je als je de Aarde verlaat ergens anders naartoe gaat!

85% zou een geweldig cijfer zijn als het om een politieke verkiezing gaat.! Het is meer dan de meerderheid – het is een mandaat van bewustzijn. Zo weet de mens op cellulair niveau dat er iets buiten het glas is. Ook al kan geen entiteit het bewijzen bleef het geloof door de eeuwen heen in stand en mannen en vrouwen stierven in veldslagen omdat zij hun geloof verdedigden dat hun eigen God buiten het glas bestond.

Onlangs ontdekte, zeer oude stammen in Nieuw Guinea onthulden iets interessants: Zij hebben zichzelf honderden jaren ontwikkeld en de westerse wereld heeft hen pasgeleden gevonden. Toch is het zo dat die stammen zonder enige invloed van buitenaf geloven in een verder leven! Zie je, dat is nu menselijke intuïtie! Velen zullen zeggen dat het alleen maar wensdromen is…..iets dat is ontwikkeld om het leven meer te maken dan het is en de dood makkelijker te aanvaarden. Maar dat is vaak een psychologische stelling die in tegenstelling staat tot de spirituele natuur die alle mensen hebben. Psychologen zouden eerder de menselijke natuur verklaren vanuit de menselijke ervaringen, zonder enige kennis van inter-dimensionale krachten of energieën die de suggestie zouden kunnen wekken dat er een onzichtbare God bestaat. Maar zie je, dit geloof in een verder leven is feitelijk intuïtieve informatie op cellulair niveau.

85% van de mensen op Aarde kunnen niet allemaal dezelfde gedachtegang hebben. Op een bepaald niveau weten jullie niet alleen over wat er buiten het glas is maar weten jullie ook van de familie die daar is…..triljoenen en triljoenen. Kon je nog maar meer weten! Dat is de spirituele zoektocht die menselijke culturen en zelfs oorlogen voortstuwt waarin de ene kant gelooft dat hun God beter is dan de andere. (daarom doden zij elkaar om de planeet te bevrijden van ‘verkeerd denken.’ Vreemd, nietwaar? Hoe het onzichtbaar regeringen beïnvloedt, landen vormt en oorlogen schept? Dat is een hoop inspanning en energie die gebruikt is voor ‘wensdromen.’

Wij stoppen nu en verontschuldigen ons omdat wij zo vaak metaforen gebruiken maar wij moeten jullie deze informatie op deze manier geven om de volgende stappen in de leringen te kunnen zetten. Dus ga ik daar nu even mee stoppen en jullie deze vraag stellen: Zien jullie hoe verbazingwekkend dit systeem is?

Hoe groot is God?

Groot genoeg om talloze Universa te hebben geschapen – triljoenen en triljoenen engelentiteiten, veel meer dan jullie je kunnen voorstellen – niveaus van dimensionaliteit die jullie niet kunnen bevatten. Groter dan groot!

Toch klein genoeg om van jullie te houden en in jullie hart te leven.

Kijk op God.

Hoe moet je nu naar God kijken? Ernaar kijkend van buiten het glas is dat voor ons (Kryon) heel amusant. Laat mij jullie vertellen wat er gebeurt: De moleculen in het glas (Menselijke engelen) kijken om zich heen en verwonderen zich over alles. Zij geloven in het hiernamaals. Daarom voelen zij dat er ergens een God moet zijn. Daarna besluiten zij uit de diepten van hun wijsheid dat God een gigantische molecule moet zijn! Waarom? Omdat dat het enige is wat zij kunnen zien. Zij hebben zelf maar een model. Dan zeggen zij dat daar bewijs van is omdat de geschriften dat zeggen. In een voorbeeld: er is een heilig geschrift dat zegt dat jullie ingeschapen naar het evenbeeld van God.’ Als jullie een molecule zijn, moet God ook wel een reusachtige molecule zijn omdat jullie de geschriften geloven dat jullie net als God zijn.

Hoe kan ik jullie dit zeggen, geliefden? Dit is de voorspelling over het begin die voor jullie zo moeilijk is. Jullie hebben het omgekeerd! Jullie logica is omgekeerd. Jullie kunnen het je niet voorstellen omdat jullie het glas niet kunnen ‘aansnijden.’ “Gemaakt naar zijn beeld” betekent dat elke aparte molecule in het glas een deel van de oceaan is. Als je het omkeert kun je het zien. Gods beeld is het meesterschap van het universum. Het is de goddelijkheid van het koninkrijk der engelen en het is inderdaad jullie beeld. Het beeld zit in jullie.

Het is interessant dat mensen zich alleen maar het hoogste in hun eigen realiteit kunnen voorstellen. En zo hebben degenen in het glas al duizenden jaren geleden besloten dat God een molecule is. Beelden van God zijn mensachtig en zo zijn alle engelen ook. Altijd als er een engel op Aarde verscheen hebben degenen die deze gebeurtenis hebben vastgelegd er een mens van gemaakt en er vleugels opgeplakt en gedaan alsof zij een enkelvoudig wezen waren en gaven hen daarom een naam. Dit is erg grappig want engelen zijn inter-dimensionaal, zonder vleugels en menselijke vorm en zij hebben altijd een groepsattribuut. Dat komt omdat zij het bewustzijn van de gehele oceaan vertegenwoordigen. Maar om zo’n bezoek voor mensen begrijpelijk te maken worden zij als mensen weergegeven.

Zien jullie hoe beperkt dat is? Denk eraan als dit…..als het glas alleen maar gevuld zou zijn met miereneters zouden zij ervoor hebben gekozen dat God eruit zou zien als een grote miereneter! Dan zouden zij doorgaan en zeggen: “Als ik naar de hemel ga zullen daar heel veel mieren zijn.” Grappig, nietwaar? Maar het verschilt niet met wat de meeste mensen zeggen. Jullie is verteld dat als jullie naar de hemel gaan de straten met goud belegd zijn – grote buitenhuizen voor iedereen. Sommige culturen geloven dat jullie 72 maagden zullen ontmoeten (natuurlijk alleen de mannen). Snappen jullie wat ik bedoel? Jullie kunnen alleen maar gaan tot de limiet van het glas dat gebaseerd is op jullie spirituele denken en op jullie eigen realiteit.

Jullie idee over hoe God moet zijn en hoe de hemel moet zijn is beperkt en gelimiteerd door jullie eigen menselijke ervaring.

De waarheid? Er zijn geen straten en buitenhuizen (of menselijke maagden) als je naar de andere kant gaat.

Wat er wel is, is een prachtige realiteit die jullie je ogenblikkelijk herinneren. Er is een expansie en jullie worden het deel van God dat jullie altijd al zijn geweest en alles wordt gekend. Jullie gaan naar huis! In deze metafoor is de sluier de wand van het glas. Jullie kunnen er niet doorheen kijken en jullie kunnen in feite nooit de hele oceaan (God) zien.

Alles wat jullie begrijpen is dus nooit groter dan het glas en daarom hebben jullie besloten om te gaan aanbidden. Jullie aanbidden wat jullie niet kunnen zien en denken dat wat er ook aan de andere kant van het glas is, groter en wijzer dan jullie moet zijn.

Wat jullie niet begrijpen is dat de huidige test waarin jullie zitten dit creëert.

Kunnen engelen, zittend in het glas, eventueel de waarheid ontdekken over wie zij zelf zijn? Zullen zij ooit weten dat zij een deel van de oceaan zijn of zullen zij elkaar doden om daardoor de gouden straten en de 72 maagden te bereiken?

Daar gaat het werk van Kryon over. Wij zijn hier omdat er een ontwaken is….een grote opwaardering….en de mensheid die begint door het glas heen te zien. Laat mij een stelling poneren: Er is niets om te aanbidden; er is alleen alles te ontdekken. Het is tijd dat jullie inter-dimensionaal gaan denken.

Maar laten wij even stoppen. Kijk naar het systeem en wat het vertegenwoordigt. God is enorm groot – immens! De oceaan strekt zich uit over triljoenen lichtjaren, door kwantumuniversa en multiversa en toch kennen alle engelen elkaar. Hoe kan dat? Het is hoofdmiddel van een inter-dimensionaal bestaan…..dat alles is verbonden en toch apart lijkt te zijn en verdeeld door afstanden. Verspreid door het universum is er een grootsheid die jullie je niet kunnen voorstellen maar omdat de engelen allemaal zijn verbonden in de echte tijd, kent elke aparte engel jullie namen!

Hoe groot is God?

Groot genoeg om dit universum te hebben geschapen…..en toch klein genoeg om jullie namen te kennen – klein genoeg om vandaag hier te zijn – klein genoeg om bij jullie te zijn als jullie deze woorden lezen.

Communicatie door de sluier heen.

Wat voor invloed heeft dat op gebed en meditatie? Laat mij hier nogmaals over spreken. Er is iets magisch’ dat jullie zouden moeten kennen over deze metaforische oceaan. Velen van jullie gebruiken jullie levens om te proberen door het glas heen te kijken. Jullie zijn spiritueel en dit is jullie zoektocht. Misschien zullen de energieën die wij jullie brachten daarbij helpen. Wij hopen dat want dit is het doel van ons bestaan en van al onze boodschappen. Hier is iets waaraan jullie misschien niet hebben gedacht: De engelen in de inter-dimensionale oceaan zijn niet gestopt bij het glas. Zij zijn vrij om te komen en te gaan zoals zij dat willen! Jullie zijn dus de enigen die hebben besloten om beperkt te blijven in de dualiteit.

De oceaan stroomt altijd door het glas heen en dit betekent dat de engelen in deze onmetelijke oceaan nu bij jullie zijn. Het betekent dat zij bij jullie zijn als de door jullie ontwikkelde problemen jullie misschien hier naartoe, naar dit gehoor of naar dit leeswerk, hebben geleid. Zoals wij al eerder hebben gezegd gaan mensen bidden en presenteren een lijst aan God met wat er verkeerd is. Zij zeggen: “Wel, lieve God, er is dit en dat en er is dat en dit.” Zij begrijpen maar zelden dat God altijd bij hen is. Dus nogmaals geven wij jullie de uitdaging: Als je weer gaat bidden zeg dan niets! Wees stil en weet dat je God bent! Luister naar oplossingen want zij worden voor jullie gezongen in een taal die jullie net beginnen te begrijpen.

Visualiseer dat je de hand van het Hoger Zelf neemt dat letterlijk aan de top van het metaforische glas water staat, met een voet in de oceaan. Dat is jullie persoonlijke verbinding en God weet alles over jullie.

Jullie hoeven nooit een lijst te geven of iets te zeggen. Als je een broer of een zus had die biologisch met je was verbonden, zou je die dan uitleggen wat er gedurende die dag was gebeurd? Nee, omdat zij erbij waren, weet je nog? Zo is het ook bij jullie goddelijke communicaties.

De hele oceaan kent het glas en kent jullie ook. De hele oceaan weet waarom het glas bestaat, zelfs als jullie dat niet weten. Geloof het of niet, de hele oceaan is een deel van de opwaardering van het glas. (sprekend over de vibrationele veranderingen op Aarde).

Achter de sluier.

Nu gaan wij het hebben over hoe de sluier met jullie werkt. De sluier houdt jullie tegen om de metaforische oceaan van goddelijkheid te zien die jullie omringt, maar die onzichtbaar is en zelfs controversieel en vaak verkeerd begrepen. Laat mij een veelgestelde vraag beantwoorden: Hij gaat over de dood. “Kryon, is het mogelijk om met een overleden persoon te spreken?” Het antwoord wat ik jullie ga geven vereist ook een gunst van jullie: Alsjeblieft, trek Kryon niet uit zijn verband bij dit antwoord. Kijk naar het hele antwoord als je het beoordeelt.

“Kryon, is het mogelijk om met een overleden persoon te spreken?” Het antwoord is nee. Nooit. Het is onmogelijk. De reden? Er bestaat niet zoiets als een dode persoon!

Kunnen jullie dat begrijpen, engelen? Luister: Als degenen om jullie heen, waarvan jullie hebben gehouden en die schijnbaar dood gaan en de Aarde verlaten is alles wat zij doen naar de andere kant van het glas gaan. Stel de vraag dus anders: “Kan ik spreken met degenen waarvan ik houd en die de planeet hebben verlaten?” Het antwoord is ja!

Als zij inter-dimensionaal worden is dat raadselachtig voor jullie. Jullie verwachten door te kunnen gaan met een 4-dimensionale conversatie met een entiteit die is overgegaan en die zelfs nog engelachtiger is geworden dan jullie die hier zitten. Zij hebben niet langer lineaire communicatie nodig en zij zijn niet langer enkelvoudig zoals jullie, dus de echte communicatie die jullie kunnen hebben brengt jullie in verwarring omdat die inter-dimensionaal is en zijn gebrek aan lineariteit maakt het voor jullie moeilijk te begrijpen.

Goed, laten wij nu enkele puzzels uitnodigen. Ik wil dat jullie de persoon waaraan jullie denken gaan voelen omdat zij echt hier zijn. Zij hebben volledige toestemming om te komen en door het glas heen te gaan. Zij luisteren hier naar de muziek en zij horen deze woorden. Zij zitten naast jullie en vinden het prachtig om jullie door het glas heen te bereiken. Sommigen van jullie kunnen hen zelfs feitelijk voelen! Jullie zijn deel van een opwaardering die er op de planeet plaatsvindt waardoor het bewustzijn toeneemt en dat schept weer een nieuw inter-dimensionaal potentieel voor elk mens.

Ik nodig jullie dus uit om hen zelfs te ruiken! Herinneren jullie je hun speciale geur? Zij kunnen die voor jullie opwekken als bewijs dat zij hier zijn.

Er gebeurt veel meer dan jullie kunnen bedenken. Kryon is nog steeds hier en zal bij jullie blijven tot de tijd waarop jullie je energie verhogen. Het is een deel van een complexe familie-afstamming die wij samen hebben. Zoals meester Kirael al eerder zei: “Ik heb dit niet bedacht.” Ga door en voel hen als je dat wilt want zij zijn hier! Eer de manier waarop dit systeem werkt!

Denk eraan hoe groot dit is. Wat als ik gelijk heb en dit bericht jullie twijfels en angsten ongedaan maakt? Wat als het helemaal klopt? Als dat zo is betekent het dat enkelen van jullie nu kunnen stoppen met rouwen en in plaats daarvan deze geliefden groeten die jullie hele verdere leven met jullie samen willen wandelen.

Het is een deel van het systeem dat enorm is en wat ver buiten jullie mogelijkheden om het te begrijpen ligt.

God is groter dan alles wat jullie kunnen bevatten…..en toch klein genoeg om in jullie hart te leven.

Wat een systeem – engelen aan de andere kant van de sluier die menselijke engelen op de planeet bezoeken….en toch zijn er zo velen onder jullie die zich daarvan niet bewust zijn. Weten jullie waar dit allemaal over gaat? Het gaat over het ontdekken van de geheimen van het meesterschap. Als jullie deze dingen beginnen te begrijpen zal de kennis beginnen om de attributen van meesterschap te brengen bij jullie persoonlijk en verder gaan dan de realiteit waarin jullie werden geboren en de blauwdruk van jullie DNA herschrijven. Dat is de definitie van verlichting.

Deze engelen die met jullie meelopen, versterken en helpen het DNA te activeren. Het betekent dat niemand hier ooit alleen is. Oh, laten wij even stoppen en daarover nadenken.

(pauze)

Hoe groot is God? Groot genoeg om Universa te scheppen! Toch klein genoeg om in jullie hart te leven.

De sluier is als een papieren tijger. Je denkt dat je er niet doorheen kunt totdat je dat gaat doen (door inter-dimensionaal te worden) Dan vraag je jezelf af waarom dat zo lang duurde. Al die angst ervan verdwijnt als je er echt een deel van gaat worden.

Er waren er die zeiden: “Kryon, ik heb jou vaak gezien. Het lijkt erop dat jij steeds dezelfde boodschap doorgeeft. Wanneer geef je ons iets nieuw?” Ik zal het goed met jullie maken, luisteraars en lezers. Als jullie de informatie volledig hebben opgenomen zal ik de boodschap wijzigen. Misschien is het daar al tijd voor. Waarom verlaten jullie deze plaats niet anders dan jullie zijn binnengekomen?

De geschiedenis van de Aarde is pijnlijk door opwaardering en jullie zijn hier niet bij toeval. Jullie hebben ervoor gekozen om hier tijdens die verhoging te zijn. Sommigen van jullie wringen de handen en zeggen: “O, ik haat het om hier te zijn. Het is moeilijk en zwaar.”

Hier komt die oude boodschap weer: Waarom doen jullie niet gewoon het licht aan zodat je kunt zien waar je naartoe gaat? Verander jouw DNA! Ben je vandaag ziek? Waarom ga je niet zonder ziekte weg?

Je zou kunnen zeggen: “Alleen meesters van de planeet kunnen dat.” Jullie hebben dat ook! Voor de volle 100 %! Waarom claimen jullie je eigen meesterschap niet?

Jullie zijn hier vanwege een reden. Jullie kunnen een licht laten schijnen dat maar weinig mensen ooit hebben gekund. Jullie zitten middenin een oorlog tussen licht en donker en dat voelen jullie, nietwaar? Dus waarom doen jullie het licht niet aan en denk voor even: Die metaforische oceaan is zo groot! Universa werden gebouwd door die oceaan. Meer engelen dan jullie je ooit kunnen voorstellen zijn deel van die oceaan – meer engelen dan alle sterren van alle galaxies in het universum bij elkaar.

God is groot genoeg om alles geschapen te hebben wat er is….en toch klein genoeg om in jullie hart te leven.

En dat is mijn boodschap. De volgende keer dat ik jullie zie kan het misschien weer mijn boodschap zijn omdat dat vertelt hoezeer God van jullie houdt. Begrijp je?

Zo velen van jullie proberen uit het glas te komen. Jullie willen de zijden van het glas breken en deel van de oceaan worden. Ik heb nog een doel voor jullie. In plaats van door het glas heen te breken en door deel van de oceaan te worden. Waarom laten jullie de oceaan niet gewoon naar binnen? Als jullie ons binnenlaten zal er echt vrede op Aarde komen. De engelen in je leven binnenlaten is geen metafoor, maar een realiteit. Door het toestaan dat de goddelijkheid in je leven komt activeer je het goddelijk DNA in jezelf en wordt je een deel van de sluier zelf. Dat verandert de energiebalans van de planeet.

Dit was dus de boodschap van vanavond. Ik wil graag dat jullie deze zaal veranderd verlaten. Hier is een thema dat wij jullie al vaak hebben gegeven: Jullie zijn een vuurtoren voor de Aarde, gebouwd om stormen te weerstaan. Daarom kwamen jullie hier tijdens de storm, weet je? (dit is een metafoor voor het komen op Aarde tijdens de opwaardering) Je vindt nooit vuurtorens op veilige plaatsen, niet? Dat zou jullie een hint kunnen geven waarom jullie hier zijn. En als de storm dus tekeergaat, waarom glimlachen jullie dan niet en zeggen: “Kom maar op! Daarvoor ben ik gebouwd. Ik sta hier op de gevaarlijke rotsen van het leven en ik ga mijn licht ontsteken op de donkerste plaatsen die ik ken op de planeet zodat andere mensen beter kunnen zien. Ik zal het zo laten schijnen dat degenen die zich verstoppen, zichtbaar worden. En de schatten die daarbij verborgen zijn, zijn vrede; liefde op plaatsen waar alleen maar haat is geweest; genezing van degenen die een ongeneeslijke ziekte hadden en een consensus van gewone mensen op de planeet voor een beschaving die het verdient om in vrede te leven.”

Dat zijn de verstopte juwelen uit het donker. Daarom zijn er zoveel van jullie hier. Waarom zouden jullie naar een plaats komen zoals deze (de channeling)? Wilden jullie alleen maar de zonderlinge show zien (zoals sommigen de channeling zien)? Misschien. Of was er iets meer? De informatie die wij jullie hebben gegeven is nauwkeurig en er is meer dan het oog kon zien……en jullie zijn erbij betrokken…..zeer betrokken als je dat wenst. Begin bij jezelf. Accepteer het licht dat ij jouw eigen lichaam zit.

Wij zeggen het nogmaals: Verlaat deze plaats anders dan je gekomen bent! Sta anders op dan hoe je bent gaan zitten.

Sommigen van jullie zullen vannacht niet lekker slapen. Er zijn teveel engelen die een feestje vieren in jullie kamer!

En zo is het.

Kryon.