Kryon: Huidige gebeurtenissen.

Kryon: Huidige gebeurtenissen.

Doorgegeven via Lee Carroll / 12 juli 2008.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Sommigen zullen zeggen: “Het komt te snel. (de komst van Kryon in Lee). Een mens zou niet in staat moeten zijn om “zo snel de sprong te maken naar de andere kant van de sluier.” Jullie realiseren je niet dat de nieuwe energie op deze planeet een systeem promoot dat jullie nog niet begrijpen. Het is niet zoals in de oude tijden, weet je?

Deze boodschap vertegenwoordigt een schepper die gevonden wil worden. Dat wil zeggen, als jullie de hand van het Hoger Zelf nemen, laat die hem niet meer los. Ik leef met deze man (Lee) en hij weet het. Het Hoger Zelf is zelfs een deel van Kryon. Dit is moeilijk uit te leggen.

Lieve mensen, er zijn er hier die zeggen dat wat er hier gebeurt niet echt is. Er zijn er die in de stoelen zitten die zeggen dat de man die spreekt net doet alsof hij channelt. Laten wij eens zien. In deze ruimte schep ik energie, met jullie toestemming, gaat die de ruimte tussen jullie stoelen vullen met een energiesoep die de liefde van God is. Ik nodig jullie nu op die plaats uit, allen die degenen vertegenwoordigen die jullie hebben verloren en liefgehad. Al diegenen die voor jullie zijn geboren en gestorven; en waarvan jullie denken dat jullie hen niet kennen, zijn hier.

Over een paar minuten gaat de energie hier zich verheffen. Dan zal ik jullie vragen of het echt is. Dan zullen jullie je realiseren dat dit een stem is die van de andere kant van de sluier komt met informatie die voor jullie is gelineariseerd door de man in de stoel heen. Het gebeurt allemaal door het proces dat wij de liefde voor de mensheid noemen. Het wordt allemaal gedaan zodat jullie dingen zullen horen die jullie zouden moeten horen. Vertalen van niet-lineair naar lineair – dat is de definitie van wat een channeler doet.

De zaal begint zich langzaam in te stellen. Sommigen van jullie voelden de toevoeging van energie – weten jullie al wie er naast jullie zit? Sommigen van jullie weten het al omdat jullie dat hebben toegestaan. Sommigen.

Oh, mensen, als jullie het beeld zouden hebben wat Kryon heeft zouden jullie zien wat ik zie. Ik weet wie jullie zijn; ik ken jullie namen als jullie niet hier zijn (de naam als jullie niet op Aarde zijn) Dit is maar zo’n klein deel van ons, deze menselijke ervaring die jullie meemaken, zo’n klein deel van wie wij zijn. Jullie en ik – ik spreek tegen jullie Hoger Zelf – jullie en ik keken toen de Aarde werd geschapen. Jullie en ik zijn eerder op andere Aardes geweest.

Jullie hebben woorden in andere talen gehoord (die niet op Aarde worden gesproken); jullie zijn andere vormen geweest (andere biologische wezens). Dit is niet nieuw voor jullie, geliefden, maar jullie herinneren het je niet. Het is ook niet de bedoeling maar binnenin is er een weten, een gevoel, een bespeuren van intuïtief weten dat jullie oude zielen zijn, een deel van een scheppingsenergie, en jullie weten dat ik gelijk heb.

Laat mij jullie even meenemen naar het potentieel van jullie laatste adem (een beeld van jullie dood). Zeg mij eens: Wat zullen jullie dan denken? Wat zal jullie zienswijze zijn bij jullie laatste ademtocht? Zie je, er is hier niemand nieuw, niemand (over degenen in de zaal). Jullie zijn hier allemaal al eerder geweest. Ik spreek tegen een koor van oude zielen, allemaal, zelfs de ongelovigen. Wat gebeurt er bij jullie laatste ademtocht? Ik zal het jullie zeggen: Als jullie de geest geven, zoals zij zeggen, en het menselijke deel van jullie ontbindt en zich teruggeeft aan de Aarde, zoals men zegt, komt de samenstelling die jullie eens waren weer bij elkaar. Na drie aardedagen is jullie overgang compleet. Er is in die tijd ook een uitstapje naar de Grot van Creatie waar jullie je menselijke attributen brengen naar het kristal en alles wat jullie ooit waren en alles wat jullie leerden wordt een ‘ervaringscirkel’ schijnbaar op een uniek kristal – als een ring van een boom die tegen het kristal zegt wie jullie zijn en wat jullie hebben gedaan. Het wordt een deel van de Aarde en verlaat de Aarde nooit. Alles wat jullie hebben geleerd en alles wat jullie hebben gedaan blijft hier in 3D. Dan komt het heilige deel van jullie bij mij en hebben wij een feestje. Dan gaan jullie de muziek weer horen.

Ik heb hier eerder over gesproken en ieder van jullie weet waarover ik het heb. De muziek speelt altijd aan de andere kant van de sluier, aan mijn kant. Zelfs wanneer ik nu met jullie spreek, speelt die voor mij. Het is niet echt muziek, maar ik heb gewoon een energie die om mij heen die metaforisch gelineariseerd is en die die de compositie van God is, en heb die muziek genoemd. Het is prachtig. Het is wat sommigen van jullie in de slaaptoestand meemaken, het is wat jullie makkelijker laat ademen. Het is wat jullie je geliefd doet voelen, geliefden. Weten jullie iets van muziek? (Kryonglimlach)

De zaal wordt nu nog warmer dan het zou moeten omdat er hier meer is dan er een paar momenten geleden was. Oh, de boodschap is vandaag niet noodzakelijk diepgaand bovennatuurlijk omdat ik iets ga doen wat ik niet vaak doe: Ik ga spreken over huidige gebeurtenissen. Normaal gesproken doen wij dit niet maar sommigen houden ervan en daarom heb ik mijn partner verteld om het door te geven. Hier zitten wij in een cirkel, de voortgaande cirkel van het leven. Als ik jullie zie, zie ik al jullie levens samen met de potentiëlen van al jullie eigen toekomsten. Ik zie degenen die de aan mensheid begonnen en degenen die hem zullen afsluiten. Jullie hebben dit eerder gedaan, geliefden.

Er is een sjamaan in de zaal die past is ontwaakt en zijn sjamanenenergie begint te zien. Het heeft lang geduurd en hij weet wie hij is. Er zijn andere oude zielen in deze zaal die geen idee hebben van wat er in de ringen van hun kristal is. (in hun andere levenservaringen) Ik zal het daar straks over hebben. In feite zal ik jullie zes energieën geven (dingen) en dat zullen de laatste zijn.

Nummer een: 
Laten wij het hebben over huidige gebeurtenissen. Er gebeurt nu iets wat jullie zouden moeten weten. Het is heel, heel actueel. Recht onder jullie voeten is er het magma van de Aarde, de kern van de Aarde. Die verheft zich. Dat wil zeggen, het centrum, dat gesmolten is, gaat langzamer. Als jullie op de juiste plaatsen kijken zullen jullie het in het nieuws zien. Het gaat langzamer! Dit is het scheppen van het afnemen van het magnetische raster. Dat wil zeggen, het begint te verminderen in zijn eenheid van magnetische meting. De afname is meetbaar; wetenschappers kunnen het meten. Het gebeurt nu.

Het is een deel van de opwaardering waarover wij spraken en deel van het nieuwe jaar 2008.Wij zeiden dat die eraan kwam en hier zijn wij in de zevende maand van een “een’ jaar (2008 in de numerologie). Het cijfer zeven is een heilig cijfer. Jullie weten dat, nietwaar? Als jullie je numerologie hebben gedaan en hebben gekeken naar wat wij zeiden zouden jullie het nu verwacht hebben, nietwaar? En hier is hij nu. Het is een voortzetting van de fysieke eigendommen van de planeet waar wij het 18 jaar geleden over gehad hebben. Het is gepast.

Wees er niet bang voor. Er zijn mensen die zeggen dat jullie zijn gedoemd tot een magnetische kanteling. Dat is inderdaad zo. Toch is het potentieel dat het niet in jullie leven zal zijn, maar uiteindelijk zal het plaatsvinden. Als jullie het verwachten zal er geen chaos zijn. In het verleden had het een onzekere spanning op een nulenergie van honderden jaren voor de kanteling. Deze keer niet. De potentiëlen zijn echter dat het niet in jullie leven zal gebeuren.

De Aarde reageert op jullie bewustzijn. De speciale reden van de afname van het magnetische raster is dat de afstand tussen jullie en de sluier minder wordt. Dit is een manier om te zeggen dat de communicatie naar jullie cellulaire DNA, jullie geheugen, jullie kristallijn, grootser wordt en groter omdat de sluier beperkt wordt. Dit alles zegt dat de gereedschappen groeien. Het is zo ook bedoeld. Jullie zijn bestemd voor een vibratie van de planeet die jullie nog nooit gezien hebben. Jullie krijgen een 2012-ervaring, het begin van het planten van de zaden voor een vibrationele verhoging van de fysieke planeet. Dat is wat er voor jullie ligt.

Laat mij nog iets toevoegen waarvan ik wil dat mijn partner het voegt bij de transcriptie (wat jullie nu lezen). Als jullie onderweg zijn naar een tijd van hogere vibratie denken jullie dat het dan de juiste tijd zou zijn om de meesten van jullie te elimineren? Toch zijn er degenen die dit channelen. De schijnbare dichotomie (tegenstelling) is dat de potentiëlen er zijn dat de mensen uiteindelijk zoveel zullen veranderen dat het zich zal voordoen als een ‘dood van de massa’ voor veel ‘zieners.’

Het is echter een dood van de oude energie op de planeet. Daarom zeggen wij jullie nogmaals dat degenen die een glimp opvangen van de toekomst vaak terugkomen met boodschappen die net het oppervlak van de 3D-realiteit raken. Zij zien een massale ophoging en vertellen erover als het over dood gaat. Dat is het niet.

Als jullie kinderen een diploma gaan behalen is dat dan een tijd om de school achter zich te laten? God is niet in een vacuüm en weet van het werk dat jullie in eonen van tijd hebben gedaan. Dit is een speciale, opwindende tijd, geliefden, niet het begin van een gruwel op Aarde. Wees er gewoon. Ga door met het werk dat jullie doen en wees er gewoon. Die is geen angstwekkende informatie als wij jullie zeggen dat de Aarde naar een hoger trillingsniveau gaat. Als ik al een advies aan jullie zou hebben zou ik zeggen: ”Laat jullie kinderen gaan.” Laat hen zijn wat zij zijn. Dwing hen niet volgens jullie bewustzijn te zijn. Kijk naar hen. Neem notie van de manier waarop zij denken en ontwerp jullie lessen rondom hetgeen waar zij om vragen en niet op wat jullie willen vanuit een ouder bewustzijn. Jullie zullen dan beter af zijn.

Geef hen begeleiding en liefde en discipline maar laat hen hun eigen weg gaan over hoe zij willen leren over de dingen die zij moeten leren. Ik zal jullie bij al deze huidige gebeurtenissen adviseren. Dat doe ik altijd. Dat was nummer een.

Nummer twee: Volgende maand (augustus 2008) vindt er een groot experiment plaats. De grootste machine op Aarde wordt opgestart die de kleinste dingen die bestaan bestudeert, dingen die onzichtbaar zijn. Wij hebben het nu over de grote atoomversneller in Zwitserland…..huidige gebeurtenissen. Er zijn er veel die hebben gezegd: “Dit is gevaarlijk.” nietwaar? Er zal niet meer energie geschapen worden dan er aanwezig is in de stuwdam van kosmische energie die de Aarde elk moment van elke seconde bestookt.

Alles wat zij doen is het scheppen van dezelfde energie op een gecontroleerde manier zodat zij die kunnen bestuderen. Zij kunnen het niet bestuderen als het willekeurig is.

Zij gebruiken protonen en anti-protonen en versnellen hen tot 90% van de snelheid van het licht.

(300.000 km per seconde) Dan laten zij ze op elkaar botsen in het grootste experiment dat er ooit is geweest. Laat mij jullie zeggen wat de potentiëlen zijn en onthoud dat jullie het hier voor het eerst hoorden. (Kryonglimlach) Waar zij naar op zoek zijn is inter-dimensionale energie. Zij zoeken naar wat zij vermoeden wat er moet zijn en zij zullen het vinden. Zij zullen het vinden omdat zij zoeken naar universele creatieve energie. Laat mij jullie de diepgang vertellen van wat zij op het punt staan te ontdekken binnen de komende tien jaar: Zij zullen het scenario herschrijven van hoe het universum begon. De Big Bang was er nooit (en daar hebben wij het al vaak met jullie over gehad). Het idee van een Big Bang is een driedimensionale uitleg van een inter-dimensionaal attribuut. Universa zijn steeds geschapen door inter-dimensionale opwaardering – als de ene dimensie letterlijk botst met de andere. Het is een grote kwantumgebeurtenis.

Dat is wat er gebeurt als je alle attributen krijgt die jullie de Big Bang noemen.

Een terugblik: In 3D hadden jullie vele wetenschappers die keken naar wat zij als bewijs voelden van de theorie over de Big Bang. Zij hadden het restant gevonden van wat zij als bewijs zagen. (kosmologische constante). Namen als Hubble en anderen liepen hierbij voorop.

Nu hebben wij het echter over de uitdaging van het observeren van de kleinst bekende deeltjes.

Zelfs de Big Bang theorie moest in het begin inter-dimensionaal zijn want er is kennis dat alles sneller dan het licht reist en alle opeens gebeurde. In de dagen van deze theorie werd het eenvoudigweg begrepen dat er een even een breuk was in 3D om te scheppen wat jullie zien. Vandaag de dag zou dat worden gezien als een kwantumgebeurtenis en dat is wat het laboratorium zal ontdekken want zij staan op het punt om het overblijfsel te zien van een inter-dimensionale botsing.

Het is overal. Het is de nieuwe kosmologische constante. Als jullie beginnen de dimensies te zien die onzichtbaar zijn of op zijn minst de attributen zien die zij ontwerpen die kunstig zijn geschapen, zal het duidelijk zijn. Dit alles is om jullie op deze cryptische manier te zeggen dat dit speciale experiment veilig is en jullie wetenschap op lange termijn in staat zal zijn om inter-dimensionaliteit op zijn best te zien.

Als er niets gebeurt en de Aarde niet wordt verzwolgen door een zwart gat dat geschapen werd in Zwitserland, zullen jullie je deze boodschap dan herinneren? Zullen jullie kijken naar degenen die iets anders zeiden en hen verantwoordelijk houden voor het drama dat zij hebben geschapen? Wij zullen zien? Dat was nummer twee.

Als er dingen op de planeet zijn waar jullie voor moeten worden gewaarschuwd let dan op of er bij ons allemaal een consensus over een waarschuwing is. Herinneren jullie je HAARP? (Kryonboek 6, 1997) Wij waarschuwden jullie en jullie reageerden daarop. Voor dit experiment werd door het grootste deel van Europa gewaarschuwd en er werden stappen ondernomen die ongenoegen lieten zien over wat er wel of niet gedaan kon worden. Toen er velen toekeken was het heel moeilijk om geheime dingen te doen. Onthoud dit.

Nummer drie: Ik ga even tien jaar in de tijd terug. Ik zat toen voor jullie en gaf de informatie over jullie energiecrisis. Nu zitten jullie daarin. Nu wil ik jullie enige dingen uitleggen die jullie eraan zouden kunnen doen. Ik ga jullie dezelfde informatie als eerder geven want velen die het nog niet hebben gehoord hebben het nodig om het nu te horen. Deze speciale boodschap heeft het potentieel om overdonderend te zijn voor iemand waarvan jullie zeggen dat hij in overvloed leeft. Dat wil zeggen, zij kunnen dingen laten gebeuren omdat zij de pure lijnen hebben om dat te doen. Dus daag ik degene met diepe broekzakken die dit hoort uit, want dit zal alleen maar nog overvloediger maken en dit is logisch en is zo zinvol……nu zelfs meer dan ooit.

Er zijn twee vrije energiebronnen op de planeet die er altijd zijn geweest. Vrije! De technologie om hen te claimen (ze te laten werken) is ook ontwikkeld. Zei ik al dat zij vrij waren? Luister: Vragen jullie je af waarom de maan er is? Heeft iemand aan Spirit gevraagd: “Waarom hebben wij een maan?” Ik zal jullie zeggen waarom: Zodat jullie je steden van stroom kunnen voorzien! Daar hebben niet al teveel mensen aan gedacht.

De maan geeft jullie grote bewegingen van grote hoeveelheden water op een ritme dat al eeuwenlang niet is veranderd. Het geeft jullie vrijuit honderdduizenden tonnen van duw- en trekenergie. Het is er altijd en zal er altijd zijn. Waar de meeste van jullie steden zijn zorgen de golven en de getijden voor de kracht om hen te verlichten. Het zal zorgen voor de verlichting van elke stad die jullie kunnen bouwen tot het moment waarop de Aarde niet meer bestaat. Er is geen limiet aan de hoeveelheid elektriciteit die jullie jezelf kunnen bezorgen, zelfs ook voor jullie elektrische auto’s en het is vrij en het vervuilt niet.

Al wat jullie hoeven te doen is apparaten bouwen die het zullen opslaan en sommigen hebben dat al gedaan. Jullie weten hoe je duw/trekenergie moet opvangen of het nu met een schoeprad is of met een vlot. Er zijn nu meer dan drie steden op Aarde die het grootste deel van hun stroom uit getijden halen. Zoek hen in het Noorden. Zij zijn niet in dit land. (USA) Zij hebben de technologie al om jullie steden van stroom te voorzien als jullie dat toestaan. Zei ik al dat het vrij was? De bron is er voor niets en jullie hoeven er geen olie of kolen voor te verbranden en jullie hoeven er niets van Gaia voor te nemen. Laat Gaia duwen en trekken naar een weg van onafhankelijkheid van de bronnen die jullie nu hebben en die de planeet iedere dag weer beschadigen. Het is er, het is er altijd geweest en het gaat niet weg – massieve stroomkracht, aan jullie gegeven om te benutten en licht en transport te bewerkstelligen.

De volgende is wat moeilijker, maar even duidelijk. Jullie hebben vele manieren om stroom te produceren. Een van de meest complexe en moeilijk te begrijpen en te bouwen is de kerncentrale. Als jullie klaar zijn met een constructieproject dat vijf jaar duurde is alles wat jullie hebben geproduceerd een ontzettend dure stoommachine want alles wat nucleaire kracht doet is hitte produceren. Dat schept stoom om een generator in cirkels aan te drijven die daarna jullie elektriciteit schept. Daarom is het een glorievolle stoommachine.

Er is nog een glorievolle stoommachine die het magma van de Aarde is. Alles waar jullie naar boren is heet. Hoe verder jullie gaan, het wordt steeds heter. Hebben jullie daaraan gedacht? Als jullie warmte willen hoeven jullie er alleen maar naar te boren. Dit is moeilijk omdat jullie heel diep moeten gaan. Het wordt nog moeilijker omdat er bijproducten bij betrokken zijn die de veiligheid en de uitvoerbaarheid bemoeilijken. De technologie om die warmte af te tappen moet worden ontwikkeld om een stoommachine voor altijd te maken. Begin met deze gaten op de hete plekken te maken. Jullie kennen die plekken op Aarde waar het magma vlak onder de oppervlakte ligt. Wat denken jullie bijvoorbeeld over beginnen bij de breuklijn van de Stille Oceaan? Daar zijn alle vulkanen en daar zijn ook veel van jullie grootste steden. Jullie zullen zien dat alle krachten die jullie nodig hebben om stoom te produceren onder jullie voeten aanwezig zijn.

Is het het waard om in deze technologie te investeren? Dat hangt van jullie af. Hoeveel langer willen jullie delen van de Aarde uitputten, ze verbranden en in de atmosfeer terecht laten komen? Wat is dat jullie waard? Dus zeggen wij nogmaals, zo duidelijk als wij altijd zijn vanachter de sluier vandaan, dat deze krachtbronnen altijd hebben bestaan. Zij zijn er om elektriciteit voor jullie te scheppen, voor stroom voor jullie steden, voor jullie auto’s en het is een altijd vrij beschikbare bron geweest en die er klaar voor is om door jullie bemachtigd te worden. Dat was nummer drie.

Nummer vier: Wij hebben wat eenvoudige adviezen met betrekking tot het weer. Begrijp dat het niet beter zal gaan worden. Als jullie gaan zitten en dat wensen zal dat het niet verbeteren. Wij hebben het eerder uitgelegd en dus zullen wij dit nogmaals doen. Jullie zitten in een watercyclus die diepgaand is en een mini-ijstijd schept. Het mag vreemd voor jullie lijken omdat het warmer lijkt te worden voordat het kouder wordt maar als jullie naar je eigen geologie gaan kijken zullen jullie zien dat precies hetzelfde al eerder is gebeurd. Jullie hebben geen gegevens die terug gaan tot de jaren 1400 maar het gebeurde toen en jullie overleefden het toen. Dus zeggen wij jullie dat de winden zullen terugkeren en ons advies is om je daarop voor te bereiden door een situatie te scheppen waarbij jullie je aanpassen aan het nieuwe weer.

Leer vooruit te kijken: Ga anders bouwen. Ga niet bouwen op gevaarlijke plaatsen en leer te bouwen op veiliger plaatsen. Maar de waarschuwing is: Wees er niet van ondersteboven als het terugkomt. Het zal terugkomen. Wees niet verrast als de dijken ten zuiden van jullie weer doorbreken want dat zal gebeuren. Het zou veel beter voor jullie zijn om op hogere gronden te gaan bouwen en weg te gaan van de modderige gronden. Dat is slim. Wij zullen zien of het gebeurt. “Wat zeg jij, Kryon?” Ik zeg dat mensen zich kunnen aanpassen zoals zij in het verleden hebben gedaan en wat jullie nu weer kunnen doen.

Als jullie slimmer gaan denken kunnen jullie je aanpassen aan de weersveranderingen. Houd in de gaten hoe jullie het beïnvloeden, niet hoe het jullie beïnvloedt. Verander weercatastrofen in weersgebeurtenissen.

Wees ook niet bang voor wat er gaat gebeuren.. Projecteer wat jullie vandaag zien niet als drama naar de toekomst. De opwarming is een voorloper naar de kou, net als in het verleden…….net als in het verleden. Jullie kunnen gaan zitten en je er druk over maken of je erop gaan voorbereiden. Dat was nummer vier.

Nummer vijf en nummer zes zijn veel esoterischer en daar zijn jullie voor gekomen, nietwaar? (glimlach)

Nummer vijf: de energie van de gedachten van deze planeet is aan het verheffen. Het verheft groots, net zoals wij al zeiden. Mensen denken op een andere manier. Velen van hen beginnen inzichten en goddelijke openbaringen te krijgen, zelfs over wetenschap. Er komt een nieuw denken over hoe de dingen werken. Wij vertelden jullie dat dit uiteindelijk zou komen.

Degenen die nooit esoterisch zullen zijn geven jullie esoterische informatie en zij noemen het wetenschap. Er worden ontdekkingen gedaan die zullen leiden tot inter-dimensionale gedachten. De wetenschap wordt herschreven naar wat echt is en wat niet. Dit is allemaal in lijn met wat wij jullie vertelden over de potentiëlen van deze planeet.

Nou, hoe past dat bij jullie huidige gebeurtenissen? Jullie zitten op het snijpunt van iets en ik zal jullie vertellen wat het is. Lieve mensheid, jullie kunnen echt vrede op Aarde hebben maar er zijn omwentelingen waar jullie doorheen moeten in het leerproces over wat jullie wel en niet willen. Maar in dit jaar, met name het volgende, 2009, zijn er enige potentiëlen waar jullie op kunnen letten. Onthoud dat jullie hen hier gehoord hebben. (Kryonglimlach)

Het is een 11-jaar. Elf heeft in de numerologie meerdere betekenissen. Wat het voor jullie in de oude numerologie betekende is niet van belang. Het betekent echter, dat de 11 het cijfer is van deze eeuw. Wij vertelden jullie dat toen wij in 1989 kwamen. Wij gaven jullie toen in de eerste overdracht in het eerste boek, de betekenissen van de 11. Nu zijn jullie weer toe aan een 11-jaar (2009) alleen is dit de laatste 11 die jullie voor 2012 gaan krijgen. Dat zou veelbetekenend voor jullie moeten zijn. Het is de enige 11 met deze energie.

Hier is wat ik jullie ga vertellen: Let op de jongeren op de planeet die het komende jaar verschillen gaan maken – verschillen die jullie van de jeugd niet zouden verwachten.

Een van de grootste is het potentiële ten val brengen van dictators. Dit is het potentieel waarover wij spraken en jullie vertelden dat de onderdrukkende dictators gaan verdwijnen en worden vervangen door welwillende leiders. Het is het begin van een opwaardering van bewustzijn van wat leiderschap zou moeten zijn bij regeringen en wat gewone stervelingen verwachten van hun leiders.

In een oude energie was er een verwachting ten opzichte van regeringen in vele landen die alleen maar werd getolereerd. Zonder dat zou er chaos zijn. Dus elke soort regering was in die landen acceptabel. Dat is een concept van de oude energie want het leidde naar degenen die zonder integriteit de controle hadden. Dat gaat verhogen. Het gaat ook in jullie eigen land verhogen want mensen gaan leiderschap met integriteit verwachten. Dat is nieuw. Let maar op.

In 2009 is er een potentieel voor een grote opwaardering in een land dat ik niet zal noemen, maar het gaat veroorzaakt worden door de jongeren van het land. Degenen waarvan jullie het nooit zouden verwachten zullen een verschil gaan maken. Let maar op en jullie zullen het zien, kijk niet naar het nieuws en zeg: “Dit is slecht.” Kijk niet naar het nieuws en zeg: “Kijk naar al die doden.” Kijk niet naar het nieuws en zie het drama. Ik wil jullie vertellen dat er mensen zijn die naar de planeet zijn gekomen zodat zij daarvan een deel kunnen zijn en weer terug naar huis kunnen gaan om nog grotere dingen te doen! Ik zal jullie zeggen dat het totaalplaatje daarvan veel grootser is dan jullie denken.

Feliciteer degenen die hebben besloten om vanwege deze reden over te gaan want zij hebben een heroïsche verheffing doorgemaakt. De hele planeet is betrokken bij dit soort viering. Het zal echt veranderen in de toekomst, weet je? Kunnen jullie gepastheid vieren?

Uiteindelijk, nummer zes:
 Persoonlijk potentieel. Wij zullen deze kort houden, hoewel er een tijd komt waarop het niet kort is.

Jullie DNA verandert. Het verandert omdat de magnetische invloeden eromheen beginnen te veranderen. Daar hadden wij het over toen wij voor het eerst hier kwamen. Ik noem mijzelf de magnetische meester. Het is een driedimensionale lineaire term om jullie aandacht te vestigen voor wat er aan de hand is. Mijn groep verplaatste het magnetische raster omdat jullie dat toestonden. Jullie begrijpen echt niet wat het menselijk bewustzijn voor deze planeet doet.

Het is tegengesteld denken: Er zijn mensen op Aarde die zich afvragen wat God doet die zich nooit afvragen wat zij zelf doen. Het persoonlijke potentieel van elk mens gaat heel duidelijk verhogen. Potentieel: Het belofte van de manifestatie van energie in de toekomst. Toch gebeurt er niets als jullie er niet om vragen. Als jullie op de vloer zitten en er overvloed in een andere kamer is, hebben jullie het potentieel om overvloed te hebben. Maar als je nooit opstaat zul je hongerig en arm zijn. Zie je? Er gebeurt niets als jullie niets doen. Toch, als die personen God ontmoeten zeggen zij vaak: “U zei dat er overvloed zou zijn!” Zien jullie wat er gebeurt?

De mogelijkheid om het DNA te herschrijven, de mogelijkheid om de attributen waarmee jullie kwamen, de mogelijkheid om ‘boven’ het cellulaire niveau te denken, de mogelijkheid om stukjes en delen van de Akasha te claimen, zij zijn er allemaal.

Het betekent dit: Dat wat jullie waren, wat deel is van jullie eigen kristallijnen kristal in de Grot van Creatie, kan worden afgetapt. Het betekent dat jullie terug kunnen gaan en de beste delen van jezelf kunnen oppakken uit de Akasha en dat wordt tijd. Dat is wat wij zien. Wij zien jullie als gehele menselijke snaar – het Hoger Zelf van alle levens die jullie hebben geleefd. Dat is wat wij zien als wij naar jullie kijken. Wij zien jullie huidige leven niet. Wij zien de oude zielen – wie jullie zijn geweest en wat jullie hebben geleerd. Wij weten hoe vol jullie spirituele kruik is, gebaseerd op alle dingen die jullie ooit hebben bestudeerd in alle levens die jullie hebben geleefd. Dat is er in jullie DNA, geliefden. Dat is toegankelijk – heel toegankelijk.

Als jullie gaan duwen tegen de deur van jullie eigen spiritualiteit wees dan niet verrast als de deur een beetje terugduwt. Voor sommigen is dat beangstigend. Het is een onderdeel van de nieuwe weg – een samenwerking met God die uitroept dat jullie deel van het systeem zijn.

Oh, mensen, jullie zijn niet zomaar mensen die voor iets naar God kijken. Jullie zijn deel van God! Jullie zijn hierin mijn partners en zijn dat altijd geweest. Dat is de boodschap van Kryon geweest. Dat is de boodschap van vandaag. Hoe diepgaander het wordt, hoe diepgaander het zal zijn.

Nu zijn wij bijna klaar om te vertrekken.

Er zijn er die luisteren of deze boodschap zien die niet in jullie tijdraam zitten. Als jullie mij toestaan zal ik even tegen hen spreken.

Lieve luisteraars en lezers, de meesten van jullie lezen of horen deze boodschap terwijl jullie alleen zijn. Jullie lezen alleen en denken bij jezelf: “Oh, deze channeling vond plaats in het verleden. Is het niet mooi”? Is het niet prachtig? Ik denk dat een paar van deze dingen opschrijf.” Ik wil jullie iets vertellen: Jullie zijn er nu bij betrokken want in het speciale aspect van het hebben van de intentie om te luisteren en te lezen hebben jullie een energie geschapen die jullie toestaat om omgeven te worden door degenen die jullie hebben verloren en waar jullie van hielden, door degenen uit andere levens die om jullie heen blijven in een energie die jullie je gidsen noemen. Er is veel aan de hand om jullie heen als jullie denken dat jullie je afstemmen op iets uit het verleden. Jullie stemmen je niet alleen af op iets dat in het verleden gebeurde want ik praat nu tegen jullie persoonlijk. omdat ik de potentiëlen kan zien. Ik ken het potentieel dat jullie luisteren en lezen, en kijk, dat doen jullie ook!

Dat is de manier waarop kwantumschap werkt. Spirit heeft de mogelijkheid om dingen buiten de tijd te zien, maar het potentieel bestond voor jullie om er te zijn en jullie zijn er ook. Ook al hebben degenen in de zaal geen idee tegen wie ik het heb zal ik jullie zeggen dat het niet meer toeval is dat jullie hier met je ogen en oren aanwezig zijn dan bij degenen die hier lijfelijk aanwezig zijn. Het is even rekken met je brein, nietwaar mensen, om inter-dimensionaal te worden?

Het is de liefde van God die jullie nu omringt. Dat is wat jullie allemaal voelen – degenen in dit tijdframe en degenen in een ander. Zie je, de Schepper wil gevonden worden en dat is wat jullie in deze eeuw leren. Er is samenwerking, een partnerschap, geen eerbetoon, omdat wij familie zijn, lieve mensen.

En zo zeggen wij dat er zelfs vandaag een dispensatie is geweest voor het niet geloven dat wat hier gebeurt echt is, want dat is het. Het is echt, met name degene die zegt: ”Ik ga jullie de voeten wassen.”(Kryon) omdat sommigen van jullie mij hebben gevoeld. Deze woorden zijn heilig in dezelfde energie die in alle andere geschriften aanwezig is. Zij kunnen niet op dezelfde manier zijn geschreven, zij kunnen niet dezelfde massa’s bereiken, maar jullie DNA heeft ze gehoord. En de boodschappen gingen in jullie zodat jullie de liefde van God konden voelen en thuis konden voelen.

Zo zal het zijn en zo is het.

KRYON