Kryon in Aidelaide. 1 Lagen van Verandering

Live Kryon Channeling:
Kryon in Aidelaide. 1

Lagen van Verandering

22 november 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn in een Australische stad die Adelaide heet. Voor degenen die later luisteren omdat zij niet hier zijn; wat jullie op de achtergrond horen kan de wind zijn.

Er is meer dan de man in de stoel, lieve mensen. Degenen die dit nog nooit hebben ervaren adviseer ik om je geloof te openen en jezelf af te vragen: “Is er meer?” Wat jullie ook is verteld. Als jullie een van de mensen zijn die dit nog nooit heeft meegemaakt en zeggen dat zij er klaar voor zijn om te bezien of hier waarheid is; of er een energie is die zij kunnen herkennen; als jullie een van hen zijn, lieve mensen, vertel ik jullie dat het voor jullie zal gebeuren. Voor degenen die er niet klaar voor zijn zeg ik dit, en vraag ik dit: “Waarom zijn jullie bang als er van jullie gehouden wordt? Geloven jullie in de Schepper? Jullie zullen zeggen: Ja. Geloven jullie in God. Ja, dat doen wij! Waarom sluiten jullie je dan af? Waarom hebben jullie een doos om je heen gebouwd die zegt: “Dit is hoever ik wil gaan…als jij verder wilt….dan stopt het hier voor mij!” Zijn jullie bang dat er teveel van jullie wordt gehouden; want dat is waar het allemaal om gaat.

Gezegend is de mens die begrijpt dat hij maar tijdelijk is en dat er een multidimensionaal bewustzijn is dat veel verder gaat dan je naam….dat als jullie je laatste adem uitblazen, wanneer dit ook zal zijn, het voertuig achterblijft maar dat jullie verder gaan. Dit doorgaan komt omdat jullie eeuwig zijn. De wetenschap gaat zich afvragen wat er gebeurt als jullie overlijden maar zij vragen zich niet af hoe jullie hier zijn gekomen. De ziel, lieve mensen, komt op een prachtige manier in het nieuwe voertuig met jullie naam. Oh, hij heeft geschiedenis in zich. Hij heeft diepgang in zich Deze ziel van jullie, welke naam mensen er ook aan geven, is altijd geweest en zal altijd zijn, hij heeft geen leeftijd omdat hij altijd was en altijd zal zijn. Zo groot(s) zijn jullie. Groter dan jullie ooit is verteld en grootser dan wie dan ook jullie ooit heeft verteld. Jullie maken deel uit van de Creatieve Bron, lieve mensen. Jullie kwamen niet in zonde…jullie kwamen groots en waren er helemaal klaar voor! Misschien is dit nieuw voor jullie en misschien hoorden jullie dit hier voor het eerst, maar klinkt het niet als waarheid……waarom bracht de Schepper jullie hier en gaf hij jullie vrije keuze om je daarna onmiddellijk te oordelen en jullie naar plaatsen sturen waar zelfs ouders hun kinderen niet naartoe zou sturen, wat zij ook misdaan zouden hebben? Jullie zijn prachtig en ik wil dat jullie de liefde voelen want ik wil jullie iets vertellen over verandering.

Mijn partner heeft jullie zojuist een scenario gegeven om naar te kijken dat zegt dat er intrinsiek in elk menselijk bewustzijn een verhaal is; dat er in elk menselijk bewustzijn een bereidheid is om te gaan winnen…..dat slachtofferschap daar geen deel van uitmaakt en dit ook nooit zo was en dat alles wat jullie ook mogen voelen als jullie het idee hebben om een slachtoffer te zijn aan jullie door mensen is gegeven, niet door God. Door mensen! Misschien was het een ongepaste manier om jullie eronder te houden. Maar wat het ook was, lieve mensen, dit is een tijd waarin het bewustzijn hier doorheen gaat breken. Hebben jullie ooit eens rustig alleen gezeten en gedacht: “Ik weet dingen over dat ik hier eerder was?” Hebben jullie ooit alleen gezeten en gedacht: “Ik Ben Licht….en elk duister dat er was is in mij aangebracht, getraind? Maar dit is niet de manier waarop ik hier ben begonnen en het is ook niet de manier waarop ik hier weer vertrek” Als jullie dit tegen jezelf zeggen hebben jullie zo ongelooflijk gelijk! Heel goed! Want dit is de kernwaarheid, dit is werkelijkheid!

Er veranderen dingen op deze planeet. Wij kunnen hier op deze momenten even naar een paar dingen kijken. Een van de attributen, nummer een: Wat gebeurde er niet?

Hoe vaak hebben jullie naar de verandering van de mensheid na het jaar 2012 gekeken en realiseerden jullie je wat er niet gebeurde, en wat wel werd verwacht, verwacht door profetieën. Zowel Bijbelse als esoterische voorspellingen dat jullie het niet zouden halen. Jullie zouden het niet halen in 2000, zouden het niet halen in 2012 en hier zitten jullie dan in 2018! Wat er niet is gebeurd is belangrijk, lieve mensen, want dit vertegenwoordigt diepgaande verandering van bewustzijn. Als de dingen waren geweest zoals zij werden voorspeld zou het gezegde dat de geschiedenis zich herhaalt en dat menselijk bewustzijn niet verandert, bevestigd worden. Maar de geschiedenis herhaalde zich niet en het menselijk bewustzijn IS veranderd. Deze gordijnen die jullie hebben verwijderd, lieve mensen, lijken er bijna op alsof jullie een andere dimensie hebben bereikt waarin mensen zijn begonnen om veel verder te kijken. Daarbij zijn er zienswijzen die jullie nooit eerder hadden, bewustzijn dat jullie nooit eerder hadden, en de hele planeer ziet dit op zijn eigen manier. Individueel, familie voor familie. Hoe voelen jullie je hierbij? Doen jullie eraan mee, begrijpen jullie het of zien jullie er iets van? Zelfs in jullie binnenste kan dit zich laten zien!

Nummer twee: de menselijke natuur verandert. Mijn partner heeft jullie dit op een scherm getoond. Mensen op de planeet willen nu andere dingen, niet meer de dingen van de oude energie en jullie zien dit weerspiegeld in de vele bewegingen van vandaag de dag. Zij beginnen de oudste en de donkerste problemen op te lossen die jullie ooit hebben gehad. Jullie zien dingen uit de kast komen waar jullie het bestaan niet van kenden maar die er altijd zijn geweest. Lieve mensen: dit is menselijke natuur! De onthullingen van het duister waar jullie eerder bang voor waren! Hier is een axioma dat jullie ouders je misschien hebben gegeven: “Je kunt het grote geld op deze planeet nooit overwinnen en het grote geld heeft alles onder controle; daarom komen jullie niet verder en daarom wordt dit en dat niet openbaar gemaakt. Daarom dit en daarom dat… Jullie gaan nu begrijpen dat dit niet zo is. Hoe kon dit gebeuren….wat was de trigger, lieve mensen, waardoor het verder ging dan dit axioma? Het antwoord is: een nieuw bewustzijn dat daar niet bang voor is. Een bewustzijn dat zegt: “Samen hebben wij de macht om dit op te lossen en te onthullen….als wij de duisternis onthullen moet het aan zichzelf beantwoorden, en dat deed het ook en dat doet het ook en dat zal het ook! Dat is een nieuw menselijk bewustzijn! Het begint pas. Ik heb jullie verteld dat er steeds twee stappen vooruit gaan en dan weer een achteruit en dit komt omdat het duister jullie zal bevechten, steeds weer, dat is een attribuut van verandering en dit gebeurt nu al.

Nummer drie: Jullie gaan grote instituten zien die gaan veranderen omdat zij dit moeten, en ik heb het over hen allemaal. Ik heb het over al jullie regeringen, wereldwijd, zij kunnen niet langer blijven bestaan zonder transparantie en compassie. Dat kunnen zij niet, en mensen rondom het verkiezingsproces zullen dit eisen en er zullen kandidaten naar voren komen die deze eigenschappen lijken te hebben en zij zullen gekozen worden omdat zij geen kritiek hebben op anderen en omdat zij anderen niet haten. Op dit moment begint in het land van mijn partner de zaak uiteen te vallen vanwege de compassie die er is verdwenen en vanwege de haat die daar toeneemt en als het instort, lieve mensen, zal het instorten naar een volledig compassievol plan. Het kan niet anders! Wat jullie op zeer veel plaatsen zien is het instorten van een oude energie waarvan jullie dachten dat hij zou werken, maar dit is niet zo. Jullie zullen het bij de financiële instituten zien en bij verzekeringsgiganten, jullie zullen het zien bij de medicijnproducenten jullie zullen het overal zien waar jullie enorme hoeveelheden geld aantreffen dat waarschijnlijk op ongepaste manieren uitgegeven wordt. Dit is het volgende dat gaat gebeuren en als jullie dit gaan zien, lieve mensen, wil ik dat jullie je deze channeling herinneren waarin jullie hoorden dat het Grote Geld gaat falen, en het gaat falen vanwege de compassie, de intelligentie transparantie van hetgeen waar de nieuwe mens en masse om vraagt. Oude zielen zijn degenen die dit leiden en zij doen dit niet door aanplakbiljetten, leuzen of betogingen….zij doen dit door compassievol te zijn voor hun familie en degenen om hen heen – jullie zullen zien dat dit gaat gebeuren.

Nummer vier: Hoe kan ik jullie dit vertellen? Het licht is aan de winnende hand maar het duister vecht ertegen. Jullie media rapporteren steeds over de gevechten van het duister en niet over het licht dat aan het winnen is. Voor jullie zijn er dus allen maar problemen en afschuwelijkheden, droefenis en gebroken harten, dood. Lieve mensen, ik zal jullie iets vertellen. Dit licht veroorzaakt deze reacties.

Hebben jullie, waar dan ook, mensen gezien die uit balans waren en die maar een ding willen voor de duistere kant: moorden, vernietigen? Dat is nieuw. Hebben jullie anderen gezien die erin investeerden om velen te doden, en zichzelf tegelijkertijd?

Lieve mensen, dit is het duister dat tegen het licht vecht, zo goed zij kunnen, want dit maakt jullie bang. Wat jullie ook bang maakt zal jullie neerslaan, oude zielen. Heeft er iemand gerapporteerd over de vele vormen van vergeving op deze planeet, of hoe het met de geneeskunst gaat, over mensen die eerder uit het ziekenhuis gaan of genezing vinden in spiritualiteit en merken dat mediteren werkt, of over welke dingen dan ook? Het antwoord is: “Dat zien wij niet op het nieuws!” en toch is het overal! Het is overal en dit zijn de dingen die jullie uiteindelijk zullen gaan zien.

Jullie zitten hier vandaag en ik moet jullie vragen: Luisteren jullie alleen, maken jullie aantekeningen, misschien schrijven jullie alles op omdat jullie een boek willen schrijven. Ik wil dat jullie dit weggooien. Jullie kunnen anders vertrekken dan jullie zijn gekomen, lieve mensen, door wat jullie nu doen. Dit is geen evangelische bijeenkomst; dit nodigt jullie uit om naar binnen te gaan en uit je doos te komen. Jullie zullen langer leven. Wisten jullie dit? Als jullie meer liefde ontvangen zullen jullie langer leven als jullie gezonder zijn. Jullie leven langer als jullie in balans zijn. Ik gaf jullie zojuist het geheim en dit heeft te maken met jullie Hoger Zelf dat vanaf jullie geboorte altijd de hand uitgestoken heeft om dat deel van jullie te pakken dat heilig is en ermee op te lopen zodat jullie een nieuw persoon worden; geen slachtoffer van de planeet, geen klager, maar iemand die vredig en liefhebbend is en daar hoeven jullie niet al teveel moeite voor te doen omdat het zichzelf gaat ontwikkelen…..dat is de God in jullie. Dat is verandering. Dat is verandering!! Jullie kinderen zullen het zien, jullie buren zullen het zien, en sommigen zullen het niet leuk vinden omdat zij het te radicaal zullen vinden omdat zij niet begrijpen wat liefde doet.

Dit is de manier waarop het gaat. Dit is kernwaarheid die ik jullie vandaag gaf. Dit zijn dingen waarvoor ik jullie uitnodig om hen te testen en te zien of ik gelijk heb.

En zo is het.

Kryon