Kryon in Amsterdam. 1

Live Kryon Channeling:

Kryon in Amsterdam. 1

3 mei 2017/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn hier in een grootse stad, en voordat ik begin wil ik eer betonen aan wat hier door de eeuwen heen allemaal is gebeurd…. alle programma’s, en niet alleen degene die jullie als spiritueel claimen, voor dansen, muziek en eerbetoon. Dit blijft achter op deze plaatsen, lieve mensen, en deze energieën helpen om een samenstromen van energie te hebben die de mensen helpt. Wij zeggen vaak aan het begin van een channeling dat er mensen zijn die eraan twijfelen of dit echt is. Die zijn er altijd. Maar wij willen verder gaan dan dat en ik zeg tegen degenen die hier voor mij zitten en luisteren dat dit een speciale tijd is. Wat maakt hem zo speciaal? De energie vanaf het begin van de Opwaardering begint persoonlijk te worden. Hoeveel van jullie is geleerd dat God jullie namen kent en weet hoeveel haren jullie op je hoofd hebben en voelen dat jullie een deeltje van God zijn?

Jullie zeggen: “Mooi, dat God mij zo goed kent” maar toch voelen jullie je apart van God en begrijpen de echte boodschap niet….. dat jullie een deel van de Schepper zijn….. dat is waarom jullie gekend zijn. Lieve mensen, dit is niet in drie dimensies, het is geen lineair denken, het is wie jullie zijn! Als jullie gaan proberen om het aangezicht van God te analyseren, realiseren jullie je dat er geen gezicht is. Er kan geen gezicht zijn van de Schepper van het Universum. Degene die de liefde schiep heeft geen menselijk gezicht.

Wat is de constitutie (samenstelling) van God? Die is er niet. Als een natuurliefhebber een boom omhelst en de boom dit terug doet, voelt hij Gaia. Hij voelt de schoonheid van de planeet en het vult hem…… met liefde! Hoe stellen jullie je Spirit voor? In de vier channelings van vandaag wil ik een ding scheppen, vanuit het standpunt van de Schepper….hoe gaat de Schepper met jullie om? Om dit echt te begrijpen, lieve mensen, moeten jullie begrijpen dat jullie vrije keuze hebben en dus ook vrije keuze om niets te geloven van wat er op dit toneel plaatsvindt. Jullie hebben vrije keuze om de Groep die om jullie heen is en die jullie kent, niet te voelen. Jullie hebben vrije keuze om de uitgestoken handen te negeren, letterlijk, vanuit de Creatieve Bron. Jullie zijn moe van de problemen die jullie vandaag met je meenamen, maar jullie zijn vrij om hen allemaal om te draaien met jullie vrije keuze. Jullie zijn ook vrij om te kijken en te zeggen: “Is het mogelijk…. is het mogelijk dat Spirit groter is dan alles wat mij is verteld? Is het mogelijk dat ik geweldig ben geboren en dat ik dit al die tijd niet heb geweten?

Hoe vertel ik jullie dit? Spirit heeft geen persoonlijkheid. God heeft geen dingen die menselijk zijn. Wat God heeft…. is liefde, compassie…. meer dan jullie ooit hebben gevoeld, meer dan jullie weten….. een directe link met jullie… dat is wat jullie voelen. Wij hebben dit eerder uitgelegd. Maar hoe zit het nu met de mens die vrije keuze heeft? Betekent dit dat God een stap terug doet om dingen te ontdekken, of is er een vooroordeel in liefde? Is het mogelijk dat wat jullie zien als Spirit, of God, een vooroordeel in liefde is? Het hoeft niet terug te stappen om te zien wat jullie doen met je vrije keuze, of wat dan ook. Maar het zweeft altijd om je heen….het is er altijd! Dat is de “zwevende” God! Dit is degene die jullie vrije keuze gaf, maar hij is daar als jullie beslissingen nemen. Is het mogelijk dat God situaties schept die ervoor zorgen dat jullie gaan kijken en zoeken. Er zijn mensen die zeggen: “Ik ben ontwaakt!” Anderen zeggen: “Ik zag zwart en wit en nu zie ik kleuren!” Dat is het verschil tussen rondlopen in een driedimensionale wereld zonder concept van wat multidimensionaal is of van wat God is en degenen die de sprong hebben gewaagd en de doos hebben geopend en zeiden: “Is er meer?” Degenen die hier vandaag zijn en in de stoelen zitten zijn degenen die de vragen beginnen te stellen. Er zijn er ook een paar die alleen komen kijken maar daar is geen oordeel over.

Dit is wat ik jullie wil vertellen…. nummer een. GOD is zich zeer bewust van jullie! Het vooroordeel is dit: er zijn om jullie heen zoveel omstandigheden en signalen…als jullie willen kijken! Jullie kijken niet naar zomaar iets….jullie kijken naar liefde en compassie! Het lijkt bijna op de Groep van engelen die om jullie heen is en die altijd wacht. Vrije keuze om te kijken en de vraag binnenin te stellen: “Is het mogelijk dat er meer in het leven is dan mij is verteld. Is het mogelijk dat ik deel uitmaak van iets dat veel groter is? Is het mogelijk dat ik niet dood ga, dat mijn ziel verder gaat en dat alleen het lichaam sterft? Is het mogelijk dat er een plan is voor deze ziel – geen oordeel, maar een plan. Dat is een groot verschil! Een plan dat verder gaat en misschien zelfs wel terugkeert naar de planeet in een nieuw lichaam. Dit is wat jullie is geleerd, zelfs door de Ouden, duizenden jaren geleden, dat er inderdaad een Cirkel van Leven is en dat jullie oneindig zijn. Dit is niet nieuw.

Denken jullie dat dit mogelijk is, en als het zo is vragen jullie je af: “Waarom ben ik hier?” Als iemand van jullie ooit is begonnen aan deze zoektocht….. ik zal je zeggen….. jullie krijgen direct antwoord omdat wij hierop wachten. Jullie staan niet alleen als jullie deze vragen gaan stellen en er is een oververzadiging van liefde om jullie heen die zegt: “Jij kijkt, jij kijkt, jij kijkt.” En nummer twee is dat wij er zeker van zijn dat je een reactie ontvangt en dit is iets dat jullie kunnen voelen of zien op je eigen manier. Wij gaven bijvoorbeeld mijn partner een puzzel die hij niet in het leven kon oplossen, en hij diende zich om te draaien en de vraag te stellen: “Wat komt er nu? Is dit allemaal echt? En dit schiep zoveel dingen en hij zat in stoelen en gebeurtenissen met emoties. Steeds als hij weer ging zitten werd hij overweldigd door emoties. Dit is wat hij voelde, de technicus, en ieder van jullie is speciaal en uniek en heeft alles om te bewijzen dat God in je leven is. Sommigen van jullie die daarvoor gevoelig zijn kunnen dit nu in je leven voelen. Jullie kunnen je reis nu met waarheid vullen. God kent jullie, God is echt, God is geen oordelende God maar een pure serene, compassievolle en liefhebbende God die niets anders wil dan dat jullie ontwaken voor je eigen pracht en begrijpen dat jullie een deel van het systeem zijn. Jullie staan niet los van het systeem, jullie zijn een deel van het systeem en dit maakt jullie een deel van Al Wat Is…. van de schepping van het Universum. Als jullie hiervoor eenmaal ontwaken is de volgende stap dat jullie willen weten wat Spirit doet… ”Wat een toevalligheden, wat een synchroniciteit die niet ontkend kan worden, en het zal weer gebeuren…. wat een toeval.”

Na een tijdje zullen jullie zeggen: “Dit is geen toeval meer.” Sommigen van jullie hadden het nodig om dit te horen…. zie je…. ik weet wie hier zijn. Sommigen hebben een healing nodig om te geloven waarover ik spreek. Jullie zeggen: “Lieve God, ik wel best ontwaken maar waarom niet hier met een healing?” en dan krijgen jullie die, hier. Misschien niet exact op die manier maar jullie weten waarover ik spreek. Jullie hadden het nodig om dit te zien en jullie gaan nooit terug naar jullie ongeloof, nooit omdat jullie zagen dat het werkt, jullie zagen het! Er waren anderen die hier dingen achterlieten, en ook dat werkte! Het maakt niet uit in wat voor gebouw jullie zijn of in welk veld; het maakt niet uit hoe jullie gekleed zijn of waar jullie zijn…. als jullie de juiste vraag stellen is Spirit aanwezig! Jullie dragen een stukje van de schepping met je mee. Jullie kunnen je er niet voor verstoppen, jullie kunnen niet alleen zijn. Dit was het tweede attribuut. Er zijn dus velen aan de andere kant van de sluier die erop wachten tot jullie, met vrije keuze, de vraag stellen, en dan gaan zij de beker vullen omdat jullie gaan begrijpen hoe het werkt. Het derde deel is dus dat jullie nooit alleen zijn, en jullie weten dit, jullie weten het zodat jullie steeds als jullie onzeker zijn en op je knieën vallen, weten  dat als jullie naar de hemel reiken, jullie ons kunnen voelen omdat jullie die brug over gaan.

Dit zijn de drie elementen tussen Spirit en jullie waarover ik jullie wilde vertellen. Wij gaan over meer dingen spreken. Het geeft ons geen gezicht, het geeft God geen gezicht, maar wel een gevoel…. een gevoel voor altijd dat zegt wie jullie werkelijk zijn en hoe lang jullie hier zijn en hoe vaak jullie hier zijn geweest. Dit is een tijd van ontwaken….. alles werkt samen met jullie. Wij hebben jullie ook nodig. Wij hebben het nodig dat jullie naar de volgende fase gaan in jullie geloof waarbij jullie hier naar buiten gaan en vredig verder gaan met je leven. Ga hier anders vandaan, begin met een gelaatsuitdrukking die niet past met de situatie buiten je en mensen zullen vragen waarom jullie zo vredig zijn; wat er aan de hand is. Dat komt eraan!

Dit is het voor nu, maar wij zijn nog niet klaar….wij komen vandaag nog drie keer bij jullie. De Groep zal erbij zijn en ook weer spreken over de glorie van de mens en de relatie met de Schepper zelf.

Geloven jullie dit? (Kryon lacht)

En zo is het.

Kryon